ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/07/2016

התקנת מונים חכמים במשקי הבית בישראל על ידי רשויות החשמל, המים והגז, התקנת מונים חכמים במשקי הבית בישראל על ידי רשויות החשמל, המים והגז

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø, áðåùà äú÷ðú îåðéí çëîéí áîù÷é äáéú áéùøàì òì éã øùåéåú äçùîì äîéí åäâæ

îñ÷ðåú îãéåï îäéø, áðåùà äú÷ðú îåðéí çëîéí áîù÷é äáéú áéùøàì òì éã øùåéåú äçùîì äîéí åäâæ

t_dfus

2016-07-11knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים כ"ט בסיוון תשע"ו

מושב שני 5 ביולי 2016
בנושא
התקנת מונים חכמים במשקי הבית בישראל על-ידי רשויות החשמל, המים והגז
של חברי הכנסת
ניסן סלומיאנסקי ואחמד טיבי

ביום ו' באדר א' תשע"ו, 15 בפברואר 2016, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעתם של חברי הכנסת ניסן סלומיאנסקי ואחמד טיבי בנושא: התקנת מונים חכמים במשקי הבית בישראל על-ידי רשויות החשמל, המים והגז.

ביום כ"ח בסיוון תשע"ו, 4 ביולי 2016, קיימה הוועדה, בראשות חה"כ איתן כבל, דיון בהצעה בהשתתפות נציגי משרד התשתיות הלאומיות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות החשמל, רשות המים והביוב, חברת החשמל, חברות גז, תאגידי מים וביוב, יצרני מוני מים חכמים ומומחים בתחום הקרינה.
מסקנות הוועדה
לדרוש מהמשרד להגנת הסביבה לבחון אם פעולת המונים החכמים המותקנים בבתי הצרכנים עלולה להגביר את רמת הקרינה ולפגוע בבריאות הנחשפים לה, ולהעביר לוועדה בכתב, עד 30 ביולי 2016, את המלצותיו בנושא זה.

לבקש מהמשרד לשירותי דת והרבנות הראשית לבחון אם פעולת המונים החכמים המותקנים בבתי הצרכנים ומעבירים מדי כמה שניות נתונים על הצריכה לספק השירות עלולה לגרום בעיה הלכתית של חילול שבת וחג, ולהעביר לוועדה, בכתב, עד 30 ביולי 2016, את המלצותיהם בנושא זה.

לדרוש ממשרד התשתיות הלאומיות לתבוע מרשות המים והביוב, מחברת החשמל ומחברות הגז להפסיק את התקנת המונים החכמים אצל הצרכנים עד שיתקבלו המלצות המשרד להגנת הסביבה, המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית, ולהודיע בדחיפות לצרכנים שבבתיהם כבר הותקנו מונים חכמים.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
ה' בתמוז תשע"ו

11 ביולי 2016

קוד המקור של הנתונים