ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/06/2016

מינוי יו"ר לועדת משנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 217

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"א בסיון התשע"ו (27 ביוני 2016), שעה 8:59
סדר היום
מינוי יו"ר לוועדת משנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

יעל גרמן

אכרם חסון

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

מינוי יו"ר לוועדת משנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא מינוי יושב ראש לוועדת משנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה. בזמנו כבר הקמנו ועדה כזו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת זכות דיבור.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אני רק אקריא: ועדת משנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה.

הקמנו בשנה שעברה ועדה בראשות חבר הכנסת דניאל עטר שבינתיים מונה לשמחתנו ליושב ראש קרן קיימת לישראל.

אני רוצה למנות יושב ראש לוועדה כדי שתוכל לפעול ולטפל בנושא חשוב זה.

יושב הוועדה - חבר הכנסת אכרם חסון.

חברי הוועדה - חברת הכנסת נאוה בוקר וחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף.

הוועדה תתמקד בנושא הזיהום במפרץ חיפה, אירועי חומרים מסוכנים במפרץ חיפה ובסוגיית הרחבת בתי הזיקוק והנפט בחיפה והסכנה הבריאותית והסביבתית הנשקפת מכך לציבור התושבים בחיפה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אין צורך לומר שתת הוועדה הזו היא מאוד מאוד חשובה ואני מאוד מצטערת שבגלל שבאמת דני הלך לאן שהוא הלך תת הוועדה לא ישבה ולו פעם אחת. אני רק רוצה למחות על כך שתת הוועדה לא ניתנה בידי האופוזיציה. יש נוהג בכנסת מימים ימימה שהוועדות נמצאות בידי הקואליציה, תתי הוועדות בידי האופוזיציה. אני חושבת שאכרם הוא אדם מאוד ראוי, אני חושבת שמגיע לו גם באופן אישי וגם באופן ספציפי מפני שהוא מתמצא בנושא ואני יודעת עד כמה הוא עוזר והוא מכיר, וכמובן שאני לא אצביע נגד כי אני חושבת שהבחירה היא ראויה. עם זאת, אני מביעה את מחאתי שזה לא ניתן בידי האופוזיציה וכמובן מצפה שלאופוזיציה יהיה מקום נכבד בתוך תת הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, אני לא מכיר נוהל כזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
ודאי. תסתכל. כל תתי הוועדות.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי. זאת הכנסת השנייה שלך ולכן שאלתי את מנהלת הוועדה. אני לא מכיר נוהל כזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
נוהג. לא נוהל.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל תבדקי אם יש נוהג ונוהל ואחרי תגידי לי את מה שתגידי.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההצעה– פה אחד

ההצעה למנות את חבר הכנסת אכרם חסון ליו"ר ועדת המשנה נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
המינוי אושר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מברכת.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אני מברך אותך אכרם. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:02.

קוד המקור של הנתונים