ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/06/2016

תקנות התעבורה (הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 261

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ט"ו בסיון התשע"ו (21 ביוני 2016), שעה 11:00
סדר היום
תקנות התעבורה (הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: איילת נחמיאס ורבין – מ"מ היו"ר

דב חנין

עיסאווי פריג'
מוזמנים
סגנית בכירה ליועמ"ש, משרד התחבורה - חוה ראובני

מנהל אגף א' לתחבורה ציבורית , משרד התחבורה - דרור גנון

עוזר רפורמה במוניות , משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - ניר משה

רפרנט מו"פ והשכלה גבוהה , משרד האוצר - אלון מסר

משפטן-במח' יעוץ וחקיקה , משרד המשפטים - זמר בלונדהיים

סטודנט באגף לעסקים קטנים ובינוניים , משרד הכלכלה והתעשייה - דוד גודינגר

הנהלת מוניות העיר אשדוד , ארגוני המוניות - גבריאל חסין

מנכ"ל מוניות השרון , ארגוני המוניות - אלי אטלן

מנכ"ל מוניות העיר אשדוד , ארגוני המוניות - אילן זיקרי

הנהלה ארגון המוניות , ארגוני המוניות - ישראל מנשה

הנהלה מוניות , ארגוני המוניות - יהודה סודרי

חבר הנהלת ארגון מוניות השירות , ארגוני המוניות - שלמה בורה

מנכ"ל , ארגון חברות ההסעה - יהושוע שדה

עוזר אישי לסגנית רה"ע , עיריית תל אביב-יפו - שבי גטניו

סגנית רה"ע ממונה על תיק התחבורה , עיריית תל אביב-יפו - מיטל להבי

מוניות שירות גוש דן - אליס עצמון

יו"ר ארגון מוניות השירות בישראל - אברהם פריד

מנכ"ל ארגון 15 דקות - גיל יעקבבן בדרישמעון דהריאברהם דהן

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אביטל סומפולינסקי
רכזת בכירה בוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

תקנות התעבורה (הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות), התשע"ו-2016
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: תקנות התעבורה (הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות), התשע"ו-2016. הגם שלא הזדמן לי להשתתף בדיונים הקודמים, אקדים ואומר, שאני צרכנית של מוניות השירות, ואני מוכרחה לומר לנציגי משרד התחבורה, וגם אדאג לומר את זה לשר ולמנכ"לית הנכנסת - אני חושבת שמדובר בלא פחות משערורייה. אני חושבת שלא ייתכן, שתהליכים במדינת ישראל מתנהלים לאורך שנים בצורה כזאת. מושכים אנשים מצד אחד, גורמים לכך שהם לא בטוחים שיש להם אופק תעסוקתי, אז גם לא כדאי להם להשקיע במוצר שאותו הם מוכרים. משרד התחבורה, לצורך העניין, שיכול להיות שיש לו סוגיות חשובות ולגיטימיות – אני אפילו מניחה שיש לו סוגיות לגיטימיות וחשובות לדון כמו שאלת התחרות מול מוצרים אחרים - בוקר טוב, דב. אתה החמצת את הפתיח של השערורייה שלי בעניין הזה. אני חושבת, ובדיוק הגעתי לנושא, שלמשרד התחבורה יכולים להיות נושאים לגיטימיים לדון בהם סביב הפעלת מוניות השירות – מאיפה יש קווים, אילו קווים יש, האם מוניות השירות זהות לחלוטין לקווי האוטובוס או לא, איפה צריך, איפה לא צריך. מקבעים מצב בשנת 2005, תולים ככה אנשים להתייבש, ושלום עם ישראל.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ובינתיים גם מצפצפים על הכנסת.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
זה אנחנו רגילים. גם את הדיון הקודם נאלצתי לפתוח בצפצוף הזה. אבל פה זה צפצוף ארוך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ועדת הכלכלה היא ועדה נחמדה. סומכים על הנחמדות שלה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
בדיוק. אבל זה צפצוף ארוך-ארוך. ועדת גנון, אם איני טועה, מונתה בינואר 2015. אני רוצה להמר, דרור, שהמסקנות שלך כבר הוגשו לשר. נכון?
דרור גנון
כן.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
מתי הן הוגשו לשר?
דרור גנון
בתחילת השנה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
היום אנחנו ביוני בואכה חודש יולי 2016.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה טקסט ארוך, הוא קשה לקריאה לשר? הרבה מילים? קשה לו לקרוא?
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
הוא מנסה להבין - אל"ף, למה המלצות לא פורסמו בכלל. אני מבינה שהן עדיין לא אומצו, אבל למה הן לא פורסמו? למה אנחנו לא יודעים מה כתוב בהן? למה כשהוועדה, שמפקחת על עבודת הממשלה, מבקשת את ההמלצות, שיועברו לה, למה היא לא מקבלת אותן כדי שתדע מה כתוב בהן?
דרור גנון
הועברו.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
לא הועברו. הועברו לוועדה המסקנות?
עידית חנוכה
הסקר הועבר.
דרור גנון
הועבר גם עם המצגת, עם ההמלצות, על-ידי ברק קרישנר, לפני כשלושה חודשים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
דרור, תבדקו את זה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אני לא יודעת, מה זה העברתם את זה. אני עובדת מאוד-מאוד צמוד עם ועדת הכלכלה, ו-וועדת הכלכלה היא ועדה מאוד מסודרת. עוד לא קרה לי בשנה ושלושה חודשים שאני חברת כנסת, שאי פעם הועבר מסמך לוועדת הכלכלה, ולא עבר לחברי כנסת. לא קרה.
דרור גנון
אבדוק את זה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אני מציעה שתבדקו את העניין הזה, כי זה עניין מאוד-מאוד חמור בעיניי. אפילו אומר שהוא בליבת בעניין, כי אני רוצה לדעת, מה המסקנות שאתם הגעתם אליהן בוועדה. אלמלא מה שמונח לפנינו כרגע, ששוב באים לוועדת הכלכלה כדי להתחנן שתאריך את החוק, אני פשוט הייתי אומרת שהדיון מיותר, אבל כיוון שמונח לפנינו באמת מצב אבסורדי – תסלחו לי על הביטוי הלא פרלמנטרי - לא לבלוע ולא להקיא – אנחנו פה נמצאים – אני אומרת מראש - בין הפטיש לסדן. אני לא רוצה להאריך את זה, אבל אני יודעת שאין לי ברירה. כבר אני מודיעה לכם - בסיכום יהיו לוחות זמנים מאוד-מאוד ברורים, דרור. הכנסת עדיין מפקחת על עבודת הממשלה, שומו שמיים. הזלזול הזה פשוט לא יכול להיות. אז יכול להיות שאתה באופן אישי לא מתכוון לזלזל בוועדת הכלכלה, אבל זאת התוצאה. זאת התוצאה. חבר הכנסת דב חנין. תכף נתקדם, ונשמע את האנשים, לפני שנקבל החלטות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גברתי יושבת-הראש, קודם כל, אני שמח שלקחת על עצמך לנהל את הדיון הזה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אמרתי שאני בניגוד עניינים - אני משתמשת במוניות שירות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גם אני. ואגב, מוניות שירות, כמו שהסקר שמשרד התחבורה כן העביר לנו, מלמד אותנו – זה התחבורה הציבורית שרמת שביעות הרצון של הציבור ממנו היא הכי גבוהה, למרות שאין להם רב קו, ולמרות שהם לא מקבלים את כל התשובות ואת כל המענים.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
ושהם לא במצב טוב בגלל שהם תקועים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למרות זאת הציבור עדיין מרוצה, ובוחר ברגליים, להשתמש במוניות שירות.

אני שמח שאת מנהלת את הדיון הזה, כי אם אני הייתי צריך לנהל אותו, הייתי מנהל אותו אפילו ביותר כעס ממך. אני חייב לומר – ניהלתי את הדיון הקודם כאן בוועדת הכלכלה. אנחנו קבענו לוחות זמנים. אמרנו: אנחנו רוצים לקבל תמונת מצב תוך שלושה חודשים כדי לנהל דיונים רציניים ואמתיים פה בכנסת על עתיד ענף מוניות השירות. הדיון הזה לא התקיים, מכיוון שלא קיבלנו ממשרד התחבורה את החומרים, ואי-אפשר היה לקיים דיון בלי חומרים ממשרד התחבורה. אם אתם אומרים שהעברתם, ייתכן שקרתה תקלה בדרך, אבל בכל מקרה אנחנו בוועדת הכלכלה לא קיבלנו.

קודם כל, כדי למנוע מצב שבו אנחנו מנהלים דיון עקר, ועושים שוב את מה שאתם רוצים שנעשה – מאריכים את התקנות, כי אין לנו ברירה, כי אם לא נאריך את התקנות – אין ענף מוניות שירות בישראל – אולי זה מה שאתם רוצים – אז אין לנו ברירה. מצד שני, אנחנו רוצים לא רק להאריך; אנחנו רוצים סוף-סוף לטפל בבעיות האמתיות שיש לענף, ויש לענף הזה הרבה-הרבה קשיים ובעיות. העלינו את זה בדיון הקודם. הקשיים הללו עדיין לא נפתרו. אני מקווה אולי שבעבודה שלכם, אדוני מר גנון, אולי יהיה מענה לקשים האלה. נראה כשנקבל את החומרים, אבל כרגע אין לענף הזה תשובה. אין תשובה לציבור הנהגים ובעלי מוניות השירות, שהם אנשים שמנסים להתפרנס ולתת שירות לציבור, אין תשובה לציבור שרוצה את השירות הזה, ורוצה לפתח אותו ורוצה אפילו יותר קווים ויותר אפשרויות ויותר חיבור לאמצעי תחבורה ציבורית וחיבור לרב קו והתקדמות למאה ה-21 אחרים, כמו אמצעי תחבורה ציבורית אחרים שאנחנו קידמנו במדינת ישראל.

לכן, גברתי, אני רוצה להתחיל בשורה התחתונה, ולהציע לך בסוף הדיון הזה, להאריך את התקנות בחודש, כדי שעוד בכנס הזה- - -
דרור גנון
אנחנו לא - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתם לא אוהבים את זה. גם אנחנו לא אוהבים את המצב הקיים.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
דרור, תקבל את רשות הדיבור. לא אמרתי שאני מקבלת, אבל אני רוצה לשמוע מה יש לדב חנין לומר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני מדבר באיפוק רב, אבל אני מאוד לא אוהב את המצב הקיים. אל תפרש את האיפוק שלי כמבטא השלמה עם מצב שאיני משלים אתו.
דרור גנון
אני מתנצל.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני מציע לאשר הארכה לחודש, למה - כדי שעוד בכנס הקיץ נקיים דיון רציני ומעמיק על מה קורה בתחום מוניות השירות. אני שמח, מר גנון, שהעברת את החומרים לשר, ושנאספו חומרים. הגיע הזמן שגם אנחנו בכנסת נדון. ההזדמנות שלנו לדון היא גם הזדמנות לחשוף את הדברים בפני הציבור – בפני הציבור של נהגי המוניות, בפני הציבור הרחב, ציבור המשתמשים. נמצאת אתנו סגנית ראש עיריית תל-אביב, הגב' להבי, שמלווה את הנושא הזה במסירות רבה לאורך כל הזמן. הנה תהיה הזדמנות אולי גם לשפר את המסקנות שלכם, לתגבר אותן, לחזק אותן, למנוע חולשות וכדומה. זו ההצעה שלי לסיכום.

אני רוצה לומר כמה מילים עקרוניות לגבי מוניות השירות, וזו גישתי בתחום הזה. מוניות השירות הן אמצעי תחבורה ציבורית ראשון במעלה. ראשון במעלה. יש להם יתרונות עצומים. היתרונות העיקריים הם הגמישות שיש בכלי רכב שהוא קטן יותר, הוא זמין יותר, הוא גמיש יותר מבחינת ההפעלה שלו, וביתרונות הללו אנחנו צריכים להשתמש.
קריאה
וגם שעות הפעילות.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
נכון.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו צריכים להשתמש ביתרונות האלה לכמה דברים: להרחבת שעות פעילות ושעות לילה, שאין בהן תחבורה ציבורית, להרחבת שעות פעילות בסופי שבוע, שאין בהם שירותי תחבורה ציבורית, להרחבת שירותי פעילות במקומות שבהם אין הצדקה לאוטובוס, כי אין מספיק נוסעים, אבל אם יהיו מוניות שירות בתדירות גבוהה, אולי אנשים יחליטו לבחור בתחבורה ציבורית. זה שירות משלים מעולה וראשון במעלה.

אני אומר את הדברים האלה מכיוון, גברתי יושבת-ראש, נדמה לי – אני אומר את זה בזהירות – במשרד התחבורה – אני לא אומר שזו הגישה של משרד התחבורה, אבל בתוך משרד התחבורה יש גם גישות אחרות, ובמקום להבין שהכלי הזה הוא אמצעי, הוא נכס לתחבורה הציבורית, הוא נכס לציבור, מתייחסות לזה כסוג של שאריות מהעבר, שהגיע הזמן להתגבר עליו, ולעבור לפאזה אחרת. אני אומר את זה מאוד בזהירות, אבל מתוך כל העבודה שלי עם משרד התחבורה נדמה לי שעדיין קולות כאלה, שהם לדעתי תפישה אנכרוניסטית ולא מתאימה למאה ה-21 במדינת ישראל, עדיין קיימות פה ושם. לכן אני חושב שאת הדיון הזה צריך לנהל פה – אם יש אנשים שמחזיקים בהשקפה הזאת - השקפות הן לגיטימיות. אנחנו בדמוקרטיה. מותר לאנשים להביע את דעותיהם. אם יש מישהו שמחזיק בהשקפה שלדעתי היא אנכרוניסטית ולא מתאימה למציאות, יתכבד, יבוא לכאן לכנסת, יסביר את עמדתו, ינסה לשכנע, ננסה גם אנחנו לשכנע אותו, ובסוף במבחן ההתמודדות הציבורית נראה איזו עמדה יותר משכנעת ויותר הגיונית. זו הדרך לעשות את זה.

את ענף מוניות השירות אנחנו חייבים לפתח בצורה מהירה במדינת ישראל, כחלק מפיתוח התחבורה הציבורית, וכדי לפתח אותו אנחנו צריכים לעשות כמה דברים באופן מאוד-מאוד דחוף. צעדים שאני מציע לכם לשקול במסגרת אותה עבודה על הדוח שלכם: דבר ראשון, לשלב את מוניות השירות ברב קו. יש לנו רב קו. מוניות השירות צריכות להיות משולבות במסגרתו.

דבר שני, לבנות מפת צרכים ארצית, ולראות היכן אנחנו צריכים עוד קווים של מוניות שירות. אני משתמש כבד מאוד במוניות שירות בתל-אביב, אבל יודע שגם בתל-אביב יפו יש אזורים שאין בהם מספיק שירות. למשל, ביפו אין מספיק שירות. ורוצים מוניות שירות. אז בוא נחשוב, מה מפת הצרכים? איפה צריך עוד?

דבר שלישי – גמישות. אם אנחנו רוצים שהתחום הזה יתקיים, אנחנו צריכים לאפשר לאותה מונית בבוקר להיות בקו 16 – בכוונה אני אומר 16 – ובצהריים לעשות שאטל לרכבת. זה הגיוני, זה ניצול כלכלי של משאבים, זה להשתמש במערכת בצורה רציונלית, וגם לאפשר לאנשים האלה להתפרנס.

אני הייתי מאוד שמח שהענף הזה יסובסד כמו כל תחומי התחבורה הציבורית בישראל, אבל אם אתם לא רוצים לסבסד אותו, אתם צריכים לתת משהו אלטרנטיבי במנגנוני גמישות, שיאפשרו לאנשים האלה להתנהל כלכלית בצורה הכי נכונה – שיש להם קו מסוים בבוקר שהוא רווחי, אבל בצהריים משהו אחר, ושאטלים ועניינים.

גברתי, כיוון שהנושאים הם רבים, וכיוון שהממשלה ממשיכה לצפצף על הכנסת, אני מציע שנקבע דיון ארוך, רציני ומקיף בנושא הזה עוד בכנס הקיץ, וכדי להכריח את הממשלה לעשות את זה נאריך רק בחודש.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
תכף נגיע לנושא ההארכה עצמו. לפני כן, אין לי ויכוח אתך על זה שהדיון בהמלצות הממשלה יתקיים עוד במהלך הכנס הזה. תכף נראה בנושא התקנות, כי אני חושבת שזה נושא מורכב.

אגב, דרור, הסיבה שחבר הכנסת חנין מציע חודש זה משום שאחר כך הכנסת חוזרת בשיהוי די גדול - אנחנו כבר בסוף השנה עד שהיא חוזרת, ושוב נראה איך מגיעים עם הלשון בחוץ כשאפילו לא מונח לפנינו דבר חקיקה. אני באמת לא מצליחה להבין את העניין הזה. אנחנו עוד רגע צריכים להיות בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית של חוק חדש.

לפני שאתן לחברים להתבטא, אני רוצה לתת למר גנון להגיב.
דרור גנון
קודם כל, אני הצגתי פה את העקרונות של הרפורמה כבר בדיון שהיה אצל דב חנין, אני הצגתי באופן כללי. ניהלנו את ההליך מול השר כמובן, שהוא הגורם שאמור לאשר את העקרונות. אנחנו גם יושבים במקביל עם ארגון המוניות. אנחנו עדיין לא בהסכמות מלאות, ואנחנו עדיין בדיונים על כל מיני מרכיבים שקשורים לעבר ולהווה, אבל אנחנו מנהלים את התהליך הזה באופן קבוע. אין שום בעיה לבוא לכל פגישה, אני עושה את זה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
מה זאת אומרת, באופן קבוע? אני רוצה להעיר משהו. כשאתם מגיעים על הדקה פחות או יותר, כל פעם כדי להאריך – ואני רואה את זה לא רק במשרד התחבורה, את העניין הזה – מגיעים לכנסת על הדקה כדי להאריך את התקנות. הכנסת היא לא חותמת גומי, דרור. אני לא אומרת שזה היחס האישי שלך. באופן כללי, משרדי הממשלה מתייחסים לממשלה כאל חותמת גומי. אנחנו לא חותמת גומי, אבל אנחנו רואים אנשים מול העיניים, ואז אומרים: מה נעשה, כשאנשים עומדים על-פי תהום – אני לא אהיה זאת שמושיטה להם את היד? אז כמובן שהתשובה היא לא, אבל זה מתנהל בצורה רשלנית. באמת.
דרור גנון
שוב - אנחנו לא חושבים שהכנסת היא חותמת גומי. אנחנו מנהלים המון תהליכים אחרים. דב מכיר אותם. אני בממוצע נמצא פה פעם בשבועיים אצל דב בוועדת משנה לתחבורה, אני נמצא פה בוועדות אחרות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גם הטענה היא לא אישית כלפיך.
דרור גנון
לכן ברמת העשייה, אנחנו גם משתתפים בישיבות נוספות. אני חושב שמשרד התחבורה בתחום הזה לפחות עושה הרבה. הוא משלים הרבה מהחוסרים שהיו בעבר, גם בנושא של הרפורמה בענף המוניות.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אבל זה המשרד היחיד שבו יש שר באופן רציף לאורך זמן.
דרור גנון
ומרגישים את זה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אני מוכרחה לומר – אני ברמת מעריכה אותו מאוד. אני חושבת שיש תחומים שמרגישים את זה. בתחום הזה זה מ-2005.
דרור גנון
זה לא מדויק. תרשי לי לסיים שלושה שפטים. החוק הקודם נתן אפשרות הארכה של שלוש שנים נוספות, ב-2010. לבקשת תאגידי המוניות, בהסכמה בהסכם חתום יצרנו את ההארכה הזאת, ויצרנו הארכה נוספת של שלוש שנים בוועדת הכלכלה בכנסת תחת הבקשה של ועדת הכלכלה. צריך להסתכל גם אחורה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
עכשיו אנחנו ב-2015.
דרור גנון
אנחנו ב-2016, לקראת הסוף. התחלנו לעבוד על העקרונות. התחלנו לגבש גם עיקרון למבנה חדש. בסופו של דבר, ואמרתי את זה גם בעבר, ואני אומר שוב – הגישה והחשיבה שהיתה בכל נושא של הרפורמה העתידית עם המרכיבים שלה היא מנקודת מבט קודם כל של הנוסע. אנחנו מסתכלים מה הנוסע צריך, ועל זה מלבישים את הדברים האחרים. לבי עם התאגידים, ואני חושב שהתאגידים עושים עבודה טובה, והם נאלצים להתמודד עם הרבה דברים שהם לא פשוטים. אני מודה. תמיד אמרתי את זה. אבל נקודת המבט היא כמו שאת אומרת, קודם כל מסתכלים מנקודת המבט של הנוסע. והשיפור של מבנה הענף שנאמר כאן, הוצג במסגרות מסוימות. אני מוכן לבוא ולהציג אותו בכל עת שאדרש לבקשתכם. שזה לא יישמע כאילו מכריחים אותי, נהפוך הוא. זה אינטרס שלי, זה אינטרס של המשרד, אנחנו מעוניינים בזה. אנחנו רוצים את שיתוף הפעולה גם של הציבור, גם של הכנסת, של כולם. בסוף אנחנו לא פועלים בשבילנו.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אבל אתה מבין למה מגיע דב חנין לנקודה – אני אומרת את זה בכנות – אני מגיעה מהמגזר העסקי. אם חברות היו מתנהלות בצורה שמשרדי הממשלה מתנהלים מול הכנסת בנושאים האלה ובעמידה בלו"ז – גם הייתי במשרד ראש הממשלה – יש פה משהו לא מתקבל על הדעת, אני אומרת לכם. אני רואה את זה בתקנות שמובאות ארבע שנים אחרי שהחקיקה הסתיימה. גם במשרד התחבורה אני רואה את זה. אני לא אומרת דברים סתם. אני רואה את זה כמעט בכל דיון פה. יש פה משהו בלתי-מתקבל על הדעת.

יסלח לי דב חנין, שאני נוהגת להצטרף להרבה מאוד דברים – אני לא ממהרת להצטרף להארכה בחודש. רק בגלל שאני רואה את האנשים. מבינה למה דב רואה את התהליך. אתם תשרטטו לנו, והדיון יתקיים, עידית, במהלך הכנס הקרוב, כלומר זה נותן לכם חודש וחצי. תציגו פה את הרפורמה, מה אתם יודעים לדבר עם הארגונים, ואתם תיתנו לנו לוח זמנים. אני רוצה להניח שאני לא צריכה להגיד לך מה זה גאנט, כי גם את זה ראיתי במשרדי ממשלה, שאני צריכה להסביר מה זה גאנט. אני רוצה גאנט פעולה. אני רוצה להבין איך זה הולך להיבנות.
דרור גנון
נכין הצגה מלאה, נשלח אותה גם לוועדת הכלכלה לפני, נשלח אליך ישירות, אם תבקשי, תעירי לנו גם הערות, אם תרצו, לפני. אנחנו באים לכאן כדי להציג את זה בצורה הכי פשוטה, הכי שקופה, הכי ברורה. אין שום כוונה אחרת.
אביטל סומפולינסקי
לא רק עניין של הצגה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
זהו – איך תהליך החקיקה הולך להתנהל? זה העניין.
דרור גנון
תכף נתייחס לתהליך החקיקה.
אביטל סומפולינסקי
החקיקה לסוף השנה – צריך היה להביא אותה אתמול.
דרור גנון
זה לא מדויק, כי עד שגיבשנו את העקרונות, ואנחנו צריכים לגבש הסכמות מסוימות, ונביא את תזכיר החוק לתהליך של חקיקה. יכול להיות שתידרש גם תקופת מעבר, כי חלק מהעקרונות של הרפורמה הבאה זה הגדלת קווים חדשים או לשנות קווים קיימים שיידרשו במסגרת הליכים אחרים. בכל מקרה, נציג את זה, ובמקביל נקדם. נטמיע את השינויים במקביל. לא נחכה עוד, אלא נעשה את זה במקביל.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
השר עדיין לא אימץ את המסקנות?
דרור גנון
אימץ. השר אימץ חלק מהמרכיבים. חלק מהדברים, הוא ביקש מאתנו לעשות עבודה ובירורים מול משרד המשפטים ומול מערכות אחרות, כדי לקבל את ההחלטה הסופית, כי בסופו של דבר מדובר פה על כל מיני מרכיבים היסטוריים ועתידיים, שמתנגשים אחד בשני, וצריך לתת להם את המענה. לא כל דבר יושב אצלנו.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
לא, אני מבינה את זה. עדיין לוחות הזמנים לא ברורים לי. אולי עו"ד ראובני תוכל להסביר.
דרור גנון
עד הנקודה שנבוא לפה להציג, נהיה חלוטים.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אבל תבין - הכנסת מתכנסת מחדש בסוף אוקטובר. אנחנו בסוף אוקטובר נהיה בעולמות של תקציב דו-שנתי. הוועדה הזאת תהיה סתומה מאנשים ומחקיקה. גם ועדת הרפורמות, גם הוועדה של אלי כהן, אבל אני מבטיחה לך שהרפורמה הזאת תהיה פה. הוועדות יהיו סתומות. תסביר לי איך אתה מנהל הליך חקיקה מנובמבר עד סוף דצמבר, כשאתה צריך להעביר את החקיקה הזאת עד סוף השנה, ועוד אין תזכיר חוק. בבקשה.
חוה ראובני
קודם כל, כפי שאמר דרור, עיקרי ההמלצות סוכמו והוצגו בפני השר לפני מספר חודשים, והשר ביקש השלמות ומרכיבים מסוימים, להוסיף עליהם ומעט שינויים שחלקם נמצאים בבדיקה. שאלות משפטיות, כולל בדיקה שאנחנו צריכים תיאום עם משרד המשפטים. עו"ד בלונדהיים היה פה ונאלץ לצאת למקרה חירום משפחתי – הוא היה פה, לחש לי באוזן שהוזעק. זה אצלם נמצא בדיקה. הונחה בפניהם הצעה שלנו, שאני מעדיפה לא לפרט פה, כי זה עניינים של המשא ומתן שמתנהל, ותהליכי המעבר בין עבר להווה.

לעניין לוחות הזמנים, אני מחזיקה פה ביד תזכיר חוק, אבל ברמת טיוטה. זה לא מסמך להצגה, כי הוא עדיין עם שאלות, עדיין בעבודה, אבל הוא כבר כתוב. זה כבר בפרטים האחרונים שצריך לסגור.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
שהתוצרים שלו, דרור, עד כמה הם מקובלים על השותפים שלך לדבר החקיקה?
דרור גנון
הצגנו את העקרונות באופן כללי גם לארגון. אנחנו אחרי שנסיים – גם דיברתי אתם קודם – יושב פה יושב-ראש הארגון. גם דיברתי אתו לפני. אנחנו מדברים.
גיל יעקב
צריך לזכור שזה שירות לציבור. לא הוצג לציבור, ולא נערך דיון עם הארגונים.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
מה שמך?
גיל יעקב
גיל יעקב, מארגון 15 דקות, של צרכני תחבורה ציבורית. לא הוצגה רפורמה, למרות שהובטח בדיונים קודמים, שזה יוצג גם לציבור הנוסעים ולארגונים שמייצגים נוסעים.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אבל אתה לא בזכות דיבור. תכף, ואנחנו מוגבלים בזמן, יש פה עוד דיון עוד מעט.
דרור גנון
אנחנו עובדים עם הארגון, גם עם יושב-ראש הארגון. אנחנו בשבוע הבא כבר אמורים לשבת ולהציג את העקרונות בצורה יותר מגובשת. יש לנו הסכמות כלליות לגבי מה הם מבקשים בתהליך, כלומר כבר דיברנו על זה, אנחנו יודעים מה הם מבקשים, הם גם הציגו את זה בכמה מסגרות.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
מה בהתייחס למה שאמר גיל בעניין ההצגה לציבור?
דרור גנון
אני מתחייב פה לזמן את הארגונים. לכל הציבור אני לא יודע – זה נציג בוועדת הכלכלה, לכל הציבור.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
תוך כמה זמן?
דרור גנון
שבועיים.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אני רק מבקשת לדעת שזה אכן קרה.
דרור גנון
אין בעיה.
חוה ראובני
אני מבקשת להוסיף לגבי האספקט המשפטי, שלוחות הזמנים ברורים. יחד עם זאת, לא מדובר בחוק גדול ולא בחוק מורכב.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אבל את נמצאת פה בעונות תקציב יותר שנים ממני, ואנחנו יודעים במה מדובר. אני לא אומרת סתם.
אביטל סומפולינסקי
הרעיון הוא למושב החורף?
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
לכנס החורף. יש לי ברירה? אין להם ברירה.
חוה ראובני
קיוויתי שזה יהיה באתר התזכירים עוד לפני הדיון של היום.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
תכף תראו מה זה גאנט א-לה נחמיאס ורבין. תכף יהיה פה גאנט. בבקשה.
חוה ראובני
אני מבקשת להוסיף, כפי שאמרתי, לא מדובר בשינוי דרמטי של מבנה הענף. התיקון שנעשה בשנת 2005 הפך את מבנה הענף לחלוטין לעומת מה שהיה קודם. עכשיו אנחנו כבר לא מדברים על זה אלא מדברים שינוי באלמנטים מסוימים שרובם ככולם בכיוונים שדיבר עליהם חבר הכנסת חנין. אנחנו לא על כל דבר שנאמר על-ידו מסכימים – עם הרבה דברים.
אביטל סומפולינסקי
כולל הרב קו?
חוה ראובני
הרב קו זו אחת הסוגיות הפתוחות. יש גם חוק נפרד לרב קו, שיפתח פתח. אתמול אישרתי לנסח במשרד המשפטים להעלות את הנוסח לפרסום, שהנוסח נסגר. יהיה כחול, אני מקווה עוד השבוע, של חוק הרב קו שפותח גם אפשרות מוגבלת – לא זהה לזו של תחבורה ציבורית אבל בהחלט אפשרות שיהיה רב קו במוניות שירות בכפוף להפעלה, בתיאום עם משרד האוצר. משרד האוצר קצת חושש מזה. הם יכולים לדבר בפני עצמם.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אני מבינה שחוק רב קו יגיע לפה גם בקרוב, אז נוכל לדון בו, האם הפתח הוא סביר או לא סביר לשיתוף מוניות השירות בעניין.

אני רוצה לתת למוניות לדבר. אברהם פריד, בבקשה.
פריד אברהם
שלום לכולם. אברהם פריד, יו"ר ארגון מוניות השירות. אני מודה לך, גברתי היושב-ראש, שייצגת אותנו. אחרי מה שאת הצגת, מר דב חנין, שמלווה אותנו, ודעות שאני מכיר אותן של סגנית ראש העיר, למעשה כמעט לא היינו צריכים לדבר, כי אתם אוהדים מוצר קיים שנותן שירותים נצרכים לציבור, שצריך לטפל בו.

יחד עם זאת, יש פה מספר סוגיות. לא בכדי באו היום יותר נציגים, כי ביקשתי מהם: בואו רק לשמוע. תנו לאנשים לדבר, כי אנחנו בדרך הנכונה. אני אומר לך מה הבעיות פה. אתם רוצים מה שאתם רוצים, מה שאנחנו גם רוצים. יש משא ומתן. כולנו מודעים לעובדה שהשנה מסתיימת, ולכן גם בישיבה הקודמת הארכתם עד סוף יוני, כדי שמשרד התחבורה וכל הסביבה שלו יסיימו את העבודה. אז לא סיימו את העבודה, ולכן הגישו היום בקשה להארכה.

לנו יש מגעים. אי-אפשר להתעלם מזה. יש הבנות כלליות. אין לנו שום נייר, אין לנו שום מסמך, אין לנו שום סיכום כללי, כדי שהאנשים האלה יידעו מה האופק התעסוקתי שלהם בסוף השנה לקראת 2017.

לכן טוב אתם עושים שאתם מזרזים את העניינים. טוב שאתם עושים, שגם משרד התחבורה מבין שכבר צריך לשבת ולסגור דברים אתנו, כי לא הכול נגמר בכן או לא; יש עוד המון דברים נוספים. חיי אדם נמצאים שם, העתיד שלהם. זה המקצוע שלהם. הם חיים מזה. הם לא רוצים ללכת ללשכת התעסוקה. הם רוצים לעבוד, ולכן אם זה ייגזל מהם, תהיה בעיה לכל המדינה.

לכן לנו אין התנגדות להארכה, אבל יש לנו התנגדות להארכת יתר לנייר עבודה שאין לנו אותו, ואנחנו מבקשים בזירוז רב מאוד, יחד עם משרד התחבורה, ואני מניח שגם עם משרד האוצר, לסגור את הדברים האלה, כדי שהאנשים האלה ואני בתוכם, נדע מה מצפה לנו. תודה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
תודה רבה. מיטל להבי, סגנית ראש העיר תל-אביב.
מיטל להבי
כבוד היושב-ראש, קודם כל, את אמרת את הדברים בצורה הכי ברורה והכי נכונה, גם בתור נוסעת ומשתמשת, ואנחנו כולנו נוסעים ומשתמשים. אני שמחה לשמוע שזה לטובת הנוסעים, אבל הנוסעים מחכים כבר 13 שנה, מהרגע שהוחלט. הרי האריכו בשלוש שנים. אנחנו אחרי הארכה של שלוש השנים, בהארכה של השנה מעבר לשלוש שנים.

אני מאוד שמחה לשמוע שיש המלצות. ברק ריטנר – לא ראיתי אותם. אני מאוד שמחה שיש כמעט תזכיר חוק מוכן שכתוב, שכתוב, בעקבותיה יתפרסם בימים הקרובים תזכיר חוק – כך זה בתשובה של כבוד השר.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
ממתי?
מיטל להבי
התשובה של כבוד השר היא מ-ח' בסיוון, 14 ביוני לאיתן כבל. הוא כותב: ההסדר הוארך עד 30.6, ובימים אלה הושלמה עבודה של ועדה מקצועית לתכנון, שבעקבותיה יתפרסם בימים הקרובים.

מה שאני אומרת – צריך לראות את החומרים. לא יכול להיות שאנחנו מדברים באוויר בדיבור שאת אומרת מה שאת אומרת, אני אומרת את מה שאת אומרת, הם אומרים את מה שאת אומרת וכולנו אומרים אותו דבר. חומרים שיונחו על השולחן כדי שנתחיל לעבוד, כדי לקדם את הדבר הזה.

אני רק מציעה – את צודקת שאנחנו במלכודת. אי-אפשר שלא להיענות לבקשה, בגלל שהוראת השעה, אם לא נאריך אותה, תשבית את הענף. אני חושבת שצריך לחפש סנקציות באזור אחר. תנו את הזמן שרציתם לתת במסגרת הכנס הזה, אבל תקבעו שבפעם הבאה יהיו סנקציות במקום אחר. זה לא יכול להימשך ככה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
יושב-ראש ועדת כלכלה, לשמחתי, בהחלט לצערי, נאלץ לעבוד עם משרדי ממשלה, אבל אני חושבת שטוב שכך – זה מקל וגזר. ברור לגמרי שעם כל הכבוד, אנחנו לא ת"פ של הממשלה ולא חותמת גומי. דרור, זה כמובן לא אישי, אבל זאת האמת פה. אתם צריכים להבין שאנחנו מאוד-מאוד מתוסכלים מהאופן שבו משרדי ממשלה נוהגים בכנסת. אני חושבת שיש פה בעיה אמתית, כי מי שסובל מזה בראש ובראשונה זה הציבור הישראלי. הם סובלים מצורת ההתנהלות הזאת, כי בסוף אנחנו מתרגזים על זה שלא מביאים לנו את הדברים בזמן, מתרגזים על זה שרפורמות נמשכות הרבה זמן, מתרגזים על זה שתקנות לוקח שלוש-ארבע שנים להביא אותן לכנסת. זה אבסורד ולא ייתכן.
מיטל להבי
אני רק רוצה לומר שבסך הכול יש 2,000 מוניות שירות, שאולי 1,000 מתוכן פעילות. לצורך העניין, יש 22,000 מוניות הסעים, יש עשרות-אלפי מוניות טקסי ויש מאות אוטובוסים. הנפח שלהם יחסית הוא קטן. העוצמה הציבורית, רמת השירות שאנחנו צריכים מהם היא מצוינת. אני השבוע מצאתי עצמי בטלוויזיה מול חבר מועצה מראשון לציון שמממן אוטובוס של שבת מכיסו. אני אומרת לכם - כל אחד ממציא פה פתרונות במקומות שהממשלה צריכה לתת את הפתרון, ויש לה פתרון שלא שובר את הסטטוס קוו. אני לא רוצה להיות עם ההובלות. נמאס לי. החבר שלי רוצה להגיע לחברה שלו בחיפה, ואנחנו צריכים לאפשר לשירות הזה לקרות.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
מאה אחוז. אני חושבת שאנחנו מסכימים.

גיל יעקב, בבקשה.
גיל יעקב
קודם כל, צריך לזכור שמדובר במוצר ציבורי. לכן, כפי שאמרתי קודם, זה חייב להיות משהו שפתוח לדיון ציבורי. זה לא איזו סוגיה שסוגרים כן תקציב כזה או לא תקציב אחר.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
סיכמנו עם דרור גנון שתוך שבועיים אתם אצלו.
גיל יעקב
נשמח שזה יוצג, ושזה יהיה יותר בצורה רחבה, אני חושב שצריך גם לקחת בחשבון שאם המתווה כבר סגור, יש פה בעיה גם בהתנהלות.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
על זה אין ויכוח ועל כך כבר הערתי.
גיל יעקב
בסדר גמור. המצב הוא כזה שההקפאה של מוניות השירות והמשמעות של ההארכה הזאת היא הקפאת המצב הקיים. אם נגיע למצב שהחקיקה לא תושלם, גם לא בפתיחת מושב החורף, שוב – זו הקפאת המצב הקיים, שהוא לא מספק.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
הם לא יוכלו להביא הקפאה של המצב הקיים, כי הם יצטרכו להביא חקיקה חדשה. אין פה יותר הארכה.
גיל יעקב
היו פה רמזים, שיצטרכו תקופת הסתגלות וכל מיני דברים מהסוג זה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
לא תהיה יותר הארכה.
גיל יעקב
אנחנו מבקשים מהוועדה, במידת האפשר, כן לתחום את זה בלוחות זמנים יותר קצרים מחצי שנה כדי לוודאי שהתהליך קורה. כשיש לכם הכוח, תשתמשו בו.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
תרשה לי לסכם את הדיון, כי אמרתי חמש פעמים שאסביר למשרד התחבורה מה זה גאנט, למרות שאני חושבת שהם יודעים מה זה.

אני רוצה לסכם את הדברים הבאים, דב. אני חושבת שאין נפקות להארכה בחודש – זה כאילו לא הארכנו. לעומת זאת, אני חושבת שאנחנו צריכים להגדיר להם עכשיו לוח זמנים מלא, רציף, שוטף, של איך דברים אמורים להתנהל. לא היית כאן כשעו"ד ראובני הראתה לנו שצפוי להיות תזכיר חוק, שכמובן, בתוך הדבר הזה אני מצפה, דרור – אני חוזרת על זה – אני מצפה ממך לפגוש בארגוני הציבוריים וגם ברשויות המקומיות, שאני מבינה שלא היו חלק מהתהליך.
מיטל להבי
יש תהליך. נפגשנו.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אם התהליך מתנהל בלי שאני מנהלת את הגנון – והייתי חייבת לעשות את הבדיחה הזאת פעם אחת...
דרור גנון
אפשר לרדת על עובדי מדינה. הם לא יכולים להחזיר. בסדר גמור.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
זה דווקא לא נכון. אני לא אוהבת לפגוע בעובדי ציבור, אבל אני חושבת שמה שקורה פה הוא לא מקובל. אני חושבת שצריך לנהל להם את התהליך בצורה מאוד ברורה. הם צריכים לקבל לו"ז מאוד ברור. כלומר אנחנו צריכים בתוך הכנס הזה לקבל הצגה מלאה של הרפורמה – בהשתתפות השר, לא בהשתתפות השר – כמובן, למנכ"לית הנכנסת ניתן את הזמן שלה, ושיבוא משרד התחבורה מתי שהוא יבוא, מי שיבוא. אני מצפה שזה יהיה בתוך הכנס הזה; שלא יבואו אלינו עם חוק שמאריך שהוא בא במקום החוק. אני אומרת את זה בצורה ברורה.

שתיים, אנחנו רוצים לקבל לידינו קודם כל את החומרים שלא התקבלו לידינו, דרור, למרות שאתה אומר שהם נשלחו. אני מצפה לקבל אותם היום.
דרור גנון
אבדוק את זה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
תזכיר החוק שהראתה לנו עו"ד ראובני, אני רוצה לקבל לו"ז מכם של איך זה הולך להתנהל, ואני רוצה להבין, מתי הוא מונח על שולחנה של הכנסת. אני מזכירה לך, חוה – אנחנו יוצאים מכנס הקיץ, יוצאים ממנו ב-4 באוגוסט, ואת זה אני רוצה לקבל ממך בשבוע הבא – איך ניהול התזכיר הזה הולך להתנהל.

אגב, דב, תשמח לשמוע שחוה אישרה להעלות לכחול את חוק הרב קו, שהוא גם חוק מאוד-מאוד חשוב ורלוונטי.
קריאה
לגבי הרב קו, מה שהם אמרו לך, זה הכול עובד בצורה אחרת. לרב קו לא יהיה מוניות שירות. להסעות, לא לנהגי מוניות.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
חוק הרב קו יובא לפה לדיון, ואתה תוכל להתייחס לזה, כמובן. הערתי לעניין הזה, שכשהרב קו יבוא, נראה עד כמה הוא מחבר בין מוניות השירות לבין התחבורה הציבורית הכוללת. אנחנו נבחן את זה בדקדקנות.

אני רוצה לחשוב, האם בעניין הלו"ז, מבחינתנו הדיון בחוק הזה צריך להתחיל ב- - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש בעיה. אתם יצרתם מצב בלתי-אפשרי, כי ההסדר של התחום הזה לא פשוט. הוא רב-ממדי. אנחנו בסוף השנה, גם עם הנדיבות יוצאת הדופן של יושבת-ראש הוועדה, שלצערי לא אוכל להצטרף אליה בעניין הזה, גם אם זה מה שהוועדה תסכם, אנחנו מגיעים לסוף השנה הזאת, ואם אתם תביאו לנו את החקיקה שמסדירה, כאשר הכנסת תחזור מהפגרה, אנחנו בסוף אוקטובר, ואתם לא מאפשרים לנו לנהל דיון רציני. אני לא יודע אם הדבר הזה נעשה בכוונה, או זו פשוט התנהלות כושלת.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
זו המשמעות.
דרור גנון
אני חושב שאחרי שתראו את הרפורמה- - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אגיד לך מה הציפייה שלי, ואתה תתייחס. כדי שהדבר הזה יהיה רציני והגיוני – אם הרפורמה שלכם מחייבת - ולדעתי היא מחייבת - חקיקה, החקיקה הזאת צריכה להגיע לכנסת בכנס הקיץ, אחרת אנחנו בכנס החורף תוך חודשיים לא נצליח. ועדת הכלכלה היא ועדה עמוסה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
דרור לא מבין שחלק מהנדיבות שלי נובע ממה שאני יודעת שמונח על שולחנה של ועדת הכלכלה חוץ מרפורמת מוניות השירות.
דרור גנון
מבין.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
זה לא יעזור. אני מבינה שדב לא מצטרף לנדיבות הלב שתקפה אותי לפתע, ואל תתפעלו מזה – זה חד-פעמי, בטח בעניין הזה. אין דרך אחרת. כל השנה היא מתנהלת בצורה מאוד-מאוד מורכבת מבחינת עבודת הכנסת, כלומר אם אני רוצה להעביר חוק עד סוף השנה, אם הוא לא מונח – אני חושבת שאתם צריכים ללכת ולעשות עבודת מטה, ולחזור אלינו, מצדי לדבר או עם יושב-ראש ועדת הכלכלה או אתי, ולהגיד לנו איך אתם עושים את זה. אתם צריכים לתת לנו לו"ז מפורט עוד השבוע. לא שבוע הבא. אמרתי קודם שבוע הבא – אני טועה. אתם צריכים להסביר לנו איך אתם הולכים לנהל את החקיקה הזאת. אתה אומר: תראו את הרפורמה. אנחנו מדברים בכלל על ריק, אבל זה בגללכם. לא יעזור כלום. אם זה היה מונח בפנינו, היינו מדברים בצורה יותר אינטליגנטית. אולי זה באמת שטויות? אולי זה הכי פשוט בעולם? אני מהמרת שלא. תסבירו לנו איך אתם הולכים לנהל את החקיקה הזאת בצורה הזאת.
חוה ראובני
אם החוק יונח על שולחן הכנסת ב-1 באוגוסט או ב-27 באוקטובר זה היינו הך.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
זה לא מדויק בכלל.
חוה ראובני
דיוני מליאה?
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
ודאי. בנסיבות כאלה? מה השאלה? חד-משמעית.
חוה ראובני
אעשה כל מאמץ, שזה יגיע ללו"ז הזה. יחד עם זאת, גברתי ודאי יודעת את התהליך שעובר תזכיר חוק מהרגע שהוא מתפרסם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש חקיקה פרטית.
חוה ראובני
זה יוסיף לך עוד קריאה, אדוני.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זאת הבעיה הכי קטנה שלנו.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
נדבר יפה – יצמידו את זה ויעבירו עם הראשונה. חוה, אין מה לעשות. אני מצטערת שאני דוחקת בך, כי בסוף את חוליה – אני לא מוכנה שאת תהיי צוואר הבקבוק – כלומר המחלקה המשפטית. אני מבינה איך התזכיר הולך להסתובב עכשיו במשרדי הממשלה – איזה סיבוב הוא הולך לעשות. חוה, תצטרכי לבוא ולהגיד למשרד – מצדי שיקצו עוד משאבים במשרדי ממשלה אחרים. תעשו סיעור מוחות, תעשו דיונים אין-סופיים בין משרדי הממשלה, ותגיעו לתזכיר הצעת חוק שמונח על שולחן ועדת הכלכלה ב-1 באוגוסט.
חוה ראובני
ובכל זאת אומר – גם אם אני מעלה אותו לאתר התזכירים הממשלתי היום, וזה לא יקרה היום כי לא כל הדברים המקצועיים סגורים עד הסוף, יש עדיין, לפי הנחיות היועץ, 21 יום לתגובות, ואחר כך ועדת שרים לחקיקה ונסחות לכחול. זה לו"ז שהוא ברזל כמעט. כבר הסברתי שהתחלתי.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
משפט אחד, אברהם, ואני רוצה לסכם את זה. יש פה עוד דיון תכף.
פריד אברהם
בהקשר לדברים שאמרת, אני מבקש הפעם, בניגוד לעבר, שהיה סקר שביעות רצון שלא הגיע אלינו – אני מבקש, שההצעה שמגיעה אליכם, שתגיע גם אלינו. שנעיר את הערותינו.
מיטל להבי
הם עוד לא ראו את החומרים.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
דרור אמר שהם ראו את החומרים.
דרור גנון
הם בכל זאת בעלי עניין.
חוה ראובני
תזכיר החוק יפורסם כשהוא גמור.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לפני הסיכום, אולי תתמצתו לנו, מה הבעיות שמעכבות?
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
הם דיברו על זה. דרור דיבר על זה בדברים שהוא הציג, למה זה התעכב.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אחת, שתיים - שנבין. שהדברים יהיו כתובים.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
היתה אי-הסכמה. אחר כך נתנו הארכה- - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אלה לא דברים מוחשים.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אני מסכימה אתך. אין דברים מוחשיים. אין.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אז איך תעשו מעקב?
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
תשמע. תקשיבו, אני מצפה מכם עד סוף השבוע הזה לעשות עבודת מטה אצלכם, איך הצעת החוק מועברת לכנסת תוך כדי הפגרה. אני הייתי מקציבה עד 1 באוגוסט. אתם לא רוצים 1 באוגוסט – 10 באוגוסט. אין מה לעשות. תראו לאיפה הבאתם את זה – הכנסת מתכנסת לאשר את התקציב לפני הדיונים. מליאת הכנסת תתכנס בספטמבר.
דרור גנון
- - -
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אתם מביאים אותנו למצב שאי-אפשר יהיה להעביר חוק עד סוף השנה. איפה הייתם עד עכשיו? אני מנסה לנהל את זה בשום שכל. אתם לא מציעים פתרונות. אתם רק מערימים בעיות. תציעו פתרונות.
דרור גנון
אנחנו לא מערימים שום בעיה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
לא שמעתי אפילו הצעה פרואקטיבית אחת, שאומרת לי איך אנחנו מעבירים את הצעת החוק הזאת עד סוף השנה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני עושה חשבון מהיר בראש, גברתי – תקני אותי אם אני טועה. לפי החשבון שלי, מבחינת לוחות הזמנים, אתם יכולים להביא את החוק לכנסת לפני סוף הכנס, והתהליכים שגברתי בצדק אמרה עולים בקנה אחד עם הנחיות היועץ המשפטי, שאני כמובן דבק בהם לחלוטין. אני יודע שזו עבודה קשה ושזה לוח זמנים לחוץ. גם אנחנו אחר כך נעבוד בלחץ.
חוה ראובני
הבעיה היא לא לעבוד בלחץ. אני חושבת שהמשתתפים הקבועים פה בוועדה יודעים שאני לא נרתעת מלעבוד לחוץ ומהר, ולתת את הסחורה כמה שאפשר. יש תהליך שבו יש 21 יום לקבל הערות ציבור. זה לא לקבל הערות ציבור ולתייק אותן. זה לקרוא אותן, זה לשקול אותן- - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
באותו יום יישבו ויקראו אותן. אתם כבר למדתם, עשיתם, היה צוות.
חוה ראובני
יש הליך נסחות.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
דרור, מה שאתם עושים לא מספיק. עם כל הכבוד. תסביר לי את עבודת המטה לחקיקת החוק הזה. לא שמעתי מכם תשובה אחת פרו אקטיבית שאומרת מה אתם עושים כדי שהחוק הזה יהיה ערוך ומוכן לפקודתך ב-31.12.16. נקודה. אם הייתם נותנים לי הצעה אחת פרואקטיבית שהייתי יכולה להיתלות, הייתי נתפסת עליה כמו תנין. אתם לא נותנים הצעה. אני לא מבינה איך אתם הולכים לעשות את זה.

אני הולכת לסכם את הדיון הזה. אני כמעט מצטערת שלא קיבלתי את הצעתו של דב חנין להארכה בחודש.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
את יכולה עוד לקבל.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
דב, בגללם.
קריאה
רוצים לחסל אותנו, את כל ענף המוניות.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אם אני מאריכה בחודש, הם הלילה לא ישנים, ואני את זה לא רוצה. חברים, אני מעריכה מאוד את זה שישבתם בשקט במהלך הדיון - אני מכבדת את זה מאוד. אני מבקשת מכם, תנו לי לסיים. עד סוף השבוע הזה אנחנו מקבלים עבודת מטה לידינו, שאומרת איך הצעת החוק הזאת עוברת עד סוף השנה, כולל פירוט פנימי, מתי הצעת החוק הזו מונחת על שולחן הכנסת, ומתי זה עובר קריאה ראשונה. אין ברירה, אין מנוס. תעשו עבודת מטה היום. הבאתם את זה למקום הזה – זה המקום שממנו צריך עכשיו לצאת, ולראות מה עושים עם הדבר הזה. אני מצטערת, אני לא אוהבת לעבוד בצורה כזאת. אני חושבת שאתם אנשים מנוסים ומיומנים. לשם זה הגיע. תוך כדי זה אני מבקשת שכל הפגישות שסיכמנו עליהם עם ארגוני הציבור יתקיימו כדי שנבין איפה הדברים – אברהם, אתה את תזכיר הצעת החוק תקבל יחד עם הציבור כולו. אני מצטערת.
פריד אברהם
מודה לך מאוד.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אתה בעל עניין.
עיסאווי פריג' (מרצ)
גברתי, במידה שלא יעמדו במה שביקשת?
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
זאת שאלה טובה. הם יצטרכו אותנו סביב הדיונים, סביב התקציב וסביב דברים אחרים. נצטרך לראות מה עושים בעניין הזה. אני מציעה כך – הוא צריך לבוא אלינו עם הצגת ההמלצות תוך שבועיים. החומר כבר היה צריך להיות אצלנו, לדברי דרור. לא הגיע אלינו. ועדת הכלכלה ועדה מסודרת. אחרי שנראה את עבודת המטה, ועידית, מאוד חשוב שיושב-ראש הוועדה ואני נדבר על כך ונראה מה עושים עם זה – היה ולא נהיה מרוצים מעבודת המטה שהם עושים להעברת החוק, נצטרך להתכנס ולראות מה עושים עם זה. דיון בכל מקרה יתקיים. זה דיון מהותי שצריך להתקיים בשבועיים הקרובים, עם כל העומס שיש על ועדת הכלכלה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
התחושה שלי, שהם מורחים אותנו.
קריאה
אתה צודק, חבר הכנסת עיסאווי.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
עיסאווי, בדיון שבו אתה לא תגיד את זה על אף אחד ממשרדי הממשלה, אנחנו נעשה מסיבה במליאה.

חוה, בבקשה, את מוזמנת להקריא את ההארכה הקצת עצובה הזאת.
חוה ראובני
היא תהיה אחרונה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
את זה אנחנו יודעים.
חוה ראובני
תקנות התעבורה (הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעת שירות), התשע"ו-2016.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14טו(ג) לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון סעיף 14טו לפקודה. בסעיף 14טו(א) לפקודה, במקום "יום כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016)" יבוא "יום כ"ט בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016)".
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
חבר הכנסת עיסאווי פריג', זאת אחת ההצבעות שאני הכי מרגישה לא בנוח אתן מאז שנכנסתי לכנסת.
מיטל להבי
מה עם שלושה חודשים? הם לא עשו כלום.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
מיטל, עם כל הכבוד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל היא התחייבה שזאת האחרונה.
חוה ראובני
זה אפילו לא תלוי בי.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
אנחנו תמיד זקוקים ליועצת המשפטית ראובני. הפעם אני לא זקוקה לה שתגיד לי את זה – אני יודעת את זה לבד.

בצער רב וביגון קודר אני מצביעה בעד הארכה, רק בגללם. אתה רוצה להצביע אתי או אתה נמנע?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני נמנע. יש לך רוב, זה בסדר.

הצבעה

בעד ההארכה – 1

נגד - אין

נמנעים – 1

ההארכה אושרה.
היו"ר איילת נחמיאס ורבין
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים