ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/06/2016

צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון) התשע"ו-2016 - איי שלמה

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 212

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ט"ז בסיון התשע"ו (22 ביוני 2016), שעה 8:30
סדר היום
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון) התשע"ו-2016 - איי שלמה
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף
חברי הכנסת
איתן ברושי
מוזמנים
ממונה בכירה-מח' יעוץ וחקיקה , משרד המשפטים - אביטל שטרנברג

מתמחה - ייעוץ , משרד המשפטים - ליאורה אליאס

ממונה ביקורת גבולות , רשות האוכלוסין - מיכל יוספוף

לשכה משפטית , רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול - תניה גולשטיין

ממונה בכירה-מח' יעוץ וחקיקה , משרד המשפטים - אביטל שטרנברג

ממונה ביקורת גבולות , רשות האוכלוסין - מיכל יוספוף

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון) התשע"ו-2016 - איי שלמה
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על-סדר-ההיום: צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון) התשע"ו-2016 – איי שלמה.

מי מציג?
מיכל יוספוב
אני מרשות האוכלוסין, משרד הפנים.

בוקר טוב לכולם. מדינת ישראל חתמה הסכם פטור מאשרות לכל הדרכונים של איי שלמה, כולל דרכונים דיפלומטיים רשמיים ולאומיים.

אנחנו מבקשים לאשר את הצו.

רק כדי לתת לכם סדר גודל של תיירים, מ-2013 ועד היום הגיעו בסך-הכול 25 תיירים מאיי שלמה.
תומר רוזנר
כמה יצאו?
מיכל יוספוב
כולם יוצאים.
היו"ר דוד אמסלם
לכמה מדינות יש פטור מוויזה?
מיכל יוספוב
אני לא יודעת בדיוק.
אביטל שטרנברג
אני ראש תחום ייעוץ מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.
היו"ר דוד אמסלם
כמה מדינות כאלה יש?
אביטל שטרנברג
לדעתי בסביבות 50 מדינות.
היו"ר דוד אמסלם
מה הקריטריונים לבקש מחלק כן ומחלק לא?
אביטל שטרנברג
מצד אחד, אתה רוצה לעודד תיירות. מצד שני, יש מדינות שאנשים מגיעים לכאן כתיירים ולא עוזבים. יש ניסיון רע איתם. זה בגדול. יש שיקולים. מצד אחד, המדינה רוצה לעודד תיירות, רוצה לעודד יחסי חוץ וזה ביטוי של רצון טוב כלפי מדינה.
היו"ר דוד אמסלם
יש הדדיות?
אביטל שטרנברג
זה תמיד הדדי.
תומר רוזנר
לא תמיד.
מיכל יוספוב
כן, למעט ארצות הברית.
היו"ר דוד אמסלם
האזרחים האמריקאים לא צריכים לבקש אגרה ואנחנו כן?
מיכל יוספוב
נכון.

שאר המדינות זה הדדי.

זה צו זמני שמוארך כל פעם או שזה משהו קבוע?
מיכל יוספוב
זה משהו קבוע.
היו"ר דוד אמסלם
בואו נקריא את הצו.
תניה גולשטיין
"צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון) התשע"ו-2016.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הכניסה לישראל , התשי"ב-1952 ולאחר התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תיקון התוספת הראשונה

1. בתוספת הראשונה לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל"ד-1974, אחרי "אוקראינה" יבוא "איי שלמה".
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד אישור הצו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

חוק צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון) התשע"ו-2016 - איי שלמה, התקבל.
היו"ר דוד אמסלם
הצו אושר.

הישיבה ננעלה בשעה 08:45.

קוד המקור של הנתונים