ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/06/2016

תיקון טעות בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 216

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"א בסיון התשע"ו (27 ביוני 2016), שעה 8:38
סדר היום
תיקון טעות בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף
מוזמנים
עמית שטאובר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

מירב גורדו - מרכזת מתחמים מועדפים לדיור, משרד הבינוי והשיכון

שירה תם - עו"ד, חטיבת שמירה על הקרקע, רשות מקרקעי ישראל

אילן דואי - אגף שיווק, רשות מקרקעי ישראל

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

תיקון טעות בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא תיקון טעות בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), השתע"ח-2016.
רוני טיסר
אני אסביר את ההליך. על פי פקודת סדרי השלטון והמשפט התש"ח-1948, על פי סעיף 10(א) לפקודה, במקרה בו נופלת טעות בנוסח של חוק כפי שנתקבל בכנסת, מדובר בטעות טכנית, פליטת קולמוס או השמטה מקרית, הכנסת רשאית, לאחר אישור הוועדה, לתקן את הטעות הזאת. צריך להצביע על נוסח ההחלטה ולאחר מכן זה עולה למליאה.

אני אקריא את הנוסח ההחלטה.

החלטה בדבר תיקון טעות בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) התשע"ו-2016, לפי סעיף 10(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 –

בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), השתע"ו-2016, בסעיף 1 –

בסעיף 29ב(ב) המובא בו, אחרי "הודעה כאמור בסעיף קטן (א)" צריך להיות "לעניין תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף".

הסבר: בשל השמטה מקרית נשמטו המלים בסעיף 29ב(ב) לעניין תכנית רחבת היקף לדיור בתוקף ואנחנו בעצם מחזירים אותן לנוסח.

עכשיו צריך להצביע.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זאת אומרת, זה עניין של נוסח.
רוני טיסר
כן. טעות טכנית. השמטה מקרית. המלים האלה נכללו בנוסח כפי שהובא בפני הוועדה. חברי הכנסת הצביעו עליו ובשלב הניסוח המלים האלה נשמטו השמטה מקרית. אנחנו בעצם מחזירים את הנוסח להיות כפי שחברי הכנסת הצביעו עליו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
את חושבת שאני זוכר על מה הצבענו?
רוני טיסר
הבאנו את הנוסח כדי שתוכלו לראות.
היו"ר דוד אמסלם
זה אותו דיון שעשינו על ה-ותמ"ל.
רוני טיסר
כן.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה עניין של בתי המלון לתיירות?
רוני טיסר
לא. לא בתי המלון. זה החלק הקנייני כפי שהועבר בחודש מרץ.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד התיקון? מי נגד?

הצבעה

בעד התיקון - פה אחד

התיקון נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
התיקון אושר והוא יעלה למליאה. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:42.

קוד המקור של הנתונים