ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/07/2016

אי מינוי נציגי החברה האזרחית בוועדות התכנון, אי מינוי חברים מהחברה האזרחית לוועדות התכנון הארציות, אי מינוי חברים מהחברה האזרחית לוועדות התכנון הארציות‎

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 224

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ח בסיון התשע"ו (04 ביולי 2016), שעה 11:00
סדר היום
1. אי מינוי נציגי החברה האזרחית בוועדות התכנון, של ח"כ יעל כהן-פארן (מס' 3935)

2. אי מינוי חברים מהחברה האזרחית לוועדות התכנון הארציות, של ח"כ מיקי לוי (מס' 3924)

3. אי מינוי חברים מהחברה האזרחית לוועדות התכנון הארציות, של ח"כ דב חנין (מס' 3921)‎
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעל גרמן

תמר זנדברג

יעל כהן-פארן
חברי הכנסת
דב חנין

מיקי לוי

יוליה מלינובסקי
מוזמנים
טל רשף - מנהל אגף מוסדות תכנון, מינהל התכנון, משרד האוצר

מלכה שניאור - סגנית מנהל אגף בכיר תכנון, משרד הבינוי והשיכון

עופרה כרמון - מנהלת תחום היבטים חברתיים בתכנון ובנייה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ניר פפאי - מנכ"ל, חיים וסביבה

איתמר בן דוד - מנהל תחום תכנון, החברה להגנת הטבע

גיתית הרש - קשרי ממשל, החברה להגנת הטבע

עדנה לרמן - יו"ר, איגוד המתכננים בישראל

עו"ד שרון קרני כהן - יועמ"ש, עמותת במקום

רסול סעדה - רכז קשרי ממשל, עמותת סיכוי

עו"ד דבי גילד-חיו - האגודה לזכויות האזרח

עו"ד גיל גן-מור - האגודה לזכויות האזרח

נשאת דמלחי - קשרי ממשל, התאחדות הסטודנטים

שמעון חננאל - פעיל, המשמר החברתי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

אי מינוי נציגי החברה האזרחית בוועדות התכנון, של ח"כ יעל כהן-פארן (מס' 3935)

אי מינוי חברים מהחברה האזרחית לוועדות התכנון הארציות, של ח"כ מיקי לוי (מס' 3924)

אי מינוי חברים מהחברה האזרחית לוועדות התכנון הארציות‎, של ח"כ דב חנין (מס' 3921)
היו"ר דוד אמסלם
טוב, רבותיי, צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא אי מינוי נציגי החברה האזרחית בוועדות התכנון, של חברת הכנסת יעל כהן-פארן ושל חבר הכנסת מיקי לוי ושל חבר הכנסת דב חנין.

אז נתחיל עם חברת הכנסת יעל כהן-פארן. בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תודה רבה. אני פותחת דיון שני עם העיר שלנו. אז לכבוד. תודה לך, היושב ראש, ותודה באמת על קביעת הדיון המהיר באופן מהיר. כי אנחנו באמת ביקשנו להעלות כאן סוגיה – בעיניי מאוד מטרידה. ועדות התכנון השונות – מדובר על בעיקר הארציות – נמנעות כבר – בחלק מהמקרים שנים ובחלק מהמקרים חודשים ארוכים, ממינוי של נציגי הציבור ונציגי ארגונים מקצועיים כחלק מהוועדה. שזה מתחייב מהחוק ואף מתיקון החוק. למשל: שעבר רק ביולי לפני שנה – לפני שנה כמעט בדיוק – להוספה של נציגי ארגונים חברתיים, שלא היו לפני כן בוועדות.
תמר זנדברג (מרצ)
פה, בוועדה, עשינו את התיקון הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן.

ועדיין לא מונה, למרות פניות. וכבר מסוף ספטמבר פנו נציגי הארגונים לשר הרווחה והשירותים החברתיים, שהוא אמון על קביעת הנציג. כמובן ששר האוצר זה מי שבסופו של דבר, על פי חוק, ממנה את הנציגים. ופשוט לא מקבלים שום מענה.

אני רוצה לומר שוועדות התכנון – המקום שבו נערכים דיונים מאוד רגישים ובאים לאזן באינטרסים שונים; וגם כך ועדות התכנון מאוד-מאוד מוטות לכיוון של הרבה יותר משקל לנציגי הממשלה לעומת החברה האזרחית. גם לרשויות המקומיות יש נציגות מועטה. בסופו של דבר, שם מתבצעים האיזונים והבלמים בכל הדיונים לפרטי פרטים של תכניות. תשמעו, הרבה פעמים אין להם רוב, בסופו של דבר, לאותם נציגים, אבל הם באים והם מעלים נקודות שלכאורה משנות את הדיון, מטיבות את הדיון, מעשירות אותו: נקודות הסתכלות של הסביבה, של הארגונים החברתיים, של בעלי מקצוע, של אדריכלים. אתם לא רוצים לשמוע אותם בוועדות התכנון? אתם לא רוצים לשמוע איך, מבחינה תכנונית, התכנית שאתם יושבים עליה, על המדוכה, תושפע, ואיך המתכננים רואים את זה, ואיך איגוד האדריכלים רואה את זה. אני קצת באמת מתקשה להבין מדוע מדירים אותם. מדוע לא קובעים את אותם נציגים. נציגי הארגונים המקצועיים, כמו האדריכלים – כבר ארבע שנים לא ממונה הנציג שלהם למועצה הארצית לתכנון ולבנייה. הנושא הזה של התכנון – הרי אנחנו בסוף נתקלים בכל כך הרבה התנגדויות ובכל כך הרבה חוסר שביעות רצון של הציבור, שרואה את עצמו כנפגע מחלק מהתכניות. אני לא אומרת כולן. והרבה פעמים התכנון, השלבים הראשוניים שבהם מבוצע התכנון – שם המקום להתמודד עם הטעויות, עם התנגדויות. אם עושים נכון את התכנון מלכתחילה, אז מונעים בסופו של דבר את אותן התנגדויות ואותן התמשכויות ארוכות בבתי משפט, לפעמים, ובהתנגדויות וחקירות וכולי. אז בואו, תעשו את זה נכון. הוגדר כבר בחוק מי צריך להיות בדיונים האלה, ותתנו לו להיות שם, כדי לעשות את תהליך התכנון טוב יותר.

תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה על קיום הדיון.

אני, מעת לעת, מוצא את עצמי מגיע לוועדה בראשותך לדיונים בעניין התנהלות רשויות התכנון, ואני מודה שבתקופת כהונתי כסגן שר האוצר קיבלו כוח יתר על מנת לסייע במשבר הדיור. כוח שלצערי מתגלה יותר ויותר כמדאיג. ואני אומר את זה בעקבות אותו ויכוח עקרוני על בנייה במי נפתוח, לא בנייה במי נפתוח. כן בחנו. ואני הופעתי בפני הוועדה ואמרתי שאם זה ימשיך בצורה כזאת, אני אלחם בכנסת בכל כוחי כדי שאת הכוח המיותר הזה לוותר. גם לנו יש מגבלת כוח.

הפעם אני מגיע אליך בעניין האיזון הדרוש והמתחייב – וזה מלשון החוק. לא משום דבר אחר – של חוק התכנון והבנייה, שמחייב את ועדות התכנון להיות מורכבות באופן שמבטא איזון בין נציגי הממשלה והרשויות המקומיות, לבין החברה האזרחית ואנשי המקצוע הרלוונטיים למועצה. לא יכול להיות שהאיזון הזה לא יתקיים. כי כשאין איזון, האינטרס הציבורי לא נשמר. וזה חמור מאוד, כשהאינטרס הציבורי אינו נשמר.

לצערי, חלק ניכר מהתפקידים של נציגי החברה האזרחית והגופים המקצועיים בוועדות התכנון אינם מאוישים או מאוישים בחסר.
תומר רוזנר
יש לנו נתונים?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן. כן.
תומר רוזנר
אז אולי כדאי להגיד אותם.
מיקי לוי (יש עתיד)
אז תיכף תגידי את הנתונים. אני אסיים בשנייה וחצי, כי לא באתי עם הנתונים.

וכשיש נציגי ציבור, התפקידים האלה אינם מיושמים. האינטרס הציבורי – ברור שהוא נפגע ולא בא לידי ביטוי בצורה האופטימלית, כפי שהמחוקק מבקש. לא אף אחד אחר.

המצב הזה, של היעדר מינוי נציגי החברה האזרחית, פוגע באיזון שהמחוקק ביקש ליצור, בכך שהדעות שנשמעות באותן ישיבות אינן מגוונות. רק צד אחד נשמר. האינטרס של הציבור לא נשמר. ומדובר בנציגים של הארגונים המקצועיים: מתכננים, אדריכלים – כמו שחברתי אמרה. כל אותם אנשי מקצוע. זה לא איזה מישהו שבא והוא מוביל דעה ציבורית ובלה בלה. אנשים שתפקידם הוא כל הנושאים האלה. מה עוד שהדור הצעיר. ביקשנו להכניס גם מהדור הצעיר. שיישמע. זה העתיד שלהם. זה העתיד שלהם. אנחנו מעבירים להם, בסופו של דבר, את האחריות על המדינה הזאת לדור הבא.

ולא ייתכן שבשעה שממנים נציגי משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, בעוד ייצוגם בוועדות האלה כמעט ולא יהיה או יהיה בחסר.

אני רוצה להפסיק כאן, כדי להגיד לך אם את יודעת את הנתונים. כי אני לא באתי עם הנתונים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן. אז אולי אני אשלים, רק את הנתונים, שיהיה ברור על מה מדובר. אז היום חסרים במועצה הארצית לתכנון ובנייה, שיש בה 36 חברים, מתוכם 11 – השלטון המקומי; 17 – משרדי הממשלה; ושבעה נציגי החברה האזרחית. אז חסר נציג הארגונים המקצועיים, שזה לא מאויש כבר שש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
מה חסר?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הארגונים המקצועיים, שזה אגודת האדריכלים ואיגוד המתכננים. והם עתרו בנושא לבג"ץ - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, חסר אחד מתוך השישה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
חכה. רק התחלתי.

חסר נציג הארגונים המקצועיים – שש שנים. אוקיי? נציג הארגונים העוסקים בחברה ורווחה, שזה התיקון לחוק מלפני שנה; נציגת ארגוני הנשים – שנתיים. התפקיד לא מאויש שנתיים; ונציג הדור הצעיר – קיים נציג אחד, אבל אין לו ממלא מקום.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. בואי נתחיל קודם כל בלי ממלא מקום. מה - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
זה בוועדה הארצית?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה בוועדה הארצית.
תומר רוזנר
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
היו"ר דוד אמסלם
כרגע שניים חסרים?
תומר רוזנר
שלושה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שלושה – נשים, חברה ורווחה ומקצועיים.
היו"ר דוד אמסלם
וזה מתוך שישה?
תומר רוזנר
מתוך שבעה נציגי ציבור.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מתוך שבעה נציגי ציבור. כן.
היו"ר דוד אמסלם
מתוך שבעה. מתוך שבעה. אוקיי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הוועדה לתשתיות לאומיות: נציג ארגוני הסביבה – זה רק ממלא מקום. נציג הארגונים המקצועיים – אין. ונציג הארגונים העוסקים בחברה ורווחה, לפי תיקון 103 – גם אין. שני אלה זה גם בות"ל וגם בותמ"ל. סליחה.
היו"ר דוד אמסלם
מתוך כמה בות"ל?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בות"ל ובותמ"ל זה משתנה. ות"ל זה 13 ממשלה, אחד השלטון המקומי ושלושה הציבור.
תומר רוזנר
שלושת הציבור אינם, בעצם.
היו"ר דוד אמסלם
יש רק אחד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא. רק ארגוני הסביבה נמצאים. רק חסר להם ממלא מקום.
ניר פפאי
וצריך להגיד שגם אין ממלא מקום. והרבה פעמים זה בעיה שאין ממלא מקום.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן. אין ממלא מקום.

ותמ"ל זה 12 ממשלה וארבעה שלטון מקומי ושניים ציבור.
תומר רוזנר
מה איתם? לא קיימים?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בותמ"ל הציבור זה החברה והרווחה – לא קיים. ובותמ"ל יש נציגות לארגוני הסביבה או שזה המקצועיים?
קריאות
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש נציגות לארגוני הסביבה. אז אחד חסר.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. מאה אחוז.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל צריך להגיד: זה לא רק המספר. גם בעצם, במיוחד בות"ל ובותמ"ל. במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ההרכב קצת יותר מאוזן, ובהתאם גם אנחנו רואים שיותר נציגים חסרים. הות"ל והותמ"ל – הקולות האלה שחסרים, הם היחידים בעצם שמלבד משרדי הממשלה הם מוסיפים איזשהו קול.

הרי נלחמנו כאן. ואני שמחה על הכנות ועל גילוי הלב, שידידי, חבר הכנסת מיקי לוי, גם היכה על חטא על התקופה שלו ברשות המבצעת. ובאמת, אני אומרת את זה לא בציניות.
מיקי לוי (יש עתיד)
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
אני חייבת להצדיע לאומץ שלך ולכנות. ודווקא בגלל שאתה היית אחראי על זה, אני חושבת שהלהט שלך לבוא ולהצביע על הכשלים הוא אפילו יותר. איך אומרים: במקום שבעלי תשובה עומדים וכולי.

אבל באמת בות"ל ובותמ"ל – אלה הנציגים היחידים שמייצגים איזשהו אינטרס אחר שהוא לא ממשלתי. ולכן אי מינוי, למרות שזה נציגים מעטים ולמרות שיכול להיות שאין להם סיכוי לגבש רוב בוועדות האלה, עדיין הקול שהם משמיעים הוא פשוט נעדר, והשיטתיות שבאי מינויים הוא זועק לשמיים. כי בהיעדרם לא יישמע שום קול שהוא לא ממשלתי. ולכן החשיבות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
תומר רוזנר
וזה בלי שנדבר על הוועדות המחוזיות.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תמר זנדברג (מרצ)
כן. נכון.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, אני מקבל אותך בברכה ושיהיה לך בהצלחה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
איזה יופי. אתה השני היום. הראשון היה חבר הכנסת משה גפני, שקיבל אותי בברכה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תודה רבה.

אני בדיוק מצטרפת ליועץ המשפטי. אנחנו לא מכירים עוד. כי אתה אמרת עכשיו: זה מצוין, הותמ"לים. אני עוד לא מכירה את כל השמות האלה.
תמר זנדברג (מרצ)
ות"לים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
ות"לים, ותמ"לים וכל מיני.

אני ישבתי 13 שנה במועצת העיר חולון, ומתוכן שמונה שנים בוועדת המשנה לתכנון ובנייה. אז בעצם שם קובעים דברים. זו האינסטנציה הכי נמוכה, אבל שם אנחנו פותחים את התכניות; שם אנחנו מתעסקים עם התחדשות עירונית; שם אנחנו, אחר כך, בוועדה המקומית, מאשרים את תכנית מתאר העיר. זה המקום. שם בכלל לא נתקלתי בשום נציגי הארגונים. כי מי שמגיע לישיבות, בדרך כלל, זה רשות מקרקעי ישראל ומשרד הפנים, בנוסף לחברי המועצה שהם חברי הוועדה.

אני אגיד בכנות, כי הייתי בצד השני של המתרס: לפעמים, כשאנחנו מקבלים ערעור של ארגון ירוק, כזה או אחר, וזה תוקע לנו תכניות, שנים על גבי שנים, על איזושהי דיונה, שגר שם איזשהו ג'וק נדיר.
קריאה
- - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, אני לא צוחקת. זה מה שקרה בחולון. יש לנו מתחם אחרון בחולון, שעדיין אנחנו תקועים עם הפרצלציה. ולמה זה תקוע? לגבי הערעורים שקיבלנו מארגוני הירוקים למיניהם, על איזושהי דיונה. אני לא צוחקת. זה אמת. דיונה שיש שם איזושהי חיה נדירה, שאיכשהו צריך לחשוב איך להגן עליה. בגלל זה אנחנו לא יודעים להתקדם עם הפרצלציה, כי העניין עדיין לא עבר את ההליך. אבל מה שמאוד חשוב פה זה לאזן בין הג'וק ובין בני האדם.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל בואו לא נקרא לזה ג'וק. אני לא יודעת מה החיה, אבל ג'וק זה כינוי גנאי לאיזשהו חרק הכי מגעיל - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, לא, לא, זה לא. אני לא מדברת על זה.
ניר פפאי
מערכת אקולוגית חשובה מאוד, וההתנגדות הייתה לצמודי קרקע - - - בנייה רוויה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש: תנו לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי לדבר גם אם הדוגמה לא כל כך מתאימה, אבל אנחנו מבינים את הכוונה שלה.

בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
טוב. המילה ג'וק זה לא בקטע של גנאי.
היו"ר דוד אמסלם
הדיון הוא לא על ג'וקים עכשיו.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מה אני מנסה להגיד: שקודם כל מאוד ראוי לשמוע טענות ולשמוע דעות של אנשי המקצוע, הארגונים הסביבתיים, בוועדות המשנה ובוועדות המקומיות. כי אחר כך אנחנו הולכים, מאשרים תכניות, ואחר כך אנחנו נתקעים בערעורים, וזה שנים על גבי שנים. כי מה שאתה בתוך העיר, בתוך המסגרת של השלטון המקומי, יכול לפתור ולהתחשב ולהגיע לפשרות תוך כדי דיון; כשאתה הולך לערעור, זה כבר סיפור של עשור.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, את באה מהזווית של המשתלם. לא מהזווית של מה צריך, אלא משתלם.
תומר רוזנר
כן. - - - הדרך הקצרה היא הדרך הארוכה.
היו"ר דוד אמסלם
הדרך הקצרה היא הארוכה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא. אני - - - איך אפשר גם לשמור פה על האיזון – מה שדיבר חבר הכנסת מיקי לוי – לשמור על האיזון ולתת לפעמים פתרונות תוך כדי תנועה. כי כשזה כבר מגיע לוועדה הארצית ולתכנון ולבנייה, זה כבר מאוחר לפעמים, וזה כבר לוקח יותר מדי זמן. ברמה העירונית, ברמה המוניציפלית, ברמת ועדת המשנה, הוועדה המקומית, אפשר הרבה יותר מהר ואפקטיבי להגיע לפתרונות מעשיים ולא להיגרר. ובגלל זה אני מבינה למה לא ממנים נציגים: מאותן סיבות שלא רוצים להיגרר אחר כך.
קריאה
- - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל זה לא נכון לעשות.
קריאה
נכון. בדיוק.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
למשל: ארגוני נשים. מה העניין של ארגון נשים בתחום התכנון והבנייה?
תמר זנדברג (מרצ)
יש עניין.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש עניין כשנבנית כשונה חדשה ולא חושבים על בית ספר, גן וגינה ציבורית – זה בעיה למגורים. זה פוגע באיכות החיים - - -
היו"ר דוד אמסלם
ורק נשים חושבות על זה, את אומרת.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
האמת, כן. כן. כי אנחנו, ברובנו, חושבות על זה, ואתם חושבים בדיעבד. אתם חושבים על זה בדיעבד. אנחנו חושבים על זה תוך כדי תנועה, כי אנחנו חיים את זה יום-יום. בגלל זה נציגות של נשים, כמה שזה לא נשמע לא הגיוני, זה מאוד חשוב.

אז אני מבקשת מיושב ראש הוועדה לחשוב, לרדת לרזולוציה יותר נמוכה. ועדות התכנון והבנייה המקומיות בעיריות, במועצות. כי כבר שם צריך להישמע הקול. וכמובן, אם החוק קבע שצריך להיות נציג לרווחה – הוא צריך להיות כאן. ואסור לזלזל בחוק בכל הרמות.

תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה לך, אדוני היושב ראש.

אני שמח שדיברתי אחרי חבריי וחברותיי, כי אנחנו רואים פה תמונה באמת מיוחדת, של אחדות דעות של חברי כנסת שמגיעים מזוויות שונות. חברת הכנסת תמר זנדברג וחברת הכנסת יעל כהן-פארן ידועות כמייצגות מאוד בולטות של הצד הירוק, הסביבתי, בכנסת. חבר הכנסת מיקי לוי היה סגן שר האוצר, והוביל את המאמץ לייצר מערכת תכנון יותר רציונלית, יותר יעילה, יותר מהירה, יותר אפקטיבית. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי באה מהשטח, מהוועדות המקומיות. ומכל הזוויות האלה אנחנו מגיעים בעצם למסקנה אחת: כשמה שקורה לא ייתכן, לא אפשרי, לא נכון, לא ראוי, לא צודק.

ועדות התכנון, שפועלות בהרכב חסר, זה בעצם ועדות תכנון צולעות. וגם אם זה נציג אחד מתוך 13 – כשהוא משמיע את הקול האחר או את הזווית האחרת, אז הזווית הזאת חסרה בדיון. כולם בדיון מגיעים מאותו ראש, אבל מי שרוצה להגן על מערכת אקולוגית, לא נמצא שם בדיון, ולכן הוא לא ישפיע על ההחלטות.

עכשיו, כיוון שהאנשים במדינת ישראל הם לא פראיירים, אז אם תתקבל החלטה שלא תתחשב בהם, הם ימשיכו בערוצים אחרים: ילכו לבתי משפט, יגישו ערעורים - -
מיקי לוי (יש עתיד)
או איגוד האדריכלים. הם עושים מפלצות איומות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
- - או איגוד האדריכלים. עמדתו המקצועית לא תיחשב? הם ימצאו דרכים אחרות להילחם. ולכן בשורה התחתונה, זה לא רק יותר נזק סביבתי, זה לא רק יוצר בעיה חברתית, זה גם יוצר מערכת שהיא לא יעילה.

אבל אחרי שאני אומר את הדברים האלה ואני שומע את תמונת הנתונים - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אתה מתחבר למה שחברת הכנסת יוליה מלינובסקי אמרה: זה בסוף לא משתלם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה לא משתלם. לצערי הגדול, לצערי הגדול – אני אומר את זה בהרבה צער – הדבר הזה לא קורה בטעות. כי זה שאנחנו כבר מבינים שזה לא משתלם, אני לא בטוח שזו ההבנה במערכת התכנון. הם מסתכלים לטווח הקצר, ובטווח הקצר לא נמצאים מסביב לשולחן אותם חבר'ה שיגידו על שכונת הארגזים: רגע, רגע, יש פה בני אדם. צריך להסתכל, מי נפגע, מי משלם את המחיר. לא. הם לא נמצאים בדיון שלנו. אז כמה פשוט, אנחנו לא צריכים להתחשב בהם. זה פחות בלבול מוח. אנחנו נסתכל על היזמים, על התכניות, על המפות וזהו. ובזה נאשר את כל העניינים.

לכן, אדוני היושב ראש, אני אומר בהרבה צער: יש לי תחושה שאנחנו לא מתעסקים פה בטעות, אלא במדיניות. ואת המדיניות הזאת שהיא מדיניות של הסתכלות לטווח קצר ושל כאילו להכניס את הבעיות אל מתחת לשטיח ושלא ניפגש איתן במערכת התכנון – אנחנו רואים אותן כשהם תוקעים את המערכת בכל הכיוונים.

ההצעה שלי ברמה המעשית, אדוני היושב ראש, בעקבות הדיון הזה: להוציא, קודם כל, מכתב לגורמים הממנים שלא מינו. וצריך להתחיל את התהליך. זה לא ייקח תוך יום או תוך יומיים למנות. צריך להקים איזשהו גוף מקצועי שייפנה לארגונים, שיתחיל בחינה. זה הרי לא שהשר יכול למנות מחר בבוקר. אבל את התהליך הזה חייבים להתחיל, וחייבים להתחיל אותו בקצב מאוד-מאוד גבוה.
היו"ר דוד אמסלם
היועץ המשפטי תומר רוזנר, יש פרוצדורה לשר או שהוא יכול מחר בבוקר? בחוק.
תומר רוזנר
בחוק לא. בחוק אין פרוצדורה. השרים מוסמכים למנות. ויחד עם זאת, כמובן שיש כללים ונהלים שנקבעו בשירות המדינה לגבי הצורך בבדיקת ניגוד העניינים, הצורך בפנייה למספר מועמדים.
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן. טוב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני מציע, אדוני היושב ראש, שאנחנו בוועדה לא רק נפנה את הפנייה הזו, אלא שאדוני יקבע כבר דיון מעקב, אפילו דיון קצר, כמו שאדוני עושה בשורה של נושאים – כדי לקבל תשובות.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
פנינו. מה הם עושים עם העניין הזה.

תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.

מינהל התכנון פה?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אבל למה אנחנו לא יכולים לרדת לרזולוציה של ועדות מקומיות?
תומר רוזנר
גם זה. גם.
היו"ר דוד אמסלם
גם זה.

בבקשה. מה השם?
טל רשף
טל רשף, מזכיר המועצה הארצית לתכנון ובנייה.
היו"ר דוד אמסלם
מר טל רשף, למה אתם לא ממנים?
טל רשף
ברשותכם, רבותיי, אני מזהה, אני חושב, שלוש טענות: טענה אחת, טענה של כוונת מכוון. טענה שנייה, ההבחנה בין הנציגים – החברה האזרחית שאתם קוראים – לבין השרים והשלטון המקומי. טענה שלישית, היא התוצאה של זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא, לא. תענה לי. תענה לי.
תומר רוזנר
לפני שנה עבר חוק. מה עשיתם - - -?
היו"ר דוד אמסלם
למה אתם לא ממנים?
טל רשף
אנחנו פועלים למנות כל הזמן. אם יורשה לי, אני רוצה לפרט. יורשה לי?
היו"ר דוד אמסלם
יורשה לך לענות לי על השאלה שלי.
טל רשף
אנחנו פועלים למינוי כל - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא למה חסר בעוד מקומות. זה לא חשוב לי כל כך. אני שואל: כאן חברת הכנסת - - -
טל רשף
מי? תן לי דוגמה, אני אענה.
היו"ר דוד אמסלם
אז הסברתי. חברת הכנסת יעל כהן-פארן מנתה. אז אני אתחיל. במועצה הארצית – אני רשמתי – חסרים שלושה נציגים מתוך שבעה: נציג הארגונים המקצועיים, נציג ארגוני הנשים ונציג חברה ורווחה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
והדור הצעיר גם.
היו"ר דוד אמסלם
והדור הצעיר גם.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, לא, סליחה. אין לו ממלא מקום.
קריאה
לא. ממלא מקום.
קריאה
אין ממלא מקום.
היו"ר דוד אמסלם
אין ממלא מקום.
טל רשף
אפשר להשיב?
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
טל רשף
תודה. ארגוני נשים. אכן אין נציגת ארגוני נשים מסוף שנת 2013. השר גדעון סער פעל והתכתב עם; אם שאלת אם לשרים יש פרוצדורה – יש פרוצדורה מאוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
כבר שכחנו שהיה השר גדעון סער.
טל רשף
אני לא שכחתי.

הפרוצדורה של ארגוני הנשים היא לקבל המלצת ארגון יציג. התכתב עם הארגון היציג. קיבל המלצה.
היו"ר דוד אמסלם
מי זה הארגון היציג של הנשים?
טל רשף
שדולת ארגוני הנשים.

קיבל המלצה. בחר מועמדות. פנה לוועדה לבדיקת מינויים בחברות שירות המדינה. גם לזה אנחנו כפופים. סורב. הגיש ערר.
היו"ר דוד אמסלם
סורב?
טל רשף
סורב פעם שנייה.

אחרי זה היו בחירות, וזו כוונת המכוון שלצערי, אני חושב, שאתם טועים בה. בתקופת בחירות אסור לשר למנות נציגי חברה אזרחית, לעומת המדינה שכן מותר לה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
- - - הבחירות.
טל רשף
חזר חבר הכנסת גלעד ארדן, פנה אליהם שוב. לא קיבל תשובה.
עכשיו, לדוגמה
היושבים פה, סביבי, כיוון שאנחנו לא מפרסמים שמישהו סורב ואנחנו לא מפרסמים את שמו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה רציני בתשובה שלך?
טל רשף
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
חבר הכנסת גדעון סער – מתי עזב את המשרד? מאז לא התקדם כלום?
טל רשף
אחרי זה חבר הכנסת גלעד ארדן. אחרי זה השר משה כחלון פנה לוועדה לבדיקת מינויים עם מועמדת נוספת. וזה עדיין בטיפול הוועדה לבדיקת מינויים.
היו"ר דוד אמסלם
מתי הוא פנה?
טל רשף
סליחה. ארגוני הנשים. הוא פנה לשדולת ארגוני הנשים שוב פעם.
תומר רוזנר
כלומר, הוא לא פנה לוועדה.
טל רשף
לא לוועדה. לא.
תומר רוזנר
מתי הוא פנה - - -?
טל רשף
כיוון שמול הוועדה לבדיקת מינויים הוא צריך את ההמלצה שלהם. חדשה.
תומר רוזנר
מאה אחוז. מתי הוא פנה אליהם?
היו"ר דוד אמסלם
מתי הוא פנה?
תומר רוזנר
מתי הוא פנה אליהם?
טל רשף
בתחילת - - -. לפני ארבעה חודשים.
היו"ר דוד אמסלם
אתם מודעים לזה שאתם עוברים על החוק?
טל רשף
אנחנו לא עוברים על החוק.
היו"ר דוד אמסלם
מה החוק אומר?
טל רשף
אנחנו עושים כל שאנחנו יכולים למנות במסגרת התהליכים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל האם החוק בעצם רק מבקש מכם לעשות מאמץ?
טל רשף
אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי ליישם את החוק.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, החוק מגדיר סנקציה? אם הם לא ממונים, אז אפשר - - -?
טל רשף
החוק אומר בפירוש שאם לא מונה חבר, ניתן לקבל החלטות.
היו"ר דוד אמסלם
ואם לא מונו חברים?
טל רשף
אני יכול להמשיך לפרט על החברים האחרים, אם אדוני רוצה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אני מדבר כרגע מבחינת החברים בארגונים – הנציגים החברתיים.
היו"ר דוד אמסלם
תראה, בנושא של הממשלה חזקה עליי שאם זה יבער למישהו, מחר בבוקר יהיו שם כל הנציגים.
טל רשף
נציגי החברה, זה מינוי של שר הרווחה והשירותים החברתיים. שר האוצר פנה אליו מספר פעמים. אני, כמזכיר המועצה הארצית, פניתי אל מקבילים בדרגה שלי מספר פעמים. זה שר הרווחה והשירותים החברתיים.
תומר רוזנר
משרד הרווחה והשירותים החברתיים נמצא?
טל רשף
וזו טעות מה שנאמר, ששר האוצר ממנה נציג - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא מאשר רק.
טל רשף
לא, לא, לא, לא. לא.
תומר רוזנר
לא, לא. משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
טל רשף
זה שר הרווחה והשירותים החברתיים.
תומר רוזנר
בוא נשמע את שר הרווחה והשירותים החברתיים.
טל רשף
רגע. יש עוד. יש עוד. אני רוצה להשיב.
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן. אוקיי.
טל רשף
נציג הדור הצעיר – ממלא המקום שחסר. גם הוא עבר תהליך. עבר בן אדם וסורב בוועדה לבדיקת מינויים.
היו"ר דוד אמסלם
מי מעביר את זה? שר האוצר מתייעץ עם הדור הצעיר?
טל רשף
זה היה לפני כן. כן. שר האוצר מתייעץ.
היו"ר דוד אמסלם
יש גם שם איזה ארגון של הדור הצעיר שמתייעצים איתו?
טל רשף
התאחדות הסטודנטים.
היו"ר דוד אמסלם
התאחדות הסטודנטים.
טל רשף
אז יש תהליכים, אבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
איזו? יש איזושהי אגודה או אגודה ארצית?
תומר רוזנר
ההתאחדות הארצית.
טל רשף
הארצית. ההתאחדות הארצית.

בשבוע שעבר אושר ממלא המקום בוועדה לבדיקת מינויים. שאחרי שהשר גדעון סער קיבל סירוב, אחרי שהשר גלעד ארדן התייעץ שוב - - -
היו"ר דוד אמסלם
גם על הצעיר.
טל רשף
גם על הצעיר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם הצעירים נגועים בניגודי עניינים?
טל רשף
זו הוועדה לבדיקת מינויים. אני לא אחראי עליה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
וכמה זמן לוקח לה לבדוק? זו גם שאלה.
טל רשף
הרבה מאוד זמן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה גם - - -
טל רשף
אבל זה חל גם על השרים. אני רוצה להסביר: זה חל גם על השרים.
בואו נעבור לבא בתור
החברה האזרחית, הטכניון במועצה – קיים. בעל הכשרה בסוציולוגיה – קיים. נציג הדור הצעיר – קיים. לא היה ממלא מקום, כפי שהסברתי. נציג הציבור בות"ל – קיים.
תומר רוזנר
רגע, מה עם נציג האדריכלים?
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה. אנחנו במועצה הארצית.

נציג הארגונים המקצועיים – מה איתו? לדעתי, זה אולי הדבר הכי חשוב פה כרגע.
טל רשף
נציג הארגונים המקצועיים – החל מ-2012, אין נציג עם מינוי בתוקף.
היו"ר דוד אמסלם
מ-2012.
טל רשף
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לי אמרו שש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
כמה שנים? אני לא טוב בחשבון. כמה שנים עברו?
טל רשף
אני יודע שזה מ-2012 - - -
היו"ר דוד אמסלם
תגיד לי כמה שנים.
טל רשף
אני יודע על ארבע וחצי שנים.
היו"ר דוד אמסלם
ארבע וחצי שנים תמימות. בארבע וחצי שנים לפעמים אתה מחליף שלוש ממשלות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה שש שנים, נכון? שש שנים?
קריאה
- - - אנחנו יודעים על שבע שנים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אנחנו יודעים על שש שנים, אבל בסדר.
טל רשף
התגלתה אי הסכמה בין השרים לבין נציגים – האם השרים חייבים להתייעץ איתם. אגב אי ההסכמה הזאת, הנציגים הגישו בג"ץ והוציאו למדינה צו ביניים כשהיה כבר נציג עם מועמד חתום, מוכן לחתום. בג"ץ הוציא צו ביניים ואסר, לפני שנתיים, על השרים לחתום על המינוי. לכן, לא מונה.

לפני כחודש בג"ץ נתן החלטה. ההחלטה הורתה לשר האוצר לבדוק גם את הנציגים שהם מציעים וגם את הנציגים שלו. הוא עשה את זה. הוא העביר את הנציגים לבדיקת המינויים. שני ממלאי מקום אושרו כבר בוועדה לבדיקת מינויים, אבל צריך שהחבר יאושר כבר. עניין של חודש – כולם ממונים. אבל לא מונה, כי שנתיים היה צו ביניים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ומדוע היה צו ביניים?
עדנה לרמן
תיאור מוטעה של השתלשלות העניינים. אני נציגת - - -
טל רשף
אני רוצה רק לציין: נאמר שבות"ל אין נציגים. אז הנציג המקצועי של הות"ל זה מתכננת הות"ל, והיא ממונה. ואין נציגים למהנדסים ולאדריכלים. וזה לא נכון שאינו קיים.
תומר רוזנר
- - - נציגי ציבור.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. לפי מה שהבנתי, יש שלושה נציגי ציבור בות"ל.
טל רשף
אמרו שנציג המהנדסים והאדריכלים - - -
היו"ר דוד אמסלם
נציג הארגונים המקצועיים קיים?
טל רשף
לא. זה - - -
תומר רוזנר
הוא לא חבר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בות"ל הוא לא חבר בכלל?
תומר רוזנר
הוא לא חבר.
טל רשף
אין נציג ארגונים מקצועיים בות"ל. אז אני חושב שהנתונים לא מדויקים.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה יש? תקן אותנו.
טל רשף
איש המקצוע שאחראי עליו עם הות"ל זה מתכנן הות"ל.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי.
טל רשף
אוקיי?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר, אבל הוא לא חבר הות"ל.
קריאה
- - -
טל רשף
נכון, אבל להגיד שאין כשאין את הדבר הזה בחוק, זה גם איזשהו סוג של - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל כמה נציגי ציבור יש בות"ל?
טל רשף
נציג ציבור קיים. חברה – משרד הרווחה והשירותים החברתיים – אין לי מה להוסיף עליהם.
ניר פפאי
כמה ממלאי מקום לארגוני הסביבה יש בות"ל?
טל רשף
אוקיי. אני רוצה לדבר על ארגוני הסביבה. ארגוני הסביבה פנו בינואר לשר האוצר - - -
איתמר בן דוד
לא בפעם הראשונה. היה - - -
טל רשף
אוקיי. יכול להיות. אני לא יודע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שנתיים.
טל רשף
הם פנו בינואר לשר האוצר. אני אגיד: ארגוני הסביבה מאוישים בכל הוועדות, אבל הם פנו וביקשו שינוי איוש, שינוי סדרי עדיפויות או החלפת אנשים. מאוד לגיטימי, אבל להגיד שהם לא קיימים ולייצר מרה שחורה על - - - זו הטעייה.

עכשיו, אני אגיד לכם מה. ככל שאני יודע, ויכולים לתקן אותי. אני מניח שהם יודעים אפילו יותר טוב ממני. ככל שאני יודע, שר האוצר, על חלק מהבקשות שלהם אמר: בסדר, לקדם; ועל חלקן אמר: אני מבקש שתביאו נציגים נוספים מכל ארגוני הגג. ארגון הגג הסביבתי מכיל בתוכו כ-100 ארגונים ומיוצג על ידי קבוצה של אנשים ש-90% ממנה הם מהחברה להגנת הטבע. ולכן השר, על חלק מהבקשות שלהם אמר: בסדר, ועל חלק אמר: אני רוצה יותר גיוון. זו בקשה לגיטימית, ככל שאני מבין, של השר.

אני חושב שהמרה היא לא כזאת שחורה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה מרוצה. אז אתה מרוצה.
טל רשף
אני לא מרוצה. כמזכיר המועצה הארצית, שצריך בסוף את הנציגים, גם לוועדות המשנה – אני מאוד חסר, אבל נחה דעתי שהשרים עושים ככל שביכולתם לעשות את זה.
תומר רוזנר
זה ממש לא נראה ככה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה נראה לך סביר? באמת. עכשיו, עזוב. ביני לבינך, אף אחד לא שומע: מר טל רשף, נשמע לך סביר מה שקורה פה? תשמע, זה נשמע כמעט סיפור חד-גדיא. בא בג"ץ – עיכב שנתיים. בא השר – ארבע שנים. בא ההוא - - -
טל רשף
לא נכון? האם זה לא נכון שבג"ץ עיכב שנתיים - - -?
היו"ר דוד אמסלם
לא יודע, אבל זה נשמע לי בדיחה – כל העסק הזה. ובתוצאה זה לא הגיוני - -
טל רשף
התוצאה היא - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - שארבע וחצי שנים או ארבע שנים או שנתיים – זה לא משנה. זה פרקי זמן בלתי סבירים. יש חוק שאמור לאייש - - -
טל רשף
נכון - - -
היו"ר דוד אמסלם
שם התפקידים האלה אמורים להיות מאוישים, וכל אחד מספר לי איזשהו סיפור – התייעץ, לא התייעץ. אז תתייעץ, תגמור את העניין. תביאו את האנשים ותסגור את הסיפור.
טל רשף
אז זה בדיוק ההבדל בין נציגי הממשלה והשלטון המקומי לבין נציגי הארגונים האחרים. השר נדרש להתייעץ. חלק לפי חוק. והוא התייעץ.
היו"ר דוד אמסלם
שיתייעץ. כמה זמן לוקח להתייעץ – יומיים?
טל רשף
אחרי זה הוא נדרש לוועדה לבדיקת מינויים, שזו ויה-דולורוזה לא קלה. חוץ מזה, אמרתם שהתחלפו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתם כתבתם מכתב לוועדה לבדיקת מינויים?
טל רשף
אנחנו בקשר. אני, המזכירה שלי, בקשר יומיומי איתם.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה, מר יעקב טירקל אומר לך: אני צריך חצי שנה לחשוב על המהנדס שהוא לא מכיר? מה, אני לא מבין.
טל רשף
אדוני, אני לא יכול להטיל את חתתי על הוועדה. אני פונה, וכל הזמן – כמעט כל שבוע – עושה איתם יישור קו.
תומר רוזנר
מה קורה בוועדות המחוזיות?
טל רשף
רק שנייה.

אני רוצה גם להבהיר שבתקופת בחירות, והיו לא מעט בחירות, כפי שציינתם – השרים יכולים להמשיך למנות נציגים שלהם ולא יכולים להמשיך עם נציגי ציבור. ולכן לייצג פה כוונת מכוון, זו טעות. יש פה סיטואציה שמביאה לכך שהתוצאה אולי לא טובה, אדוני, אבל היא לא שחורה כפי שהוצג - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא חושב שיש פה כוונת מכוון, אבל יש פה רשלנות. בהתנהלות. בתוצאה.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
התוצאה היא רשלנית. לא משנה כרגע מי תרם לרשלנות. האם בית המשפט העליון תרם לרשלנות, האם השר תרם לרשלנות או האם הארגונים. אבל זה לא הגיוני – לפי מה שאתה מספר – שארבע וחצי שנים לא מונה נציג. מה, איזה נציג פה? על מה מדובר פה? נציג בוועדה. אחד מתוך כמה. מה - - -? מה, אנחנו הולכים לבנות פה איזשהו מתקן גרעיני? אני לא מבין. על מה מדובר?
טל רשף
אדוני, אני מסכים שזה - - -. אני מסכים שזה יוצר קושי. הנושא של המהנדסים והאדריכלים הוא חריג, כי הוא נהיה סוג של מאבק כוח שהגיע לבית המשפט. כל השאר מטופל באופן רציני.
קריאה
מאבק כוח?
עדנה לרמן
בין מי למי?
איתמר בן דוד
מינוי מקורב לשר.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט.
טל רשף
זה לא ענייני את מי השר בסוף ממנה.
תומר רוזנר
מה קורה בוועדות המחוזיות? בבקשה. והנציגים בעלי הדעה המייעצת לוועדות המחוזיות.
איתמר בן דוד
קבלן שהוא מהנדס.
טל רשף
קודם כל, אני הבנתי שהדיון הוא על ועדות ארציות. לא על ועדות מחוזיות.
תומר רוזנר
איפה זה כתוב? אני לא ראיתי דבר כזה.
טל רשף
רשום בפניות – המועצה הארצית, הות"ל והותמ"ל. אבל אני אשיב ככל ידיעתי. לא בדקתי, אני רוצה להגיד.
הוועדות המקומיות
ככל שידוע לי, השר יצא בקול קורא והשיג 180 איש כדי לאייש את הוועדות המקומיות. להבהיר שיש לנו יותר ועדות מקומיות מכמה האנשים שפנו. דרושה כשירות, דרושה בדיקה. אתה לא יכול סתם למנות אנשים.
תומר רוזנר
זה נכון, רק שזה היה לפני שנתיים – החוק.
טל רשף
לא. החוק היה לפני שנתיים. התהליך של מינוי 180 איש על ידי שר זה תהליך מאוד מורכב.
תומר רוזנר
שנתיים זה נראה לך זמן סביר?
טל רשף
אני לא רוצה לענות לגבי הוועדות המחוזיות. אני לא בקי בהן.
היו"ר דוד אמסלם
אבל מי אחראי למינוי של הוועדות המחוזיות? אתה?
טל רשף
של הוועדות המחוזיות?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
נציגי ציבור.
טל רשף
- - -
היו"ר דוד אמסלם
נציגי ציבור. שהם יבצעו את העבודה שלהם.
טל רשף
קודם כל, האחריות היא אף פעם – לא מבחינת התכנון ולא הוועדות, כפי שנאמר - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא. לא הכוונה - - -. אני לא בא כרגע על האחריות המיניסטריאלית. אבל בסוף שר, מישהו בא, איזה פקיד למטה, אומר לו: תשמע, כבוד השר, אתה הרי צריך לשלוח מכתב לפה, לשם. שם אנחנו עוברים על החוק, שם לא.
טל רשף
בוועדות המחוזיות? לא, זה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא הרי בא חדש, הוא לא יודע. זה כמו שאצלי בוועדה הם אומרים לי: תשמע, דודי, יש פה, חסר כאן, צריך לעשות שם, להוא לשלוח מכתב פה. אז אני עושה את זה. אז אני מניח שזה "חונה" אצלך.
טל רשף
לא, כי אני הארצי - - -
היו"ר דוד אמסלם
ומי זה המחוזי?
טל רשף
יש אגף תפעול שאחראי על הנושא הזה - - - תכנון.
היו"ר דוד אמסלם
מחוזיות?
טל רשף
לא. זה אגף תפעול שהוא גם דואג לסוגיה הזאת - - -
היו"ר דוד אמסלם
ומה קורה, לדעתך, ידע אישי, בנושא הזה של הוועדות המחוזיות?
טל רשף
אני לא רוצה לומר. אם צריך, אני אצא לבדוק. זה לא נושא שאני בקי בו.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
טל רשף
אני הבנתי שהדיון הוא ארצי.
היו"ר דוד אמסלם
מה?
טל רשף
הבנתי שהדיון עוסק בוועדות הארציות.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אני מתחבר עם מה שאתה הבנת. בסדר. אין לי תלונה על זה.
טל רשף
וועדות מקומיות שנאמר - - -
היו"ר דוד אמסלם
מר ניר פפאי, בבקשה.
ניר פפאי
טוב. תודה רבה, אדוני היושב ראש.

אני באמת מברך על הדיון הזה. הוא נתפס כאילו טכני, אבל הוא מהותי. אחד הדיונים, בעיניי, הכי מהותיים. ואני לא אחזור באמת על דברים שנאמרו פה קודם: על החשיבות של ועדות התכנון, החשיבות של קול אחר, הפרקטיות גם. אני מסכים גם בפרקטיות. כשיושבים בפנים, אז אחרי זה, גם שומעים קול אחר, אבל גם אחרי זה אולי פחות מתנגדים. אבל אני חושב שהרבה פעמים אנחנו באים לפה לדיונים – אגב, אני מדבר בכובע של חיים וסביבה. אחרי זה ידברו נציגים אחרים – אנחנו באים לבקש עזרה, אנחנו רוצים אוזן קשבת. פה הסיפור אחר. פה מה שקורה, שיש את רצון המחוקק מצד אחד. אתם שבעצם קבעתם בחוק שיהיו נציגים בוועדות התכנון. לעומת המצב בפועל, שהוא לא קורה. זאת אומרת, יש פה פער בלתי נסבל, ואני חושב שעמדתם עליו מאוד יפה.
צריך להגיד
זה קודם כל נציג, אבל צריך להבין – זו עבודה מאוד קשה לשבת בוועדות. זה לא לבוא פעם בחודש, לאכול בורקסים יום שלם. בוודאי אם אנחנו מדברים על ועדות מחוזיות. למשל: בות"ל, בוועדות מחוזיות – מר איתמר בן דוד יוכל להרחיב על זה – זה לפעמים שלוש פעמים בשבוע. זה לא פעם בחודש. זו עבודה קשה שדורשת ממלא מקום.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זו עבודה. אין נציגי סביבה - - -. זה המצב.
ניר פפאי
לנציגי הממשלה יש לפחות חמישה ממלאי מקום לכל נציג, ולכן אחד לא יכול למלא את התפקיד הזה.

עכשיו, אנחנו לא מדברים לא על ימים או לא על שבועות. כמו שאמרת, על שנים. אפשר ברמה האישית. אני יכול להגיד על הנציגות שלי שנמשכת כבר למעלה מארבע שנים. אבל מכתב. נאמר פה: 24 מינויים העברנו ב-5 לינואר. שבעה חודשים עברו – מינוי אחד התחיל להתקדם. התחיל להתקדם מינוי אחד מתוך ה-24 – לקבל את סדר הגודל.
שוב פעם
אומרים לנו שהם באים בידיים נקיות. ואני רוצה להאמין להם שאין פה כוונת מכוון. אז הבעיה היא בשיטה. זו ויה-דולורוזה של תחנה על תחנה על תחנה על המלצה ואישור ומשפטי, ולכן זה בלתי אפשרי.

אני פה מסכם. אני חושב שחייבים, כמו שנאמר פה, לקצוב זמן לבצע את זה. צריך לבחון הקלה בתהליך. אולי התהליך. אם כולם מהאנשים פה עושים את זה בנפש אמיתית וחפצה, אז בואו נשנה את התהליך, שלא ייקח כל כך הרבה זמן. לעשות מעקב בחוק. להגביל בחוק. כמו שמגבילים דיונים ואישורים, אז תגבילו את הדרך הזאת לשלושה חודשים, שהם - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה, מר ניר פפאי.
ניר פפאי
תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
משרד הרווחה והשירותים החברתיים פה?
עופרה כרמון
כן.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתם לא ממנים? גם לכם יש - - -?
עופרה כרמון
לא. לנו אין כאלה.
היו"ר דוד אמסלם
סיפור מעשה אחר או אותו סיפור.
עופרה כרמון
לא.
תומר רוזנר
שם ותפקיד.
עופרה כרמון
עופרה כרמון, מנהלת תחום היבטים חברתיים בתכנון ובנייה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. תחום חדש. תפקיד חדש. הנושא בהקמה.

צר לי, אבל אין לי תשובות כרגע. אני לכל היותר יכולה להתחייב להביא את התשובות לידי הוועדה בכתב - - - הקרוב.
היו"ר דוד אמסלם
את יודעת מה, התשובה טובה. באמת. לפחות תשובה כנה, טובה.

מר איתמר בן דוד, אתה רוצה להגיד משהו?
איתמר בן דוד
כן. אני אעשה את זה בקצרה. לפני שנתיים וחודשיים, במאי 2014, התייצבנו לישיבת מועצה ארצית, ובהפתעה גילינו את עצמנו, ארגוני הסביבה, יחד עם עוד נציגי ציבור, מחוץ לוועדת המשנה החשובה ביותר – הולנת"ע. במאבק שלקח חודש, עד לישיבה של יוני 2014, הייתה חזרה חלקית. ארגוני הסביבה – חזרנו. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו רואים תהליך מתמשך של דחיקת הציבור מוועדות התכנון הארציות. אנחנו יודעים, זו אידיאולוגיה, אבל התוצאה היא תוצאה עגומה. אנחנו לא רואים קידום.

המועצה הארצית – אם חשבו על הרכב מסוים, היא יצאה מאיפוס. אני בתוך קבוצת נציגי הציבור, כנציג הארגונים הסביבתיים; שותפיי. לעיתים הסטודנטים. מר ניר פפאי אמר לגבי חבר ללא ממלא מקום. מספיק שנציג הסטודנטים נמצא בחו"ל – אין להם ייצוג באותה ועדה.
היו"ר דוד אמסלם
למה בחו"ל? תגיד שיש לו בחינה. למה בחו"ל?
איתמר בן דוד
בחינה. זה קורה. גם אני לעיתים לא יכול. אנשים חולים, אנשים נעדרים, יש להם עיסוקים. צריך להבין, לעיתים שלושה ימים בשבוע שאני בוועדות הארציות.
היו"ר דוד אמסלם
הם מקבלים תשלום על זה?
איתמר בן דוד
לא.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
איתמר בן דוד
אנחנו לא רוצים גם, במקרה שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור, אדוני. אני לא שואל אותך אם אתה רוצה או לא. אתה רוצה, אחרי זה תיקח את זה לגמילות חסדים.

אני שואל למה לא מקבלים?
טל רשף
לא יודע, אדוני. זה לא היה מעולם. זה לא היה לפני שאני הגעתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי אבל למה נציג ציבור שבא מזמנו, ממרצו, יושב שעות - - -
טל רשף
רגע. מי זה נציג ציבור שבא מזמנו? בוא נפלח את זה. עובדי החברה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אם זה עובד מדינה, אז הוא מקבל תשלום מהמדינה.
עדנה לרמן
אנחנו. אנחנו.
טל רשף
נציגי החברה להגנת הטבע, לדוגמה, מקבלים. מהנדסים ואדריכלים לא מקבלים. זה נכון. אני זוכר במעומעם שנעשה ניסיון לפתור את זה כשהיינו במשרד הפנים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה הרציונל?
טל רשף
אני לא יודע. זה לא אני קובע את זה. זה לא רציונל. אני לא - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אין רציונל.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא הבנת.
טל רשף
זה אינרציה, אדוני. אינרציה.
היו"ר דוד אמסלם
מר טל רשף, אני אגיד לך מה בתשובות שלך אני לא אוהב. תראה, אתה הרי קם בבוקר וישןמ עם הסיפור. זו העבודה שלך.
טל רשף
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
השר שלך יש לו ימבה של דברים. הוא גם מתחלף. הוא לא זוכר. הוא לא יודע. בשנה הבאה שר אחר. אתה "חונה בחנייה" 30 שנה עד הפנסיה. אתה קם בבוקר עם הנושא הזה. אתה dedicated לנושא הזה. אתה עכשיו אמור לתפעל את המערכות סביבך. אם אתה צריך שהשר שלך יזוז, אתה מזיז אותו. בגלל שזה הנושא שלך.
טל רשף
אמת.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, תבין: שר לא קם בבוקר עם הדבר. זה לא - - - על מה מדובר. אם לא מביאים לי את הדיון כאן, אני לא יודע בכלל שזה קיים. אז תבין.
טל רשף
- - -
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, העסק צומח מלמטה. לכן, אני מדבר איתך. אתה בשבילי השר. למה? לרוב הוא יקבל את ההמלצה שלך. נראה לך סביר שיש נציגי ציבור – אם הם לא חיוניים, תוציאו אותם. אבל אם הם חיוניים, אז נראה לך סביר שבן האדם קם בבוקר, מתניע את רכבו, נוסע, מבזבז את יום עבודתו. לא מבזבז, אלא פשוט לא עובד. ובא ויושב בוועדה. לפעמים זה שעות, לפעמים ימים, על חשבונו. נראה לך? אנחנו במדינת ישראל. מה, אנחנו איזה? עכשיו לאוגנדה שלחנו, לכל אפריקה, איזה 50 מיליון שקל. לא נראה לך סביר שהחבר'ה האלה צריכים לקבל איזשהו שיפוי?

דרך אגב, אני חושב שזה לא קשור לכסף. יש זלזול. כשזה חינם, אתה מזלזל. אין אצלי דבר חינם. אני מעולם לא העסקתי בן אדם בחינם. אני לא אוהב חינם. מה שזול – יקר. אדוני, בן האדם יושב שעתיים – תשלם לו שעתיים. אני לא נכנס כרגע לתעריף, אבל בוודאי שהוא לא צריך לסבסד את מדינת ישראל.
טל רשף
אדוני, ככל שאני יודע, מספר הנציגים שאין להם גב מוסדי מאחוריהם הוא שניים במועצה הארצית. זאת אומרת, נציגי הגופים הסביבתיים, יש להם גב מוסדי - - - ולא נכון - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, אבל הם מתקיימים מתרומות מחו"ל.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה "גב מוסדי"? אתה מתכוון שאיזו עמותה משלמת לו את הכסף?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תרומות מחו"ל.
טל רשף
ובות"ל כן יש. אבל אני רוצה לומר: ייתכן שיהיו דעות שסבורות שדווקא תשלום כסף יביא לתוצאה אחרת.
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור. דרך אגב, זה לא קשור לדעה. הוא בא, מייצג את הארגון. על פי חוק משלמים לו. לא אתה משלם לו – המדינה.
טל רשף
ברור.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא משנה מה הוא חושב.
טל רשף
אין על פי חוק משלמים לו. אין. לא קיים.
היו"ר דוד אמסלם
אז לכן אני מבקש ממך, גם בסיכום: תייצר לי אתה איזושהי הצעה לשינוי חקיקה ואני אגיש אותה. בנושא הזה. מכיוון שאני חושב שהאנשים האלה, מגיע להם שיפוי. זה לא הגיוני. עכשיו, הובלנו את זה. דרך אגב, עכשיו הובלנו את זה - - -
תומר רוזנר
גם בוועדות המקומיות, להבדיל מהתיקון האחרון שהוספנו את הנציגים בעלי הדעה המייעצת בוועדות המקומיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
הסדרנו את זה?
תומר רוזנר
הסדרנו את נושא הגמול.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יפה.
היו"ר דוד אמסלם
אז שם כן.
טל רשף
יש הבדל.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, עכשיו אנחנו מנסים להסדיר גם את הנושא של חברי מועצת עיר.
טל רשף
אדוני, אין לי שום בעיה עם זה. מבחינתי, אני אלך ללשכת השר, אגיש את דרישתך, אציע את ההצעה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן. תגיד לו שזה מה שאני מבקש לעשות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אולי נוכח המציאות שאנחנו - - - אולי צריך לקבוע בחקיקה מסגרת זמן.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מסגרת זמן למינויים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה. עכשיו אני רוצה להבין.
איתמר בן דוד
זה חייב בהסכמה. אם לא, הארגונים ימנו - - -
טל רשף
לא. סליחה. זה משהו אחר, אדוני. עברנו מנושא לנושא.

כפי שהסברתי, יש ויה-דולורוזה, שגם תהיה ויה-דולורוזה גם למי שאמורים למנות. זה ויה-דולורוזה. רק הטופס של הוועדה לבדיקת מינויים – אנשים צריכים איזה שלושה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי שצריך בצנרת 20 איש שיתפרנסו רק מהטופס – להזיז אותו לשם, וההוא לשם. את זה הבנתי.
טל רשף
נכון. נכון. לכן, לקבוע עכשיו לשרים זמן, כשהם - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, כשיהיה זמן, התהליך יהיה קצר. אני מודיע לך.
טל רשף
אני מכיר הרבה לוחות זמנים - - - שלא מקצרות.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לך, תקשיב טוב. תקשיב, מר טל רשף, אם הוועדה לא תוכל להתכנס בלי האנשים האלה – הפלא ופלא, אתה לא תאמין, הם יהיו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בדיוק. נכון מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
בג"ץ יתכנס, מר יעקב טירקל יבוא בלילה, במוצאי שבת. הכול יקרה. אבל בן האדם יגיע. למה? בגלל שהתכנית חשובה.
טל רשף
אני מאוד אשמח. ואם התהליך יהיה קצר - - -
נשאת דמלחי
- - -
היו"ר דוד אמסלם
במשפט, בגלל שאני כבר צריך להתחיל את הדיון הבא. בבקשה.
נשאת דמלחי
נשאת דמלחי, התאחדות הסטודנטים.

התאחדות הסטודנטים, כמו שאתם יודעים, מייצגת הכי הרבה צעירים. הארגון שמייצג הכי הרבה צעירים בארץ. וברוך השם, יש לנו נציג, אבל הנציג הזה הוא פעיל במילואים. משרת מילואים פעיל, ולא פעם הוא מפספס את הישיבה במועצת התכנון הארצית.

אז דרשנו בקיץ שעבר למנות ממלא מקום. והייתה לנו פגישה בנובמבר עם יושב ראש קבינט הדיור, מר אביגדור יצחקי, שהבטיח לזרז את העניין הזה. אבל אחרי יומיים מהפגישה הזאת שלחנו את כל מה שצריך, והנה אנחנו מחכים עד היום. שום דבר לא זז ולא מובן לנו.
טל רשף
לא, לא, לא זז. בשבוע שעבר אושר בוועדה לבדיקת מינויים. וכל הזמן, מהיום ששלחתם עד היום – זה לא שר האוצר. סליחה, זה לא שר האוצר.
עדנה לרמן
סליחה, אני רוצה לומר כמה מילים.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
עדנה לרמן
שמי עדנה לרמן. אני ראש איגוד המתכננים, ואני נציגת כל הציבור המקצועי פה.

לנו יש מסורת ארוכה מאוד – אני חושבת מתחילת הזה – של נציגים של הציבור, מתכננים מטעם הציבור, שהם משתתפים בישיבות המועצה הארצית. וכשהוקמה הולנת"ע, גם בולנת"ע וכן הלאה. זה תהליך שנמשך הרבה מאוד שנים.

לאור סיטואציות מסוימות בשש השנים האחרונות, התהליך הזה התמסמס והופסק למעשה. אנחנו פנינו, באין ספור מכתבים ופניות. ומאחר ואנחנו רואים בכך חשיבות גדולה מאוד. אנחנו עושים את זה, כמו שנאמר, אולי היחידים או עוד מישהו, בהתנדבות. והנציג שלנו היה קבוע. זה היה אדם מזורי, אם אתה זוכר. ולצערנו, הוא לא יכול להופיע יותר. אנחנו הצענו נציגים אחרים. הצענו מספר פעמים, בכל מיני פורמטים. ככה או אחרת, הנציגים האלה נפסלו. ולא שהם לא עברו ניגוד עניינים. עם חלקם לא הייתה בעיית ניגוד עניינים. הם פשוט לא התאימו למערכת. אין לנו אפשרות אלא להרגיש שפה יש איזושהי גרירת רגליים, ואולי מכוונת.

בלית ברירה, אנחנו הגשנו עתירה, גם בשם כל הארגונים המקצועיים, על הנושא של הכיסא הריק. עכשיו, אנחנו עובדים עם המערכת. היא חשובה לנו. אני חושבת שאנחנו מהתורמים הראשיים למערכת התכנון, בהיותנו נציגי הגוף המקצועי. אנחנו חושבים שזה לא נכון לא לצרף, גם אם הוא לא תמיד תואם את העמדות האלה והאחרות – לא לצרף את הנציג של הציבור שאיננו בא ומייצג את הצד של הממשלה.

עכשיו, בשביל להרחיב את זה אני רוצה להגיד שיש לנו גם נציגים בוועדות המחוזיות. וגם אנחנו הצענו, בהתאם לשינויים בחוק התכנון והבנייה, נציגים בוועדות המקומיות. כל הנושא הזה, בצורה כזו או אחרת, נגרר. נגרר מאוד. אתה אולי אצת זה פחות מכיר, מר טל רשף, אבל בסך הכול אנחנו מדברים על קהל שמוכן להתנדב ולהשקיע מזמנו ונמצא מזולזל, והציבור כולו, כולנו ביחד – אנחנו המפסידים בתהליך הזה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. תודה, הגברת עדנה לרמן.
גיל גן-מור
אפשר משפט?
היו"ר דוד אמסלם
משפט.
גיל גן-מור
עורך הדין גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח.

לגבי הנושא של מינוי נציגי ארגוני חברה. אנחנו בעצם, יחד עם במקום וארגונים אחרים, פנינו כבר בספטמבר 2015 לשר הרווחה והשירותים החברתיים כדי למנות נציג שלנו, לפי החוק שעבר ביוני 2015.
צריך לזכור עוד דבר
זו הוראת שעה לחמש שנים. יש פה הוראת שעה לחמש שנים, למנות נציג של ארגונים חברתיים - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - - יכול להיות שאחרי ארבע שנים - - -
גיל גן-מור
עברה כבר כמעט שנה. בדיוק. עברה כבר כמעט שנה מתוך חמש ועוד לא מינו.

אני חושב שמה שאולי אפשר לעשות זה גם להוציא קריאה מפה, מהוועדה, ליועץ המשפטי לממשלה, שיטפל בזה. לא צריך שכל דבר יגיע לבג"ץ על ידי ארגונים, ורק אז, תוך חודש מיד זה נפתר. צריך גם שהממשלה או המדינה תעמוד על קיום. כמו שהיא מצפה מהאזרחים לקיים את החוק, גם תפעל שהרשויות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא קשור, דרך אגב. תלמד, זה לא קשור. המדינה מצפה שהאזרחים יקיימו את החוק והיא לא כל כך. אני אראה לך את זה בהרבה נושאים. זה בסדר. אל תקשור. אתה עושה על זה היגיון שהוא לא כל כך - - -
גיל גן-מור
יש לי אולי ציפיות מוגזמות.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק. הוא לא קשור כל כך לעניין.

טוב, רבותיי, ברשותכם. תודה רבה. אני רוצה לסכם את העניין.

אני מבקש מתומר רוזנר, היועץ המשפטי, לנסח לנו פנייה לשר האוצר, לשר הרווחה והשירותים החברתיים, יושב ראש הוועדה לבדיקת מינויים, היועץ המשפטי לממשלה – ששם הוא מכיר את סיפור המעשה. התוצאה היא שאנחנו עוברים על החוק. לא חשוב כרגע מי תרם, כמה ולמה, בהרכב של אותם אנשים שאנחנו שולחים אליהם את המסמך. ואנחנו מבקשים לפתור את העניין הזה בפרק זמן של חודשיים-שלושה כדי לסכם את כל הסאגה הזאת.

זה מפריע לכל הנושא של התכנון.
טל רשף
הוועדה לבדיקת מינויים לא יודעת לעבוד בחודשיים-שלושה.
היו"ר דוד אמסלם
מה?
טל רשף
הוועדה הזאת לבדיקת מינויים לא יודעת לעבוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני פונה למר יעקב טירקל. שיבוא, ייקח שעות נוספות - - -. מה זה משנה? דרך אגב, מה עושים שם? איזו בחינה הם עושים? מה, צריך ללכת לגרוזיה לחיקורי דין? מה.
טל רשף
כדי להתנסות, מילאתי את הטופס שלהם. מישהו שיודע ומכיר את התהליך.
היו"ר דוד אמסלם
כן, ו-.
טל רשף
לקח לי הרבה זמן.
היו"ר דוד אמסלם
אתה גם ממלא את הטופס?
טל רשף
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אז תפשטו את הטופס. שב איתם, תגיד לו: אדוני, הטופס שלך, כנראה צריך להיות כאן תואר רביעי כדי ללמד אותו, ואין לנו תואר רביעי. אז בוא תעשה אותו משהו פשוט, שאולי אחרי תיכון נוכל למלא אותו. באמת.

הרי מה קורה כאן? הבירוקרטיה כבר שכללה את עצמה ברמות כאלה שהיא עצמה כבר לא יודעת איך להתמודד עם הבירוקרטיה של עצמה.
תומר רוזנר
מי המשרד שנותן לוועדה הזאת את שירותי התמיכה?
טל רשף
לא יודע.
תומר רוזנר
אז תוכל לברר לנו את זה?
טל רשף
כן.
תומר רוזנר
מי נציגי הציבור? אז מי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נפנה לכל הגורמים.
טל רשף
לא. זו הוועדה לבדיקת מינויים בממשלה ובחברות הממשלתיות - - -
תומר רוזנר
נכון. מי נותן להם את - - -?
היו"ר דוד אמסלם
כן. מי זה היושב ראש שלהם? מי זה?
תומר רוזנר
עם מי אתה בקשר?
היו"ר דוד אמסלם
מר יעקב טירקל?
טל רשף
לא. אני בקשר עם המזכירה, ואז - - -
תומר רוזנר
יפה. באיזה משרד היא עובדת?
טל רשף
לא יודע. לא יודע מאיזה משרד.
היו"ר דוד אמסלם
תעביר לו את הטלפון והוא כבר יתקשר וישאל מאיזה משרד.

אתה עובד מולם, אתה לא יודע באיזה משרד הם עובדים?
קריאה
זו בטח נציבות שירות המדינה.
טל רשף
זו רשות. זה עצמאי. זה גוף סמך.
תומר רוזנר
כן, אבל מישהו נותן לו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל מישהו משלם לו משכורת. מישהו חותם לו על החשבון.
טל רשף
אם הייתי יודע איזה גוף, הייתי אומר לכם. מבטיח.
תומר רוזנר
אז תוכל לברר לנו.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. תברר לנו מי זה. היועץ המשפטי, תומר רוזנר, ינסח לנו את המכתב. אני חושב ששלושה חודשים, בואו ניקח. שלושה חודשים זה פרק זמן סביר?
תומר רוזנר
כן, כן. עד תחילת המושב.
היו"ר דוד אמסלם
עד תחילת המושב. אני אקיים דיון נוסף בעניין הזה, לקבל דו"ח סטטוס, מה קורה בסיפור, בתחילת המושב הבא.

תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:04.

קוד המקור של הנתונים