פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 402

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ח בסיון התשע"ו (04 ביולי 2016), שעה 13:05
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

נאוה בוקר

מנואל טרכטנברג

מיקי לוי

מנחם אליעזר מוזס

אראל מרגלית

בצלאל סמוטריץ'

רחל עזריה

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
אכרם חסון

אורלי לוי אבקסיס

אלעזר שטרן
מוזמנים
עלי בינג - רפרנט חקלאות באג"ת , משרד האוצר

יובל טלר - רפרנט שיכון באג"ת , משרד האוצר

עידו סופר - רפרנט תעשייה ומסחר, משרד האוצר

עידן הרשקוביץ - תקציבן מינהל התכנון, משרד האוצר

איתמר זיגלמן - עתודאי אגף תקציבים, משרד האוצר

דוד עמיחי - רפרנט בטחון פנים ותעשיות צבאיות, אגף התקציבים, משרד האוצר

יוסי עדס - רפרנט פנים-רשויות מקומיות, אגף התקציבים, משרד האוצר

עמוס זוארס - ראש תחום מעברים ותפר במנהל האזרחי, משרד הביטחון

סיון ינקוביץ - מנהלת תחום תקציבים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ליאת פרוינד - תקציבנית, משרד הפנים

איתן גולדפלם - ר' חטיבת תקציבים, המשרד לביטחון פנים

שאול הויזלר - תקציבן, המשרד להגנת הסביבה

אבי חיים - תעשיות, המשרד להגנת הסביבה

רותם קקון - יועץ השר, המשרד להגנת הסביבה

דליה ציוני - ראש תחום תקציבים, משרד הבינוי והשיכון

יוסי שבת - ראש אגף תקציבים, משרד הבינוי והשיכון

אמיר וייס - ראש אגף מדיניות ממשלתית, המשרד לשוויון חברתי

מיכל תוסיה כהן - דוברת, התאחדות התעשיינים בישראל

דוד דהאן - נציג הארגונים החברתים

יגאל בריף - פעיל, המשמר החברתי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

שינויים בתקציב לשנת 2016
היו"ר משה גפני
רבותי, אנחנו מחדשים את הישיבה. שינויים בתקציב לשנת 2016. חברי הוועדה, אני מבקש להגיד לכם שיש חלק מהפניות שהגיעו עם דברי הסבר, ואנחנו מעלים אותם לדיון והצבעה, יש חלק מהפניות שהגיעו עם דברי הסבר, אבל הם הגיעו רק הבוקר, ולכן לא נוכל להעלות את זה. אני אשנה את סדר-היום, אני אעשה ישיבה נוספת על שינויים בתקציב בעוד יומיים, כדי להעלות את אלה שהגיעו הבוקר. אני מבקש מאגף התקציבים ומהמשרדים לפעול יותר מהר. אני רוצה לסיים את כל העודפים, ואני מבקש לסיים את ההעברות. אני לא רוצה לעכב שום דבר. אני יודע שזה דבר חיוני למשרדים. אני רוצה שנעשה את זה, אבל שנעשה את זה על-פי הנוהל.

אני עובר למספר פנייה לוועדה 9, המשרד להגנת הסביבה. בבקשה, מי מסביר?
שאול הויזלר
אני מאגף התקציבים של המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר משה גפני
רגע, משרד האוצר.
שאול הויזלר
אני מאגף התקציבים של המשרד.
היו"ר משה גפני
איפה אגף התקציבים?
שאול הויזלר
הרפרנט בפגישה כרגע עם שר האוצר, הוא אמור להגיע בדקות הקרובות.
קריאה
אנחנו ניתן רקע והוא יגיע באמצע.
שאול הויזלר
למעשה הפנייה היא שלנו, ואנחנו מכירים אותה - - -
היו"ר משה גפני
מי הרפרנט של האוצר?
שאול הויזלר
דניאל מלצר.
היו"ר משה גפני
בבקשה, תסביר.
שאול הויזלר
למעשה הפנייה נועדה לתקצב הרשאה להתחייב של 250 מיליון שקל והוצאה מותנית מרמ"י של 150 מיליון. הפרויקט הוא פרויקט קרקעות מזוהמות. יש קרקעות מזוהמות בעיקר בבסיסי צה"ל שהתפנו, בעקבות פינוי בסיסי צה"ל. כרגע יש ועדת היגוי משותפת למשרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה ולרמ"י. כרגע עומדים על הפרק שישה מתחמים של קרקעות מזוהמות.
היו"ר משה גפני
איפה המתחמים האלה?
שאול הויזלר
נוף ים, בית הכרם, צריפין, רכס עתלית, בית דגן. מדובר ב-4,000 דונם ואמורים להיבנות שם 20,000 יחידות. ברגע שזה יתוקצב ונוכל להתחיל לעבוד, ננסה להכשיר מהר ככל הניתן את הקרקעות מהזיהום ולהתחיל לבנות.
היו"ר משה גפני
מי נותן לכם את הכסף הזה?
שאול הויזלר
רמ"י. רמ"י מתקצבים את הפרויקט באופן מלא. למעשה ההרשאה להתחייב תיתן יכולת למשרד להתחייב, ובמקביל אנחנו עושים הוצאה מותנית מרמ"י, כך שרמ"י יעבירו את הכסף והם יממנו את ההרשאה להתחייב. כלומר, לא נבקש כסף נוסף מהאוצר. בהוצאה מותנית יגיע הכסף מרמ"י.
היו"ר משה גפני
אוקיי. יש שאלות, מיקי, אלעזר?
מיקי לוי (יש עתיד)
אם הכסף בא מרמ"י, אז אין בעיה.
היו"ר משה גפני
זה יחזור חזרה אליהם.
שאול הויזלר
כן, במכירה של הקרקעות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד הפנייה – פה אחד

פנייה 9 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
שאול הויזלר
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
הלאה.
מיקי לוי (יש עתיד)
השאלה לא אליכם, אבל האם אתם יודעים אם נחתמו חוזים או עומדים להיחתם? שנדע לפעם הבאה.
רותם קקון
נעשה תהליך של שמונה חודשים של חתימת הסכם מול הממשלה, מול החברה הממשלתית שנקראת "החברה לשירותי איכות הסביבה". החברה לשירותי איכות הסביבה היא זרוע הביצוע של הממשלה בנושא שיקום הקרקעות. עכשיו אנחנו מקבלים הרשאה להתחייב, וכל פרויקט ייחתם בין המדינה ליזם.
שאול הויזלר
יש כאמור ועדת היגוי שמשותפת לאוצר, לרמ"י ולמשרד, והם מאשרים כל פרויקט ופרויקט, כל מתחם, מה התקציב. ההרשאה להתחייב היא המסגרת הכללית.
מיקי לוי (יש עתיד)
החברה הממשלתית מעבירה את הביצוע לחברות משנה?
שאול הויזלר
לפי חוק חובת המכרזים בוחרים ספקים. עושים מכרזים והספקים מבצעים.
היו"ר משה גפני
מתי אתם מנקים בבני ברק?
רותם קקון
בבני ברק כבר אין מה לנקות, כבר בנו הכול. אין קרקעות.
מיקי לוי (יש עתיד)
היה שם מפעל של תע"ש או שהוא ברמת גן?
היו"ר משה גפני
הוא היה בבני ברק, אבל הם בונים שם גורדי שחקים. זה מה שיעקב אשר עשה. זה אגב יעמיד את עיריית בני ברק בסוף כעירייה בלי גירעון. אתה עובר בכביש גהה, אתה רואה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אני רואה את המגדלים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כל המתחם שם - - -
היו"ר משה גפני
הכול. המתחם הצפוני של בני ברק הוא ענק, זה עיר, עד הרכבת, הכול נבנה, לא מפסיק. אם זה יושלם, ואני מקווה שזה יושלם, העירייה נכנסת לאיזון תקציבי.

בקשה מספר 06-002, 06-003, משרד הפנים.
יוסי עדס
הפנייה נועדה להעברת עודפים מתקציב 2015 לתקציב 2016, עודפים מחויבים בתקציב משרד הפנים 06, שזה המטה. סך העודפים כ-189 מיליון שקלים, שהם מחולקים עבור הנושאים הבאים: חלק מהם נוגעים למטה המשרד בהתקשרויות השונות של פעילויות המשרד עצמו, המטה, כ-58 מיליון שקל. חלק מהם, 3.6 מיליון, נוגעים ליחידה הארצית לפיקוח על הבחירות, שזה בגין בחירות לא צפויות ברשויות המקומיות שהן קורות בעקבות אירועים חד-פעמיים.
היו"ר משה גפני
יוסי, מה זה העברת עודפים לשירותי דת לא יהודיים? למה צריך להעביר משנה לשנה? מה למשל יש - - -
יוסי עדס
בשירותי דת לא יהודיים יש פרויקטים - - -
היו"ר משה גפני
תשמע את השאלה עד הסוף. מה זה שירותי דת לא יהודיים אני יודע.
יוסי עדס
אני אסביר למה יש עודפים.
היו"ר משה גפני
שנייה. רק תקשיב לשאלה. לשירותי דת לא יהודיים יש דברים מוגדרים, הם מוגדרים בבסיס התקציב. זאת אומרת יש כסף, שהכסף הזה נמצא ב-2015, הוא נמצא גם ב-2016. זה לא מינהל התכנון שאני מבין ואתה תיכף תסביר למה צריך להעביר עודף משנה לשנה. בדבר כזה, שהוא דבר מינהלי, למה צריך להעביר עודף משנה לשנה? למה זה לא נמצא בתקציב?
יוסי עדס
חלק משירותי הדת זה באמת תקציבים שהם יותר שוטפים והם מבוצעים בשנה השוטפת, אבל חלק גדול מהתקציב מיועד עבור פרויקטי בינוי שונים.
היו"ר משה גפני
מה למשל?
יוסי עדס
שיפוצי בתי עלמין, שיפוצי מבני דת ובינוי מבני דת ודברים כאלה. חלק מהם בהחלטות ממשלה.
היו"ר משה גפני
מה התקציב של שירותי דת לא יהודיים לבינוי?
יוסי עדס
יש תקציב בבסיס ויש תקציב שהוא על-פי החלטת ממשלה. בבסיס זה בערך 6 מיליון בהרשאה להתחייב, על זה יש החלטות ממשלה שהתקבלו במהלך השנים לתוספות שונות בתקציב המבנה לשירותי דת.
היו"ר משה גפני
התוספות הן יותר מהבסיס.
יוסי עדס
התוספות יותר מהבסיס.
היו"ר משה גפני
למה אתם לא שמים את זה בבסיס?
יוסי עדס
כשהחלטת הממשלה מתקבלת אנחנו מתקצבים אותה. חלק מהחלטות הממשלה התקבלו אחרי אישור התקציב, ולכן לא נכנסו לבסיס. בשנים קודמות באמת היו החלטות ממשלה לפני שהיה סיכום שכל מה שנכנס בהחלטת ממשלה יהיה בבסיס, אז לא הכול נכנס בבסיס. אחרי שהיה הסיכום שמכניסים לבסיס את כל החלטות הממשלה - - -
היו"ר משה גפני
מה יקרה ב-2017?
יוסי עדס
בתקציב 2017 כל מה שבהחלטות הממשלה הקיימות, הידועות בעת בניית התקציב, ייכנס בבניית התקציב.
היו"ר משה גפני
יהיה בבסיס.
יוסי עדס
יהיה בבניית התקציב, לא יצטרכו לזה - - -
היו"ר משה גפני
למה הנהלת המשרד זה קרוב ל-59 מיליון שקל?
יוסי עדס
נמצאת פה ליאת פרוינד ממשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
ליאת פרוינד
אני תקציבנית משרד הפנים. מדובר בפעילות שוטפת - - -
היו"ר משה גפני
שוטפת זה לא עודפים. אין לי טענה על הכסף שמיועד להנהלת המשרד או לסעיפים שנמצאים פה, השאלה המרכזית שאנחנו שואלים כל הזמן, למה הנהלת המשרד למשל זה צריך להיות בעודפים. להנהלת משרד יש משכורת של העובדים בהנהלת המשרד, יש הוצאות של הנהלת המשרד. מה קרה ב-2016 שונה מ-2015?
ליאת פרוינד
זה לא שונה משנים עברו. בסופו של דבר ההתנהלות השוטפת כן נגררת לשנת התקציב העוקבת. יש המון הוצאות תפעול שאתה לא מסיים לשלם בדצמבר.
היו"ר משה גפני
מה למשל?
ליאת פרוינד
תשלומי בזק. נרד עכשיו drill down לדברים קטנים? תשלומי דלק.
היו"ר משה גפני
זה יותר מ-58 מיליון.
ליאת פרוינד
מדברים על המון כסף – ארנונה למשל. המון-המון כסף שמתגלגל כהוצאות לוגיסטיות של תפעול. חוץ מזה יש פרויקטים שמתגלגלים כמה שנים, למשל פרויקט של 20 מיליון למחשוב שניתן בהרשאה להתחייב, המזומן שלו מתגלגל כל שנה שוב ושוב, עד שהוא ימומש בעשר שנים.
היו"ר משה גפני
מחשוב אני מבין. מה עוד?
ליאת פרוינד
קודם כול יש הרבה במחשוב, הרבה בלוגיסטיקה. מעבר לכך גם פעילות שוטפת, רגילה - - -
היו"ר משה גפני
מה שכתוב "הנהלת המשרד" זה לא המשכורות של העובדים.
ליאת פרוינד
זה לא משכורות בכלל. המשכורות הן ינואר-דצמבר.
היו"ר משה גפני
יש שאלות לחברי הוועדה? מי בעד אישור הבקשה ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

בקשה מספר 06-002, 06-003 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה.

001-33, 002-33 – משרד החקלאות.
עלי בינג
אני רפרנט חקלאות באגף תקציבים. 001-33 – הפנייה נועדה להעביר כ-436 מיליון שקלים עודפים מחויבים מ-2015 ל-2016. קיבלתם את ההסברים במייל. בגדול, כ-155 מיליון מהעודפים זה הוצאות לתפעול ופעילות מקצועית של המשרד, כ-83 מיליון זה הוצאות תפעול ופעילות מקצועית של המכון הוולקני, כ-19.5 מיליון זה עודפים מחויבים של היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב, וכ-159 מיליון זה בגין תמיכות בחקלאות. בנוגע לתוכנית זאת יש לציין שבשנה שעברה זה היה בסעיף 32, לכן אם רוצים להשוות לשנים אחרות, צריך להשוות את זה לסעיף 32.

פנייה 002-33 זה עודפים משוריינים. הפנייה נועדה להעביר סך של כ-386 מיליון שקלים למשרד החקלאות. העודפים הללו זה עודפים שנוצרו בגלל הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, שלא לתקצב יותר את החטיבה להתיישבות בחוק התקציב עצמו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לאן הולך הכול?
היו"ר משה גפני
רגע. רגע. זה מתחיל להיות מעניין. עד עכשיו תקצבתם את החטיבה להתיישבות בכמה כסף?
עלי בינג
אני אנסה להסביר. החטיבה להתיישבות - - -
היו"ר משה גפני
לא להסביר, רק כמה כסף.
עלי בינג
החטיבה להתיישבות תוקצבה בסעיף 04, לא היתה לעולם בסעיף של משרד החקלאות. היא היתה בסעיף 04 שזה הסעיף, בגדול, של משרד ראש הממשלה. בסיס התקציב של החטיבה היה כ-58 מיליון שקלים, ובהתאם להחלטות ממשלה ועודפים מחויבים שהתגלגלו בין השנים התקציב גדל בכמה מאות מיליונים בכל שנה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
מעל 450.
היו"ר משה גפני
מעל 450 מיליון.
עלי בינג
מתוך זה יש סכומים שהם עודפים - - -
היו"ר משה גפני
מה קרה עכשיו?
עלי בינג
החל משנת 2015 נכתבה חוות-הדעת של היועץ המשפטי לממשלה שבה נאמר שאי-אפשר יותר לתקצב את החטיבה להתיישבות בחוק התקציב, אבל היועץ המשפטי לממשלה אמר: יש לנו בעיה עם העודפים המחויבים, אנחנו צריכים לעמוד בהתחייבויות שלנו. זאת אומרת, אם החטיבה לצורך העניין התחייבה לאיזה יישוב בעוטף עזה, שהיא משלמת לקבלן עבור איזה פעילות שם - - -
היו"ר משה גפני
או בצפון.
עלי בינג
או במרכז.
היו"ר משה גפני
ביהודה ושומרון.
עלי בינג
כן. יש שלושה מרחבים בגדול, אחד משלושת המרחבים הללו. אם יש התחייבות שהיא התחייבות עבר, שהיא היתה עוד לפני הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, את הכספים האלה הממשלה תעביר, אבל גם יש שינוי, היא לא מעבירה את זה ישירות לסעיף התקציבי של החטיבה להתיישבות בסעיף 04, כי זה אסור לפי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, אלא זה יתוקצב במשרד החקלאות, שהוא צריך להתקשר בהסכם מול החטיבה כמו כל קבלן אחר. זאת אומרת, משרד החקלאות עושה איזה הסכם עם החטיבה להתיישבות, בהתאם לכל הכללים - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
פטור מחובת מכרזים?
עלי בינג
יש להם איזה הסכם בחוק באיזה קריטריון הם נופלים. אני חושב שלמוסדות הציוניים יש פטור מחובת מכרז. ובכל מקרה, ההסכם הזה היה אמור להיחתם בין משרד החקלאות לבין החטיבה להתיישבות עוד בשנת 2015, ואז כל התקציבים האלה, כל העודפים המחויבים היו משולמים ומחויבים בשנת 2015 במשרד - - -
היו"ר משה גפני
מה אתם חושבים לעשות, האופוזיציה?
מיקי לוי (יש עתיד)
אנחנו נהיה נגד?
היו"ר משה גפני
תהיו נגד?
מיקי לוי (יש עתיד)
איזה שאלה?
עלי בינג
רק לציין שזה שתי פניות נפרדות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
חשבתי שאין אופוזיציה. באתי לפה וחשבתי שאין אופוזיציה.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש גבול למה שאני יכול לשתף אתך פעולה.
עלי בינג
רק להסביר, זה שתי פניות נפרדות. כבוד היושב-ראש - - -
היו"ר משה גפני
שנייה.
עלי בינג
רק משפט.
היו"ר משה גפני
אני אתן לך עשרה משפטים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הם כולם באפריקה, כל אפריקה מדברת על זה...
היו"ר משה גפני
נורא ואיום המצב שאני צריך לגייס רוב.
עלי בינג
- - - לציין, האחד, זה העודפים הרגילים - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
כמה העודפים הרגילים?
עלי בינג
העודפים הרגילים זה כ-436 מיליון שקלים בפעילות הרגילה של משרד החקלאות, שלא קשורה לחטיבה. הרגילה זה התפעול, פעילות מקצועית, התמיכות של המשרד - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
לאיפה התמיכות הולכות? אני רוצה לדעת. אני רוצה רשימת תמיכות. האם התמיכות הולכות גם לשירות הלאומי, האזרחי?
עלי בינג
זה תמיכות בחקלאות, זה התמיכות הרגילות.
מיקי לוי (יש עתיד)
רק לחקלאות?
עלי בינג
כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הגרעינים העירוניים - - -
עלי בינג
לא. אין שם גרעינים.
היו"ר משה גפני
שנייה. אני רוצה לברר את העניין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
באיזה סעיף זה - - -
היו"ר משה גפני
זה מה שאני הולך לשאול.
עלי בינג
אם אפשר להגיד משפט - - -
היו"ר משה גפני
רגע. אני אתן לך. שנייה. אבל תהיה אתנו. קורה פה דבר היסטורי בעייתי מאוד מבחינתי, אני הולך לגייס רוב בשביל מה שהיה בחטיבה להתיישבות, אז עזור לי בעניין הזה. על כמה כסף בעודפים אנחנו מדברים?
עלי בינג
יש שתי פניות נפרדות.
היו"ר משה גפני
יש פנייה אחת.
עלי בינג
יש לך 001-33 ו-002-33. 001-33 – זו הפנייה של משרד החקלאות, כ-436 מיליון שקלים, זה העודפים המחויבים של משרד החקלאות, לא קשור לחטיבה. זה 001-33.
מיקי לוי (יש עתיד)
אנחנו רוצים פירוט, אדוני, זה לא לפי הסכם הוועדה. לא יהיה פירוט, לא נצביע.
היו"ר משה גפני
יש פירוט.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
איפה הפירוט? היינו צריכים לקבל אותו בעוד מועד.
היו"ר משה גפני
נשלח מראש.
מיקי לוי (יש עתיד)
איפה?
היו"ר משה גפני
נשלח לחברים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
דיברנו שגם אני אקבל.
היו"ר משה גפני
אני אדבר עם טמיר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא ראינו בכל הניירת הזאת.
היו"ר משה גפני
שלומית עומדת על זה. יש פה העברה של משרד השיכון עם פירוט. היא אומרת לא להביא, בגלל שאין יומיים, ואני שומע בקולה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ביקשתי לקבל בזמן.
היו"ר משה גפני
אין בעיה. זה נשלח בזמן.
קריאה
כמה זה החטיבה להתיישבות?
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אתה צריך לזרות לי מלח על הפצעים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בכל הנייר הזה איפה כתוב החטיבה להתיישבות? תפנו אותי לסעיף הרלוונטי. איפה זה כתוב? תפנו אותי לסעיף הרלוונטי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הוא צודק. אין פה בפירוט את החטיבה להתיישבות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תפנו אותי לסעיף בבקשה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בפירוט אין הנושא של החטיבה להתיישבות.
סיון ינקוביץ
מדובר בשתי פניות נפרדות. הפירוט שקיבלתם כעת הוא הפירוט של הפנייה של משרד החקלאות מספר 001-33, והפירוט של הפנייה של החטיבה להתיישבות, שאין הרבה מה להגיד עליו מעבר למשפט שעלי אמר - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גברתי, איפה זה מופיע בנייר?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הייתם צריכים להעביר.
סיון ינקוביץ
זה נשלח במייל היום.
מיקי לוי (יש עתיד)
אז אנחנו לא נצביע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא קיבלנו בנייר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא נצביע על החטיבה להתיישבות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, אמרתי לך שהמילים "החטיבה להתיישבות" לא היתה.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה עוד פעם מתחת לרדאר, להעביר כסף לחטיבה להתיישבות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שאלתי. לא ראיתי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אין. אין פה.
היו"ר משה גפני
נברר. נברר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אדוני.
היו"ר משה גפני
שמעתי. אין לי טענה. אני רוצה לברר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אמרת לי שבנייר החטיבה להתיישבות לא היתה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתזרמו אתנו. קודם כול, נדבר על הפנייה של משרד החקלאות, אחרי זה נדבר על הפנייה של החטיבה להתיישבות. אני רוצה לברר את העניין הזה, ותיכף נבדוק אם זה עומד בנוהל. לגבי משרד החקלאות, יש הנייר הזה. למה הולך הכסף? מי מסביר?
סיון ינקוביץ
אני תקציבאית משרד החקלאות. תוכנית 330102, פעולות ותפעול של משרד החקלאות – מדובר על הפעולות המקצועיות של כל יחידות המשרד השונות, הן הוצאות תפעול, כמו שמירה, חשמל, טלפונים, ארנונה, והן הוצאות מקצועיות – רכישת ציוד למעבדות של השירותים הווטרינריים והגנת הצומח, רכישת מלאי של תרכיבים לחיסונים של השירותים הווטרינריים, הוצאות מחשוב.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
למה זה לא נוצל?
סיון ינקוביץ
זה לא שזה לא נוצל, זה חוזים שהמשך שלהם הוא שנה, והם לא מתחילים מינואר עד ינואר, הם לפעמים מתחילים ביוני ונגמרים ביוני של השנה העוקבת, ואז מה שהקבלן הספיק לבצע משלמים לו באותה שנה, ומה שהוא עוד לא הספיק לבצע, משלמים לו בשנה העוקבת.
היו"ר משה גפני
הלאה.
סיון ינקוביץ
זה התוכנית של הפעולות של - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
את יכולה להסביר לנו על התמיכות לפי חוק צער בעלי-חיים?
סיון ינקוביץ
360,000 שקל?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כן. זה הטרנספר של החתולים?
מיקי לוי (יש עתיד)
מאיפה זה בא לך עכשיו?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הם לא מסרסים - - -
היו"ר משה גפני
שאלת. היא עונה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
איפה תוכנית?
היו"ר משה גפני
בבקשה.
עלי בינג
באופן עקרוני, לפי חוק צער בעלי-חיים יש תקצוב שנתי של 4.5 מיליון שקלים לצער בעלי-חיים. ככל הנראה יש פעילות של 360,000 שהתחייבו עליה במהלך השנה שעברה והביצוע יהיה במהלך השנה הנוכחית. התקציב בסופו של דבר הוא לא לטרנספר, אלא לעיקור וסירוס.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כן לעיקור וסירוס? משהו במשרד השתנה מאז ההצהרות של שר החקלאות לגבי דעתו בעיקור וסירוס? מה היתה העלייה - - -
היו"ר משה גפני
זה אסור על פי ההלכה. הלאה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל טרנספר, לזרוק אותם למקום שלא יהיה להם שתייה, ולא יהיה להם אוכל ושימותו ברעב, זה מותר?
היו"ר משה גפני
אסור על-פי ההלכה, מה לעשות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
צער בעלי-חיים זה גם לא לגרום להם צער.
היו"ר משה גפני
בצער בעלי-חיים אפשר לעשות דברים אחרים, לא את זה. הלאה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה עושים עם זה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה קורה עם השוק הסיטונאי?
היו"ר משה גפני
אי-אפשר ככה. תשובה.
סיון ינקוביץ
תשובה למה?
היו"ר משה גפני
למה ששאלה אורלי עניתם?
סיון ינקוביץ
העודפים שיש כאן הם עודפים לעיקור וסירוס.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כמה היה בפעמים הקודמות?
סיון ינקוביץ
קודם כול, המשרד לא הוציא ולו שקל אחד על טרנספר - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זו רק היתה תוכנית שלמזלנו בקושי הבנו מה קורה שם.
סיון ינקוביץ
כרגע אנחנו דנים בעודפים. מדובר פה על התחייבויות - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
למה יש עודפים? כמה עלתה ההשקעה בסירוס ועיקור?
סיון ינקוביץ
4.5 מיליון שקל בשנה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כמה זמן זה מבוצע במחיר הזה? למתי זה 4.5 מיליון שקל בשנה?
סיון ינקוביץ
מאז החוק. כבר חמש שנים, אני חושבת.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
רגע, רגע, אדוני היושב-ראש, שנייה אחת. אני רוצה לדעת אם נפתחו כלביות במקומות של פריפריה, בפריסה ארצית לאותם חתולים וכלבים משוטטים או נזנחים.
סיון ינקוביץ
יש תוכנית להקמת כלביות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בסוף הורגים אותם ושמים אותם בקברי אחים. זה לא צער בעלי-חיים לפי ההלכה?
היו"ר משה גפני
אני לא נכנס עכשיו לעניין הזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
האם הוקמה כלבייה בבית שאן או בטבריה?
היו"ר משה גפני
הבנו. זה לא נוגע - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מי עושה מה?
היו"ר משה גפני
אורלי, זה לא בדיוק הדיון.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מישהו צריך לשפות אותם. הרי בלי שתעודדו אותם הם לא יעשו את זה, כי אין להם כסף.
היו"ר משה גפני
תעלי את זה כהצעה לסדר, זה דבר חיוני. בבקשה, שאלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה לדעת על השוק הסיטונאי שר החקלאות דיבר על זה שש פעמים, או-טו-טו יוצא מכרז, חלק מזה צריך להיות מתוקצב בתקציב. איפה זה מופיע?
היו"ר משה גפני
זה קשור להעברה כאן?
עלי בינג
אין עודפים - - -
היו"ר משה גפני
יש עודפים לשוק הסיטונאי?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בתשובה שנתן לי שר החקלאות בסוגיה הזאת היה כתוב שזה לא מופיע בתקציב השוטף של השנה הקודמת, אבל הוא ידאג לזה בהעברות, ואני לא רואה את זה. אז אין דבר כזה?
עלי בינג
חשוב לי להסביר שהפנייה הזאת היא פנייה של עודפים מחויבים משנה קודמת, זה לא פנייה של שינויים תקציביים בשנה הנוכחית.
היו"ר משה גפני
לא חשוב להסביר, אפשר להגיד את זה בחצי משפט. זה הכול.
מיקי לוי (יש עתיד)
הבנתי. זה מהשנה הקודמת, לא השנה. איפה החטיבה להתיישבות?
היו"ר משה גפני
שנייה.
מיקי לוי (יש עתיד)
הצבעה עכשיו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - -
היו"ר משה גפני
לא הבנתי, אני גייסתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
אנחנו תמימי דעים – הצבעה. בצלאל רוצה הצבעה.
היו"ר משה גפני
תיכף נראה אם המצב - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עזוב, הם כולם באפריקה. כל אפריקה מדברת על זה...
היו"ר משה גפני
001-33 – הסברתם. זה בסדר, ויש גם הסבר. לגבי 002-33 זה החטיבה להתיישבות. תגידו בבקשה על מה מדובר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ולמה זה לא מופיע בנייר?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
למה לא כתוב "חטיבה להתיישבות"?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כי זו מילה גסה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא. כי הם לא הגישו את זה לפי הנוהל.
היו"ר משה גפני
זה לא חטיבה להתיישבות, אבל בבקשה.
עלי בינג
אני אחזור על הדברים שניסיתי להסביר גם קודם.
היו"ר משה גפני
אל תחזור, תסביר מההתחלה עד הסוף.
עלי בינג
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
בזה תלויה גם ההצבעה.
עלי בינג
החטיבה להתיישבות תוקצבה באופן היסטורי בחוק תקציב המדינה בסעיף 04. כאמור תקציב הבסיס שלה עמד על כ-58 מיליון שקלים. לאורך השנה היו תוספות והעברות עודפים מחויבים משנים קודמות בגין התחייבות עבר של החטיבה. בשנה שעברה יצאה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה שלא להמשיך ולתקצב את החטיבה להתיישבות בבסיס התקציב. זאת אומרת, לא לתקצב אותם בחוק התקציב, בתקנון שלהם, אבל היתה בעיה מה עושים עם התחייבויות עבר של החטיבה. היה ברור שהמדינה לא יכולה להתנער מדברים שהחטיבה כבר התחייבה בפני צד ג'. הכספים הללו הועברו במסגרת פניות העודפים של השנה שעברה, זה כבר היו עודפים מחויבים - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כמה היא התחייבה?
עלי בינג
זה היה כ-500 מיליון. לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה גם העודפים המחויבים הללו לא יתוקצבו במסגרת תקציב המדינה, זאת אומרת, בסעיף 04 בתקנה עצמ,ה לא יהיה תקצוב בהוצאה נטו, אלא זה יתוקצב בסעיף 33 של משרד החקלאות, שהוא צריך להתקשר עם החטיבה להתיישבות בהסכם.

זה מה שדיברנו קודם. ההסכם הזה בסופו של דבר לא נחתם במהלך שנת 2015, בגלל שהיו צריכים להשיג אישור של משרד המשפטים, של החשב הכללי, של הגורמים השונים וגם כמובן של החטיבה ושל משרד החקלאות, והוא נחתם בסופו של דבר רק בשנת 2016, לכן בשנת 2015 מרבית הכספים הללו לא הועברו לחטיבה בפועל, אלא נשארו במשרד החקלאות ורק שוריינו לטובת ההסכם הזה. לפיכך התקציב הזה הוא עודפים משוריינים בסעיף 33, שעובר מ-2015 ל-2016, בשביל ההסכם הזה עם החטיבה על מחויבויות עבר של החטיבה להתיישבות. אין פה שום תקצוב של פעילות חדשה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
השאלה שלי היא אחרת. האם עכשיו הכסף של החטיבה להתיישבות יהיה עדיין בתוך אותו תקציב של משרד החקלאות רק בתחפושת אחרת?
עלי בינג
לא הבנתי, סליחה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אתה אומר שהיה פה ייעוץ משפטי, היו פה שאלות האם אנחנו יכולים להתחייב, כי היועץ המשפטי סגר את האכסניה הזאת, ומה שאתה אומר לי שיכול להיות שבתקציב הבא הכסף יהיה שם, הכול יהיה אותו דבר, רק תיצרו צינור אחר.
עלי בינג
אם אני מבין נכון, השאלה שלך היא לא על העודפים המחויבים אלא על התקציב העתידי?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כן.
עלי בינג
התקצוב העתידי - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
2017, היא אומרת.
עלי בינג
התקצוב העתידי – באופן עקרוני עדיין אין פורמט איך זה יעבוד. יש טיוטה של מחליטים כרגע שנידונה בין המשרדים השונים. באופן עקרוני זה יהיה בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה. ככל שיהיה תקצוב עתידי, הוא יהיה חייב להיות במסגרת הסכם ולא במסגרת תקצוב. ההסכם צריך לעבור את כל מנגנוני הבקרה של משרד המשפטים, של החשבת הכללית וכן הלאה.
מיקי לוי (יש עתיד)
האם זה עודפים תקציביים שכבר התחייבו עליהם?
עלי בינג
כן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בעתיד זה כספים חדשים שיהיו חדשים בתקציב.
מיקי לוי (יש עתיד)
אולי אתה יכול למצוא לי שם איזה 80 מיליון שקל לקייטנות הקיץ של ילדי ג'-ד'?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אנחנו יודעים כמה?
עלי בינג
כמה יהיה תקציב עתידי?
עלי בינג
לא מכיר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אולי אתה יכול למצוא לי שם בהעברות שבין משרד החקלאות לבין החטיבה 80 מיליון שקל לקייטנות הקיץ לכיתות ג'-ד'...
רחל עזריה (כולנו)
תיזהר, אתה תסתבך עם ברושי.
היו"ר משה גפני
עלי בינג, אני רוצה לדעת. אם אני מבקש ממך פירוט של החטיבה של התיישבות, אתה יודע לתת לי היום?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה הם עושים? איפה הכסף? על מה הם התחייבו?
עלי בינג
לא. כרגע פירוט מדויק לאן הסכומים הללו הולכים אני לא יכול לתת.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז אנחנו לא יכולים להצביע - - -
היו"ר משה גפני
רגע. שנייה. מה שאין – אין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שאל את סמוטריץ, הוא יגיד לך.
היו"ר משה גפני
רגע.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא גם לא יודע. בצלאל לא יודע.
היו"ר משה גפני
אף אחד לא יודע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תמיד הם אומרים שהם יודעים הכול.
היו"ר משה גפני
אם אני אדחה את זה ביומיים תדעו להביא עוד יותר פירוט ממה שיש היום?
סיון ינקוביץ
בסך-הכול מהפנייה של החטיבה להתיישבות, שאני מפרידה אותה רגע מהפנייה של החקלאות – זה גם ממוספר בשתי פניות שונות – מדובר בהתחייבות שהחטיבה להתיישבות הוציאה כלפי צדדי ג', כלפי קבלנים וספקים שאתם היא עובדת, וחתמו על זה - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
תפרטו.
היו"ר משה גפני
אורלי, אני רוצה להקשיב.
סיון ינקוביץ
- - - וחתמו על זה מורשי החתימה של החטיבה להתיישבות, שתוקצבה כמו משרד ממשלתי. חתמה על זה חשבת החטיבה. עכשיו הספקים האלה מחכים לתשלומים. הם מבצעים את עבודתם והם מחכים לתשלומים. גם המדינה לא תוכל להתגונן מפני תביעות של אותם ספקים שלא משלמים להם.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
תביאו פירוט.
מיקי לוי (יש עתיד)
רק תגידו לנו לאן. אנחנו נצביע בעד, אני מתחייב לך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש משרד ממשלתי שבו ביקשת פירוט?
קריאות
כן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
משרד הרווחה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מי הקבלן? לא ביקשת לדעת למי הקבלן שהם משלמים.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא מי הקבלן. אני רוצה לדעת שבבית שאן הקימו - - - זה מה שאני רוצה לדעת.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה היו הפרויקטים.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא מעניין אותי מי מבצע מה. מעניינים אותנו בפרויקטים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה יכול בתוך חצי שעה לקבל את זה מהחטיבה?
עלי בינג
אין בעיה, אפשר לקבל מהחטיבה, אני רק אגיד - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - -
היו"ר משה גפני
מה אתה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
נקבל את זה בתוך חצי שעה, אתה לא צריך - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
סמוטריץ, יש נוהל.
היו"ר משה גפני
אתה לא מועיל לי במה שאתה אומר עכשיו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הוא אומר לך: לבטל את הנוהל.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם זה היה כל-כך גלוי, למה לא הבאתם את זה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אחר-כך בעיתונים יגידו שאתה נותן סוכריות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כל מה שקורה פה עכשיו זה תקיעה של - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. אנחנו רוצים להבין.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה שאנחנו צריכים בכלל עכשיו להעביר עודפים, הרי רצו לשלם את זה ב-2015. הוא אומר לך שזה תוקצב בסעיף ב-2015.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא יכלו לשלם את זה ב-2015.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא יכלו לשלם ב-2015 כי - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא יעשו את הנוהל גם במקום אחר. יש נוהל, ויש היגיון לנוהל.
היו"ר משה גפני
בצלאל, אתה לא עוזר לי היום משום מה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אי-אפשר להצביע על זה. אי-אפשר.
היו"ר משה גפני
עלי, תענה לי על השאלה שלי, תענה לי מקצועית. אם אני מבקש ממך להביא את הפירוט של מה שעבר על-פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מהחטיבה להתיישבות למשרד החקלאות, האם תדע לתת לי פירוט בתוך יומיים?
עלי בינג
כן, רק כדי לראות שאני מבין את שאלתך נכון. הכוונה לכלל העודפים המחויבים, מה הייעודים שלהם בחטיבה להתיישבות?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן.
עלי בינג
אני רק אגיד: א', בוודאי, אנחנו נבקש את זה מהחטיבה, ואני רק אגיד, כפי שאמרתי קודם - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אצלכם אין?
עלי בינג
לא. זה בדיוק היה העניין, שהם לא תוקצבו, הם לא עובדים אצלנו. מה שחשוב להגיד שהעודפים הללו כבר עברו בשנה שעברה, וועדת הכספים הזאת כבר אישרה את העודפים האלה במעבר שלהם מ-2014 ל-2015, וכאשר הוועדה אישרה את זה ביקשתם את אותו פירוט, והיו פה נציגים של החטיבה, שלדעתי הביאו אפילו באקסל את כל פירוט ההתחייבויות שלהם. אני חושב שזה נמצא בידי הוועדה, אבל בוודאי שאפשר לבקש את זה מידי החטיבה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יש נוהל, שאנחנו משתדלים לשמור עליו, כדי לעשות את זה באופן תקין.
עלי בינג
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתביאו את הפירוט, אנחנו נצביע על זה ביום רביעי.
עלי בינג
על ה-001-33 כבר אפשר להצביע?
היו"ר משה גפני
אי-אפשר להפריד. מה זה משנה? זה יומיים. ביום רביעי תהיה הצבעה על זה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
מה שאנחנו מבקשים להבא - - -
היו"ר משה גפני
אראל, רק שנייה, אני רק רוצה להסביר. התלבטתי ודיברתי גם עם הצוות כאן, דיברתי עם היועצת המשפטית, האמת היא שאנחנו יכולים על-פי הנוהל להצביע, זה לא המקרה הרגיל של עודפים שצריך פירוט ויש פירוט, למשל כמו ב-001-33, כפי שהם העבירו.

לגבי החטיבה להתיישבות אני לא חושב שצריך את הפירוט, אבל למען הסר ספק אני מבקש את הפירוט הזה. אם היית אומר שאין אפשרות להביא פירוט, הייתי מצביע. אין לי טענות, זו שאלה של יומיים. אם היית אומר "אין", גמרנו, זה המקסימום שהוועדה - - -
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אתה צריך להבין שגם אם יהיה לך רוב, אנחנו על רוב הסעיפים של החטיבה להתיישבות היינו מצביעים בעד, אז אם אתם רוצים שגם אנחנו נדע על מה אנחנו מצביעים - - -
היו"ר משה גפני
עודפים זו פנייה אחת.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
תתנו לנו את הפירוט, ואז תקבלו את התמיכה שלנו.
היו"ר משה גפני
בסדר. ביום רביעי אנחנו מצביעים על זה בעזרת השם. אני מבקש היום שתעבירו לוועדה, כדי שנוכל להעביר לחברים. אני לא בטוח שצריך את זה על-פי הנוהל, לא בטוח, אבל החלטתי לחומרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מדיניות זהירה.
היו"ר משה גפני
תביאו את הפירוט. אם היית אומר שלא צריך, אין פירוט כזה, הייתי אומר שאין ברירה. זה לא בסדר, אבל אין ברירה. ברגע שאתה אומר שיש פירוט, ליתר ביטחון תביא את הפירוט, ביום רביעי אנחנו מצביעים. אני מבקש להוסיף לסדר-היום ביום רביעי את הנושא הזה להצבעה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
מאה אחוז. הלאה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה "להצבעה"? בוא נראה את הפירוט ואז נצביע.
היו"ר משה גפני
002-52 – 70,000 שקל המשטרה ובתי הסוהר. אתם תהיו נגד?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא.
היו"ר משה גפני
ביום רביעי תהיה הצבעה, ותהיה הצבעה קשה בגלל שזו החטיבה להתיישבות. גם אני אצביע בעד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תאמין לי, אתה הולך ומידרדר.
היו"ר משה גפני
כן, נורא ואיום המצב הזה.

002-52 – מי הרפרנט?
עמיחי דוד
אני מאגף התקציבים. הפנייה מיועדת להעברת 70 מיליוני שקלים מעודפי התקציב המיוחדים של שנת 2015 ל-2016 בסעיף הפיתוח של המשרד לביטחון פנים.
היו"ר משה גפני
למה זה לא בבסיס?
עמיחי דוד
פה הם מתחייבים על בסיס הרשאה. זה תקציב פיתוח פרויקטים ארוכי טווח.
היו"ר משה גפני
מה בתי הסוהר עושים ומה המשטרה עושה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חצי מהכסף הלך לדוברות המשטרה. עשרות מיליונים לדוברות המשטרה - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
איך ידבררו את הפדיחות?
היו"ר משה גפני
איבדתי שליטה לגמרי. מה הסברת?
עמיחי דוד
מדובר פה בעיקר בפרויקטים ארוכי טווח, זאת אומרת, תחנות משטרה לדוגמה. יש תחנות משטרה באילת, מודיעין, יש פה פריסה עבור יחידות טכנולוגיות ובינוי של תחנה גם בירושלים.
היו"ר משה גפני
חבל שמוזס לא פה. היתה התחייבות שתהיה תחנת משטרה במירון. יש שם בעיות בלי סוף. למה לא עושים את זה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ובשפרעם.
עמיחי דוד
לא מכיר את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שפרעם מתוקצבת פה, אני רואה.
היו"ר משה גפני
היתה התחייבות על מירון. למה אין על מירון?
איתן גולדפלם
אני ראש חטיבת תקציבים במשרד לביטחון פנים. למיטב ידיעתי, הקצינו תקציב, אם אני לא טועה, כבר לפני שנתיים או שלוש, לטובת נקודת משטה במירון, אבל זה נתקע מסיבות ביורוקרטיות של הקצאות שטחים. הוועדה המחוזית לא אישרה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לזה באמת צריך לשאול את מוזס, כי לא מאתרים. יש כסף.
איתן גולדפלם
הבעיה היא לא תקציבית.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש כסף ויש שוטרים.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לקרוא למוזס? תעשה לי טובה. על מה התעוררה בעיה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש דיון על מיקום תחנת המשטרה במירון, זה חשוב.
מיקי לוי (יש עתיד)
- - - הקצאת קרקע או מבנה.
רחל עזריה (כולנו)
זה קורה הרבה פעמים ברשויות מקומיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על פיקוח נפש.
רחל עזריה (כולנו)
זה קורה הרבה פעמים ברשויות מקומיות שאין קרקע, לא מצליחים לאתר קרקע, לא מצליחים לאתר מבנה.
היו"ר משה גפני
זו הבעיה?
איתן גולדפלם
כן.
רחל עזריה (כולנו)
גפני, אתה היית בקואליציה ובאופוזיציה בכנסת, אני הייתי בקואליציה ובאופוזיציה בעיריית ירושלים, אני מכירה את כל הבלגנים.
איתן גולדפלם
אני יכול לבדוק איפה זה נתקע בדיוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זו קרקע של המינהל שם.
איתן גולדפלם
זו בעיה של המינהל, של הוועדה המחוזית שמקצה את הקרקע.
היו"ר משה גפני
היתה החלטה - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אתה יודע אם הגישו תוכניות, ואז אנחנו יכולים להאשים את הוועדות?
איתן גולדפלם
אני לא יודע בדיוק איפה זה נתקע.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
למה שמים למעלה במירון, רוצים להגדיל את הכדוריות האדומות בדם? כשאתה מתאמן למעלה, אתה יכול לרוץ מרתון כשאתה מתאמן על ההר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אנחנו רוצים לדעת איפה הזה נתקע?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
למה צריך לשים על ההר הזה בית כלא, אני לא מבין.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה שמים שם?
היו"ר משה גפני
על איזה תחנות משטרה מדובר?
עמיחי דוד
התחנות שמופיעות בפנייה הזאת.
היו"ר משה גפני
40 מיליון.
עמיחי דוד
תחנה באילת, תחנה במודיעין, יש פה פריסה של יחידות טכנולוגיות, בינוי תחנת שרת בירושלים ובתל אביב, הקמת אורגן שפרעם ועוד.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מה הסיכוי שכל זה יקרה ושלא נמצא את עצמנו בעוד שנתיים וחצי עם העברה תקציבית מ-2016 ל-2019 כי לא עשו את זה? באיזו מידה יש תוכניות - - -
איתן גולדפלם
כל הפרויקטים שצוינו כאן הם פרויקטים שנמצאים כבר בעשייה, זאת אומרת בתהליכים של בינוי, כאלה ואחרים, מכרזים. למשטרת ישראל יש תוכנית רב-שנתית ארוכת טווח עד 2019, 2020.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
להערכתך ה-70 מיליון האלה יוצאו בשנה הזאת, 2016?
איתן גולדפלם
אלה לא כל עודפי התקציב, רק חלק מעודפי התקציב.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כמה עודף תקציבי יש לכם?
איתן גולדפלם
זה בערך מחצית. הסכום שמופיע פה, 70 מיליון שקל - - -
היו"ר משה גפני
למה לא מביאים הכול יחד?
איתן גולדפלם
מאחר שאנחנו ומשרד האוצר מעריכים שכנראה לא נצליח לבצע מבחינת מזומנים את כל הפרויקטים, אנחנו לא רוצים - - - מזומנים, כדי ליצור בעיית עודפים בשנה - - -
היו"ר משה גפני
יכול להיות שהשנה לא יגיעו עודפים נוספים?
איתן גולדפלם
התוכניות ממומשות מתקציב מזומן ומתקציב אשראי להתחייב.
איתן גולדפלם
ככל שנידרש למזומנים נוספים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה מדבר על תקציב 2016?
היו"ר משה גפני
כן.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא יבוא עוד פעם.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זו בדיוק השאלה שאני שואל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למפכ"ל החדש יש הרבה תוכניות הצטיידות בטכנולוגיות, אני מניח שזה יהיה ב-2017.
איתן גולדפלם
ככל שנידרש למזומנים נוספים יש לנו התחייבות ממשרד האוצר להעביר את יתרת העודפים, אבל אנחנו לא רואים לנכון בשלב הזה למשוך את כל המזומנים כשאנחנו עכשיו נמצאים במחצית השנייה של השנה.
מיקי לוי (יש עתיד)
הכסף הזה נמצא כאילו בעובר ושב באוצר, ברגע שהוא יזדקק, הוא יקבל את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם הוא לא מנצל כמה שנים - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
למה לא הרחבתם את הפרויקט "עיר ללא אלימות"?
קריאות
- - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה יהיה מקרה בוחן מאוד מעניין לראות מה קורה עם 70 המיליון האלה שעכשיו נאמר שהם יכולים לבצע. בוועדת הכספים נבדוק את עצמנו לקראת סוף השנה הזאת ונראה מה גורלם של אותם 70 מיליון. אני לא אומר בהתרסה, אדרבה.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא רק פה, מנו.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני יודע, אבל זה מקרה בוחן מעניין. זה קטן, זה מגודר. זה לא סכומים גדולים. יש העברה. בואו נראה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש להם גם תוכנית רב-שנתית לשיפוץ כל המבנים של המשטרה. יש להם דבר כזה. הבעיה היא שהם לא עומדים בקצב של התכנון שהם עצמם קבעו כבר מזמן.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אדרבה, זה בדיוק העניין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נכון. אתה צודק.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זו הזדמנות לבדוק את יכולת הביצוע של המשרד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש לי שאלה בהקשר הזה. יש פה הוצאה מותנית בהכנסה לגבי סעיפים 52 ו-5250. איזו הכנסה?
איתן גולדפלם
אם אני לא טועה זו מכירת נכסים. אני לא יודע לתת תשובה איזה נכסים זה, אני יכול לבדוק ולתת לוועדה תשובה. זה פרויקטים של פינוי ובינוי.
מיקי לוי (יש עתיד)
תדע לך, שהוצאה מותנית בהכנסה זה הדבר הכי בטוח.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין לי שום בעיה, אני רק שואל איזו הכנסה יש בקשר לשיפוץ תחנות משטרה.
איתן גולדפלם
יש פרויקטים של פינוי ובינוי והמשטרה מחויבת לפנות שטח, מקבלת הכנסה ובונה במקום אחר. להגיד לך ספציפית איפה זה אני לא יודע, אני יכול לבדוק.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי את התשובה.
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
נגיד שהם מפנים את המוסקוביה באמצע נצרת, שזה אחד הבניינים יפים ומתאים לחממה טכנולוגית, זה יכול להיות יפה. ויפה שעה אחת קודם.
איתן גולדפלם
אם הם יושבים בנכס בבית בירושלים, מינהל התכנון פונה אליהם, משרד האוצר פונה אליהם לפנות, הם מקבלים פיצוי תקציבי ובונים במקום אחור.
היו"ר משה גפני
קודם נשאלה השאלה האם אתה יודע להגיד על דברים שההוצאה מותנית בהכנסה.
איתן גולדפלם
אם הוועדה רוצה, אני יכול לבדוק ולהעביר - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש שיפוץ מבנים, אנחנו נפטרים מזה, מפנים מקומות. פיתוח המשרד לביטחון פנים זה גם שייך למבנים או שזה סעיף אחר שמותנה בהכנסה?
איתן גולדפלם
כל התקציב זה תקציב של פיתוח, יש גם שיפוצים, אבל בעיקר בינוי תחנות משטרה. בצד של השב"ס זה שיפוץ אגפי כליאה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה סעיף 525003, זה הקמה ושיפוץ מבני משטרה, זה סעיף מוגדר. יש "פיתוח המשרד לביטחון פנים", שזה סעיף כללי, וגם אצלו יש התליה של הכנסה. איזה הכנסה? אני מבין שאתה לא יודע איזה מבנה. מוכרים משרד, מוכרים מגרש. פה בפיתוח של המשרד, איזה - - -
איתן גולדפלם
אין סעיף של פיתוח של המשרד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
סעיף 52 – פיתוח המשרד לביטחון פנים.
איתן גולדפלם
זה השם של הכותרת, מתחתיו יש "פיתוח - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
פיתוח שירות בתי הסוהר אין התליה. פיתוח משטרה כתוב, 5250.
איתן גולדפלם
הכותרת של כל הסעיף זה "פיתוח המשרד לביטחון פנים", אבל זה לא פרויקטים של המשרד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תקשיב, 525003 - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יש שם יתרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תני לו לענות. מה זה הסעיף הזה שיש בו התליה? זו הוצאה מותנית.
איתן גולדפלם
אתה יכול לכוון אותי?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים הסברים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
5250 אני מקבלת את זה אולי שזה הסעיף הכולל, שיש בו תתי-סעיפים כמו 525003. מה עם 525001, 525002? הפער של ה-108 לעומת הפער האחר – אתה שם לב שזה לא מסתדר מספרית?
איתן גולדפלם
אני לא רואה - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
איך? אתה לא מסתכל?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אורלי אומרת לכם ככה – תודה, אורלי שעזרת לנו – 350 מיליון שקל הסעיף הכללי של פיתוח המשטרה, מתוך זה המבנים זה בערך 108 מיליון. מה זה הפיתוח של היתר?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
איפה היתר? כי גם פה יש העברה.
איתן גולדפלם
בתקציב הפיתוח יש את כל המחשוב של משטרת ישראל, הפיתוח הטכנולוגי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
למה לא רשום פה פיתוח טכנולוגי?
איתן גולדפלם
אין פה את כל התקציב, יש פה רק העברות. אנחנו עכשיו מבקשים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
העברות תלויות בתוכנית.
היו"ר משה גפני
אישרנו לכם העברה בשבוע שעבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה זה מותנה בהכנסה?
איתן גולדפלם
זה לא מותנה בהכנסה. הסעיף שאתה רואה פה שמותנה בהכנסה זה סעיף, כמו שהסברתי, של פינוי ובינוי - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, לא. יש 25 מיליון בפינוי ובינוי ויש עוד 55 מיליון שהוא לא בפינוי ובינוי ואני שואל במה זה מותנה. תגיד שזה דוחות שצריך לדפוק לנהגים - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, לא, מיקי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה אל תתערב.
היו"ר משה גפני
תנו לו להשיב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תן לו לענות, אל תענה במקומו.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא עונה, רק על הדוחות. זה לא כמו במוניציפלי, כל הכסף שהם תוקעים על דוחות הולך לאוצר, לא הולך למשטרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני יודע. זו היתה בדיחה. מה אתה קופץ?
מיקי לוי (יש עתיד)
כמו לבוא בטענות לעיריית תל-אביב על 250 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
מה התשובה?
איתן גולדפלם
אני לא יודע. אני יכול לבדוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
"יכול לבדוק" זה לא מספיק טוב.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אתם מוציאים את המכשירים הישנים שלכם ליד שנייה? מה?
היו"ר משה גפני
תן תשובה אחרי הדיון. אני מבקש את התשובה. חבר הכנסת מוזס, יש פה תקציב עודפים שמיועד לפיתוח תחנות משטרה, במודיעין, בשפרעם וכל מה שנלווה. שאלתי לגבי מירון. אמר איתן שהוא ראש אגף התקציבים במשרד לביטחון פנים, הוא אומר שיש כסף שמיועד לתחנת משטרה במירון, אבל אין שם מקום. אתה מכיר את העניין הזה? במירון זה פיקוח נפש. בתל אביב הוא מקים עכשיו תחנה. בין יתר המקומות שהוא אמר זה מודיעין, תל-אביב, שפרעם.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
הוא לא הזכיר את מירון?
היו"ר משה גפני
לא. שאלתי אותו על מירון - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא אמר שהם רוצים במירון ואין להם שטח.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני מודיע לכם חגיגית - - -
היו"ר משה גפני
מה "חגיגית", תודיע בלי חגיגית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא אמר שהם מתקשים למצוא שטח, כדאי לדייק.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
למה? יש שטח, הייתי במקום עם המפכ"ל הקודם, יש תוכנית מתאר כדת וכדין ואפשר להתחיל לבנות. אני לא יודע למה עד לרגע זה לא בנו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
במי זה תלוי?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
בינתיים לקחו איזה 2-3 קרוואנים, הסבו את זה לתחנת משטרת מירון, וכשהייתי צריך לפני כמה שבועות, אישה שעלתה לה הג'ננה לראש והתחילה לזרוק סידורים ומים וכולם נבהלו, ובעזרת נשים כולם יצאו החוצה, חשבנו שהיה חלילה פיגוע, רצו לתחנת משטרה, אז דבר אל הקיר. לא היה אל מי לדבר.
היו"ר משה גפני
דבר אל הקרוואן...
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היית בשטח?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
הייתי בשטח?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז מה, זה פיקציה? שמו לכם קרוואן ואמרו לכם תסתמו?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
יש שילוט: תחנת המשטרה מירון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
המקום המיועד לתחנה קבועה – אתה יודע איפה זה?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
הייתי במקום עם המפכ"ל הקודם.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
גפני, איך אתה רוצה לאשר להם?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני לא מבין מה קורה כאן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא מתיישב עם הדברים שאתם אומרים.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
הייתי במקום עם כל הצמרת של הממ"זים של הצפון. היינו במקום, קידשנו את המקום.
היו"ר משה גפני
מה קידשתם? מה היה צריך לקדש שם?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
היה ויכוח מי יכניס את אבן הפינה...
היו"ר משה גפני
איזה אבן פינה?
אראל מרגלית (המחנה הציוני)
עשית את זה בשביל האופניים שם?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
בכל אופן, בינתיים לקחו כמה קרוואנים, משטרת מירון - - -
היו"ר משה גפני
הבנו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
קרוואנים יש, שוטרים אין.
רחל עזריה (כולנו)
זו אבן פינה ניידת...
איתן גולדפלם
אני אחדד את מה שאמרתי, אמרתי שיש בעיה סטטוטורית. לא ברורה לי הבעיה.
היו"ר משה גפני
אתה צריך לתת תשובה על השאלה שנשאלה. אני לא מעכב את ההצבעה בגלל זה. אתה צריך לתת תשובה לשאלה הזאת. אני מבקש שתיתן תשובה. אני מבקש שתבדוק את העניין של מירון. מה שהעלה הרב מוזס זה דבר חמור. פנו אלי בתקופה האחרונה ואומרים שזה לא בסדר. אני לא צריך להסביר לך, נמצאים שם עשרות אלפי איש כל הזמן.
איתן גולדפלם
אני אבדוק.
היו"ר משה גפני
אני רוצה תשובה מוסמכת, גם לגבי הבינוי וגם לגבי איך מתפעלים את התחנה הזאת. כולנו מתפללים שלא יקרה חס וחלילה שום דבר, אבל אם חס וחלילה יקרה, הדיון הזה יחייב אתכם.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
זה המקום השני הכי מתוייר במדינה. 2 מיליון איש מבקרים בשנה.
היו"ר משה גפני
שכנעת אותנו.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
הייתי ביום חמישי בשטח.
היו"ר משה גפני
עוד פעם במירון, אתה צריך לעבוד בכנסת.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יום חמישי אין כנסת.
היו"ר משה גפני
יום חמישי זה בסדר.

52-002 – תיתן תשובות גם לעניין הזה וגם לעניין של מירון. מי בעד אישור ההודעה, ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד הבקשה – פה אחד

בקשה 52-002 אושרה.
היו"ר משה גפני
ההודעה אושרה.

הישיבה הבאה בעניין של העודפים וההעברות תהיה ביום שני הבא. ביום רביעי הזה יכול להיות שאני מביא רק את ההצבעה של החטיבה להתיישבות.

הישיבה ננעלה בשעה 14:02.

קוד המקור של הנתונים