ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/06/2016

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה דב הוז (תל-אביב))(תיקון), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 267, 268

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ב בסיון התשע"ו (28 ביוני 2016), שעה 12:30
סדר היום
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה דב הוז (תל-אביב)) (תיקון), התשע"ו-2016

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התש"ן-1989
נכחו
חברי הוועדה:
יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

דב חנין

איילת נחמיאס ורבין

יעקב פרי
חברי הכנסת
בצלאל סמוטריץ
מוזמנים:
עו"ד בלשכת היועמ"ש, משרד התחבורה - רון חלפון

עו"ד-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אריאל צבי

ראש יח' התכנון, משרד הביטחון - צביקה קרמן

ראש חטיבת תכנון, אגף התקציבים, משרד הביטחון - יעקב לנין

ראש אגף תפעול, רשות שדות התעופה - יואב אורן

עורך דין מקרקעין - משה ליפקה

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה דב הוז (תל-אביב))(תיקון), התש"ן-1989

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התש"ן-1989
היו"ר יצחק וקנין
שלום, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. תיקון צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה דב הוז (תל-אביב))(תיקון), התש"ן-1989; צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התש"ן-1989. מי נמצא פה ממשרד התחבורה? חלפון היקר, מה שלומך?
רון חלפון
בסדר גמור. אדוני, לפי סעיף 5(א)(4) לחוק רשות שדות התעופה, רשות שדות התעופה תיתן שירותים בשדה תעופה צבאי, שעליהם הורה שר התחבורה בהסכמת שר הביטחון. כבר שנים רשות שדות התעופה נותנת שירותים לתעופה האזרחית בשדה דב ובעובדה. תוקף הצווים אמור לפקוע ביום 30.6.2016. אנחנו מבקשים להאריך אותם. עכשיו אני אתחיל לדבר על שדה דב. בנוגע לשדה דב – בהתאם להחלטת ממשלה, השדה היה אמור להיסגר ב-30.6.2016. התקיים הליך משפטי, עתירות של עיריית אילת. בסופו של דבר התקבלה הסכמה עם טופס מתנגדים שהשדה ייסגר ביום 30.4.2017. לכן אנחנו מבקשים להאריך את הצו עד ליום הזה. בנוגע לשדה התעופה עובדה – שדה תעופה רמון, שממוקם בתמנע, אמור להתחיל פעילות מבצעית ביולי 2017. ברגע שהוא יפתח, שדה תעופה עובדה יפסיק לתת שירותים בתקופה הזאת. לכן אנחנו מבקשים להאריך את הצו עד ליולי 2017, או עד לפתיחת שדה התעופה רמון, לפי המוקדם.
היו"ר יצחק וקנין
למישהו יש הערות פה?
יעקב פרי (יש עתיד)
יש לי רק הערה אחת, אדוני היושב-ראש. אני כמובן לא מתנגד להארכת הצווים, אלו דברים טכניים. אני רק חושב שאנחנו מאחרים קצת בדיון או בניסיון למצוא את החלופה המתאימה לשדה דב. אנחנו מאריכים, ואנחנו מכירים את העניין, מכירים את המצוקה. בוודאי שאין לי מה להגיד לו בנושא של עובדה. אבל להאריך עוד פעם עד 2017 את שדה דב – אני לא רואה בשנה הקרובה, או תוך כדי ההארכה, מצב שבו תהיה אלטרנטיבה, נקרא לה ראויה – אני לא רוצה להיכנס כאן ליותר מדי פירוט – לשדה תעופה עמוס, מרכזי, עורק תחבורה חיוני לתושבי אילת.
היו"ר יצחק וקנין
כמה דיו נשפך אתה אומר.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני יודע. אני יודע. אני חושב שזו חובתי להגיד. אני גם לא בא ובאמתחתי איזושהי הצעה לפתרון. אבל אנחנו מאריכים, ובאפריל 2017 אנחנו נהיה, אני מעריך, באותו מצב.
היו"ר יצחק וקנין
יעקב, אני אומר לך משהו. בפעם האחרונה בישיבה חזרתי ואמרתי שאם לא היינו עושים מספר פעולות, היינו נשארים בלי שדה דב, בלי הרצליה, בלי חיפה גם.
יעקב פרי (יש עתיד)
הרצליה נסגר כבר, לא?
היו"ר יצחק וקנין
גם בלי חיפה היינו נשארים. אני אומר לך. באחריות מה שאני אומר. רק אחרי שהדלקתי את המנורה לשר – אמרתי לו: זה הזוי מה שאתם עושים פה, אתם לא מבינים. פתאום הכול נעצר, ואז התחילו לסדר את העניינים. לצערי הרב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להצטרך להצעתו של חבר הכנסת פרי, ואני רוצה להוסיף עוד הצעה שנוגעת אלינו בוועדה. אני חייב לומר לך, אדוני, אתה מכיר את הנושא הזה הרבה יותר טוב מכל אחד מאתנו. יש לי תחושה לא נוחה מההתנהלות של הממשלה ושל המערכת המבצעת בסוגיה הזו. ונדמה לי שאנחנו ככנסת צריכים להיכנס לחלל הזה, כי אחרת אף אחד לא יעשה את זה. ההצעה שלי אליך וליושב-ראש הקבוע של הוועדה, שוועדת הכלכלה תקים איזשהו צוות בתוכה, או סוג של ועדת משנה.
היו"ר יצחק וקנין
יש. אני עומד בראשה. אני עומד בראש ועדת המשנה לשדות תעופה חלופיים וכל התשתית. אני מטפל בזה. אני כבר כינסתי את הוועדה כמה פעמים וקיימנו דיונים כמה פעמים. אני רוצה להגיד לך, יעקב, תבוא אלי, כל מה שאני מחזיק בחדר שלי – מפות על מפות על מפות, אלטרנטיבות. בפעם האחרונה ישבתי עם משרד התחבורה אחרי הישיבה. אמרתי יש לי הצעה בשבילכם, למצוא לכם פתרון גם לשדה חלופי לנתב"ג. אתה לא מאמין, אני אומר לך, מתקבלות החלטות כאשר לא יורדים לעומקם של דברים. יש לי שדה חלופה לנתב"ג בפחות כסף, רק מה, כנראה הצבא רוצה לתפוס טרמפ, לפנות את רמת דוד. פה אנחנו יכולים בפעם אחת גם להביא את נתב"ג לשם – ועכשיו מנסים לשכנע את הרשויות. עושים את זה.
יעקב פרי (יש עתיד)
אדוני, אתה ממלא מקום היושב-ראש. אולי נזמן את שר התחבורה? סליחה שאני קוטע את דבריך. נזמן את שר התחבורה, נעמיד אותו – אני מניח שהוא מכיר ובקי בקריטיות של העניין. אני חושב שזה תפקידנו כנבחרי ציבור להרים קול זעקה.
היו"ר יצחק וקנין
הוועדה לביקורת המדינה קיימה, אם אני לא טועה, שניים או שלושה דיונים בנושא בזה של שדה דב. אני לא רוצה להגיד לאן זה הלך. אם תהיה רצינות מצד משרד התחבורה, אנחנו יכולים להוביל מהלך שגם שדה דב יישאר על מקומו. אני אומר את זה באחריות. אם יש רצון. במסלול הקיים היום, גם הבתים שנבנים הם במרחק כזה שזה לא מפריע כלל לבתים. יש שם איזו בעלת נדל"ן, שכנראה אותם אלה שעשו את המהלך – אני קראתי לו הולילנד קטן, לא פחדתי לומר את זה. אמרתי את זה למי שאמרתי. אני חושב שההחלטות שהתקבלו תלושות מהמציאות. כל העניין שזה יפתור את הבעיה של הנדל"ן של מדינת ישראל, במיוחד לזוגות צעירים – בואו נראה אם דווקא באזור הזה זו צעיר אחד יוכל לקנות דירה. כן, אדוני.
משה ליפקה
אני מתנצל, אני לא ידעתי שיש דיון, אבל אני שמעתי, ואני מבקש רשות להגיד שניים-שלושה משפטים. אני במקרה אחד המנהלים של הגוש הגדול בתל-אביב. אני עורך דין משה ליפקה. הייתי בדיון הקודם, ופתאום אני שומע שמדברים על שדה דוב. אני אחד המנהלים של הגוש הגדול בתל-אביב. אני רוצה להגיד שלושה משפטים מרכזיים. אחד, הקרקע פרטית, לא שייכת למדינה, ועושים בה שימוש בלי לשלם לבעלים פרוטה אחת. שניים, הבעלים הפרטיים התחייבו לתת למדינה – אני אומר לכם את השורה האחרונה. שווי הפוטנציאל היום - -
היו"ר יצחק וקנין
את כל זה אני יודע ישר ויפה. מכיר את זה היטב.
משה ליפקה
- - הוא 1.1 מיליארד דולר משווי הקרקע. שלוש, הבעלים הפרטיים ויתרו על דמי שימוש של 150 מיליון שקל לשנה, כי אף אחד לא משלם להם שום דבר. יש הסכמים עם המדינה, ויש פסק דין חלוט של בג"ץ, ש - - -
היו"ר יצחק וקנין
כל זה ידוע לנו, ידידי.
משה ליפקה
יפה, אז יש פסק דין של בג"ץ.
היו"ר יצחק וקנין
ידוע, ידוע.
יעקב פרי (יש עתיד)
לא מצאנו פתרון לתחליף.
משה ליפקה
אני אגיד רק דבר אחד. ה"בואינגים" לא נוחתים בשדה דב, וגם לא מרבית המטוסים. זאת אומרת, שדה דב הוא לא פתרון שמחליף את נתב"ג.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אין כוונה לסגור את נתב"ג, אדוני.
משה ליפקה
לעומת זאת, המדינה הוציאה – ואנחנו השתתפנו בזה בנפרד, תוך מאבק משפטי גדול – רבע מיליארד שקל דרך רשות שדות התעופה, והכשירה – זה היה צריך להיות ב-30 באפריל, זאת אומרת בעוד שלושה-ארבעה ימים, 2016 – את נתב"ג לקליטת התעופה של שדה דב.
היו"ר יצחק וקנין
אני יודע שאתה מתעסק בגוש הגדול, אבל תאמין לי - -
משה ליפקה
אתה מתעסק בתעופה, אני לא מתחרה בך.
היו"ר יצחק וקנין
- - כבר אמר מי שאמר פה, אותם גופים שאמורים ואמונים לתת לנו תשובה עד כמה נתב"ג ערוך כבר אמרו בתוך הישיבה שהוא לא ערוך. ונגיד שהוא ערוך, אני אומר לך, עדיף ללכת ליוון מאשר לבוא לנתב"ג ולטוס לאילת. לא משנה, זה לא הדיון.
משה ליפקה
רשות שדות התעופה מסרה תצהיר לבג"ץ והודיעה שהיא ערוכה ומוכנה לקליטת – זאת המציאות.
יעקב פרי (יש עתיד)
אז שיגלו לנו את הסוד. שיגלו לנו את הסוד.
היו"ר יצחק וקנין
זאת לא הנקודה. ליפקה, הנקודה הייתה אחרת – אם הצבא מתפנה ב-2019, למה אנחנו צריכים לפנות? זה הוויכוח. אבל עזוב, אני לא רוצה להיכנס, זה לא הנושא שאני דן בו כרגע, הוא לא על השולחן, ואני לא חושב שאנחנו נשרוף את זמננו סתם כשאין לנו - - -
משה ליפקה
אני מתנצל, אני לא ידעתי, אני לא התכוננתי לדיון הזה, אבל אני חי את זה ומטפל בזה.
היו"ר יצחק וקנין
תמיד אמרתי לאורך כל הדרך – אין היגיון בזה שהצבא נשאר עד 2019, ואת האזרחים מפנים, כשהוא יותר חשוב מהצבאי במקרה שאנחנו מדברים בו, לפחות לצורך הפעילות של אילת-שדה דב. ולכן חשבנו אולי להצמיד את שני התאריכים עד שיהיה פתרון. זה לוקח אותנו לפתרון הרבה יותר טוב גם בנתב"ג אם אנחנו נרצה לעשות אותו בשלב הבא.
משה ליפקה
ברשותך, אולי עוד משפט אחד. העניין הזה של ההצמדה – זה ההסכם שב-2008-2007 המדינה עשתה באישור בית המשפט וכולי. הוא נעשה מסיבה אחת – הואיל ומדובר בקרקע של כמה אלפי אנשים, לא טייקונים - - -
היו"ר יצחק וקנין
עזוב את זה עכשיו.
משה ליפקה
לא, לא, מילה. מילה.
היו"ר יצחק וקנין
אני שואל על ההיגיון להשאיר את הצבא שם.
משה ליפקה
אני אענה. אני אענה.
היו"ר יצחק וקנין
אין תשובה לזה. אני רוצה להגיד לך, ניסיתי לקבל אותה בעבר, ולא קיבלתי.
משה ליפקה
אני רוצה לענות מילה אחת. אני אענה במילה אחת.
היו"ר יצחק וקנין
ליפקה, זה לא שייך.
משה ליפקה
כאשר היה התכנון אמרו הצבא לא יוצא והם לא יוצאים, לא צריך לקדם תכנון. כשאמרו הם יוצאים, אמרו הם לא יכולים לצאת כי אין תכנון. הקשר הגורדי הזה נותק, והבעלים אמרו עד כאן.
היו"ר יצחק וקנין
אני אגלה לך סוד. כשהייתה החלטת ממשלה, דיברו על עין שמר. ומה אמרו?
משה ליפקה
שעין שמר זה רק מטוסים קלים.
היו"ר יצחק וקנין
לא, אמרו שאת שדה התעופה הרצליה מעבירים לשם. ואז בא הצבא ואמר על גופתי המתה. אתה מכיר את הדבר הזה?
משה ליפקה
גם המינהל אומר, אז הצבא בטח.
צביקה קרמן
לא.
קריאה
- - - מערכת הביטחון.
היו"ר יצחק וקנין
עכשיו אתם משנים את הדיבור.
צביקה קרמן
לא.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי. אז אולי נקיים דיון מחודש ונראה מה אתם - - -
צביקה קרמן
עין שמר הוא - - - לשדה דב.
היו"ר יצחק וקנין
לא לשדה דב, להרצליה אמרתי.
צביקה קרמן
נכון.
היו"ר יצחק וקנין
ומה אמרתם?
צביקה קרמן
אמרנו שמשרד הביטחון מוכן לשקול את זה, והיינו אמורים לקבל כסף לתכנון ראשוני בשביל לתכנן את הפתרון.
היו"ר יצחק וקנין
לו אני הייתי שר התחבורה באותו הזמן, הייתי אומר שום דבר לא מתפנה מפה אם אין לי פתרונות. אני לא יכול לסגור שדה תעופה יחידי שהוא בית ספר לטיסה, אני מכשיר בו טייסים, מכוני בדק. אני הייתי במקומות. אתה יודע מה ההבדל ביני לבין אחרים שמדברים? אני באתי לשטח, הייתי בתוך מכון הבדק, ראיתי שאם אין שם – דרך אגב, אין פתרון למסוקים. אין פתרון למסוקים, אתם יודעים את זה?
יואב אורן
זה בהרצליה, לא בשדה דב.
היו"ר יצחק וקנין
אני מדבר על הרצליה. וגם בשדה דב הייתי מספר פעמים. גם בהרצליה הייתי מספר פעמים. אני אומר לכם, לו שר התחבורה היה פיזית בתוך המקומות האלה, הוא היה מדבר אחרת. הוא לא היה נותן למהלך הזה לקרות. הוא היה נותן – היה אומר חבר'ה, אתם רוצים? אני בעד, אבל מה הפתרונות? אין לי פתרונות. אני שר, אני צריך להגיד את זה. אני לא תוקף את השר. אתם יודעים שגם חיפה הייתה על הגרדום? בשנייה האחרונה אני עצרתי את זה, אם לא, גם חיפה היה הולכת לכם. אתם יודעים את זה. זה טירוף הדעת. אני לא רוצה לחזור על הדברים, אני סתם טוחן מים עכשיו. זה לא הדיון, בואו נתקדם.
יואב אורן
אבל חשוב להיאמר שהפתרון שהותווה לתעופה המסחרית בנתב"ג הוא פתיר.
היו"ר יצחק וקנין
זה גורם לי לכעס מיותר שאני לא רוצה. צורת קבלת ההחלטות בנושא הזה היא שגויה מתחילתה ועד סופה. לא ירדו לשטח, לא ראו את הדברים, לא ראו מה המשמעות של הדברים. מה קרה פה? ראשי הערים חושבים, חלקם, שזה נכס שלהם. זה נכס אסטרטגי של המדינה, שדה תעופה, זה לא עסק פרטי של ראש עיר או של שכונה כזאת ואחרת. ואני הבאתי דוגמאות של לוס אנג'לס – איפה נוחתים? על הגגות, על שטח אורבני. הבאתי שקופיות, הבאתי סרט, הראיתי את הכול. אני לא אומר להיות תלוש מהמציאות. אתם רוצים לפנות? תפנו, אין לי בעיה, אבל תנו פתרון. כשאתם לא נותנים פתרון, זו בעיה. ואין פתרונות. אם סוגרים את הרצליה – אתם יודעים את זה יותר טוב ממני – אין איפה לאמן היום אף טייס. בואו נתקדם. הזמן קצר והמלאכה מרובה.
יואב אורן
הדברים נאמרים, אלו שתי סוגיות שונות. הפתרון שהותווה לתעופה המסחרית להובלת נוסעים היה נתב"ג, ונתב"ג ערוכים, בדיוק כמו שמנכ"ל הרשות הצהיר לקלוט את כל התעופה המסחרית של שדה דב לנתב"ג. עכשיו נשארה הסוגיה של התעופה הכללית הקלה, שזו סוגיה אחרת שצריך לדבר עליה, ויש לה פתרונות ביניים גם כן עד שיוקם השדה החדש במסגרת ועדת הוות"ל, מה שנקרא תת"ל 74. עין שמר היא אחת מחלופות שם.
היו"ר יצחק וקנין
אני לא יודע עד כמה אתה יודע שהייתה תכנית לפתח את הרצליה על-ידי רש"ת. אמת או לא? מה שאני אומר, אמת או לא?
יואב אורן
לפני שנה.
היו"ר יצחק וקנין
ומה קרה? קיפלו והחליטו שזה נסגר. למה? בגלל שיש ראש עיר שהחליט שבהרצליה – חבר'ה, זה לא הולך. כשאתה אומר אני סוגר, מה במקום? איפה אני מאמן? איפה יש לי מכוני בדק? לא אמרו, לא נתנו תשובות לאף אחד. אני ישבתי שם ביחד עם כל הצוות שלכם, של רש"ת, ושמעתי את הדברים, לא אני אומר אותם, הם אומרים אותם. אולי לכם הם לא אומרים, אבל לי הם אמרו את הדברים.
יואב אורן
מתבצעת עבודה מאוד מעמיקה למציאת שדה תעופה חליפי, ואני יודע - -
היו"ר יצחק וקנין
אני מאמין לך. אני מאמין לך.
יואב אורן
- - שכשהיא תבוא לשולחן הזה, כולם יתמכו בה ולא יתנגדו לה, כפי שקורה לא אחת.
היו"ר יצחק וקנין
אני מאמין לך, אבל סדר קבלת ההחלטות כפי שנעשה עד היום בנושא הזה הוא חמור מאוד, וזה מה שאני אמרתי לאורך כל הדרך. אני לא רוצה להרחיב את הדיבור. יש עוד הערות לגבי התיקון של הצו? אז אותי נקריא אותו.
אתי בנדלר
ברשותך, רק לגבי מתן שירותים בשדה התעופה עובדה, כפי שהציג את זה עורך הדין חלפון. סגירת השדה הזה תהיה ביום 15 ביולי 2017, או במועד מוקדם יותר, שיהיה יום הפעלת שדה התעופה תמנע. השאלה שלי היא אם אכן שדה התעופה תמנע יהיה בעל כושר מבצעי, שניתן יהיה לתפעל אותו, האם אתם מוסרים קודם לכן הודעה לכל המשתמשים בתעופה האזרחית שעושים שימוש בשדה התעופה עובדה על כך שהם ידעו שהם נוחתים במקום אחר? ובעיקר לגבי הנוסעים של אותן חברות תעופה – איך הם ידעו ששינו את מקום הנחיתה שלהם? אני לא יודעת אם זה מאריך או מקצר את ההגעה למרכז הארץ או לאילת.
רון חלפון
התשובה היא בוודאי שכן, מודיעים גם למובילים האזוריים וגם לנוסעים. מבחינת הנוסע, הוא בוודאי ישמח לנחות ברמון ולא בעובדה.
אתי בנדלר
כי זה מקצר את הדרך?
רון חלפון
זה מקצר את הדרך לאילת באופן משמעותי.
קריאה
זה קצר יותר בחצי שעה.
אתי בנדלר
כמה זמן מראש אתם נותנים את ההודעה הזו?
יואב אורן
יש עבודה מתואמת מול חברות הטיסות, שקובעים אתן, מתכננים אתן את לוח הטיסות. זה בדרך כלל מתבצע כמה חודשים מראש. עבודות הבינוי אמורות להסתיים בסביבות אפריל 2017, ועוד שלושה חודשי הרצה של השדה החדש. אנחנו תקווה שנעמוד בזמנים והוא ייפתח כמתוכנן.
אתי בנדלר
אני מדברת על מקרה שאתם תרצו להקדים את הסגירה של שדה התעופה.
רון חלפון
בכל אופן, לא יהיה מצב - - - זה אינטרס שלנו. אנחנו לא נכריז על פתיחת השדה אם הוא לא ערוך לקלוט את אותה טיסה שהייתה אמורה להגיע לעובדה.
יואב אורן
לא יהיה מצב שזה ייסגר וזה לא יופעל.
היו"ר יצחק וקנין
אז בואו נקריא את הצו.
רון חלפון
אני אגיד משפט אחד בנוגע לדיון הקודם. מכיוון שאמרת שזה לא הדיון, אני לא אתייחס. יש הרבה דברים שנאמרו פה שהם לא נכונים, רק למען הסדר הטוב.
היו"ר יצחק וקנין
בוא נתקדם.
רון חלפון
"צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה דב הוז (תל אביב))(תיקון), התשע"ו-2016 –

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(4) לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977 בהתייעצות עם מועצת הרשות, באישור שר הביטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 3 –

1. בסעיף 3 לצו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה דב הוז(תל אביב)), התש״ן-1989, במקום ״עד יום כ״ד בסיון התשע״ו (30 ביוני 2016)״ יבוא ״עד יום ד׳ באייר התשע״ז (30 באפריל 2017)״.

תחילה –

2. תחילתו של צו זה ביום כ״ה בסיון התשע״ו (1 ביולי 2016)".
היו"ר יצחק וקנין
לפי התאריכים, אתם מקבלים שירות יותר טוב מ-VIP.
רון חלפון
זה נכון, קיבלנו שירות מצוין מהוועדה.
היו"ר יצחק וקנין
רק תיתנו את אותו שירות.
רון חלפון
אחרת השדה היה נסגר.
אתי בנדלר
הלחץ לקיים את זה ברור, מדוע הפנייה נעשתה במועד כל כך מאוחר? זאת השאלה.
רון חלפון
אני יכול להסביר.
היו"ר יצחק וקנין
חלפון, בוא נתקדם. רק תזכור שיש לך פה יחס מועדף. אנחנו מחכים עם הצעת חוק ארבעה חודשים. יש הערות? אין הערות. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה דב הוז (תל אביב))(תיקון), התשע"ו-2016, אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הצו אושר. בהצלחה.
רון חלפון
"צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשע"ו-2016 –

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(4) לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977 בהתייעצות עם מועצת הרשות, באישור שר הביטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור:

1. בסעיף 3 לצו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה), התש״ן-1989, במקום ״עד יום כ״ד בסיון התשע״ו (30 ביוני 2016)״ יבוא ״עד יום כ״א בתמוז התשע״ז (15 ביולי 2017) או עד ליום הפעלת שדה התעופה תמנע על שם אילן ואסף רמון, לפי המוקדם״".
אתי בנדלר
כמובן שאתם תפרסמו הודעה על כך, נכון? על מועד התחילה. איפה תפרסמו את ההודעה הזאת לציבור?
רון חלפון
גם בפרסומי המידע התעופתי וגם ב-NOTAM. אני מדייק?
יואב אורן
NOTAM זה בתוך הקהילייה של התעופה, כך מעבירים הודעות. כל טייס מחויב לפני כל טיסה לקרוא את ה-NOTAM של השדה שאליו הוא טס.
אתי בנדלר
זה פרסום פומבי?
יואב אורן
כן, זה פרסום פומבי ופתוח לחלוטין.
רון חלפון
"2. תחילתו של צו זה ביום כ״א בסיון התשע״ו (1 ביולי 2016)".
היו"ר יצחק וקנין
למישהו יש הערות? אין הערות. אם כן, אני אצביע גם על הצו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד אישור הצו – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשע"ו-2016, אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הצו אושר. קוימה חובת ההתייעצות עם הוועדה כפי שנקבע בחוק, והצווים אושרו. בהצלחה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
חבר הכנסת וקנין, סליחה שהגעתי באיחור, באתי מדיון אחר. קיימתם את דיון הפתיח – שדה דב לאן?
היו"ר יצחק וקנין
שלושת רבעי מהזמן היה זה, ודקה וחצי הייתה הקראה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מעולה. כי ההקראה היא באמת דקה וחצי. מכובדי מכיר את עמדתי בעניין, ואני מכירה את עמדתו. אני רק מקווה שהמדינה תחליט שהיא מזיזה את עצמה.
היו"ר יצחק וקנין
המדינה אמרה כמה דברים לפרוטוקול, שהכול ערוך ומוכן. נתב"ג יכול לקלוט את שדה דב ויכול לקלוט את - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אנחנו לא רוצים לסגור את שדה דב.
היו"ר יצחק וקנין
ככה הם אומרים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אנחנו לא רוצים לסגור את שדה דב. אני רוצה לומר לך, ראש עיריית תל-אביב – סליחה שאני מגיעה בשלהי הדיון.
היו"ר יצחק וקנין
הוא התעורר מאוחר.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני לא חושבת שהוא התעורר מאוחר, משום שיש תכניות שמאפשרות את השארתו של שדה דב במתכונת דומה, גם אחרי שמטפלים בנושא של הנכסים הפרטיים שנמצאים שם, ועדיין מאפשר את התפעול, ואחרי פינוי שדה התעופה הצבאי. בסופו של דבר, אם רוצים להותיר את אילת מנותקת - - -
היו"ר יצחק וקנין
זה לא הגיוני.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל זה בדיוק העניין, אפשר להגיע להבנות.
היו"ר יצחק וקנין
מה שעושה הכסף, לא עושה השכל.
אתי בנדלר
הוועדה אישרה עכשיו את סגירת שדה התעופה ב-30 באפריל 2017.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא. תזכירי לי כמה זמן התנהלנו עם תאגיד השידור הציבורי, כמה פעמים אנחנו דחינו, וכמה פעמים - - -
אתי בנדלר
ללא תיקון נוסף, זה מועד הסגירה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
רק השבוע התקנתי פה תקנות שלפני שנתיים היו צריכות להיות מותקנות, אז תרשי לי להיות סקפטית ולקרוא שוב לפרוטוקול שהמדינה תמצא פתרון לשער החשוב מאוד הזה, לא לעולם, אלא לתושבי אילת. תודה, וסליחה שוב, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יצחק וקנין
תודה לכולם. אני מודה לכם. אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55.

קוד המקור של הנתונים