ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/07/2016

חוק כלי הירייה (תיקון מס' 20), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 244

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ט בתמוז התשע"ו (25 ביולי 2016), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 20) (מתן רישיון לחיילים משוחררים שטרם מלאו להם 21 שנים), התשע"ו-2016, של חברי הכנסת עליזה לביא, אברהם דיכטר, שרן השכל, שולי מועלם-רפאלי, מיקי לוי, איילת נחמיאס ורבין, קסניה סבטלובה, חיים ילין, יעל גרמן, אורלי לוי אבקסיס, עפר שלח ואלעזר שטרן - הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

טלב אבו עראר

חמד עמאר
חברי הכנסת
אכרם חסון

עליזה לביא
מוזמנים
הרצל קבלו - ראש אגף כלי ירייה, המשרד לביטחון פנים

רפי עציון - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק רחל בציה - הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

רס"ן גיל פרידמן - אמ"ץ, משרד הביטחון

גבריאלה פיסמן - עו"ד, משרד המשפטים

שחר לוי - משנה למנכ"ל, הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל

נדב אוראל - עו"ד, הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל

מאיר רוט - יו"ר חטיבת כלי ירייה ומטווחים, איגוד לשכות המסחר

יסמין הרמן וייס - מנהלת תחום כלי ירייה ומטווחים, איגוד לשכות המסחר

עמנואל וייזר - יו"ר ועדת איכות הסביבה, לשכת עו"ד

יאיר דוידוביץ - מנכ"ל התאחדות הקליעה בישראל

סא"ל (מיל) שרון גת - בעלים ומנכ"ל, מדריכי ירי ומפקח מטווחים

אלכס זוהר - חבר ועד, עמותה לקידום תרבות הנשק בישראל

דרורה קלמנט - יו"ר ודוברת הארגונים החברתיים בכנסת

ולדימיר סברדלוב

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 20) (מתן רישיון לחיילים משוחררים שטרם מלאו להם 21 שנים), התשע"ו-2016הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 20) (מתן רישיון לחיילים משוחררים שטרם מלאו להם 21 שנים), התשע"ו-2016 של חברי הכנסת עליזה לביא, אברהם דיכטר, שרן השכל, שולי מועלם-רפאלי, מיקי לוי, איילת נחמיאס ורבין, קסניה סבטלובה, חיים ילין, יעל גרמן, אורלי לוי אבקסיס, עפר שלח ואלעזר שטרן. הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

בעיקרון כבר דנו על ההצעה ואני לא מתכוון לפתוח את הנושא שוב. יש איזושהי הערה שמישהו רוצה להעיר לפני שאנחנו עוברים להקראה והצבעה?
יאיר דוידוביץ
הערה אחת. עדיין אין לי את ההתחייבות שביקשתי בנושא הספורט, לא בתוך החוק וגם לא מחוצה לא. אני רוצה לשמוע את ההצהרה עכשיו כאן.
עידו בן יצחק
ההצהרה היא לגבי הצעת החוק הבאה ולא לגבי הצעת החוק הזאת.
יאיר דוידוביץ
סליחה, אני מתנצל. צודקים. הקדמתי בחצי שעה.
מאיר רוט
אני צריך לשמור על הרבה אנשים שרוצים לבוא ולהתאמן ואנחנו לא רואים בזה שום פסול וגם הם לא. זה רוב רובו של הציבור הזה שקרוב למה שקשור בהגנה על המדינה והם רוצים לבוא ולירות וליהנות במטווחים, מטווחים שאושרו על ידי המדינה עם מדריכי ירי שקיבלו את הרישיון להדריך ירי מטעם המדינה, ואנחנו מבקשים שיחולו על המטווחים הרגילים האזרחיים אותם תנאים שחלים על מטווח של איגוד הקליעה.
עידו בן יצחק
זה מתייחס להצעת החוק הבאה ולא להצעת החוק בה אנחנו דנים עתה.
מאיר רוט
זה קשור, ואני אסביר. במטווחים הרגילים אנחנו מנועים מלהכניס לירי נערים שגילם מתחת לגיל 16. במטווח של איגוד הקליעה למשל, יכולים ילדים להיבחן מגיל עשר, לירות בצורה סדורה מגיל 12 ו זה נמנע משאר המטווחים כאשר יש למעלה מחמישים מטווחים שמבקשים לאפשר זאת, שניתן יהיה לירות גם בגילים האלה. כמובן עם אישור הורים או אפוטרופוס.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. אתה רוצה שילד בן 12 יתחיל לירות?
מאיר רוט
אותו ילד שיורה למשל בהרצליה עם אותו מדריך שיורה אתו שם, אין שום סיבה שהוא לא יירה בשאר המטווחים בארץ עם אותו מדריך, גם במטווחים שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי מה הקשר. מה אתה רוצה? אתה מצליח לבלבל אותי.
מאיר רוט
אני אסביר.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה מתכוון? מה החוק שלנו אומר?
מאיר רוט
אני אסביר. בחוק שלכם מדובר על הגבלת כניסה למטווחים, למי מותר ולמי אסור להיכנס למטווחים.
עידו בן יצחק
החוק מדבר על מתן רישיונות כלי ירייה למי שעוד לא מלאו לו 21 אבל סיים שירות צבאי.
מאיר רוט
בסדר. אני מתנצל. לגבי הגיל.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב. תן לנו להתקדם.
מאיר רוט
יש לי הערה לגבי הגיל. אנחנו כאן בחוק מתחילים עם הגיל ויש לי הערה לגבי הגיל, ברשותך. הגיל הנוכחי הוא עשרים. הכוונה היא להוריד לעשרים. דיברנו בדיון הקודם וביקשנו לאפשר את הורדת הגיל לבוגרי קורס פיקודי בצבא, שזה גם בגיל 19, שהם יוכלו לקבל רישיון לאקדח. אנחנו לא רואים שום סיבה לא לעשות זאת. אנחנו רואים אותם גם במטווחים, את החבר'ה האלה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה העלית את זה בדיון הקודם. מה הייתה עמדת משרד הפנים והמשרד לביטחון פנים?
קריאה
עמדת המשרד לביטחון פנים הייתה שמה שהציעה חברת הכנסת לביא, זה האיזון היותר נכון בעינינו והשר עדיין רשאי בהמשך לשקול מקרים ונסיבות יוצאות דופן שהוא יוכל להתיר אבל לא במסגרת החקיקה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. אנחנו עוברים להקראה.
עידו בן יצחק
הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 20) (מתן רישיון לחיילים משוחררים שטרם מלאו להם 21 שנים), התשע"ו-2016

תיקון סעיף 11ג

בחוק כלי ירייה התש"ט-1949, בסעיף 11ג(ב), בסופו יבוא: "בלי לגרוע מהאמור יראו סיום שירות סדיר כנסיבה שבה רשאית הרשות המוסמכת ליתן רישוי כאמור".

לעניין זה, "שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו-1986 למשך תקופה האמורה בסעיף 15 או 16 בו לפי העניין.
היו"ר דוד אמסלם
אני מביא את זה להצבעה. מי בעד אישור הצעת החוק כפי שהוקראה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב

נגד - 1

הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 20) (מתן רישיון לחיילים משוחררים שטרם מלאו להם 21 שנים), התשע"ו-2016, אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתה נגד? תסביר לנו למה אתה נגד.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני נגד כלי ירייה לכולם.
היו"ר דוד אמסלם
הצעת החוק אושרה.

עליזה, אני מאחל לך בהצלחה.
עליזה לביא (יש עתיד)
תודה רבה, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. עכשיו תסביר למה אתה נגד.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
עם כל הבעיות שלנו בגילאים האלה.
קריאה
הוא בעד נשק בלתי חוקי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין שאתה בעד נשק בלתי חוקי.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
גם חוקי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים