פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 373

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ז' בסיון התשע"ו (13 ביוני 2016), שעה 14:00
סדר היום
מינוי מנהל כללי לכנסת על פי סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

דוד ביטן

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

אחמד טיבי

מנואל טרכטנברג

אלי כהן - כולנו

בצלאל סמוטריץ

רחל עזריה

עודד פורר
חברי הכנסת
יואב בן צור

אורי מקלב

אוסאמה סעדי
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין

מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ

היועץ המשפטי לכנסת איל ינון

אלברט סחרוביץ' – מנכ"ל הכנסת הנכנס

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

מינוי מנהל כללי לכנסת על פי סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים, אני מקדם בברכה את יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין. על סדר היום מינוי מנהל כללי לכנסת. אני רק מבקש לומר שיש מקרים, זה אחד מהם, שאנחנו גם ועדת שירות וגם הממשלה, והיושב-ראש הוא גם השר שצריך למנות את המנכ"ל וגם נציב שירות המדינה במקרה של הכנסת. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני מבקש מהיועץ המשפטי של הכנסת לומר את המסגרת המשפטית כפי שהוא ביקש, בבקשה.
היועץ המשפטי לכנסת איל ינון
תודה רבה, אדוני יושב-ראש הוועדה, כבוד יושב ראש הכנסת, חברי הוועדה הנכבדים. חוק שירות המדינה (מינויים) קובע בסעיף 12 כי הממשלה תמנה לכל משרד מנהל כללי על פי הצעת השר הממונה על אותו משרד ועל המינוי לא תחול חובת מכרז. סעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע שלגבי עובדי לשכת נשיא המדינה, עובדי הכנסת ועובדי משרד מבקר המדינה נתונות הסמכויות של הממשלה, כפי שציין עכשיו יושב-ראש הוועדה, בידי ועדת הכספים של הכנסת. כלומר בעוד הממשלה היא זו שממנה ומאשרת מינויים של מנכ"לים של משרדי הממשלה, ועדת הכספים קיבלה בחוק את הסמכות להיות הממשלה לצורך מינויים של שלושה בעלי תפקידים – מנכ"ל לשכת נשיא המדינה, מנכ"ל הכנסת ומנכ"ל משרד מבקר המדינה.

אז לשאלה שנשאלתי טרום הדיון, האם יש חובה לערוך מכרז או ועדת איתור כפי שמקובל היום לגבי בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה, התשובה היא שלילית. יש פטור מפורש בחוק ממכרז, כפי שמקובל ביחס למנכ"לים במשרדי הממשלה.

נשאלתי שאלה נוספת, האם יש איזה שהם תנאי סף וכישורי סף למשרה, התשובה פה היא כזאת: בכנסת, לגבי שלושת בעלי התפקידים שציינתי – מנכ"ל הכנסת, מנכ"ל לשכת נשיא המדינה ומנכ"ל משרד מבקר המדינה – לא נקבעו תנאי סף. לגבי מנכ"לים במשרדי הממשלה כן הממשלה קיבלה על עצמה בהחלטות ממשלה, לא בחוק, כישורי סף למנכ"לים. אני חייב לציין שמקריאת ומעיון בקורות החיים של המועמד, שתיכף יושב-ראש הכנסת יציג בפניכם, עולה שהוא עומד בתנאי הסף שנקבעו בהחלטת הממשלה למנכ"לים במשרדי הממשלה, הן בסעיף ההשכלה והן בסעיף הניסיון הרלוונטי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
האם חייב להיות שעיר הולדתו צ'רנוביץ'? האם זה תנאי סף?
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
זה לא תנאי סף, אבל זה יתרון.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה כמו טייבה כזה.
היועץ המשפטי לכנסת איל ינון
דרישות נוספות רצויות, ככה קוראים לזה במכרזים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, אדוני היועץ המשפטי. אני מתכבד לפנות אליך, אדוני יושב-ראש הכנסת. אני רק רוצה לציין שרונן פלוט, שהיה מנכ"ל הכנסת עד לשבועות האחרונים, נבחר להיות ראש עיריית נצרת עלית. בהזדמנות הזאת - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, אדוני, יש לי שאלה, קהילת גור בנצרת עלית, במי הם תמכו? במועמדות של מי?
רחל עזריה (כולנו)
אוה, עכשיו מתחיל להיות מעניין.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש שמועות שיש לך חלק בעניין הזה. אלה השמועות.
היו"ר משה גפני
אני מאחל לו מכאן הצלחה. נצרת עלית זקוקה לדרבון וזה ניהול עיר שנמצאת במצב קשה, ורונן הוא איש שמתאים לעניין. אני מברך אותו ואני מאחל לו בהצלחה, אני מודה לו על התקופה שהוא שירת כאן כמנכ"ל הכנסת. מאז לפחות, אפילו שאנחנו נשארים בלילה מאוחר, אנחנו לא נשארים רעבים. זה חשוב. אני אבקש מהמנכ"ל הבא שישמור על המסורת הזאת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
צריכים לשמוע את זה ממנו, שיבוא לפה ויגיד.
דוד ביטן (הליכוד)
זה צריך להיות בתנאי הסף.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל אני רוצה להעביר את סמכות ניהול המשא ומתן לדוד. דוד ביטן, אתה מנהל משא ומתן.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, רבותיי. אדוני, יושב-ראש הכנסת.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה, אדוני יושב-ראש הוועדה. אתה בעצם פתחת במה שהתכוונתי לפתוח, למרות שזה לא הנושא, אבל זה הפורום הראשון שאני יכול להתבטא בו כי מאוד הקפדנו בכנסת לא להזכיר את צירוף המילים "נצרת עלית" במהלך מערכת הבחירות שם. אבל עכשיו מותר לומר למנכ"ל, לשעבר כבר שלנו, ולראש העיר הנבחר של נצרת עלית, שאם יצליח בעיר לעשות את השינויים כמו שהצליח לעשות כאן בכנסת במערכות הרלוונטיות, אז העיר תיראה אחרת. אני חושב שמגיע לעיר הזאת להיראות אחרת, אז אני גם מכל הלב מאחל לו בהצלחה וגם מצטרף לדברי השבח של יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, על כל הפעילות הענפה של מר רונן פלוט כאן בכנסת. אני לא חושב שיש כאלה שחולקים על העמדה הזאת ולא חשוב אם מדובר בחברי כנסת מסיעה כלשהי, או בעובדי הכנסת, בכירים כזוטרים.

באשר למר אלברט סחרוביץ', אז יש בזה אפילו סגירת מעגל או צדק פואטי, כי אלברט התחיל את דרכו בשירות הציבורי אצל אחד שקוראים לו רונן פלוט, יועץ מנכ"ל משרד הקליטה, כפי שהוא בעצמו אוהב לתאר את זה. רונן, שאז היה עוד יותר ססגוני ממה שהכרתם אותו, קלט לעבודה בחור ללא ניסיון בשירות הציבורי עד כה, ואמר לו 'טוב, אתה מעכשיו תהיה אחראי על פינוי הקרוונים'. להזכיר לוותיקים שבינינו, פינוי אתרי הקרוונים היה משימה שמספר ממשלות ישראל נכשלו בה. אני לא יודע אם לזקוף את זה לזכותו של רונן או של אלברט, אבל עובדה היא שבמהלך שנתיים 90% מדיירי אתרי הקרוונים, עולים רובם מאתיופיה או לא רק מאתיופיה, אכן פונו ועברו לדיור קבע. באותו שלב, כבר אפשר לומר, הפצעים האלה על המפה של מדינת ישראל פחות או יותר נעלמו.

לאחר מכן, כמו שאפשר לראות בקורות החיים, אלברט היה עוזר פרלמנטרי שלי ואני מזכיר את זה כי זה ניסיון רלוונטי, גם בוודאי להיכרות עם הכנסת, משנת 2003. מה שגם אפשר לזקוף לזכותו, עוד פעם, הוא לא ביקש את זה, אבל הייתה תקופה שזכורה לכולנו, בחירות 2006, לפחות לאלה שאז היו פעילים במערכת הפוליטית, כשעבדכם הנאמן היה בחופשה ללא תשלום עשרה חודשים מלהיות חבר כנסת. אלברט עבד תחילה עם שר הקליטה ולאחר מכן שר הבינוי והשיכון, זאב בוים ז"ל, כך שצבר ניסיון גם עם אנשים אחרים וגם במערכות נוספות.

עם חזרתי לממשלה הוא היה ראש מטה שלי במשרד ההסברה והתפוצות. גם כאן כדאי להזכיר את העובדה הפשוטה שלפני זה משרד ההסברה והתפוצות במתכונתו הזאת לא היה קיים והוא עסק יחד עם כולנו בהקמת המשרד ותפעולו של משרד חדש, כולל כל הנושאים התקציביים והפיזיים וכל מה שקשור בהקמת משרד ממשלתי. בשנים האחרונות, זו כבר היסטוריה יותר מוכרת לכם, ראש מטה של יושב-ראש הכנסת, מטבע הדברים פעיל בכל מה שצריך להיות פעיל בו, כולל ודאי חבר בהנהלה, בכל ישיבות ההנהלה של הכנסת, מכיר את המערכת, מכיר את האנשים. נוסיף לזה פרט חשוב, שהמועמד הוא בעל תואר שני בניהול משאבי אנוש, כך שזה מסתדר יפה מאוד עם המשרה. ולמרות שציין, ובצדק, היועץ המשפטי שבצד הפורמלי אין דרישות סף, אבל לא הייתי מעלה על הדעת להביא לתפקיד כזה אדם, נאמן ככל שיהיה, אהוב עליי ככל שיהיה, שלא צבר ניסיון ולא עומד בדרישות סף על פי דרישות הממשלה, גם אם הדרישות האלה לא חלות על הכנסת.

אז לאחר שאמרתי את כל אלה אני מאוד רוצה גם להודות למזכירת הכנסת, ירדנה מלר-הורוביץ, שבתקופה הזאת, ללא כל התראה מוקדמת, בהיותה בכלל בחופשה פרטית, קיבלה על עצמה בנוסף לתפקידה המסורתי את תפקיד המנכ"ל בפועל. אז במידה, כפי שאני מקווה ומבקש, שהמינוי יאושר כאן בוועדת הכספים, זה גם המקום להודות על כמה השבועות האלה שמילאת את המקום, כרגיל, כמו שאת עושה, בשקט ובנחת ללא צעקות ותהפוכות, אבל אני לא חושב שמישהו הרגיש איזושהי בעיה בניהול השוטף בתקופה הזאת. אני גם חושב שכדאי לנו מיד כבר לעבור למועמד קבע בתפקיד הזה, או אדם קבע בתפקיד הזה, לכן פנייתי לחברי ועדת הכספים ולך, אדוני היושב-ראש, לאשר את המועמד המוצע לתפקיד מנכ"ל הכנסת.
היו"ר משה גפני
אוקיי. יש שאלות?
היועץ המשפטי לכנסת איל ינון
אם מישהו רוצה לשאול שאלות את המועמד עצמו זה עכשיו הזמן. לא ברכות ודברי שבח והלל – הוא ייכנס ותוכלו לעשות את זה. אם יש למישהו שאלות ענייניות שקשורות למועמדותו לתפקיד המנכ"ל זה עכשיו הזמן לשאול. אתם חברי הוועדה הממנה.
היו"ר משה גפני
ואם אני רוצה שהוא ירחיב לגבי משרד החקירות שהוא עבד בו?
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
לא, אני ביקשתי ממנו להוסיף את הפרט הזה לקורות החיים, שתיזהרו ממנו.
דוד ביטן (הליכוד)
אני יכול לשאול מה משקלו?
היו"ר משה גפני
האמת היא שאנחנו לא נגלה את זה, אנחנו נעשה תחרות אחרי זה. אם זאת השאלה.
דוד ביטן (הליכוד)
ההבדל ביני לבינו זה אתה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, מינוי מנהל כללי לכנסת, כפי שהציג בפנינו יושב-ראש הכנסת, מי בעד אישור המינוי? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. המינוי אושר. אפשר לבקש ממנו שייכנס.

הצבעה

בעד – פה אחד

מינוי המנכ"ל אושר.
היו"ר משה גפני
המינוי אושר פה אחד, ללא מתנגדים וללא נמנעים.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אלברט, ברכות. עכשיו יתחילו כולם בדברי שבח, רק שתדע שהיו כמה הערות מאוד פוגעניות מאלה שאתה מחשיב לחברים.
היו"ר משה גפני
ועדת הכספים אישרה אותך, אלברט, פה אחד, על פי הצעת יושב-ראש הכנסת, למנכ"ל הכנסת. כולם סבורים, כתוצאה מזה הם גם הצביעו כך ככל הנראה, שאתה ראוי לתפקיד הזה. זה תפקיד מאוד מאוד חשוב בעבודה הפרלמנטרית של כולנו, גם של חברי הכנסת, גם של העובדים בכנסת. המערכת הזאת היא מערכת שאצל רונן הייתה מערכת ששדרגה את עצמה, גם עם יושב-ראש הכנסת, גם עם מזכירת הכנסת, גם עם העובדים הבכירים בה וגם עם חברי הכנסת. זאת מערכת שמתפקדת היטב, אין תלונות על עבודת מנכ"ל הכנסת. אתה נכנס לנעליים גדולות ואנחנו יודעים שאין לך בעיה עם זה.

אנחנו הגענו למסקנה שאתה אכן תהיה מנכ"ל מצוין, אנחנו שמחים על כך שהיושב-ראש הציע אותך, אני שמח על כך שוועדת הכספים אישרה אותך פה אחד ואני מברך אותך, שיהיה לך סיעתא דשמיא, שאת זה צריך פה בכל מקרה – איך שאתה נכנס בשער פלומבו אתה צריך סיעתא דשמיא, אבל צריך את זה בכל מקום. אני מברך אותך שיהיה לך את זה ושתוכל להצעיד את המערכת המנהלית כאן בכנסת קדימה, ושתזכה באמת גם לנחת אישית וגם להגדלה ושדרוג המערכת בכנסת, שהיא חשובה מאוד לעבודה הפרלמנטרית, כפי שאמרתי, והיא חשובה מאוד לתדמיתה של הכנסת. אני מאחל לך בהצלחה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר שאלה?
היו"ר משה גפני
בבקשה, שאלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה הנייד שלך?
היו"ר משה גפני
בבקשה, אלי כהן.
אלי כהן (כולנו)
אני מבקש קודם כל, אלברט, לאחל לך בהצלחה ולברך את יושב-ראש הכנסת על המינוי המוצלח הזה. בהזדמנות הזו, אני גם רוצה להגיד שבמהלך התקופה שאני כאן אני זוכה מכל האורגנים בכנסת לשיתוף פעולה מלא, יעיל, חרוץ. אני רואה כאן גם את קצין הכנסת, את חשב הכנסת, הייעוץ המשפטי – ובאמת המערכת עובדת כאן בצורה טובה ומצוינת, ואין לי ספק שאלברט ימשיך באותה הדרך. בהצלחה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה?
דוד ביטן (הליכוד)
אני מצטרף לדברים של אלי. זה רק אומר, אם הכול טוב - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
כל המוסיף גורע, רבי משה.
היו"ר משה גפני
בבקשה, אחמד טיבי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מצטרפים לברכות. אכן לא קל לומר דברים טובים על רונן, אבל אין עליו תלונות. הוא היה פרויקטור מעולה. התפקיד הזה מחייב אותך להיות פרויקטור בכל מערכות הבית. כולם אומרים עליך דברים טובים, אני מאחל לך הצלחה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש עוד מישהו? תודה רבה לכולם. אני מאחל לך הצלחה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שיהיה בהצלחה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:20.

קוד המקור של הנתונים