ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/06/2016

צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית לפי הסדר אשרות לכניסות מרובות עם ממשלת הרפובליקה העממית של סין), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 213

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ט"ז בסיון התשע"ו (22 ביוני 2016), שעה 9:00
סדר היום
צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית בהתאם להסדר אשרות לכניסות מרובות עם ממשלת הרפובליקה העממית של סין), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
חברי הכנסת
יואב בן צור

איתן ברושי
מוזמנים
רן פלג - משרד החוץ

אביטל שטרנברג - ראש תחום - ייעוץ, משרד המשפטים

אילנה דרורי - מנהלת תחום שירותי תיירות ופיתוח המוצר הת, משרד התיירות

מיכל יוספוב - ממונה ביקורת גבולות ומעברים, רשות האוכלוסין, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית בהתאם להסדר אשרות לכניסות מרובות עם ממשלת הרפובליקה העממית של סין), התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח שוב את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית בהתאם להסדר אשרות לכניסות מרובות עם ממשלת הרפובליקה העממית של סין), התשע"ו-2016.

למה זה יותר ארוך? זה הסדר מיוחד?
מיכל יוספוב
כן.
היו"ר דוד אמסלם
תסבירי לנו מה ההסדר המיוחד.
מיכל יוספוב
עד היום מי שקיבל אשרת כניסה לארץ היא היתה טובה לשלושה חודשים. ההסדר כאן הוא שנוכל לתת אשרת כניסה עד 10 שנים.
היו"ר דוד אמסלם
ומה היה באיי שלמה?
מיכל יוספוב
באיי שלמה זה היה עד שלושה חודשים.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. לא הקראתי הסדר מיוחד, הקראתי משהו פשוט.
מיכל יוספוב
איי שלמה לא צריכים בכלל אשרה. הסינים יצטרכו אשרה שתהיה מוגבלת עד 10 שנים. זה בכפוף לתוקף הדרכון. אי-אפשר לתת מעבר לתוקפו של הדרכון.
היו"ר דוד אמסלם
תוקפו של הדרכון הוא ל-10 שנים?
מיכל יוספוב
אם תוקף הדרכון עד 10 שנים, אז יתנו עד 10 שנים. לאיי שלמה יש פטור. אם מישהו מאיי שלמה רוצה להגיע לארץ, הוא לא צריך אישור.

בסין זה אחר. הוא צריך ללכת לשגרירות ולבקש אשרת כניסה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. קודם זה היה אישור לשלושה חודשים ועכשיו זה לעשר שנים?
מיכל יוספוב
כן. הוא יוכל להגיע באשרת תייר. זה הדדי גם כלפי ישראלים.

ההסכם הוא הדדי.
היו"ר דוד אמסלם
כמה תיירים נכנסים מסין לארץ.
רן פלג
47,000 ב-2015.
היו"ר דוד אמסלם
כמה נשארים?
רן פלג
רובם ככולם יוצאים.
תומר רוזנר
מה המספר? כמה לא יוצאים?
מיכל יוספוב
בסך-הכול מ-2012 נשארו בארץ 1,030. 2012 עד היום נכנסו בערך כ-100,000.
תומר רוזנר
אנחנו קיבלנו נתונים שכ-100,000 תיירים שנכנסים לא יוצאים. כיום יש בארץ 100,000 שוהים לא חוקיים שהם תיירים. אני מדבר על בכלל. איך ההתפלגות? מה המדינות העיקריות?
אביטל שטרנברג
יש דוח זרים של משרד הפנים שמתפרסם כל רבעון. למיטב זכרוני, חצי הם ממדינות ברית המועצות לשעבר, אבל אתם מוזמנים כמובן לראות את הדוח. הגרסה האחרונה היא נכונה לאפריל.
תומר רוזנר
אתם שוקלים לשנות את המדיניות לגבי חבר העמים בעקבות התופעה הזאת?
אביטל שטרנברג
זאת לאנשים שנמצאים פה אבל זאת שאלה לדרג המדיני. בכל מקרה, רשויות האכיפה של רשות האוכלוסין לא נמצאות כאן לרגע.
למיכל יוספוב
לאחרונה חתמנו עם אוקראינה, מולדבה וגיאוגריה. אנחנו עושים את הבדיקות במעבר. מספר המסורבים במעבר מאוקראינה עלה באחוזים גבוהים.
היו"ר דוד אמסלם
מישהו רוצה להוסיף משהו?
אילנה דרורי
אני ממשרד התיירות.

מבחינה תיירותית, השוק הסיני זה שוק צומח בעולם בכלל ואנחנו רוצים אותם גם כאן. לכן גם באות ההקלות. אנחנו שוקלים הקלות גדולות יותר.
היו"ר דוד אמסלם
אני בעד הקלות. כל עוד מקלים עלינו גם שם, אני בעד הדדיות.
רן פלג
אני אחראי על הדסק הסיני במשרד החוץ.

ההקלות הן הדדיות. הוויזה הזאת לעשר שנים תטיב באותה מידה גם עם תיירים ואנשי עסקים ישראלים.

לגבי החשש שייכנסו ולא יצאו, אין למעשה הבדל בגלל שהוויזה הזאת היא רבת כניסות כשכל כניסה היא לשלושה חודשים. גם היום סיני מוציא ויזה לשלושה חודשים והוא יצטרך לצאת אחרי שלושה חודשים. כך גם יהיה אחרי הוויזה לעשר שנים. פשוט הוא לא יצטרך להוציא כל פעם ויזה מחדש, דבר שיקל בעיקר על אנשי עסקים.
היו"ר דוד אמסלם
מה הרעיון של השלושה חודשים?
מיכל יוספוב
זה לפי החוק.
רן פלג
שלא יישאר לעבוד פה ולחיות פה.
מיכל יוספוב
בחוק הכניסה כתוב שאתה יכול לתת במעבר רישיון ישיבה עד שלושה חודשים.
היו"ר דוד אמסלם
את זה הבנתי, אבל עכשיו את משנה.
מיכל יוספוב
לא, יש הבדל בין אשרה לבין רישיון.
תומר רוזנר
ממש לא. החוק אומר שגם האשרה היא לשלושה חודשים. לכן אתם צריכים לבקש פטור בעניין הזה כי החוק אומר שגם האשרה היא לשלושה חודשים.
מיכל יוספוב
הרישיון הוא לשלושה חודשים. האשרה היא לעשר שנים רב פעמי.
תומר רוזנר
זה מה שאתם מבקשים פה, כי אתם רוצים לסטות מהוראת החוק וזה בסדר גמור. החוק אמנם אומר, אבל גם את רישיון הישיבה אפשר לקבוע לתקופה אחרת.
אביטל שטרנברג
הניסיון אומר שזה מה שכדאי. זה מקובל בכל העולם.
רן פלג
כל העולם מתחרה על התייר הסיני. התייר הסיני זה התייר שמוציא הכי הרבה כסף ליום בכל מקום בעולם. אנחנו נותנים לו הטבה מיוחדת בשביל למשוך אותו. מגיעים הנה פחות מפרומיל אחוז מהתיירים וממה שמגיע לא מגרד את הפוטנציאל. אנחנו מקווים להכפיל ויותר בשנים הקרובות בעזרת ההקלות בוויזה. באותה מידה אנחנו רוצים למשוך אנשי עסקים ולתת להם ויזה רב פעמים כדי שיוכלו לחזור ולא להסתבך עם הוצאת הויזה. .
היו"ר דוד אמסלם
נתחיל בהקראה.
תניה גולדשטיין
"צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית לפי להסדר אשרות לכניסות מרובות עם ממשלת הרפובליקה העממית של סין), התשע"ו – 2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב – 1952 (להלן- החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תיקון התוספת הראשונה

1. אזרח הרפובליקה העממית של סין המחזיק בדרכון סיני רגיל, פטור מהוראות סעיף 2(א)(2) לחוק בדבר תקופת האשרה, לצורך קבלת אשרת כניסה רב פעמית לתקופה מרבית של עשר שנים ובלבד שמשך תקופת כל ביקור לא תעלה על תשעים ימים, לפי הסדר אשרות לכניסות מרובות בין ממשלת ישראל לממשלת הרפובליקה העממית של סין."
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
תומר רוזנר
הנוסח נראה לי בסדר. שאלה לגבי שם הצו. מה זאת אומרת פטור מתקופת אשרה מרבית? השם של הצו לא נראה לי קשור לתוכן שלו.
תניה גולדשטיין
לפי חוק הכניסה לישראל, 2א2, אשרת כניסה מרבית זה שלושה חודשים. אז אנחנו נותנים פטור מההגבלה הזאת של 2א2 כדי לאפשר מתן אשרת כניסה רב פעמית לתקופה של עד 10 שנים לפי ההסדר.
תומר רוזנר
השם קצת מבלבל.
אביטל שטרנברג
אותנו לא.
תומר רוזנר
מה זה פטור מתקופת אשרה מרבית?
אביטל שטרנברג
זה כמו סוג של כרטיסיה לעשר שנים אבל אנחנו עדיין נשארים במסגרת השלושה חודשים כל פעם.
תומר רוזנר
את זה הבנתי.
אביטל שטרנברג
יש לך הצעה אחרת?
תומר רוזנר
צריך לחשוב על שם. זה בעצם פטור מאשרה לפי הסדר, או הסדר אשרות.
אביטל שטרנברג
אבל זה אומר עוד פחות. המהות של הדבר הזה אלה אותן 10 שנים.
תומר רוזנר
אני חושב שאפשר לחשוב על שם קצת יותר מוצלח. זה עניין של ניסוח. הוועדה יכולה להסמיך אותנו למצוא שם יותר מוצלח, יחד עם משרדי הממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני ממנה אותך עכשיו ליושב ראש ועדת השמות.
אביטל שטרנברג
היינו שמחים לקצוב תקופה לקביעת השם.
תומר רוזנר
זה יקרה היום.

שאלה נוספת. בנוסח שהקראתם את הנושא של 10 שנים.
תניה גולדשטיין
יש. "לצורך קבלת אשרת כניסה רב פעמית לתקופה מרבית של 10 שנים".
תומר רוזנר
בסדר גמור.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה לשאול משהו את משרד החוץ. זה בטח משהו מתוך תמונה יותר רחבה. סין היא באמת מעצמה. למשל, יש לנו את תנובה.

תן מילה בנושא.
רן פלג
כמו שאמרת, זה נדבך נוסף. משרד החוץ רואה בסין היום כאחד מהנכסים האסטרטגיים הכי חשובים מבחינת הדיבידנד להידוק היחסים איתם. בנושא של הוויזות, באופן המידי זה יכפיל את מספר התיירים בשנתיים הקרובות ובכך יציל במידה מסוימת את שוק התיירות הישראלית. יש אנשי עסקים שמגיעים מסין. היום בין שליש לרבע מההייטק הישראלי מדובר על השקעות סיניות שמביאות בפועל לסטרטאפים ישראלים שלא היו קיימים, עשרות ומאות אלמלא ההשקעות מסין. לכן, גם מבחינת כסף בפועל שייכנס למשק הישראלי בשנים הקרובות, בטח מבחינת השקעה ביחסים עם סין לטווח ארוך, יש פה בשורה חשובה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד להמליץ על הצו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההמלצה לאשר את צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית בהתאם להסדר אשרות לכניסות מרובות עם ממשלת הרפובליקה העממית של סין), התשע"ו-2016, התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההמלצה אושרה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:25.

קוד המקור של הנתונים