ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/06/2016

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 227), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 370

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, ט' בסיון התשע"ו (15 ביוני 2016), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 221), התשע"ו-2016, (מ/1016)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איתן ברושי

באסל גטאס

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

מנואל טרכטנברג

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
סתיו שפיר
מוזמנים
פרידה ישראלי - משנה לממונה על הכנסות המדינה, משרד האוצר

טל ישראל - מנהלת תחום מיסוי בינלאומי, משרד האוצר

הראל ישראלי - ממונה מיסוי בינלאומי, משרד האוצר

דני שפר - מנהל תחום בכיר מיסוי גז נפט, משרד האוצר

ארז אורעד - מנהל מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר

יואב משה - מנהל תחום בכיר (החלטות מיסוי), רשות המסים, משרד האוצר

יריב אבירם - רו"ח, מיסוי בינלאומי, רשות המסים, משרד האוצר

רוני גנוד - עוזר ראשי ליועמ"ש, רשות המסים, משרד האוצר

לילך וגנר - ייעוץ וחקיקה (פלילי), משרד המשפטים

אביטל שרייבר - סגנית ראש רשות התאגידים, משרד המשפטים

עו"ד שרית פלבר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד ספי זינגר - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ניצן וולקן - סגנית יועמ"ש, הרשות לאיסור הלבנת הון

עו"ד חנוך הגר - מחלקת ייעוץ משפטי, רשות ניירות ערך

עידו יד שלום - מנהל יחידת האסדרה בפיקוח על הבנקים, בנק ישראל

אורנה ואגו - משנה ליועצת המשפטית, בנק ישראל

עמיר פרנקל - נציג בנק דיסקונט, איגוד הבנקים בישראל

עו"ד עדנה ליטמנוביץ - נציגת בנק הפועלים, איגוד הבנקים בישראל

עו"ד אסנת שטמר יידיקין - נציגת בנק מזרחי טפחות, איגוד הבנקים בישראל

מיקי טמיר - עו"ד, איגוד הבנקים בישראל

ג'ק בלנגה - יו"ר ועד המסים וסגן נשיא לשכת רואי החשבון בישראל

עו"ד מרק צל - יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל

יהודה אנגלנדר - רו"ח, גמ"ח אהבת חסד

יוסף שימל - מזכיר הנהלת גמ"ח אהבת חסד

מאיר דמן - מנהל עמותה גמ"ח הקהילה בעלזא

צביקה זאבי - חבר לשכת רואי החשבון בישראל

שאול בשור - פעיל, המשמר החברתי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך

אייל לב-ארי
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 221), התשע"ו-2016
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 221), התשע"ו-2016. דיברנו בשבוע שעבר לגבי הגמ"חים שה-FATCA לא תפגע בהם. יש פתרונות?
פרידה ישראלי
אני רק אזכיר עם מה פתחנו. על-פי הסכמות, במסגרת ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לממשלת ארצות-הברית, עמותה או חברה לתועלת הציבור, שהן מוסדות ציבור כהגדרתן בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, לא ייחשבו כמוסד פיננסי לצורך יישום ה-FATCA, אלא יהיה להן מעמד של מוסד לא פיננסי אקטיבי.

בעצם אותה הסכמה לא באה כרגע לידי ביטוי בהסכם עצמו - - -
היו"ר משה גפני
בוקר טוב.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
כן, צריכים לברך אותי על חזרתי, אדוני היושב-ראש.
היו"ר משה גפני
ברוך הבא. כל הכבוד.
פרידה ישראלי
ההסכמה הזו באה לידי ביטוי במזכר הבנות שחתמנו עם ממשלת ארצות-הברית בקשר להסכם, והוא אמור להיות מפורסם בימים הקרובים. האמריקאים החליטו לפרסם את ההבנות שהם הגיעו אליהן עם המדינות השונות, אז זה אמור להיות מפורסם בקרוב.

בכל מקרה, שוחחנו כאן בדיון הקודם, דיברנו על בעיית הגמ"חים, ובהסכמה בין מינהל הכנסות המדינה שמרכז ומוביל את הטיפול פה בחקיקה לבין רשות המסים, פיקוח על הבנקים ומשרד המשפטים, הגענו לאיזשהו הסדר שאני מבקשת להציג אותו כעת בפני הוועדה.

על-פי ההסדר, ישות שתציג בפני מוסד פיננסי את האישורים הבאים, היא תיחשב כמי שעומדת בתנאים על-פי הסכם FATCA, כדי להיות מסווגת כמוסד לא פיננסי אקטיבי, וזה עד ליום ה-31 במאי 2017. אם היא תעמוד בהסדר עד ל-31 במאי 2017, מובטח לה המעמד הזה.

היא התאגדה כעמותה כהגדרתה בחוק העמותות או כחברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק העמותות, והמציאה אישור על כך מרשם העמותות או רשם החברות לפי העניין.

העמותה או החל"ץ הגישה תצהיר מאומת על-ידי עורך-דין, כשהיא פועלת למטרה ציבורית כהגדרתה בסעיף 9(2ב) לפקודת מס הכנסה.
היו"ר משה גפני
זה צריך להיות רק עורך-דין או יכול להיות רואה חשבון, יועץ מס?
פרידה ישראלי
לא, לא. תצהיר מאומת זה על-ידי עורך-דין.

היא תציין בתצהיר את המטרה שלשמה היא פועלת, כי היא מונה לפחות שבעה חברים שאינם קרובים זה לזה. זה תנאי שיש בסעיף 9(2) לפקודה. כי נכסיה והכנסותיה משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד, וכי בכוונתה להגיש דוח כספי לשנת 2016 כמוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2ב) לפקודה, עד ליום 30 באפריל 2017, וידוע לה שלא תינתן ארכה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
ואז מה יהיה? את יכולה להסביר?
פרידה ישראלי
אם היא תגיש את התצהיר הזה, מכיוון שיש ישויות שבימים הקרובים יפתחו, יתאגדו כעמותה או כחל"ץ, ברור שהם לא יכולים להגיש דוחות בשבועיים הקרובים, את הדוחות ל-2016 על התאגיד החדש שנוצר, הם יכולים להגיש עד ה-30 באפריל 2017.

היא צריכה פשוט להצהיר על זה שהיא התאגדה. היא צריכה להביא אישור מרשם העמותות, התאגדה, יש לה שבעה חברים שאינם קרובים זה לזה. כל הפעילות שלה היא לטובת מטרה ציבורית, והנכסים וההכנסות שלה הן הכנסות של מוסד ציבורי, והנכסים שלה משמשים לצורך זה בלבד. ואנחנו אומרים גם שלא תינתן לה ארכה מעבר ל-30 באפריל 2017.
היו"ר משה גפני
באסל שואל מה יהיה באפריל 2017.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אם היא עושה את כל הדברים האלה, מה יהיה? אני לא הייתי בדיונים קודמים אם היו. זה דיון ראשון?
היו"ר משה גפני
לא, זה דיון שני, אבל זה למעשה - - -
פרידה ישראלי
בהנחה שהיא תגיש דוחות, כל עוד היא בעצם מסווגת כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה עם התנאים האלה, היא תיחשב כמוסד לא פיננסי אקטיבי.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
ולא חשוב אן זו חברה או עמותה?
פרידה ישראלי
חברה לתועלת הציבור או עמותה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
היא יכולה להיות חברה לתועלת הציבור?
פרידה ישראלי
כן.

לגבי ישויות שהתאגדו – יכול להיות שיש ישויות שהתאגדו כעמותה או כחל"ץ כבר לפני שנת 2016 מהסיבות שלהם, ועד היום, עד ליום 13 ביוני 2016, לא הגישו בכלל דוחות כספיים לרשות המסים, אז גוף כזה, עמותה או חל"ץ כזאת, תכלול בתצהיר האמור שדיברנו עליו הודעה שבכוונתה להגיש את הדוחות הכספיים לשנת 2015 עד ליום 31 בדצמבר 2016.

זאת אומרת, אם גוף כבר התאגד ורק לא טרח להגיש דוחות עד עכשיו, אז הוא יצטרך להצהיר שאת הדוחות שלו עד לשנת 2015 הוא ידאג להגיש עד סוף השנה הזאת. גופים חדשים שמתאגדים כעת יגישו את הדוח ל-2016 עד ל-30 באפריל 2017.
היו"ר משה גפני
מה רשות המסים תעשה עם הדוחות האלה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מטוסים, מטוסים.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אני לא מבין. כל חברי הכנסת כאן לא מבינים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אפשר לקבל הסבר על החוק? מה זה החוק הזה?
שגית אפיק
אנחנו בנושא של הגמ"חים. נמצא פתרון בנושא של הגמ"חים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אה, זה החוק הקודם?
היו"ר משה גפני
זה לא החוק הקודם. זה החוק הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, שדנו בו בשבוע שעבר.
היו"ר משה גפני
כן, זה ה-FATCA.
ג'ק בלנגה
ג'ק בלנגה מלשכת רואי חשבון. בדיון הזה אני מייצג גם את לשכת עורכי-הדין.

סעיף 9(2) חל גם על מוסדות ציבור וגם על הקדשים. מוסד ציבורי – ההגדרה מפנה בין השאר לחבר בני-אדם כהגדרתו בסעיף 1לפקודה. סעיף 1 לפקודה לא מחייב שחבר בני-אדם יהיה מאוגד, או שיהיה רשום היכן שהוא. ולכן מספיק ששבעה אנשים רושמים את השם שלהם ומחליטים להתאגד, זה הופך להיות מוסד ציבורי בהנחה שעונים על כל שאר התנאים. לא חייבים להירשם בשום מקום. ואותו מוסד ציבורי או אותו חבר בני-אדם של שניים לפחות שהתאגדו, חייב גם להגיש דוחות כספיים למס הכנסה ודוחות מס. ככה שכל המערכת של הרישום, הן חברה לתועלת הציבור או עמותה היא מיותרת לחלוטין, ואין מקום כאן בדרך העקיפה לחייב את כל הגופים האלה להירשם. אין שום סיבה היום בחוק הקיים.
פרידה ישראלי
אתה צודק, סעיף 9(2) לא מחייב עמותה או חברה לתועלת הציבור. זאת אומרת, כדי להיחשב כמוסד ציבורי לעניין פקודת מס הכנסה בישראל, לא צריך בהכרח להיות חל"ץ או עמותה. אבל אנחנו דנים כאן בהסכם שגיבשנו עם ממשלת ארצות-הברית.

ממשלת ארצות-הברית, בכדי לתת פטור למוסדות ציבור ממעמד של גוף פסיבי או ממעמד של מוסד פיננסי, כדי להקנות מראש את האישור להיחשב כגוף שהוא לא פיננסי אקטיבי, גוף שהוא אקטיבי, היו לה דרישות. היא בעצם רצתה להבטיח שהגוף הזה לא יכול לשמש להעלמות מס, אבל זו לא הדרישה. היא פרטה את הדרישה, ובפריטה הזו היו דרישות חוקיות שחלות על הגוף.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
היא צריכה לבקש מהגופים בישראל? גופים ישראליים או גופים בארצות-הברית?
פרידה ישראלי
לא, גופים בישראל.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
למה הם צריכים לפנות לארצות-הברית לבקש משהו?
היו"ר משה גפני
אה, רגע, רגע. זה תיכף יגיע בחוק של ה- .FATCAאתה תראה. זה ההסכם. ארצות-הברית עשתה הסכם עם 113 מדינות, אחת מהן היא ישראל. זה החוק. תיכף נדבר עליו.
פרידה ישראלי
אנחנו היינו צריכים להגיש מסמכים וציטוטים מהחקיקה הרלוונטית, והגשנו את זה לגבי העמותות ולגבי חל"ץ. מהן ההוראות, למשל, בעת פירוק או מימוש של הנכסים. הם רצו להיות בטוחים שאנחנו מדברים פה על מוסד ציבורי שאין שום אפשרות, למשל, להעביר את נכסיו אחרי פירוק, לדוגמה, לידיים פרטיות, או דברים מהסוג הזה.

עברנו על החוקים הרלוונטיים. יכול להיות שיש היום שאריות של אגודות שיתופיות או חברות, סיפורים היסטוריים שרשומים כמוסד ציבורי. אבל מכיוון שהדין התאגידי שחל עליהם לא מניח את הדעת מבחינת ממשלת ארצות-הברית כגוף שהוא יכול להכשיר אותו כמוסד ציבורי – זה היה אחד התנאים שלהם – אז נאלצנו להסתפק בגופים שהם או חל"ץ או עמותה. לא יכולנו להכליל את כולם. המאמץ של הגופים האלה לעניין פטור, לעניין פקודת מס הכנסה לא נשלל, אבל - - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
סליחה על הבורות שלי, גברתי. אני מבין קצת בעניין, אבל לוקח לי זמן לקשור את הדברים.

למה מוסד ציבורי בישראל צריך לקבל הכשר מממשלת ארצות-הברית?
פרידה ישראלי
האמריקאים מגדירים למשל מה זה מוסד פיננסי: גוף שמקבל פיקדונות הוא מוסד פיננסי. כולנו מפקידים כסף באיזשהו גוף, גם אם הוא עושה איתו מעשה צדקה, כי אני יכולה לפדות את הפיקדון ביום כלשהו, ומבחינתם זה גוף פיננסי. למה? כי אני יכולה לקחת 100,000 דולר שיש לי, להפקיד בגוף כזה כפיקדון, ואני אזרחית אמריקאית, ואז יש לי כסף שמופקד בפיקדון והם בעצם רוצים מידע על חשבונות שהאמריקאים מחזיקים אצלם.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
שהאמריקאים מפקידים בישראל?
פרידה ישראלי
גם אמריקאים שמפקידים בישראל, גם אזרחים אמריקאים שחיים בישראל.
היו"ר משה גפני
בגופים פיננסיים, בבנקים, למשל.
פרידה ישראלי
אז אם הם מפקידים כסף במוסד כלשהו,הוא מוסד פיננסי, כל מוסד פיננסי מחויב לעשות Due diligence על כל בעלי החשבונות אצלו, לזהות את האמריקאים מביניהם, ולדווח לארצות-הברית על יתרת הפיקדונות שמוחזקים אצלו.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
וזה לא המצב היום, לפני החוק? אמריקאי שבא, כמו תד אריסון, בזמנו לכאן, בלי שום כוונה פוליטית, והוא מפקיד את הכסף שלו במוסדות ציבור או בקרנות נאמנות, הוא לא היה חייב לדווח על - - -
היו"ר משה גפני
אבל חבר הכנסת באסל גטאס, אתה סומך על פרידה ישראלי, אתה לא סומך עליי. זה החוק. על זה אנחנו הולכים לדון עכשיו.
פרידה ישראלי
במסגרת החוק הזה יש הקלות של גופים שיכולים להיחשב כמוסדות פיננסיים, אבל למרות זה הם לא ייחשבו. מוסד פיננסי מקומי, קרנות פנסיה, לכל דבר יש הגדרה, גופים שמחזיקים רק חשבונות עם ערך נמוך, מנהלי תיקים. אם זה בגלל שיש גוף אחר שמדווח על החשבונות האלה, אם זה בגלל דברים שמאובחנים כמקומיים, כערך נמוך וכולי, שהם מוכנים להכשיר אותם בכך שהם על-פי ההסכם כבר לא מוגדרים כמוסד פיננסי.
היו"ר משה גפני
פרידה, אני מציע ככה: בואי נגמור עם הנושא של הגמ"חים. אני רוצה לדעת את ההסדר מבחינה טכנית ואני רוצה לדעת לוחות זמנים. אני גמ"ח.
פרידה ישראלי
אתה גמ"ח – קודם כל, אם אתה מתאגד ואתה בשנת 2016, כעמותה או כחל"ץ וסעיף 9(2) עם התצהיר שמאומץ שחבל לי לחזור על זה, יהיה מובטח לך מעמד של מוסד ציבורי עד ליום ה-31 במאי 2017, תחת התצהיר הזה שאתה תגיש את הדוחות עד 30 באפריל 2017.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מוסד ציבורי, את מתכוונת מוסד לתועלת הציבור?
פרידה ישראלי
נכון, כהגדרתו בפקודת מס הכנסה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר, אני רק רציתי להבין שהבנתי.
פרידה ישראלי
אמרנו גם שלגבי ישויות או חברות לתועלת הציבור שהתאגדו קודם אבל לא הגישו דוחות, אנחנו מבקשים את הדוחות עד סוף 2015, שיצהירו בתצהיר אלה שיגישו עד סוף 2016.

גוף שעד ה-31 במאי 2017 לא הסדיר את המעמד שלו, המוסד הפיננסי ישלול את הסיווג שלו כמוסד שאינו פיננסי אקטיבי. ככל שהסיווג הזה נשלל, יסתמך על ההסדר שבפנינו.

עכשיו יש לי עוד הבהרות נוספות: 1. נמסר לנו על-ידי הפיקוח על הבנקים שהבנקים הסכימו עד ה-30 ביוני לא לסגור חשבונות. סגירת החשבונות עד התאריך הזה גם לא מתחייבת מהסכם FATCA. ועד ה-30 ביוני מובטח לא לסגור - - -
היו"ר משה גפני
30 ביוני זה לא מספיק. עד שאנשים ישמעו מזה ועד שיארגנו את עצמם - - -
שגית אפיק
הם צריכים להוציא תצהיר, לפנות לרשם העמותות - - -
היו"ר משה גפני
צריך להוסיף עוד 10 ימים. אני דיברתי עם המפקחת על הבנקים - - -
עידו יד שלום
כל הדיבור היה עד 30 ביוני.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז אני דיברתי עם המפקחת על הבנקים, אמרתי לה שהחוק הוא בספטמבר אז יש את המרווח הזה. אז היא אמרה לי בהודעה שהיא העבירה אלי, שעד ה-30 ביוני קבעו עם ממשלת ארצות-הברית שעד אז יעשו את כל הפרוצדורה. אפשר לעשות את זה בעוד 10 ימים, אפשר לדבר גם עם ממשלת ארצות-הברית, פשוט לא יסכימו. זה הכול. אני עושה את החשבון, ה-30 ביוני זה עכשיו.

היא מסתמכת על ההסכם שאתם אמרתם לה עם ממשלת ארצות-הברית. ההסכם נדחה לספטמבר, אמרתי לה את זה. אז היא אמרה, בסדר - - -
פרידה ישראלי
העברת המידע נדחתה לספטמבר. אין בהסכם הנחיה לסגור חשבונות. לעומת זאת, יש בדיקות שצריך להשלים אותן. אבל גם אם יושלמו קצת יותר מאוחר, חובה לסגור חשבונות לא תהיה. מצד שני, הבנקים מבקשים - - -
היו"ר משה גפני
אבל פרידה, בואי נהיה מדויקים. אני לא מבקש פה מי יודע מה. אמרתי את זה גם בישיבה הקודמת ואמרתי את זה גם לחדוה בר. 30 ביוני זה מוקדם מדי. אני בעד ההסדר. אני לא רואה הסדר אחר, אבל צריך לתת עוד עשרה ימים. זה הכול. הרי לא יסגרו חשבונות. אני מבקש שתסכימו. זה הכול.
עידו יד שלום
זה לא אנחנו. אני חושב שצריך לדבר עם הבנקים, הם צריכים להעריך את הסיכון שבזה. יש פה את הנציגים שלהם.
היו"ר משה גפני
מי נציג הבנקים? בבקשה אכפת לך שזה יהיה עד ה-10 ביולי?
קריאה
זה לא איגוד הבנקים בעניין הזה. זה בנקים ספציפיים שמסתירים את הדברים. לא נשכח שעד עכשיו אין תקנות, אין שום דבר. אני לא יכולה לדבר בשם בנקים שאני לא יודעת אפילו מי הם. זה לא משהו שנשעה באמצעות איגוד הבנקים, ואני יודעת שגם אנשים שלכם דיברו אולי עם בנקים ספציפיים. זה לא קשור לאיגוד הבנקים.
עידו יד שלום
דיברנו עם בנק מסוים, שביקש לא להזכיר את השם - - -
קריאה
בנק מסוים אחד.
עידו יד שלום
הוא כנראה הבנק היותר-רלוונטי בסיפור הזה. אבל הסיכום היה בעקבות הישיבה הקודמת עד ה -30 ביוני.
היו"ר משה גפני
אני אמרתי גם בישיבה הקודמת – 30 ביוני הוא תאריך שאנחנו כבר עומדים לפתחו. שיהיה עוד עשרה ימים, מתחיל להתפרסם העניין ועד שאנשים יארגנו את זה. בסדר.
עידו יד שלום
אנחנו עכשיו נברר את זה.
היו"ר משה גפני
אתה עידו יד שלום, מהפיקוח על הבנקים?
עידו יד שלום
כן.

אנחנו נפנה אליהם. יש פה בעיה שהם צריכים להעריך את הסיכון שלהם לא מולנו. אנחנו נהיה מאוד פשרנים. הבעיה זה מול הכללים של ממשלת ארצות-הברית, עד כמה הם חשופים שם.
היו"ר משה גפני
רגע, בואו נעשה סדר. אומרים "ממשלת ארצות-הברית", ואני עובר לדום. ממשלת ארצות-הברית לא ביקשה לסגור חשבונות. ממשלת ארצות-הברית ביקשה שעד ספטמבר שייתנו לה את המידע.
פרידה ישראלי
מכיוון שאנחנו בשנייה האחרונה, ועדיין החקיקה לא עברה, ועדיין אין ודאות מוחלטת שהיא עברה, אז דווקא זה מקשה על המצב. כי הבנקים אולי חושבים שהם צריכים להיערך למצב שאם אין חקיקה, החובות האלה מוגברים. על זה דיבר עידו יד שלום כשהוא דיבר על נושא הערכת סיכונים של הבנקים, איך הם מתמודדים עם מצב שבמקום הסכם יש את חקיקת FATCA שהם אמורים לציית לו. זה אולי מעמיד בבעיה. וככל שנתקדם יותר מהר עם אישור החקיקה, זה יקל על הבנקים לקיים את ההוראות שנדרשות מהם על-פי ההסכם.
היו"ר משה גפני
זה שצריך להעביר את החוק, אני מבין. אגב, את כל מה שאנחנו מדברים נצטרך להכניס בחוק גם, אחרת לא יהיה פתרון.
פרידה ישראלי
לא כל דבר יהיה בחוק. יש הנחיות שהן פרשנות, שאנחנו נפרסם את זה, ניתן לזה פומבי, אם זה בהנחיות של רשות המסים, נוכל להעלות את זה באתר שלנו - - -
היו"ר משה גפני
לא, בגלל שהמפקחת על הבנקים אמרה לי שאם יהיה את החוק, יהיה אפשר לעשות תקנות.
פרידה ישראלי
הטיוטה של התקנות כבר מוכנה. ברגע שיעבור החוק, אפשר יהיה לפרסם - - -
שגית אפיק
מה, שפוטרות את הגמ"חים ומוסדות? - - -
פרידה ישראלי
לא, לא, לא. ההסדר הזה לא נמצא בתקנות. ההסדר הזה, האופי שלו הוא לא לתקנות, אלא כמו שיש חוזרים של רשות המסים - - -
היו"ר משה גפני
רגע, פרידה, מה את מצפה ממני, שאחרי זה אני אסמוך על מה? שיהיה את החוק הזה?
פרידה ישראלי
לא חוק. שזה יהיה הנחיה שתפורסם. אנחנו נוכל אחרי שנגיע לנייר הסופי והמוסכם, להעלות את זה אפילו אלינו לאתר, לתת לזה פומבי, אנחנו מצהירים בפני הוועדה.

אני רוצה להבהיר, דבר ראשון, בהצהרות שדיברנו עליהן אין לגרוע מסמכותו של פקיד השומה לשלול את המעמד של עמותה או חל"ץ כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2), ולמסור על כך הודעה למוסד פיננסי. כמו שיש לו על כל מוסדות הציבור בישראל, יש את הסמכות הזאת גם פה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה נכון גם היום.
פרידה ישראלי
כן.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מההקלות שניתנות בהסכם FATCA למוסדות פיננסיים בעלי היקף פעילות קטן שמחזיקים חשבונות על ערך נמוך. זאת אומרת, זה לא נוגע אליהם.
שגית אפיק
הפקדה של 50,000 דולר לא נוגע אליהם, הם לא יצטרכו להגיש תצהיר, ומבחינת הבנקים לא ייסגרו החשבונות שלהם? זה ברור? כי זה לא היה כתוב במכתבים של הבנקים - - -
פרידה ישראלי
לא דיברנו על זה עם הבנקים. המוסדות האלה נמצאים בנספח 2 להסכם במפורש כגוף שההסכם לא חל עליו. ככל שיש בעיות או יעלו דברים בדיון, נדון בהם. אבל הם לא בתוך הסיפור הזה.
היו"ר משה גפני
פרידה, ה-50,000, מה שדיברתם בישיבה הקודמת, לא כלול בתוך העניין הזה?
פרידה ישראלי
הוא לא כלול בתוך העניין הזה. זה סעיף מפורש - - -
היו"ר משה גפני
אז אני יכול להבין למה יש בנק אחד ששלח מכתב מבלי לבדוק על איזה גמ"חים מדובר, גם גמ"חים קטנים, והוא אמר: אני סוגר את החשבונות?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה, היא אחראית על הבנקים?
קריאה
אבל למה זה לא כתוב פה? למה לא להכניס את זה?
היו"ר משה גפני
לא יודע. פרידה, מה עושים עם זה?
פרידה ישראלי
כי זה כתוב בנספח 2 בהסכם.
שגית אפיק
אין בעיה, אבל פרידה, הבנקים צריכים לדעת מזה. איך הם ידעו מזה? אתם רוצים שגם הגמ"חים האלה יגישו תצהיר? מה הפתרון לגביהם?
פרידה ישראלי
הסכם FATCA בנוי כעיקרון על הצהרות עסקיות. גופים מצהירים לדבי מעמדם. יש טופס שנקרא: W-8BEN-E, שהבנקים מכירים היטב, ויש שם מקומות לסמן איזה מוסד אתה. כל הסכם FATCA בנוי כעיקרון על הצהרה עצמית, אבל אם למוסד הפיננסי יש מידע, שלפי המידע הזה ההצהרה העצמית שנמסרה היא לא נכונה, אז הוא יכול באותם מקרים שלא לסווג את המוסד על-פי ההצהרה העצמית שלו.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להבין, אתם רוצים לעזור לנו או לא? בואו נצא מתוך הנחת היסוד הראשונה.

אני, יש לי גמ"ח של תרופות, מה שלא נמצא בסל התרופות, זה גמ"ח שהעלות שלו, ההיקף שלו, הוא 100,000 שקל בשנה, גמ"ח קטן, אני מנהל את זה דרך חשבון בבנק מסוים, אני עם כמה חברים, כדי לעזור למני שחס וחלילה נהיה חולה, לעזור לו בתרופות שהן אינן בסל התרופות.

אני לא יודע, לא FATCA, ולא טפסים, עוד אמרת את זה באנגלית - - -
פרידה ישראלי
מה המעמד שלכם? איך אתם מאורגנים?
היו"ר משה גפני
אנחנו מוסד ציבורי, מה שאנחנו. אנחנו משהו קטן. עמותה, מה זה משנה?
שגית אפיק
לא מאוגדים.
היו"ר משה גפני
אין לו עסקים, אין לו שום דבר, לא מאוגד בכלום. המקרה הפשוט ביותר – חבורה של כמה אנשים שהקשר ביניהם הוא קשר חברתי, רוצים לעשות את הגמ"ח הזה. נקודה.

לפי מה שאת אומרת, אנחנו לא קשורים ל-FATCA בגלל שאנחנו גמ"ח קטן.
פרידה ישראלי
לא, כל אחד עובר את הבדיקה של FATCA לזיהוי המעמד שלו. מה זה, לא קשורים?
היו"ר משה גפני
ההיקף שלנו הוא קטן.
פרידה ישראלי
אתם מקבלים פיקדונות?
היו"ר משה גפני
כן.
פרידה ישראלי
אה, זה לא מתרומות.
היו"ר משה גפני
גם מתרומות, גם מפיקדונות. אני יודע? מה שאנחנו יכולים.
קריאה
פיקדון נוצר אחרי תרומה.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו קטנים. אמרת שקטנים לא קשורים ל-FATCA.
פרידה ישראלי
נכון.
שגית אפיק
- - -
קריאות
- - -
פרידה ישראלי
אני מקריאה לכם מהטופס W-8BEN-E שמסווג ישויות לפי המעמד שלהן, ויש פה מעמד שנקרא: Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. FFI זה: Foreign Financial Institutions. ואם אתה כזה, אתה צריך להשלים שם איזשהו חלק - - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אבל מה זה low-value? כמה זה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
המספרים שנקבו: 50,000 דולר לאדם לשנה - - -
שגית אפיק
ואז הוא צריך למלא טופס? מה הוא צריך לעשות? אני עדיין לא מבינה את הפרוצדורה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גברתי הנכבדה, אבל לא קיבלנו מענה – אם זה ברור ומתוך ההסכם, למה הבנקים לא ידעו על זה או למה הם לא פעלו בהתאם? - - -
פרידה ישראלי
הבנקים יודעים על זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל יש טענה שהם הוציאו מכתבים שנוגדים את הסעיף הזה.
פרידה ישראלי
אני באמת לא יודעת לענות על זה.
היו"ר משה גפני
אפשר לעשות סדר במדינת ישראל, לעשות ניסיון כזה? פרידה, אני יכול לעשות ניסיון לעשות סדר במדינת ישראל? לא בטוח שאני אצליח, אבל אני אנסה.

יש כמה גופים שנמצאים בעניין הזה מבחינה ממשלתית או מבחינה ממסדית: נמצא בנק ישראל, הפיקוח על הבנים, נמצא משרד האוצר, נמצא משרד המשפטים. אני לא יודע מי עוד ב-FATCA. משרד החוץ גם בעניין?
פרידה ישראלי
משרד החוץ לא.
היו"ר משה גפני
לא חשוב, משרד החוץ נשאיר אותו. אבל יש שלושה גופים רציניים שנמצאים בעניין הזה. יש חלק של הבעיה שלא קיימת, רק מה? מישהו צריך להגיד את זה לבנקים, להסב את תשומת לבם לעובדה שאם הגמ"ח או כל גוף אחר שההיקף שלו הוא נמוך, הוא פחות מ-50,000 דולר לתרומה בשנה, או פחות מ-50 מיליון שקל בסך-הכול הכללי, ואם אני לא טועה, אלה הסכומים - - -
פרידה ישראלי
50 מיליון דולר נכסים, ו-50,000 דולר זה הסכומים.
היו"ר משה גפני
כל הדבר הזה נמצא. פרידה, להגיד לבנקים שאם הגוף הזה ייתן תצהיר, אז הוא לא שייך ל-FATCA, אז לא סוגרים לו את החשבון.
פרידה ישראלי
אני רוצה שתבינו שהמצב כרגע, שהחקיקה לא עברה, אין לי שום פורמט להנחיה. אחר-כך בחוזר, התקנות מתייחסות לכך שהן נותנות כבר פטור לכל הגופים שנכללים בנספח 2.
היו"ר משה גפני
הבנתי, אין חוק. אין חוק. ועדת הכספים דחתה את החוק. החוק נפל.
פרידה ישראלי
הפטורים הם חלק - - -
היו"ר משה גפני
רגע, רגע, לפני שהחוק נפל או החוק עבר, לא קרה שום דבר, החוק יעבור בעזרת ה'. אני מדבר על זה שעשיתם הסכם עם ממשלת ארצות-הברית. אני גם העברתי את ההסכם הזה כאן, במליאה. נכון? מה זה היה?
שגית אפיק
חילופי מידע, החוק הקודם זה לא על ה-FATCA, זה על הסכם אחר.
היו"ר משה גפני
לא משנה, אבל חתמתם הסכם.
פרידה ישראלי
אמרנו שלחילופי מידע פיננסי אוטומטי יהיה חוק אחר וזה החוק שאנחנו דנים בו.
היו"ר משה גפני
טוב, חתמתם הסכם – בהסכם, לא בחוק – בהסכם אין חובה בכל העניין הזה על גופים שהם פחות מהסכום שנקבת. למה לא להודיע את זה לבנקים?
פרידה ישראלי
אז אני מודיעה לבנקים לקרוא את נספח 2.
היו"ר משה גפני
מי זה, אני?
שגית אפיק
האם אתם מצפים שגם גמ"חים קטנים שעונים על הפטור שנמצא בהסכם ויהיה בחקיקה בהמשך על ה-50,000 דולר ו-50 מיליון, יעשו את התהליך של רישום כעמותה וייפנו למשרד? - - -
פרידה ישראלי
לא, לא.
שגית אפיק
אז איך הבנקים יידעו לא לסגור לאלה את החשבונות? כיוון שהמכתבים שיצאו יצאו לכל הגמ"חים, הבנק לא הבחין בין גמ"ח קטן לבין גמ"ח אחר, ולכן עכשיו שאתם נותנים את הפתרון שילכו ויתאגדו, אז אנחנו מבינים שזה פתרון שאמור לחול על גמ"חים גדולים שלא עונים על תנאי הפטור שמופיעים בהסכם. מה יקרה לגבי הגמ"חים הקטנים? איך אנחנו נמנע את סגירות החשבון לפני שהחוק יעבור, כי כנראה שלא נספיק להעביר את החוק בשבועיים הקרובים. זה זמן קצר מדי. ולכן צריך פתרון זמני גם לגביהם. השאלה היא מה הפתרון.
פרידה ישראלי
אין לנו כרגע מעמד להנחות את הבנקים.
שגית אפיק
איך הבנקים הונחו להוציא את המכתבים שהם הוציאו?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל יש לכם יכולת שיח איתם. זה לא עניין שאתם מורידים להם הוראה. מגיעים להבנות והסכמות, אז זאת הדרך לעשות את זה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
תעני לה לשאלה: איך הם הונחו עד היום?
פרידה ישראלי
הבנקים לא הונחו לסגור את החשבונות האלה. מכיוון שזה מה שאומר החוק, אפשר אולי שוב לנסות להגיע להסכמה יחד עם הפיקוח על הבנקים שיקבל את ההסכמה דרך איגוד הבנקים כארגון שמייצג את הבנקים, שמכיוון שקיים אותו סעיף בנספח 2 להסכם - - -
היו"ר משה גפני
כותב הבנק במדינת ישראל – אני לא אומַר את שמו: בהתאם לעמדת משרד האוצר ביחס להוראות ה-FATCA כפי שהובא לידיעתכם וכולי, גמ"ח המקבל פיקדונות, כהגדרתו בהוראות ההסכם הבין-מדינתי שנחתם בקשר עם יישום הוראות ה-FATCA בהיות הגדרה זו רחבה ביותר ונועדה לכלול כל ישות העוסקת באחזקה וניהול של נכסים פיננסיים עבור אחרים וכולי.

ההנחיה של משרד האוצר – על כל גוף כזה, הוא כלול ב-FATCA.
פרידה ישראלי
מעולם לא יצאה הנחיה כזאת של משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
אבל זה מה שהבנק עשה.
מיקי טמיר
דרך אגב, זה לא משהו של איגוד הבנקים, או משהו. זה כנראה בנק מסחרי.
היו"ר משה גפני
מה זה משנה? אבל הבנק עשה, הוא בנק במדינת ישראל. הוא לא בבנק היחיד.
פרידה ישראלי
מעולם לא הוצאנו הנחיה כזאת - - -
היו"ר משה גפני
פרידה, אני רוצה להגיד לך ואני רוצה להגיד את זה גם לפרוטוקול: החוק של ה-FATCA, התחלנו בו את הדיונים, אנחנו נמשיך את הדיונים עד שנשלים אותו. אני לא יכול להגיד מראש אם נאשר אותו או לא נאשר אותו, יש פה ועדה. אני מעריך שנאשר אותו, אני מעריך שנעשה בו שינויים כאלה ואחרים, כפי שאת מכירה. אני מאוד מציע לא לתלות את הגמ"חים בחוק של ה-FATCA. יש פה תקלה עם הגמ"חים. זה מוסד שאמרתי, הוא מוסד מפואר, שיש תקלה, אני רוצה לתקן אותו. בשביל מה יש גופים כאלה במדינת ישראל? בשביל מה יש הפיקוח על הבנקים? בשביל מה יש משרד האוצר? יש תקלה עם בנק ולא רק עם בנק אחד, אבל עם בנק אחד ודאי, הוא סגר חשבונות שלא היה צריך לסגור.
אורנה ואגו
הוא לא סגר.
היו"ר משה גפני
הוא סוגר.
אורנה ואגו
הוא מבקש מהגמ"חים להשלים מסמכים כדי שהוא יוכל לעמוד ולנהל את סיכוניו כנגד החוק שעוד לא חוקק ושהתקנות שלא התפרסמו, מכוח ההיכרות שלו עם ההסכם ועם חקיקת FATCA, ועם זה שאם החוק לא יעבור יחולו עליו חובות ישירים מול ממשלת ארצות-הברית.
שגית אפיק
אז אם גמ"ח יכתוב לבנק בתשובה למכתב כזה, או בלי קשר למכתב כזה, הוא פשוט יפנה על דעת עצמו לבנק ויאמר שהוא עונה על התנאים שמחריגים ונותנים פטור לפי הסכם ה-FATCA כיוון שיש לו שיעור הפקדות נמוך – זה יספק את הבנקים? זאת השאלה.
אורנה ואגו
זה לא מכתב, זה לחתום - - -
קריאה
אני רוצה להגיד בידיעה, שזה לא מספק.
אורנה ואגו
זה אמור לספק אותו אם הגמ"ח חותם על הצהרה עצמית שנדרשת.
פרידה ישראלי
יש פה את ההצהרה, הוא יחתום עליה. זה אמור לספק את הבנק אלא אם יש לו מידע קונקרטי - - -
שגית אפיק
זו ההצרה ארוכה? זה כמה עמודים, מה שאת מחזיקה?
פרידה ישראלי
לא, לא. יש פה X אחד, ואז עוברים לחלק 6 עם כמה שורות, 3-4 שורות - - -
היו"ר משה גפני
איפה אני יכול לקבל את התצהיר הזה?
פרידה ישראלי
באינטרנט. אנחנו יכולים לשלוח לך את זה.
קריאה
הנה, יש לי את זה כאן, וזה מסובך.
היו"ר משה גפני
אבל לי יש גמ"ח לתרופות ברמת-אביב, אני לא יודע מהחיים שלי. איפה אני משיג את זה? זה פשוט נורא הדבר הזה.
קריאה
אפשר להסביר את הבעיה במילים פשוטות?
היו"ר משה גפני
לא, אי אפשר, בגלל שאני גם לא אבין אחרי שתסביר. איפה אני מקבל את זה? אתה מהגמ"ח, למה אתה אומר שזה לא טוב.
יוסף שימל
אני אביא דוגמאות. יש גמ"ח - - - שכול הכסף שלו זה כסף שהגיע עד לפני ארבע שנים - - - הכול כתרומה גמורה, שנתנו לו על-מנת לנהל גמ"ח.
פרידה ישראלי
זה לא מוסד פיננסי.
יוסף שימל
רק שנייה.

נתנו לו את הכסף, הוא בא לבנק ואמר, יש ארבעה אנשים שנותנים לי את הכסף עד היום - - - הכסף מיועד לגמ"ח בלבד, - -
היו"ר משה גפני
שמחת זקנתי שזה הטופס. מה אני אעשה עם זה? אני אתחיל להפיץ את זה בין כולם?
יוסף שימל
- - תאשרו לי את זה או לא – אמרו לו שלא.
פרידה ישראלי
זה מוסד ציבורי? או עמותה?
יוסף שימל
עד היום הוא לא היה צריך להיות עמותה - - -
קריאה
הוא לא צריך, הוא לא צריך להירשם - - -
יוסף שימל
תן לו 30 מפקידים, הוא לא מקבל את כל ההפקדות, יש לו תרומות.
פרידה ישראלי
לא שאלתי אם הוא מוסד - - -
יוסף שימל
לא, אז הוא לא חייב להיות במוסד ציבורי. גם לפי החוק של ה-FATCA הוא לא חייב להיות במוסד ציבור.
פרידה ישראלי
לא, מוסד ציבורי לפי חוקי ישראל.
יוסף שימל
לא, לפי חוקי ישראל הוא לא - - - הוא לא חייב להיות מוסד ציבורי היום. היום החשבון שלו מתנהל בדבר שנקרא: חשבון לתועלת הציבור, וכך רוב הגמ"חים כיום מנוהלים - - -
פרידה ישראלי
וזה יכול להיות אפשרות אחת, נאמנות. צריך לזהות את זה. זה יכול להיות נאמנות, זה יכול להיות חשבון פרטי של אמריקאים, אז שידווחו עליו.
יוסף שימל
זה חשבון פרטי של ישראלי, והוא לא - - - שקיבל תרומות לצורך מתן הכספים לגמ"ח.
פרידה ישראלי
מי הנהנה בחשבון?
יוסף שימל
נהנה אחד בחשבון.
היו"ר משה גפני
שימל, דקה.
שגית אפיק
בואו נחזור להסדר הראשון לגבי כאלה שיש להם מעל 50,000 דולר. את מרשם העמותות? תוך כמה זמן מרגע שאתם מקבלים תצהיר, איך תעבדו? כי צריך לעבוד פה מאוד מהר.
אביטל שרייבר
אנחנו לא אמורים לקבל את התצהיר. התצהיר לא אלינו.
שגית אפיק
אז למי התצהיר?
אביטל שרייבר
אנחנו רק יכולים לרשום עמותה או חברה לתועלת הציבור.
שגית אפיק
בתוך כמה זמן אתם תעשו את זה?
אביטל שרייבר
קודם כל, מכיוון שנודע לנו שהנושא הזה דחוף, אז אנחנו ממליצים לאותם אנשים שרוצים להירשם כעמותות או חברות לתועלת הציבור להגיש תקנון מצוי או תקנון מומלץ בחברה לתועלת הציבור, ואז, בהנחה שהם מגישים את כל המסמכים כמו שצריך, אז תוך מספר ימים - - -
שגית אפיק
איזה עוד מסמכים צריך חוץ מהתקנון המצוי?
אביטל שרייבר
יש באתר שלנו הנחיה לבקשה לרישום עמותה, אז המייסדים צריכים לחתום בפני עורך-דין.
שגית אפיק
זה בנוסף על התצהיר שפרידה דיברה עליו.
אביטל שרייבר
זה הקמת תאגיד. זה נושא נפרד.
שגית אפיק
ואז תוך כמה זמן אתם תעשו את זה?
אביטל שרייבר
אנחנו נעשה את זה תוך מספר ימים.
שגית אפיק
תוך מספר ימים מהרגע שאתם מקבלים את זה. זאת אומרת, שלוש חובות יש על הגמ"חים הגדולים, אם אני מבינה נכון, התצהיר שפרידה דיברה עליו, תצהיר נוסף אליכם, הגשת תקנון מצוי ועמידה בתנאים של רישום עמותה.
יוסף שימל
ומה עם רשום המסים?
שגית אפיק
רשות המסים היא לא צד בעניין.
ארז אורעד
רשות המסים לא צד בעניין. עכשיו תבינו מה קורה – הפתרון הוא פתרון אלגנטי, כבוד הרב גפני. קודם כל, יש סד זמנים של שבועיים, וכאן ניתנת שנה להתארגן - - -
היו"ר משה גפני
אי אפשר בשבועיים לעשות כלום.
ארז אורעד
נכון. לכן נתנו לך שנה להתארגנות, נתנו כאן שנה - - -
היו"ר משה גפני
אבל בשבועיים אי אפשר לארגן, לא עמותה ולא תצהיר, ולא בנק, ולא כלום.
ארז אורעד
לא, סדר הפעולות מאוד-מאוד פשוט: מתחיל מרשם האגודות, קודם כל, גוף מאוגד, כי גם הגדרת חבר בני-אדם, מה שהזכרת, שלא צריך להירשם בכלל, זה גם חברותא וגם חבר'ה שעושים בפאב ושותים בירה.
ג'ק בלנגה
נכון, נכון. ולמה לשנות את זה?
ארז אורעד
למה לשנות את זה? כי אני לא הולך - - - לחבר'ה שיושבים בפאב - - -
ג'ק בלנגה
אתם משנים את פקודת מס הכנסה עכשיו.
היו"ר משה גפני
רגע, ג'קי, אני אתן לך.
ג'ק בלנגה
אתם משנים את פקודת מס הכנסה.
ארז אורעד
לא משנים שום פקודת מס הכנסה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לא לקיים את הדיון הזה, מספיק. אני רוצה לדעת אם אפשר לקבל ארכה. זה הכול. הפתרון פשוט.
קריאה
הפתרון - - -
היו"ר משה גפני
אני לא שואל אותך. אני שואל את פרידה.
פרידה ישראלי
אתה שואל אותי על ארכה ל-30 ימים?
היו"ר משה גפני
כן.
פרידה ישראלי
זה לא משהו שנמצא בסמכות שלי.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל מישהו פה צריך לקחת פה סמכות, מי שיודע ללחוץ עלי להעביר את החוק של ה-FATCA.
פרידה ישראלי
לנו אין התנגדות שתינתן עוד ארכה של - - -
היו"ר משה גפני
המפקחים על הבנקים – אתם יכולים לתת את הארכה הזאת? אי אפשר בלי זה.
אורנה ואגו
לא, אבל אנחנו יכולים לדבר עם הבנק כפי שדיברנו אותו עוד קודם, ולהצהיר את ההצהרה הזאת כאן, ולוודא איתם. הבנק מנהל את הסיכונים שלו, אנחנו לא ניתן הנחיה. אבל אני מניחה שיהיה רצון טוב כמו שהיה רצון טוב לקראת – פשוט, בישיבה הקודמת הבנו שדובר על שבועיים, אז העברנו את המסר שך השבועיים. אם אדוני מבקש עוד עשרה ימים, אנחנו נעביר את המסר, ואני מניחה, אני לא רוצה לדבר בשם הבנקים, אני מניחה שיהיה רצון טוב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש פה נציגות של איגוד הבנקים - - -
היו"ר משה גפני
כן, אבל היא לא יודעת להגיד בשמם.
פרידה ישראלי
אני גם מניחה שרצון טוב יהיה. אני מרשה לעצמי להגיד.
מיקי טמיר
אם לא תהיה סיבה מיוחדת, של משהו מאוד חריג שהם לא יסכימו, אני מעריך גם שיהיה רצון טוב. אבל אנחנו צריכים לדבר איתם לפני זה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז אני מבקש שתדברו איתם, שזה לא יסתיים ב-30 ביוני, אלא ב-10 ביולי, אולי אפילו קצת יותר מאוחר, אבל בפרק הזמן הזה. בפרק הזמן הזה הגמ"חים הגדולים יגישו את הבקשה לרישום עמותה ולקבל את סעיף 9(2). ולהודיע לגמ"חים שמי שנמצא בפחות מהפקדה של 50,000 דולר בשנה, לאדם, והיקף נכסים של פחות מ-50 מיליון דולר בהיקף הנכסים כולו, הוא יגיש את התצהיר הזה, שאני לא יודע לקרוא אותו בגלל שהוא באנגלית, ואז הוא לא נמצא בתוך ההסכם של ה-FATCA.
פרידה ישראלי
אם הסכם ה-FATCA, בהנחה שהוא הופך לחוק, זה יהיה - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אל תחזרי על זה. נראה לי שאת כל הזמן מאיימת עלי שאני אעביר את החוק.
פרידה ישראלי
לא, לא. ממש לא.
היו"ר משה גפני
אני מתכוון להעביר את החוק, בלי קשר לעניין של הגמ"חים.
פרידה ישראלי
בסדר.
היו"ר משה גפני
אבל אני יכול להיות בלי מצב רוח בגלל שאתם לא פותרים את הבעיה של הגמ"חים בגלל ביורוקרטיה. הרי יש בעיה מובנית של הגמ"חים, שזה חוק הבנקאות, שם אנחנו עוד לא התחלנו. לפחות פה, את המוקש הזה להוריד.

אני מבקש שתובילי את זה, יש לך את הכוח לעשות את זה, גם עם הפיקוח על הבנקים וגם עם איגוד הבנקים, להאריך את המועד עם רשם העמותות, שהדברים יתנהלו. נגיע לחוק הבנקאות, נראה מה עושים שם, אבל זה לא קשור לחוק של ה-FATCA.
פרידה ישראלי
בהקשר הזה אני מבקשת עוד שתי הערות. יש פה הנחיה למשרד המשפטים, שאומרת ככה: הסדר זה המבוסס על כך שבימים אלה מקודמת חקיקה להסדרת פעילות הגמ"חים, הוא מוגבל לעניין זה ולשנה זו בלבד. לשנה הבאה יתאפשר מנגנון זה רק לאחר שתושלם הסדרת פעילות הגמ"חים ובהתאם להסדר שייקבע בה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ומה יקרה עם לא יהיה חוק?
היו"ר משה גפני
מיקי, שאלת שאלה טובה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני שואל רק שאלות טובות.
היו"ר משה גפני
יש שתי בעיות. בעיה אחת היא בעיה של חוק הבנקאות, שמשרד המשפטים רוצה אותו, כולנו רוצים אותו. היו ישיבות אחדות, עם שר הבריאות, עם הרב ליצמן ואיתי, ועם משרד המשפטים, ועם משרד האוצר ועם בנק ישראל, מי עוד שכחתי? כולם. בסדר, החוק הזה מתקדם באיזושהי צורה, אני לא יודע כמה. יש את ה-FATCA. ה-FATCA, הסברתם לי, זה משהו אחר לגמרי, לא קשור לשום דבר, זה הסכם עם ארצות-הברית. שאז, אם החוק הזה לא יהיה, אנחנו מפרים את ההסכם עם ארצות-הברית ויתחילו חקירות של ממשלת ארצות-הברית בבנקים בישראל.

הסברתם לחי את זה ואני השתכנעתי שצריך להעביר את החוק הזה. מה קשור עמדת משרד המשפטים ל-FATCA עם חוק הבנקאות? מה קשור? חוץ מאיוּם, שקיבלתי אותו, הבנתי. אבל עליי לא יאיימו בגלל שלי לא יורידו ניהול תקין בגלל שלי אין גמ"ח. איזו התנהגות זאת?

יש בעיה של ה-FATCA. הבנתי, צריך לטפל בזה. יש את הבעיה של חוק הבנקאות, זה בסדר, גם זה בסדר. מה, מאיימים עליי משרד המשפטים? "לא יהיה פתרון עם ה-FATCA" – עם ה-FATCA יש פתרון, אז יש פתרון, אין פתרון, אז אין פתרון. מה ה קשור לחוק הבנקאות?

אני מתנצל שאני עצבני היום. פשוט לא ישנתי בליל שבועות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רק התחלנו את השבוע.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה תיקון ליל שבועות.
פרידה ישראלי
העובדה שגמ"חים יקבלו אישור של מוסד ציבורי מבלי שניתן להם אישור ניהול תקין על-ידי רשם העמותות והתאגידים נראית כבעיה, לעצם זה שאתה מגדיר גוף כמוסד ציבורי כשבהגדרה הוא לא קיבל אישור ניהול תקין.
היו"ר משה גפני
בסדר, חזקה על רשם העמותות שהוא יעשה את זה רק שנה, מכיוון שהוא יגיד: רגע, אז מה עם חוק הבנקאות? אני יודע. תאמיני לי, בתוך המערכת אני יושב. משרד המשפטים לא צריך להגיד לי בפירוש: חייבים להעביר את החוק ואל תעשה חוכמות. זה בסדר.
פרידה ישראלי
הבהרה אחרונה שאני רוצה לתת: זה שההסדר הזה, שהוא הסדר מיוחד, על-פי בקשה של מי שרוצה להצטרף אליו, הוא לא גורע מההסדר הכללי שיש לגבי מוסדות ציבור ומלכ"רים שהם עמותות או חל"ץ לגבי המעמד שלהם כמוסד ציבורי אקטיבי.

זאת אומרת, אנחנו לא מכניסים עכשיו לסיפור את כל מוסדות הציבור בישראל שצריכים להגיש תצהירים ולהגיש דוחות. מי שמתנהל בדרך הישר, נוהג להגיש דוחות, הוא מוסד ציבורי או עמותה או חל"ץ, הבנקים ימשיכו לסווג אותו כמו שהם היו עושים עד היום - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רובם כאלה.
היו"ר משה גפני
אבל רובם כאלה.
פרידה ישראלי
כן, נכון, וזה מה שאני רוצה לומר.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לסכם את החלק הזה ולעבור לחוק.

הדבר הראשון, אני מאוד מבקש שתעזרו במידע בעניין הזה אחרת זה נראה רע מאוד – להגיד לבנקים שיגידו גם לגמ"חים או להגיד גם למוסדות הציבור שנמצאים אצלם בחשבונות, להגיד להם את מה שאמרת עכשיו, שצריך לצלא את הטופס הזה, צריך שגם הטופס הזה יהיה בבנקים, וצריך לגבי הנושא של הגמ"חים הגדולים שיוכלו להוציא את אישור העמותה או הדברים שהם צריכים, שהם יעשו את זה מהר. אתם תפנו לבנקים, שזה לא יסתיים ב-30 ביוני, אלא שזה יהיה עד אמצע יולי.

אתם יכולים להעביר את הטופס הזה בעברית, כדי שגם אני אבין?
פרידה ישראלי
אין לנו תרגום שלו.
היו"ר משה גפני
אין לכם תרגום?
פרידה ישראלי
לא.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
תרגמו בכנסת.
שגית אפיק
אפשר לתרגם בכנסת.
היו"ר משה גפני
מה, אי אפשר לתרגם את זה?
שגית אפיק
אין לכם תרגום של ההסכם?
פרידה ישראלי
יש לנו תרגום של ההסכם.
שגית אפיק
זה לא נספח להסכם?
פרידה ישראלי
לא, לא. זה טופס אמריקאי. יש תרגום של ההסכם. מי שרוצה לראות את תרגום ההסכם עם הנספחים שלו, הוא נמצא מתורגם בנוסח שעדיין לא רשמי, אבל נמצא מתורגם באתר של מינהל - - -
היו"ר משה גפני
ואת זה אי אפשר לתרגם?
פרידה ישראלי
אני לא אומרת שאי אפשר. אפשר - - -
היו"ר משה גפני
אז אני מבקש שתתרגמו.
מרק צל
זה שמונה עמודים, שמונה עמודים, אותיות קטנות.
שגית אפיק
אבל הם מסבירים כאן שמספיק לסמן X בכמה רובריקות, אבל בשביל זה צריך לראות את זה גם בעברית.
היו"ר משה גפני
פרידה, אני יכול לבקש גם מהממ"מ שיתרגמו את זה, אבל אני רוצה שאתם תתרגמו, אחרת זה צחוק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גם בשביל האזרח שהולך לחתום על זה.
שגית אפיק
נכון. בשבילו, בשביל הבנק, שזה יהיה בבנק מתורגם. זו הכוונה.
היו"ר משה גפני
תבקשו לתרגם את זה, ושיהיה את זה בבנקים או שבבנקים יתרגמו את זה.
מרק צל
הם לא יודעים מה זה. הבנקים לא יודעים מה זה כבר שנתיים. הבנקים משתמשים בזה - - -
היו"ר משה גפני
פרידה, אתם תוכלו לעשות את זה מהר?
פרידה ישראלי
אני לא יודעת אם זה יהיה כל-כך מהר. אנחנו צריכים להעביר את זה גם דרך משרד המשפטים. זה תהליך ארוך, זה מורכב, ואנחנו נעשה את זה. זה לא כעת לימים האלה.
שגית אפיק
אבל הם צריכים לחתום על זה בימים האלה, אם אנחנו מבינים נכון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רגע, מה הוא תהליך מורכב?
פרידה ישראלי
מהניסיון שיש לנו עם התרגום של הסכם FATCA והנספחים, זה היה דבר מורכב מאוד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תראי, אם התרגום מורכב לכם, תחשבי כמה הוא מורכב לאותו אחד שצריך לחתום עליו. העניין הזה שתרגום הוא מורכב, זו תשובה שהיא לא טובה.
פרידה ישראלי
אני יודעת. זה המצב.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גם לבן-אדם שצריך לחתום על זה מאוד מורכב לתרגם את זה. לך הרבה יותר פשוט לתרגם את זה מאשר לאותו אחד שצריך לחתום על זה.
היו"ר משה גפני
ספי, משרד המשפטים יכול לעזור להם לתרגם את זה?
ספי זינגר
כמובן נסייע, אבל אני חושב שמבחינת לוחות זמנים, עד שנעשה ועד שנתרגם ועד שנסיים את זה, אנחנו מבזבזים זמן יקר - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אדוני, זה תשובות של משרדי הממשלה. אני מכיר אותן בהרבה נושאים אחרים. אם להם קשה לתרגם, גם למי שצריך לחתום על זה קשה.
יוסף שימל
מהגמ"חים דורשים לוחות זמנים כאלה, ומשרדים ממשלתיים שלא עובדים בהתנדבות, שמקבלים כסף, לוקח להם חודשים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אי אפשר לדרוש מהם. אין להם את המנגנונים שיש להם. אין להם את היכולות שיש להם, לדרוש מהם אל"ף, והמדינה לא מסוגלת לעשות את אותו אל"ף. אי אפשר להגיד לאזרחים שהם יתרגמו. אי אפשר לעשות את זה, ואתם עושים את זה בהרבה דברים אחרים גם.
קריאה
למה אנחנו לחוצים לאשר את זה?
היו"ר משה גפני
בגלל שאחרת עוברים לוחות הזמנים. למעשה, הם אמרו שעד ה-30 ביוני. צריך לחתום, צריך לעבור את התהליך הזה. אז הסכימו עד אמצע יולי, הסכימו ויגידו, מתוך רצון טוב. אבל מאתנו רוצים שנעביר את החוק של ה-FATCA מהר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים לתרגם את זה לאנגלית, זה ייקח כמה - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ייקח לנו זמן. לי קשה להצביע על זה בלי שאני רואה את המסמך.
היו"ר משה גפני
פרידה, תבדקו את העניין.
פרידה ישראלי
נבדוק, אבל זה ייקח זמן. ננסה לעשות את זה הכי מהר שאפשר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא יכול להצביע על משהו - - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש מכם גם כן, תיקחו את זה, תודיעו גם לאנשים שהם יכולים לחתום על התצהיר הזה ולגמור את העניין אם הוא גמ"ח קטן. אם הוא גמ"ח גדול אז הוא צריך להגיש בקשה לעמותה ולקבל לפי סעיף 9(2), נכון?
יוסף שימל
אני רוצה להסביר: גמ"ח גדול, בוא ניקח דוגמה של גמ"ח שיש לו 22,000 הלוואות פעילות היום, יש לו 16,000 מפקידים, והגמ"ח פועל, ברוך ה', כבר 40 שנה כמעט. איך מטמיעים אותו ביום אחד בעמותה? כל הוראות הקבע ממשיכות לעבוד. אני מעביר עכשיו את הכול לשם, מחר תהיה לי בעיה עם לווה - - -
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
יוסף שימל
אני לא יודע, אבל אני חושב שהפתרון צריך להגיע ממשרד המשפטים, לא ממני.
היו"ר משה גפני
ספי, יש פתרון למקרה כזה? יש כמה מקרים כאלה.
אביטל שרייבר
אין בעיה מבחינתנו שיירשמו כעמותה. אני מבינה שהבעיה היא מבחינת הגמ"ח, שהוא אומר, למי אני אתן את הסמכויות?
יוסף שימל
אם אני נרשם מחר כעמותה, אבל אני צריך להעביר את הכול, כל הפעילות שקיימת, כל הוראות הקבע שנגבות כרגע במקום אחד, כל ההלוואות, כל הפיקדונות – אני קיבלתי כסף ממנו להפקדה בגמ"ח - - -
אביטל שרייבר
איפה הבעיה?
יהודה אנגלנדר
אני אסביר את זה בצורה יותר מדויקת: על תאגיד שפועל מול רגולטור כמו רשם העמותות, מול רשות המסים, עכשיו גם המפקח על הבנקים, או רגולטורים כאלו, לכל רגולטור יש את הדרך שלו, איך הוא רוצה את הפרוצדורה שתהיה, איך צריך להיות הרישום בספרים, איך אמורים להיראות הספרים, איך ההתנהלות אמורה להתנהל, על-פי איזה פרמטרים.

אם אנחנו לוקחים גמ"ח שעובד כבר עשרות שנים או לא מעט שנים, והוא עובד כמימים ימימה בצורה שהוא ניהל את עצמו. עכשיו הוא צריך בתוך תקופת זמן מאוד-מאוד קצרה ללמוד, להפוך את הפעילות האישית שלו ולהפוך אותה למשהו שהוא מסודר מול רגולציה לא מועטה. והשאלה שלנו היא איך אנחנו עושים את זה. אנחנו מעוניינים לעשות את זה, רק השאלה היא איך.
אביטל שרייבר
אני יכולה לענות בכל מה שנוגע לרשם העמותות: בשביל לרשום את העמותה, בעיקרון, הוא צריך להחליט על השם, לרשום מטרות, להחליט מי הם המייסדים שאחר-כך יהפכו לחברי הוועד שהם ינהלו את הגוף, ולקבוע מה התקנון, כשההמלצה שלנו שיהיה תקנון מצוי.

בשלב הבא – מבחינת רשם העמותות, אני לא מדברת עכשיו מבחינת רגולטורים אחרים – צריך לכנס את המוסדות. לעניינים האלה יש יותר זמן, זה לא תוך שבועיים לכנס את מוסדות העמותה, לבחור ועדת ביקורת, להכין את הדוחות הכספיים, לכל זה יש למעלה משנה.
ג'ק בלנגה
כן, אבל אף רואה חשבון לא יחתום על הדוחות הכספיים האלה.
קריאות
- - -
יוסף שימל
אני רוצה להסביר משהו. אני חושב שלא הבינו את הדברים מספיק.

הלוואה נורמלית היא ל-40 תשלומים. הכסף הזה נכנס לחשבון בנק שממנו הלווה קיבל את ההלוואה. יש גמ"ח שעבר לעמותה – מה הוא עשה? הוא פתח עמותה, את כל מה שהיה בחוץ חייבים לתת לו להמשיך לנהל בחוץ בלי להכניס דברים חדשים לשם, הדברים החדשים יהיו בעמותה, ואז תוך 40 חודש, שזה ההליך של ההלוואה, אז העמותה לבד תפעל. אבל לקחת את כל החומר שקיים היום בחוץ ולהכניס אותו לעמותה, הוא דבר לא אפשרי, לא חוקי ולא מעשי.
אביטל שרייבר
בהיבטים - - -
יוסף שימל
את עונה בתור רשם העמותות, וזה אמור להיות משרד משפטים.
אביטל שרייבר
לא, אני אומרת, בהיבטים של רשם העמותות אין מניעה להעביר רכוש או כספים, כל דבר שהיה לגורם אחר, להעביר אותו לתוך עמותה חדשה שמוקמת, בהיבטים של רשם העמותות. אם יש בעיות מבחינת גורמים אחרים, צריך להגדיר אותם ולבדוק איך פותרים את זה.
היו"ר משה גפני
אבל זו לא בעיה ברשם העמותות.
יהודה אנגלנדר
זו תהיה בעיה ברשם העמותות בתקופה הקצרה הבאה. כלומר, לצורך הרישום, רק להעביר את זה וכדי לרשום עמותה, כנראה שלא תהיה בעיה, בתקווה שלא תהיה בעיה. אבל בסופו של דבר, כאשר אנחנו מתאגדים כעמותה, אנחנו רוצים לעבוד לפי הכללים. מחר, כשתהיה לי ביקורת עומק של רשם העמותות, אני רוצה לעמוד בה כמו שצריך. אני רוצה לעשות את זה טוב.
אביטל שרייבר
הביקורת לא תהיה מחר. הביקורת, אם תהיה, תהיה בעוד שנתיים.
יהודה אנגלנדר
בסדר גמור. ואני רוצה להיות מהרגע הראשון בסדר.
היו"ר משה גפני
הוא רוצה מלכתחילה להיות בסדר.
אביטל שרייבר
אנחנו לוקחים בחשבון תקופת התארגנות.
ג'ק בלנגה
אדוני, לגבי הדוחות הכספיים, אני מבין שהדוחות הראשונים שייצאו הם לשנת 2016, והם ייחתמו בעוד שנה. צריך להיות ברור, שלא יהיו פה מספרי השוואה, ושרשות המסים תיתן כאן פטור על כל התקופות הקודמות מבחינת מספרי השוואה, לגופים שלא היו להם דוחות כספיים קודמים, כי אף רואה חשבון לא יבקר שנים קודמות כאן.

הביקורת תתחיל מהיום שהעמותה נרשמה. ואם זה לא יהיה ברור, חד-חד-ערכית, שרואה חשבון לא יהיה חייב להוציא חוות-דעת על כל התקופה הקודמת, לא יהיו דוחות כספיים כאן, כי רשות המסים לא מקבלת דוחות כספיים עם הסתייגויות כאלה עמוקות, למיטב ידיעתי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, אני שומע את הדברים ואני יכול בהחלט להזדהות עם הקושי שאתם מעלים. לא קל להפוך ארגונים בן-לילה. לכן אולי מה שמתבקש, שיוקם צוות, הדרכה, תקרא לו, או סיוע, להטמעת הכללים האלה, שהצוות הזה צריך להיות מורכב מנציג של רשם העמותות, נציג של משרד המשפטים, אולי נציג רשות המסים, שיקימו צוות, אפילו שייעזרו בגורמים חיצוניים להדרכה, שיקבעו מה התוואי שאתה צריך ללכת בו כדי לעשות את הדברים האלה.

אי אפשר לגלגל את הדבר הזה בלוח זמנים כל-כך קצר לפתחם של כל עמותה או כל ארגון, שרגילים לעבוד 40 שנה בדרך מסוימת. אז מעבר לפן הפורמלי, אני חושב שהקמת צוות כזה, זה לא צריך להיות תקציב או משהו כזה, זה פשוט רצון טוב לסייע לגורמים האלה.
אביטל שרייבר
בהקשר הזה, הייתי שמחה אם היה עוד מידע מהמידע שיש אצלי. גמ"חים רשומים כאלה יש בודדים. השאלה היא אם יש למישהו מידע כמה גמ"חים בסדר גודל כזה, כשאנחנו מדברים על היקפים של מעל 50 מיליון שקל מחזור והפקדות של למעלה מ-50,000 דולר, כמה גמ"חים כאלה יש? לי לא ידוע על כאלה. אז השאלה היא אם יש למישהו מידע.
היו"ר משה גפני
כמה אתם מעריכים?
יוסף שימל
מעל 50,000 דולר יש המון, מאות.
אביטל שרייבר
שלא רשומים כעמותות?
יוסף שימל
כן.
היו"ר משה גפני
50 מיליון דולר?
שגית אפיק
זה מצטבר. אז כמה יש שעונים על שנית התנאים האלה?
יוסף שימל
מעל 50 מיליון דולר, אין הרבה גמ"חים.
היו"ר משה גפני
כמה בערך?
יוסף שימל
עשרים, שלושים. מעל 50,000 דולר למפקיד בודד, יש 500 לפחות.
יהודה אנגלנדר
זה או זה או זה?
היו"ר משה גפני
לא, ביחד.
שגית אפיק
זה ביחד.
אביטל שרייבר
אם ייפנו אלינו, כמובן שניתן את המענה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אולי הבנקים יגידו לנו כמה מכתבים הם הוציאו. לפי מיטב ידיעתי, הם הוציאו 700 מכתבים בסך-הכול.
ספי זינגר
להבנתי, אם אתה נופל באחת הקטגוריות, כבר יש לך בעיה עם ה-FATCA. ברגע שיש לך מעל 50,000 דולר בחשבון אחד, לא עוזר שאתה קטן מבחינת ה-50 מיליון. ולכן אנחנו צריכים לפתור גם את זה וגם את זה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה גם וגם.
שגית אפיק
הוא אומר שזה לא גם וגם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם יש תורמים שהם פחות מ-50,000 דולר, אבל סך כל הפעילות הוא יותר מ-50 מיליון דולר, אז הוא הופך להיות גדול גם אם אין תורמים של 50 - - -
קריאה
ואותו דבר הפוך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - - קטן מ-50 מיליון דולר, אבל יש תורם אחד שהוא מעל 50, זה גם - - -
פרידה ישראלי
כדי שגוף יהיה פטור על הסעיף הזה, צריך שני דברים שיקרו ביחד: גם שכל הפיקדונות נמוכים מ-50,000 דולר, וגם שהנכסים לא יעלו על 50 מיליון דולר.
שגית אפיק
אבל ספי אומר אחרת.
קריאות
לא, לא, שגית. הוא אומר אותו דבר.
ספי זינגר
בשביל שהוא יהיה פטור, צריך שיתקיימו בו שני תנאים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה אותו דבר, רק הפוך. זה מה שאני אמרתי, אבל בניסוח חיובי. זה שני התנאים במצטבר.
שגית אפיק
רשם העמותות, - - - ב-500?
אביטל שרייבר
אם מדובר ב-500, עם כל המאמצים שנעשה, זה כמות של חצי שנה.
ג'ק בלנגה
אפשר להעביר את ה-50,000 דולר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אי אפשר כי זה בהסכם.
ג'ק בלנגה
אבל מה זה ה-50,000 דולר? זה חד-פעמי לשנה לאדם?
שגית אפיק
מפקיד אחד.
היו"ר משה גפני
מפקיד אחד לשנה.
ג'ק בלנגה
זאת אומרת, כל תורם של 200,000 שקל, זה מכניס את העמותה? מה זה יתרה?
פרידה ישראלי
פיקדון נמצא, לא תורם.
ג'ק בלנגה
אבל מה זה פיקדון?
פרידה ישראלי
שהוא יכול למשוך אותו בחזרה.
ג'ק בלנגה
אבל אם אני תורם לעמותה 200,000 שקל - - -
פרידה ישראלי
יש עמותות שאדם שם 100,000 דולר, ואומר, בעוד שנה תחזירו לי, או כשאני אבקש, תחזירו לי.
ג'ק בלנגה
ואם זה תרומה, זה לא חל?
פרידה ישראלי
אין בעיה.
ג'ק בלנגה
זאת אומרת, רק מישהו שנותן את הכסף על-מנת שיעמידו אותו למישהו אחר, ושיוכל לקחת אותו חזרה.
פרידה ישראלי
ואז הוא מוסד פיננסי, מקבל פיקדונות. על אלה מדובר.
אביטל שרייבר
אם מדובר ב-500, ההיערכות היא שונה, זה לא מספר ימים. זו כמות שאנחנו רושמים במספר חודשים בדרך-כלל. אנחנו מקבלים בערך 100 עמותות בחודש.
פרידה ישראלי
יש 500 שעוברים את התקרה?
יוסף שימל
50,000 דולר למפקיד בודד יש למעלה מ-500. 500 זה מספר נמוך.
שגית אפיק
ספי, צריך פתרון אחר. הפתרון הזה לא יעבוד.
היו"ר משה גפני
ספי, מה הפתרון?
שגית אפיק
צריך פתרון אחר, כי פשוט, בשבועיים-שלושה זה לא ריאלי.
היו"ר משה גפני
היא אומרת שהיא לא יכולה לעשות את זה. יש פתרון?
ספי זינגר
צריכים עוד קצת לחשוב על זה.
אביטל שרייבר
הייתי מבקשת, קודם כל, שמישהו ינסה לגבש איזושהי רשימה, שנדע את ההיקפים.
היו"ר משה גפני
אין מי שיגבש.
יוסף שימל
יש אנשים ששמים את הכסף בגמ"ח – הוא מכר דירה וקונה דירה, יש לו עכשיו 700,000 שקל לשלושה חודשים, הוא שם את זה בגמ"ח, זה למעלה מ-50,000 דולר. צריך אולי לקבוע שפיקדון זה כסף שנמצא מעל שנה מהגמ"ח או משהו כזה, ואז זה בהחלט יקל - - -
מרק צל
ואם הוא אזרחי אמריקאי?
יוסף שימל
עוד שאלה שלא עמדו עליה – ה-50,000 דולר זה דווקא אם זה אזרח אמריקאי, או גם אם יש כסף של אזרח ישראלי?
ג'ק בלנגה
זה לא משנה. אבל השאלה היא אם זה אדם וקרובו. אדוני, גם כאן צריך להגדיר מה זה אדם, אם אשתו וילדיו מעל גיל 18, אם הוא והתאגיד שלו זה נחשב אותו אדם.
היו"ר משה גפני
אני מציע שעד יום רביעי תביאו פתרון לגבי העניין הזה. אני מקבל את ההצעה של חבר הכנסת טרכטנברג, שיוקם איזשהו צוות שילווה את זה, שיעזור לגמ"חים כדי להתגבר על הבעיות. זה צריך להיות משרד האוצר, רשות המסים, בנק ישראל, איגוד הבנקים ומשרד המשפטים.
יהודה אנגלנדר
אולי גם נציג של הגמ"חים יֵשב שם.
היו"ר משה גפני
נציג של הגמ"חים גם יֵשב, ברור. רשם העמותות צריך - - -
אביטל שרייבר
יש איזשהו גוף שמאגד את הגמ"חים?
היו"ר משה גפני
לא.
אביטל שרייבר
אז מי יהיה נציג הגמ"חים?
יוסף שימל
עכשיו התחלנו להקים, פרסמנו - - -
יהודה אנגלנדר
אנחנו מנסים ליצור איזשהו גוף.
היו"ר משה גפני
אין, אין, אין.
אביטל שרייבר
אז מה זה, נציג הגמ"חים?
היו"ר משה גפני
אין נציג הגמ"חים. הם גמ"ח גדול, - - -, מוכר, כולם יודעים ממנו כמעט מאז קום המדינה. הולך להיווצר פה מצב שאנחנו עושים הסכם עם ממשלת ארצות-הברית ודופקים פה את החברה הישראלית.
מרק צל
זה כבר קרה.
היו"ר משה גפני
לא, לא, בסדר, אנחנו מהדמוקרטים דווקא.
מרק צל
300,000 אנשים כבר שילמו את המחיר הזה של - - -
היו"ר משה גפני
אם אתם יכולים לדאוג לתצהיר הזה ולהגיד איפה צריך לסמן, שנדע ונגיד לאנשים.
שגית אפיק
התצהיר שאמרת בתחילת הדברים שלך. לא התצהיר לרשם העמותות, ההצהרה שדיברת עליה על ההתאגדות, ועל ה מטרות וכולי, תוכלו להכין איזשהו נוסח כדוגמה, שהגמ"חים יוכלו לקחת אותו ופשוט להגיש אותו?
פרידה ישראלי
התצהיר של עורך-הדין?
שגית אפיק
אחרת כל אחד ילך לעורך-דין אחר ויתחילו לנסח כל מיני דברים. אם אתם יכולים להכין דוגמה - - -
קריאה
תצהיר אחיד כזה.
שגית אפיק
בדיוק, שאפשר יהיה לקחת.
פרידה ישראלי
אני אשמח לסיוע של משרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
ספי?
שגית אפיק
אפ אפשר סיוע ממשרד המשפטים, להכין תצהיר אחיד - - -
ספי זינגר
אבל בדיוק זה מה שהצוות שאני מציע צריך לעשות, ויש כל-כך הרבה סוגיות כאלה. זה התרגום, זה התצהיר הזה, זה הרבה מאוד אלמנטים שמישהו צריך לרכז אותם.
היו"ר משה גפני
ספי, אתה יכול?
ספי זינגר
אנחנו נסייע - - -
היו"ר משה גפני
על מי אתה מצביע?
ספי זינגר
איגוד הבנקים – הרי בסוף מגישים את זה לבנק.
שגית אפיק
פרידה, הרעיון הוא שהתצהיר יוגש לאן?
פרידה ישראלי
התצהיר לבנק, למוסד הפיננסי, שעל סמך זההואלא יסווג אותו.
שגית אפיק
מי יכול לנסח תצהיר אחיד כזה? הפיקוח על הבנקים אולי יכול לסייע?
אורנה ואגו
לא, לא, סליחה. אני קצת מבולבלת. אני חשבתי שדובר עכשיו על תצהיר אחר. דיברתם על המטרות וכולי, זה התצהיר שהוגש לבנק?
קריאה
לא, יש מה שנגישים לרשם העמותות.
אורנה ואגו
שגית אמרה, תצהיר שאומר מה המטרות - - -
שגית אפיק
נכון. אני מדברת על התצהיר הזה. אני לא מדברת כרגע על הטופס.
אורנה ואגו
אבל לצורך פתיחת עמותה?
שגית אפיק
כן.
פרידה ישראלי
לצורך פתיחת עמותה, זה לרשם העמותות. על איזה תצהיר את מדברת? מה שדיברנו בהסבר?
שגית אפיק
אז בואו נחזור. עכשיו נדבר על הטופס הזה רגע. לגבי הטופס הזה, אני רואה שסימנתם פה איקסים במקומות שצריך - - -
פרידה ישראלי
זה סתם, זה לא כולם.
שגית אפיק
אי אפשר לעשות גם מזה משהו אחיד כדי להקל?
פרידה ישראלי
אנחנו יכולים לפרסם, כרגע כל עוד אין תרגום, מוסד פיננסי קטן – אני צריכה להסתכל על זה שוב – באיזה סעיפים הוא צריך לסמן. זה יהיה קל מאוד.
שגית אפיק
אז זה אחד.

אחר-כך יש תצהיר – לפי מה שאתם הקראת כאן - - -
פרידה ישראלי
ההסדר כולל תצהיר, נכון.
שגית אפיק
שהולך לאן?
פרידה ישראלי
לבנקים.
שגית אפיק
את יכולה לפרסם משהו אחיד, כדי שהם יֵדעו על איזה תצהיר לחתום?
פרידה ישראלי
לא מתאים לי לנסח תצהיר שמאומת על-ידי עורך-דין, אז הייתי שמחה לקבל פה סיוע של משפטן שינסח.
היו"ר משה גפני
פרידה, את המובילה בעניין הזה. את יכולה לרכז את הצוות הזה, שיעזור בעניין? משרד המשפטים, הבנקים, רשם העמותות, לרכז את הצוות הזה, ולהגיע לפתרונות. אני מרגיש נבוך עם כל הישיבה הזאת.
פרידה ישראלי
אבל הדרך לתלות כ-500 דוחות של עמותות - - -
שגית אפיק
לזה צריך פתרון אחר.
היו"ר משה גפני
צריך לחשוב על פתרון אחר.
אביטל שרייבר
זו כמות שאנחנו רושמים במספר חודשים, זה לא כמות - - -
היו"ר משה גפני
זה צריך פתרון אחר.
שגית אפיק
הפתרון הזה לא יעבוד.
פרידה ישראלי
אוקיי, צריך להגיע לפתרון אחר, ולהגיע להסכמות עם הבנקים.
היו"ר משה גפני
כן, כן, ועם הבנקים להגיע להסכמות. ולהאריך את המועד כדי לגמור את זה. ביום רביעי אנחנו נכנס ישיבה. נראה, או שאני אעשה בוועדה או שאני אעשה ישיבה שלא במסגרת הוועדה, ולהביא את זה לוועדה, עם הצוות הזה לראות איך פותרים את הבעיה. אם אפשר עד יום רביעי. אתה אמרת שתחשוב?
ספי זינגר
אנחנו נחשוב, ומה שאנחנו יכולים למצוא פתרונות - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אז צריך למצוא פתרון. אי אפשר להשאיר את זה ככה.
אורנה ואגו
אביטל, כמה אתם יכולים לרשום בחודש?
אביטל שרייבר
בחודש רגיל אנחנו רושמים בין 100 ל-130 עמותות, כשמדובר בלמעלה מ-90% שהם תקנון מצוי שאותם אנחנו רושמים תוך מספר ימים.

אם אנחנו ניערך ונעשה תגבור מיוחד לתקופה הקרוב, נצליח לרשום גג פי 1.5, פי 2. זה לא בהיקף של 500 - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כשעדיין יהיו לך בקנה גם את אותם 130 שנרשמים בשוטף.
אביטל שרייבר
ברור.
ג'ק בלנגה
בנושא של הצוות – נבקש שיהיה גם נציג של לשכת רואי חשבון אם אפשר.
אביטל שרייבר
אם רוצים שהצוות יתכנס בעוד שבועיים, אז בפעם ראשונה אפשר לצרף עוד אנשים, אחרת זה לא יעבוד.
ג'ק בלנגה
ונושא שני, לגבי העמותות הקטנות – העמותות הקטנות מתנהלות בחשבונות בנק על שם אדם פרטי בדרך-כלל.
קריאה
זה לא עמותות בכלל.
ג'ק בלנגה
הגמ"חים הקטנים – שלא יהיו חייבים ברישום.
היו"ר משה גפני
אז עדיין הנושא לא ברור, והרי הם ימשיכו להיות לא מאוגדים. אז צריך לאשר בעצם לאדם פרטי להחזיק את הפיקדונות האלה של ה-40,000 דולר, בסופו של דבר. אז הנושא לא ברור עדיין, איך זה הוסדר. אם אפשר לקבל הבהרות?
פרידה ישראלי
שוב, אני חוזרת לגוף שהוא ישות פיננסית ש מחזיקה חשבונות שכולם בעלי ערך נמוך, לפי ה גדרות שדיברנו עליהם.
ג'ק בלנגה
אני מוסד ציבורי של שבעה אנשים, ויש לי 1,000 פיקדונות של 100,000 שקל של בן-אדם, ואני מגיש דוחות כספיים לרשות המסים. אני אהיה חייב לעשות משהו בשנתיים-שלוש הקרובות?
פרידה ישראלי
לא.
שגית אפיק
למלא את הטופס האמריקאי הזה אתה צריך.
פרידה ישראלי
או שלבנק כבר יש מידע, הדוחות הכספיים, אישורי חשבון, יש עמותות שמתנהלות בצורה מסודרת שנים.
ג'ק בלנגה
אני לא מדבר על עמותות. אני מדבר על אדם פרטי, שתחת מספר תעודת הזהות שלו מתנהל חשבון הבנק שלו. זה לא עמותה, זה בן אדם פרטי, ששבעה אנשים שבחרו אחד מהם ופתחו מוסד ציבורי, מגישים דוחות כספיים ויש להם חשבון בנק.
פרידה ישראלי
אם הוא מבין שהבנק עומד לסווג אותו כישות שהיא מוסד פיננסי – כי מוסד פיננסי מוגדר - - - ישות, יכולה להיות גם איזשהו הסדר משפטי, ולאו דווקא חבר בני-אדם מאוגד, אז הוא צריך למלא את התצהיר שכל החשבונות שלו הם בעלי ערך נמוך ולא עולה על 50 מיליון, זאת אומרת, שזה הסיווג שלו כמוסד פיננסי עם law value account. ואז למעשההואאמור להיות פטור - - -
ג'ק בלנגה
אבל למה לא לפתור אותם בחוק? פשוט להגיד: מוסדות ציבור שעונים על שני התנאים האלה פטורים.
פרידה ישראלי
אבל החוק יפנה שהמוסדות שפטורים לפי נספח 2 הם פטורים.
מיקי טמיר
אבל זו לא עמותה אצלו.
ג'ק בלנגה
זו לא עמותה. לא רוצים עמותה.
היו"ר משה גפני
בואו נעשה סיכום. פרידה, ואני רוצה גם את ההקשבה שלכם: משרד המשפטים, בנק ישראל, רשם העמותות והבנקים. נלך לפי הסדר.

קודם כל, גמ"ח קטן, שאין מי שיפקיד שם 50,000 דולר, ואין מי שההיקף שלו הוא 50 מיליון דולר, הוא פחות מזה, גם בהפקדה הפרטנית, וגם בסך-הכול הכללי – הוא צריך להגיש תצהיר לבנק, והתצהיר אומר שהוא גמ"ח קטן, הוא לא קשור ל-FATCA.
שגית אפיק
הוא צריך למלא את הטופס, שהם יסמנו לנו איפה צריך למלא - - -
פרידה ישראלי
שהוא מוסד פיננסי עם חשבונות בעלי ערך נמוך.
היו"ר משה גפני
אני מבקש, קודם כל, בחלק הזה שהוא לא שנווי במחלוקת, להודיע לבנקים שיש עדיין זמן עד אמצע יולי, וצריך להודיע לגמ"חים שיש טופס כזה, שאת הטופס הזה צריך למלא ולמסור אותו לבנק, ואז החשבונות לא נסגרים. בסדר עד כאן?
פרידה ישראלי
אני רוצה רק לציין שאם הבנק עומד לסווג אותו כמוסד פיננסי, אז הוא מצהיר על חשבונות בעלי ערך נמוך עם הטופס. יכול להיות, אני לא נכנסת לתוך כל מבנה של כל גמ"ח ואיך הוא בנוי, אבל סתם אני מדמיינת שיכול להיות שיש כסף של בן-אדם אחד שנמצא בתוך גמ"ח, והוא מנהל אותו עבור אחרים, ויכול להיות שהבנק יגיד שמדובר פה בנאמנות, ואז זה סיווג אחר, אבל לא כמוסד פיננסי.
היו"ר משה גפני
אבל אני מבקש שאת מה שברור, שאין בעיות, הבנק בתוך החשבון של מישהו מסוים או של עמותה מסוימת, או לא חשוב של מי, יש לו בעיות מסוג אחר, בסדר. אנחנו מדברים על הנושא הכללי.

בנושא הכללי, הבנקים צריכים לדעת שאלה שנמצאים בקטגוריה של גמ"ח קטן, הם צריכים להגיש תצהיר והם לא קשורים לנושא של ה-FATCA. זה ההסכם.
מרק צל
אם המנהל הוא אזרח אמריקאי?
ג'ק בלנגה
אדוני, זה לא מספיק ברור. סליחה, אםהואנותן הצהרה שהוא מוסד ציבורי לעניין סעיף 9(2), זה צריך לספק, נקודה. לא צריך מעבר לזה כלום. ברגע שהוא אומר, אני מוסד ציבורי שעומד בכל תנאי 9(2) - - -
שגית אפיק
לא, זה לא מה שהם מבקשים.
ג'ק בלנגה
אני מבין שזה לא מה שהם מבקשים, אני מקשיב לכל הדיון. אני חושב שצריך להיות ברור שמספיק שהוא מצהיר שהוא 9(2) על-מנת שהבנק יפטור אותו מהכול. כי כרגע מה שנאמר כאן בין הדברים, שזה הולך לעולם אחר, שהם יתחילו לבדוק את המוסד הציבורי הזה קצת יותר לעומק, אם הוא כן כזה ואם יש נהנים ואין נהנים. צריך להגיד מאוד פשוט – אםהוא9(2), הוא פטור, נקודה. בלי שום תוספות.
היו"ר משה גפני
מה אתם אומרים על מה שג'קי אומר?
פרידה ישראלי
אמרנו, 9(2) יהיה פטור אם הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור. זהו.
ג'ק בלנגה
אבל זה לא מה שסוכם. עד 50 מיליון דולר סוכם שלא חייבים לפתוח עמותה. אז אתם אומרים משפט ואתם סותרים - - -
פרידה ישראלי
אנחנו לא מדברים על אלה, אתה עושה קצת בלבול.
קריאה
אתה מערב שני דברים.
ג'ק בלנגה
התצהיר הזה, יש בו דברים שהם בעייתיים.
שגית אפיק
הם מדברים על הטופס הזה, שצריך למלא אותו. זה לעניין הפקדה של מתחת ל-50,000 דולר.
ג'ק בלנגה
רק על הקטנים.
ארז אורעד
ג'ק, מי שממלא את הטופס הזה, לא ממלא את התצהיר הזה.
שגית אפיק
מי שממלא את הטופס הזה, לא צריך למלא תצהיר, לא אצל רשות המסים ולא אצל רשם העמותות.
ארז אורעד
הוא מתחת לרדאר בכלל.
היו"ר משה גפני
החלק הזה הוא החלק שברור. צריך למלא אותו ולהעביר אותו לבנק, ויצא מהעניין של ה-FATCA.

יש לנו את אלה שהם גדולים יותר, ואלה שגדולים יותר, אז אמרנו שהוא נרשם כעמותה וכולי, זה לא עומד במסגרת הזמן. אם מדובר, מה שאני לא הבנתי כך בישיבה הקודמת, או 50,000 דולר או 50 מיליון דולר, זאת אומרת, אחד מהם פוסל אותו מלהיות גמ"ח קטן והוא הופך להיות גמ"ח גדול, היא לא יכולה לעמוד בזה, מכיוון שמדובר במאות. אנחנו לא יודעים כמה, אבל מדובר על כאלה שבפרק הזמן הזה אי אפשר לעמוד. על זה אני רוצה פתרון עד יום רביעי.

ובינתיים, אני מבקש להודיע לבנקים בכל מסגרת אפשרית שיש עוד זמן שהנושא הזה נדון. הוא גם ימשיך להיות נדון במסגרת החוק של ה-FATCA, לא לסגור חשבונות. אנחנו נראים כמו מדינת עולם שלישי. זה ממש דבר שהוא לא מתקבל על הדעת.
מרק צל
ומה עם השנתיים שהם עשו את זה כבר לאזרחים ישראליים?
היו"ר משה גפני
הדבר השלישי זה אזרחים. קיבלתי פניות, אני העברתי ליואל נווה.
פרידה ישראלי
אני ראיתי.
היו"ר משה גפני
אישה שעד גיל 10, נדמה לי, היא היתה אזרחית אמריקאית, היא אזרחית ישראלית לכל דבר ועניין, הולכים לסגור לה את החשבון. יש אזרחים כאלה.
מרק צל
יש מאות כאלה, מאות.
פרידה ישראלי
ישב צוות בין-משרדי כדי לקבל החלטה אם לחתום על הסכם עם האמריקאים או לא, ראינו את כל הפנים שיש לאפשרות לחתום על הסכם. אחת מהאפשרויות שהאמריקאים הצהירו לגבי מדינות שהולכות לחתום איתם על הסכם, שלא תהיה חובה לסגור חשבונות של סרבנים. בסופו של דבר, בגלל דחייה ביישום ההסכם, יש קבוצה של חשבונות שנפתחו בתקופת מעבר, החל מה-1 ביולי 2014 – חשבונות חדשים שנפתחים, אם לא נקבל בעתיד מבעלי החשבונות את ההצהרות הנדרשות, אז תהיה אופציה לסגור אותם.

אותה גברת שאומרת שיש לה כבר שנים חשבון בבנק, ומצאו שיש לה אינדיקציה שהיא אמריקאית, למעשה הבנק אמור להעביר מידע עליה לארצות-הברית כי היא אזרחית ארצות-הברית, לא אמורים על-פי ההסכם לסגור לה את החשבון.
היו"ר משה גפני
כן, אבל זה מה שעושים לה.
פרידה ישראלי
אתה פונה אלינו בשאלה – יותר מאוחר היא תצטרך להמציא אולי את מספר ה-social security שלה. אין על-פי ההסכם הנחיה או הסכמה או הוראה לסגור חשבונות במצב הזה. ובאמתה מצב הוא קשה, כי אני נמצאת פה, אין לי סמכות מול הבנקים. אני מעריכה שזה יכול להיות נובע מרצון של הבנקים להיערך לסיטואציה שאולי חס וחלילה לא יהיה הסכם.
עידו יד שלום
הבעיה היא לא רק הבעיה של אלה שכן צריכים לדווח או לא צריכים לדווח. הבעיה היא שהרבה פעמים שולחים את החשבון לכאלה שלא משתפים פעולה בכלל. אתה אומר לבנק, זה לא עניין שלך וזהו.
היו"ר משה גפני
זה לא המקרה.
עידו יד שלום
יש מקרים מכל הסוגים.
היו"ר משה גפני
כן, אבל זה לא המקרה. אי מדבר על מקרה סתם של אזרחית ישראלית.
שגית אפיק
פרידה, כשעשינו איתכם התדיינויות מוקדמות לגבי הצעת החוק, הבנו שאנשים כאלה לא אמורים להיתפס ב - - -
פרידה ישראלי
לא, לא, היא ילידת ארצות-הברית, היא אזרחית ארצות-הברית, והיא אמורה להיתפס. אף פעם לא אמרנו שלא.
אייל לב-ארי
אנחנו שאלנו בפגישה בינינו על מקרה מאוד דומה למקרה הזה. אדם שעלה לישראל ממש מגיל קטן, אין לו מספר ביטוח לאומי, אלה אנשים שנולדו לפני אי אלו שנים - - -
שגית אפיק
הוא לא ייכלל.
פרידה ישראלי
ידווחו עליו בלי המספר.
טל ישראל
ידווחו עליו בלי המספר. אבל לא אמרנו שלא ידווחו עליו.
אייל לב-ארי
לגביהם אמרתם שהם יהיו מתחת לרדאר, אלא אם כן הם יפתחו חשבון חדש.
טל ישראל
לא. אם הם יפתחו חשבון חדש, או אם החשבון שלהם הוא חשבון פטור, זאת אומרת, מתחת ל-50,000 דולר. אבל מעל 50,000 דולר ידווחו עליהם בלי ה-social security number.
היו"ר משה גפני
טוב, אנחנו נראה את זה בחוק.

לו אני הייתי עומד מול ממשלת ארצות-הברית עם ההסכם הזה, הייתי מציע לאפשר לפרק זמן שבן-אדם יגיש תצהיר. התצהיר מעיד על מגמה, ולקבל את זה לפרק זמן מסוים. התצהיר שיגישו שהוא מוסד ציבורי, שמהטרה שלו היא מטרה ציבורית, כל מה שצריך לנסח בעניין הזה, לבוא עם הצעה כזאת כדי שהעסק הזה יידחה. אני גם מתקשה בחקיקת החוק כשזה על הגב שלי.

ספי, דיברתי אליך בעיקר. אמרתי, נגיש תצהיר, שיסתפקו בזה.
שגית אפיק
בינתיים תסתפקו בתצהיר, רשם העמותות יתחיל בהליך כמה שייקח, אבל בינתיים התצהיר יספק כדי לפתור את הבעיה האקוטית הזאת שאין לנו זמן אליה.
ספי זינגר
אנחנו נבחן כל מה שאנחנו יכולים.
היו"ר משה גפני
טוב, עד יום רביעי.
יהודה אנגלנדר
עוד נקודה קטנה שלא התלבנה, היא שמדובר בהוראת שעה, שזה נראה שעד שנסיים את התהליך ההוראות האלה לא יחולו, כי מדובר על שנה בלבד.
היו"ר משה גפני
זה לא הוראת שעה. על מה שאלת?
יהודה אנגלנדר
חשבתי שחזרנו לעניין של הגמ"חים, וקודם פרידה אמרה שכל הפטור הזה בהסכם של ה-FATCA כאשר הגמ"ח נכלל בתור מוסד ציבורי, מדובר בפתרון לשנה, ואחר-כך זה מותנה בחקיקת חוקים כאלו ואחרים.
היו"ר משה גפני
אולי תעשה לי טובה? אני הודעתי שאני לא מקבל את הדבר הזה, נכון? הבנו, את האיום קיבלתי, וזהו, מספיק. לא צריך אפילו להמשיך בזה.

אני מציע לקבל את התצהיר הזה, שהתצהיר יהיה ברור. לזה האמריקאים לא התכוונו. יש פה בעיות טכניות אצלנו, כאן. ויש אצלנו גם בעיות ביורוקרטיות שלא כל אחד יכול לקחת על עצמו אחריות. אז אני מציע שיהיה תצהיר לפרק זמן, אותו פרק זמן שעליו אנחנו מדברים, נעשה את כל הפעולות שעליהן מדובר במשך הזמן הזה. ובינתיים יהיה חוק הבנקאות, ונריב על דברים אחרים. אבל אי אפשר, אנחנו לא נוכל לבוא ככה לדבר הזה. גם אתם לא תוכלו. מה אתם רוצים? שבקדנציה שלכם הגמ"חים נסגרו? מה אתם רוצים שיהיה? חתמנו עם ממשלת ארצות-הברית, וסגרנו פה את הגמ"חים.

עד יום רביעי אני רוצה פתרון לכל הבעיות שהועלו, נחליט אם אני עושה ישיבת ועדה או שאני עושה ישיבה אצלי, נראה מה לעשות. בסדר?

סעיף 1 – מי מקריא את החוק? אין לנו הרבה זמן, אבל שאני אוכל להגיד שהתחלתי את החוק.
טל ישראל
"הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'221), התשע"ו-2016

הוספת סעיפים 135ב עד 135ז

בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) אחרי סעיף 135א יבוא:

"הגדרות לעניין סעיפים 135ג עד 135ז

135ב.

בסעיפים 135ג עד 135ז –

"ארה"ב" – ארצות הברית של אמריקה;"
היו"ר משה גפני
יש בגלובוס עוד מדינה חוץ מארצות-הברית של אמריקה?
טל ישראל
כמה קטנות.
היו"ר משה גפני
למה צריך לכתוב את זה?
ג'ק בלנגה
זה ראשי תיבות. זה הבעיה, שבהגדרה של ראשי תיבות - - -
היו"ר משה גפני
אתה עורך-דין?
ג'ק בלנגה
גם.
טל ישראל
""בעל חשבון", לגבי חשבון פיננסי שאינו חוזה ביטוח בעל ערך פדיון או חוזה קצבה או אנונה – מי שרשום כבעל החשבון או מי שהמוסד הפיננסי הישראלי המדווח מזהה כבעל החשבון, ואם מחזיק אדם שאינו מוסד פיננסי,"
היו"ר משה גפני
מה זה, אנונה?
טל ישראל
אנונה זה סוג של קצבה, כמו קצבה תקופתית כזאת.
מרק צל
Annuity.
טל ישראל
זה מושג באנגלית. בארץ אין לנו כל-כך אנונות, אבל זה סוג של קצבה.
היו"ר משה גפני
מה זה אנונה?
טל ישראל
זו קצבה שניתנת לפרקים.
פרידה ישראלי
קצובה.
מרק צל
באנגלית זה נקרא: annuity.
היו"ר משה גפני
מה, באנגלית? אתה אומר לי כל הזמן: אנגלית. אני יכול לקבל קצבה כזאת מהביטוח הלאומי?
שגית אפיק
יש בפקודה התייחסות לאנונה.
מיקי טמיר
מזונות זה דוגמה של אנונה.
היו"ר משה גפני
אז למה זה אנונה? מה התרגום של זה בעברית?
ג'ק בלנגה
שלא היה מקור כספי שהשקעת על-מנת לקבל את הכסף חזרה. זו זכות שנוצרת, כמו מזונות.
פרידה ישראלי
לתקופה קצובה תשלום איטי שחוזר על עצמו.
טל ישראל
" – מי שרשום כבעל החשבון או מי שהמוסד הפיננסי הישראלי המדווח מזהה כבעל החשבון, ואם מחזיק אדם, שאינו מוסד פיננסי, בחשבון פיננסי של אדם אחר או לטובתו של אדם אחר, יראו את האדם האחר כבעל החשבון האמור; ולגבי חוזה ביטוח בעל ערך פדיון או חוזה קצבה או אנונה –

עד להתגבשות הזכות לתשלום על פי החוזה – מי שרשאי למשוך את ערך הפדיון או לשנות את המוטב, ואם אין אדם כאמור, כל אחד מאלה:

מבוטח או אדם המצוין בחוזה כבעל החוזה;

בעל זכות בלתי חוזרת לתשלום לפי החוזה;

עם התגבשות הזכות לתשלום על פי החוזה – כל אדם הזכאי לתשלום על פי החוזה;"
היו"ר משה גפני
תסבירי.
טל ישראל
השאלה כאן היא מי הוא אותו בעל חשבון, וזה בעצם אומר לנו שאנחנו צריכים להתחקות אחר כל הסיטואציות האפשריות. כלומר, מי הוא בעל החשבון – מהי השאלה שלכם לגבי הדבר הזה?
פרידה ישראלי
על חוזה ביטוח ערך מזומן או על הכלל?
שגית אפיק
בכלל. מה זה, מי שהמוסד הפיננסי הישראלי המדווח מזהה כבעל החשבון?
טל ישראל
זאת אומרת, הנהנה האמיתי בחשבון – יכול להיות מצב שבו פתחתי חשבון בנק, אבל ברור למוסד הפיננסי שיש אדם אחר נהנה כמו כל ההוראות האחרות שקשורות באיסור הלבנת הון.
שגית אפיק
אז הוא יכול לזהות את שניהם?
טל ישראל
הוא בדרך-כלל מזהה את הבן-אדם האמיתי שמחזיק בחשבון. אם למשל, עורך-דין שפתח עבור לקוח, אז הוא יזהה את הלקוח ולא את העורך-דין, אבל זה תלוי בסיטואציה. יכולה להיות סיטואציה של חשבון משותף, אבל אם זה חשבון של יחיד, אז מזהים מי הוא אותו יחיד שהוא בעל החשבון. לגבי חוזה ביטוח, יש את ההסדרים הספציפיים שמתארים את הסיטואציה שרלוונטית לנושא ביטוח.

קיבלתי כאן הערה מרשות איסור הלבנת הון, שבפועל מזהים גם את בעל החשבון וגם - - -
שגית אפיק
אז זה יהיה גם וגם?
טל ישראל
כן.
שגית אפיק
אמרו כאן, למשל, לגבי הגמ"חים שהרבה פעמים הם רושמים על שם אדם פרטי את כל ההתנהלות הכספית. מה יקרה במצבים האלו? סתם אני נותנת דוגמה של גמ"ח. זה יכול להיות גם כל עמותה אחרת.
טל ישראל
זה תלוי איך יסתכלו על הגמ"ח. יכול להיות שיסתכלו עליו, למרות שהוא לא מאוגד, שזה אדם יחיד, יסתכלו עליו כעל סוג של ישות, entity, הסדר משפטי שלוקח כספים מאנשים ומשקיע אותם. וברגע שרואים אותו כסוג של entity, הוא סוג של מוסד פיננסי, ואז מתייחסים אליו כאל מוסד פיננסי. יכול להיות שיראו בזה יחיד, אבל אם אנשים מפקידים אצלו את הכספים יש סוג של נאמנות כאן. ואז הוא סוג של הסדר משפטי שהוא נאמנות וצריך לזהות את בעלי השליטה בנאמנות. ויכול להיות שיראו אותו כיחיד, אבל זה פחות סביר בסיטואציות האלה שהוא יחיד שפועל עבור עצמו ואז הוא בעל החשבון.
שגית אפיק
וזו תהיה החלטה של הבנק?
טל ישראל
בדרך-כלל הבנק עושה את זה לפי פרשנויות משפטיות, אבל כפי שאני אומרת, יחיד שפועל בעבור אחרים בצורה כזאת, סביר להניח שיראו בו סוג של הסדר וינסו להתחקות אחר איזה הסדר הוא – אם הוא מוסד פיננסי או אם הוא נאמנות, כי זה לא כסף שהוא מחזיק עבור עצמו.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אפילו שהוא אדם יחיד והוא לא עמותה או תאגיד או לא חשוב מה, הוא ייחשב כמי שלא פועל עבור עצמו.
טל ישראל
אם הוא לא פועל עבור עצמו ואם הבנק יודע את זה, אז כן.
היו"ר משה גפני
הוא לא פועל עבור עצמו.
טל ישראל
אז כן. זה העולם גם היום. במציאות של היום, גם לצורך איסור הלבנת הון, לא מסתכלים על החשבון כעל מי שרושם את השם שלו על החשבון, אלא על מי שעבורו פועלים בחשבון הזה.
פרידה ישראלי
יש כאן נציגה ממשרד המשפטים שיכולה לשפוך אור על הנושא, בהקשרים של חוק איסור הלבנת הון.
לילך וגנר
שמי לילך וגנר, אני עוסקת בתחום של איסור הלבנת הון, שהרבה הסדרים מאומצים פה מהתחום של הלבנת הון ומתלבשים על אותן פלטפורמות קיימות.

היום, לפי חוק איסור הלבנת הון והצווים שהוצאו מכוחו, חובה על בנק לזהות הן את הלקוח – בעל החשבון, והן את הנהנה. מחייבים את בעל החשבון לחתום על הצהרה, אם יש או אין נהנה, ולכן הבנק יודע יפה מאוד מי הנהנים בחשבון. זה כבר בעת פתיחת החשבון. זה ההליך הידוע והמוכר. הוא מבצע הליך ארוך של הכרת הלקוח ושל זיהויו, וכן של הנהנה. וזה המצב הקיים כיום. זאת אומרת, הבנק אמור לדעת את כל הדברים האלה, וגם מוסדות פיננסיים אחרים שחל עליהם חוק איסור הלבנת הון פועלים באותו האופן.
יוסף שימל
אם אני כבר פטור בגלל: מוסד ציבורי, אז אני יכול כן להיכלל, או בוודאי שלא?
לילך וגנר
אני לא מומחית לעניינים האלה. אני מומחית להלבנת הון.
יוסף שימל
כן, אבל האזרח צריך בסוף לדעת את החוק.
פרידה ישראלי
אנחנו מניחים שיש חשבון בנק לטובת מוסד ציבורי. נניח, עמותה שהיא מוסד לפי 9(2) וכולי – סביר להניח שהעמותה הזאת היא הבעלים של החשבון, רשומה, וגם הנהנית בחשבון.
קריאה
אבל אם יש מפקיד שהוא אזרח אמריקאי?
טל ישראל
אז זה תלוי, אם הם סיפחו אותה כנאמנות, אז מחפשים את בעל השליטה, ואם סיפחו אותה כמוסד פיננסי, היא עצמה אמורה לעשות את כל ההליכים האלה של לבדוק את הדברים לגבי בעלי החשבונות. זה תלוי באיזה סיווג היא נכנסת מלכתחילה.
פרידה ישראלי
אם היא סווגה כעמותה שהיא מוסד ציבורי וכולי, אז החשבון הוא על שם עמותה. העמותה מסווגת כאיזה גוף אקטיבי שהוא לא פיננסי, כמו שיש חשבון על שם חברה עסקית, למשל.
אייל לב-ארי
לגבי בעל חשבון שלא משתף פעולה, שלא חותם על טופס, למשל – מה תהיה הסנקציה עליו?
טל ישראל
יש הליכים לבדיקת כל סוגי החשבונות. מה זה לא משתף פעולה? חשבון שנפתח בבנק וכבר קיים, אז לא נדרש שיתוף פעולה של הלקוח כדי לזהות אותו, אלא בעצם אתה עובר על כל הרשומות האלקטרוניות שלך ואם זה חשבון בעל ערך גבוה, גם על הרשומות הידניות, ועל הידע של מנהל קשרי לקוחות. ולפי זה אתה מסווג אםהואאמריקאי או לא, לפי אינדיקציות. וכמובן, אתה נותן לו את האפשרות כמו שאנחנו רצינו בחוק, גם להפריך את החזקה.

אם זה חשבון חדש, אז למעשה אתה לא תפתח לו את החשבון אם הוא לא משתף פעולה. זה יהיה התנאי לפתיחת החשבון, אתה חותם על ההצהרות, נותן את המסמכים שמבקשים ממך ומזדהה. כך שלא יהיה מצב של לקוח שמסרב לשתף פעולה.

יש דבר אחד שצריך לציין, שיש בהסכם אפשרות לחשבונות מעבר. אלה חשבונות שנפתחו מהיום של החתימה ועד ליום התחילה של התקנות. החשבונות האלה, לגביהם, יש איזשהו הסדר של דחיית תהליך בדיקת החשבונות, ולגביהם עושים את נוהל פתיחת החשבון בשלב מאוחר יותר אם הבנק לא עשה אותו כבר בעת הפתיחה. ולגביהם, אם תהיה סרבנות של לקוח, אז תהיה סגירת חשבון.
שגית אפיק
סרבנות של לקוח לְמה?
טל ישראל
סרבנות של לקוח להצהיר את מה שהוא צריך להצהיר בעת פתיחת חשבון, שזה יהיה נוהל פתיחת חשבון חדש.
מרק צל
זה לא רק להצהיר.
היו"ר משה גפני
רגע, אני אאפשר לך. אבל לא להתפרץ, באמת.
מרק צל
אוקיי, אני מחכה.
היו"ר משה גפני
רגע, מה קרה?
מרק צל
סליחה, אני מתנצל.
היו"ר משה גפני
הפיקוח על הבנקים – יש מוסד כלשהו שאני רשום בתור אדם פרטי, אבל אני רשום על המוסד כולו. הכסף לא הולך אלי, אני לא מרוויח מזה, לא מפסיד מזה, לא שום דבר. אני מנהל את זה אבל החשבון בבנק רשום על שמי. מה תגידו לבנק לעשות?

יש לי שאלה מקדימה לפני שאני שואל את השאלה הזאת – כל מה שאנחנו רואים עכשיו זה הסכם עם ארצות-הברית. זאת אומרת, יש חלקים שאנחנו לא כל-כך מעורבים, זה בעיקר האמריקאים לחצו עלינו. למשל, זה.
עידו יד שלום
אני חושב שפה לילך נתנה את התשובה, שזה הודבק לפלטפורמות של איסור הלבנת הון לדברים שכבר קיימים.
היו"ר משה גפני
אבל זה לא איסור הלבנת הון.
עידו יד שלום
כל הבעיות שמעלים פה, זה בעיות שקיימות כבר היום. כשהבנק פותח חשבון, במסגרת הכר את הלקוח, הוא צריך לדעת עבור מי הוא פותח את החשבון, ואם בן-אדם רשום בכספי עמותה או הפוך - - -
היו"ר משה גפני
מה אתם תנחו את הבנקים? אתם, הפיקוח על הבנקים, כשיש מקרה כזה, מה תגידו לבנק לעשות? זאת אומרת, ייכנסו לבן-אדם באופן פרטי הביתה ויחפשו ברהיטים שלו? הוא רק מוסד ציבורי.
טל ישראל
הבנק בעיקרון מתבסס על מה שהלקוח מצהיר בפניו. כל המערכת הזאת בנויה - - -
היו"ר משה גפני
החשבון רשום על שם ראובן שמעון. אבל ראובן שמעון בבנק אמר, שהוא ראובן שמעון, מנהל מוסד ליתומים והחשבון רשום על שמו. מה יהיה ברגע שיצטרכו על-פי החוק הזה לבדוק? מה יבדקו?
טל ישראל
גם היום בודקים, זה מה שלילך אומרת.
לילך וגנר
גם היום בודקים. גם היום בן-אדם לא יכול לפתוח חשבון בלי שהוא אומר מי הנהנים בחשבון.
שגית אפיק
אבל הדיווח יהיה על שניהם? על אחד מהם?
לילך וגנר
רגע, אני לא מדברת על דיווח.
שגית אפיק
החוק הזה מדבר על דיווח.
לילך וגנר
נכון, אבל אתם שאלתם מה הבנקים עושים. הבנק מכיר את הלקוח ויודע מי הנהנים.
היו"ר משה גפני
כן, כן. בסדר. עכשיו לגבי הדיווח?
טל ישראל
לגבי הדיווח – לכאורה, בעיקרון, אם נמצא מישהו שהוא אמריקאי והוא מסווג על-ידי הבנק כבעל החשבון, אז כן, הוא ידווח.
שגית אפיק
זאת אומרת, הוא ידווח גם על ראובן שמעון וגם על מוסד יתומים - - -
טל ישראל
כן, אם זה מסווג כבעל חשבון לפי ההגדרות הבנקאיות, אז כן, ידווח.
היו"ר משה גפני
הלך עלינו.

כן, שם בבקשה.
מרק צל
מרק צל.
היו"ר משה גפני
אה, צל, בבקשה. כל פעם שוכח.
מרק צל
אני עורך-דין וגם יושב-ראש המפלגה הרפובליקנית כאן.
היו"ר משה גפני
מה? מה? מה? רגע, לא הבנתי.
מרק צל
אני יושב-ראש המפלגה הרפובליקנית בארץ, וגם סגן נשיא של העולם.
היו"ר משה גפני
דווקא כל הזמן חיפשתי את סגן הנשיא של העולם. מצאתי עכשיו.
מרק צל
הנה, הגעתי.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
מרק צל
טוב, זה מצחיק אבל - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא מצחיק. תאמין לי, לא מצחיק. במקום לבכות החלטנו לצחוק.
מרק צל
אנחנו אלה שבין היתר הגשנו את הבג"ץ נגד כל החוק הזה, כמו שידוע לכם. אני חושב שזה חשוב להבין שמדובר כל הזמן על הצהרות, W-8BEN-E, כל מיני טפסים. אבל יש גם עוד טופס שהבנקים כבר שנתיים, בעקבות הנחיה לכל דבר של בנק ישראל, דורש מכל בעל חשבון שיש לו חשש – ואני מתבייש להגיד את זה בצורה כזאת – שיש לו חשש שהוא אמריקני.

אני יכול לצטט את זה, אבל זה מופיע בבג"ץ - - -
היו"ר משה גפני
נו, אם זה בג"ץ – אז בג"ץ. תגיד רק את העיקרון, כי אני צריך לסיים את הדיון בזה, ואנחנו הולכים להמשיך בחוק הזה עכשיו באופן אינטנסיבי.
מרק צל
בנק ישראל דורש שני דברים, וזה לא הצהרה, זה גם ויתור מפורש, וזה גם כתוב ב-FATCA עצמו, זה דבר חריג ביותר בחוק האמריקאי, דורש בתוך החוק, וזה גם מיושם על-ידי הסכם ה-FATCA וגם על-ידי הצעת החוק כאן, וגם על-ידי הנחיית בנק ישראל כבר שנתיים, שכל בעל חשבון שיש חשש שהוא אמריקאי, הוא צריך לוותר מראש על כל הזכויות הפרטיות כאזרח או תושב ישראל. כאזרח ישראל הוא צריך, בניגוד לכל אזרח אחר בארץ, הוא צריך או היא צריכה לוותר על הזכויות לפי חוק היסוד, לפי חוק הפרטיות, לפי חוק הבנקאות.

ומה שחשוב ולא נאמר כאן – עד כאן שנתיים, ואני צעקתי את זה כמה פעמים כאן, ואני מתנצל, עכבר נסגרו חשבונות לא בודדים, מאות חשבונות כבר נסגרו בעקבות ההנחיה הזאת, בגלל שאנשים לא רצו או לא יכלו. יש לנו מקרה אחד, אישה בת 95, אמריקאית לכל דבר, שהיא היתה בבית-חולים, לא יכולה להגיע לבנק יהב כדי לחתום על הוויתורים האלה, על התצהירים האלה שכולם מדברים עליהם. ומכיוון שהיא לא יכולה להגיע, אז הבנק סגר את החשבון, הקפיא את החשבון שלה.
היו"ר משה גפני
עורך-דין צל, אני לא חולק עליך.
מרק צל
אני רוצה להגיד לך עוד דבר שאתה צריך לקחת בחשבון, אדוני.

אני אמריקאי, נולדתי בארצות-הברית. אני אזרח אמריקאי גאה, גם אזרח ישראלי גאה, אבל יש המון אזרחים ישראלים שהם מה שנקרא: Accidental American. זאת אומרת, הם אמריקאים במקרה, והם עכשיו כפופים, כולם, כל הילדים שלי ומאות אלפי אנשים, והם נתפסו על-ידי החוק הזה. והם צריכים גם לוותר על הזכויות - - -
היו"ר משה גפני
תודה רבה. עורך-דין צל, אני לוקח את הדברים שלך מאוד ברצינות.
מרק צל
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
אני אבקש בישיבה הבאה – אין פה עכשיו הרבה חברי כנסת – הסבר על מה שעורך-דין צל אמר, אבל הסבר יותר כללי. חברי הכנסת גם רצו לדעת את החלק הזה, מה יגרום החוק הזה לאזרחים ישראלים שהם אזרחים אמריקאים? ומה היה עד היום?

המציאות הזאת של מה שעורך-דין צל מתאר, שאל את זה קודם חבר הכנסת מיקי רוזנטל. רק התחלנו עם הגמ"חים, אז זה נבלע בתוך העניין. אבל אתם תצטרכו הסבר על ההסכם הזה, שהוליד את החוק, הסבר על התוצאה הזאת שאנחנו נמצאים כאן, יהודים או לא חשוב מה, שהם היו אזרחים אמריקאים. אני מקבל פניות כאלה, אחת מהן העברתי. אזרחים אמריקאים שהם היום אזרחים ישראלים לכל דבר ועניין. הם קשרו את גורלם בישראל. מה קורה לאנשים האלה? האם לא הלכנו רחוק מדי עם הסכם ה-FATCA?

אנחנו אחת מ-113 מדינות? בסדר, יכול להיות שזה חשוב גם לנו, אבל מה הרווח ומה ההפסד? מה התוצאה של ההסכם הזה?
עידו יד שלום
אני חושב שהתשובה לזה היא די פשוטה: כלומר, לא יכולנו ללכת אחרת. אם אנחנו היינו הולכים אחרת ולא היינו עושים את זה, המשמעות שהמשק הישראלי והכלכלה והמוסדות הפיננסיים היו בבעיה - --
היו"ר משה גפני
אני אמרתי קודם – את זה צריך להגיד בישיבה שבה חברי הכנסת נמצאים, להגיד את התוצאה של מה שעלול היה לקרות אם לא היינו חותמים, אם היינו צריכים לחתום על כל מה שנמצא, אם אנחנו יכולים לשנות בהסכם הזה כל מיני פרטים שמאוד חשובים לנו כאזרחים ישראלים. אני צריך הסבר על החוק הזה, בגלל שזה חוק שהולך להעביר עליי הרבה ביקורת.

אני לא רק רפובליקני. זאת אומרת, גם דמוקרטים יכולים להעביר עליי ביקורת.
מרק צל
גם דמוקרטים, תאמין לי.
היו"ר משה גפני
לפי הסקרים, הדמוקרטית הולכת להיבחר.
מרק צל
חס ושלום.
היו"ר משה גפני
לא חשוב.

אבל זה חוק שיעביר עלינו ביקורת ואנחנו נצטרך לדעת להתגונן, אנחנו נצטרך להראות שהחוק הזה הוא בסופו של דבר גם טוב למדינת ישראל, וגם אין ברירה והיינו צריכים ללכת על העניין הזה.

הגדרת "בעל שליטה", בבקשה.
טל ישראל
""בעל שליטה" –

בחבר-בני-אדם מואגד – כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000;

בחבר-בני-אדם שאינו מואגד – כאמור בפסקה (1), בשינויים המחויבים;

בנאמנות שחל עליה פרק רביעי 2 בחלק ד – היוצר, הנאמן, מגן הנאמנות או הנהנה כהגדרתם בסעיף 75ג, ואם מי מאלה אינו יחיד – היחיד שהוא בעל שליטה בו כאמור בפסקאות (1) או (2), לפי העניין;

בהסדר משפטי שאינו נאמנות כאמור בפסקה (3) – יחיד שמעמדו בהסדר המשפטי דומה למעמד של מי מהמנויים בפסקה (3);

"דולר" – דולר של ארה"ב;

"הסכם בין-לאומי" ו"הסכם לחילופי מידע" – כהגדרתם בסעיף 214א;

"הסכם יישום" – הסכם ליישום חילופי מידע מכוח הסכם בין-לאומי, המבוסס על הנוהל לחילופי מידע אוטומטיים של חשבונות פיננסיים שפרסם הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (ה-OECD);

"הסכם פטקא" – הסכם בין מדינת ישראל לבין ארה"ב בדבר שיפור ציות מס בין-לאומי ויישום חוק פטקא, שנחתם ביום ב' בתמוז התשע"ד (30 ביוני 2014);"
שגית אפיק
רגע, רגע, עברת את "בעל שליטה"? המשכת הלאה?
היו"ר משה גפני
כן, היא המשיכה הלאה.
שגית אפיק
לא, אז נראה לי שנעצור.
היו"ר משה גפני
בסדר. בעל שליטה מצריך הסבר יותר גדול. אנחנו נמשיך את החוק בעזרת ה' בשבוע הבא, נקדיש לו גם יותר זמן. בעל שליטה בוודאי שתצטרכו להסביר, זה חלק מהעניין, אבל אתם תצטרכו להסביר על החוק עצמו. את זה עוד לא עשינו. דיברנו על העברת מידע, דיברנו על דברים אחרים, על החוק הזה תצטרכו הסבר מפורט.

עד יום רביעי אני רוצה פתרון לגמ"חים. ספי, באמת, אתה צריך להפעיל את כל המוח היצירתי שלך שלמדת בישיבה. רק בחור ישיבה יכול לתת פה פתרון.
ספי זינגר
זה נרשם בפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
נרשם, בסדר, שיירשם. מה אמרתי? אמרתי דבר רע? באמת, צריך מוח יצירתי. אני אגיד לך למה. מכיוון שכולם, כולם, אני מתרשם, ללא יוצא מן הכלל, לא רוצים לפגוע בגמ"חים, כולם. עכשיו יש שתי בעיות: בעיה אחת שעכשיו אנחנו נתקלים בה, זה ה-FATCA. בעיה שנייה, זה חוק הבנקאות, זה לא החלק של עכשיו, זה החלק שבהמשך, וצריך למצוא לעניין הזה פתרון. גורם הזמן מהווה פה גורם הרסני, מכיוון שהוא פשוט יחסל את הגמ"חים.
ספי זינגר
אנחנו מתגייסים לזה.
היו"ר משה גפני
בסדר. פרידה, אני צריך את כל היכולות שלך בעניין, לרכז וביום רביעי לתת פתרון. בשבוע הבא נמשיך, ואני צריך הסבר מפורט לחברי הכנסת וגם לי על הנושא של ה-FATCA, אם אנחנו נאלצים לעשות את החוק הזה, אם אנחנו יכולים לשנות בו דברים, מה הוא יגרום בסופו של דבר. זה לא רק הרפובליקנים מבקשים, זה גם הדמוקרטים. אני לא יודע בכלל מה זה, אני בכלל לא הייתי אף פעם בארצות-הברית, אתה יודע?
מרק צל
אני מתפלא.
היו"ר משה גפני
מה אתה מתפלא? ארץ ישראל – מה מתפלא? מה יש בארצות-הברית, מפלי הניאגרה? יש לנו את ים המלח.
מרק צל
יש הרבה תורמים בארצות-הברית.
היו"ר משה גפני
מה? אה, זה בקנדה? יש גליל פה, יש רב שמעון בר יוחאי. מה יש לך בארצות-הברית? דולרים יש גם פה.
מרק צל
אין לנו שום דבר לעומת ישראל. אבל יש כסף, וזה כיוון.
היו"ר משה גפני
אה, כסף יש בארצות-הברית?
מרק צל
כן, יש.
היו"ר משה גפני
עוד מילה אחת שלך, אנחנו מפסיקים את הסיוע לארצות-הברית. אל תרשמי את זה. תודה רבה. פרידה, יש לנו הרבה מטלות ביחד עכשיו.

הישיבה ננעלה בשעה 11:47.

קוד המקור של הנתונים