פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 251

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ז' בסיון התשע"ו (13 ביוני 2016), שעה 13:30
סדר היום
מינוי יו"ר לחברת החדשות בערוץ 10 והבטחת חופש העיתונות בערוצי החדשות המסחריים
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

נאוה בוקר

יצחק וקנין

עבד אל חכים חאג' יחיא

דב חנין

איילת נחמיאס ורבין

עיסאווי פריג'
חברי הכנסת
אחמד טיבי

עפר שלח

קסניה סבטלובה

רויטל סוויד

מיקי רוזנטל

זוהיר בהלול

שלי יחימוביץ

איימן עודה
מוזמנים
שלמה פילבר - מנכ"ל, משרד התקשורת

רן שטרית - ראש מטה השר, משרד התקשורת

יחיאל שבי - דובר המשרד, משרד התקשורת

אלידור בליטנר - עוזרת ראשית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אופיר ביתן - עוזר מנכ"ל, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

אוה מדז'יבוז' - יו"ר המועצה, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

ניר שויקי - מנכל בפועל, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

הילה שמיר - יועצת משפטית, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

יאיר טרצ'יצקי - יו"ר ארגון העיתונאים, ארגון העיתונאים

יוסי עמרם - פעיל המשמר החברתי

ורדה גולדבלט - נציגת המשמר החברתי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
איה לינצ'בסקי

מינוי יו"ר לחברת החדשות בערוץ 10 והבטחת חופש העיתונות בערוצי החדשות המסחריים
היו"ר איתן כבל
צהרים טובים, גברתי מנהלת הוועדה, יועצת משפטית, דובר, רשמת, אדוני המנכ"ל, חברי כנסת, כבר הרבה זמן לא ראתה הוועדה נוכחות כזו. מי כאן מערוץ 10?
עיסאווי פריג'
האם ערוץ 10 לא סופרים את ועדת הכלכלה, אדוני היושב-ראש?
היו"ר איתן כבל
מהרשות השנייה נמצאים?
ניר שויקי
כן. מנכ"ל בפועל.
קריאה
ארגון העיתונאים מייצג בין היתר את העיתונאים של חדשות 10.
היו"ר איתן כבל
אני שמח על שיתוף הפעולה. אני רוצה ברשותכם לפתוח את הדיון. בקשתי לזמן דיון בנושא ההתרחשויות האחרונות שהיו סביב מינוי יושב-ראש דירקטוריון ערוץ 10 והדברים שאמר או לא אמר בישיבת הדירקטוריון.

לפני שאני עוסק בעניינים האלה, אני רוצה לומר שאני רואה בחומרה רבה, ואין לי שום כוונה לעבור לסדר היום, את העובדה שהנהלת ערוץ 10 החליטה לא להגיע לדיון הזה. אני אומר זאת קודם כל לכבודה של הכנסת, לכבודה של ועדת הכלכלה, שעמלה כל-כך הרבה למען ערוץ 10 ואני בתוכם, שעמלתי כל-כך הרבה למען ערוץ 10. לא לדבר על העובדה שזה לא נכון ציבורית להתנהג כך כגוף תקשורת. אני אומר זאת בהתרגשות רבה ובכעס רב.

אני לא מתכוון לעבור לסדר היום על העניין הזה. זה אחרי שרצינו לתת את ההזדמנות לעסוק קודם כל בעניין מקצועי במדרגה עליונה, אופן מינוי של חברי דירקטוריון, של יושב-ראש דירקטוריון, לא רק בערוץ 10 אלא גם בערוץ 2 ובכלל ובכל הנוגע לחופש העיתונות. אז כשרוצים מאתנו, חברי הכנסת והפוליטיקאים תגובות, אוי לנו אם לא נאמר.

חברים יקרים, גברתי מנהלת הוועדה, אני אומר זאת כך. אני לא מתכוון לקיים את הדיון עכשיו. יבואו כולם לכאן, לא אוותר להם.
עיסאווי פריג'
ואם לא יבואו?
היו"ר איתן כבל
סליחה חבר הכנסת פריג', תודה. זה התפקיד שלי כיושב-ראש. כבר ראיתי את אלה שהחליטו שהם לא באים.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אולי הם חוששים?
היו"ר איתן כבל
רמי סדן הודיע לי פתאום שהוא חולה. ההנהלה הודיעה לי שלא מתאים לה. אני מבקש שלא תפריעו לי, זה עניין שחשוב לי להבהיר גם כיושב-ראש ועדת הכלכלה, שזה תחום סמכותה.

לכן אני אומר כך, הדיון הזה לא יתקיים. גברתי מנהלת הוועדה, תדאגי להוציא זימון חדש שיצא בשמי לכל אחד ואחד באופן אישי. להנהלות, לחברי הדירקטוריון השונים, גם של הרשות השנייה, כל מי שידיו ורגליו בעניין, כולל הבעלים של ערוץ 10.

אני לא אעבור על זה לסדר היום. מי שלא מכבד אותנו, אנחנו לא נכבד אותו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40

קוד המקור של הנתונים