ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/06/2016

תקציב הפרסום של הרשות למלחמה בסמים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 39

מישיבת הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יום רביעי, ב' בסיון התשע"ו (08 ביוני 2016), שעה 9:00
סדר היום
תקציב הפרסום של הרשות למלחמה בסמים
נכחו
חברי הוועדה: תמר זנדברג – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

מירב בן ארי
מוזמנים
ד"ר פאולה רושקה - מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות, משרד הבריאות

איתן גורני - ממלא מקום מנכ"ל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

יוסי הראל-פיש - המדען הראשי, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

אריה פרבר - חשב, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

הילה ימיני - דוברות הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

איריס יוגב - ראש אגף תכנון ובקרה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

אלי טנא - יועץ פרסום, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

איתן אקשטיין - מנכ"ל מרכז גמילה "רטורנו", קהילה טיפולית

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
מנהלת הוועדה
בת שבע פנחסוב
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

תקציב הפרסום של הרשות למלחמה בסמים
היו"ר תמר זנדברג
בוקר טוב לכולם ולכולן. רק הערה, אנחנו בכנסת ירוקה, מה שאומר שלהדפיס מצגת ככה ולא כשלכל עמוד יש עמוד ריק, עדיף לחסוך שזה לא יהיה חוברת אלא מצגת.

בוקר טוב לכולם. אנחנו בדיון שהוא למעשה דיון המשך בנושא הקמפיינים הפרסומיים של הרשות למלחמה בסמים. בואו נתחיל מלשמוע את הקמפיין האחרון שכולנו נחשפנו אליו ברדיו רק השבוע. בוא, איתן.

אגב, אתם יודעים מה, בואו נתחיל קודם. איתן, בתור ממלא מקום, בוא תן לנו איזה עדכון מה קורה ברשות.
איתן גורני
מה קורה ברשות? איריס, הבאת לי אחד כזה?
היו"ר תמר זנדברג
לא, לא כזה. מה קורה מבחינת – יש לנו מנכ"ל קבוע או שהוא צריך להתמנות?
איריס יוגב
כבר העברתי לך אחד כזה.
איתן גורני
דו"ח שנתי ומה שקרה השנה, בשנת ניהולי הראשונה.
היו"ר תמר זנדברג
רגע, רגע. אז רגע, אתה המנהל הקבוע?
איתן גורני
לא.
היו"ר תמר זנדברג
אז מה? אז תן לנו איזה עדכון קודם כל שנדע מי מקבל את ההחלטות, מה קורה, מי מקבל שכר, מי לא, מי הושעה, מי נשאר. ימי החופשה של גלר הסתיימו מיולי שעבר?
איתן גורני
יאיר גלר גמר. יאיר גלר התפטר.
היו"ר תמר זנדברג
אה, יאיר גלר התפטר? מתי?
איתן גורני
תוקף ההתפטרות שלו הוא 13 במאי, שנה זו.
היו"ר תמר זנדברג
לפני שלושה שבועות יאיר גלר התפטר?
איתן גורני
כן.
היו"ר תמר זנדברג
עד אז מה היה המצב שלו?
איתן גורני
הוא היה מושעה.
היו"ר תמר זנדברג
וקיבל שכר?
איתן גורני
קיבל שכר.
היו"ר תמר זנדברג
עד ה-15 במאי?
איתן גורני
כן.
היו"ר תמר זנדברג
זאת אומרת הוא קיבל ימי מחלה, סיים את כל מכסת ימי המחלה המוכרים, אחר כך לפי - - -
איתן גורני
הוא קיבל את כל מה שמגיע לו.
היו"ר תמר זנדברג
לפי תקנות נציבות שירות המדינה - - -
איתן גורני
הכל בתיאום עם הממונה על השכר.
היו"ר תמר זנדברג
הוא היה מושעה ללא שכר בתקופה הראשונה?
איתן גורני
לא. בחצי השנה הראשונה כל מושעה מקבל מחצית משכרו ולאחר חצי שנה את שכרו, לא כולל הטבות נוספות, אבל שכר. גם החזקת רכב וכל אלה.
היו"ר תמר זנדברג
אז הוא מיצה את ימי המחלה שלו עם אישורי מחלה, לאחר מכן היה מושעה חצי שנה בחצי שכר, לאחר מכן קיבל שכר מלא, כי אחרי חצי שנה חייבים להחזיר את השכר, וכמה זמן זה היה?
איתן גורני
בערך גם כן חצי שנה.
היו"ר תמר זנדברג
אז חצי שנה חצי שכר, חצי שנה שכר מלא וב-15 במאי 2016 הוא התפטר מתפקידו.
איתן גורני
הוא הפך להיות אזרח. נכנסה לתוקף ההתפטרות שלו ב-13 במאי.
היו"ר תמר זנדברג
ב-13 במאי נכנסה לתוקף ההתפטרות שהוא הגיש, מה, שבועיים לפני זה?
איתן גורני
הוא היה בהשעיה מהיום שפרצה החקירה ומהיום שפרצה החקירה אני מוניתי לממלא מקום.
היו"ר תמר זנדברג
ממלא מקום, אוקיי.
איתן גורני
ואני נשאר ממלא מקום עד אשר כל הדיונים שקורים, ימונה, אמור להיות ממונה מנכ"ל חדש לרשות.
היו"ר תמר זנדברג
שזה מינוי של השר לביטחון פנים?
איתן גורני
לא. המינוי של השר באישור הממשלה, אבל חייב להיות לו הליך של ועדת איתור שתמליץ לשר.
היו"ר תמר זנדברג
שקָמה?
איתן גורני
אני לא יודע אם קמה, אבל אמורה כנראה לקום.
היו"ר תמר זנדברג
בחוק הרשות יש כללים לוועדת האיתור, מי ממנה אותה.
איתן גורני
זה לא בחוק הרשות. ועדת איתור זה חוקים כלליים.
היו"ר תמר זנדברג
אז את ועדת האיתור ממנה השר?
איתן גורני
אני לא כל כך בטוח שהשר. אני לא רוצה להיות לא מדויק. יכול להיות שזה נציבות שירות המדינה. אבל על כל פנים, זה מה שאמור להיות ואני כבר הצהרתי יותר מפעם אחת שברגע שיהיה מנהל מוסמך בעל סמכויות, אני מתכונן להעביר את התפקיד שלי בצורה מסודרת, נכונה ונאותה ולפרוש סוף סוף לחיים עצמאיים.
היו"ר תמר זנדברג
אה, אתה מתכוון לפרוש? אתה לא נשאר ברשות?
איתן גורני
אני פורש ברגע שאני אוכל. מספיק.
היו"ר תמר זנדברג
אז אתה בינתיים - - -
איתן גורני
מנכ"ל בפועל.
היו"ר תמר זנדברג
מחזיק את התפקיד למשמורת, אתה מופקד עליו. אוקיי.
איתן גורני
כן. שומר החופה.
היו"ר תמר זנדברג
ובינתיים יש עבודה, יש פעילות. אז בואו ניגש לתוכן, בואו נתחיל לשמוע.
איתן גורני
אז אני - - -
היו"ר תמר זנדברג
רגע, רגע, שנייה.
קריאה
זה תשדיר ראשון. זה תשדיר שני.

(סרטונים)
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי, תודה. טוב, כולנו שמענו את התשדיר הזה הרבה. אני חושבת להגיד שגם אם לא הייתי שומעת אותו, פנו אלי במשך מספר ימים ספורים, באמת, אני חושבת מכל רחבי הקשת הפוליטית אפשר לומר ושאלו אותי שאלה שאני רוצה לשאול אותך, איתן ולהתחיל איתה, אפרופו הקמפיין הזה.
השאלה היא נורא-נורא פשוטה
מה חשבתם לעצמכם? באמת אני שואלת. אנחנו כאן, אתה יודע ואנחנו מכירים, אנחנו יושבים כאן בוועדה חודשים ארוכים, עוד מעט שנה לדעתי מאז שהוועדה התחילה לעבוד.
איתן גורני
יותר. כבר עוד מעט שנה וחצי. מהיום שהתמנית.
היו"ר תמר זנדברג
לא, אז אני התמניתי לפני-. היי, מירב.
מירב בן ארי (כולנו)
הוועדה - - -
היו"ר תמר זנדברג
מה?
מירב בן ארי (כולנו)
ברווחה.
היו"ר תמר זנדברג
הבנתי. יפה מאד. אז רק לעדכן אתכם, עבדאללה נכנס באמצע, מירב כבר שמעה, אז לא נשמיע שוב. שמענו כרגע את התשדירים המדוברים והפניתי שאלה נורא פשוטה לרשות, והשאלה היא מה חשבתם לעצמכם. כלומר, אנחנו כאן כמעט שנה, עוד לא שנה. סקרנו באת את כל תחומי הפעילות שלכם ואת כל תחומי וסוגי ההתמכרות. ביקרנו בחלק מכפרי הגמילה, שני חברי הכנסת – גם עבדאללה אבו מערוף וגם מירב בן ארי היו איתנו. בחלק מהכפרים האחרים, כולל אחד שמוזכר בפרסומת, אנחנו נבקר בקרוב, בחודש הזה, כחלק מתכנית העבודה של הוועדה. בכל המקומות שמענו כמה דברים, קווים ברורים שעלו בצורה נורא נורא ברורה וטיפלנו בהם כאן בוועדה.

שמענו על העלייה המסוכנת, ואפילו הייתי אומרת המופקרת, בסמי פיצוציות ועל הנזק הלפעמים חד פעמי והבלתי הפיך לפעמים שהם גורמים, ואפילו הייתי אומרת בחוסר האונים של אותם כפרי גמילה, עם ההתמודדות בתופעה הזו. שמענו, כולל כאן בוועדה, מהורים, על מסיבות האלכוהול ועל הנגישות לארון התרופות ולארון המשקאות של ההורים, שהפכו בחלק מהמקומות להיות איזו שהיא מכת מדינה או תופעה. שמענו על התמכרויות אחרות לחומרים, לתרופות מרשם. כל הדברים האלה שמענו, סומנו כאן כתופעה.

מה קרה שעכשיו הג'וינט הרס את הילדה, נגמרה, אין שמחת חיים. מה, יש לך נתונים חדשים שמצביעים על זה? הגעתם למסקנה שזה האיום הגדול ביותר על בני הנוער, על החברה הישראלית? או שפשוט התחיל שיח ציבורי, לעשות איזה שהוא דבר נכון פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל במדיניות הסמים, ואתם החלטתם שאתם שם ואסף נגד הדבר הזה.
איתן גורני
זו שאלה? תשובה?
היו"ר תמר זנדברג
זאת הייתה השאלה. עכשיו התשובה שלך.
איתן גורני
אנחנו התבקשנו להציג את הפעילות הפרסומית שלנו לשנים האחרונות ואנחנו נציג אותה, ואז אתם תראו שמתקציב הפרסום של הרשות, שהוא לא דרמטי, אנחנו מחלקים את עוגה פרוסות פרוסות לנושאים שונים. בערך מחצית לנושא האלכוהול ומחצית לנושא הסמים. בתוך הסמים יש גם פרקים שונים לסמים שונים וגם לאוכלוסיות שונות. כלומר, זה לא כל כך פתאום.

אני שמח לומר לך גברתי יושבת הראש, שזה בדיוק כמו שאת אמרת. ב-90% מהנושאים אנחנו מסכימים בינינו ואת רואה את העבודה שאנחנו עושים בכל התחומים האחרים. בנושא של הקנאביס, לצערי, אנחנו חלוקים. לצערי. ממש לצערי, כי באמת, לרוב אנחנו בכל אופן חושבים את אותם דברים.

אנחנו חושבים, וגם העברתי אליך חומר שקיבלתי ממש לפני שלושה-ארבעה ימים מארגון הבריאות העולמי, שמראה שיש סכנות בקנאביס. אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה. זה אחד מהנושאים ולא הראשון בהם שאנחנו מטפלים. כעת, לאחר הרבה זמן שלא התעסקנו בקנאביס, כן - - - כאן דובר, והניסיון להגיד שקנאביס זה לא מסוכן והכל בסדר. הוחלט על דעתו של השר שלנו גם כן, של המשרד, לצאת למסע פרסום נרחב, הרבה זמן שלא עשינו, בנושא של קנאביס. וכן, אנחנו - - -
היו"ר תמר זנדברג
הבנתי. כלומר השר החליט להילחם במגמות הלגליזציה - - -
איתן גורני
לא השר, סליחה. לא השר.
היו"ר תמר זנדברג
באמצעות - - -
איתן גורני
לא השר. אני מבקש להגיד, שיהיה כתוב בפרוטוקול.
היו"ר תמר זנדברג
אני שומעת מה אתה אומר.
איתן גורני
השר תומך בנו, השר חושב שזה חשוב, אבל ההחלטה לצאת במסע פרסום הייתה החלטה - - -
היו"ר תמר זנדברג
אז זה חלק מהניסיון שלכם לרצות את השר שלא יסגור אתכם?
איתן גורני
מדובר ב - - -
היו"ר תמר זנדברג
אני שואלת.
איתן גורני
לא, לא, לא.
היו"ר תמר זנדברג
בוא תסביר לי למה דווקא עכשיו, באמת אני שואלת, למה דווקא עכשיו זה מה שבחרתם, מה בשבועות, בחודשים האחרונים?
איתן גורני
לאור הניסיונות הרבים - אני לא רציתי להיכנס לזה - לאור הניסיונות של הצד שתומך במריחואנה להביע מסרים שאנחנו סבורים שצריך מול המסרים האלה מסרים אחרים. ולכן החלטנו בעידודו של השר - - -
היו"ר תמר זנדברג
איזה מסרים? שאין שום דבר כאן בסם הזה, נגמרה לי הילדה? הג'וינט גומר ילדים?
איתן גורני
כן, כן.
היו"ר תמר זנדברג
תגיד לי, איך אתם חיים?
איתן גורני
כן, כן, כן.
היו"ר תמר זנדברג
על מה זה מבוסס שג'וינט גומר ילדים?
איתן גורני
תמר, אל תגררי. התבקשנו, סליחה - - -
היו"ר תמר זנדברג
רגע, סליחה רגע. לא, לא, לא - - -
איתן גורני
אנחנו לא בדיון על קנאביס כאן, סליחה.
היו"ר תמר זנדברג
אני קובעת על מה הדיון.
איתן גורני
אבל אנחנו התבקשנו להציג את מסעי הפרסום. השקענו עבודה רבה להכין מצגת יפה וטובה, על כל מה שאנחנו עושים בתחום הפרסום. הייתי מבקש שתתנו לנו להציג אותה.
היו"ר תמר זנדברג
אם עוד שנייה תציגו. לזה מוקדשת הישיבה. אני רוצה לשאול אותך על סמך מה אנחנו, אתם, רשות ציבורית, רשות ממשלתית, ובאופן כללי אני תומכת גם בפרסום מסחרי באמת בפרסום. אי אפשר להתבסס על עובדות חלקיות, שקריות או לא קיימות. בוא תגיד לי על סמך מה אתם מבססים קמפיין שלם, שג'וינט גומר ילדים.
איתן גורני
על סמך ניסיון שלנו.
היו"ר תמר זנדברג
ג'וינט אחד?
איתן גורני
לא דובר על ג'וינט אחד, מדובר על ג'וינט אחד שאחריו באים אחרים.
היו"ר תמר זנדברג
רגע, תעצור. איפה התשדיר השני, אפשר לשמוע אותו שוב?
איתן גורני
עם ג'וינט אחד זה התחיל.
היו"ר תמר זנדברג
אה, זה התחיל. ועם מה זה המשיך?
איתן גורני
עם ג'וינט אחר זה המשיך ועם עוד ג'וינט ועם עוד ג'וינט.
היו"ר תמר זנדברג
אה, אוקיי. רגע.
איתן גורני
ותבואי אלינו לכפרי הגמילה ותראי את ה - - -
היו"ר תמר זנדברג
אני כזכור לך הייתי.
איתן גורני
וגם ראית את זה.
היו"ר תמר זנדברג
ואני עוד אהיה. ועל סמך זה שהייתי ועל סמך מה ששמעתי שם, אני כל כך מתפלאת. אתה יודע, לפעמים אתם כל כך עוברים - - -
איתן גורני
אנחנו בחילוקי דעות.
קריאה
איתן, אולי כדאי לשאול את הרב אקשטיין, שמטפל בהם.
היו"ר תמר זנדברג
תודה רבה. סליחה. אתה יכול להציג - - -
איתן גורני
אבל באמת - - -
היו"ר תמר זנדברג
סליחה, רק שנייה.
איתן גורני
אתה תיכף תציג.
היו"ר תמר זנדברג
סליחה, אני מנהלת את הישיבה. אני מודה לך על הסיוע הרב, תודה. כן.
איתן גורני
יש לנו את הרב פה.
היו"ר תמר זנדברג
שמענו את הרב בפרסומת.
איתן גורני
לא, לא, לא.
היו"ר תמר זנדברג
רגע, רגע, שים בבקשה - --
איתן גורני
אני הייתי רוצה - - -
היו"ר תמר זנדברג
אני מבינה שהיית רוצה. אני הייתי רוצה - - -
איתן גורני
לנצל את ההזדמנות, שנייה - - -
היו"ר תמר זנדברג
לא, לא שנייה.
איתן גורני
זאת הזדמנות נהדרת שנתת לנו - - -
היו"ר תמר זנדברג
איתן גורני, כנס להקשבה.
איתן גורני
להציג את העבודה - - -
היו"ר תמר זנדברג
איתן, אתה רוצה שאני אוציא אותך? אל תיכנס לי לדברים.
איתן גורני
מספיק הוצאת לנו את יושב הראש. את רוצה גם אותי להוציא?
היו"ר תמר זנדברג
זה תלוי בך. יושב הראש שלך יצא כתוצאה מהתנהגות שלו. זה לא היה תלוי בי.
איתן גורני
את יודעת שאני מתנהג יפה.
היו"ר תמר זנדברג
אז אני מבקשת ממך. כן. רק פשוט שנסגור את הנקודה הזאת, אם מדובר בג'וינט אחד או לא. אנחנו נשמע. אני רוצה שמירב תשמע, כי היא לא הייתה בהתחלה. שירות לחברי הכנסת.

מוצג סרטון
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי. "הכל התחיל בג'וינט, נגמרה לי הילדה".
איתן גורני
כן, זה הכל התחיל בג'וינט.
היו"ר תמר זנדברג
אני רוצה לדעת על מה - - -
איתן גורני
הכל התחיל בג'וינט ובג'וינטים נוספים.
היו"ר תמר זנדברג
מאה אחוז. אני רוצה לדעת - - -
איתן גורני
לא מדובר על מי שפעם אחת עישן ג'וינט אחד והפסיק.
היו"ר תמר זנדברג
כן, חבל ש - - -
איתן גורני
זה מתחיל תהליך.
היו"ר תמר זנדברג
כן, חבל שמהפרסומת זה לא עולה, אבל - - -
איתן גורני
אצלי זה עולה. זאת הכוונה.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי. אצלך זה עולה, אצל אף אחד מהשומעים זה לא עולה. אבל בוא תסביר לי רגע על מה מבוסס המידע או ההנחה שאצלך עולה, שמג'וינט נגמרים ילדים, מפסיקה שמחת החיים, מפסיקים הלימודים, מפסיקים ה - - - וכו'.
איתן גורני
אף אחד לא אמר שכל הילדים. יש בני נוער שהתחילו להשתמש באקראי ועברו משימוש אחד לעוד שימוש ועוד שימוש, ועל זה באמת הרב אקשטיין יוכל לספר. יש מקרים כאלה. אף אחד לא אמר שכל מי שלוקח ג'וינט תיכף מתמכר. אבל האמירה שהג'וינט לא מסוכן ושהקנאביס לא מסוכן, היא אמירה שמחדירה לציבור כולו וגם לנוער, שלקחת ולהשתמש בקנאביס, זה - - -
היו"ר תמר זנדברג
איפה שמעת את האמירה הזאת?
איתן גורני
בהרבה מקומות.
היו"ר תמר זנדברג
איפה?
איתן גורני
בהרבה מקומות.
היו"ר תמר זנדברג
למשל?
איתן גורני
בכפרי הגמילה למשל. למשל בכל הרחובות שמשתמשים - - -
היו"ר תמר זנדברג
אני חוזרת, תשמע, שוב, איתן - - -
איתן גורני
אבל אני רוצה - - -
היו"ר תמר זנדברג
לא, לא, שנייה.
איתן גורני
תמר, אני רוצה שתתני לנו להציג את ה - - -
איתן גורני
אני אתן, חכה, רגע.
איתן גורני
כי לא באנו הנה לדון על הקנאביס. לדעתי גם לא נתבקשנו להביא, ואני במקרה הבאתי שני חומרים חדשים.
היו"ר תמר זנדברג
איתן, דעתך - - -
איתן גורני
וגם את זה הבאתי רק - - -
היו"ר תמר זנדברג
דעתך היא מאד מאד רלבנטית לנושא ואנחנו מיד נשמע אותה במלואה, אבל אני באמת רוצה לשאול שוב, ותיכף אתם תציגו – רק תגיד מה קמפיין הפרסום השנתי של הרשות?
איתן גורני
בסך הכל?
היו"ר תמר זנדברג
כן.
איתן גורני
יש את זה במצגת.
היו"ר תמר זנדברג
אז רק תשלוף לנו רגע מהמצגת את הנתון הזה, בבקשה, לפני שנגיע למצגת כולה.
אריה פרבר
של 2015 - - - תתני לנו להציג - - -
היו"ר תמר זנדברג
שנייה, אני אתן. אני אתן.
איתן גורני
דבר דבור על אופניו.
היו"ר תמר זנדברג
דבר דבור על אופניו ואנחנו עוד שנייה נראה, הכל בסדר. רק שנייה לשלוף לנו מספר אחד.
אריה פרבר
סך עלויות הפרסום לשנת 2015.
היו"ר תמר זנדברג
כן? 80 מה?
אריה פרבר
1.47 מיליון זה האלכוהול, כולל אלכוהול מ - - -
היו"ר תמר זנדברג
לא, אז אנחנו נחשב לבד את הסך הכל של כל זה? 325 ועוד 100 זה 425 ועוד 80 זה בערך 500. קצת למעלה ממיליון וחצי שקלים. מה עלות הקמפיין הזה? קמפיין האנטי לגליזציה. - - - 250,000?
אריה פרבר
זה לא אנטי לגליזציה.
איתן גורני
הקמפיין של המריחואנה הרפואית היה בעד.
היו"ר תמר זנדברג
בסדר, אתה יודע, על זה אומרים אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. תודה רבה. כן, כן, 2015. ברור.

אז בערך 1.5 מיליון לשנה, 250,000 מתוכו – ואתה אמרת שאנחנו לא מסכימים על 10%. עכשיו מסתבר שאנחנו לא מסכימים על בערך שישית, שזה 250,000 מתוך 1.5 מיליון שקלים.
אריה פרבר
לא, אבל זה בשנת 2015. אם אני לא טועה, בכלל אין שוק למריחואנה.
היו"ר תמר זנדברג
בסדר, אבל בשנת 2016 זה בערך אותו סכום.
אלי טנא
מה זה קשור? אבל אתם לא מסכימים בנושאים עניינים, לא בנושאים תקציביים. התקציבים האלה - - - אחד, והדבר השני - - - שלושה, לא על 2,500 - - -
היו"ר תמר זנדברג
יפה, השאלה שלי כרגע היא על מה מבוסס שימת הדגש דווקא עכשיו, במקרה בעיתוי הזה, על קמפיין שהוא כל כך – אתה יודע, כששמעתי את זה, אני אגיד לך משהו - - -
איתן גורני
יוסי, יוסי רוצה.
היו"ר תמר זנדברג
אני אתן לו, שנייה. ששמעתי את זה, לפני הכל, לפני שזה לא מבוסס על נתוני אמת, לפני שזה מיושן, לפני שזה לא רלבנטי, לפני שזה ארכאי - - -
איתן גורני
מי שחושב שזה לא נתוני אמת, יש כאן על השולחן את שני החומרים הכי חדשים שיש.
היו"ר תמר זנדברג
זה פשוט בעיטה - - -
איתן גורני
אני כבר לא יודע מה - - -
היו"ר תמר זנדברג
איתן, זאת פעם שנייה ואחרונה שאתה מפסיק אותי. אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה. בפעם הבאה אתה תצא מהדיון. בסדר? לפני שזה לא נתוני אמת ולפני שזה מיושן, ארכאי ולא רלבנטי, זה בעיקר מאכזב. בעיקר אחרי כל התקופה שאנחנו יושבים כאן, וכאמור נחשפים כאן למה באמת סכנות האלכוהול והסמים של בני הנוער. ואנחנו אחרי שנה בוועדה לא יכולים להגיד שלא ראינו. שמענו מהשטח, באנו פרש, באנו למוסדות שלכם, שמענו דברים אחרים לגמרי.

פתאום במקרה בעיתוי הזה, וכמו שאתה אומר בהסכמת השר, שעכשיו בכלל אני מבינה מה מטרת הקמפיין הזה - - -
איתן גורני
בתמיכת השר.
היו"ר תמר זנדברג
בתמיכת השר, סליחה.
איתן גורני
בהסכמה.
היו"ר תמר זנדברג
מאה אחוז, אדרבא, בתמיכה ובעידוד, אני עכשיו מבינה מה ההקשר, מה העיתוי, ואתה יודע, אני קודם כל בעיקר התאכזבתי. אני אומרת לך את האמת. התאכזבתי. בבקשה.
יוסי הראל-פיש
האמת היא, כמו שאת אומרת, אנחנו יושבים פה די הרבה חודשים. אחד הדברים שמתסכלים אותי, זה שנוצרת פה מן תחושה כאילו שאנחנו יריבים. התפיסה שלי היא בדיוק הפוכה. אנחנו נמצאים במקום, וזה שהדרך קצת שונה בנושא של שינוי חקיקה, אני חושב, כבוד יושבת הראש, ששמעתי ממך הרבה פעמים, לא פעם אחת, שאת מסכימה ששימוש בקנאביס בקרב ילדים, בני נוער וצעירים, זה דבר שהוא מסוכן להם ואת מכירה את הנתונים, ויש עכשיו נתונים חדשים מארגון בריאות העולמי, כך שאנחנו לא צריכים.

עכשיו, אחד הדברים שדיברנו עליו פה בשולחן הזה לא פעם ולא פעמיים, זה שכאשר עושים, וזה הידע המדעי בכל העולם ועכשיו אני חוזר, השבוע, מישיבה של ועדת המומחים באירופה, שדנה בנושא הזה, של איך להגן על האוכלוסייה בתקופה של שינויים, כאשר גם במדינה ההולכת לכיוון של שינוי חקיקה, חייבים לאזן את התהליך הזה, כדי שלא תיווצר תחושה באוכלוסייה, ובעיקר לא אצל ילדים, שהסכם הזה הוא לא מסוכן.
היו"ר תמר זנדברג
אה, אז אתם בכלל מתכוננים ללגליזציה. זה הסיפור.
יוסי הראל-פיש
רק שנייה. לא, לא, לא שום מתכוננים ללגליזציה. אני לא צריך להתכונן. הנזק כבר נעשה של השנתיים האחרונות. בשנתיים האחרונות נעשה נזק. אני לא מחכה ללגליזציה. זה גם לא משנה מה יהיה הסוף של החקיקה הזו. כולנו תמימי דעים שגם אם תהיה חקיקה, זה יהיה מגיל 21 ומעלה או משהו כזה, בכל מקרה זה לא יחול על הילדים והנוער.

מה שהעולם המדעי מראה, שכאשר אתה עובר תקופה רגישה כזו, אתה חייב לאזן את הכרסום ואת תפיסת המסוכנות שמובילה לעלייה בשיעורים, על ידי מסרים שמזכירים שחברה, נכון, אנחנו משתמשים בזה לצרכים רפואיים. נכון, יש ויכוח רפואי בעולם לגבי מה המודל החוקי הנכון להתעסק בזה. אל תשכחו שהסם הזה הוא סם מאד מסוכן בעיקר לילדים ובני נוער. אנחנו לוקחים אחריות ציבורית כדי לעשות את האיזון הזה. זה לא מלחמה.

הנקודה שאני רוצה לומר, אני אומר התפיסה שלי כרגע, כמדען, זה לא בא כדי להילחם בתהליכים שאתם מובילים. להיפך. זה בא לאזן את מה שקורה בציבור מבחינת התחושה של הילדים ושל ההורים ושל הנוער. וככה צריך לראות את זה. האם המילה הזו או מילה אחרת, או כן ג'וינט, או לא ג'וינט, זה לא התחום שלי ויש פה אנשים שזה הפרסום. ואני רואה בזה אחריות ציבורית ללכת ולעשות את האיזונים.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי.
יוסי הראל-פיש
עכשיו רק להזכיר משהו שכבוד יושב הראש כבר יודעת, שלא רק שהיה כרסום בתפיסת המסוכנות, אלא בשנתיים האחרונות בפעם הראשונה בהיסטוריה, השיעור של צריכת קנאביס בקרב הנוער הישראלי, עלה מסביבות 5-6%, ל-10.5%. אנחנו מנסים לעצור את זה, לא בגלל מה צריך להתרחש מבחינה חוקית, אלא כדי להגן על הנוער ולהעלות חזרה את התפיסה שזה בכל זאת מסוכן. ובמקביל לזה, אתם תמשיכו בבית המחוקקים להחליט מה הדבר הנכון לעשות. זה לא מלחמה.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי, תודה. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אוקיי, לגבי הפרסום, אני מדבר על משהו ספציפי, כמובן שהפרסום, אם הוא בצד הטוב ביותר או בצד המטעה ביותר, אני חושב שהוא ישנה את מה שהולך עכשיו בעניין כן או לא הלגליזציה של הקנאביס עם העמדה הברורה שלי.

אני לא בעד שהפרסום יהיה מטעה או דמגוגי. בכלל, לא רק פרסום של סמים ובכלל. לכן אני לא חושב שהדיון יהיה בעד או נגד פרסום. אני מתנגד לפרסום מטעה או דמגוגי בכלל. בכלל, כל הפרסומים. אני לא אדבר עכשיו על מה, ובמיוחד אם זה עניין תרבותי, חינוכי, לנוער. זה גם לא צריך להיות דבר מטעה.

לכן היה מן הראוי שהפרסום יהיה מכוון בצורה יותר מובנת. אני מבין שלילדים בני 10 עד 18, בני 14, הפרסום הזה לא הוגן ולא יעזור להם, לצערי הרב. לא יעזור שהם יעשנו או לא יעשנו. לכן אנחנו חייבים להתייחס לעניין הזה בצורה יותר רצינית ולא להתדיין אם הפרסום הוא אכן תרם או לא תרם לעשות את החוק או לא לעשות את החוק. אין שום קשר אם החוק יהיה או לא יהיה. עמדתי ברורה בקשר לזה, אבל אני בעד שהפרסום יהיה אובייקטיבי ויהיה מובן ויהיה מסר חינוכי ולא מסר מטעה.
אלי טנא
אפשר להגיד משהו?
היו"ר תמר זנדברג
כן, כן, בוודאי. כולכם תדברו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
עכשיו, אם זה פרסום בהיבט, אני מבין של לגנוז או להשפיע על דעת הקהל, זה מה שאומרים תמיד בפרסום ובתקשורת, ואני לא אגיד משפט פוליטי עכשיו, אבל בכל זאת אומרים מה אתה רוצה לקבל – תן לי פרסומת ללא מצפון – אני אתן לך עם ללא תבונה. זה מה שיש. אבל אנחנו כאן יושבים כדי להתעסק - - -
היו"ר תמר זנדברג
זה - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לכן גם אם יש חלוקי דעות, אז זה אפשרי. אתם מתווכחים ותמיד יש לנו את המשותף. זו ועדה שמדובר בה בסמים. זו הכותרת שלה. לכן אני בטוח שאנחנו נמצא את המשותף גם איתי, גם עם יקירתי תמר, גם עם הרשות, ולכן אפשר ואני חושב שגם בדברים שאנחנו חלוקים עליהם, להגיע להסכמות כפי שאנחנו נתפלג, ועדיף שנהיה בעבודה משותפת. זה מה שצריך.
היו"ר תמר זנדברג
תודה רבה. תודה, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני מאד מצטער, יש לי דיון נוסף.
היו"ר תמר זנדברג
זה בסדר. תודה שבאת. חברת הכנסת מירב בן ארי.
מירב בן ארי (כולנו)
טוב, אני גם צריכה ללכת, כי אני צריכה להחליף את חבר הכנסת מרגי בוועדת החינוך. אני אגיד ממש בקצרה.

אני חייבת רק להגיד משהו. תראה, לאור העובדה שגם הייתי בסיור עם תמר וגם אנחנו הולכים ל-"הדרך" בסוף החודש, נכון? ואני מלווה גם את "הדרך", אני באמת חושבת שזה יהיה נאיבי לומר שפתאום ההתנהלות נגד הלגליזציה הגיעה פתאום. היא הגיעה לפה בדיוק כמו שאנחנו הגענו לכפר וראינו רק את נפגעי הקנאביס. זאת אומרת לא ראינו כמעט נציג של נפגעי הפיצוציות, לא ראינו נציג. לא ראינו. הרגשנו, ואני זוכרת שדיברנו על זה שם, אפילו בכפר איזון, שכאילו מילא אם היה, את יודעת, אחד כזה מפיצוציות, אחד מאלכוהול. כולם היה שם סביב מעטה הקנאביס.
היו"ר תמר זנדברג
מגמתי.
מירב בן ארי (כולנו)
כן. לכן אני מבינה - - -
איתן גורני
הפרסום - - -
מירב בן ארי (כולנו)
רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, באמת, כי אני חייבת לנהל את הוועדה, אז אני חייבת ללכת. יש משהו אני לא יודעת אם מטריד, מוזר, שכאילו ברגע שאני ויושבת ראש הוועדה מגיעות, כאילו כל כפר הגמילה מתרכז סביב נפגעי הקנאביס, שאני לא חושבת שאין נפגעים מקנאביס. שלא תטעו. אני לא חושבת שהקנאביס הוא לצורך העניין, ואני בטוחה שהרבה פעמים אתה מתחיל משם, אבל הבעיה שבתפיסה שאתם לפחות מראים פה, לפחות ממה שקראתי, זה הקנאביס כסם הוא אסון, ואני, גם בביקורים וגם פה, חייבת לומר לכם, לצערי יש כל כך הרבה אסונות לבני נוער, ולצערי אני חושבת, ואני עבדתי 10 שנים עם בני נוער בסיכון, היה לי הרבה יותר קשה עם האלכוהול. הרבה יותר קשה מאלימות, מדקירות שנבעו מאלכוהול ולא נבעו מקנאביס - - -
איתן גורני
אנחנו מסכימים איתך בכל מילה.
מירב בן ארי (כולנו)
ואני אומרת לך, אתם חייבים להבין, וקודם כל אני סומכת על תמי, באמת, באינטליגנציה, אבל אתם לא יכולים להמשיך ולכוון את החיצים שלכם כל הזמן לקנאביס.
איתן גורני
אמרתי בהתחלה שבערך מחצית מהתקציב הוא לאלכוהול. תנו לנו להציג ותראו.
מירב בן ארי (כולנו)
רגע, בכל מקרה אני אקבל את הקמפיין, אבל אני אומרת לכם שאני מרגישה שאנחנו כל הזמן בקמפיין נגד קנאביס.
איתן גורני
זה כל כך לא נכון.
מירב בן ארי (כולנו)
אז אם אתה אומר שזה טעות - - -
איתן גורני
תני לנו להראות.
מירב בן ארי (כולנו)
הייתי יושבת כאן ורואה, אבל בכל מקרה - - -
איתן גורני
ותראו כמה - - -
מירב בן ארי (כולנו)
את תשלחי לנו את המצגת. אני מתנצלת, יש לי ועדה.
היו"ר תמר זנדברג
כמובן, בוודאי, יש כאן פרוטוקול. אין בעיה. חברי הכנסת עוקבים אחרי הדיונים, גם כשהם לא נמצאים בהם.
מירב בן ארי (כולנו)
אל תדאג, אני ביקשתי לראות.
בת שבע פנחסוב
מירב, זה גם באתר.
מירב בן ארי (כולנו)
יופי. אני אראה.
היו"ר תמר זנדברג
כן, כן, הכל בסדר. הכל גלוי. משודר. מוקלט. הכל בסדר. בבקשה, מי מציג, איתן?
איתן אקשטיין
שתי מילים. אני פשוט צריך לרוץ בחזרה למכונים שלי, להתעסק איתם לא רק בתיאוריה, אז אני מתנצל. אני חוזר לכפר שלי. שמי איתן אקשטיין, אני מהתשדיר. האמת היא שאני לא יודע אם יש הרבה אנשים שנכנסים לתשדיר שהוא תשדיר עוין בשבילם, כי זה קצת הורס לי את הביזנס, התשדיר שלי. האמת היא ככה, כחשבתי על זה, זה קצת נגדי.

אני רוצה להגיד על זה שתי מילים. א', אני עובד סוציאלי בהכשרתי. 25 שנה עוסק בתחום הזה של התמכרויות לסמים ואלכוהול. ברטורנו יש היום 150 מטופלים, בערך מתוכם מחצית בני נוער – 70-80 בני נוער. אנחנו ומלכישוע שני מרכזי הגמילה היחידים בארץ לבני נוער. 30,000 תלמידים, חיילים, קצינים, באים מדי שנה אלינו לתכניות מניעה והעצמה, ככה שאני חושב שיש לי איזו שהיא אצבע על הדופק ואיזו שהיא מעבדה קטנה אולי, לא גדולה, אבל בכל אופן אני כן מרגיש קצת את רוח הדברים.

אני רוצה להגיד קודם כל, ואני שאלתי עוד פעם את מנהל קהילת הבוגרים שלנו ואת מנהל קהילת הנוער שלנו, עוד בדרך לפה שאלתי עוד פעם כדי להיות בטוח בנתונים, ושניהם אמרו לי את אותו דבר. 80% מהצעירים שנמצאים ברטורנו, הגיעו רק בגלל קנאביס, גראס וכל הנגזרות שלו. יש כמובן גם כן סמי פיצוציה, יש אלכוהול ודברים אחרים. יש גם הימורים, אבל אם אנחנו מדברים על חומרים פסיכו אקטיביים – 80%. נניח שברטורנו זה רק 60-70%, מדובר בנתח גדול מאד. גדול מאד.
היו"ר תמר זנדברג
נתח גדול ממה?
איתן אקשטיין
גדול מאד מכלל השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים, הנושא של קנאביס, גראס ואלכוהול, כל הנגזרות של גראס. עכשיו, אילו אני הייתי - - -
היו"ר תמר זנדברג
רגע. זה שהשימוש הוא גדול מאד, אנחנו יודעים - - -
איתן אקשטיין
אלה שהגיעו לטיפול.
היו"ר תמר זנדברג
שהשימוש מאד מאד רחב, אבל כמה - - -
איתן אקשטיין
אלה שהגיעו.
היו"ר תמר זנדברג
כן, אבל כמה מטופלים אצלך, ואנחנו נהיה אצלך בכפר - - -
איתן אקשטיין
120 מטופלים.
היו"ר תמר זנדברג
ו-120 מטופלים סך הכל או בשנה?
איתן אקשטיין
סך הכל. עכשיו, ברגע נתון.
היו"ר תמר זנדברג
בכל רגע נתון יש 120.
איתן אקשטיין
בחוץ יש מעל 1,000 מטופלים.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי. אז 120 בכל רגע נתון, מתוכם אחוזים גבוהים שזה כמה עשרות ש - - -
איתן אקשטיין
80% מהנוער.
היו"ר תמר זנדברג
זה עדיין כמה עשרות מתוך 120. זה המספר. כלומר, מדובר כאן על מספרים, יחסית לשימוש בקנאביס באוכלוסייה, שאנחנו מעריכים בערך מיליון ישראליות וישראלים בוגרים, ושלא תבין, שלא תטעה, התמכרות לחומרים פסיכו אקטיביים, לרבות קנאביס, זו תופעה שאנחנו יודעים שהיא קיימת.
איתן אקשטיין
לא, אבל אני רוצה לומר עוד לחדד שתי דקות. אני רוצה לחדד את הדברים שלי, אם אפשר.
היו"ר תמר זנדברג
כן, אבל אתה משתמש בסטטיסטיקה שהיא - - -
איתן אקשטיין
לא, אני מצלם מצב, אני לא משתמש. אני לא חוקר, אני עובד סוציאלי. אני רק מצלם מצב, זה מה שאני עושה. אילו אני היום הייתי אחראי על תקציב של הרשות, אני הייתי אומר תראו, ישנה אווירה. זאת אומרת מה שאני שומע פה עכשיו רק נותן חיזוק לאווירה. ישנה אווירה שמקלה ראש בנושא של השימוש בקנאביס. מקלה ראש. אני לא מדבר עכשיו על לגליזציה, לא לגליזציה. מקלה ראש, עד כדי כך ואני כבר לא מדבר על הוועדה, שהראיתי ליוסי לפני כמה חודשים שיצא בנשיונל ג'יאוגרפיק, בעמוד השער. אני מנוי לנשיונל ג'יאוגרפיק. הייתה שם תמונה יפה מאד של פרח קנאביס והיה כתוב: קנאביס, מסם אסור ומסוכן לתרופת פלא.

עכשיו, אני מכניס את זה אלי הביתה. יש לי 18 נכדים, שיהיו בריאים, לא כולם יודעים כבר לקרוא, אבל אלה שיודעים לקרוא רואים את זה על השולחן ואומרים לעצמם – אם סבא שלהם הכניס את הנשיונל ג'יאוגרפיק, נשיונל ג'יאוגרפיק זה לא עיתון שמאלני או ימני, זה עיתון שמצלם את המציאות האמיתית. זה עיתון טבע. ואם כתוב שם שפעם זה היה אסור ומסוכן והיום קנאביס הפך לתרופת פלא, זה אומר שנכנס איזה שהוא מסר לראש של הילדים. ואם את רוצה לראות את אותות המסר, אני מציע, אל תבואי לבקר אותנו עכשיו. את יכולה לבוא, את מוזמנת.

תלכו לבקר בחופש בחוף דוגית, בחוף לבנון ותראו שם 300-400 ילדים ותראו מה שג'וינט אחד עשה להם לג'וינט השני ולשלישי ולרביעי. ותשאלו את כולם איך הם התחילו ותראו מה זה נקרא להרוס ילדים. אני יכול להגיד לכם, ד"ר פאולה רושקה פתחה את זה דרך משרד הבריאות – אשפוזית לבנות. יש שם בנות בנות 14 עד 25. הרוב הן בין 14 ל-18-19 ודיברנו על זה. רוב הבנות הגיעו רק מגראס וזה הוביל אותן לזנות וזה הוביל אותן להפקיר את עצמן וזה נורא ואיום.

עכשיו, האם הפרסומת הזאת היא טובה או לא טובה, אני לא יודע. אני השתתפתי בשמחה רבה. יש אנשי מקצוע, זה התפקיד שלהם להגיד האם זה עובר מסך. אני יודע - - - על אישה אחת שהתעוררה ואמא שלי שאמרה שזה נחמד מאד. חוץ מזה אני לא יודע אם זה - - -
היו"ר תמר זנדברג
גם אמא שלי, כשהיא שומעת אותי ברדיו היא חושבת שזה נחמד, לא משנה מה אני אומרת.
איתן אקשטיין
זה לא משנה, אז אני אומר, לפחות על אמא אחת זה משפיע, אז אשרינו.
קריאה
על אמא שלך זה עבד.
היו"ר תמר זנדברג
כשהיא שומעת אותי ברדיו. כל אמא ששומעת את הילד שלה ברדיו, זה מאד נחמד בעיניה.
קריאה
כששומעים אותי איתך ברדיו, אומרים שאת נחמדה.
היו"ר תמר זנדברג
זה אומר שאתה צריך לבדוק את עצמך, אדוני.
איתן אקשטיין
אני אומר שערב חופש גדול זה זמן שצריך להשקיע הרבה. ודרך אגב, זה לא מפרסם לילדים כי הם לא שומעים, כי מי שנמצא בתוך העולם הזה לא שומע כלום. צריך לדבר אל ההורים. להגיד להורים, הורים, שימו גבולות. קחו בחזרה את השליטה על הבית שלכם ואם אתם חושדים במשהו, תתייעצו. אני יכול להגיד לכם שרוב הילדים, אפרופו ענישה, רוב הילדים שבאים אלינו לא באים מרצונם החופשי. רובם באים כיוון שהחוק עצר אותם ושולחים אותם לחלופת מעצר. צריכים לחשוב טוב-טוב לפני שמעודדים את הדברים האלה.
היו"ר תמר זנדברג
אז זה בדיוק. זה נראה לך צודק? אתה יודע, בוא אני אספר לך משהו. סליחה, אני חייבת לעצור אותך. אנחנו עשינו כאן בכנסת דיונים עם סיירות הורים, שאתה יודע מה, אני באתי בתחושה שהילדים רק לא רוצים בכלל לראות את ההורים והם רק רוצים להתחבא מהם וכו'. אני יצאתי מכאן עם תחושה שיכולה להיות, כאשר ההסברה וכאשר הדיבור והשיחה בין המבוגרים לבין הילדים ובני הנוער היא אמיתית, היא כנה, היא מבוססת על אמת והיא בגובה העיניים, היא מתרחשת ממקום אחר לגמרי והמון פעמים הילדים עצמם ובני הנוער – ואני מדברת על אלכוהול, אני מדברת על שתייה ועל סמי פיצוציות שחלקם חוקיים וחלקם לא חוקיים לגיל הזה, אבל הם לא פליליים או כל מיני. זאת אומרת לא מדובר על סמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים.

וכשהשיחה מתנהלת ממקום כזה, בני הנוער מחפשים את הקרבה של המבוגרים. הם רוצים את האחריות ואת העצה הזאת ואת הסמכות הזאת. אז אתה עכשיו אומר לי, שעל סם שהוא פלילי בחוק, פתאום שיתוף הפעולה נעלם, פתאום צריך את הסמכות החוקית של חלופת מעצר בבית משפט, על מנת ש - - -
איתן אקשטיין
כי ילד שמשתמש בסמים לא רוצה תקשורת עם אף אחד.
היו"ר תמר זנדברג
אבל אני אומרת לך עוד פעם שאנחנו ישבנו כאן ושמענו שנער ששותה ושמרוח על הרצפה ומקיא על החברים שלו, מחפש את הישועה מהמבוגר. וזה שמשתמש בסמים, קרי ג'וינט אחד, כמו ליהי, מהפרסומת, פתאום הוא מנותק, פתאום הוא לא - - -
איתן אקשטיין
רגע, יש לי שאלה אליך.
היו"ר תמר זנדברג
למה זה? שאלתם את עצמכם למה זה?
איתן אקשטיין
יש לי שאלה. כמה ילדים לדעתך מגיעים אלינו דרך הניידות של עלם, כל שנה? אנחנו בית חולים. הם הטיפול נמרץ. כמה ילדים מגיעים אלינו דרך סיירות הורים? אף אחד. למה זה?
היו"ר תמר זנדברג
אדוני, אני - - -
איתן אקשטיין
כי זה לא - - -
היו"ר תמר זנדברג
אדוני, אני אגיד לך בדיוק למה זה. ושוב, חברת הכנסת מירב בן ארי שיצאה ואני מרשה לעצמי לדבר בשם שתינו, כי אנחנו דיברנו על זה אחרי הביקור שלנו במלכישוע ואחרי עוד כמה ביקורים. לפעמים, שוב, ויחסית לתפוצה המאד מאד נרחבת של השימוש החברתי, הרגיל מה שנקרא, לא ההתמכרותי ולא העברייני בקנאביס, המקרים שאתה מצביע עליהם הם ככל הנראה – זו התרשמות שלי, לדעתי היא די מבוססת – מדובר על כמה גורמי רקע, חלקם סוציו-אקונומיים, חלקם עבריינים אחרים, חלקם רפואיים, התמכרותיים אחרים, שמתגבשים ביחד. אלה הם נערים שזקוקים קודם כל לעזרה ולטיפול ולסיוע.
איתן אקשטיין
נכון.
היו"ר תמר זנדברג
ואנחנו כאן בוועדה ראינו סוגים של עזרה וטיפול וסיוע, שהם אפקטיביים. כשמנגישים להם את עזרת המבוגרים, ההורים, המבוגרים האחראים בסביבה בצורה שמושכת אותם, שהיא אפקטיבית להם - --
איתן אקשטיין
אבל הם לא יפנו מיוזמתם. זאת הבעיה.
הילה ימיני
אנחנו מדברים על הזמן על פתרונות אפקטיביים, אבל עוד אין שום מדד אפקטיביות או אי אפקטיביות לקמפיין הקיים. יש לנו כרגע מצגת ש - - -
היו"ר תמר זנדברג
שנייה רגע. את תיכף תציגי, פשוט הרב אקשטיין ביקש, כי ניסיונו - - -
איתן גורני
תתנו לנו להציג את המצגת. זה לא בסדר.
היו"ר תמר זנדברג
אני פניתי וביקשתי את המצגת. אתם ביקשתם שהוא ידבר לפני, אז נתתי לו ולכן אנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
איתן גורני
אני נורא מבקש.
היו"ר תמר זנדברג
הוא מדבר על הניסיון שלו.
איתן גורני
אז בואו - - -
היו"ר תמר זנדברג
איתן, זהו? אתה החלטת שהוא סיים את זכות הדיבור שלו?
איתן גורני
לא, אבל אני מבקש ממך - - -
היו"ר תמר זנדברג
אז שנייה.
איתן גורני
לתת לנו להציג את המצגת.
היו"ר תמר זנדברג
אבל איתן, אני שוב פעם אומרת, אני נתתי ואז אתם ביקשתם שהרב אקשטיין ידבר ולכן אנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
איתן אקשטיין
טוב, סיימתי. זה בסדר.
היו"ר תמר זנדברג
שיחה אגב מאד חשובה. היא נוגעת לפתרונות בשטח, על מה שראינו כאן בוועדה ובכפרים שאתם מדברים עליהם.
איתן אקשטיין
אז תבואו לבקר אותנו.
היו"ר תמר זנדברג
אנחנו נבקר אתכם. בהחלט נבקר אתכם, זה בלוח הסיורים שלנו למושב הזה.
איתן אקשטיין
מצוין, תודה.
היו"ר תמר זנדברג
לדעתי אפילו החודש, נכון? חודש הבא, אוקיי. בבקשה. מי מציג?
אלי טנא
לי קוראים אלי טנא ואני יועץ הפרסום של הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול.
היו"ר תמר זנדברג
מטעם מי אתה מייעץ? אתה עובד הרשות?
אלי טנא
לא, אני יועץ חיצוני.
היו"ר תמר זנדברג
אתה עצמאי? יש לך משרד, משהו?
אלי טנא
יש לי משרד, אכן, כן.
היו"ר תמר זנדברג
איזה משרד?
אלי טנא
קוראים לו היי-לייט. הוא עוסק בפרסום ועושה הרבה דברים.
היו"ר תמר זנדברג
וכמה זמן אתה – כי זו פשוט פעם ראשונה שאני רואה אותך, אז סתם אני שואלת. סקרנות.
אלי טנא
נכון, כי אני משתדל לא לבוא.
היו"ר תמר זנדברג
אין בעיה. כמה זמן אתה?
אלי טנא
כבר 4 שנים.
היו"ר תמר זנדברג
4 שנים מייעץ לרשות בייעוץ חיצוני?
אלי טנא
מאד ספציפי. אנחנו עוסקים בפרסום. אני באתי לפה אך ורק לנושא הפרסום.
היו"ר תמר זנדברג
מאה אחוז.
אלי טנא
אני לא רוצה להיכנס לעניינים של אידיאולוגיה כזו או אחרת. אני מדבר על פרסום. פרסום זה רק אחד האמצעים לתקשורת. הסברה עושים גם בפרסום וגם בצורות אחרות. אני עוסק רק בפרסום. נושא הישיבה היה אמור להיות הקמפיינים ש - - -
היו"ר תמר זנדברג
הוא לא היה אמור להיות. זה נושא הישיבה ועכשיו אתה תציג.
אלי טנא
אני אציג מה עשינו לפי הפרמטרים שאני קיבלתי גם מראש את התפריט מה אתם רוצים לדעת.
היו"ר תמר זנדברג
בבקשה. אנחנו בהאזנה ובצפייה.
אלי טנא
אנחנו בדרך כלל, בתור הרשות למלחמה בסמים, יודעים שתקציב פרסום אף פעם לא מספיק. תקציב פרסום תמיד יש במחסור ואנחנו עושים כל הזמן בלדעת מה סדרי העדיפויות שלנו וכל פעם אנחנו מחליטים אחרת מה סדר העדיפויות שלנו. הפעילות שלנו תמיד היא למטרה, ואני רוצה לומר לפני זה בתור הערת אגב. זה שאחרי ארבעה ימי שידור, עם שווי מדיה של פחות מ-100,000 שקלים – כל עם ישראל כבר יודע על התשדיר שלנו, זה רק סימן ש - - -
היו"ר תמר זנדברג
אז אתה מבסוט. אתה עשית את שלך.
אלי טנא
אני מאד מבסוט. אני חייב לומר לך שאני מנהל קמפיינים הרבה יותר גדולים, שאף חבר כנסת לא יודע עליו, אחרי מיליון שקלים.
איתן גורני
את זוכרת את הקמפיין עם הכלב?
היו"ר תמר זנדברג
אין דבר כזה פרסום רע אתה אומר. אם שמעו, אם הכירו, אתה מבחינתך עשית את העבודה שלך ואתה - - -
איתן גורני
הקמפיין עם הכלב, שאומר - - -
היו"ר תמר זנדברג
איזה כלב?
איתן גורני
שכאילו נתרום כלבים. זה זכה בפרס הפרסום השנתי בלי שזה עלה שקל אחד.
היו"ר תמר זנדברג
תראה, ידוע לנו – האסטרטגיה של לעשות פרובוקציה, לא חשוב מה היא תהיה, רק בשביל לעורר – כשאנשי פרסום אתם בסדר גמור, תעשו את העבודה שלכם. אנחנו כאנשי מדיניות, בעיני זה לא צריך להיות מה שמוביל אותנו, אבל זה בסדר גמור. בשביל זה יש את שני העולמות האלה.
אלי טנא
נכון. מהצד המקצועי זה - - -
היו"ר תמר זנדברג
ברור, ואתה מבסוט.
אלי טנא
אני רוצה להגיד משהו אחד קטן. יש דברים שאם אומרים את הדברים בצורה שהיא משעממת, מונוטונית ואובייקטיבית ומלאה, אף אחד לא יקשיב. אנחנו רוצים שיקשיבו.
היו"ר תמר זנדברג
אה. אוקיי, אז המטרה שלך שזה לא יהיה אובייקטיבי ומלא וייתן את כל המידע, אלא - - -
אלי טנא
אין דבר כזה אובייקטיבי. את מכירה משהו אובייקטיבי?
היו"ר תמר זנדברג
לא.
אלי טנא
יפה.
איתן גורני
את אובייקטיבית.
היו"ר תמר זנדברג
אני לא אובייקטיבית. לא התיימרתי מעולם. לא באתי לכאן כדי להיות אובייקטיבית. באתי לכאן כדי לקדם תפיסת עולם.
אלי טנא
נכון מאד. אני בעדך, זה בסדר. אנחנו מתאימים את המסרים לפלטפורמה, לקהל המטרה וכו'. בואו נראה מה עשינו בשנת 2015 בצורה מפורטת ואחר כך נראה מה עשינו בשנת 2016, שעל חלק שמענו כבר.

קמפיין פורים. במרס, בצמוד לפורים עשינו קמפיין של אלכוהול. הקמפיין התמקד ברדיו. תקציבו היה 140,000 שקלים. עכשיו אני פעם אחת אתן אמצעי מדידה, איך אנחנו מודדים לפני ואחרי. יש מקרים שאנחנו יכולים למדוד לפני, יש מקרים שאנחנו יודעים למדוד אחרי, יש מקרים שאנחנו יודעים למדוד גם וגם, אני אסביר את הסיטואציות; ויש מקרים שהרשות, באמצעות לשכת המדען הראשי, מבצעת לאחר מהלכים גדולים מחקרים של עמדות הקהל, עמדות הציבור. אני לא יודע על זה כלום והוא יספר לך מה זה אחר כך.

אנחנו מודדים בדרך כלל, כשאנחנו קובעים מדיה, אחד – אם זה מדיה ישנה - - - לפי מחקרים שקיימים מראש, שזה נקודות רייטינג ביחד עם קהלי מטרה, זה מחקרי TGI, זה מחקרים אובייקטיבים לגבי הדבר הזה ואנחנו מנסים למקסם, לקדם את מה שמחפשים, את הנושא הזה מראש. אנחנו לא מודדים, כי זה קמפיינים מאד קטנים. לא מודדים לאחר מעשה ספציפית את ההשפעה המיידית.

בדיגיטל, כשאנחנו הולכים לאינטרנט בדיגיטל, אנחנו יודעים כל דבר לאחר מעשה. אנחנו עובדים על אנליטיקס של גם חשיפות של מעורבות, של פעילות וכו' ואנחנו יודעים למדוד ולהגיד כמה - - - עלה. זאת אומרת מה קיבלנו תמורת כסף וזאת - - -
היו"ר תמר זנדברג
אתה מדבר בחשיפה, נכון? כלומר המדד שלך כאיש פרסום הוא חשיפה.
אלי טנא
או מעורבות. תלוי מה.
היו"ר תמר זנדברג
מה זה מעורבות? לייק או דברים כאלה?
אלי טנא
לא. פייסבוק, אם מישהו מעלה תמונה, עושה - - -
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי, אבל אני מניחה, וזו שאלה רק לצורך הדוגמא, אתה עובד גם עם תחומים מסחריים וכו'.
אלי טנא
כמובן.
היו"ר תמר זנדברג
כאן יש לנו תחום שהוא ציבורי. השאלה היא כזאת: אני מניחה שעולם הפרסום המסחרי קיים בגלל שהוא מעלה מכירות והוא אפקטיבי, שאפשר למדוד את זה ברמה הכלכלית. כלומר, כשאתה עושה פרסומת לחברה מסחרית X, בסופו של דבר החברה מודדת לעצמה אם הפרסום היה אפקטיבי או לא, בעלייה במכירות, בנתח שוק, בדברים שהם מדדים מסחריים כלכליים. במקרה הזה, יש – וזאת שאלה אולי גם לאנשי הרשות – יש מדידה מעבר לחשיפה – האם היא הייתה אפקטיבית, מה קרה בהתנהגות כתוצאה מזה, כלומר המטרה שלנו זה להשפיע על התנהגות.
אלי טנא
התשובה היא מאד פשוטה. הכלים שעומדים לרשותי קשורים לכמה כסף יש לי ואיזה אמצעים יש לי וננסה לעשות את המקסימום. בשלב הזה אני יכול לעשות אחד, להסתמך במדיות ישנות על מחקרים מראש. אני יודע מראש, את הפילוח מראש של דברים ואני יודע מראש מה אני עשוי לקבל. נקודות רייטינג, למשל כשאני שם תשדיר ברבע לשמונה, אני יודע שאני אראה קשר - - - טיפוסי ל-23% מהציבור. אם אני שם בפריים טיים של מאסטר שף, אז יש סיכוי ויש - - - לשיא של 38%. מה יקרה - - -
היו"ר תמר זנדברג
לא, זה כבר - - -
אלי טנא
רגע רק.
היו"ר תמר זנדברג
אתה יודע, כבר בעולם הפרסום שמענו וכתבנו ספרים על מקרים שמשהו היה, כמו שאתה אומר, כולם שמעו על זה והכל היה, רק מה, לא ידעו לציין את שם המוצר ולכן לא קנו אותו ולכן אותה חברה השקיעה ואולי זה זכה בפרסים וקקטוס הזהב ולא יודע מה, אבל מסחרית, לחברה המזמינה זה לא עשה כלום.
אלי טנא
נכון, את צודקת. מאה אחוז.
היו"ר תמר זנדברג
פה, אנחנו הציבור – אנחנו פה גם קהל היעד וגם הלקוח שלך - - -
אלי טנא
רק רגע, שאלת שאלה אני אתן לך תשובה. קודם כל, גם חברות מסחריות לא תמיד מודדות למחרת היום כמה מכירות היו.
היו"ר תמר זנדברג
ברור.
אלי טנא
הן מודדות לפעמים, אני עובד עם חברה גדולה, אז היא מודדת מה יקרה בעוד שנתיים. אם אני עובד עם ארקיע ועושה קמפיין על הנסיעות לבורגוס, אז בהחלט סופרים את הטלפונים שקרו מחר. אז יש אמצעי מדידה שונים מבחינת האפקטיביות של דברים, גם בחברות מסחריות. אגב, גם הרעיונות, אידיאולוגיות, מפלגות וכו', משקיעות הרבה מאד כסף בשביל מה שקוראים מודעות, גידול והעדפה לרעיונות שלהם, כשבסוף בסוף בסוף זה הקלפי.
היו"ר תמר זנדברג
ברור.
אלי טנא
אז את שואלת אותי? - - - מבחינתי לבדוק את הלכי הרוח בציבור - - -
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי, זאת אומרת זה לא חלק מהמדידה שלך, זה חלק מהמדידה ארוכת הטווח. אוקיי, מאה אחוז.
איתן גורני
אני לא יודע איך הזמן שלך.
היו"ר תמר זנדברג
לי יש זמן.
איתן גורני
כי לנו יש ישיבות אחרי.
אלי טנא
אוקיי, אז עשינו את קמפיין מרס, הוא נגע באלכוהול, הוא הלך לרדיו, הוא היה חביב וכו'. המדדים שלי הרבה פעמים זה פרסים, כן. פרסים זה גם מדד אצלי. בקיץ, אגב, בקיץ באופן שיטתי, כל קיץ אנחנו מתמקדים באלכוהול בלבד. הנושא של נזקי שתיית אלכוהול של ילדים בחופשה בכלל, הם הפרמטרים שהולכים. אנחנו כל קיץ עושים דברים אחרים. בקיץ הזה עשינו את זה. עשינו רדיו ודיגיטל. את הרדיו מדדנו, כמו שאמרתי, במדדים ישנים, את הדיגיטל מדדנו במדדים חדשים, יש אנליטיקס שלם. אם רוצים, כל המחקרים קיימים.

התקציב היה בסך הכל, הקודם, 300,000 שקלים. לאחר מכן, הפעם הבאה הייתה בערך בספטמבר, נכון?
איריס יוגב
ב-9 בספטמבר.
אלי טנא
ב-9 בספטמבר. הנושא היה נזקי שתיית אלכוהול בהריון, הנזקים הנגרמים לעובר, התמקדות בנושא הזה, סביב אירוע שהיה גם. אך ורק לזה. מהלך רדיו.
היו"ר תמר זנדברג
אגב, על מה זה מבוסס שכל טיפה יכולה לגרום נזק בלתי הפיך בהיריון?
איריס יוגב
על תסמונת האלכוהול העוברי.
היו"ר תמר זנדברג
כן, אני מכירה את התחום הזה היטב. טוב, מכיוון שאין את זה בפני, זה נשמע לי על פניו - - -
אלי טנא
אני מוכרח להגיד משהו. תראי, קודם כל - - -
היו"ר תמר זנדברג
כל טיפה יכולה לגרום נזק בלתי הפיך?
אלי טנא
יכולה לגרום, כן.
היו"ר תמר זנדברג
טוב, אוקיי.
אלי טנא
תראי, אני מוכרח להגיד לך שבאחת האמירות פרווה, שיכול אבל גם יכול שלא, נניח – א' אין לי זמן יש לי 30 שניות. ב', אני צריך להיות מסוים.
היו"ר תמר זנדברג
לא, אבל השאלה הזאת היא גם שאלה האם בכלל לבחור בנושא הזה.
פאולה רושקה
בוודאי. זה נושא מאד חשוב שארגון הבריאות העולמי אומר שלא מדובר בכלל בשינוי - - - הרבה מאד בעיות התפתחותיות של ילדים - - -
אלי טנא
תראי, גם משרד הבריאות מאד תמך שאנחנו נעשה.
פאולה רושקה
והרבה מאד אנשים עם ADHD לא יודעים כמה מזה בא משימוש באלכוהול בהריון, והבעיה היא שמבחינה מדעית לא יודעים מה הרף שמעליו זה גורם לנזק התפתחותי ובגלל זה ההמלצה זה להזהיר - - -
היו"ר תמר זנדברג
כן, אבל יש לזה כל כך, טוב, לא חשוב. ונשים לא אוכלות איזה משהו שבושל עם יין בגלל הדבר הזה. זה הגזמה באופן - - -
הילה ימיני
מה שבושל עם יין, אם הן היו מודעות לזה, האלכוהול מתנדף בבישול, אז זו לא ממש דוגמא טובה.
היו"ר תמר זנדברג
אני מסכימה איתך שזה לא דוגמא טוב. אני פשוט מודיעה לך מידיעה - - -
הילה ימיני
אנחנו - - -
היו"ר תמר זנדברג
האינטליגנציה של הציבור היא מאד מאד גבוהה באופן כללי, בכלל, של כל ציבור, כולל נשים ובמיוחד נשים.
פאולה רושקה
הפעם זה יהיה - - - בשבת משהו, ויהיה יום עיון ואת מוזמנת. אנחנו שלחנו לך הזמנה.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי, בסדר גמור, מאה אחוז.
אלי טנא
מה שהיה הבא בתור זה הקמפיין בסילבסטר. בקמפיין סילבסטר התמקדנו שוב באלכוהול, כי להערכתנו הנושא של האלכוהול היה קריטי והיינו אך ורק בו. לדעתי עשינו גם מהלך מקביל במגזר הרוסי, שהוא עתיר אלכוהול בדרך כלל.
היו"ר תמר זנדברג
אגב, סליחה שאני מפסיקה אותך שוב, אבל מה זה אומר לדעתנו רלבנטי? כלומר, מה הליך בדיקת הרלבנטיות? זה באיזה שהוא דיאלוג שלכם עם הרשות?
אלי טנא
בוודאי. א' כל הזמן. ב', אני אגיד לך, לפעמים - - -
איתן גורני
זה - - - הם לא מחליטים.
אלי טנא
את שואלת שאלה ולמשל אני אספר לך. תראי פה בסיכום שאנחנו בעצם לא משקיעים בקנאביס, ועד להיום לא השקענו כמעט בשנים האחרונות כסף - - -
היו"ר תמר זנדברג
בגלל זה כל כך התאכזבתי כששמעתי את זה.
אלי טנא
אני אסביר לך למה. את לא יודעת את הסיבה. אני אספר לך מה הסיבה. הסיבה היא שהמגמה התקשורתית שנובעת מהרבה מאד תקשורת שהיא לא בתשלום, בעד הלגליזציה וכמה זה איזי, וכמה זה ניתן, היא כל כך חזקה שכמעט כל מהלך קטן מהסוג של 250 - - -
היו"ר תמר זנדברג
אגב, אני לא יודעת איפה שמעתם כמה זה איזי וכמה זה פאן. אני מצטערת להגיד לכם, זה בראש שלכם. הדבר היחיד ששומעים, הדבר היחיד שקמפיין, שכידוע לך אני מעורבות בו מאד עמוק באופן אישי, ואני מדברת עליו בבתי ספר, ותדע לך שכשאני באה לדבר בבתי ספר, בדרך כלל זו אחת השאלות הראשונות שאני נשאלת, ויש בתי ספר – בכל בית ספר גם התלמידים וגם הצוות החינוכי וכו', גם בעצם שאילת השאלה אתה רואה איזה תהליך עברו התלמידים לפני ואיזה הלכי רוח יש וכו'. מעולם אמירה לא איזי ולא פאן ולא מה זה כן ולא מה זה לא, ולא שיש המלצה או משהו כזה. השאלה מתמקדת בשאלת הפליליות – האם זה צריך להיות עבירה פלילית או לא.

ובוא אני אגיד לך שכאן, בוועדה, וכבר שרים מאד בכירים וצוותים מקצועיים מאד בכירים בוחנים את השאלה ואמרו לי בצורה ברורה – גורמים משפטיים בכירים מאד, שאם עכשיו הייתה עומדת השאלה, נגיד שזה היה ניטראלי, לא פלילי ולא פלילי – מוצג מחדש – האם זה צריך להיות עבירה פלילית – התשובה היא חד משמעית לא. השאלה היחידה היא האם אנחנו עכשיו זזים ממצב של פליליות למצב של אי פליליות. בזה מתמקד הדיון. יש לכם איזה עולם מפונטז לגמרי של איזי ופאן - - -
איתן גורני
לא, לא, לא.
היו"ר תמר זנדברג
מי אומר דבר כזה?
יוסי הראל-פיש
לא, לא, לא, הקמפיין לא עוסק בזה בכלל. הקמפיין עוסק ב - - -
היו"ר תמר זנדברג
לא, אני מתייחסת למה שאתה אמרת.
יוסי הראל-פיש
הקמפיין עוסק רק בנושא המסוכנות של הסם, זה הכל. כדי ל - - -
היו"ר תמר זנדברג
כן, אבל חברה, לפי מה שאתם אומרים עכשיו, לפי מה שאתם אומרים בדיון הזה, בואו, יש פרוטוקול. אנחנו פה מאזינים כולנו. לפי מה שאתם אומרים כאן, תפיסת המסוכנות, הביטוי הזה שאתם כל כך אוהבים להשתמש בו, הוא כביכול איזו שהיא תשובה לאיזה שהוא עולם מדומיין שיש לכם בראש, אומר – יש איזה שהוא מסר שזה איזי וזה פאן וזה כייף.
איתן גורני
אבל אנחנו בפירוש מנסים להראות שזה רק חלק מקשר הדברים ואנחנו כל הזמן מנסים להראות את כל הנושאים האחרים שאנחנו מטפלים בהם. אז - - -
היו"ר תמר זנדברג
בסדר. שוב, הנושאים האחרים. אתה יודע שאני בעצמי כאן בוועדה ביקשתי מכם בחלק מהנושאים לעשות קמפיינים, כי חשבנו שהנושאים חשובים ושצריך לשים עליהם דגש ומוקד.
איתן גורני
מאה אחוז. שלא תחשבו שכל מה שאנחנו עושים זה קנאביס וקנאביס.
היו"ר תמר זנדברג
בוא, זה אתה יכול להגיד לחברי הכנסת האורחים.
איתן גורני
לא. תתנו לנו להראות כמה דברים אנחנו - - -
היו"ר תמר זנדברג
אנחנו עושים דיון.
הילה ימיני
אנחנו גם מתעסקים ב - - -
היו"ר תמר זנדברג
רק שמך ותפקיד בבקשה.
הילה ימיני
הילה ימיני מהדוברות של הרשות. מה שאנחנו מתעסקים איתו זה גם כשאנחנו מסתכלים על מדד התקשורת, יש לנו ניתוחים תקשורתיים, לראות מדדי שיח במסגרת התקשורת, מדדים שגם אתם מקבלים. מכ"מ יפעת, שירותים שמנטרים שיח תקשורתי.
היו"ר תמר זנדברג
אנחנו לא מקבלים. זה עולה המון כסף, אז אנחנו לא מנויים לדברים האלה.
הילה ימיני
אתם יכולים לצמצם מילים, זה עולה פחות. זה פר כתבה.
היו"ר תמר זנדברג
אין בעיה, נעשה רק על קנאביס.
הילה ימיני
זה הכי יקר. אם את עושה רק קנאביס ומריחואנה, זה ייצא לך הכי יקר.
היו"ר תמר זנדברג
אין לנו כסף.
הילה ימיני
דבר שני, יש לנו מדדים של סקרים. אנחנו עושים סקרים, אנחנו שותפים בסקרים בינלאומיים שיוסי ידבר עליהם. אנחנו שותפים לסקרים של יד על הדופק. אנחנו רואים מה קורה מבחינת האוכלוסייה בתפיסה של איך שהם רואים – בלי מסוכנות – איך הם רואים את הקנאביס ואם משתמשים או לא משתמשים. ואנחנו לא מדברים כרגע על מסוכנות, כמו שאת לא אוהבת על מדברים, איך מסתכלים עליו. כל הזמן אומרים ואלכוהול? אנחנו רוצים להגיע למצב של האלכוהול עם המריחואנה בקרב בני נוער וצעירים, זה כאילו כל המדדים האלה שאנחנו מדברים.

זה מפתיע אותך שיש דיון על המריחואנה? זה מפתיע אותך שהתקשורת לא - - - מריחואנה?
היו"ר תמר זנדברג
בכלל לא, להיפך?
הילה ימיני
זה מפתיע אותך שעיתונאים אוהדים מריחואנה? מפתיע אותך שהיום, אם אני ואת נוציא הודעה - - -
היו"ר תמר זנדברג
אז עכשיו אתם יוצאים בקמפיין נגד התקשורת?
הילה ימיני
אנחנו לא - - -
איתן גורני
לא, לא - - -
הילה ימיני
אנחנו - - - במקום של לדבר על המסוכנות, שגם המסוכנות תעלה למודעות.
איתן גורני
רגע, אבל בואו, אני ממש מתחנן, גם בפני האנשים שלי - - -
היו"ר תמר זנדברג
טוב, אלי, בבקשה.
איתן גורני
תנו להציג את המצגת עד תומה. לא באנו לדבר כאן רק על קנאביס. אני רוצה להראות את מגוון הדברים שבהם אנחנו עוסקים, כדי להראות בסופו של דבר שזה לא רק קנאביס.
היו"ר תמר זנדברג
יאללה, קדימה.
איתן גורני
הלאה.
אלי טנא
סילבסטר. השתמשנו באינטרנט, 250. הלאה. זה לא חשוב. במקביל, במרס, בפורים, כשעשינו קמפיין כללי, גם עשינו קמפיין מגזרי למגזר הדתי, מאחר שפורים ספציפית הוא החג שבו מותר לשתות לשוכרה.
היו"ר תמר זנדברג
עד דלא ידע.
אלי טנא
ואנחנו ניסינו גם פה לשמר את ה - - -
היו"ר תמר זנדברג
אתה רואה, הרב אקשטיין? ראית? לא, באמת, מסורת ישראל ידעה לשים גם דברים שהם מסוכנים ואין ספק שלשתות עד דלא ידע זה מסוכן, חד משמעית. ידעה לשים, לתחום את זה - - -
איתן אקשטיין
אני - - - גם כן. אני עובד בהם. יום אחד שיעשנו מריחואנה זה בסדר, כולם.
היו"ר תמר זנדברג
כשנגיע למצב ששותים רק יום אחד אלכוהול וכל שאר הזמן לא שותים - - -
אלי טנא
על זה נאמר שגם לטיימינג יש משמעות וטיימינג הספציפי הזה היה במיוחד לנושא הזה. זה היה קמפיין לציבור הדתי לאומי. מה שעשינו עוד – ערבים. את המגזר הערבי גם פה אנחנו ראינו שבעיקר יש להתמודד עם הנושא של שתיית אלכוהול ואלימות שקשורה לכך. תזמנו את זה לעיד אל פיטר, לאחרי הרמדאן, בשביל שגם זה, על פי הייעוץ שקיבלנו, יהיה בתזמון הנכון ותקצבנו את זה ב-100,000 שקלים. הלכנו על שני ההיבטים האלה. זהו. קמפיינים מדידים וכו', גם מסרים. במקרה הזה גם התאמנו את המסרים לתרבות ולשפה והשתמשנו בשירותים של אנשים שמתמחים בנושא.

המגזר הרוסי כנ"ל. את המגזר הרוסי אנחנו רואים אותו בתור מגזר שתרבות שלו היא דומה לשלנו, היא רק שותה יותר. אז הלכנו במקביל ועשינו גם להם ברוסית. זה היה העתק די מושלם, התאמה די מושלמת של הקמפיינים.

אמהרית - דיברנו בשפה שלהם, בתרבות שלהם, באופן שהם מדברים. הקהילה ניהלה את העסק הזה, זה היה קמפיין שהוא דווקא, למשל במקרה הזה, זה היה אחד המקרים שבו בחרנו יותר בפינות הסברה, בדברים יותר ארוכים ולא בתשדירים דווקא. עשינו את זה בשלושה גלים במהלך השנה, בערוץ הרדיו היחידי שהוא רלבנטי לקהילה וחלק מהקהילה. לצערי הרב זאת קהילה שמאד קשה להגיע אליה, תקשורתית, מהבחינה של דרך תקשורת רגילה. זה מה שעשינו.

סמי פיצוציות - הנושא השני שא' אנחנו חושבים שהוא מאד חשוב וב' אנחנו גם חושבים שגם נורא קל, וזה בעצם הסיפור. קל. יש יחסית קונסנסוס בנושא של סמי פיצוציות, שזה רע. ולכן גם כאן, כשאתה אומר את המסרים הנכונים, זה די בקלות חודר ומשפיע. באוקטובר עשינו את הקמפיין הראשון של סמי פיצוציות. זה קמפיינים שאחר כך חזרנו עליהם בצורה כזו או אחרת, כי ראינו שזה מאד חשוב. כ-200,000 שקלים. הלכנו לרדיו ואתרי אינטרנט.

ברשתות החברתיות, תראו, כידוע צעירים לא נחשפים. הילדים באמת לא קוראים את אמצעי המדיה הרגילים. לצורך העניין, אפשר להגיע אליהם באמצעות האינטרנט, באמצעות הרשתות החברתיות וזה מה שעשינו, איזה שהוא מיקס. זה לגבי סמי פיצוציות – 200,000 שקלים.

גם בדצמבר חזרנו על המהלך, במקביל למהלך של האלכוהול שעשינו לקראת הסילבסטר, בדצמבר יש גם את שבוע הסמים. מבחינתנו בשבוע הסמים בשנת 2015 הדגש היה על סמי פיצוציות ומודעות לסיכון שקיים. 120,000, רדיו בלבד.
היו"ר תמר זנדברג
את זה נגיד לא ראיתי בחיים שלי. לא שמעתי, למרות שכמו שאתה רואה, אני גם רגישה לנושא, בכלל לנושא הפרסום, במיוחד שלכם, כי אתם תחת אחריותי הפרלמנטארית, וגם באמת נושא סמי הפיצוציות, ובדיוק כמו שאמרת, בדיוק כמו שהקמפיין הזה מכוון, השכיחות גם בחדרי המיון וגם במוסדות הגמילה ורפואת הנפש, תשמע, כמו שאתה אומר, גם אני ידעתי שזה רע כי כולם יודעים שזה רע, אבל עד שלא ביקרתי בכפרי הגמילה ובמוסדות הפתוחים והסגורים ולא שמעתי גם את העלייה א', במספרים, כולל אגב במגזר הערבי שהיינו, בתמרה, וגם את הסכנות שהן באמת בלתי הפיכות וחד פעמיות לפעמים, לא הבנתי עד כמה הסכנה היא גדולה. ואני נתקלתי, וכאן אני חייבת להגיד שאני רואה שלזה השקעתם 120,000 שקלים - - -
אלי טנא
ועוד 200,000 שקלים.
היו"ר תמר זנדברג
כתוב 120,000.
אלי טנא
למעלה כתוב.
היו"ר תמר זנדברג
שוב, זה סומן מהשטח, ממה שאני התרשמתי ואת זה אני אומרת גם לכם, כמשהו לא רק שהוא מסוכן ולא רק שהוא בעלייה, אלא גם שהוא תופס את גורמי הטיפול בחוסר אונים. כלומר, קשה מאד להתמודד עם התופעה הזאת באמצעות טיפול אחרי, בדיעבד. סמי פיצוציות זה כרגע לפחות נטו משהו שמבחינתנו, כמדינה, כקובעי מדיניות, המניעה וההסברה טרום, הם הכי הכי חשובים. ועדיין, נגיד לזה, ושוב, אוקטובר, זה לא היה כל כך מזמן. אני חייבת לומר שלא-. בעצם שמעתי את הפרסומת שהייתה עם הרופא שמתקשר ואומר מה היה בזה וכל הדברים האלה.
אלי טנא
נכון, חדר מיון, בדיוק.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי.
אלי טנא
זה מלמד אגב שני דברים. שאת מופצצת כל יום ביותר ממיליון דולר פרסומות ולכן המוח שוכח ודוחה את זה.
היו"ר תמר זנדברג
לא, אז אמרתי לא, אני אישית מאד מכוונת לפרסומות האלה, אז זו לא דוגמא.
אלי טנא
ועוד את מוכוונת.
היו"ר תמר זנדברג
ואם אני לא שמעתי, אם יש משהו שממני חמק, סימן שלציבור היה הרבה הרבה יותר קשה להגיע.
אלי טנא
אתם מבינים למה צריך תקציב יותר גדול?
היו"ר תמר זנדברג
השאלה על מה אתם מוציאים אותו. אם תוציאו אותו על ההסבר שג'וינט גומר את החיים, אז לא בטוח שצריך תקציב יותר גדול.
אלי טנא
בדצמבר, שוב, במקביל לאלכוהול היה גם סמי פיצוציות. עשינו נגד סמי פיצוציות מהלך ויראלי בפייסבוק בתקציב אפס, אבל זה היה מהלך פרובוקטיבי עם טיזר, שפורט על הנימים הכי רגישים בנושא של אנחנו והיחסים שלנו עם ידידנו הכלבים. והאמת היא שקרוב לתוך 3 שעות היו כמה שיתופים.
הילה ימיני
אחרי שעתיים הורדנו אותו.
אלי טנא
הורדנו אותו אגב עם צעקות רבות של אנשים שלא הבינו, שאין להם חוש הומור. אני לא אזכיר את שמם.
היו"ר תמר זנדברג
לאנשים אין חוש הומור? זה פשוט לא מצחיק. לא צריך חוש הומור בשביל זה.
אלי טנא
התשובה הייתה מאד פשוטה.
איתן גורני
לא, אבל זה מקום שאתה לא רוצה את הכלב שלך, אל תיתן את הילד שלך.
היו"ר תמר זנדברג
אני הבנתי. אני רק אומרת – הומור – אני לא יודעת אם הומור זה החוש הנכון בשביל זה.
הילה ימיני
במשך שבוע לפני הקמפיין העלינו סיפורים אמיתיים של ילדים שהגיעו לכפרי גמילה והגיעו לקווים החמים שלנו. אמיתיים, ובערך קיבלנו 40-50 לייקים. שנה אחרי, כשהעלינו קמפיין של הניסוי בכלבים, קיבלנו קרוב ל-מיליון צפיות, מעל ל-2,000 שיתופים, 5,000 ומשהו לייקים ותגובות באתרים שונים ושווי חשיפה מערכתי של מעל לחצי מיליון שקלים לקמפיינים חיוביים. ביפעת מודדים ומורידים לך את השלילי, מעל לחצי מיליון שקלים של חשיפה חיובית, כולל זה שזה הגביר את המסרים של הסכנות שבשימוש בסמי פיצוציות וזה היה אך ורק שעתיים באוויר.
היו"ר תמר זנדברג
זה שקהילת זכויות בעלי החיים היא קהילה אקטיביסטית ומאד מאד משפיעה, אנחנו קיבלנו אישור ש - - -
איתן גורני
נכון.
הילה ימיני
אנחנו נשמח מאד אם היא גם תפעל למנוע את סמי הפיצוציות.
היו"ר תמר זנדברג
אז הנה. היא עזרה לך.
אלי טנא
מינפנו גם אותם.
היו"ר תמר זנדברג
כן.
אלי טנא
אחלה. בשנת 2015 עסקנו פעם אחת בנושא שקוראים לו מריחואנה לצרכים רפואיים. אני חייב לומר שזה קמפיין שהורידו לנו אותו לקראת הסוף, כי פה הבאנו לידי ביטוי את העמדה הליבראלית של הרשות בנושא של שימוש בקנאביס לצרכים רפואיים, אבל עם אחריות ועם ביקורת. לא כל רופא משפחה מארבע לשעתיים. ובכל אופן - - -
איתן גורני
במשרד הבריאות לא אהב. הורדנו אותו יום או יומיים לפני הסוף.
היו"ר תמר זנדברג
כן, האמת שזה לא ברור.
איתן גורני
אנחנו תמכנו בקיצור הליכים, ומשרד הבריאות אמר - - -
היו"ר תמר זנדברג
כן, אבל זה לא התפקיד שלכם, ואני אומרת את זה גם אפרופו הקנאביס כרגע וקמפיין הלגליזציה. אתם לא לשכת פרסום ממשלתית שאמורה ליחצן את מהלכי הממשלה, לא של משרד הבריאות וגם לא אולי אם תהיה לגליזציה.
אלי טנא
הלשכה היא מכשיר. היא כמוני. היא לא נוקטת עמדה.
היו"ר תמר זנדברג
אני יודעת, אבל - - -
אלי טנא
לרשות יש עמדה בהתאם לאג'נדה שלה.
היו"ר תמר זנדברג
בסדר. יש לכם עמדה שהיא עמדה טובה, עמדה אחראית, עמדה הגיונית, בסדר גמור, אבל אתה יודע, 100,000 שקלים. דרך אגב, זה 100,000 שקלים ויש לנו אוכלוסייה שבזמנו הייתה – היא כל הזמן עולה – 20,000 וקצת משתמשי קנאביס רפואי, מטופלי קנאביס רפואי. אותו סכום של 100,000 שקלים אתם הוצאתם על כל המגזר הערבי, שהוא 1.5 מיליון – 20% מתושבי מדינת ישראל. זה יחס לא פרופורציונאלי. המגזר הערבי, הייתי אומרת, אחת המסקנות שהוא יצא מקופח ומהביקורים שלנו אנחנו גילינו שהמגזר הערבי, בלשון המעטה, חלקו לא פחות בתחום ההתמכרויות מהמגזר היהודי, אולי אפילו להיפך.
אלי טנא
יש לזה תשובה מקצועית. התשובה האחרת זה לא אני. התשובה היא כזאת. אלף, הרשות לא רק מוציאה על הסברה באמצעות פרסום. זה אחד. שניים, כל מי שהוא במגזר הערבי נחשף באופן חלקי גם למה שאנחנו קוראים מדיה כללית, ושום אחד שהוא במגזר היהודי, לא נחשף למדיה ערבית. שלוש, המדיה הערבית היא הרבה יותר ראשונית גם במחירים שלה וגם בעניינים שלה, ואכן אפשר לקבל יחסית יותר השפעה. אבל עדיין - - -
היו"ר תמר זנדברג
אבל כשאתם באים לתכנן משהו שמיועד למגזר הערבי, אגב או יוצאי רוסיה או יוצאי אתיופיה, לצורך העניין, זה דברים שנלקחים בחשבון? אתם חושבים מה ההשפעה שאנחנו צריכים על מנת להגיע?
אלי טנא
בדרך כלל במגזר האתיופי למשל, אחת הצרות הכי צרורות שיש זה שאין איך להגיע אליהם. אי אפשר להגיע אליהם ישירות דרך מדיה. הם לא נחשפים לרשתות החברתיות באמת, הרדיו והטלוויזיה שלהם זה בולשיט. באמת בולשיט. זאת אומרת היא מגרדת את הקהל. רוב הקהל אין לו אמצעים. הדרך מאד מסובכת להגיע אליהם, דרך הקהילה, דרך פעולות בשטח שאנחנו אולי עושים, שאני לא אמון עליהן.

ולצורך העניין, אם את שואלת אותי אם היו מקצים לי תקציב לטיפול תקשורתי של פרסום, של חלק אחד מהפרסום, בקהילה האתיופית, הייתי עושה משהו דווקא במדיה הכללית, שרוצה לעזור קצת לדימוי הקהילה הזאת שהוא מאד ירוד. להם עצמם לא הייתי יכול להגיע. אם הייתי משקיע 1,000 שקלים, 100,000 שקלים, 1 מיליון שקלים, זה אותו דבר.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי.
איתן גורני
עכשיו יש איזו תכנית של הממשלה כולה לקידום - - -
היו"ר תמר זנדברג
כן, כן.
איתן גורני
וגם אנחנו שותפים בתכנית. קיבלנו נתח - - -
היו"ר תמר זנדברג
אה, אוקיי.
איתן גורני
והוא מיועד גם למטרות האלה.
היו"ר תמר זנדברג
לפעילות בשטח בקרב הקהילה?
איתן גורני
כן, כן.
היו"ר תמר זנדברג
אז יכול להיות שאנחנו נעשה דיון על הנושא הזה.
איתן גורני
בכיף.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי.
אלי טנא
זה היה במרס 2015. הלאה. במהלך דצמבר 2015, העלינו בשיתוף פעולה תקשורתי עם וואלה, בדרך כלל יש שיתוף פעולה עם אתר מוביל, ויש לזה יתרון שכמות הנפח המדיה שאתה מקבל תמורת הכסף הוא יותר גבוה מהמקובל. אז עשינו שיתוף פעולה איתם, זה היה על התכנים בנושאים מגוונים – אלכוהול, סמים, לא אלכוהול, לא סמים וכו' וכו', עם כמה התחייבויות של האתר לכמות של מדיה. עשינו את זה שלושה חודשים.
היו"ר תמר זנדברג
מה זה אומר שיתוף פעולה?
אלי טנא
זה שהוא מייצר כמו מדור, עם מתחם שהוא שלנו.
היו"ר תמר זנדברג
עם תוכן שהוא כביכול חדשותי?
אלי טנא
תוכן נושאי, כמו בריאות. אגב, למשל תיקחי בחשבון שזה כמו בריאות, כן, כן. חלק נכתב על ידי הכתבים של וואלה, חלק זה חומר שהוא מקבל מאיתנו וממשיך אותו הלאה. הוא מתחייב לקידום - - -
היו"ר תמר זנדברג
כלומר יכול להיות שאני גולשת לי באתר וואלה ובמסווה של ידיעה חדשותית אני רואה חומר פרסומי? לא משנה אם שלכם או לא?
אלי טנא
התשובה היא כן.
היו"ר תמר זנדברג
אבל זה מותר? אני יודעת שזה קיים, אבל זה דבר שהוא - - -
הילה ימיני
זה רשום למעלה במסגרת שיתוף פעולה.
אלי טנא
התשובה היא שבאינטרנט זה המערב הפרוע, אחד. וביני לבינך, גם העיתונים, חוץ ממזג האוויר, לא בטוח כמה הם אובייקטיביים.
היו"ר תמר זנדברג
יש לך דוגמא לזה, איך נראה שיתוף פעולה כזה?
אלי טנא
לא פה. בהזדמנות. בפעם הבאה שתזמינו אותי אני אראה לכם. ותגידו שזו האג'נדה.
הילה ימיני
זה נקרא מתחם חושבים צלול בוואלה.
אלי טנא
אגב, אני חייב לומר שהיה לפני שנה, אנחנו עשינו מתחם כללי. בוואלה היה מתחם של עלה ירוק, שדווקא תמך בכל מיני דברים שקשורים לקנאביס והוא היה ייעודי. הוא מומן על ידי גורמים מסחריים כאלה או אחרים, לא אנחנו.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי. הלאה.
אלי טנא
אז כבר אמרנו, זה הסיפור בגדול.
היו"ר תמר זנדברג
זה מיליון וחצי שקלים בשנה בסך הכל.
אלי טנא
גם זה החלוקה. זה היה. יש לנו שנים של קצת יותר, של קצת פחות, אבל זה היה שנת 2015. לא הלכנו אחורה, אבל אני רוצה להגיד שהפרופיל הזה של שימוש בתקציב, הוא הפרופיל. אפילו עוד התקרבות לכיוון האלכוהול. כלומר, בעבר הכמות שהשקענו גם בנושא הסמים, גם בנושא האלכוהול, אנחנו השקענו בעיקר את תקציב הפרסום בתחום האלכוהול. הוא הרבה יותר קל לביצוע.
היו"ר תמר זנדברג
הוא הרבה יותר מסוכן. הוא הרבה יותר - - -
אלי טנא
אני לא. בסדר, נכון. תשמעי, בסוף את - - - - הנושא של חוקים נחקקים פה.
היו"ר תמר זנדברג
נכון.
אלי טנא
זה שאלכוהול מותר על פי חוק, זו עובדה אחת.
היו"ר תמר זנדברג
בגלל זה התפלאתי.
אלי טנא
זה שסם אסור על פי חוק, אגב זה הכל אתם. זה לא אנחנו.
היו"ר תמר זנדברג
אתה צודק מאה אחוז. זאת בדיוק הסיבה שאני מתפלאת ואף מאוכזבת מהעבודה שאתם משקיעים בקמפיין נגד חקיקה עתידית שאולי תהיה, במקום במה שיותר מסוכן. זו בדיוק הטענה.
אלי טנא
גם וגם.
היו"ר תמר זנדברג
לא, לא גם וגם. למה אתם כרשות ממשלתית צריכים לעשות קמפיין נגד מהלך שקורה בכנסת או בציבור?
יוסי הראל-פיש
אבל זה לא נגד החקיקה. את יודעת מה, אני אגיד לך משהו הפוך.
היו"ר תמר זנדברג
כן, עכשיו אני מעבירה את רשות הדיבור אליך. אלי, סיימת?
אלי טנא
אני? כן, נניח. בסדר.
איתן גורני
אני עכשיו אתן, מעבר למה שהוא יגיד, הוא גם יתרכז בנושא הזה של חוקים.
היו"ר תמר זנדברג
כן, אז רצינו ממך גם איך בודקים את האפקטיביות וגם איך אתם מראש קובעים את סדר העדיפויות ואת הפילוח על מה ללכת ועל מה לא. שוב, אני יודעת, אני לא בטוחה, אני יודעת מהשנה האחרונה, מהדיונים שלכם, שלנו כאן ביחד, שאלכוהול למשל הוא הרבה יותר מסוכן מקנאביס.
אלי טנא
זה נבלה וזה טרפה.
היו"ר תמר זנדברג
לא, לא. לא.
אלי טנא
וזה לא טרפה, בסדר.
היו"ר תמר זנדברג
לא, זה לא טרפה ולא נבלה.
איתן גורני
אבל את רואה שאנחנו משקיעים באלכוהול אותו הדבר ואולי טיפה יותר.
היו"ר תמר זנדברג
אתם צריכים הרבה יותר. זה הרבה יותר מסוכן. כן, יוסי.
איתן גורני
לא, אבל אנחנו משקיעים בו יותר.
יוסי הראל-פיש
טוב, קודם אני רוצה להגיד עוד פעם את המשפט הזה, שאני חושב שהוא מאד חשוב. כפי שאני תופס את זה - - -
היו"ר תמר זנדברג
רק אל תגיד עוד פעם תפיסת המסוכנות.
יוסי הראל-פיש
לא, אני לא אשתמש יותר במילה הזאת בחיים. זה כמו אקלים מיטבי חינוכי. הקמפיין הספציפי הזה לא בא ממקום שהוא נלחם בשינוי חקיקה או בתהליכים שאתם מובילים פה. הוא בא בגלל נתונים. את שאלת קודם על סמך מה אתם קובעים לאן ללכת. אנחנו קובעים ללכת על סמך זה, במקרה הספציפי הזה, שבמשך הרבה זמן כבר אנחנו רואים שאחוז הולך וגדל של ילדים, חושבים שהקאנביס לא מסוכן וזה הולך וגדל וביחד עם זה - - -
היו"ר תמר זנדברג
אז מה? אז עכשיו אמרת לי את תפיסת המסוכנות, רק במילים אחרות.
יוסי הראל-פיש
רגע, רגע, רגע, לא אמרתי.
היו"ר תמר זנדברג
לא השתמשת במילה הזאת, אבל במילים אחרות.
יוסי הראל-פיש
לא השתמשתי במילה. אבל אני אסביר לך למה.
היו"ר תמר זנדברג
אז מה?
יוסי הראל-פיש
ומה שקרה מיד אחרי זה, זה שאחוז הילדים שמתחיל בגילאים צעירים של גילאי 15 ומעלה, מתחילים להשתמש בקנאביס, הלך וגדל בצורה מאד דרמטית. עכשיו, כמדען אני אומר לך, מה שעושים בעולם כדי להתמודד עם זה, זה לנסות לשכנע את הילדים לא להתחיל להשתמש בזה. אלה שלא משתמשים עדיין, ולשכנע אותם בזה, אם זה דרך ההורים ואם זה דרכם, שזה מסוכן ואל תשמשו בזה. זה הכל.

אנחנו קיבלנו החלטה ברשות לעשות את הקמפיין הזה, בגלל ששנים לא עשינו את הקמפיין, והנה אנחנו יושבים ומקטרים כל הזמן על זה שההרגשה הזאת שמתכרסמת ההרגשה הזאת בקרב הילדים, שאני לא אגיד את המילה ושהנה השיעורים עולים. ואמרו אוקיי, אז לפחות מה שאנחנו יכולים לעשות. עכשיו, באופן פרדוקסאלי זה צריך לעזור לכם, כי זה משחרר אתם להחליט מה לעשות נכון, בזמן שאתם יודעים שאנחנו לפחות שומרים על זה שזה לא-. אני עכשיו יושב עם 8 מומחים באירופה ואנחנו כותבים ספר שכבר שנתיים אנחנו עובדים עליו. הוא הולך לצאת לאור בספטמבר ולהיות מוגש לכל שרי הבריאות באירופה. ספר על ההשפעות הבלתי מכוונות של מדיניות סמים, או המדיניות הנוכחית.

למדיניות הנוכחית יש המון השפעות בלתי מכוונות, שאת תמיד הולכת ומשתמשת, להראות כמה לא טובה המדיניות הנוכחית. גם במדיניות החדשה שתהיה, אם תהיה, מה שלא יהיה, יהיו להם גם השפעות לא מכוונות. והדרך למנוע את ההשפעות השליליות הלא מכוונות, זה להתכונן מראש ולעשות את אותם בלמים שנועדו לוודא שלא יקרו נזקים תוך כדי התהליך הזה. ואני רואה ואני לא נכנס לנושא של המלל והאם התשדיר הזה הולך לכיוון נכון או לא. אבל אני אומר, עצם הרעיון של להיכנס ולעשות את זה, משם זה בא. אז זה רציתי להגיד דבר ראשון.
היו"ר תמר זנדברג
אתה יודע, סליחה רגע. פאוזה, אני מפסיקה אותך שנייה לפני שתעבור לנושא הבא. אני עכשיו מצטערת, איתן. למה לא שלחת את יוסי גם כן לכנס באו"ם, שהיינו כולנו עם נציגים מהרשות. תשמע, אתה יודע, לפני חודשיים אני הייתי שם, ישבתי בעצרת הכללית של האו"ם, איפה שהייתה תמיכה במדינת ישראל לראשונה. התרגשנו כולנו. ישבנו שם ושמענו את הלך הרוח ואני ישבתי ושמעתי מכם כאן כל הזמן, דרך התקשורת, על קולרדו, ואתם אמרתם זה לא ככה וזה.

אני ישבתי שם עם 180 ולא יודעת כמה, 190 ומשהו מדינות, את כל מדינות אירופה ומדינות יותר מתקדמות ופחות מתקדמות, וסעודיה ואינדונזיה ומדינות שמכילות עונש מוות ומדינות מתקדמות וג'מייקה ומדינות שמשתמשות בסמים למיניהם לטקסים רוחניים ודתיים. ושמענו הלך רוח מסוים וחזרנו והבאנו אותו גם לכאן. ואלך הרוח הזה גם אמר – מצד אחד העולם, כמובן זה שאנחנו רוצים להשתייך אליו. לא זה שמכיל עונש מוות על עבירות סמים בשימוש עצמי.

העולם הולך למדיניות יותר חכמה, יותר נכונה. מתריע בפני הסכנות באשר הן סכנות ובאשר הן נמצאות, וזה בעיקר סכנות רפואיות, סכנות התמכרות, ומצביע על מה גורם לסכנות האלה, איזה סוג אוכלוסיות הן רגישות יותר. מה בתחום הבריאות ובריאות הנפש שאנחנו צריכים לקדם וכו', ומן הצד השני הוא מזהיר מפני מה שצריך להזהיר ממנו. והנושא של NPS, סמי פיצוציות וסמים חדשים וסינטטיים. כלומר, היה איזה שהוא כיוון מסוים. מדינות שם הצהירו על לגליזציה, קנדה, כמובן אורוגוואי וצ'כיה. אתה ידוע, אני גם נדהמתי לגלות כמה מהמדינות שאנחנו כאן ושאתם כל הזמן אמרתם לנו שזה פלילי וכו', כמו גרמניה למשל, בפועל לא אוכפות כבר עשרות שנים. ואיטליה.

אני לא ידעתי שבאיטליה יש דה-פקטו אי הפללה. גיליתי את זה כי ישבתי ליד שר המשפטים האיטלקי בדיון והוא סיפר לי. נדהמתי. כלומר, יש איזה רוח, יש איזה כיוון, יש איזה הלך רוח מסוים. עכשיו, באמצעות המושג הזה שעכשיו אנחנו לא אומרים אותו, אבל אומרים אותו, שתפיסת המסוכנות – אולי יש ירידה בתפיסת המסוכנות, כי הזהרנו את הנוער שהם הולכים למות מזה, ופתאום הם מגלים שהם לא הולכים למות. אז עכשיו אנחנו אומרים להם שזה גומר להם את החיים? באמת אני שואלת אותך. סליחה, אני שואלת בתסכול מסוים.
יוסי הראל-פיש
אז הנה, אני אענה לך. קודם כל לא רק - - -
איתן גורני
תדעי לך שיוסי נוסע לכל הפורומים המדעים שהם מדעים, ובזמן האחרון הוא יותר לא פה מאשר פה, אבל לכל הפורומים המדעים ואני רוצה לציין שב-90% מהמקרים זה במימון המזמינים, כי כל כך רואים חשיבות בהשתתפות שלו, שהוא באמת נוסע לפעמים אפילו ליום אחד ולכמה ימים. הוא כותב ספר והכל. אני חשבתי שלנושא הזה צריך לשלוח אחרים, כי לא עיקרו מדעי. יכול להיות ששגיתי.
היו"ר תמר זנדברג
לא, בסדר. זה היה סתם. אני לא נכנסת לך לשיקולים. אני רק אמרתי - - -
איתן גורני
אבל ראית שהייתה משלחת גם שלנו וגם של המשרדים.
היו"ר תמר זנדברג
מאה אחוז. אבל המסר של המשלחת הזאת היה באמת לגמרי, אני לא אגיד הפוך, לגמרי שונה. זה שאתה כותב ספר על ההשלכות ועל מה אנשים מחפשים, זה יפה מאד. זה מאד מעניין דרך אגב מבחינה מדענית. השאלה מבחינת מדיניות מה זה אומר לנו. מה המספר.
יוסי הראל-פיש
אז לכן אני אומר. 30 שנה אני יושב בגדר שבין העולם המדעי למדיניות. זה התחום שאני עוסק בו בתחומים האלה. מה שאני רוצה לומר, כל מה שאמרת לא רק שהוא נכון, אלא אני יכול אפילו להרחיב אותו ולהעמיק אותו. יש היום דראג זון חדש בארצות הברית. פעם ראשונה בהיסטוריה שמינו אדם לתפקיד הזה, שהוא לא בא מהתחום האכיפתי והמשטרתי, אלא בא מהתחום הבריאות. בן אדם שהוא בעצמו מכור נקי והבן אדם הזה הוביל את כל המדיניות של ארצות הברית לכיוון של להסתכל על האנשים המכורים ועל האנשים שמשתמשים בתור בעיה של בריאות הציבור ולא בעיה של בתי סוהר ואכיפה ואני חושב שזו הדרך ואנחנו כולנו מבינים שזו הדרך שצריך ללכת בה.

אבל באותה נשימה, וזה גם מה שעלה באו"ם – קראתי את כל העדויות שם – הוא לא מקל ראש לרגע אחד על זה שאי אפשר ללכת ולהפוך את הסם הזה לדבר שבני נוער וצעירים ישתמשו בו, ולכן כל המומחים שתומכים בדיוק בכיוון שאת מדברת עליו, באותה נשימה תומכים בזה שחייבים לאזן את זה עם ההכנה הזאת מראש ולוודא שבני הנוער לא יתחילו לעלות. והנה, השבוע קיבלנו את הדו"ח של ארגון הבריאות העולמי החדש. סליחה, את הדו"ח של סמסה, של ממשלת ארצות הברית החדש. הדו"ח של ממשלת ארצות הברית, שמסתכל על המגמות של שימוש בקנאביס בקרב ילדים בגילאי 12 עד 17 בארצות הברית, בכל אחת מה-50 מדינות.

ובאמת, בגלל שהם לא עשו את ההכנה הזו, שאנחנו מנסים עכשיו לעשות בתקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, אז אותן מדינות שהלכו ועשו את השינוי החקיקתי בלי ההכנה הזאת, שזה כל חמש המדינות שעשו את הלגליזציה, אנחנו רואים עליה שם בשיעורי השימוש בקרב הנוער והגם הגיעו לכל חמשת המקומות הראשונים בארצות הברית. עכשיו, כשהתפרסם עכשיו הדו"ח. אני יכול להעביר לכם אותו.
היו"ר תמר זנדברג
תראה, אנחנו יכולים לעשות דיון נפרד על השימוש בתרופות, חומרים וכו' בארצות הברית ספציפית ומאיזה גיל.
יוסי הראל-פיש
אין לי ויכוח איתך, באמת.
היו"ר תמר זנדברג
אז השאלה במה שאתה אומר – על מה זה מעיד? זה מה שאני שואלת.
יוסי הראל-פיש
כל מה שאני אומר זה שבד בבד עם הלך הרוח החדש ועם הטיפול בראייה של בריאות הציבור ופאולה ואחרים במשרד הבריאות, אנחנו עובדים מאד קשה עם זה. גם המסרים בבתי הספר, עם שפ"י, הם מסרים בנושא של בריאות, הם לא מסרים של הפחדה. ואני רואה את זה כחלק מכל תהליך. אתם בתי המחוקקים, אתם תחליטו איזה חוק יהיה פה במדינת ישראל, אבל האחריות שלנו כרשות שמובילה את העשייה בשטח, לאור המדיניות שאתם מחוקקים פה, האחריות שלנו היא לעשות את זה נכון בדרך שאנחנו יודעים לעשות את זה, בשיתוף פעולה כמובן ובראש אחד.

ואני מקווה, אני מתפלל לזה שנגיע ליום שנשב פה מסביב לשולחן בלי תחושה שאנחנו כאילו יושבים משני צדדים של מתרס.
איתן אקשטיין
אגב, מה שקורה במגזר החרדי מאד מעניין. המגזר החרדי לא נערך לזה והוא היום משלם את המחיר. בארצות הברית, עכשיו זה התפרסם בכמה מיילים שקיבלנו. אחד הרבנים החשובים בארצות הברית דיבר על כך שבשנה האחרונה בארצות הברית מתו יותר מ-70 צעירים כתוצאה משימוש ישיר ועקיף בסמים בתאונות דרכים. ואף אחד לא התחיל עם הרואין, למרות שחלק הגיעו לכאן.

אני לא מבין דבר אחד, אני שומע כל הזמן שמילים הורגות. את באמת חושבת שמילים הורגות? את באמת חושבת שכל מי שמסמס מת? ממש לא. אני חושב שיותר אנשים מתים מסמים מאשר ממילים. אז למה מדברים על כך שמילים הורגות? כי הן יכולות להרוג. אני גם אומר, סמים יכולים להרוג. מריחואנה בינתיים, לחלק מהאוכלוסייה, זה סמים. לא לכולם.

צריך לזכור, עוד פעם, הבעיה היא שאם מריחואנה יכולה לשמש כתרופת פלא, והיא תרופת פלא, אני הייתי נותן אותה לכל חולה סרטן שסובל מכאבים והיא גם כן עוזרת לאנשים שיש להם בעיות רגשיות. אבל זאת בדיוק הבעיה, כי היא תרופה נהדרת. אז מי שמשתמש בה כתרופה לבעיה רגשית, הופך להיות נכה בהתמודדות שלו מול הבעיה הרגשית שלו.
היו"ר תמר זנדברג
אתה יודע על נתונים של תאונות דרכים בקרב משתמשי קנאביס?
איתן אקשטיין
אין לי מושג.
היו"ר תמר זנדברג
אז אין לך מושג, אז למה אתה סתם אומר?
איתן אקשטיין
את יודעת נתונים כתוצאה משימוש ב-SMS?
היו"ר תמר זנדברג
כן, כן, אני יודעת. כן. אני יודעת.
איתן אקשטיין
כמה?
היו"ר תמר זנדברג
אני אביא לך את הנתון.
איתן אקשטיין
אז גם אני אביא לך את הנתון.
היו"ר תמר זנדברג
לא, לא, אתה לא תביא לי כי אין נתון כזה.
איתן אקשטיין
אני אביא לך.
היו"ר תמר זנדברג
אין.
איתן אקשטיין
שיגיד - - - אם זה עם אשתך ואם זה עם השכן ש- - -
היו"ר תמר זנדברג
הרב אקשטיין, בוא. תן לנו קצת יותר קרדיט לאינטליגנציה.
איתן אקשטיין
מילים הורגות לא הורגות?
היו"ר תמר זנדברג
השימוש ב-SMS בנהיגה בטלפון, בין אם המשתמש מודה בזה ובין אם הוא לא מודה בזה, אם הוא עושה את זה הוא מסתכן ומסכן את חייו באופן ברור ומיידי. זה לא משנה אם הוא מודה או לא.
איתן אקשטיין
כמו מי שמשתמש בקנאביס. הוא מסתכן.
היו"ר תמר זנדברג
לא, לא אדוני.
איתן אקשטיין
את מוזמנת לבוא אלי ולראות כמה אנשים באמת נפלו לזה.
היו"ר תמר זנדברג
מה זה קשור?
איתן אקשטיין
אם סימסו עם המריחואנה ותראי מה קרה להם. תשאלי את ד"ר - - -
היו"ר תמר זנדברג
הם סימסו עם המריחואנה? זה מה שאתה אומר לי עכשיו?
איתן אקשטיין
אני אומר, אני מביא את זה כאנלוגיה. אני אומר הם השתמשו במריחואנה והגיעו לטיפול. מה זה אומר? הם התרסקו. הם עברו תאונת דרכים. הרי מי שהגיע - - -
היו"ר תמר זנדברג
טוב, הרב אקשטיין, מפאת כבודך, אנחנו לא נמשיך בכשל המחקרי, סטטיסטי הלוגי הזה שאתה מציג. אני אומרת לך באחריות שהוא לא קיים. אלכוהול הוא מאד מסוכן לנהיגה. קנאביס – אתה יודע, אנחנו ישבנו כאן בהרבה דיונים על נהיגה בקרב מטופלי קנאביס רפואי. זה אנשים שמשתמשים לאורך היום כל הזמן. אתה יודע מה שיעור תאונות הדרכים בקרבם? קרוב לאפס. אפסי. בטח ובטח הוא לא עולה ולא כלום מעל האוכלוסייה הכללית.
איתן אקשטיין
אני עשיתי את האנלוגיה - - -
היו"ר תמר זנדברג
אבל האנלוגיה היא לא רלבנטית, היא לא מבוססת על כלום.
איתן אקשטיין
אני אומר שיש יותר אנשים נפגעים בקנאביס לא בתאונות דרכים, מאנשים נפגעי SMS בנהיגה. זה מה שאני אומר וצריך לבדוק את זה. כי אני רואה אצלנו כמה אנשים נמצאים בכל מרכזי הגמילה כתוצאה משימוש בקנאביס. אני לא מדבר עכשיו על נהיגה.
היו"ר תמר זנדברג
יש לך 120 איש - - -
איתן אקשטיין
יש לי רשימת המתנה לשלושה חודשים.
היו"ר תמר זנדברג
בסדר, אבל שוב, תשמע - - -
איתן אקשטיין
וזה רק אצלי.
היו"ר תמר זנדברג
הרב אקשטיין, אנחנו נבקר, הוועדה תבקר במוסד שלך, אבל אנחנו ביקרנו במוסדות והעולם הזה לא זר לנו כאן בוועדה. אתה לא יכול להגיד לנו סתם דברים. אתה לא יכול להשוות. גם האוכלוסייה שמגיעה אליך היא לא אוכלוסיית המעשנים, אפילו לא בני נוער, ואני רוצה להגיד בצורה ברורה לפרוטוקול שאני מתנגדת לעידוד עישון בקרב בני נוער. חד משמעית. כמו אלכוהול, זה מיועד למבוגרים. הצעת החוק שלי חלה על מבוגרים.

בני נוער הם עדיין לא באחריות מלאה של עצמם, יש עליהם אחריות של ההורים, של הקהילה ושל המדינה. אבל, גם בני נוער שבכל זאת עושים את זה, כי אנחנו יודעים שלפעמים בני נוער עושים דברים אסורים וגם מזיקים. השימוש הנרחב הזה והעצמי, מה שנקרא החברתי, זה לא אלה שמגיעים אליך.
איתן אקשטיין
בוודאי שלא, רק אחוז מהם.
היו"ר תמר זנדברג
אחוז מהם ואחוז גם מסוים מהם.
איתן אקשטיין
כמה? כמה אחוז - - -
היו"ר תמר זנדברג
אבל שוב, אבל אתם יושבים כאן ואומרים, בנשימה אחת אתם מדברים על המעבר לגישת הבריאות ולגישת בריאות הציבור והמעבר שצריך להתחיל להסתכל על ההתמכרות כעל מחלה וספציפית מחלה פסיכיאטרית, ולפעמים יש לה גם גורמי רגע אחרים כמו סוציו אקונומי ואחרים, ובאותה נשימה אתה מדבר איתי על הג'וינט שהורג, של אמא של ליהיא, שמיועד לאותה נערה נורמטיבית, עם ג'וינט אחד. זה לא עולה בקנה אחד שני הדברים האלה. אני בטוחה שאתם מבינים את זה. בטוחה במאה אחוז.

ולכן, יש למישהו עוד מה לומר? אני רוצה לסכם את הדיון. כן, פאולה.
פאולה רושקה
אני רוצה לומר שלגבי - - - לא בשביל זה כמה אנשים נמצאים במרכזי גמילה. אני כל שנה מפרסמת דו"ח עם כל הנתונים. רואים שלגבי הסמים או החומרים נגיד היותר נפוצים שבגלל זה מגיעים, קודם כל זה אלכוהול, השני זה גראס/מריחואנה, השלישי סמי פיצוציות. כל היתר הרבה פחות. יש לי את זה בדו"ח.
היו"ר תמר זנדברג
לא, אין בעיה פאולה, אבל יחסית לאוכלוסייה הכללית, שמשתמשת בזה, את יודעת, את יכולה לקחת 100 שהגיעו למרכז גמילה ולהגיד 50 מהם אלכוהול, 30 קנאביס ו-20 סמי פיצוציות, אבל באוכלוסייה השתמשו 1,000 באלכוהול, מיליון בקנאביס ו-100 בסמי פיצוציות, ומתוכם הגיעו 20, זה 20%. לעומת זאת בקנאביס - - -
יוסי הראל-פיש
עם אלכוהול הר' הוא עוד יותר גדול.
היו"ר תמר זנדברג
אז אדרבא. מאה אחוז.
יוסי הראל-פיש
אבל אני לא חושב שזה זה. אני חושב ששוב, ואני לא רוצה לגרור את הויכוח של מה נכון לעשות מבחינת החוק, כי זה לא הנושא והנושא פה זה מה נכון לעשות. אני רק רוצה להגיד, כיוון שאני מבין שהזמן הולך ומסתיים, אני רק אומר בשני משפטים איך אנחנו עובדים עם הכוונה מצד אחד והערכה מצד שני.

א' אנחנו קשובים לספרות המדעית העדכנית ביותר לגבי עם מה מתמודדים בחוץ לארץ ואנחנו לומדים מזה. אבל יותר ממוקד לישראל, יש לנו את הנתונים השוטפים שאנחנו אוספים, גם על האוכלוסייה הבוגרת, גם על האוכלוסייה של אוכלוסיות ייחודיות כמו סטודנטים למשל באוניברסיטאות, גם על אוכלוסיית הצעירים; והסקרים הללו, שנעשים פחות או יותר פעם בשנתיים, הם נותנים תמונת מצב לאומית ומאפשרים לנו להסתכל ביחד עם מרכז הניטור הלאומי שנמצא אצלנו, שכולל נתונים מכל השטח וכל התחומים השונים, כולל הנתונים שפאולה הרגע דיברה עליהם.

כל הנתונים הללו מוזנים וכשאנחנו יושבים שישיבות של סיעור מוחות, לראות איפה הדברים קיימים, משם יוצאים התובנות של לאן אנחנו צריכים לכוון את הקמפיין ונתתי דוגמאות קודם על הנושא של אוכלוסיות ייחודיות שאנחנו רואים שהמצב שלהן מחמיר, כמו אצל הערבים בשנים האחרונות ודברים כאלה.

ההערכה הרבה יותר מורכבת, כי בהערכה, אם אתה פעם בשנתיים רואה פתאום שהתנהגות מסוימת עולה או יורדת וזו התנהגות שכיוונת אליה את קמפיין הפרסום, כיוון שקמפיין הפרסום הוא וקטור אחד בלבד מתוך מרקם של פעילויות שאנחנו עושים להתמודד עם תופעה מסוימת, נורא קשה בסקר כזה לבודד אותו ולהגיד האם זה בגלל הפרסום או בגלל דברים אחרים. אז אנחנו כן רוצים לראות שאנחנו הולכים בכיוון הנכון. אז באיזה שהוא מקום זו הערכה של כל האסטרטגיה ההתערבותית, לא רק של הרשות, אלא של הרשות ושל השותפים האחרים.

אבל מה שאנחנו כן עושים, אנחנו מכניסים והנהגנו לפני כ-4-5 שנים, מערכת סקרים חדשה שנקראת סקרי יד על הדופק, שכמו כן הוא. שמטרתו לא לחכות פעם בשנתיים, אלא אנחנו עושים את זה פעמיים-שלוש בשנה, כשנכנסים למדגם שהוא אמור להיות מדגם מייצג של האוכלוסייה מגיל 12 עד גיל 40 במדינת ישראל. זה שאלון קצר של איזה 30-35 שאלות ושהוא נועד לשאול שאלות של חשיפה וכיצד אנשים נחשפו לפעילויות שלנו, מה זה עשה להם, האם הם זוכרים דברים מתוכו. כלומר, ממש לנסות להעריך את הלכי הרוח שמשתנים. פתאום נכנס איזה - - -
היו"ר תמר זנדברג
רגע.
יוסי הראל-פיש
אז אנחנו משתמשים בזה למשל, ועשינו קמפיין בנושא של אלכוהול לפני שנתיים בערך (יש לנו שקף כאן בנושא), כשעם הפסיכולוגים וכל זה אנחנו התחלנו בסופו של דבר על סלוגן חדש, שהיה - יותר אלכוהול פחות אתה, וזה היה מיועד לצעירים שיבינו שכשהם הולכים למסיבות, ככל שהם שותים יותר – הם נעלמים והקמפיין היה מסביב לזה. אז ביד על הדופק שאלנו שאלות – תשלים את המשפט – יותר אלכוהול, פחות – ונתנו איזה חמש תשובות שהן כולן הגיוניות. אחת התשובות הייתה אתה. וקיבלנו 87% תשובות נכונות.

כך שזה סוג כזה של דברים שאנחנו עושים כדי לראות. קיבלנו למשל חשיפה של קרוב ל-30% שאמרו שהם קיבלו את המסרים דרך הרדיו והטלוויזיה, מסרי הסברה. דברים מהסוג הזה.
היו"ר תמר זנדברג
אבל סליחה שאני אומרת, בשביל הדברים האלה לא צריך את הסקרים שלכם, יש את הנתונים עצמם שאלי הציג אותם בהתחלה, של החשיפה לכמה דברים כאלה.
יוסי הראל-פיש
לא, זה נתונים של - - -
אלי טנא
לא - - -
היו"ר תמר זנדברג
השאלה שלי היא דווקא - - -
יוסי הראל-פיש
אנחנו גם שואלים אותם למשל שאלות – האם ראית את זה והאם זה גרם לך לחשוב פעמיים.
היו"ר תמר זנדברג
אז יפה, מה שאתה שואל זה מה יוצא מזה מבחינת חשיפה. זאת אומרת כמה נחשפו וכמה קיבלו את המסר וכמה הסיסמא הייתה טובה או לא. זה ציון לקופירייטרים של אלי.
יוסי הראל-פיש
לא, תמר, אבל המשך השאלות זה האם זה עשה לך משהו, האם בעקבות מה שראית אתה-, ואנחנו גם שואלים שאלות כוונה להתנהל.
היו"ר תמר זנדברג
אבל בפועל יש ירידה?
יוסי הראל-פיש
יש דברים. באלכוהול יש ירידה - - -
היו"ר תמר זנדברג
מה שאמרת קודם, בהתחלה - - -
יוסי הראל-פיש
הנה, בשנתיים האלה שהפעלנו את הסיפור של האלכוהול, האלכוהול הרי ירד מ-21%, ה- - - ג'ונקין ירד מ-21% ל-12.5% בשנת 2012. משנת 2012 עד 2014 זה התקופה שנכנסנו עם הקמפיין הזה. אני פחדתי כי בספרות המדעית זה ידוע. כשיש לך ירידה חדה, אז הדבר הראשון שקורה אחר כך, כשיש לך אוכלוסייה גדולה, זה שזה קופץ חזרה למעלה ואיך שהוא מתיישב. מאד פחדתי מזה, מהעלייה למעלה. ומה שקרה, זה שזה המשיך לרדת, זה ירד ל-10.5%. אז זה נותן לנו רוח גבית.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי, אין בעיה.
יוסי הראל-פיש
האם זה הוכחה שזה הקמפיין? לא. אבל כשמסתכלים על זה - - -
היו"ר תמר זנדברג
לא, אבל אתם הרשות הממשלתית שכמו שאתה אומר, היא צריכה להיבחן - - -
יוסי הראל-פיש
לכן אנחנו שמים את היד על הדופק ומסתכלים. בדיוק - - -
היו"ר תמר זנדברג
כל המדיה צריכה להיבחן. פרסום זה רק אחד מהם.
יוסי הראל-פיש
עכשיו אני אגיד עוד דבר וזה המשפט האחרון שלי כרגע. כשאנחנו יוצאים למשל עם יד על הדופק, עם שאלון כדי לבדוק את הלך הרוח, אנחנו מאד נשמח אם יש לכם שאלות שאתם רוצים להכניס פנימה, שמעניינות אתכם. אני אשמח לשבת אתכם ולראות. גם בסקרים הלאומיים, כדי שנוכל להשתמש במידע, שנשתמש בו ביחד ונכוון ביחד את הידע המדעי שאתם זקוקים לו על מנת לכוון את המדיניות.
היו"ר תמר זנדברג
אוקיי. בבקשה.
איתן גורני
בשם הרשות אני מקבל את העמדה של יוסי, אם אתם רוצים, אז בשמחה.
היו"ר תמר זנדברג
מאה אחוז. תודה רבה לכולכם. אני רוצה לסכם את הדיון.
איתן גורני
רגע, פאולה, את לא רוצה להגיד.
פאולה רושקה
לא.
איתן גורני
היא כל הזמן ילדה טובה.
היו"ר תמר זנדברג
פאולה היא אורחת כבוד כאן אצלנו בוועדה והיא תמיד מדברת כשיש לה מה להוסיף.

אני רוצה לסכם את הדיון. קודם כל אנחנו קיבלנו את נתוני הרשות למלחמה בסמים מבחינת תקציב הקמפיינים והפילוח שלהם, למה הוא מוקדש בסדר העדיפויות שלו.

על הרקע הזה, אנחנו כוועדה מאד מאד התאכזבנו בבחירה, דווקא בעיתוי הזה, לצאת בקמפיין שהוא נרחב מבחינת ההיקף שלו יחסית לתקציב השנתי של הרשות, דווקא בנושא שאנחנו ראינו אותו, נקרא לזה כעמידה בפרץ של הלכי או דיבור או תחילת שיחה ציבורית על לגליזציה. גם על דעת חברי הכנסת שנכחו בדיון, הפרסום שתואר כאן על ידי חברי הכנסת כמגמתי או מטעה ודמגוגי – אני מצטטת.

אנחנו רואים בקמפיין הזה לא רק אקט ארכאי, שמרני ולא רלבנטי, אלא גם בעיקר מאכזב יחסית לעבודה במניעת התמכרויות ובחומרים שהם מהווים סיכון ראשון לבני הנוער ובראשם אלכוהול וסמי פיצוציות.

אנחנו רואים בזה, הדבר היחיד, מה שכן, לאנשי הפרסום, אם אתם נקטתם צעד כזה שמרני וכל כך מיושן בכוונה על מנת לייצר פרובוקציה, אז אתם יכולים לרשום לעצמם נקודה שהצלחתם, אבל מבחינתנו, כרשות ממשלתית, אנחנו רואים בזה התערבות לא רלבנטית ומיותרת בניסיונות להשפיע על דעת הקהל, אל מול איזה הלכי רוח שאתם תופסים אותם כמסוכנים, ובמידה מסוימת להכניס גורם לדיון.

אנחנו מנסים כל הזמן לקיים את הדיון הזה בצורה עניינית, בגובה העיניים – גם לבני הנוער ובטח לא דמגוגי ומיושן. מהמקום הזה היינו שמחים שכולנו ביחד נקיים את הדיון, ופרסום כזה, מבחינתנו, הוא לא רלבנטי לשיחה הזו, ולהיפך, הוא רק מרתיע ובעיקר מאכזב.

הוועדה מצפה שהמשך הפרסום, גם בשנת 2016 והלאה, יעלה בקנה אחד עם הסכנות הגדולות יותר שעומדות גם בפני החברה הישראלית וגם בפני בני הנוער, בנושא מניעת אלכוהול, סמים והתמכרויות.

תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים