ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/08/2016

מחדל בזבוז כספי ציבור על פרויקט תעודות הזהות הביומטריות, מחדל תעודות הזהות הביומטריות שיעלה לנו 100 מיליון שקלים, מחדל תעודות הזהות הביומטריות

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 253

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ו (01 באוגוסט 2016), שעה 11:30
סדר היום
מחדל בזבוז כספי ציבור על פרויקט תעודות הזהות הביומטריות – הצעות חברי הכנסת ניסת סלומינסקי, איילת נחמיאס ורבין ורוברט אילטוב
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

תמר זנדברג
חברי הכנסת
רוברט אילטוב

יעל כהן-פארן

איילת נחמיאס ורבין
מוזמנים
עו"ד עירית ויסבלום - לשכה משפטית, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

יוגב שמני - מנהל אגף מערכות מידע, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

עו"ד חן בן ישראל - לשכה משפטית, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

ברוך דדון - מנהל האגף לביומטריה, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

יורם אורן - יועץ, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים

שירה שושני - סגנית חשב פנים, חשכ"ל, משרד האוצר

צבי דביר - התנועה לזכויות דיגיטליות

עו"ד נגה רובינשטיין - משרד עו"ד גולדפרב-זליגמן, מייצגת את דפוס "בארי"

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

מחדל בזבוז כספי ציבור על פרויקט תעודות הזהות הביומטריות – הצעות חברי הכנסת ניסת סלומינסקי, איילת נחמיאס ורבין ורוברט אילטוב
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, בנושא: מחדל בזבוז כספי ציבור על פרויקט תעודות הזהות הביומטריות, של חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין וחבר הכנסת רוברט אילטוב. נמצאת אתנו רק איילת - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הם תיכף יגיעו. הם בוועדת הכנסת, הם פשוט מתכתשים, מתקוטטים.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, איילת. רק שנייה, איך אתם רוצים לפתוח את הדיון? יש איזושהי מצגת?
קריאה
כן, אבל הם לא מצליחים להעלות אותה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני אשמח להתחיל להציג את הנושא וכמובן לראות כל מצגת שיש בעניין הזה.

אני מודה לך, אדוני יושב-הראש על אישור הדיון הזה. יש פה עניין פרטני של האופן שבו המדינה מנהלת את ענייניה בפטור ממכרז, ויש פה את העניין הספציפי של תעודות הזיהוי הביומטריות. יש פה מחדל ממשי ובזבוז כספי ציבור בוטה שאנחנו חייבים להידרש אליו, וועדת הפנים היא ללא ספק הבית המתאים, גם בגלל שאני כבר מכירה את גישתך לנושא.

כשנחקק חוק חובת מכרזים, המטרה היתה להסדיר את עבודת הממשלה, להגיע למצב שבו לאנשים יש נגישות ויש להם הזדמנות שווה ליטול חלק במכרזי המדינה, ואנחנו יודעים שמכרז של המדינה הוא סוג של עוגן כלכלי מאוד-מאוד משמעותי לכל חברה באשר היא, אגב, קטנה בינונית או גדולה.

תוך כדי התהליך, ואני בעוונותיי כבר הרבה שנים במגזר הציבורי בדרכים כאלה ואחרות, מכירה את זה, והייתי שותפה לחלק מהתקנות בנושא חוק חובת מכרזים – אמרו, אי אפשר בכל דבר שיהיה מכרז, בואו ניתן פטור מחובת מכרזים במצבים מיוחדים. אלא מאי, במדינת ישראל כמו במדינת ישראל החליטו שפטור מחובת מכרזים זו כנראה הדרך הנוחה ביותר להתנהל, כי אנחנו יודעים – אדוני, אתה היית חברת מועצה פעלתן בירושלים, אתה יודע מה זה מכרז. מכרז זה דבר מורכב, זה דורש כתיבה, זה דורש הכנה, זה דורש לראות שיש לך מציעים, זה דורש לפתוח, זה דורש הגינות, ניקיון כפיים ויושרה. אז המדינה החליטה להתנהל בפטור מחובת מכרזים בכל-כך הרבה עניינים.

העניין שמונח לפנינו פה עכשיו הוא עניין מאוד-מאוד בעייתי. מדינת ישראל החליטה בשלב מסוים שהיא עוברת לתעודות זהות חכמות. אתה יודע מה, אני לא נכנסת בכלל לסוגיה אם ביומטרי זה טוב, זה רע, הגנה על הפרטיות. אני לא שואלת יותר את השאלה הזאת, השאלה הזאת לנושא הזה, היא מאחורינו. אני כן שואלת את השאלה, כשמנפיקים את תעודות הזהות, בהנחה שיש רק מציע אחד, או יש מי שזכה, ועדיין העניין נדון בבית-המשפט, האם הזכייה שלו היא מוצדקת או לא מוצדקת? האם העובדה שהוחלט שהולכים לתעודות זהות ביומטריות, מאפשרת באיזושהי צורה, לחשב הכללי, למשרד הפנים או למי מהגורמים, לבזבז את כספי הציבור? משום שאיך שאנחנו לא הופכים את זה, האזרח הישראלי – בעצם מדינת ישראל, מתוקף זה שהמדינה משלמת עבור זה – משלם הרבה יותר מדי כסף על כל תעודת זהות כזאת.

לא רק זו, אנחנו מדברים פה רק בתעודת זהות הזאת, בתעודת זהות החכמה אנחנו מדברים על משהו כמו 300 מיליון שקלים בפטור ממכרז ללא הצדקה. אני אומַר את זה בצורה אפילו יותר ברורה: אם היינו בעולמות של מכרז, לא בעולמות של פטור ממכרז, אנחנו היינו חוסכים כ-160 מיליון שקלים למדינה.

אני אומַר לך יותר מזה: בתוך ההסכם שנחתם עם חברת HP – אני מדברת על ההסכם המקורי – יש דברים שחברת HP התחייבה להם, כמו: מעטפות מסוג מיוחד. אתה יודע, כל דבר פה בכנסת אנחנו לומדים דברים חדשים. יש מעטפה שנקראת - - - HP התחייבה לממן את זה, ולמרות זאת, המדינה עכשיו הולכת לשלם עבור הדבר הזה עוד 7.5 מיליון שקלים. כלומר, היא התחייבה לממן, ואנחנו מתנדבים לשלם.

כדי שיהיה לנו ברור, התוצאה היא שבין 2015 ל-2025, מחיר תעודת זהות יהיה גבוה פי ארבעה מכפי שמחיר תעודת זהות ביומטרית אמור להיות. אנחנו רוצים לעודד את הציבור, נכון? בעצם הונפקו כחמישה מיליון תעודות זהות ביומטריות. עכשיו המדינה כבר התנדבה לשלם עבור עוד שני מיליון תעודות זהות ביומטריות. התנדבה. והכול במציאות של פטור ממכרז. לא במציאות שבה, נניח, לצורך העניין, נגמר המכרז, ואמרנו: אוקיי, בואו נלך עכשיו על ההמשך, בואו נלך ונמכרז את עצמנו מחדש. כי הרי מדובר על הסכמים של הרבה מאוד שנים אחורה, והטכנולוגיה מאוד-מאוד-מאוד התקדמה. למה לא לצאת למכרז חדש? למה לא לבדוק כמה זה צריך לעלות למשק הישראלי? למה לא לבדוק כמה זה אמור לעלות לקופת המדינה?
היו"ר דוד אמסלם
איילת, תסכמי. אני עכשיו רוצה להתרכז. תסכמי את הנקודות בקצרה.

את אומרת, לפי הבנתי, שהיה מכרז ש-HP זכתה בו - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
ב-2005. נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה כרגע באיזה היקף, והמדינה החליטה להמשיך איתה את ההתקשרות על בסיס - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כל פעם, כן, יעילות, חיסכון, יעילות, חיסכון.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. על בסיס מה הם הגדירו אותה?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כהתקשרות של יעילות וחיסכון כל פעם.
היו"ר דוד אמסלם
לפי הבנתי, אין מושג כזה: יעילות וחיסכון בהערכת מכרזים. אולי אני לא יודע. הגדירו אותו כספק יחיד?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא, בדבר הזה הם לא הוגדרו כספק יחיד.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט נשאל איך הגדירו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הם לא הוגדרו כספק יחיד במכרז הזה.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה. אז אין לך תשובה, את אומרת, האריכו את המכרז – כמה פעמים האריכו את המכרז?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לדעתי, לפחות שלוש פעמים.
היו"ר דוד אמסלם
באיזה היקפים מצטברים?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בסכומים מצטברים אנחנו מגיעים כבר ל-300 מיליון שקל.
צבי דביר
380 מיליון.
היו"ר דוד אמסלם
מי אתה?
צבי דביר
צבי דביר, מהסדנה לידע ציבורי. אני פשוט העברתי את הנתונים האלה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל אני הכרתי את הנתונים. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
אז את אומרת שמדובר על מכרז מתגלגל, הערכה מתגלגלת בהיקף של 300 מיליון שקל. דבר שני, את אומרת שישנם שירותים שהמדינה היתה אמורה לקבל אותם חינם מתוקף המכרז והיא התנדבה לשלם עבורם. אלה שתי הנקודות המרכזיות, כדוגמת אותן מעטפות שאמרת, וכולי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה נכון. ודבר נוסף, המדינה עכשיו התחייבה לשלם עבור שני מיליון תעודות נוספות ללא צורך.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, להאריך את המכרז עוד פעם?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הארכת המכרז בוודאי.
היו"ר דוד אמסלם
מה הכוונה שלך, שני מיליון תעודות נוספות? אני מניח שאם יש חמישה מיליון תעודות זהות, זה חמישה מיליון אזרחי מדינת ישראל שצריכים תעודות זהות. אז מה, יש כאלה שמקבלים שתיים?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא. אני חושבת שהמדינה לא קונה בדיוק פר אזרח. אני לא נכנסתי לשיקולים של משרד הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
הם משלמים להם פר מכרז?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא, יש תעודות שהולכות לאיבוד, יש לזה כל מיני - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, קנו עוד שני מיליון מעבר לחמישה מיליון שצריך?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון. משהו פה פשוט לא הגיוני.
היו"ר דוד אמסלם
את אומרת לי, עזוב את הפרטים המדויקים, משהו פה לא מסתדר לי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא, לא, לא. הפרטים דווקא חשובים, אדוני יושב-הראש. אבל אני אומרת, משהו פה מאוד-מאוד לא הגיוני. מזמן היה צריך לצאת למכרז חדש.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. רוברט, בבקשה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
תודה, כבוד היושב-ראש. אני אתחיל בציטוט מסיכום ישיבת ועדת הפטור ממכרז מיום 14.9.2014 – הערות ונימוקים:

"בשנת 1993 זכתה חברת HP (להלן: החברה) במכרז פומבי להקמת מערכת מחשוב מרכזית לרשות האוכלוסין - - - והחל משנת 2004 עד 2009 הרשות הרחיבה את ההתקשרות עם החברה על-ידי ועדת המכרזים המשרדית."

אנחנו רואים פה את ההמשכיות של החוזים לתקופה של מאז תחילת העלייה הגדולה - - -
היו"ר דוד אמסלם
כמה שנים? 25 שנה?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אתה מדבר על כל הפטורים?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
מאז ועד היום הגיעו הפטורים לכ-800 מיליון שקלים לחברה אחת, כאשר יש לא מעט מתחרים בשוק למוצרים שונים, ואפשר היה גם להוזיל מאוד את העלויות לקופה הציבורית, לקופת המדינה.

אני לא אכנס לסעיפים פרטניים בנוגע לאן הלך ואיך ולמה. אני מדבר על העיקרון. אני חושב שהעיקרון פה מדבר בעד עצמו, ואנחנו רואים שיש פה המשכיות, והשאלות המרכזיות הן בעצם למה משרד הפנים לא בוחן מה תהיה העלות של האלטרנטיבות או לצאת למכרז חדש? ממתי מתקשרים לתקופה כל-כך ארוכה, שבמצטבר זה כמעט 25 שנים, ועכשיו רוצים להמשיך ולהתקשר עד 2025. אנחנו מכירים במדינת ישראל לא מעט חברות היי-טק שיכולות לתת ולספק ולהתחרות, ואני חושב שהמטרה הציבורית היא להרחיב פה פעילות של חברות שונות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה לאו דווקא היי-טק. זו תעשייה מסורתית.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
גם היי-טק.

ולמה אנחנו מסכימים בכלל לשלם סכומים כאלה גדולים? ולשם מה צריך עוד כמה מיליוני תעודות זהות כאשר יש במלאי כארבעה מיליון תעודות שלא משתמשים בהן עדיין?
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
HP, לבקשת המדינה, רכשה חמישה מיליון תעודות - - -
היו"ר דוד אמסלם
ואתה אומר, עדיין לא מומש הפוטנציאל הזה, וכבר הזמינו עוד שלושה מיליון.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
השתמשו ב-800,000. בכ-4,200,000 עוד לא השתמשו. עכשיו מזמינים עוד שני מיליון.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות שזה הרף המינימלי, חמישה מיליון, במלאי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה מה שהיה בהסכם המקורי, נכון. אבל עוד לא השתמשו בזה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
גם זה לא מסתדר. זה הופך ל-6.2, אז זה גם עובר את הרף המינימלי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
דודי, אני רק רוצה שתהיה ער לזה שמדובר באספקה של שני מיליון צעודות במחיר של 51.5 שקלים לכל תעודה, בלי פרסונליזציה. כלומר, אנחנו מדברים על סכומים הרבה-הרבה-הרבה יורת גבוהים, כשהיום את התעודות-זהות האלה אפשר להשיג ב-25 שקלים, 30 שקלים, כולל פרסונליזציה.
היו"ר דוד אמסלם
הייתי רוצה לדעת, מי מוביל את המכרז הזה, משרד הפנים או החשב הכללי?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אין מכרז.
היו"ר דוד אמסלם
מי מקבל את ההחלטות?
חן בן-ישראל
משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה.
היו"ר דוד אמסלם
ואיך החשב הכללי מתחבר פה? אני רוצה ל הבין את החיתוך.
חן בן-ישראל
ההתקשרות עם HP – מדובר בשתי התקשרויות שונות. רק למען הזהירות, למען הסר ספק, אני רוצה לציין, יש לנו עתירה תלויה ועומדת שהוגשה ביוני האחרון על-ידי חברת "בארי". אנחנו עומדים בפני הגשת כתב התשובה במסגרת העתירה, שם תתבררנה גם הטענות, שאני מניחה שהן תעלינה כאן בדיון. זה בבחינת גילוי נאות.

ולשאלתך, אדוני היושב-ראש – משרד האוצר הוא החוק במסגרת תקנה 3(4ב3) לתקנות חובת המכרזים. ועדת הפטור בחשכ"ל אישרה לנו את ההתקשרות.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אתם פניתם לחשכ"ל והם אישרו את ההתקשרות.
חן בן-ישראל
נכון. זו הסמכות היחידה בהתאם לתקנות חובת המכרזים. מדובר בהרחבת התקשרות, ולכן זו סמכות שאינה מסורה לוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. בואו נעבור לחשכ"ל. למה אישרתם להם את הפטור?
שירה שושני
התפקיד של החשב הכללי לבחון את - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו יודעים מה התפקיד. תהיי ספציפית לגבי הנושא הזה.
שירה שושני
גם בבחינה הזאת היתה בחינה של החשב הכללי לכל אורך הדרך, עם נציג של החשב הכלל יושב כסגן חשב או כחשב בוועדות המכרזים המשרדיות, עם ועדות שדנו בכל הבקשות האלו, גם בפטורים יש המלצות של סגן בכיר לחשב הכללי לכל הארכה, וגם - - -
היו"ר דוד אמסלם
את יודעת מה, אני אשאל את השאלה אחרת. כנראה אני צריך לשאול שאלה אחרת.

ברמה העקרונית, מי נותן אצלכם את הפטור? זה בן-אדם? יש ועדה? איך זה עובד?
שירה שושני
ועדה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בהרכב הוועדה?
שירה שושני
יועצת משפטית, - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי יושב-ראש הוועדה?
שירה שושני
היועץ המשפטי, לצורך העניין.
היו"ר דוד אמסלם
היועץ המשפטי של?
שירה שושני
זה הולך ככה: עורכת-דין נעמה קאופמן היא יושבת-ראש ועדת הפטור ומנהלת הסיכונים הממשלתית.
היו"ר דוד אמסלם
היא יושבת בחשב הכללי?
שירה שושני
כן, כל חברי ועדת הפטור - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הם כולם עובדי החשכ"ל?
שירה שושני
כולם עובדי החשב הכללי, למעט יועץ משפטי של משרד האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נתחיל: היושבת-ראש היא נעמה קאופמן. מי עוד?
שירה שושני
יועץ משפטי של מה?
היו"ר דוד אמסלם
היא בעצמה יועצת משפטית. היא צריכה עוד יועץ משפטי?
שירה שושני
היא יושבת כיושבת-ראש ועדה, לא כיועצת משפטית. זה שבהכשרה שלה היא עורכת-דין - - -
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, יועץ משפטי של מי?
שירה שושני
יועץ משפטי מטעם משרד האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
מי זה? מישהו קבוע? מתחלף?
שירה שושני
הם מתחלפים.
היו"ר דוד אמסלם
מהמחלקה המשפטית במשרד האוצר?
שירה שושני
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. מי עוד?
שירה שושני
מנהלת הרכש הממשלתי.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, לא היה יותר נכון שמנהלת הרכש הממשלתי תהיה יושבת-ראש ועדת הפטור? היא הרי עוסקת ברכש.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל אתה הצבעת על הדבר הנכון, כי כולם עובדי החשכ"ל. זאת הבעיה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, עוד מעט. תני לי. בואו נתקדם.

מנהלת הרכש הממשלתי – אני מבין שיש רכישות שהממשלה מנהלת אותן באופן מרוכז?
שירה שושני
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
ומי עוד?
שירה שושני
אלה שלושת החברים.
היו"ר דוד אמסלם
זאת הוועדה?
שירה שושני
כן. וההמלצות שלהם עוברות לאישור החשבת הכללית.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כל פטור עובר את אישור החשבת הכללית?
קריאה
בהתאם לתקנה הספציפית.
היו"ר דוד אמסלם
בדרך-כלל המשרד מבקש את הפטור, או המשרד מבקש רכישה כלשהי ואתם מנווטים את הכיוון? אם זה פטור או אם זה מכרז.
שירה שושני
לא, רכישות לא מגיעות לוועדת הפטור. ועדת הפטור דנה רק בפטורים שלא ניתן לאשרם במשרד. יש פטורים שבסמכות המשרד לאשר אם זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה הפטורים שהמשרד יכול לאשר? זה הולך לפי כסף או לפי נושאים?
שירה שושני
זה הולך לפי סכומי כספים.
קריאה
לנסיבות מיוחדות וחריגות. זה מה שהתקנות אומרות.
היו"ר דוד אמסלם
מה סכום הכסף שיכול המשרד לאשר ומה עובר אליכם?
שירה שושני
המשרד יכול לאשר בין 2.5 ל-4 מיליון שקלים, תלוי בנסיבות ותלוי בתקנת הפטור.
היו"ר דוד אמסלם
מעבר לארבעה מיליון שקל, זה אירוע שמתגלגל אליכם?
שירה שושני
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי את הפרוצדורה. זה אומר שרוב הפטורים ממכרז המשמעותיים הרלוונטיים מגיעים אליכם.
שירה שושני
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
מה הם הנימוקים שלכם במקרה הזה לא לעשות מכרז?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
להארכת הפטור.
היו"ר דוד אמסלם
לא, הנימוקים לא לעשות מכרז. תקני אותי – אני מבין, לפי מה שאמר חברת הכנסת אילטוב, שלפני כ-20 שנה או 25 שנה, היה מכרז שזכתה בו HP.
שירה שושני
זה מכרז לא לתיעוד ביומטרי - - -
היו"ר דוד אמסלם
תספרו לנו מה קרה פה, את הנתונים, את העובדות.
שירה שושני
מדובר פה במכרזים שונים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
רוברט דיבר על מתי התחילו להתקשר עם HP.
קריאה
אבל זאת התקשרות שונה שהיא לא רלוונטית.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כן, אבל לא משנה. הוא מדבר על היקף הפטור ממכרז.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אתם מנמקים כהסבר לכל הדבר הזה, והנימוקים שאתם התחלתם מ-1993 - - - המשכיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, רוברט. תן לי להבין את הפרטים. איילת, אצלי זה לא עובד ככה. אני עכשיו רוצה ללמוד את הפרטים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בבקשה. אני לא הפרעתי.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, ספרו לנו את הפרטים – מה קרה ב-HP ומה קרה מבחינת הנושא של סוגי השירותים.
יוגב שמני
שמי יוגב שמני, מנהל אגף מערכות מידע, רשות האוכלוסין וההגירה. רק כדי לדייק בנתונים ובעובדות, - - - הסכמים שונים. ההסכם מ-1993 מדבר על מערכת "אביב" שמנהלת את מרשם האוכלוסין, לא קשור לפרויקט של תעודות זהות חכמות. אגב, גם פה מתנהל תהליך - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אבל אתם מנמקים כבסיס לכל ההתקשרויות האלה דווקא את ההסכם הזה.
יוגב שמני
לא. אין שום קשר - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה רשום פה, אבל לא משנה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
שמע, אני קורא מה שכתוב. אתם כותבים פה. זה לא אנחנו.
יוגב שמני
אני יודע מה כתבנו.
היו"ר דוד אמסלם
רוברט, אתה צודק אבל בוא נתקדם. אתם כתבתם את זה, אבל בוא נתקדם. אתם כתבתם רקע.
יוגב שמני
לא, זו התקשרות - - -
היו"ר דוד אמסלם
היות ורוברט כבר העלה את זה – אתם פתחתם, הערות הנימוקים, בשנת 1993 זכתה חברת HP. יעני, אתם כבר הבאתם את המעטפת של HP באופן כללי. אבל בוא נעזוב את זה - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
זה סיכום ישיבה שבה ניתן הפטור.
יוגב שמני
אבל זה פטור אחר.
היו"ר דוד אמסלם
הסתכל אליי. בגדול תספר לנו כרגע מבחינת הסיפור הביומטרי מה קרה, בעובדות. מתי יצא המכרז הראשון?
חן בן-ישראל
המכרז של ניהול התיעוד החכם יצא בשנת 2005.
היו"ר דוד אמסלם
2005, זה הביומטרי?
חן בן-ישראל
כן.
נגה רובינשטיין
2001.
היו"ר דוד אמסלם
מי כבודה?
נגה רובינשטיין
עורכת-דין נגה רובינשטיין.
היו"ר דוד אמסלם
מאיפה את?
נגה רובינשטיין
ממשרד גולדפרב-זליגמן, מייצגת את דפוס "בארי".
היו"ר דוד אמסלם
אז אין לך זכות דיבור כרגע.
נגה רובינשטיין
אבל יש כאן עובדות.
היו"ר דוד אמסלם
כרגע את לא מקבלת את זכות הדיבור רק אם אני מחליט.
נגה רובינשטיין
בסדר גמור.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה כרגע לשמוע קודם כל את הפרטים מהמדינה. מתי פרסמתם? - - -
חן בן-ישראל
אני לא מדברת על המכרז שבוטל. אני מדברת על המכרז - - -
היו"ר דוד אמסלם
את לא עונה לה. את שואלת את השאלה שלי. עזבי עכשיו. היא יכולה להגיד לך, לפני 50 שנה. עזבי.

מתי יצאתם למכרז?
חן בן-ישראל
המכרז הרלוונטי לדיון הנ"ל פורסם בשנת 2005.
היו"ר דוד אמסלם
מה ביקשתם בו?
חן בן-ישראל
רשות האוכלוסין עוד לא הוקמה. משרד הפנים פרסם את המכרז. ביקשנו בו קבלת הצעות להנפקת תעודות זהות חדשות.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה חדשות?
חן בן-ישראל
במסגרת התיעוד הלאומי החכם - - -

-
היו"ר דוד אמסלם
זה הביומטרי?
חן בן-ישראל
כן, הכרטיסים החכמים.

במסגרת המכרז הוגשו שתי הצעות - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה. מה היה היקף ההצעה? מה היקף הבקשה? כמה ביקשתם? שני מיליון? חמישה מיליון? 20 מיליון?
חן בן-ישראל
במכרז פחות מתחייבים. במסגרת החוזה מתחייבים ל-2.5 מיליון כרטיסים.
היו"ר דוד אמסלם
2.5 מיליון - - -
חן בן-ישראל
כרטיסים.
היו"ר דוד אמסלם
תעודות. אני לא יודע מה זה כרטיסים.
חן בן-ישראל
כן. כרטיס חכם.
היו"ר דוד אמסלם
כמה חברות - - -?
חן בן-ישראל
התמודדו שתי חברות: חברת "בארי" וחברת HP.
היו"ר דוד אמסלם
היו עוד חברות או שרק אלה? - - -
חן בן-ישראל
שתיים. ניגשו שתיים.
היו"ר דוד אמסלם
רק אלה?
חן בן-ישראל
כן, שתי הצעות, חברת "בארי" וחברת HP- - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, חברת HP זו חברה ישראלית?
חן בן-ישראל
לא.
היו"ר דוד אמסלם
לא? חברה בין-לאומית?
חן בן-ישראל
כן.

חברת "בארי" נפסלה בשלב תנאי הסף, ונשארה הצעה יחידה של חברת HP.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
סתם מסקרנות – למה היא נפסלה?
חן בן-ישראל
תנאי סף.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב, לא חשוב.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
מה בתנאי הסף? לא, זה מעניין.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא הדיון שלנו עכשיו.
חן בן-ישראל
משהו - - - אחד התנאים הטכנולוגיים.
היו"ר דוד אמסלם
תקשיבי לי, את עונה רק על השאלות שלי כרגע. לא חשוב מ ה בתנאי הסף. בואו נתקדם.

זה בשנת 2005. דרך אגב, המכרז היה על כמות או תקופה? או כמות ותקופה ביחד?
חן בן-ישראל
החוזה הוא עד שנת 2020, עם עוד חמש שנים אופציה.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל על הכמות. בשנת 2005 אתם יצאתם ל-2.5 - - -
חן בן-ישראל
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לפעמים יוצאים לכמות ותקופה – אני רוצה 2.5 מיליון לשנה, או לפעמים אני רוצה רק שנה מה שמבקשים. ולפעמים אני הולך רק לכמות בלי קשר לתקופה. אני שואל כאן אם אתם הגבלתם את הכמות – את הכמות אני יודע, 2.5 מיליון.
חן בן-ישראל
הכמות היתה עד ל-30 ביוני 2015.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, זה היה כמות ותקופה. זה אומר 2.5 מיליון, מה שנקרא: המוקדם מביניהם. אם הגענו ל-2.5 מיליון לפני כן, אז המכרז הסתיים, ואם הגענו ל-2015 בלי שמיצינו את כל הכמות, גם המכרז הסתיים.
חן בן-ישראל
לא מדויק.
היו"ר דוד אמסלם
ככה אני מבין. אני הוצאתי כמה מכרזים בחיים.
חן בן-ישראל
אין בעיה. אני מספרת לך. המכרז הוא על הנפקת 2.5 מיליון תעודות עד 2015, ולפי ההסכם יש עוד, להאריך את שלב הייצור בעוד שנה נוספת.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אתם החלטתם לתת לו הארכה עד 2016?
חן בן-ישראל
זה במסגרת המכרז. אני בכוונה - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, כן. באותו מכרז של 2005.
חן בן-ישראל
נכון. זה לא החלטה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אתם יצאתם למכרז ל-10 שנים פלוס אופציה לעוד שנה, 11 שנים?
חן בן-ישראל
אופציה עד 2020, חמש שנים נוספות מ-2015.
היו"ר דוד אמסלם
חמש שנים נוספות? זה אומר שאתם יצאתם למכרז ל-15 שנה? אתם מכירים מכרז כזה במדינת ישראל, חוץ מזה? איזה? באיזה נושאים?
חן בן-ישראל
האאוטסורסינג של ביקורת הגבולות.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל, ל-15 שנים?
יוגב שמני
רוב הפרויקטים הטכנולוגיים הם לתקופה כזאת.
היו"ר דוד אמסלם
למה ל-15? למה לא תעשו ל-100 שנה? אתם לא חושבים שבפרק זמן הזה גם הטכנולוגיה משתנה, המחיר משתנה, משהו משתנה? נשמע לכם הגיוני? אם אני הייתי עושה עכשיו מכרז לארוחות צהריים לגנים ל-20 שנה, היה נשמע לכם סביר? או שהחשבת הכללית היתה אומרת לא?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
דווקא פה יותר כדאי, כי האוכל עולה במחיר - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, זה בלי קשר לאוכל. זה לחשבת הכללית. אני עכשיו עובר אלייך.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
יש כאן הטעייה. אני רוצה להסב את תשומת לבך. זה משהו קריטי למה שאתה שואל: מה אורך חיי המכרז? אתה שאלת שאלה נכונה.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאני שואל.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל הם ענו לך תשובה לא נכונה. אורך חיי המכרז לא היה 10 שנים. הוא היה חמש פלוס חמש. ההארכה עכשיו היא לא במסגרת המכרז.
היו"ר דוד אמסלם
המכרז היה כמה שנים?
חן בן-ישראל
לא אמרנו שכּן.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אז בבקשה, צענו לשאלה.
תמר זנדברג (מרצ)
ובמעבר מהחמש הראשון לחמש השני גם היה פטור?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
או אי-עמידה בתנאי הסף או משהו?
היו"ר דוד אמסלם
על כמה שנים היה המכרז? לא מצטבר. לכמה שנים היה המכרז הראשון?
תמר זנדברג (מרצ)
מה יש לכם? אני לא מבינה, מה זה ההוראות האלה שאתם מחלקים פה לאנשים? באמת אני שואלת, לְמה זה מיועד? יש יושב-ראש לישיבה הזו, הוא מחלק רשות דיבור. מה העניין?
היו"ר דוד אמסלם
תמר צודקת. אבל בואו נתקדם. אתם יצאתם למכרז ב-2005, לחמש פלוס משהו או ישר לעשר שנים?
חן בן-ישראל
לא, לחמש שנים עם אופציה לעוד חמש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
אז תעני לי, נשמה, שהמכרז היה לחמש פלוס חמש. את אמרת לי לעשר שנים. זה כבר לא בסדר. מבחינת התשובה, היא לא מדויקת, בלשון המעטה. המכרז היה לחמש שנים, והיתה אופציה לעוד חמש שנים. גם זה כשלעצמו זה דבר חמור מאוד, לדעתי, מבחינת אורכי זמן. אין מכרזים כאלה בפרקי זמן כל-כך ארוכים.
יוגב שמני
בפרויקטים טכנולוגיים בוודאי שיש מכרזים כאלה ארוכים. מדובר פה על הקמת קו ייצור, ונפרט בהמשך מה כלל כל המכרז הזה, ולכן לא עושים מכרזים כאלו קצרים.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, הלאה. אני לא מקבל את זה, אבל בואו נתקדם. בסוף זה תעודת זהות.

זה היה חמש פלוס חמש, ל-2.5 מיליון כרטיסים המכונים: תעודות זהות. עברנו את החמש פלוס חמש.
חן בן-ישראל
עוד לא עברנו את החמש - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני אלך לשיטה שלך, לשאלה שלך. ממה נפשך? אם אנחנו הולכים למכרז ארוך-טווח, למה מראש לא הלכנו לעשר פלוס עשר? הרי אם הלכתם לחמש, הבנתם שחמש זה התקופה הכי נכונה, ואחרי זה, מקסימום, נגיד שהייתם צריכים לתת עוד שנה, נתתם עוד חמש. וגם התעסקתם בטכנולוגיה ארוכת-טווח. הרי אנחנו לא מדברים על סנדוויצ'ים, אתם יודעים על מה אתם מדברים. אז למה לא הלכתם ישר על עשר? אז אתה מבין שיש פה משהו - - -

עברו חמש שנים, למה החלטתם להאריך את זה בעוד חמש שנים?
חן בן-ישראל
אנחנו עוד לא החלטנו להאריך - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אתם יצאתם ב-2005 למכרז - - -
חן בן-ישראל
אבל תחילת לוח הזמנים לא מדויקת, כיוון ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
את אמרת לי.
חן בן-ישראל
רגע, אני באה להסביר. המכרז פורסם בשנת 2005, ברור שבפועל התקשרנו איתם רק בדצמבר 2008.
היו"ר דוד אמסלם
שלוש שנים?
חן בן-ישראל
היו עתירות. כן. לכן מניין חמש השנים לא נספר מ-2005, המכרז רק פורסם ב-2005. היו עתירות - - -
היו"ר דוד אמסלם
מתי נחתם החוזה?
חן בן-ישראל
התוספת הראשונה לחוזה נחתמה ב-1.12.2008.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לחוזה לחמש פלוס חמש. מחתימת החוזה – חמש פלוס חמש. לא המכרז.
חן בן-ישראל
נכון.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל החמש הראשונות כבר עברו.
היו"ר דוד אמסלם
אז בואי נתחיל ב-2008.
תמר זנדברג (מרצ)
הרי ההארכה הראשונה כבר נכנסה לתוקף, וההארכה נרשמת כפטור - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, אז אני רושם בפניי שהמכרז הופעל ב-2008. אז נגיד, 2008 פלוס חמש שנים, הגענו ל-2013. דרך אגב, עד 2013 בכמה תעודות זהות מתוך ה-2.5 מיליון השתמשתם?
חן בן-ישראל
סליחה שאני קוטעת אותך. גם ה-2.5 מיליון לא מדויק. הוא נתון שהוא בדרך, כיוון של-HP היה אומדן במסגרת המכרז, והצעתה של חברת HP היתה גבוהה מהאומדן, ולכן משרד הפנים פנה לוועדת הפטור בחשכ"ל - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי, מה זאת אומרת, האומדן? כמה כרטיסים אתם ביקשתם?
חן בן-ישראל
מבחינה טכנולוגית, על זה אני מספרת.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני שואל על כרטיסים.
חן בן-ישראל
לא, אומדן פר מחיר מבחינת התהליך - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני עוד לא במחיר. לא שאלתי אותך על המחיר כרגע.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
בכמה השתמשו?
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל שאלה פשוטה.
חן בן-ישראל
כן, אבל כדי לדעת איפה אנחנו עומדים עכשיו ולמה אנחנו עומדים עכשיו פה, צריך ללכת אחורה. ולכן אני מספרת על זה. זה אולי מַלאה, אבל צריך לספר את העובדות.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני שואל שאלות אחרות, ואת מספרת לי סיפורים אחרים, שחבל לי על הזמן. אני שואל שאלה פשוטה: ב-2008 בעצם הפעלתם את המכרז, והמכרז, לפי מה שאת אומרת, אני רושם כל מה שאת אומרת, 2.5 מיליון יחידות לחמש שנים. את אומרת, מ-2005 עד 2008, אתם בעצם הבנתם שטעיתם במה?
חן בן-ישראל
במסגרת התקנות יש אופציה לצאת למכרז ולשים אומדן.
היו"ר דוד אמסלם
אומדן על מה?
חן בן-ישראל
אומדן על מחיר.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
על המחיר פר יחידה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין – אתם יצאתם עם סכום ואמרתם כמה תעודות זהות נכנסות בסכום?
חן בן-ישראל
לא, זה לא נחשף למציעים.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל, כי אחרת אני לא מבין מה הכוונה, השתנה האומדן.
חן בן-ישראל
אז אני מספרת. כשיוצאים למכרז, לא בכל מחיר אתה רוצה להתקשר עם אחת החברות שתזכה במכרז כי יכול להיות שזה לא כדאי לך מבחינה כלכלית. ולכן, בהתאם לתקנות, אתה יכול לשים אומדן שהמשרד, מי שפרסם את המכרז, שם את הכסף כמה להערכתו – לאחר שהוא עשה את הבדיקה, מחירי השוק באותו זמן – יעלה כרטיס, שם את זה בתיבת המכרזים, וכשפותחים את הצעות המחיר במסגרת המכרז, רואים עד כמה יש סטייה בין הצעת המחיר של חברה X, Y, Z, לבין האומדן שעורך המכרז שם.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
למה את אומרת שהצעת המחיר היתה גבוהה ב-70%?
חן בן-ישראל
אני אמרתי. אמרתי.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
70%.
היו"ר דוד אמסלם
איילת, זה בסדר. שנייה.
חן בן-ישראל
אמרתי.
היו"ר דוד אמסלם
ולכן בעצם הורדתם את הכמות?
חן בן-ישראל
לא. ולכן משרד הפנים פנה בזמנו לוועדת הפטור, ביקש לבטל את המכרז, ושם בוועדת הפטור, במסגרת הדיון שהיה, הנחתה את משרד הפנים לצאת במשא ומתן מול חברת HP. יצא משרד הפנים במשא ומתן מול חברת HP – אגב, היו עתירות ובית-המשפט קיבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
התהליך מובן לי עד עכשיו.
חן בן-ישראל
ובמסגרת המשא-ומתן, לשאלתך, אדוני היושב-ראש, המדינה התחייבה להעלות את כמות הכרטיסים מ-2.5 לחמישה מיליון, זה תמורת הורדת מחיר הכרטיסים.
היו"ר דוד אמסלם
אני עכשיו עובר בחזרה לחשבת הכללית: זה חוקי מה שהיא עשתה?
שירה שושני
בהחלט.
היו"ר דוד אמסלם
הרי כשאנחנו יוצאים למכרז, יש לנו שתי אופציות: או לנהל משא ומתן ולא לעשות מכרז, או לעשות מכרז. אם האומדן שלנו גבוה, זה בעיה שלנו. המציע הוא מציע. הוא יכול להציע: אני רוצה עבור תעודה 100 שקלים, ואנחנו חשבנו עשרה שקלים, אז כנראה את האיש שלנו צריך לפטר, הוא לא מבין. האומדן לא קשור למכרז. האומדן הוא בעיה שלנו. נניח שיש פערים, אנחנו יכולים לפסול את המכרז. נניח שהחלטנו לנהל משא ומתן בגלל שהוא לכאורה מבחינתנו ספק יחיד, בגלל שהוא היה על המדף לבד, עדיין אין לנו אופציה להגדיל לו את הכמות. למה? כי יכול להיות שתוך שנה-שנתיים, ייכנס מישהו חדש לשוק. אז איך הגדלתם לו את הכמות? תבינו מה עשיתם פה: לקחתם כסף ציבורי - - -
חן בן-ישראל
זו שאלה משפטית.
היו"ר דוד אמסלם
עזבי, משפטית.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זו לא שאלה משפטית.
חן בן-ישראל
- - - שלא נפל פגם בהחלטות - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזבי עכשיו. אני כרגע לא בית-משפט. אני כרגע דודי אמסלם. אני כרגע מכיר את התנהלויות שלי. גם יש בזה היגיון מסוים בכל מה שקורה פה, בכל המכרזים. הרי לא יכול להיות שאתה זוכה במכרז, ואחרי זה במשא ומתן אני מכפיל לך את המכרז. למה? כי ככה, בא לי. אני מנהל איתך משא ומתן ואומר לך, תוריד 10% וניתן לך עוד. אז מה עשינו במכרז?

דרך אגב, למה עצרתם בחמישה מיליון? ואם הייתם עוצרים, בשביל האבסורד, ב-200 מיליון? הייתם אומרים לו, בוא תוריד לנו עוד 7% ותקבל ל-100 השנים הקרובות. נשמע לכם הגיוני?
שירה שושני
במכרז המקורי פורסם שמעוניינים לרכוש 2.5 מיליון תעודות זהות, עם צפי של חמישה מיליון תעודות זהות.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה, צפי?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
צפי לכמה שנים?
היו"ר דוד אמסלם
אבל אם יש לכם צפי לחמישה מיליון, למה לא יצאתם למכרז על חמישה מיליון תעודות זהות? לא הבנתי. אם אתם חשבתם שאתם צריכים חמישה מיליון, תצאו לחמישה מיליון. או שאתם מחבבים לעשות מכרזים? לא הבנתי. מה הרעיון?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הם הותירו את המכרז עם מציע יחיד. בגלל זה שאלתי על תנאי הסף.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל שאלה: אם אתם צריכים חמישה מיליון, למה יצאתם למכרז של 2.5 מיליון?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
דודי, תוספת חשובה: זה שבית-המשפט לא פסל את המכרז – מבקר המדינה הוציא דוח מאוד-מאוד חמור על - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזבי, אני לא מבקר המדינה ולא בית-משפט.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בסדר, אבל מבקר המדינה הוציא דוח חמור על ההתקשרות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מביא את ההיגיון שלי, גם אם אני חולק עליהם. אני גם בא מהתחום, לכן אני מבין איך מתנהלים מכרזים. לפעמים שופטים לא יודעים מה הדינמיקה שקורית.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון, אבל דווקא מבקר המדינה הבין.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל כאן: אם חשבתם שאתם צריכים חמישה מיליון, למה יצאתם ל-2.5? ואם יצאתם ל-2.5, אז איך יכול להיות שניהלתם איתו משא ומתן כדי שיעשה לכם הנחה, והגדלתם את זה לחמישה מיליון?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
ואם כבר הגדילו לחמישה, אז למה? - - -
היו"ר דוד אמסלם
ואם הגדלתם כבר לחמישה מיליון, אז למה אתם צריכים עוד שני מיליון עכשיו? יש לכם תשובות, רבותי?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
ובמחירים הנקובים, כשאתם יודעים שבשוק יש מחירים יותר נמוכים?
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, אני עוד לא שם. אני לא בשוק. אני שאלתי שאלה פשוטה.
חן בן-ישראל
אני רק רוצה לציין, ברשותך, אדוני היושב-ראש, מדובר פה במכרז בשנת 2005.
היו"ר דוד אמסלם
את לא היית שם?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
עוד היית בבית-ספר.
חן בן-ישראל
מבחינת הפרסונות - - - עניינים של התיישנות ועניינים - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת? אבל המכרז בתוקף, הוארך בתום המכרז ואז הוארך פעם שנייה ואז אתם אומרים לנו שיש התיישנות? אז אל תעשו מכרזים כאלה ארוכים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הרגע הסברת לנו שהמכרז בתוקף.
חן בן-ישראל
הוא לא הוארך פעם שנייה - - -
היו"ר דוד אמסלם
חן, נשמה, אנחנו הבנו את זה. אנחנו נחזור אחורה. לא אמרנו את זה, בסדר? בגדול, הרי כשאת באה לכאן את מדברת איתי במסגרת משרד הפנים ב-70 שנה האחרונות. הרי יש את הרצף.
חן בן-ישראל
ברור, וציינתי את העובדות.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני מסביר בגדול, אנחנו הבנו את האבסורד עד החמישה מיליון, עד 2015. עכשיו למה אתם מבקשים להאריך את זה עוד פעם? נגיד שעשינו טעות, נגיד שאז היו אחרים, לא אנחנו, שעשו משא ומתן והאריכו את זה מ-2.5 לחמישה מיליון. נגמרו החמישה מיליון, עברו מאז פרסום המכרז למעלה מעשר שנים, הכול השתנה בעולם, הטכנולוגיות, המחירים וכולי, האם אתם לא חושבים שבנקודה הזאת זה נכון לצאת למכרז חדש? או שאתם כבר לקוחות שבויים?
חן בן-ישראל
בשנת 2013 הרשות הבינה שהחוזה מחייב את המדינה לשלם עד סוף יוני 2015 עבור חמישה מיליון תעודות, לא רק ייצור אלא גם פרסונליזציה. מחיר התעודה כולל שני רכיבים: ייצור הגלם עצמו וייצור הכרטיס, והפרסונליזציה.
היו"ר דוד אמסלם
הפרסונליזציה, את מתכוונת שיטביעו את הפרטים?
קריאה
מילוי הפרטים.
קריאה
לא הונפקה אפילו תעודה אחת ב-2013 כי האריכו את המכרז.
היו"ר דוד אמסלם
עוד לא. אני רוצה להבין, במכרז יש עלות לגלמים ועלות לזה?
חן בן-ישראל
כן.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, למה לא ביקשתם עלות אחת כוללת? מה אכפת לכם כמה גלמים יש לו? למה אתם צריכים שיש לו 2.5 גלמים? נניח שהוא היה אומר לכם, אני קניתי גלמים והמכונה של ההטבעה לא קיימת, אין לי, לא רוצה לעשות את זה. אז מה, אתם תקועים עם 2.5 גלמים?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
דודי, אם תקרין את הסרט, אנחנו נראה את התמונה יותר ברורה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין ממנו. כל פעם אני מקבל תשובה וזה פותח לי עוד מדף.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון. ככה זה כשפותחים תיבת פנדורה, דודי.
יורם אורן
שמי יורם אורן, יועץ ברשות האוכלוסין. המכרז המקורי ציין מחיר לכרטיס שמגלם בתוכו את הכול, את מילוי הפרטים, את מערכות המידע. למעשה, הכרטיס הוא קצה קרחון של הרבה מאוד דברים אחרים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה היועץ שלהם לנושא הזה?
יורם אורן
אני לא זה שכתב את המכרז - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אתה מאז או גם אתה התחלפת בדרך?
יורם אורן
אני לא מאותו מכרז. המכרז הזה נכתב - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כי אנחנו מחפשים נורא מישהו מאותו מכרז.
יורם אורן
מי שכתב את המכרז הזה הם אנשים טובים ומקצועיים, הם כתבו משהו נכון. באותו מכרז היה מחיר אחד להכול. עם הזמן, ב-2008 נגמר המכרז הזה, נגמרו העתירות עליו בזה שכולן נדחו, ואז נכנסה התקופה של החקיקה, שעד לסיום החקיקה אי אפשר היה להתחיל בפועל את העבודה.
קריאה
החקיקה הביומטרית.
יורם אורן
כן.

החקיקה הסתיימה בדצמבר 2009. בתחילת 2010 קמה רשות האוכלוסין כגוף שאמור לבצע - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומר, הם יצאו למכרז כזה לפני שהיתה חקיקה?
יורם אורן
היה אישור באותו זמן מהיועץ המשפטי לממשלה לצאת למכרז - - -
היו"ר דוד אמסלם
ונניח שהכנסת לא היתה מאשר את החקיקה?
יורם אורן
המכרז היה בנוי בצורה מודולרית, שאפשר להזיז אותו ימינה ושמאלה בתוך גבולות המכרז. זה היה חלק מנוסח המכרז.

בצמוד למכרז, כמו שנאמר, שמים אומדן, וזה התהליך הרגיל. בתחילת 2010 נכנס השלב הביצועי, שבפועל היה אמור להתחיל בתחילת 2013 והתחיל באמצע 2013 בגלל כל מיני עניינים מנהלתיים ברשות האוכלוסין. בעצם, שלב הביצוע היה רק אמצע 2013.
היו"ר דוד אמסלם
ממכרז שיצא ב-2005?
יורם אורן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, יצא מכרז ב-2005, התבררו כל העתירות עד 2008, ואנחנו מתחילים להנפיק את התעודה הראשונה ב-2013?
יורם אורן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
כל זה נשמע לך סביר? כל זה נשמע לך הגיוני?
יוגב שמני
ייצור התעודות התחיל למעשה ב-2010, לא ב-2013.
היו"ר דוד אמסלם
תחליטו.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הגלמים? לא הפרסונליזציה?
יורם אורן
ייצור הגלמים.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות שייצור הפלסטיק - - - כבר היה ב-2005. אני שואל שאלה עקרונית: ב-2013 התחלתם את התעודה הראשונה, ומכרז שיצא ב-2005?
יוגב שמני
עם תחילת תקופת המבחן של החוק הביומטרי.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אתם יצאתם למכרז כשלא היה בכלל חוק ביומטרי. דרך אגב, מה היקף המכרז בכסף? כמה עולות 2.5 מיליון תעודות? אתם לא זוכרים?
שירה שושני
חמישה מיליון.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת, כל תעודה שני שקלים?
קריאה
לא, המכרז היה משהו כמו 300 מיליון.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל: 2.5 מיליון תעודות זהות, כמה עולות? הרי זה המכרז.
יורם אורן
אני צריך לבדוק את זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בערך, בגרוסו מודו. בערך 270 מיליון שקל?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, מדינת ישראל קיבלה אישורים מאיזשהו יועץ משפטי כלשהו, להוציא 270 מיליון שקל בלי שיש חוק כזה בכלל – שמא יהיה חוק בעוד כמה שנים, אם נצטרך.
יורם אורן
לא, לא. היועץ המשפטי לממשלה - -
היו"ר דוד אמסלם
כבודו במקומו מונח. גם הוא פקיד, צריך לעבוד לפי חוק.
יורם אורן
- - אישר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אישר את זה על סמך מה?
יורם אורן
אישר את זה מתוך ידיעה שאותו נושא שעלול להיות שנוי במחלוקת יהיה מודולרי. אפשר יהיה לעבוד איתו, ואפשר יהיה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מבין ממך שבעצם יש את הגלם שהוא בעצם נייטרלי – כמה עולה הגלם?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
32.2.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה אתה צריך 2.5 מיליון גלמים שיישבו אצלך פה? דרך אגב, המכרז יצא לשני אפיקים? גם לזה וגם לזה?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, באותו מכרז, אתם יצאתם גם לאופציה הביומטרית וגם לאופציה השנייה?
יורם אורן
לא, רגע. מידע ביומטרי על התעודה הוא לא נושא שנוי במחלוקת. אפשר לצטט פה את כולם, שכולם בעד זה ולא היה על זה שום ויכוח.
תמר זנדברג (מרצ)
אז למה לא התחלתם לעשות את זה?
יורם אורן
מכל מיני סיבות שזה לא המקום לדון בהן.
תמר זנדברג (מרצ)
לא. זה בדיוק המקום לדון בהן. למה כרכתם את חוק המאגר, שהוא מאוד שנוי במחלוקת, בתחילת התיעוד הביומטרי, שעבורו הוצאתם מכרז, עבורו קיבלתם כסף, ואותו לא התחלתם לעשות למרות שהוא לא שנוי במחלוקת?
יורם אורן
זאת היתה החלטה של השר באותה תקופה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אז הייתם צריכים להגיד לשר: סליחה, אדוני - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוא לא נלך לשם, זה לא הסיפור. אני רוצה להישאר על המכרז. סליחה, ברשותך.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל זה המכרז. הוציאו מכרז ואז הפסיקו לעבוד עליו כי - - - משהו אחר.
היו"ר דוד אמסלם
מה שאני מבין ממנה כרגע, שאתם יצאתם למכרז גלמים פלוס שתי אופציות. אמרתם, בעתיד - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא נכון.
יורם אורן
לא, לא. - - - כולל בתוכו את המרכיב של ייצור הכרטיס והמרכיב של הפרסונליזציה. זה אותו מכרז.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
דודי, הם לא היו מודולריים.
היו"ר דוד אמסלם
נניח שהחוק הביומטרי לא היה עובר, אמרת לי: היתה אופציה נוספת – איזו אופציה?
יורם אורן
האופציה היתה למלא את אותם נתונים - - - כרטיסים, בלי מאגר. זה לא קשור למכרז הזה.
תמר זנדברג (מרצ)
ולמה את זה לא עשיתם?
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה. זו אותה אופציה. דרך אגב, המאגר הוא חלק מהמכרז הזה?
יורם אורן
לא.
תמר זנדברג (מרצ)
אז למה הם לא עשו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה אתה מכניס לי את זה? למה זה חשוב?
תמר זנדברג (מרצ)
כי הם לא עשו את זה. הם לא התחילו לעבוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אני שואל את השאלה הקודמת: אתה אומר שבעצם מדינת ישראל, בלי קשר לחוק, היא לא צריכה חוק בשביל זה, החליטה שהיא רוצה לעשות תעודות ביומטריות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כדי לעודד הקמת - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. ואז יצאתם ב-2005 למכרז. שוב, אני תמיד אוסף את הנתונים, כדי שלא נשכח. ב-2008 התחלנו להפעיל, ואת התעודה הראשונה הנפקנו ב-2013. למה.
יורם אורן
כי היה תהליך חקיקה ארוך.
היו"ר דוד אמסלם
מה הקשר לחקיקה? תעשה את התעודה.
יורם אורן
החוק קבע תהליך מסוים שלפיו מייצרים את התעודה, לפרטי פרטים.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אבל זה לא היה מודולרי, בניגוד למה שאתה אומר.
יורם אורן
הוא כן היה, ואני אפילו יכול להפנות אותך - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
הוא לא היה מודולרי. הוא כלל את הכול.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש ממך, תענה לי.

ב-2005 כשיצאנו למכרז, מה אמר המכרז?
יורם אורן
המכרז אמר להקים בישראל קו ייצור מלא לתעודות הזהות, מיריעות פלסטיק שנכנסות בצד השני לכרטיס מוגמר, ממילוי פרטים בצד השני, פלוס עוד כמה דברים נוספים, כי נלווית לזה גם מעטפה עם סיסמה אישית בדומה למה שיש בכרטיסי אשראי. זה בערך אותו מודל.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
היה אמור להיות - - - אז למה משלמים על זה?
היו"ר דוד אמסלם
זה היה ב-2005.
יורם אורן
זה יצא ב-2005.
היו"ר דוד אמסלם
למה זה לא התבצע ב-2008, אחרי שהתבררו כל העתירות? למה לא התחילו להנפיק את התעודות? - - -
עירית ויסבלום
החוק עבר רק בדצמבר 2009.
יורם אורן
החוק עבר רק ב-2009 - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתה מבלבל אותי או שאני מבלבל את עצמי. הרי אני הבנתי שתעודת זהות ביומטרית לא צריכה חוק. המאגר פלוס התעודה צריך חוק.
יורם אורן
תעודת זהות מונפקת על-פי חוק, כל תעודת זהות, גם מנייר.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. השאלה היא כזאת: האם היה צריך להיות חוק מיוחד כדי להתחיל להנפיק תעודת זהות ביומטרית?
יורם אורן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
בלי מאגר?
יורם אורן
גם בלי מאגר זה היה צריך להיות בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
זה היה לפי חוק?
יורם אורן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מתי החוק הזה היה?
יורם אורן
החוק הזה עבר בצורה שלו כיום דצמבר 2009.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, בדצמבר 2009 מדינת ישראל החליטה שהיא עוברת - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה חוק המאגר, זה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזוב מאגר. אני שואל שאלה פשוטה: יש פה יועץ משפטי?
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
את היועצת המשפטית של המדינה?
עירית ויסבלום
אני מהלשכה המשפטית ברשות האוכלוסין.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל שאלה: האם כדי לייצר תעודת זהות ביומטרית, בלי מאגר, זה טכנולוגיה חדשה פשוטה, רשות האוכלוסין היתה צריכה חוק בשביל זה?
עירית ויסבלום
היו שלבים שבהם היתה היערכות לגבש נוסח לחקיקה של כמה תרחישים. בסופו של דבר, השר החליט באותה עת - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי היה השר אז?
עירית ויסבלום
השר שטרית, הוא החליט שתעודת הזהות החכמה תהיה משולבת מאגר ביומטרי, ובאותו זמן - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, יש קשר בין המאגר לבין התעודה עצמה? האם איכות התעודה משתנה אם אנחנו צריכים מאגר, כן או לא?
קריאות
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אז איך הוא קשר את זה?
ברוך דדון
איכות הזהות - - -
עירית ויסבלום
היתה החלטה של שר שתעודות הזהות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לסכם: ב-2005 מדינת ישראל יצאה למכרז, חיכתה שיבוא שר ב-2009 כדי להחליט – זה מה שאני מבין, אלא אם כן אני לא מבין.

ב-2005 יצאתם למכרז על ביומטרי, על החלטה לגבי עצמכם. אני מניח שאף אחד לא עבר שם על החוק, בגלל שאני מניח שהוא רצה לעשות שיפור טכנולוגי. ככה זה נשמע לי סביר והגיוני. זו החלטה פקידותית או אדמיניסטרטיבית, או לא חשוב איך. יצאתם למכרז, התקשקשתם עם המכרז, לא משנה למה, אז כנראה שיש בעיה במכרז עצמו. מכרזים שהם מפורטים ומדויקים, לא מתקשקשים איתם אחרי זה. זה אני מספר לכם. אבל לא משנה, נושא חדש, לא ידעתם, לא חשוב.

הגענו לבתי-משפט עד 2008. הוכרע העניין. ב-2009 חיכינו לשר שיבוא - - -
עירית ויסבלום
לא, השר שטרית היה לפני 2009. ביוני 2008 כבר הפצנו תזכיר חוק הביומטריה, כבר זמן רב אחרי - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה לא הוצאתם את התעודות ב-2008?
עירית ויסבלום
מכיוון שתזכיר החוק הופץ ביוני 2008. היו דיונים במשך תקופה ארוכה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז למה יצאתם למכרז בלי חוק?
עירית ויסבלום
אני לא יודעת לענות כי אני לא הייתי מעורבת - - -
היו"ר דוד אמסלם
תחליטו: אם כדי לעשות את הביומטרי אתם צריכים חוק, אז אתם צריכים לחכות לחוק ואחרי זה להוציא את המכרז. אבל אם לא צריך, אז לא צריך את ה - - -
עירית ויסבלום
אז נאמר פה שמזוז אישר בזמנו את העניין הזה מתוך ראייה שאפשר לשנות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל על סמך מה? לא הבנתי. יועץ משפטי, עם כל הכבוד לו, הוא גם בן-אדם שצריך לעמוד בדרישות החוק וההיגיון. מה זה? הוא החליט, ותארי לך שהשר היה מחליט שאין ביומטרי. נו, אז מה היינו עושים עם כל המכרז הזה? מזוז החליט, נו? לא הבנתי על סמך מה הוא החליט, החלטה של 250 מיליון שקל.
יורם אורן
לא, היא לא תלויה ב - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתה שומע שהיא תלויה. אז למה אתה אומר לי שהיא לא? אתה הטעית אותי בגלל שאתה אומר שהיא לא תלויה.
יורם אורן
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני הבנתי שהיא תלויה, אז תפסיק. אני שומע את היועצת המשפטית כאן.
תמר זנדברג (מרצ)
אגב, חוזה ההעסקה שלך היה במכרז או בפטור ממכרז?
יורם אורן
הוא היה במכרז.
תמר זנדברג (מרצ)
- - - מול מועמדים אחרים?
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, תמר. עכשיו אני רוצה לעבור לעניין שלנו. עד עכשיו אני מבין שיש פה בלגן שלם.

עכשיו אני רוצה להבין – אתם עשיתם שתי הארכות: חמש פלוס חמש, שאנחנו התחלנו לספור ב-2008 והגענו עד הלום. למה אתם רוצים להאריך להם עוד פעם את המכרז? דרך אגב, כמה תעודות עשיתם עד היום?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
ולמה צריך להזמין עוד שני מיליון תעודות?
היו"ר דוד אמסלם
כמה עד היום עשיתם, קודם כל?
קריאה
כ-900,000 תעודות.
היו"ר דוד אמסלם
אז יש לכם עוד ארבעה מיליון. למה אתה מוסיף עוד שני מיליון?
יוגב שמני
במסגרת המשא-ומתן שקיימנו עם - - -
היו"ר דוד אמסלם
מתי עשיתם את המשא-ומתן?
יוגב שמני
ב-2013.
חן בן-ישראל
אני רוצה להסביר, ברשותך.
היו"ר דוד אמסלם
אותו משא ומתן?
קריאה
לא, לא. משא ומתן חדש.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אתם ניהלתם איתם משא ומתן ב-2008, ואחרי זה עוד משאומתן ב-2013?
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
נראה לי שהם עדיין תוך כדי משא ומתן.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
נכון, והם עוד, הם עוד.
חן בן-ישראל
- - -
היו"ר דוד אמסלם
פה בישיבה מדברים רק איתי.
חן בן-ישראל
ברור לי, אבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. תתעלמי מההפרעות.

ב-2013 מה היתה מהות המשא-ומתן?
חן בן-ישראל
אז קודם כל, ב-2013 היינו במסגרת חמש השנים הראשונות של המכרז. עוד לא הארכנו אותו. בשנת 2013 היינו במסגרת חמש השנים הראשונות של החוזה. עוד לא הפעלנו את חמש השנים של האופציה. אבל ישבו הגורמים המוסמכים ברשות והבינו שביוני 2015 אנחנו עומדים, על-פי הוראות תוספת מספר 1 שנחתמה ב-2008, לשלם לחברת HP עבור חמישה מיליון תעודות, גם אם הן לא בוצעו. זה היה לשון הסעיף.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. אתם יצאתם למכרז על 2.5 מיליון, וב-2013 מצאתם את עצמכם מחויבים לחמישה מיליון גם אם לא השתמשתם?
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כן, ב-2015.
חן בן-ישראל
לא, סליחה, זה לא מה שאני אמרתי. אני מתנצלת.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאמרת לי.
חן בן-ישראל
לא. זה לא מה שאני אמרתי. אני מתנצלת. אולי לא הסברתי את עצמי טוב.

מה שאני אמרתי, שבשנת 2008, יחד עם חתימה על ההסכם, נחתמה תוספת מספר 1. בתוספת מספר 1, כחלק מהמשא-ומתן שאושר על-ידי ועדת הפטור ואושר גם על-ידי בית-המשפט, אנחנו הגדלנו את כמות - - -
היו"ר דוד אמסלם
מ-2.5 לחמישה מיליון.
חן בן-ישראל
נכון. ולכן זאת הכמות שהמדינה התחייבה, לצורך הדיון.
היו"ר דוד אמסלם
היא התחייבה בעצם, אם היא השתמשה או לא השתמשה, היא משלמת? זה מה שאת אומרת לי?
חן בן-ישראל
כן, זה ההסכם.

בשנת 2013, כשבאו אלינו לוועדת מכרזים – אני יועצת משפטית של הוועדה, ועדת מכרזים המשרדית – עמדנו מול שוקת שבורה. למה? היה הסכם בסעיף - - -
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, את מודה שזה שוקת שבורה?
חן בן-ישראל
הסעיף? מבחינה חוזית.
היו"ר דוד אמסלם
לא, כל ההתנהלות עד עכשיו.
חן בן-ישראל
לא, זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי, מבחינה חוזית. אני יועצת משפטית של ועדת מכרזים.

מבחינה חוזית, אני הסתכלתי בהסכם וההסכם היה לא נתון לפרשנות אחרת, זה היה מבחינתי מצב עובדתי נתון, שבשנת 2015, אם אנחנו לא מסיימים לקבל, להנפיק, חמישה מיליון תעודות פרסו, עם פרסו, אני מדברת - - -
היו"ר דוד אמסלם
באמצע 2015 היינו אמורים כבר שיהיו לנו חמישה מיליון, ולא? מה אמר המכרז? ואם לא, מה?
חן בן-ישראל
החוזה אמר שאנחנו צריכים לשלם את כל החמישה מיליון גם אם לא עשינו.
היו"ר דוד אמסלם
ואחרי זה הם לא ממשיכים לנפק לך. זה אומר שבאמצע 2015, או שסיימת את החמישה מיליון, ואם לא, מאפסים ואתה משלם חמישה מיליון.
חן בן-ישראל
מה זה, מאפסים? - - -
היו"ר דוד אמסלם
כאילו, הוא גמר. יום אחרי זה אתה משלם עוד פעם על החדשים?
חן בן-ישראל
נכון, נכון. אם אני אוכל להשלים רק את הלך המחשבה שלי, ברשותך, אדוני היושב-ראש.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה לא הלך מחשבה. זה עובדות.
חן בן-ישראל
העובדות, העובדות. אני רוצה להשלים מהלך, ברשותכם. תודה.

אנחנו עמדנו, כאמור, מול הפרה צפויה, נקרא לזה, של ההתחייבות בסעיף, ולכן אנחנו, בבחינת הקדמת תרופה למכה, הלכנו יחד עם נציגים של משרד האוצר לשבת במשא ומתן כדי לראות - - -
היו"ר דוד אמסלם
נתתם עוד פעימה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
עוד משא ומתן.
חן בן-ישראל
אני אשמח אם אוכל להשלים. אני מתנצלת, זה קוטע לי.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
חן בן-ישראל
ולכן אנחנו יצאנו איתם למשא ומתן עם HP, שכל כולו היה בכפוף לקבלת אישור ועדת פטור במשרד האוצר, ובמהלך המשא-ומתן ישבו גם נציגים של משרד האוצר. במסגרת המשא ומתן, המדינה היתה צריכה לשלם כ-60 מיליון שקלים. אם היינו עומדים במצב של הפרה, היינו צריכים לשלם 60 מיליון שקלים ואפס תאוותנו בידינו. זאת אומרת, ולא לקבל שום תעודה ביד, 60 מיליון שקלים בלי תמורה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה מימוש של סעיף ההשתחררות?
תמר זנדברג (מרצ)
למה חתמת - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
זה משא ומתן שבו המדינה רק מפסידה - - -
היו"ר דוד אמסלם
תמר, אני אתן לך לדבר. אני מבטיח.
חן בן-ישראל
חבר הכנסת שאל אותי שאלה מהותית, אני עונה. אני ודאי לא אמרתי שאני - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
אני עוד לא ראיתי משא ומתן כזה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה מימוש של סעיף השחרור?
חן בן-ישראל
זה לא היה משא ומתן, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
את אומרת שבעצם היינו משלמים להם 60 מיליון שקלים מעבר לתמורה עבור חמשת מיליון התעודות?
חן בן-ישראל
כן, כן.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אם הם משתחררים, 60 מיליון ככה הולכים, להתראות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בדיוק. כן, כן. בונוס.
חן בן-ישראל
אפשר להתווכח על זה, אבל זה היה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה היה המצב אז.
חן בן-ישראל
כשבאו אלינו לוועדה, בא אגף מערכות מידע ואמר לנו, תראו, זה החוזה היום, קיבלנו אותו, נקרא לזה, בירושה, זה לא מעניין, נכון?
תמר זנדברג (מרצ)
לא.
חן בן-ישראל
המלצת משרד הפנים 70 שנה. בסדר, אני לא מתווכחת. אבל זה היה המצב העובדתי. עכשיו צריך לראות מה עושים. הרי לא יעלה על הדעת שמדינת ישראל תשלם כ-60 מיליון שקלים בלי לקבל תמורה. ולכן, בבחינת הקדמת תרופה למכה, אמרנו, בואו נראה מה בכל זאת אפשר לעשות – או שאנחנו משלמים 60 מיליון שקלים, או שאנחנו והולכים איתם למשא ומתן כשאנחנו מנסים לראות איך למזער את הנזקים בכל זאת. וזאת נקודת המוצא וחשוב לי שהיא - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אנחנו פשוט חורגים כבר עשר דקות מהדיון. תמר, בבקשה, ואחרי זה אני אסכם את הדיון.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה, אדוני היושב-ראש.

אני חושבת שיש פה שני עניינים. העניין הראשון זה ההתקשרות הזאת בביומטרי עצמה, שחפרנו בה כאן לעומק, וכולנו כבר יודעים לדקלם את השנים, 2005, 2008, 2013, אנחנו היום ב-2016, ועדיין אין תעודה, והכסף שולם, מאות מיליונים מכספי הציבור. זה דבר אחד.
קריאה
מה זה אין תעודה?
תמר זנדברג (מרצ)
אל תפריעי לי.
היו"ר דוד אמסלם
לא להפריע.
תמר זנדברג (מרצ)
ודבר שני, זה הדפוס שעולה כאן, של פטורים ממכרז, של הארכה של אופציה שדינה בדיני המדינה הוא כדין פטור ממכרז, ואז, קודם אנחנו מכניסים את עצמנו לקורלס שאין יציאה ממנו, ואז אנחנו מאשימים את קודמנו בתפקיד כי אף נער אוצר ולא נערת משרד הפנים נשארים בתפקיד מספיק זמן כדי לחזות את סוף ימי החוזה, במקרה הזה, שנת 2025. אז אני כבר רואה את הילדים העתידיים הפוליטיים שלנו, יושבים כאן בעוד תשע שנים מהיום, ב-2025, ומסבירים איך אלה ב-2016 לא ידעו מה הם מדברים וחתמו חוזה שבמסגרתו משלמים את כל הכסף ולא מקבלים כלום.

אדוני היושב-ראש, לעניין החוק הביומטרי, שגם מתקדם בין היתר בוועדה הזו הוא כן רלוונטי, כי המדינה כאן נכנסה לתהליך של הנפקת תעודות ואז מיוזמתה, מסיבות פוליטיות לגמרי, כרכה את הנפקת התעודות בהקמת המאגר. ואז הגיעה למצב שהיא התחייבה על מאות מיליונים מכספי ציבור במכרז וחוזה שעולה כאן כמכרז וחוזה רשלני, שבו המדינה מתחייבת לשלם גם בלי שהיא תקבל בזמן שהכנסת עדיין לא אמרה את דברה.

בימים אלה, היום בבוקר, היינו בדיון נוסף על צו הביומטרי שלא התקבל ושנדחה למושב החורף ואנחנו לא יודעים מתי יתחיל הדבר הזה, אבל העיקר שאת מאות המיליונים מכספי הציבור כבר שילמנו.

דבר נוסף, כל נושא הפטורים ממכרז וקבלת מכרזים בשירות המדינה. HP, למשל, החברה שעומדת כאן על המוקד, כמעט במקרה, בשנת 2010, במקרה, בגלל התמזגות בין שתי חברות, הגיעה למצב שהיא חולשת על סכום גדול מאוד ממכרזי המדינה בעיקר במשרד הפנים ומשרד הבריאות, זה סוקר בתקשורת, אני לא ממציאה את הדברים האלה, ועכשיו היא מתגלגלת מפטור ממכרז אחד לפטור ממכרז שני, להארכת אופציה אחרת, בדפוס, בשיטה, שאגב, היה גם מי שהצביע שהיא לא מקרית, שאולי במקרה אותם אנשים שמשכילים להרחיק את עצמם מעין הזרקורים, אבל ככל הנראה מכירים את הפקידים ויודעים בדיוק מה מועד תום מכרז א' ומתי מאריכים מכרז ב', הם גם אלה שעובדים אצל אותן ח ברות ומקדמים עבורן את החוזים האלה. כך שאני חושבת שנחוץ כאן בדק-בית רציני מאוד-מאוד-מאוד.

מר אורן, הובא לידיעתי שאתה קיבלת את החוזה שלך בפטור ממכרז בשל מומחיותך הייחודית, ואחר-כך הארכות שונות ומשונות.
יורם אורן
לא קיבלתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה לא חשוב.
יורם אורן
זה היה במכרז. זה לא נכון.
תמר זנדברג (מרצ)
אני אומרת את זה בזהירות, כי אתה מעיד משהו אחר, אבל זו הבהרה - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה, תודה רבה. אנחנו גולשים כבר.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
דודי, אני מתנצלת, משפט אחד.

מה שברור לגמרי זה שהשיטה של פטור ממכרז הפכה להיות הדיפולט. זאת אומרת, זאת הדרך שבה אנחנו פועלים. ורק כדי שאנחנו נהיה ערים – מעבר ל-300 מיליון שקל, אם היו מפרסמים מכרז, היו חוסכים 178 מיליון שקלים בהתקשרות המשך.
חן בן-ישראל
סליחה שאני מתערבת - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא, את לא. עם כל הכבוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך, לא צריך, לא צריך. תודה, תודה, תודה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
עם כל הכבוד, מה שמתגלה פה זה חוכא ואטלולא.
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני רוצה לסכם את הדיון.
קריאה
אפשר איזו אמירה, ברשותך?
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אני גולש לדיון הבא כבר רבע שעה.

רבותי, האמת היא שכל התנהלות הדיון הזה, מבחינתי, היא הזויה, מבחינת התשובות וההבנה שלי את הנושא באופן כללי. אני אעשה דיון מקצועי אצלי בחדר, אני אבקש לזמן לשם את: החשבת הכללית, יושבת-ראש ועדת פטור ממכרזים, משרד המשפטים, היועץ המשפטי שרלוונטי לנושאים האלה, משרד הפנים ורשות האוכלוסין.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
נשמח מאוד אם תזמין גם את יוזמי - - -
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כן, את חברי הכנסת. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אזמין גם את שני חברי הכנסת שיזמו את ההצעה. שם אנחנו נבין בפרטי-פרטים, אני אקדיש לזה כמה שעות כדי להבין. אני עדיין לא מבין את כל הפרטים לעומק שלהם. על פניו, נשמע לי משהו לא טוב, משהו לא נכון. ההתנהלות, מבחינתי, היא קצת תמוהה, ואני עשיתי כבר אלפי מכרזים. לא נתקלתי אף פעם באירוע מהסוג הזה, והייתי במכרזים קצת מורכבים, קצת ספקים יחידים, קצת מכרזים שעשינו אותם בכמה טקטים והתגלגלנו. פה, על פניו נשמע לי משהו לא טוב. אני אעשה בדיקה בנושא הזה ואחרי זה אני אביא את זה שוב לוועדה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
עדיין לא הבנו למה היינו צריכים להזמין עוד שני מיליון תעודות.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
בשביל זה צריך דיון. לא קיבלנו תשובה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
תודה רבה לך.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45.

קוד המקור של הנתונים