ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/07/2016

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 243

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ט בתמוז התשע"ו (25 ביולי 2016), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

טלב אבו עראר

אכרם חסון
מוזמנים
סנדרה מוסקוביץ' - מפקדת בי"ס לחומ"ס, כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

יצחק שמעוני - בטיחות אש, כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

אשריאל אביזמר - רע"ן חומרים מסוכנים, בטיחות אש, כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

קרן גלאון - עו"ד, סגנית היועץ המשפטי, בטיחות אש, כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

בר לוי - עו"ד, עוזר היועץ המשפטי, בטיחות אש, כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

עמית לוי - מתמחה, לשכת היועץ המשפטי, כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

רעות בינג - עו"ד, משרד המשפטים

גיל פרידמן - אמ"ץ, רמ"ד אבטחה, משרד הביטחון

רן כהן - ממונה בטיחות בכימיה ונפט, מינהל הבטיחות, משרד הכלכלה והתעשייה

נתנאל היימן - מנהל תחום אנרגיה ותשתיות, התאחדות התעשיינים

מאיר רוט - יו"ר חטיבת כלי ירייה ומטווחים, איגוד לשכות המסחר

יסמין הרמן וייס - מנהלת תחום כלי ירייה ומטווחים, איגוד לשכות המסחר

ולדימיר סברדלוב

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016, מ/1002, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

מי רוצה להציג?
קרן גלאון
הרשות הארצית לכבאות והצלה. למעשה התיקון שיש כאן הוא תיקון שבמהותו הוא טכני. זאת אומרת, חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה חוקק לפני כשלוש שנים ואחרי תקופת הרצה ראינו שיש דברים קטנים כאלה ואחרים שצריך לחדד בחוק ומכאן נובע התיקון. מדובר במספר דברים קטנים, בין אם אלה טעויות סופר, בין אם אלה טעויות טכניות שביקשנו לחדד.
עידו בן יצחק
נקרא סעיף ונסביר.

הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016

תיקון סעיף 18

בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה התשע"ב-2012 (להלן החוק העיקרי), בסעף 18(ב), במקום "התראה או נזיפה או להפסיק את התנדבותו", יבוא "התראה, נזיפה, הגבלת התנדבותו או הפסקתה".
קרן גלאון
ברשות הארצית לכבאות והצלה לשמחתנו יש הרבה מאוד מתנדבים. עת חוקק החוק הסעיף הזה שמדבר על הדין המשמעתי של מתנדבים בעצם היה חסר בו כלי אחד שהוא הגבלת התנדבות, כשלא רוצים לנקוט בכלי הדרמטי של הפסקה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. נמשיך.
עידו בן יצחק
תיקון סעיף 31

בסעיף 31 לחוק העיקרי –

בכותרת השוליים, אחרי "כיבו" יבוא "והצלה".

בסעיף קטן (א), בהגדרה מפגע, במקום "סיכוני אש מיוחדים שנקבע" יבוא "סיכוני אש מיוחדים או סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים".

בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "תקנות כאמור בסעיף קטן זה לעניין סוגי המפעלים שמתקיים בהם סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים יותקנו גם בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ושר הכלכלה.

בסעיף קטן (ג), במקום "צוות כיבוי" יבוא "צוות כיבוי והצלה", במקום באירוע דליקה" יבוא "באירוע כבאות והצלה", במקום "בחוק זה צוות כיבוי מפעלי" יבוא "בחוק זה צוות כיבוי והצלה מפעלי" ובסופו יבוא "ואולם הנציב לא ידרוש כי לצוות כיבוי והצלה תהיה הכשרה לפעול בחומרים מסוכנים אלא לגבי מפעל מהסוג שנקבע לפי סעיף קטן (ב) כי מתקיים בו הסיכון המיוחד לאירוע חומרים מסוכנים".

בסעיף קטן (ד) במקום "אירוע דליקה" יבוא "אירוע כבאות והצלה", במקום "צוות כיבוי מפעלי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי" ובסופו יבוא "במפעל שמתקיים בו סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים יהיו נתונות סמכויות לפי סעיף 29(א)(3) לצורך גילוי, זיהוי וניטור של חומרים מסוכנים".

בסעיף קטן (ה), במקום "צוות כיבוי מפעלי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי".
קרן גלאון
גם כאן, איזושהי לקונה בחוק. החוק כבר קבע והסדיר את הנושא של צוות כיבוי מפעלי. היום הצוות מוגבל לכאורה. גם כאן ההדבקה של התיקון המשפטי על פני הפעילות של השטח לדליקה בעוד שסמכויות הרשות הארצית לכבאות והצלה, היא מטפלת באירוע כבאות והצלה שזה רחב מאירוע דליקה וזה כולל גם אירוע חומרים מסוכנים. יש כאן התאמה למצב העובדתי הקיים שחוץ מדליקה הוא יפעל באירוע כבאות והצלה ולכן גם השם שלו לא יהיה רק צוות כיבוי אלא צוות כבאות והצלה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. נמשיך.
עידו בן יצחק
אני רוצה להעיר בעניין הזה. היום יש שתי דרכים לפי החוק להקים צוות כיבוי כזה. האחת, בהסכם בין הרשות לבין המפעל, והשנייה, בהוראה של הנציב שהוא מורה למפעל להקים את הצוות הזה.

לפי החוק, המפעלים שאפשר לתת את ההוראה הזאת, סוגי המפעלים צריכים להיקבע בתקנות, באישור הוועדה. התקנות האלה עוד לא נקבעו כך שכיום בעצם הדרך היחידה הקיימת היא הסכמית. יש כל מיני מפעלים שהם עוד טרם חקיקת החוק, אבל חשוב לדעת שאין עדיין את התקנות האלה וכי הן לא הובאו וצריך לראות מתי הן מגיעות אלינו.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, כמה זמן אתם עובדים על התקנות?
קרן גלאון
התקנות האלה, אני מעריכה שיגיעו בחצי השנה הקרובה.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אתם בעצם עובדים בלי תקנות. בעצם אין לכם איך לעבוד.
קרן גלאון
לא. כמו שציין היועץ המשפטי, יש דרך של הסכמות ועובדים היום בדרך של הסכמות. זה גם מנגנון אחד של החוק. יש דרך של חיוב אותה אנחנו עוד לא מפעילים היום. אנחנו מאמינים שיש כאן מה שנקרא אחידות בדרישות וברצונות.
היו"ר דוד אמסלם
הבנת. אתם צריכים כאן לשים זום כי זה חשוב מאוד. אנחנו לא עובדים כאן כתבנית כבקשתך.
קרן גלאון
בסדר גמור.
היו"ר דוד אמסלם
במיוחד היכן שעולה כסף. אנחנו לא אומרים לו שיעשה טובה, אתה חייב, גם אתה צריך את זה.

נמשיך.
נתנאל היימן
אפשר שאלה?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
נתנאל היימן
התיקון הזה הוא משית, לעומת הנוסח הנוכחי של החוק, איזה שהן עלויות נוספות על בעלי עסקים?
קרן גלאון
אנחנו לא מעריכים שזה המצב. במפעלים שיש להם היום חומרים מסוכנים ממילא יש להם צוותים כאלה והם נותנים את המענה הזה. להערכתנו התיקון הזה של הרחבת הסמכות מדליקה לעוד דברים, הוא כשלעצמו אין בו השתה נוספת.
היו"ר דוד אמסלם
ברמה העקרונית לא צריכות להיות עלויות. הרי הם באים בצוות המקצועי. הם אמרו שהם מסדירים כאן דברים טכניים שלא קשורים כרגע. גם אם יש איזשהו משהו שעד היום הם הסדירו אותו ברמה של מה שנקרא הסכמה, ברור שהבן אדם הזה את זה כי זה גם טוב לו וזה בעצם עוזר לו לשמור על חייו, על עובדיו ועל הסביבה כי אם תהיה תקלה, הוא בבעיה. זה בא להסדיר את הדברים הטכניים ולא בקטע של המהות הכספית.
קריאה
עוד משפט אחד ברשותך, בכל זאת. הוועדה שישבה, ואני חלק ממנה, ועשתה את זה, התחשבה קודם כל באלה שיש לנו הסכמים אתם והם עובדים. והיא בדקה את זה. בדרך כלל היא מתבססת על כוח אדם שקיים במקום כאשר אחד הדברים שהוועדה ראתה היא לא להעמיס עוד עלויות ועוד ביורוקרטיה ועוד דברים אלא לקחת את המצב הקיים ולנסות להסדיר אותו כמה שיותר טוב.
עידו בן יצחק
תיקון סעיף 33

בסעיף 33 לחוק העיקרי במקום "צוות כיבוי מפעלי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי".

תיקון סעיף 36

בסעיף 36(ב)(2) לחוק העיקרי, אחרי "מותנים" יבוא "בבחינת הקצין המוסמך בדבר הצורך".
קרן גלאון
החוק הסדיר אפשרות להקצאת כבאים בתשלום לאירועים כגון פסטיבלים ודברים כאלה. החוק התווה את שיקול הדעת של הקצין המוסמך. יש כאן איזו טעות קטנה שנפלה בסעיף, מה קורה כאשר גורם אחר הוא גורם שמוסמך לתת רישיון, לדוגמה משטרת ישראל. היה יכול להשתמע מהסעיף שלכאורה הגורם האחר יכול להכתיב את אותה הקצאת כבאים בתשלום וזאת לא המטרה. התיקון כאן הוא שהגורם האחר יכול להמליץ לכבאות.
היו"ר דוד אמסלם
ברור.
עידו בן יצחק
תיקון סעיף 74

בסעיף 74 לחוק העיקרי, במקום "צוות כיבוי מפעלי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי".

תיקון סעיף 76

בסעיף 76(א)(1) לחוק העיקרי, במקום "צוות כיבוי מפעלי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי".

תיקון סעיף 79

בסעיף 79 לחוק העיקרי, אחרי "צו הפסקה מינהלי" יבוא "שניתן לפי סעיף 51", ואחרי "צו הפסקה שיפוטי" יבוא "שניתן לפי סעיף 58".

תיקון סעיף 80

בסעיף 80 לחוק העיקרי –

בסעיף קטן (א), אחרי "עבירות לפי סעיף 76" יבוא "או למניעת עבירה של הפרת צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 79".

בסעיף קטן (ב) אחרי "עבירה לפי סעיף 76" יבוא "או הופר צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 79".
קרן גלאון
הסעיף הזה, המטרה שלו היא להרחיב מעט את האחריות של נושא משרה בתאגיד גם לעבירה של הפרת צו מינהלי. הצו הזה, אגב, מאז הקמת הרשות הוא כלי חדש והוא הוכיח את עצמו מאוד. אנחנו מבקשים להרחיב את זה גם לאחריות נושא משרה.
עידו בן יצחק
תיקון סעיף 95

בסעיף 95 לחוק העיקרי, במקום "צוות כיבוי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי או על צוות כיבוי לשטחים פתוחים".

תיקון סעיף 147

בסעיף 147(ה) לחוק העיקרי, במקום "בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג)" יבוא "בסעיפים קטנים (א) ו-(ג)".

תיקון חוק החומרים המסוכנים

בחוק החומרים המסוכנים התשנ"ג-1993, סעיף 16(ג)(1) – בטל.
קרן גלאון
גם זה תיקון טכני לחלוטין. בתיקון העקיף שנעשה לא בוטל הסעיף הזה שהיה צריך להתבטל.
עידו בן יצחק
הסעיף עוסק בחובה של השר להגנת הסביבה למנות ממונה על אירוע חומרים מסוכנים מבין עובדי המשרד, מאחר שהאחריות על טיפול בחומרים מסוכנים עברה לרשות הכבאות, אין צורך בכך.
היו"ר דוד אמסלם
מישהו רוצה להתייחס? הערות? אין.

אנחנו נביא את זה להצבעה.

מי בעד אישור הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016? מי נגד?

הצבעה

בעד פה אחד

הצעתה חוק נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הצעת החוק אושרה פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10.

קוד המקור של הנתונים