ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/07/2016

דו"ח המשרד להגנת הסביבה קובע כי כלי הרכב המזהם ביותר הוא אוטובוסים, דו"ח המשרד להגנת הסביבה קובע כי כלי הרכב המזהם ביותר הוא אוטובוסים, המשרד להגנת הסביבה קובע כי כלי הרכב המזהם ביותר הוא אוטובוסים, זיהום האויר בישראל

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îãéåï îäéø, áðåùà ãå"ç äîùøã ìäâðú äñáéáä ÷åáò ëé ëìé äøëá äîæäí áéåúø äåà àåèåáåñ

îñ÷ðåú îãéåï îäéø, áðåùà ãå"ç äîùøã ìäâðú äñáéáä ÷åáò ëé ëìé äøëá äîæäí áéåúø äåà àåèåáåñ

t_dfus

2016-07-11knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים כ"ט בסיוון תשע"ו

מושב שני 5 ביולי 2016
בנושא
דוח המשרד להגנת הסביבה קובע כי כלי הרכב המזהם ביותר הוא אוטובוס
של חברי הכנסת
יעל כהן-פארן, דב חנין, תמר זנדברג ויעקב מרגי

ביום ז' בסיוון תשע"ו, 13 ביוני 2016, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעתם של חברי הכנסת יעל כהן-פארן, דב חנין, תמר זנדברג ויעקב מרגי בנושא: דוח המשרד להגנת הסביבה קובע כי כלי הרכב המזהם ביותר הוא אוטובוס.

ביום כ"ח בסיון תשע"ו, 4 ביולי 2016, קיימה הוועדה דיון בהצעה בישיבה בראשות חה"כ יעקב אשר, שמילא את מקום יושב-ראש הוועדה. בדיון השתתפו נציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד האוצר, משרד הבריאות, מפעילי התחבורה הציבורית, איגוד יבואני הרכב, יצרני ויבואני אוטובוסים, עיריית תל אביב יפו, התאחדות התעשיינים, ארגון חברות ההסעה ולשכת המהנדסים והאדריכלים.
מסקנות הוועדה
לדרוש ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לרכז פעילות, יחד עם משרד התשתיות הלאומיות, המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר, מכון התקנים, רשות החשמל, חברת החשמל ומוסדות התכנון, שתביא לכך שחברות התחבורה הציבורית יצטיידו באוטובוסים המונעים באנרגיות חלופיות, שאינן מזהמות, ולהקים תחנות טעינה לאוטובוסים שיפעלו על גז טבעי וחשמל במקום על סולר.

לדרוש ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע במכרזים החדשים שהוא מפרסם לחברות התחבורה הציבורית דרישה להצטייד באוטובוסים חדישים עם טכנולוגיה למניעת זיהום אוויר ולהביא בהקדם לגריטת כל האוטובוסים הישנים (עם מנועים בטכנולגיית יורו 2).

לדרוש ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לדאוג להתקנה מיידית של מסנני חלקיקים בכל האוטובוסים הישנים שאין בהם לוכדי חלקיקים. (נמסר לוועדה כי עלות חד-פעמית של התקנת מסנני חלקיקים באוטובוסים היא כ-35,000 אלף ש"ח).

לבקש ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים להעביר לוועדה בכתב עד מחצית יולי 2016 תוכנית עבודה מפורטת לגריטת אוטובוסים ישנים ומזהמים (עם מנועים בטכנולוגיית יורו 2).

לבקש ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים להעביר לוועדה מחודש ספטמבר 2016 ואילך דוח רבעוני בכתב למספר האוטובוסים הישנים שהותקנו בהם מסנני חלקיקים בכל אחת מחברות התחבורה הציבורית.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
ה' בתמוז תשע"ו

11 ביולי 2016

קוד המקור של הנתונים