ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/07/2016

ההליכים למתן רשיונות חדשים לחיפושי נפט וגז טבעי

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 276

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ט בסיון התשע"ו (05 ביולי 2016), שעה 10:15
סדר היום
ההליכים למתן רישיונות חדשים לחיפושי נפט וגז טבעי
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

דב חנין

יעקב פרי

נורית קורן
חברי הכנסת
איתן ברושי

זהבה גלאון

חיים ילין

יעל כהן-פארן

סתיו שפיר
מוזמנים
מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - שאול מרידור

מנהל תחום בקרה הנדסית, יחידת נפט, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - ויקטור בריודין

רמ"ט השר יובל שטייניץ, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - סיון דטאוקר

דוברת, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - מאיה עציוני

יועצת בכירה למנכ"ל, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - נעה ליטמנוביץ

מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - יערה למברגר קינר

רע"ן תשתיות, אגף כלכלה, משרד ראש הממשלה - אבנר ישראל סעדון

סגן מנהל מינהל סביבה, משרד הכלכלה - זאב ברל

אגף כלכלה, משרד החוץ - רון אדם

מנהל הפורום הישראלי לאנרגיה - נועם סגל

מנכ״ל צלול – עמותה לאיכות הסביבה - מאיה יעקבס

פעיל מגמה ירוקה ואנליסט - עילי אברמוביץ

נציג הפורום המשפטי למען ישראל - נחום גוטנטג

רכז, המשמר החברתי - חובב ינאי

פעיל, המשמר החברתי - אריה לוי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אור שושני

ההליכים למתן רישיונות חדשים לחיפושי נפט וגז טבעי
היו"ר איתן כבל
אנחנו פותחים את הדיון. בבקשה, זהבה.
זהבה גלאון (מרצ)
תודה רבה. אני רוצה לטעון שהמועצה שמפקחת על מתן ההיתרים מתנהלת בחוסר שקיפות, ואני מרשה לעצמי לקבוע שגם בתיאום עם חברות הגז.

אתמול שמעתי שהודיעו על מינוי ליו"ר מועצת הנפט - - -
שאול מרידור
רגע, מה עשינו בתיאום עם חברות הגז? כדי שאני אדע מה אני עושה בתיאום איתן.
זהבה גלאון (מרצ)
לא אמרתי שאתה, אמרתי שמועצת הנפט.

אני רוצה לתת כמה דוגמאות כד לנמק את הפתיח של הדברים שלי. אדוני היושב-ראש, אתמול שמעתי, אחרי תקופה ארוכה שלא היה יושב-ראש קבוע למועצת הנפט, שהודיעו על מינוי של יושב-ראש למועצת הנפט. זה כנראה מבהיר את הצורך בפיקוח של הוועדה הזו של הכנסת על משרד האנרגיה. יכול להיות שרק כשאור הזרקורים עליו ורק כשחלה חובת השקיפות אז מתחילים ל...

קודם כול, אני מברכת על מינוי יו"ר קבוע למועצת הנפט. אבל מה שמטריד אותי זה שהליך הרישוי עד היום... והצביע על זה מבקר המדינה בדוח שהוא פרסם בשנת 2015, הוא התריע על כשלים בהתנהלות של מועצת הנפט. עד היום הליך הרישוי נעשה ללא קריטריונים שקופים וברורים. הייתי אומרת שהחוק ממש לא נאכף ושגורמים במועצת הנפט נתונים להשפעה של גורמים פוליטיים והוא משמש את האינטרסים של ברוני הגז. אנחנו רואים איך כל פעם מחולקים רישיונות חיפוש – שעל פי החוק הישראלי הופכים לרישיונות הפקה במידה שהחיפוש צלח – גם לגופים שאין להם ניסיון בהפקת גז. מלבד "נובל אנרג'י", שהיא חברה מקצועית בתחום, כל שאר החברות הן גופים פיננסיים במהות שלהן והן מעולם לא פיתחו שדה גז או נפט. והאי-הצלחה של מפעילים אחרים בגילויים והפקה מעלה שאלות רבות על ההתנהלות של מועצת הנפט. והיא גם תורמת למבנה הריכוזי של הענף.

אני גם רוצה לומר שהמונופול שאנחנו עומדים מולו הוא לא גזרת גורל; במידה רבה זה חלק ממדיניות ממשלתית, ולגוף שאחראי על זה אנחנו נותנים עוד פעם ועוד פעם לפעול ללא פיקוח.

אני רוצה לציין כמה כשלים בתחום ההפקה. אחד, הדחייה המתמשכת בפיתוח "לווייתן". משרד האנרגיה יכול היה לקחת מהם את שטר החזקה, ולא רק שהוא לא עשה את זה, הוא גם לא מספק הסברים. הייתי אומרת שבדרך הזה פוטרים את חברות הגז מהחוק הישראלי.

ההתנהלות של משרד האנרגיה – וכאן הביקורת שלי על משרד האנרגיה – בעצם הובילה ליצירת מונופול גז במתכונת הנוכחית שלו, לדחייה מתמשכת בפיתוח "לווייתן" והרחבת "תמר" ולהעמדה של מדינת ישראל לסיכון בגלל שניתנו היתרים ליצוא גז על סמך הערכות גבוהות מדי של כמויות הגז, כפי שאמרנו קודם.

ולכן אני מבקשת לעצור את מתן ההיתרים החדשים לרישוי גז ולהקפיא את הארכת ההיתרים הקיימים, עד שיתברר אם הכשלים תוקנו. אני נכנסתי לאתר של משרד האנרגיה והסתכלתי על כל ההיתרים שניתנו לחברות השונות. חלק גדול מתוקפם של ההיתרים עומד לפוג לדעתי בסוף יוני, והם מאושרים שוב ושוב, בלא שמתקיים מנגנון של בקרה ופיקוח על הפעילות של הדבר הזה. ואני חושבת שהתפקיד שלנו כאן בחדר – ושוב, אדוני, אני רוצה להודות לך על קיום הדיון, שיושבים בו מומחים גדולים ממני בנושא – הוא לוודא שהמשרד פועל גם בהתאם לחוק וגם בהתאם לאינטרסים של הציבור, ויש לנו אחריות איך מאריכים את הרישיונות ומהם הרישיונות החדשים שמוצעים. זה לא יכול להימשך כמו שזה היה עד עכשיו.
היו"ר איתן כבל
תודה, גברתי. חבר הכנסת פרי, משפט. ואחריו דב חנין, גם משפט אחד.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני אעשה את זה בקיצור נמרץ.
היו"ר איתן כבל
אני עושה את זה קצר כי אני רוצה לעמוד בלוחות הזמנים וגם כי גם אני רוצה להתייחס לעניין הזה, שאני כבר עוסק בו תקופה.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני עיינתי בתשובה של הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה לוועדת הכלכלה, מר יוסי וירצבורגר, ואני מוכרח לומר: דעתי לא נחה בהרבה נושאים, אבל לגבי שני נושאים אני מאוד מבקש לשמוע התייחסות בדיון הזה, אפילו בכותרת. אחד, מדוע טרם פורסמו הממצאים שמוזכרים במכתב הממונה, ביניהם סקר אסטרטגי שכולל המלצות לשמירה על הסביבה הימית ורשימת פרמטרים להענקת היתר חיפוש. והדבר השני, על פי הבנתכם המקצועית, מהם השטחים המומלצים לחיפוש גז ונפט שמיודעים לשיווק בשלב הראשון? תודה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר איתן כבל
תודה. דב חנין, בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה, אדוני, אני אשתדל להיות מאוד קצר. מה שמטריד אותי זה ההגנות על האינטרסים שלנו, הציבור הישראלי, מפני נזקים פוטנציאליים של הקידוחים. קידוחי גז הם בעייתיים, יש בהם סיכונים, אבל קידוחי נפט הם אפילו עוד יותר בעייתיים, וקידוחי הגז והנפט בים התיכון בעייתיים במיוחד. מדובר על קידוחים מאוד עמוקים, מאוד מורכבים, מאוד מסובכים, Ultra-deep water. הידע בעולם איך להתמודד עם תקלות ותאונות בעומק כזה הוא מאוד מצומצם, והנזקים שעלולים להתרחש הם איומים, ולכן הדברים שמטרידים אותי הם בשלושה מישורים.

מישור ראשון הוא המישור של ההגנות. אילו הגנות סביבתיות נדרשות, ומה אתם למדתם מהתקלות והתאונות שהיו בקידוחי נפט בעולם?

המישור השני הוא הנושא של הביטוחים. איזה ביטוחים בדיוק אתם דורשים ומהם כוללים, גם מבחינת היקף הפוליסה, היקף ההשתתפות העצמית וכדומה?

המישור השלישי, שקשור לנושא הביטוחים, הוא סוגיית הערבויות. איזה ערבויות יש למדינה מול מצבים של נזקים פוטנציאליים?
היו"ר איתן כבל
תודה. נועם סגל, בבקשה.
נועם סגל
אני רוצה לברך על הדיון היום, חברות הכנסת גלאון ושפיר. אני חושב שהנושא הזה הוא מאוד חמור, מפני שיש כאן פשוט פקיד אחד שעושה דין לעצמו באחד הנושאים הכי חשובים מבחינה אסטרטגית למדינת ישראל – הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה, שפועל תחת מועצת הנפט, שלדעתי היא אחד הגופים החשאיים ביותר, אולי אפילו יותר מהוועדה לאנרגיה אטומית.

אני רוצה להזכיר שבכל הפרשה של מתווה הגז ו"לווייתן" האשימו אותנו שאנחנו מעכבים את פיתוח "לווייתן", שאנחנו גורמים נזק כלכלי במיליארדים. אבל לו הממונה על ענייני הנפט היה פשוט מקיים את הוראות החוק ולא שום דבר מעבר לזה, שדה "לווייתן" היה היום שדה מפותח.

תגלית "תמר" התגלתה בשנת 2009, ואחרי תשעה חודשים הייתה בידי החברות חזקה. שדה "לווייתן" התגלה שנתיים מאוחר יותר, בדצמבר 2010, אבל עד 2014 לא ניתנה חזקה בשדה הזה. החזקה הזאת ניתנה רק בזכות הביקור של חברת "ווּדסייד". הממונה על הנפט פשוט הפר את הוראות החוק. הוא עושה דין לעצמו, הוא מחליט מה זה תגלית גז, הוא מחליט מתי לחפש ואם להתחשב בחברות או לא. פשוט יש חוק, והוא שם אותו ללעג.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. תודה. גברתי, בבקשה.
מאיה יעקבס
אני מאיה יעקבס, מנכ"לית עמותת "צלול". אני רוצה להזכיר את ההשלכות הכלכליות מרחיקות הלכת של פגיעה בים במידה שיש דליפה של נפט או קונדנסט. מדובר בהתפלת מים, הפקת חשמל, חקלאות ימית, תיירות חופים, סחר ימי וביטחון. כל הדברים האלה לא מוגנים לא על ידי ערבויות ולא על ידי ביטוחים, ואנחנו לא מוכנים לחירום. דובר פה על כך שאין חקיקה ושמשרד האנרגיה כפוף לחוקים, אבל באופן עקבי משרד האנרגיה במשך שנים בולם בוועדת שרים לענייני חקיקה כל ניסיון לשנות חקיקה, בין אם זה חוק אזורים ימיים, בין אם זה חוק התלמ"ת, בין אם זה חוקים אחרים שמאמצים את הדירקטיבה האירופאית, ויש עוד שורה ארוכה של דברים. צריך לתת יכולת למשרדים אחרים – המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה – לעשות את תפקידם, ולא על תקן יועצים כמו שהם היום, אלא שיהיו להם סמכויות כדי שיוכלו לעשות את עבודתם במאה אחוז ושלא יהיו כפופים בעצם על הממונה על הנפט.
היו"ר איתן כבל
תודה, מאיה. אני רוצה לומר לוועדה שכבר באפריל נכנסתי כיו"ר הוועדה לטיפול בעניין. יש לנו התכתבות שלמה בעניין הזה עם המשרד והמנכ"ל. מפאת קוצר הזמן אני לא אקריא עכשיו את כל ההתכתבות ואת כל התשובות, ולכן גם שמחתי שחברת הכנסת זהבה גלאון הרימה מחדש את כל התהליך הזה. אני רק יכול לומר שאנחנו נזמין לדיון נפרד, ארוך יותר, את היושב-ראש החדש, שבו נוכל להתרשם מכלי ראשון על העבודה של מועצת הנפט, לשאול את כל השאלות וללמוד את המכלול השלם של הנושאים שהועלו כאן לפנינו.

שנים הנושא הזה היה באיזה סוג של מאחורי הקלעים, מאלף ואחת סיבות שאני לא אכנס אליהן. אבל היום ברור שזה הפך להיות עניין שבתודעה הציבורית ובוודאי בתודעת הארגונים החוץ-פרלמנטריים. לכן אנחנו נקיים על זה דיון בצורה הרבה יותר מעמיקה ומשמעותית, וזו התחייבות שלי, ואני אומר אותה גם לפרוטוקול, גם לכם ולגם למנהלת הוועדה.

שאול, בבקשה.
שאול מרידור
אני אתחיל בזה שלא כל כך הבנתי את הבקשה, ואני אסביר למה. קודם כול, דה-פקטו הים סגור מ-2011 ולא ניתנו רישיונות חדשים, ולכן אני לא מבין את ההזדעקות עכשיו על מתן רישיונות שקרו לפני. אבל הדבר השני שאני לא מבין, חברת הכנסת גלאון - -
זהבה גלאון (מרצ)
מה עם הארכת רישיונות?
שאול מרידור
- - זה שאת אמרת שמשרד האנרגיה גרם פה למונופול וזו אחת הבעיות המרכזיות, ולכן בואו לא ניתן עוד רישיונות לחברות חדשות. את זה לא הצלחתי להבין. כי אם אנחנו חושבים שמדינת ישראל לא רוצה שיישמר מונופול לאורך זמן בתחום הגז – וזו גם דעתי, דרך אגב – אז נכון לפתוח את הים ולהביא לפה חברות חדשות שיחפשו וימצאו גז, ישווקו אותו גם במשק הישראלי, ויגאלו את המשק הישראלי מידיו של מונופול, שדרך אגב, זה דבר לא טוב בכל תחום.
היו"ר איתן כבל
זה לא מה שהיא אמרה. אני הייתי קרוב אליה, אולי בגלל זה הבנתי יותר טוב.
שאול מרידור
אולי לא שמעתי טוב.
היו"ר איתן כבל
אולי לא הקשבת.
שאול מרידור
אם כך, אני אשמח לשמוע שאתם בעד לפתוח את הים לחיפוש חדש של רישיונות.
היו"ר איתן כבל
סליחה, אף אחד לא רוצה שישראל לא תהיה מעצמה ותרוויח. דרך אגב, מעולם זה לא היה הדיון במשק האנרגיה; הדיון מעולם לא היה בעניין "תמר". מה שאני מנסה לומר לך זה כך. הייתה בקשה של משרד האנרגיה, ובאופן טבעי אנשים נדרכו סביב השאלה הזאת. פג תוקף, כמדומני, של האגרות, ובאופן טבעי זה העמיד את השאלות של סגירת הים ופתיחת הים. אך טבעי הוא שתעלינה שאלות.
שאול מרידור
אני מיד אתייחס לתהליך שאנחנו עושים היום, אני רק אגיד שאני לא חושב ששאלת מהי האגרה יכולה או צריכה לקבוע את השאלה האם מדינת ישראל תפתח את הים לחיפושים נוספים של גז. זה לא נראה לי המהות. המהות היא השאלה הזאת, ובשאלה הזאת אנחנו עושים עבודה כבר הרבה מאוד חודשים, והשר שם יד ואנחנו נעמוד בזה: לפתוח את הים בשנת 2016 לרישיונות וחיפושים נוספים. אנחנו מקווים שהתהליך הזה יביא לפה חברות בין-לאומיות נוספות, שדרך אגב, כולן חברות מקצועיות בתחום. אני עוד מעט אגע בהערה לגבי גופים פיננסיים וגופים מקצועיים, אבל אני יכול לומר שאנחנו רוצים להביא לפה גופים מקצועיים בתחום, כדי שימצאו פה עוד גז ונפט, כדי שאפשר יהיה לפתח פה עוד מאגרי גז ולהתחרות במונופול הקיים, כדי להביא לכך שלמדינת ישראל גם יהיה הרבה יותר גז, גם היא תוכל להפוך לספק גז אזורי ולאירופה, וגם תהיה פה תחרות בשוק המקומי, שבסוף תביא לרווחה, אני מקווה, של הצרכנים. התהליך הזה מאוד חשוב בעינינו, הוא אחד היעדים המרכזיים ביותר של המשרד בשנה הזו, ויש לנו כוונה לעמוד בו, ואנחנו עמלים על זה הרבה מאוד חודשים.

אני הבנתי שהגיע מכתב מחברת הכנסת זהבה גלאון ליועץ המשפטי לממשלה לפני שבוע וחצי, ואני מניח שהמכתב הזה ייענה. כדרכם של דברים, זה לא היה עד היום, אבל אני מניח שזה יקרה בקרוב ואני מניח שהטענות שם ייענו על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

לשאלתו של חבר הכנסת פרי, אנחנו ב-23 ביוני פרסמנו את הסקר האסטרטגי הסביבתי להערות הציבור. הוא נמצא באתר המשרד והועבר לכל הארגונים שרלוונטיים. דרך אגב, הוא כלל תהליך מאוד ארוך – ויש לנו פה מצגת שמפרטת את התהליך הזה – שכלל הרבה מאוד התייעצות עם הרבה מאוד גופים, גם בתוך הממשלה ובעיקר מחוץ לה, כולל הארגונים הסביבתיים ואחרים. בסופו של דבר הוא נותן מסקנות מאוד ברורות לגבי איפה ניתן בסבב הנוכחי לתת רישיונות ואיפה לא ניתן, ובאיזה מרחק מהחוף. בסופו של דבר זה קשור לרגישות בית הגידול שנמצא במקום ולשאלת תשתיות שנמצאות ליד החוף, שהטרידו מאוד גם אותנו, אפרופו האמירות על התפלה, על מקומות נוספים להתפלה ועל כל מה שקשור לצינורות גז וכולי.

זה התהליך, ואני מציע, אם יש לנו זמן, שנציג מצגת קצרה בעניין הסקר האסטרטגי הסביבתי שעשינו, שהוא נדבך אחד מתוך כל התהליך התחרותי שנעשה כדי להביא לפה עוד חברות. זה יהיה תהליך בין-לאומי והוא יביא לפה רק חברות שיעמדו בהוראות של מהו מפעיל ראוי, חברת הכנסת גלאון. אנחנו נוודא שיבואו לפה רק חברות שיודעות את העבודה, שבאות לפה כדי להפיק גז, ושיש להן אחריות וניסיון שיראה שהן יודעות להפיק גז.
היו"ר איתן כבל
תודה, שאול. בבקשה, גברתי.
זהבה גלאון (מרצ)
קודם כול, נראה לי שכל מי שיושב פה הוא בעד פתיחת הים. זה חשוב, זה יביא לתחרות ויהיו עוד עתודות. אבל הדבר הזה לא יקרה אם מועצת הנפט תמשיך להתנהל כמו שהיא התנהלה עד עכשיו.

אני רוצה להזכיר שבין השנים 2005 ל-2010 כ-60% מהרישיונות – ותקן אותי אם אני טועה – היו של "דלק" ו"נובל אנרג'י", ומיד לאחר הגילוי של "לווייתן" סגרו את הים. אז אם רוצים שלא יהיה מונופול ורוצים להיאבק בזה, למה לא פותחים את הים? למה סגרו את הים? תסביר לי איך הדבר הזה - - -
שאול מרידור
הרי אם הייתי פותח את הים בלי הליך מקצועי רציני שכולל שיתוף הציבור ושיתוף המשרדים, הייתן יושבות פה ואומרות שאני לא עושה את התהליך הנכון - - -
זהבה גלאון (מרצ)
כל מה שעשיתם עד היום במסגרת מועצת הנפט לא היה רציני. לא הייתה שקיפות, הדברים התנהלו בצורה - - -
קריאה
הם היום מנצלים את הזמן שזה סגור כדי לעשות את ההתקדמות של מה שלא נעשה - - -
סיון דטאוקר
אני רוצה להגיד משהו. אני סיון דטאוקר, ראש מטה של השר שטייניץ. מהרגע שנכנס השר שטייניץ לתפקיד, מועצת הנפט אוישה ביותר מ-50% ממה שהיה. מאז שנפטר יו"ר המועצה הקודם - - -
קריאה
- - -
סיון דטאוקר
זה תהליך מאוד מורכב. אני מבינה ש - - -
היו"ר איתן כבל
גברתי מדברת איתי, לא איתם.
סיון דטאוקר
מאז שהיו"ר הקודם, רון נחמן, נפטר, לא מונה מחליף. זה תהליך שהוא לא פשוט, אבל אי אפשר להתייחס - - -
זהבה גלאון (מרצ)
מה לא פשוט בלמנות יו"ר? מה לא פשוט בלמנות חברים במועצה? יותר פשוט לתת הארכת רישיונות ורישיונות?
סיון דטאוקר
אני רוצה להגיב רק מהרגע שהשר שטייניץ מונה ואיזה תהליך אנחנו עושים מהרגע שהוא מונה. צריך להתייחס לדברים כפי שהם עכשיו; אני לא יכולה להגיד למה עוזי לנדאו בחר לסגור את הים ומה קרה אז. היום אנחנו פותחים את הים, מביאים את כל מה שאתם מלינים עליו - - -
היו"ר איתן כבל
תודה, סיון, זה נרשם בפרוטוקול. יעל, בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה לומר משהו שפותח דיון חדש, אבל בכל זאת. אנחנו שומעים שוב ושוב על התגליות העצומות שמחכות לנו בים ושאנחנו נהיה מעצמה וכולנו נייצא ונרוויח מזה מיליארדים. אבל אני מבקשת להפסיק את הפופוליזם הזה. מחירי הגז בעולם הם מאוד נמוכים, לא באים לפה כי הים עמוק ולא שווה להם בשלב הזה לפתח, ואני לא רואה מתי בכלל מפתחים את "כריש" ו"תנין" בלי סובסידיה מהממשלה. הכול זה פשוט לזרות חול בעיני הציבור. אנחנו יודעים לפי חוקי שישינסקי כמה רחוק היום שבו נראה שקל אחד ממאגר "לווייתן" – כשהוא יפותח, ואני מאוד מקווה שזה יהיה בקרוב. אז במקום להתעסק בלהביא את הגז לתעשייה ולתחבורה בישראל, במקום שישמש את המשק הישראלי, אנחנו רק מדברים ומבזבזים המון שעות שלך, מר מרידור, מנכ"ל המשרד. במקום להתעסק בלפתוח חסמים לתחבורה הציבורית ולתעשייה בארץ, אתם רק מתעסקים – תסלחו לי – בשטויות.
היו"ר איתן כבל
תודה, יעל. דב, מאוד בקצרה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני מנכ"ל משרד האנרגיה, אתמול אתם לא השתתפתם בדיון של ועדת הכלכלה שבו עסקנו, בין היתר, בנושא של תחבורה - - -
לאה ורון
צריך להעיר שהם לא הוזמנו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא אמרתי את זה בתור התרסה, אני רק מעדכן את המנכ"ל. היה פה דיון על מעבר של תחבורה ציבורית לאנרגיה אחרת, למשל אנרגיה בגז.
קריאה
חבל שלא הוזמנו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
באמת חבל.
היו"ר איתן כבל
כי לא רצו לעכב את התהליך...
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני לא בא אליכם בטענות לגבי הדיון, אני בא אליכם בטענות לגבי התוכן. כל משרדי הממשלה שהיו כאן באו אליכם בטענה שאתם מייצרים חסמים בלתי אפשריים למעבר של אוטובוסים לגז. והדבר הזה מאוד מטריד, כי אם יש לנו גז, למה אנחנו צריכים להמשיך להשתמש באוטובוסים שלנו בדיזל, שזה סוג ההנעה הכי מזהם שאפשר להעלות על הדעת? אז אני לא בא אליכם בטענה למה לא באתם לדיון, אלא בבקשה שתשתמשו בגז לתחבורה.
היו"ר איתן כבל
תודה, דב. שאול, בבקשה.
שאול מרידור
קודם כול, בקשר להערתך אליי על הדברים שאמרתי, קיבלנו את דבריה של חברת הכנסת כהן-פארן שאומרת במפורש שיש ויכוח האם אנחנו רוצים לעשות פה מעשה ולהפוך להיות ספק משמעותי של גז ולהיות עם הרבה יותר גז, או שאנחנו צריכים לעזוב את מה שהיא קוראת לו "השקרים האלה, החלומות האלה, זריית החול בעיני הציבור". אז שיהיה ברור: בים יש עוד הרבה גז, על פי כל ההערכות שקיבלנו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
איפה זה חשוב למשק הישראלי - - -
שאול מרידור
גם בהערכות של חברה אירופאית מאוד מכובדת וגם בהערכות של המכון הגיאולוגי האמריקאי העריכו את כמות הגז שעוד לא נמצאה בהרבה יותר ממה שיש לנו היום.
היו"ר איתן כבל
משפט אחרון.
שאול מרידור
רגע, אני רוצה לענות גם לדב.

זה דבר מהותי למשק הישראלי, ואני גם אשמח להסביר את זה כלכלית. אבל אם מישהו חושב שלמצוא עוד משאבי טבע שאפשר לנצל אותם... ודרך אגב, בסופו של דבר הכסף הולך לקרן הון ריבונית שהכנסת הזאת הקימה, שיש בה מנגנונים מאוד מפורטים שאומרים מה ייעשה בכסף הזה. ואם אתם חושבים שהכסף הזה לא חשוב למשק הישראלי, אני לא - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יותר חשוב שהגז יגיע לפה וישמש את התעשייה.
שאול מרידור
דבר שני, במענה לחברת הכנסת פארן ולחבר הכנסת חנין – הילדים שלי אמנם מלינים על זה, אבל אני עובד כל היום וכל הלילה כדי להביא גז למשק הישראלי. אני לא עושה או-או, אני עושה גם וגם, כי שני הדברים חשובים. אנחנו יושבים לילות כימים כדי לפתור את כל החסמים. רק ביום חמישי אושר תקן שעד לפני שבועיים היה נראה כמו חלום באספמיה שהוא יאושר. זה נעשה בהסכמת התעשיינים; התעשיינים הגיעו להסכמות על תקן להסבה לגז בתוך המפעל, דבר שיביא הרבה מאוד מפעלים, אני מקווה, לאספקת גז.

ולשאלתו של חבר הכנסת חנין, אנחנו הראשונים שרוצים להעביר את העולם של הנעת אוטובוסים ומשאיות כבדות ל-CNG, ואני מקווה שמשרד האוצר ייתן את הכסף בתקציב הקרוב לתכנית גדולה מאוד שתביא להקמת תחנות ולהעברת משאיות ואוטובוסים לגז טבעי.
קריאה
ואז נגלה שאין לנו מספיק גז.
שאול מרידור
יש לנו - - -
היו"ר איתן כבל
תודה, חברים יקרים. שאול, תראה, אף אחד לא בא אליך בטענה, כי אתה נכנסת לתוך תהליך - -
שאול מרידור
לא, תבואו.
היו"ר איתן כבל
- - אבל קח בחשבון שהמעשה שאתה מנסה לתאר אותו לא התחיל מהגג. יש דרך ארוכה של מערכת מאוד עכורה בין הציבור, שליחי הציבור ונציגי החוץ-פרלמנטריים לבין הממשלה, והחשדנות – מה שבעיניך זה חשדנות יתר – לא נולדה לה כך סתם מהאוויר, היא פועל יוצא של יחסים מאוד עכורים של הסתרה. הממשלה הרוויחה את כל הטענות שאנחנו מעלים כלפיה ביושר.
שאול מרידור
אם אנחנו - - -
היו"ר איתן כבל
תודה רבה, הישיבה נעולה. אני האחרון שמדבר. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים