ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/07/2016

חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 229

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ל' בסיון התשע"ו (06 ביולי 2016), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 7) (החמרת הענישה), התשע"ו-2016, פ/2779/20 כ/639, של חה"כ נאוה בוקר, רוברט אילטוב, חמד עמאר, עודד פורר, יואב קיש, יואל רזבוזוב, דוד ביטן, דוד אמסלם
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

נאוה בוקר
מוזמנים
מיכל גולנדשטיין - מנהלת אגף בכיר להדרכה ברשויות המקומיות, משרד הפנים

שי גלברג-סומך - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

נדים עבוד - משפטן, משרד המשפטים

בר לוי - עוזרת היועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

שמרית וייס - קצין מדור חקירות באח"מ, המשרד לביטחון פנים

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 7) (החמרת הענישה), התשע"ו-2016, פ/2779/20 כ/639, של חה"כ נאוה בוקר, רוברט אילטוב, חמד עמאר, עודד פורר, יואב קיש, יואל רזבוזוב, דוד ביטן, דוד אמסלם
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, צהרים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 7) (החמרת הענישה), התשע"ו-2016, פ/2779/20 כ/639, של חברת הכנסת נאוה בוקר, חבר הכנסת רוברט אילטוב, חבר הכנסת חמד עמאר, חבר הכנסת עודד פורר, חבר הכנסת יואב קיש, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, חבר הכנסת דוד ביטן וחבר הכנסת דוד אמסלם. בבקשה, נאוה.
נאוה בוקר (הליכוד)
אני לא אחזור על אותם דברים, כבר דיברנו על זה בדיון הקודם. הצעת החוק מבקשת להחמיר את הענישה נגד מי ששורף ומבזה את דגל ישראל וכמובן להשוות את הענישה כלפי מי שפוגע בדגל של מדינה ידידותית. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. נתחיל בהקראה. בבקשה.
גלעד קרן
הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 7) (החמרת הענישה), התשע"ו–2016‏

תיקון סעיף 5

1.

בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949‏, בסעיף 5, במקום "שנה אחת" יבוא "שלוש שנים", ובמקום "קנס עד שלוש מאות לירות" יבוא "כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז–1977‏".
היו"ר דוד אמסלם
מה הענישה? שלוש שנים ו - - -
גלעד קרן
שלוש שנים או עד קנס שכרגע הסכום, נכון להיום, זה 58,400 שקלים חדשים, וזה מתעדכן מדי פעם.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה לדגל של מדינה ידידותית? זה אותו עונש?
גלעד קרן
שלוש שנים מאסר.
היו"ר דוד אמסלם
אין הבחנה. כל סוגי הדגלים.
גלעד קרן
זה בסעיף אחר בחוק העונשין. עונש המאסר יהיה אותו עונש.
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה, אתה רוצה להגיד משהו?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לרשימה המשותפת יש הסתייגות בתיקון לסעיף 5(1). במקום שנה – יום אחד. זו הסתייגות שהוגשה ליועץ המשפטי.
היו"ר דוד אמסלם
זה שנה או שלוש שנים?
נאוה בוקר (הליכוד)
זה שלוש שנים.
גלעד קרן
כרגע זה שנה אחת.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אנחנו מבקשים יום.
היו"ר דוד אמסלם
היא רוצה לעלות לשלוש שנים, אתם רוצים להוריד ליום אחד. למה יום אחד?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מספיק. זה עונש מרתיע.
היו"ר דוד אמסלם
למה לך יום בכלל?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
300 לירות – יימחקו.
היו"ר דוד אמסלם
נעביר לאגורות?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
היו לירות. לא לאגורות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שנשאיר ליום אחד ובלי לירות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
גם בלי דולרים וגם בלי רובלים.
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, מישהו רוצה להתייחס לנושא? קודם כול, נצביע על ההסתייגות - - -
גלעד קרן
שתי הסתייגויות. אחת לעניין מספר השנים - - -
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות אחת לגבי מספר השנים וההסתייגות השנייה לגבי הסכום. אני אביא את שתיהן קומפלט.
גלעד קרן
אם המציע מסכים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של הרשימה המשותפת, ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד התיקונים – 1

נגד – 2

התיקונים של הרשימה המשותפת לא נתקבלו ויעלו כהסתייגויות למליאה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלו. אני מביא את הצעת החוק להצבעה, כפי שנקראה. מי בעד הצעת החוק שירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת החוק – 2

נגד – 1

הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 7) (החמרת הענישה), התשע"ו-2016, אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
היו"ר דוד אמסלם
הצעת החוק עברה לקריאה שנייה ושלישית. שיהיה מברוק.
נאוה בוקר (הליכוד)
תודה רבה, דודי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:37.

קוד המקור של הנתונים