ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/06/2016

הקמת אתר להטמנת פסולת בניין בסמוך לבתי תושבים יהודים וערבים והפקעת קרקעות

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 197

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ז' בסיון התשע"ו (13 ביוני 2016), שעה 09:00
סדר היום
הקמת אתר להטמנת פסולת בניין בסמוך לבתי תושבים יהודים וערבים והפקעת קרקעות, של חה"כ מיקי לוי
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

יעל גרמן

תמר זנדברג
חברי הכנסת
איתן ברושי

ענת ברקו

עבד אל חכים חאג' יחיא

דב חנין

יעל כהן-פארן

אוסאמה סעדי

נחמן שי
מוזמנים
אבי בן צור - שלטון מקומי, המשרד להגנת הסביבה

חן פרנקל - סגן מתכננת מחוז ירושלים, משרד הפנים

איזבלה קרקיס - אפידמיולוגיה סביבתית, משרד הבריאות

גבי ברקת - ק' אגם קדם, מחוז ירושלים, המשרד לבטחון פנים

מיכאל מלכה - קצין את"נ, שלוחת קדם ירושלים, המשרד לבטחון פנים

עמירם רותם - מנהל המחלקה לשימור בר קיימא, עיריית ירושלים

לורי ורטון - חברת מועצת עיריית ירושלים

אסנת לבציון-קורח - מנהלת בית חולים הדסה הר הצופים

גדעון יגר - אדריכל חבר ועדת המטמנה, הגבעה הצרפתית, ירושלים

שרון קרני כהן - עו"ד, ב"כ התושבים עיסאוויה וענתא, עמותת במקום

ג'מיל סנדוקה - ראש ועד שכונת שועפט, ירושלים

אבי מושל - עו"ד מייצג את ועד הגבעה הצרפתית, משרד עו"ד אלעד שרגא

לאה בלנק - ועד הפעולה נגד המטמנה, המינהל, ירושלים

אורית חוטר כהן - ועד הפעולה נגד המדמנה, תושבת הגבעה הצרפתית ירושלים

עדנה לוי - ועד הפעולה נגד המדמנה, תושבת הגבעה הצרפתית ירושלים

מיטל אלקוקין - ועד הפעולה נגד המדמנה, תושבת הגבעה הצרפתית ירושלים

אריה לוי - ועד הפעולה נגד המדמנה, תושב הגבעה הצרפתית ירושלים

רבקה שרגא - ועד הפעולה נגד המדמנה, תושבת הגבעה הצרפתית ירושלים

סלינה משיח - תושבת שכונת הגבעה הצרפתית, ירושלים

דבורה רובין פילדס - תושבת הגבעה הצרפתית

סם ואטנרי - תושב הגבעה הצרפתית

רבקה סילם - תושבת הגבעה הצרפתית

עופר ברזילי - נציג התושבים

דוד אבנטרוי - נציג התושבים

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

הקמת אתר להטמנת פסולת בניין בסמוך לבתי תושבים יהודים וערבים והפקעת קרקעות,

של חה"כ מיקי לוי
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הקמת אתר להטמנת פסולת בנייה בסמוך לתושבים יהודים וערבים והפקעת קרקעות, של חבר הכנסת מיקי לוי. מיקי לוי בזמנו הגיש את זה כהצעה לסדר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם אני.
היו"ר דוד אמסלם
גם אוסאמה. דנו על זה וקיימנו דיון ב-7 ביולי 2015 ואני רוצה להקריא את עיקרי הסיכום. ועדת הפנים והגנת הסביבה מכירה בצורך של עיריית ירושלים באתר להטמנת פסולת בניין וכו', הוועדה קוראת לראש עיריית ירושלים, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, להקפיא לאלתר את התכנית להקמת אתר הטמנה, לעצור תהליכים בוועדת התכנון המחוזית עד אשר יתקיימו התנאים הבאים: א. המשרד להגנת הסביבה יגיש ויכין לעיריית ירושלים תסקיר מקצועי בשיתוף משרד הבריאות על ההשפעות הסביבתיות של המטמנה המתוכננת טרם קבלת החלטות בנושא בוועדת הערר. ב. ראש עיריית ירושלים יערוך יחד עם אנשי המקצוע ונציגי משרדי הממשלה הממונים בדיקה מחודשת של חלופות להקמת האתר, לקיים הליך שימוע מסודר בהשתתפות תושבי המקום המתנגדים למהלך אשר ייקחו חלק גם בישיבות ועדת הערר. מנהל מִנהלת התכנון במשרד האוצר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה בעוד חודשיים על הצעדים שננקטו, כמובן שעברה שנה, כדי לשמוע את התושבים על ההחלטות שהתקבלו בתחום זה. השר להגנת הסביבה יפקח על קיום התנאים שהוחלט עליהם בישיבת הוועדה לפני קבלת החלטות הרות גורל בנושאים שונים על איכות חיי התושבים ועל הסביבה. במה נתחיל, עם מי? המשרד להגנת הסביבה פה?
אבי בן צור
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אבי, בוא תספר לנו איפה הדברים עומדים. אתם אמורים לפקח, לפי מה שכתבנו.
אבי בן צור
לפקח על מה?
היו"ר דוד אמסלם
אתה קיבלת את הפרוטוקול?
אבי בן צור
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מכיר אותו? לפני שנה עשינו דיון, אתה יודע על מה מדובר?
אבי בן צור
כן, השתתפתי בו.
היו"ר דוד אמסלם
נו, ו-?
אבי בן צור
בינתיים התכנית לא התקדמה.
היו"ר דוד אמסלם
איפה התכנית עומדת היום?
אבי בן צור
היה דיון בוועדת ערר, אחר כך היה דיון בעיריית ירושלים. ועדת ערר הביאה את זה לעיריית ירושלים לדיון, ביקשו לשמוע את העמדה של עיריית ירושלים בדיון. עיריית ירושלים החליטה שהיא חושבת שהתכנית הזו בסדר, בינתיים היא - - -
קריאה
אתה מדלג על דבר אחד, שהיה מכתב של משרד הבריאות באמצע, שקבע שצריך לעצור - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. פה לא מפריעים.
אבי בן צור
משרד הבריאות יעדכן.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש, מי שלא מקבל זכות דיבור פה לא מדבר.
אבי בן צור
כמו שאני יודע, התכנית לא מאושרת.
היו"ר דוד אמסלם
תסקיר סביבה ביקשתם?
אבי בן צור
כן. נעשה מסמך סביבתי וכתבנו עליו חוות דעת.
היו"ר דוד אמסלם
ומה חוות הדעת שלכם?
קריאה
זה לא תסקיר סביבה.
אבי בן צור
אני לא יודע מה זה תסקיר סביבה. אמרתי, נעשה מסמך סביבתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, שאלתי אם ביקשתם תסקיר סביבתי שבא לבדוק את כל הנושא של זיהום האוויר כתוצאה מהמטמנה, כל האבק וכל הדברים האלה. הרי לכל תכנית כמעט אתם מבקשים תסקיר סביבתי.
אבי בן צור
נעשה מסמך סביבתי.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה מסמך סביבתי? אני לא יודע מה זה, אני לא מכיר מושג כזה.
אבי בן צור
יש מסמך כזה, על פי חוק. יש מסמך ש - - -
קריאה
תסקיר השפעה על הסביבה?
אבי בן צור
נעשה מסמך, הוא לא הוגדר כתסקיר השפעה על הסביבה, זה מסמך סביבתי.
היו"ר דוד אמסלם
מי הכין אותו?
אבי בן צור
עשה את זה יזם מטעם עיריית ירושלים.
היו"ר דוד אמסלם
היזם עשה?
אבי בן צור
כן. זה החוק בארץ, זה החוק שאתם חוקקתם.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא בקטע של העלבות, אתם וזה. אני רק שאלתי - - -
אבי בן צור
לא, אני רק אומר, זה החוק.
היו"ר דוד אמסלם
ראית את המסמך הזה?
אבי בן צור
אני ראיתי אותו, אבל לא בדקתי. מישהו אחר בדק את ה - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, מה ההבחנה בין תסקיר לבין מסמך? ומי קובע מה עושים מה?
אבי בן צור
ועדה מחוזית קובעת מה עושה מה, יש כמה הבדלים, אבל בעיקר לתסקיר השפעה על הסביבה יש לוחות זמנים שמוגדרים בחוק ולמסמך סביבתי אין לוחות זמנים.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת לוחות זמנים? באיזה מובן לוחות זמנים? של מה?
אבי בן צור
הוא מגדיר את הזמן של ההנחיות של חוות דעת, שהוועדה צריכה ל - - -
קריאה
- - - היזם. זה מה שכתוב בסיכום.
אבי בן צור
הוא מגדיר את הזמן שהמשרד צריך לכתוב את חוות הדעת, הוא נותן לו חודשיים ימים לכתוב חוות דעת, אלא אם כן הוא מבקש הארכה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת התסקיר מוגבל מבחינת הזמן, זה ההבדל היחידי ש - - -
אבי בן צור
זה לא ההבדל היחיד. זה ההבדל - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתם הייתם בוועדה המקומית, מי זה הנציג במחוזית אצלכם בנושא הזה?
אבי בן צור
אני הנציג במחוזית.
היו"ר דוד אמסלם
ומה הייתה העמדה שלך שם?
אבי בן צור
העמדה של המשרד הייתה להטמיע את התנאים שיש בחוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה. אם לא יהיו התנאים האלה לא תתקדם התכנית.
היו"ר דוד אמסלם
מה התנאים?
אבי בן צור
היו תנאים, להוריד את הגובה של האתר שתוכנן, הוא תוכנן לנפח גדול יותר, אנחנו ביקשנו להוריד אותו, שזה יהיה בשלביות, שיהיה שם פארק.
היו"ר דוד אמסלם
אתם בדקתם? אני רוצה להבין משהו, אתה מכיר את המקום?
אבי בן צור
אני מכיר את המקום.
היו"ר דוד אמסלם
אתה באמת חושב שהמקום הזה, בלי תסקירים, לא משפיע באבק וכל זה על התושבים בסביבה? הרי יש שם משטר רוחות משתנה כל הזמן.
אבי בן צור
אני חושב שהמקום הזה הוא לא שונה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא בסדר?
אבי בן צור
אני עונה לך. אני אומר שהמקום הזה שהוצע על ידי עיריית ירושלים הוא לא שונה ממקומות אחרים בכל הארץ.
היו"ר דוד אמסלם
איפה יש מקומות אחרים בארץ? ספר לי איפה.
אבי בן צור
בכל הארץ יש אתרי חציבה - - -
היו"ר דוד אמסלם
ספר לי איפה. בוא אני אספר לך. אנחנו סגרנו אתר בנווה יעקב שהיה במרחק לדעתי פחות מזה אפילו, או בדומה לזה. סגרנו אותו בגלל שאנשים חלו באסטמה. לפני 15 שנה. דרך אגב, אין אתרים בארץ.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, גם אז אנחנו - - -
אבי בן צור
אני בהחלט מסכים איתך - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אני רוצה להבין, עזוב את עיריית ירושלים, עיריית ירושלים רוצה אתר, זה אני מבין. אני שואל, המשרד לאיכות הסביבה, לפי הבנתי הוא צריך לדאוג לאיכות הסביבה, אז אם אתם לא מבינים בנושא הזה אז למה אתם מאשרים את זה?
אבי בן צור
אני לא אמרתי שאנחנו לא מבינים. אנחנו מבינים, יש תקנים, יש - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה התקן אומר?
אבי בן צור
זה עומד בתקנים.
היו"ר דוד אמסלם
אין אתר הרי עוד, אתה לא יודע מה עומד בתקן.
אבי בן צור
יש תקנים של זיהום אוויר ושל רעש, הדברים נבדקו.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. אם אתה טועה או לא טועה אתה תדע רק אחרי שהאתר עובד. אין שם זיהום אוויר בגלל שאין שם כרגע שפיכה. ברגע שיש שפיכה אתה תזהה את זיהום האוויר.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אבל יותר חמור, אם מותר לי רק משפט אחד. משתמע מדבריך, אדוני היקר, שאם יש פשעים סביבתיים - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אפשר, אדוני, לברך את באסל לרגל חזרתו? זו ישיבה ראשונה שהוא משתתף.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
זה מאוד לגיטימי שאנשים ימותו. זה בדיוק הפירוש.
אבי בן צור
ממש לא אמרתי את זה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אתה לא אמרת, אבל זה הפירוש.
אבי בן צור
זה גם לא משתמע מכך. אמרתי שזה עומד בתנאים הסביבתיים כפי שנבדקו על פי הפרוצדורות שיש במדינת ישראל וזה עומד בתקנים הסביבתיים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה עוד דבר אחד להבין מההערה שלך. אני לא ישבתי כאן, אבל האם זה לא יותר נכון - - - אני איתך, איכות הסביבה.
אבי בן צור
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אתם איכות הסביבה, כמדומני. האם זה לא יותר נכון שאתה מזמין את התסקיר, אתם, המשרד, לא היזם, אתם, ויכול להיות שהיזם יממן אותו, אבל אתם מחליטים על התסקיר, אתם מנחים את זה? אתה לא חושב שאם יזם אמור להביא תסקיר אז הוא יביא אותו ממי שהוא רוצה ואז בעצם הוא ירשום לו איזה הוא תסקיר ככה ידידותי לסביבה? מה אתה אומר?
אבי בן צור
אני אומר שמה שאתה מעלה זו נקודה נכונה. זה נבחן יותר מ-20 שנה במשרד להגנת הסביבה. אני לא הגורם המרכזי שבחן את הדברים האלה, אבל בשולי הדברים שמעתי על דברים כאלה. אני יודע על דברים אחרים, שיש מקומות אחרים בעולם, אבל זו הפרוצדורה במדינת ישראל. כל המסמכים הסביבתיים וכל תסקירי ההשפעה על הסביבה שנעשו במדינת ישראל נעשו על ידי היזם, הגיעו למשרד להגנת הסביבה - - -
קריאה
זה לא היה בתסקיר, רק תדייק. זה לא היה תסקיר.
אבי בן צור
לא אמרתי שהיה תסקיר. אמרתי שלא היה תסקיר, הקדמתי ואמרתי, אני רק אומר שהפרוצדורה במדינת ישראל שכל תסקירי ההשפעה על הסביבה וכל המסמכים הסביבתיים נעשים - - -
קריאה
אבל - - -
אבי בן צור
אני רק אגמור את המשפט. נעשים על ידי היזם, זו הפרוצדורה שחוקקה כאן.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
צריך לשנות את החוק.
אבי בן צור
זו הפרוצדורה. אפשר לשנות אותה - - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אני יזמתי את השינוי ולא עבר.
היו"ר דוד אמסלם
באסל, לא להפריע לו. אני עוד מעט אברך אותך, אבל אל תפריע. אחרת לא יהיה על מה לברך.
אבי בן צור
ואז זה נבדק או על ידי המשרד להגנת הסביבה או על ידי היחידות הסביבתיות. זו הפרוצדורה שיש במדינת ישראל. במקרה הזה זה לא נבדק על ידי עיריית ירושלים, כי היא קידמה את התכנית.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. לגבי הנושא הזה, לאה, תרשמי, אני אפנה במכתב לשר לאיכות הסביבה, אני חושב שהתהליך הוא לא נכון. אני חושב שמי שצריך לבקש את התסקירים זו המדינה, להנחות את הגופים המקצועיים שעושים את התסקירים, ולגבי התשלום, אין לי בעיה שהיזם ישלם את זה, אבל בוודאי הוא לא יכול לבקש, הוא לא יכול גם לקבוע גם מה מזג האוויר ומי יהיה השופט וכו'. זה לא הגיוני.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אם אפשר רק לציין שיש תקדים בצו בית משפט בתמנע, התסקיר בוצע על ידי גורם חיצוני כי הבינו שיש פה בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
אני חושב שככלל זה צריך להיות, זה בהיגיון, זה לא נשמע לי - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל סליחה, אין פה אפילו הוראה של תסקיר בגלל שהתכנית הזהו קטנה בהרבה מתכנית - - - והיה פה איזה מין מסמך סביבתי. זה לא תסקיר.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שהוא אמר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אני זוכר שגם בוועדה הקודמת וגם במליאה ובדיונים שהיו פה נתבקשו לבדוק חלופות. האם המשרד לאיכות הסביבה בדקו חלופות חוץ מהמקום הזה?
היו"ר דוד אמסלם
בדקתם חלופות? ביקשתי, הרי הקראתי את זה פה.
אבי בן צור
זה לא התפקיד של המשרד, זה התפקיד של הוועדה המחוזית לבדוק את החלופות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
האם הוועדה המחוזית בדקה חלופות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש פה מישהו ממינהל התכנון?
היו"ר דוד אמסלם
דקה. כשאני שואל אותך את השאלה, כמשרד לאיכות הסביבה, אני גם שואל אותך כנציג המשרד בוועדה המחוזית. הרי אתה - - - תראה, ככה אני מבין, אלא אם כן אני לא מבין איך זה עובד. יש נציגי המשרדים בתוך הוועדה המחוזית כדי שכל פעם שעולה הנושא, ספציפי של אותו משרד, הנציג מוביל את הקו, בגלל שהוא הנציג שם. הרי אם עולה נושא תחבורה, אז אני מניח שהנציג של משרד התחבורה מוביל את הקו, אם זה נושא איכות סביבה אז אתה.

אז אתה פה, אני שואל אותך בשני הכובעים, אתה גם נציג המשרד פה בדיון, אתה גם נציג המשרד בוועדה המחוזית, האם אתה לא חושב שבאירוע מהסוג הזה, כשמדובר על מאות משאיות שאמורות לעבור כל בוקר, צהריים וערב. אני כרגע לא מדבר בכלל על ההשתלבות שלהם בכביש, שאין לי מושג בכלל גם בנושא התנועתי איך הם משתלבים בכביש, המשאיות האלה. אני לא מדבר כרגע על סתימת האוג, כאגן ניקוז, שאם אני אראה לך סרטונים מה יוצא שם בחורף, אני לא יודע לאן המים יילכו ובטח הם יציפו גם את הכביש, על זה אני לא מדבר. אני שואל רק מבחינת האבק, האם נראה לי סביר במרחק של 200-300 מטר מבתי התושבים, אני מדבר כאיכות סביבה, האם זה נשמע לך סביר שהכול בסדר? אתר לעודפי עפר, ככה באות משאיות כל בוקר, 200, 300, 500, במהלך כל היום, יכול להיות גם בלילה דרך אגב. אני שואל.
אבי בן צור
אני לא אמרתי שהכול בסדר. כל מה שאמרתי זה - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
במשך 20 שנה?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אתה הרגולטור של בריאות הציבור, לא?
אבי בן צור
האתר הזה, כמו שיש אתרי בנייה בכל הארץ ויש מחצבות בכל הארץ, זה לא שונה. אלה הפרוצדורות שהוקמו במדינת ישראל, זה התקנות שיש, זה נבדק לפי - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
באף מקום אין - - - ובית חולים.
אבי בן צור
זה נבדק לפי התקנות שנקבעו כאן וזה עומד בתקנות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אין דבר כזה ליד מגורים 130 מטר.
אבי בן צור
אתם מוזמנים לשנות את התקנות.
יעל גרמן (יש עתיד)
130 מטר ממקום מגורים ו - - -
היו"ר דוד אמסלם
כשאתה אומר תקנות, תראה לי את התקנה, אני מבקש להביא לי את התקנה שמותר - - -
אבי בן צור
יש לך אותה - - -
היו"ר דוד אמסלם
תשלח לי אותה שמותר להקים אתר עודפי עפר 200 מטר מבתי התושבים. תביא את התקנה.
קריאה
130 מטר.
היו"ר דוד אמסלם
200 מטר, בסדר? תביא לי את התקנה, אני לא רוצה לראות אותה.
אבי בן צור
אני לא מכיר תקנה הפוכה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אם ככה, אז אני מבין - - -
קריאה
זה המשרד שאמון על הבריאות שלנו.
קריאה
על הבריאות שלנו, על הסביבה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אם אתה לא מכיר תקנה הפוכה, למה לא הקמתם בתוך השכונה?
אבי בן צור
התקנה היא מאוד פשוטה, זה לא אני מקים, זה עיריית ירושלים מקימה. הפרוצדורה אומרת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא איתי.
אבי בן צור
תן לי רק לסיים את המשפט.
היו"ר דוד אמסלם
אבי, התחלתי איתך, אני אעבור לעירייה. תאמין לי, אני מכיר את כל הפרוצדורות.
אבי בן צור
לא, אני רק אומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך איפה הבעיה שלי איתך. אתה איכות הסביבה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
הוא פסיבי. אתה פסיבי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה צריך להפוך להם את השולחן. עיריית ירושלים רוצה אתר, מצידה לא מעניין אותה כלום. אבל אתה, לא אכפת לך אתר, אתה צריך לבוא ולדאוג לאיכות הסביבה. ככה אני מבין את הדברים. אז אתה בא ומספר לי - - -
אבי בן צור
אם אתה חושב - - - אני מודה לך שאתה אומר שלא אכפת לי. אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני, ההערה של היושב ראש איננה הערה אישית, היא הערה למדיניות של המשרד להגנת הסביבה.
אבי בן צור
לא הוא אומר לי, אתה - - -
קריאה
אתה בתור נציג של המשרד.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל ההערה היא גם אישית, בגלל שאני מצפה מפקיד, שאם הוא לא יודע לעשות את העבודה שלא יעשה אותה, יגיד 'אני לא מסוגל'. אבל אם אתה יושב בוועדה ואתה בא אליי לכאן כמשרד להגנת הסביבה, או שתיתן תשובות או אל תבוא.
אבי בן צור
אני נותן לך את התשובה - - -
היו"ר דוד אמסלם
תגיד למנכ"ל שלך שיבוא לפה. אבל זה לא הגיוני, אם אתה לא איכות הסביבה - - - אני שואל אותך, אם אתה איכות הסביבה ואתה צריך לדאוג לאיכות הסביבה, אל תספר לי צ'יזבטים. מה זה השטויות האלה? אתה אומר לי לא אכפת לי? מה זה עוזר לי אם אכפת לך ובסוף קם האתר?
אבי בן צור
אף אחד לא אמר דבר כזה, למה אתה מכניס דברים? מי אמר דבר כזה?
היו"ר דוד אמסלם
טוב, תודה רבה.
קריאה
אתה עונה כאילו לא אכפת לך.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל מינהל התכנון יושב פה?
חן פרנקל
כן, אני, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
חן, ספר לנו למה אתה חושב שצריך להקים שם אתר?
חן פרנקל
למה צריך לשים שם אתר? זה עודפי עפר, או תשתית לעודפי עפר - - -
גדעון יגר
אין עפר שם, זה רק סלעים.
חן פרנקל
התחלת? אין לי מיקרופון קבוע, אז אני אנסה לדבר בקול טיפה יותר חזק. יש עודפי עפר, צריך להקים איזה שהוא אתר לקלוט אותם, אין אפשרות אחרת, זה לא משהו שייעלם מעצמו.
היו"ר דוד אמסלם
זאת לא השאלה, ברור לנו.
חן פרנקל
אנחנו בדקנו את המקום הזה, זה נבדק במסמך סביבתי ולפני כן נעשתה בדיקת חלופות בכל מרחב המחוז שמצא שהמיקום הזה הוא מיקום מועדף מבחינתנו.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
חן פרנקל
למה? כי המיקום הזה יושב על כביש ראשי ולכן הוא מאוד נגיש למשאיות, בלי שהן יעברו דרך השכונות.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
זה חשוב על פני בני אדם.
חן פרנקל
מדובר על שטח מופר, אין לו שם רצף טבעי ואין לו המשכיות. בשטח עצמו נשפכה בו כמות גדולה של חומרי עפר.
גדעון יגר
איזה עפר? סלע.
היו"ר דוד אמסלם
גדעון, אל תפריע לי. בבקשה.
חן פרנקל
אז כמו שאמרתי, לדעתנו הוא עומד ב - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה לא ביקשתם תסקיר סביבתי?
חן פרנקל
כמו שאבי אמר מקודם, מבחינתנו מסמך סביבתי ותסקיר זה היינו הך. זה לא שהרמה של הבדיקה משתנה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אם זה היינו הך תבטלו אחד מהם באופן פורמלי.
חן פרנקל
יכול להיות, אבל שוב, לא אנחנו קובעים את החוקים. אנחנו מעדיפים מסמך סביבתי במקום שכבר נעשתה בדיקת חלופות ואז יש לנו יותר גמישות על המידע שמופיע - - -
היו"ר דוד אמסלם
איזה חלופות נבדקו ונפסלו?
חן פרנקל
נבדקו בכל המחוז, אני לא זוכר - - -
היו"ר דוד אמסלם
איפה? במישור אדומים אתם בדקתם?
חן פרנקל
מישור אדומים לא נכלל בתוך מחוז ירושלים.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
חן פרנקל
למה הוא לא נכלל במחוז ירושלים? זה כבר לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני שואל למה. דרך אגב, רוב האתרים לא נמצאים בערים עצמם. אתה חושב שבתל אביב יש להם אתר?
חן פרנקל
בתל אביב אין להם אתר ולכן - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע למה? בגלל שהם דואגים לתושבים שלהם. בגלל זה אין להם אתר. דרך אגב, כמעט אין עיר שיש לה אתר בתוך העיר.
חן פרנקל
ואיפה עודפי העפר של תל אביב נשפכים?
היו"ר דוד אמסלם
אז אמרתי לך, באתר מחוץ לעיר.
גדעון יגר
בברקת, 27 קילומטר מתל אביב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה שואל את השאלות האלה בקשר לחלופות? אתה צריך להגיד לנו איפה החלופות.
היו"ר דוד אמסלם
אבל עזוב, אני בא עכשיו מזווית התושבים. הסדר הוא קודם כל התושבים ואחרי זה הצרכים של האתר. מה המרחק בין האתר לבתי התושבים, אתה יודע?
חן פרנקל
כ-200 מטר. שוב, אני לא זוכר את המספר.
אריה לוי
130 מטר מהבית הקיצוני, 50 מטר מבתי ספר.
קריאה
50 מטר משועפט.
היו"ר דוד אמסלם
אריה, חבר'ה. חבר'ה, עוד הערה ואני אוציא אתכם. אני שואל האם נראה לך סביר - - - אתה מכיר אתרים לעודפי עפר?
חן פרנקל
אני מכיר.
היו"ר דוד אמסלם
איפה? בדקת, ראית פעם איך זה נראה?
חן פרנקל
אני יודע שבתוך ירושלים יש הרבה אתרים לא חוקים, לדוגמה שפכו במעלה - - -
קריאה
אז למה עיריית ירושלים לא אוכפת את זה?
חן פרנקל
תשאלו את מי שניהל את אגף שפ"ע בעירייה בזמנו. לא יודע.
היו"ר דוד אמסלם
אני ניהלתי. אתה יודע למה סגרנו את האתר בנווה יעקב?
חן פרנקל
כן, כי המשאיות נסעו דרך הבתים.
היו"ר דוד אמסלם
לא. זאת לא הסיבה. יגיד לך עמירם. התושבים שם פנו אלינו והילדים שם חלו באסטמה. זו הסיבה המרכזית שאנחנו סגרנו, אני סגרתי את האתר.
קריאה
איך?
היו"ר דוד אמסלם
סגרתי, החלטתי החלטה ואין יותר אתר.
קריאה
בתור ועדת פנים?
היו"ר דוד אמסלם
לא.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הוא היה בעירייה. הוא לא נולד כאן.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל שאלה. אני כרגע לא בא לסיפור של האוג, לדעתי בכלל אגן הניקוז, אתם סותמים אותו. אני אראה לכם. שלחו לי סרטונים איך זה נראה בחורף, השתגעתי, כמויות הספיקה שעוברות שם. דרך אגב, בזמנו היה בצד השני של עיסאוויה, כל הכביש הוצף עד שלא עשינו מעבר מים. אתה יודע את זה, עמירם.

דבר שני, יש שם תושבים במרחק קצר מאוד. אני אומר לך שבקיץ זה לא הגיוני, יש שם משטר רוחות שכל הזמן משתנה והאבק הזה יהרוג להם את החיים. אתה היית שם?
חן פרנקל
בטח שהייתי שם.
היו"ר דוד אמסלם
ומה אתה אומר? אם היית גר שם, היית מוכן לזה גם?
חן פרנקל
אני לא רואה שום הבדל בין זה לבין כל מתקן תשתית אחר שאנחנו ממקמים בתוך ירושלים. צריך לתת מענה לצורך הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני אגיד לך, גם אם היית רוצה לעשות שם מגרסה הייתה בעיה, במרחקים האלה. כשאנחנו שמנו מגרסה - - -
קריאה
פה יש מגרסה, מישהו שם לב?
היו"ר דוד אמסלם
איפה?
קריאה
פה, איפה שבונים את הספרייה הלאומית.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אין פה כמעט בתי תושבים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אם נעשו שם טעויות, אומרים נעשה ויש ויש. נניח שהיו טעויות, נניח. אז מה? נחזור על הטעויות? איזה לוגיקה כזאת? איזה דמגוגיה.
קריאה
למה לא לתקן את המצב?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
צריך לתקן את המצב. אני לא מבין מה הולך כאן. כמו גן ילדים, היו טעויות ולא נושמים אוויר, אז לחזור על אותו דבר? אז מה אם יש תקנון ויש חוק?
קריאה
בישראל זו הדרך, לעשות שוב את - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
איזה דרך? צריך לתקן את הדרך, בשביל זה אנחנו כאן.
קריאה
לא לומדים מטעויות.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, מה הפרמטרים שאישרתם את זה? באיזה טענה, שמה? שהאבק העתידי שאתם יודעים מה הוא יהיה הוא לא יפריע לתושבים?
חן פרנקל
זה הרעיון של תקנים.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי. איך אתה יודע מה התקן שיש שם?
חן פרנקל
התקן קבוע בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
לא, איך אתה יודע מה רמת הזיהום שתהיה שם? מאיפה אתה יודע?
חן פרנקל
בגלל זה עושים מודל חיזוי.
היו"ר דוד אמסלם
ומה המודל שלכם אומר?
חן פרנקל
זה אולי כדאי שתשאל מישהו מאנשי - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני רוצה לדעת. אתה עשית מודל, על כמה משאיות עשית את המודל?
חן פרנקל
להגיד לך בדיוק מה היו הפרטים כרגע, כמעט שלוש שנים מאז שדנו בתכנית, קשה לי להגיד. אבל השורה התחתונה היא שהמודל בודק עמידה בתקן. נמצא שהתקנים - - - שיש התאמה, שאנחנו לא רואים שיש בעיה של זיהום אוויר.
קריאה
על איזה נתונים התבססו? מלפני 20 שנה?
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, שנייה. איפה עומדת התכנית היום?
חן פרנקל
התכנית עומדת בוועדת ערר, מחכה להחלטה של הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
זה בעצם בוועדת הערער, מחכה להחלטת הוועדה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפשר, אדוני, שאלה למינהל התכנון?
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, בוא נשמע את עמירם ואחרי זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, למינהל התכנון. האם יש צורך שם, אם התכנית הזאת תמומש, להרוס בתים וכמה בתים?
חן פרנקל
לא, אין צורך בהריסת בתים, אולי למעט בתים שנבנו שם בצורה לא חוקית ובתוך התחום של המגרסה עצמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שאלתי אותך אם זה בחוקי או לא חוקי? שאלתי אותך - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בכל האזור אין תכנית מתאר. אי אפשר ל - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שאלתי אותך אם מתכוונים להרוס בתים. לא שאלתי אותך אם זה חוקי או לא חוקי. יש צורך להרוס מבנים ולפנות אנשים?
חן פרנקל
אני מצטער שאני לא שולט בפרטים האלה, לדעתי - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איך אתה - - -
חן פרנקל
אני באמצע התשובה. לדעתי יש מבנה אחד שחורג שם מעבר ל - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אומרים לי 30 מבנים.
חן פרנקל
אותו יהיה צורך להרוס.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אומרים לי 30 מבנים, זה נכון?
חן פרנקל
יכול להיות שמאז שדנו בתכנית נבנו עוד מבנים בשטח.
גדעון יגר
על קרקעות פרטיות.
היו"ר דוד אמסלם
איזה חלופות בחנתם עוד?
חן פרנקל
יש מסמך מקיף של עמוס ברנדס שנכתב בזמנו. הוא בדק בתוך ירושלים - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה בתוך ירושלים?
חן פרנקל
בתוך ירושלים קרוב ל-20 אתרים ועוד 20 אתרים ברמה המחוזית, כולל מחצבת בית מאיר, מחצבת עציונה, אזור אביעזר, המחצבה הנטושה בקסטל וכאמור אתרים באזור גבעת זאב, פסגת זאב, אזור הר חומה ומעבר לכך. את השמות המדויקים של האתרים אני לא זוכר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפשר עוד שאלה? אני אומר לך למה בחרתם דווקא במקום הזה, כי במקום הזה רוב השטח הוא בבעלות פרטית של אנשים מעיסאוויה, משועפט, מראס חמיס, זו קרקע פרטית. במקום שתלכו ותבחרו חלופה שהיא קרקע של מדינה, של מינהל, אתם הולכים להפקיע את מה שנשאר מעתודת הקרקע להרחבת ראס חמיס ושועפט וזה. זו הסיבה האמיתית, תגידו את זה פעם אחת.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
וכי הנפגעים הם ערבים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בדיוק.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אין להם כוח, אין להם קול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, יש גם נפגעים ערבים וגם יהודים, אבל הקרקע - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה אתם בחרתם בחלופה של הפקעת קרקעות של אנשים - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, עוד מעט תקבל את זכות הדיבור, אבל זה לא קשור. לא כל דבר זה ערבים-יהודים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זו העתודה היחידה?
היו"ר דוד אמסלם
אוסאמה, דקה. אני רוצה לשאול את עמירם מה העמדה של עיריית ירושלים בנושא? אני רק רוצה לחדש לך, בגבעת שאול, כששמנו שם בזמנו מגרסה, באתר לפינוי גזם, אני הפסקתי אותה בגלל שזה הפריע לתושבים. במרחקים יותר קצרים. אני מספר לך, המגרסה שם בשטח.
עמירם רותם
עיריית ירושלים הסתמכה על המסמך של הוועדה המחוזית של בדיקת החלופות ובחנה את האפשרות לעשות את האתר בנחל אוג. לשם כך בדקה קודם כל בדיקת היתכנות. לא ישר הלכנו לתב"ע, עשינו בדיקה, שיתפנו את כל הגורמים כדי לדעת מה עמדתם בנושא הזה וכולם דעתם הייתה חיובית לגבי האתר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אז כנראה לא דיברתם עם התושבים.
גדעון יגר
את משרד הבריאות לא שאלתם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
עם האנשים באזור. כי כל האנשים באזור, ערבים, יהודים, כל הגורמים - - -
היו"ר דוד אמסלם
דב, תן לו לדבר.
עמירם רותם
ישבנו פעמיים עם תושבי האזור, גם עם תושבי עיסאוויה, גם עם - - -
היו"ר דוד אמסלם
במישור אדומים, למה עשיתם את האתר במישור אדומים?
קריאה
לא דיברתם איתנו.
עמירם רותם
מישור אדומים, יש חוות דעת של מייק בלאס שאי אפשר להעביר פסולת ליהודה ושומרון כי זו החלטה שהיא הפרה של החוק הבינלאומי.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא פסולת.
קריאה
שמירה על החוק הבינלאומי?
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, זה מפריע לי.
קריאה
אבל זה מעניין, שמירה על החוק הבינלאומי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מספר לך. 20 שנה עשינו את זה.
עמירם רותם
לכן יצאה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה לא פסולת, זה איזוני קרקע.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
פתאום התנחלויות ומאחזים זה בסדר - - -
היו"ר דוד אמסלם
עודפי עפר זה לא פסולת.
עמירם רותם
זה ויכוח משפטי ואני לא עורך דין.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אתם מתמודדים פה עם סמכות יותר גדולה משלכם. יש פה בעיה בדיון הזה. אתם לא שמים לב כנראה. זה נדיר בוועדות כנסת שיושב ראש הוועדה יותר בקי מכל הנוכחים בנושא הנידון.
היו"ר דוד אמסלם
עמירם, זאת הסיבה שמישור אדומים לא - - -
עמירם רותם
זו אחת הסיבות. סיבה נוספת, אנחנו כעיריית ירושלים יכולים רק לעשות תכניות בתחום עיריית ירושלים. חובתנו על פי חוק, ראש העיר חייב להורות על האתר של עודפי העפר, זה החוק מחייב אותו. הייתה לנו תביעה של ארגון המובילים והקבלנים מול עיריית ירושלים, שאין לה אתר, ולבית משפט עיריית ירושלים התחייבה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא שאלתי את זה. שאלתי למה במישור אדומים יש אתר מוכן שאני כבר סגרתי אותו לפני 10 שנים. אני ישבתי עם מעלה אדומים, הרי לא היה לנו בירושלים כמעט אף פעם, מאז שסגרנו את הסיפור של נווה יעקב, אז כל הפארק למטה במעלה אדומים, אנחנו שם עשינו איזוני קרקע, הרמנו אותו ב-20 מטר למעלה, אתה יודע את זה. 10 שנים העמסנו שם.
עמירם רותם
התמלא.
היו"ר דוד אמסלם
ביערן העליון עשינו, הפסקנו. אני סגרתי עם מעלה אדומים במישור אדומים אתר עצום וכבר הכנו את השלטים, למה אתם לא שמים את זה שם? לא מפריע לאף אחד.
קריאה
הקבלנים לא מסכימים.
קריאה
הקבלנים לא מסכימים?
קריאה
ממש סיבה.
קריאה
נו, הקבלנים הם אלה שקובעים במדינה.
היו"ר דוד אמסלם
עמירם, תענה לי. למה לשם - - -
עמירם רותם
העניין המשפטי צץ ועלה, זו הסיבה שגם סגרו את אתר אבו דיס. זו אחת הסיבות.
היו"ר דוד אמסלם
לא, זה זבל. זה משהו אחר.
עמירם רותם
זה לא משנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, גם את אבו דיס לא סגרו, אבל זה זבל.
עמירם רותם
דבר ראשון זה הסיבה המשפטית, כמו שאני אומר. הדבר השני, אין עדיין אישור במישור אדומים, ה - - - לא אישרו להם להקים שם אתר. בזמנו זה לא היה קיים. אנחנו מדברים על אתר, תכנית שמתגלגלת הרבה שנים.
היו"ר דוד אמסלם
הכול מתגלגל הרבה שנים. למה פסלתם את נחל אוג, באותם נתונים לפני כ-15 שנה?
עמירם רותם
מי פסל?
היו"ר דוד אמסלם
אתם, המחלקה לאיכות הסביבה.
עמירם רותם
אנחנו לא פסלנו את נחל אוג.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לך. תבדוק בחוות הדעת שלכם, זה עלה בזמנו וזה ירד בגלל הסיפור של התושבים ובגלל הסיפור של ניקוז הגשמים שם. זה אגן ניקוז של כל ה - - -
עמירם רותם
כמו שאני אומר, נעשתה העבודה של החלופות, זה עלה בחלופות, זה נבחן, נבחן שוב בבדיקת היתכנות וזה הוצג לכל הגורמים בעירייה, כולל פנים וחוץ, כולל גופים ירוקים, ועדה מחוזית, כל הגופים שבחנו את ה - - -
גדעון יגר
בלי משרד הבריאות.
עמירם רותם
בלי משרד הבריאות. בנושא איכות האוויר - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אפשר להציע הצעה לסדר?
היו"ר דוד אמסלם
בואו נשמע אותו ואחרי זה ניתן את זכות הדיבור.
עמירם רותם
בנושא של איכות האוויר, השיטה שעושים בארץ ובכל מקום אחר היא שאתה בוחן את האפשרות של הפיזור של החלקיקים של האבק באמצעות מודלים ממוחשבים. במקרה הזה נלקחו ההחמרות הכי רבות שאפשריות.
גדעון יגר
לא נכון.
קריאה
ממש לא נכון.
גדעון יגר
לא עם משרד הבריאות.
היו"ר דוד אמסלם
גדעון, אני אוציא אותך. גדעון, פעם אחרונה, אני אוציא אותך.
עמירם רותם
מי שאחראי להרצת המודלים זה המשרד להגנת הסביבה. מי שבודק את המודלים, מי שמשפיע על התקנים, זה המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר דוד אמסלם
כמה משאיות ביום לקחתם במודל?
עמירם רותם
80 משאיות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע בימים הטובים כמה משאיות הורדנו למטה למישור אדומים? למעלה מ-300 ביום.
עמירם רותם
זה אתר ל-80 משאיות.
היו"ר דוד אמסלם
ואם יהיה 85, מה תעשו? רבותיי, ברגע שתתחיל הבנייה בירושלים, הרי אתה יודע לבד ש-80 משאיות זה צחוק מהעבודה.
עמירם רותם
לא, זה לפי הנפח היומי שהאתר אמור לטפל בו.
היו"ר דוד אמסלם
כמה קוב זה 80 משאיות? אתה יודע כמה?
עמירם רותם
כפול 25.
היו"ר דוד אמסלם
לא, משאית לא לוקחת 25 קוב, המשאיות הרגילות שמפנות זה בסביבות 10-12 קוב.
עמירם רותם
הלכנו לפי 25.
היו"ר דוד אמסלם
זה פול טריילר, שאין לו בכלל - - - אני אומר לך.
עמירם רותם
אני אומר שוב שהחמרנו, לקחנו שהאתר עובד כל היום בכל יום, בשיא התפוקה שלו, בגובה המרבי שלו, כי זה ואדי 30 מטר עומק, במקום הכי קרוב לתושבים, ועדיין אנחנו עומדים בתקן.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אתם בדקתם את הנושא של הניקוז של הגשמים שם?
עמירם רותם
כן, יש שתי חלופות עיקריות. חלופה ראשונה זה לייצר תעלה שמסיטה את המים מהמוקד שלה, כי זה ראש נחל, זה לא אמצע נחל, לכן אתה יכול לקלוט אותם ביציאה. הצבא עשה מתחת לעוטף את המובל שמנקז, משם לקחת את כל המים ומעבירים אותם לצד השני, לעוקף את המילוי. זו אופציה אחת. אופציה אחרת זה לייצר הזדמנות למים, לקלוט אותם, לעשות פארק, לעשות דברים שקולטים את המים, כמו שבתכניות אחרות שמנסים לעשות, כמו שעשו בעמק הצבאים. זו אחת החלופות. מבחינה הנדסית רשות הניקוז ים המלח, שהיא האחראית, אישרה את התכנית עם ה - - - פנימה.

דבר אחרון להגיד, המשרד להגנת הסביבה דרש מאיתנו להקים תחנת ניטור, לנטר את האבק. זו אמירה מאוד ברורה, אם לא נעמוד בתקנות בניטור האתר לא יעבוד. פשוט מאוד. זו הייתה גם ההחלטה של הוועדה המקומית, יהיה ניטור רציף של האבק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל ניטור רציף לא עוזר אם עוברים את התקנים. מה הרקע ולמה אתם צופים להגיע? אלה שתי שאלות פשוטות.
עמירם רותם
זה פשוט מאוד. אנחנו מצפים למדוד את הרקע, מצפים לעמוד בתקנים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה הרקע היום? אתה לא יודע מה הרקע?
עמירם רותם
הרקע היום שהמשרד קבע, 37 מיקרוגל למטר קוב. על מנת לעשות את החיזוי המשרד קבע - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה לא יודע מה הרקע שם?
עמירם רותם
המשרד קבע את הרקע לכל אזור בארץ. ב-2014 - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל מה הקיים, אתה יודע?
עמירם רותם
37 מיקרוגל למטר קוב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה מה שנקבע על ידי המשרד שזה הרקע המותר?
עמירם רותם
נכון. לא המותר - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני שואלת אותך מה קיים.
היו"ר דוד אמסלם
היום אין שם זיהום.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, אבל זה מדבר, יש אבק, יש רקע. מה זאת אומרת?
קריאה
אבל הוא נמדד, הוא לא נקבע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש שם, אתה לא מודד? אתה לא יודע?
עמירם רותם
הרקע הטבעי, אני עוד פעם עונה, לא הרקע הנמדד, המשרד קבע אותו. הוא עשה את זה כדי שנוכל להריץ את כל המודלים. כאשר לוקח את הרקע הטבעי ומוסיף את האבק שייווצר מהאתר אנחנו לא עוברים את התקן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לכמה אתם מגיעים?
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב לי כרגע. אני לא מבין בזה, זה לא חשוב לי כרגע. אני שואל שאלה, משרד הבריאות היה בלופ הזה?
עמירם רותם
משרד הבריאות היה בלופ בזמנו, בוועדה המחוזית יש נציגים של משרד הבריאות.
היו"ר דוד אמסלם
והם אישרו את זה?
עמירם רותם
בטח, הייתה התייחסות - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה ההתייחסות של משרד הבריאות? הם פה?
עמירם רותם
רגע, סבלנות, אני אומר, בשלב התכנוני ישבו עם נציגים של משרד הבריאות והם לא התנגדו לתכנית. אמרו בפירוש, גם אמרו בדיון הקודם שמי שמטפל בנושא של אבק, מבחינת משרד הבריאות, זה המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. משרד הבריאות, מה העמדה שלכם?
עמירם רותם
הוא נכנס לתמונה. בבקשה, הם יציגו את העמדה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אבל כתוב במפורש, משרד הבריאות בדק ומתנגד לתכנית.
היו"ר דוד אמסלם
מה משרד הבריאות אומר?
איזבלה קרקיס
בוקר טוב לכולם. קודם כל שמי ד"ר איזבלה קרקיס מאפידמיולוגיה סביבתית. אחרי שקיבלנו את כל המסמכים ולמדנו את המסמך הסביבתי אז הגענו למסקנה שקודם כל מדובר שם על תת אומדן של התכנית. מבחינת היקף העבודה ומבחינת הרמות של המזהמים שאמורות להגיע שם, אנחנו הבאנו מספר מסמכים והסברנו את עמדתנו שמדובר כאן על הערכה מוטעית של רמת המזהמים. מדובר על קביעה של הרקע על בסיס נתונים סטטיסטיים ולא בדיקה מקומית. אנחנו לא יודעים מה הרקע הספציפי במקום וזאת אחת מהטענות העיקריות שלנו כשביקשנו לפני קבלת ההחלטות לבדוק מה הרקע ולאחר מכן להתחיל בכלל לדון על אפשרות של תוספת.

על פי התכנית, על פי המסמך הסביבתי שכרגע יש בידינו, אנחנו רואים שהערכים המתוכננים שאמורים להגיע אליהם לפי המודל הם הרבה יותר גבוהים מערכי יעד על פי חוק אוויר נקי וזאת הסיבה העיקרית שאנחנו מתנגדים לכך. עקב המרחק הקטן מהתושבים וגם שלא נלקחו בחשבון שינויי רוחות, כיווני הרוח שקיימים, וגם היקף הפעילות כולל משאיות ובכלל תוספת של תחבורה שאמורה להיות במקום, לדעתנו התסקיר לא נותן מענה כללי ואנחנו לא יכולים לאשר ולהסכים על התכנית.
היו"ר דוד אמסלם
איזבלה, אתם אמרתם להם את זה בוועדה?
איזבלה קרקיס
בוודאי.
היו"ר דוד אמסלם
והם לא קיבלו את העמדה שלכם?
איזבלה קרקיס
בשלב של הערר התקבלה החלטה, למרות שהתנגדנו, שניתן לאשר את התכנית, אבל לעשות לפני כן ניטור מקומי כדי להבין מה תמונת המצב. לדעתנו ההחלטה היא שגויה, קודם צריך לעשות את הניטור ולהבין מה המצב ורק אחר כך להגיע להחלטות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אני רוצה להעביר להתייחסויות של חברי הכנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפשר לשמוע נציג מהתושבים?
היו"ר דוד אמסלם
איתן ברושי הלך, עבדאללה, בבקשה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
דנו על בעניין הזה כבר לפני והחלטנו להמשיך את הכיוון אחרי שבדקו הכול. יש הרבה מסמכים, שעות על גבי שעות אפשר לדבר, בקיצור המטמנה הזאת, אסור שהיא תקום שם. המקום שלה פסול מכל ההיבטים, הבריאותיים, הסביבתיים וגם החלטת משרד הבריאות בעניין ברורה, אין על זה מחלוקת שצריך חלופות למקום הזה. זה פוגע קשות בבריאות. אני לא מדבר על אדמות, הפקעת אדמות וכל מיני דברים, זה תושבים, זה פוגע קשה מאוד בבריאות וההפסד, לא רק הכלכלי, הבריאותי, שיהיה מהמטמנה הזאת הוא עצום. עצום מאוד. אסור בשום אופן שהתכנית הזו אכן תעבור.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר'ה, אני מבקש בקצרה, בגלל שבעשר אנחנו מסיימים ומתחילים בדיון אחר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, תודה על הדיון הזה ועל המעקב. אני הצעתי את העניין הזה בהצעה רגילה במליאה ודיברתי על העניין של עיסאוויה ועל המטמנה ועל הגן שאמור גם לקום ולהפקיע כ-500 דונם מהקרקע שבין אל עיסאוויה לבין א-טור. אני הזהרתי אז שזה לא יכול להיות ואי אפשר לקבל דבר כזה בלב שכונות וצפיפות רבה.

יש משל, אדוני, בערבית, שאומר 'קטעה ג'היזה כאולה כולי חטיב', יעני ששמענו את משרד הבריאות ואת העמדה שלו הזו צריך לשים סוף פסוק לכל הדברים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
תתרגם לנו את המשפט. הבנתי שזה איזה פתגם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה פתגם לפי האיסלם.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל תגיד לנו מה הוא אומר.
קריאה
דוד, אתה אומר שאין לך זמן, את זה אני אסביר לך אחר כך.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, זה ארוך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הרציו, שברגע שבא מישהו מוסמך ואמר את המילה האחרונה.
קריאה
חאלס, אין צורך לנאום יותר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
המילה האחרונה, אחרי משרד הבריאות מה ננאם, אדוני? אם משרד הבריאות אומר, 'אנחנו מתנגדים' זה כמו הדיון שהיה בשדה בריר, עם הפוספטים בערד, ששר הבריאות בא ואמר 'משרד הבריאות מתנגד' - - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אבל הם לא בעלי המילה האחרונה, זו הבעיה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז זה צריך להיות במשרד הבריאות. יש חלופות, צריך לבדוק את החלופות האלה, לא יכול להיות, אדוני, שיבחרו בחלופה הקלה של הפקעת קרקעות של תושבי אל עיסאוויה וראס חמיס וכל השכונות האלה ולכן צריך באמת לשים סוף לזה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, אוסאמה. זוהיר בהלול, בבקשה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
בקיצור נמרץ, זכותם של האנשים, דודי, להגנה על בריאותם היא זכות בסיסית וחובתנו כאן בכנסת להגן על הזכות הבסיסית הזו ולא ייתכן שאנחנו כבר בפעם השלישית מתכנסים - - - אני רוצה שדודי ישמע אותי, אינני יודע בדיוק מה הן הסמכויות שלך, אבל צר לי שראש עיריית ירושלים, כנראה מעבר לכבודו להגיע לדיונים כאלה שבהם אנחנו מטפלים בבריאותם של מאות בני אדם, הן יהודים והן ערבים.
קריאה
אלפים, עשרות אלפים.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אלפים. אז איך יכול להיות שראש עיריית ירושלים אף פעם לא מגיע לישיבות האלה?
נחמן שי (המחנה הציוני)
הוא היה פה ביום ירושלים.
היו"ר דוד אמסלם
זוהיר, זה לא משנה. בואו נעבור לעניין.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הייתה מצגת על ירושלים ב-2020, עד 2020 לא יהיה - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, בסוף לא יהיה לנו זמן לדבר.
נחמן שי (המחנה הציוני)
סתם הערת אגב.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
הערות האגב של מר שי הן הערות חשובות. עוד מילה על ועדת התכנון, נדמה לי שאתה מייצג את מינהל התכנון? איך אתה מעז לומר כאן שבשל זמינות ונגישות השינוע בחרתם במקום הזה. אין בושה, אין בושה על הפנים של אנשים שמייצגים את המדינה לומר את הנימוק המופרך הזה. האם בשביל הזמינות של השינוע וההוזלה בהוצאות אתם דורשים מאנשים לשלם בחייהם? באמת יש גבול לבושה. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חבר הכנסת בני בגין, בבקשה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
תודה. אני חושב שאנחנו צריכים להיות, אדוני היושב ראש, אני פונה אליך, זהירים כדי לא לנסות או אגב החלטה לשנות סדרים יסודיים. השאלה הזאת של הקמת מפעל מסכן, בית חרושת, בית מלאכה, שיש בו סיכון כזה או אחר, רעש, התפוצצות של מכלי גז, היא דבר יום ביומו בתכנון בארץ ואי אפשר לעבוד אלא בעזרת תקנים, ואי אפשר לעבוד, כידוע לי, אלא בעזרת מודלים. אז יכול להיות פה מודל הולנדי ופה מודל יותר מחמיר, אבל קשה יהיה, אני מסתכל עשר שנים קדימה, עד שלא יימצא מכשיר יותר טוב אז יהיה מאוד קשה להקים מפעלים, אלא אם כן הם יוקמו במדבר ויש כבר ערעורים אפילו על המטמנה בדודאים. אז אנחנו שומעים את זה. לכן צריך להחליט אם אנחנו רוצים לשמור על השיטה ביסודה, לבדוק אם היא מתאימה לעניין זה אם לאו.

שתיים, קשה לי בדרך כלל לקבל, וגם כאן, מצב שבו הממשלה מדברת בריבוי קולות. אני תמיד מבקש שהממשלה תבוא בקול אחד. שלושה, אני לא יודע האם על פי החוק משרד הבריאות הוא הרגולטור החוסם, הרגולטור הקובע בסופו של דבר. אם כן, אז בסדר, אז האחרים ייתנו חוות דעת ומשרד הבריאות יקבע. אני אומר את זה גם לגבי שדה בריר. אבל קודם כל שהממשלה תבוא בקול אחד. אני מבין שלמשרדים שונים יש דעות שונות.

הבעיה שאני חושב שאנחנו מזהים כאן היא שהתוצאות של הבדיקות והאישורים בעקבות הבדיקות, לפחות על ידי הגנת הסביבה ועיריית ירושלים, הן נראות על פניהן לא סבירות. זאת אומרת הדמיון שלי מתקשה לקבל את זאת. אני רגיל לנתונים ורגיל למספרים ואני רק אומר לכם, חברים, שהתוצאה היא שקשה לשכנע, נאמר כך, בייחוד שלא לזכותכם עומד היום משרד הבריאות.

אז אני חושב שהשאלה היא האם ניתן לגבש חוות דעת מקצועית על סמך סקר יותר מעמיק מאשר מסמך סביבתי, איך זה נקרא? מטעם היזם, כדי שאפשר יהיה להגיע גם לוועדת הערר ולשכנע ביתר שאת. המצב היום הוא כזה, אתם רואים גם את התגובה, קשה לומר שהיא לא אנושית או סבירה.

מה שאין לנו, אדוני היושב ראש, אין לנו מושג ברגע זה על חלופת האפס. זאת אומרת נניח שלא תוקם שם מטמנה אז מה הן המסקנות? מה כן יקרה? ייסעו משאיות, לאן הן ייסעו? אנחנו גם את זה לא יודעים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לאן הן נוסעות היום?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני שואל, בסדר. לא קיבלנו, לי אין הבנה, כחבר הוועדה, מה היא החלופה בהיעדר חלופה אחרת. בישיבה הקודמת אכן הוצג סקר החלופות המחוזי, אני לא זוכר את פרטיו, אני לא זוכר למה נפסלו אתרים אחרים, אבל אם לא יהיה שום אתר, אז אני מבקש שבישיבה זאת, או בישיבה הבאה, יוסבר לנו מה יקרה. מה יקרה? תיעצר הבנייה בירושלים? יבנו פחות? לא 80 משאיות, 20 משאיות. אני לא מכיר את הנתון הזה, אני חושב שהוא צריך להיות לנגד עינינו. אני מציע מכל מקום, אדוני היושב ראש, שעד לישיבה נוספת של הוועדה עם נתונים שיהיו יותר משכנעים, לפנות לוועדת הערר ולבקש שלא תאשר בשלב זה את התכנית, עד אשר נדע והכול יידעו יותר. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה.
קריאה
יש לנו פה סרטים.
קריאה
מבקשים זכות דיבור לתושבים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
יש צדיקים שמלאכתם נעשית בידי אחרים.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך. אנחנו מכירים. חבר'ה, זה כבר דיון שני שאני עושה, לא כל פעם מתחילים מהתחלה. בפעם הקודמת אתם הסברתם את עמדתכם, הכול מצוין, הבנו.
יעל גרמן (יש עתיד)
על הדברים של חבריי אני רק אוסיף ואבקש לקבל החלטה שאנחנו כולנו נקבל אלטרנטיבות, אני מבינה שיש. אנחנו לא קיבלנו את המסמך, אני חושבת שמן הראוי שנקבל אותו ונדון בו.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת יעל פארן, בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תודה, אני גם אהיה קצרה. בעצם מהדיון כאן עלה משהו שאני נתקלת בו שוב ושוב, שהמשרד להגנת הסביבה שוכח שהוא צריך להגן על הסביבה ועל התושבים ממפגעים סביבתיים. אני מצטערת לומר זאת, פה בסוף מגיע משרד הבריאות ונהיה צדיק בסדום. לא ייתכן שנציגי הגנת הסביבה, גם מהעירייה וגם מהמשרד, בכלל לא יודעים על מה הם מדברים, תסלחו לי, איזה מפגע זה הולך לייצר. אתם לא יודעים, אתם לא יודעים אפילו מה נתוני הרקע שם. בעיניי זה מחדל. אנחנו מנסים לפתור מפגעים במקומות אחרים וככה בהינף יד מייצרים מפגעים חדשים איפה שבכלל לא צריך אותם.

אני מבקשת מהוועדה לבקש ממינהל התכנון את הדיון שנערך בוועדת העורכים של תמ"א 14ד', תמ"א למטמנות עפר או מטמנות, בנושא הזה נידון שם ואני מבינה שוועדת העורכים לא פרסמה את הפרוטוקול שלה ואני מאוד מבקשת לדעת מה נידון שם באפריל 2016. אני שוב קוראת לוועדה לדרוש הקפאת התכנית הזאת עד שהדברים יובררו עד תומם. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חבר הכנסת באסל גטאס. קודם כל אני מברך אותך על זה שחזרת אלינו, בבקשה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אני שמח, כבוד היושב ראש, חברי הכנסת, שאני חוזר - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא צודק, לפחות כנאפה היית מביא, משהו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה רמדאן.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אתם צריכים להביא לי כנאפה.
היו"ר דוד אמסלם
ברמדאן אנחנו מוותרים לך.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
שאני מתחיל את חזרתי בוועדת הפנים דווקא בנושא שהוא כל כך קרוב ללבי ולהיסטוריה של הקריירה שלי, בעניין מאבקים על איכות הסביבה. אבל אני מגלה שמשנות ה-90, כשעוד לא היה תקן איכות אוויר בישראל, אנחנו נאבקנו והבאנו את התקן הגרמני ועבדנו מול המשרד לאיכות הסביבה שיקבל אותו, שיאמץ אותו, הדברים לא השתנו הרבה.

בקיצור נמרץ אני מציע, כי אין זמן ממש להיכנס לעומק, שהוועדה תבקש תסקיר מקיף של השפעה על איכות הסביבה, תסקיר מדעי. אני יודע שהיום אנחנו לא יכולים לכפות מי יעשה את זה, היזם צריך לפעול, אבל אני גם מציע לך שנשלב ידיים, אדוני היושב ראש, נשנה את החוק שיהיה - - - אני הצעתי שתקום רשות שהיא תהיה אחראית על תסקירי איכות הסביבה והיזם ישלם אגרה, כמו שמשלמים כל ה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק התכוונו לזה. תודה רבה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב ראש, התחילו לדבר פה על שני דברים כל כך חשובים, אחת, שהתכנית היא ל-80 משאיות ושתיים, שהקבלנים לא יסכימו. אני לא מבין, ואם לא יסכימו הקבלנים? אז שלא יסכימו הקבלנים. מי צריך לקבל את דעתם, אם יסכימו או לא יסכימו? זו ממש בדיחה. וכבוד היושב ראש, לדבר על 80 משאיות, להכניס ושישלמו אגרה, זה הפסדי. אז ברור שהמטמנה הזו הופכת להיות פיראטית ולא תעמוד אפילו במה שהם דיברו. אז 80, זה לא בא בחשבון.
גדעון יגר
איך 80? התכנית מדברת על 300-500.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני יודע מה זה 80 משאיות, אני מהנדס ואני יושב בדיוק מה זה, זה התחום שלי. אני יודע מה זה 80 משאיות, ב-80 משאיות האתר הזה יהיה הפסדי, הם לא יעשו אתר כזה הפסדי.

אין תסקיר סביבתי, זה מה ששמענו, ואנשים צריכים לדאוג לתושבים הקיימים ופה יש פגיעה בשלושה מרכיבים עיקריים. האחד זה האבק, שתיים זה הרעש, שלוש זה הפקעת המקרקעין. התכנית הזו היא לא תכנית להטמנה אלא היא תכנית פוליטית, היא באה כדי להפקיע קרקעות ולחסום את האפשרות של התרחבות הכפרים האלה. לפי הנתונים שאני שומע פה, היא לא תכנית כדי לקלוט את הפסולת, היא תכנית פוליטית.
היו"ר דוד אמסלם
חאג' יחיא, תודה רבה. אני לא מסכים איתך, אני מכיר אותה, פה בקטע הזה לא מסכים, אבל לא חשוב.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בסדר, אתה לא מסכים, אבל זו דעתי וזו המסקנה שהגעתי אליה.
היו"ר דוד אמסלם
אכרם חסון, בבקשה.
אכרם חסון (כולנו)
אדוני היושב ראש, לעניות דעתי צריך להתנגד להקמת האתר משני טעמים, הדבר הראשון, אנחנו לומדים מהטעויות ומההחלטות שהתקבלו בעבר בעניין מפרץ חיפה ותושבי חיפה. היום אנחנו בוכים על החלב שנשפך אז והמדינה צריכה לשלם מאות מיליונים כדי לתקן את ההחלטות שהיא בעצמה קיבלה כאן. לכן כדאי ללמוד גם מהעבר. מצד שני, לא יעלה על הדעת, אני הייתי גם יושב ראש ועדת תכנון ובנייה, הייתי חבר ועדה מחוזית והייתי ראש עיר, לא יעלה על הדעת שהתושבים, כאשר מדובר באיכות חייהם, מדובר בבריאות הציבור, אתם תדרכו עליהם, לא תשאלו אותם, לא תשתפו אותם, והם הגוף הכי חשוב והכי חיוני שם. אתם באים לפגוע בהם וכאילו שהם לא קיימים, לכן אנחנו צריכים לשמור עליהם.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חבר הכנסת נחמן שי, בקצרה, ברשותך.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני אומר שלושה משפטים. יש פה בוועדה קונצנזוס שההצעה הזו היא גרועה. אני לא מבין למה אתם מתעקשים עליה. גם לכנסת יש לפעמים מקום לומר משהו. הכנסת הזאת מלווה את ירושלים, את העירייה, בהרבה סימפטיה, אבל כשזה מגיע לרגעים כאלה פתאום העירייה נעלמת. אז אני מציע, תקפלו את התכנית, תשקלו אותה מחדש, תבדקו ותחזרו אלינו עם הצעה אחרת. זה יספק את כל הנוכחים בחדר הזה, ויותר מזה, זה יספק את התושבים, גם היהודים וגם הערבים.

אני מבקש מחבריי הערבים, זה לא נושא פוליטי. אני עוד פעם אומר, יש לנו מספיק נושאים פוליטיים, זה נושא אנושי ממדרגה ראשונה, איכות החיים של האנשים שגרים שם.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני באמת רוצה להצטרף לדברים של כל החברים. אני לא זוכרת כאן קונצנזוס כזה גדול. אני חושבת שהתכנית הזאת, אפילו עוד לפני העמדה של משרד הבריאות, שהיא ברורה, הייתה צריכה להיפסל על הסף. מה, מטמנת פסולת בניין בלב שכונות מגורים יהודיות, ערביות, ליד האוניברסיטה וליד בית חולים. הרי זה כל כך ברור שיש כאן השפעה סביבתית, השפעת אבק, השפעת אוויר, על 100,000 איש. זו השפעה היקפית ואני חושבת שהעדות הכי טובה לדברים של חברי נחמן שי זה העובדה שבאמת ועדי שכונות מכל השכונות הערביות מסביב, מכל השכונות היהודיות ומבית החולים הדסה הר הצופים והאוניברסיטה התאחדו כולם ביחד וכולם אומרים 'חבר'ה, אתם השתגעתם'.

אז באמת אני חושבת שאין לנו כוועדת הפנים אלא לאמץ את העמדה הזו, קודם כל לעצור את ה - - - ואני חייבת להגיד לחבריי שדרשו חלופות, חלופות זה חשוב, חלופות זה נכון, אבל קודם כל מה שצריך לעשות זה לא להקים את המטמנה הזו במיקום הזה. זה דבר שלא יעלה על הדעת. אחר כך נמצא חלופות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. הדוברת האחרונה לפני שאני מסכם, ד"ר אסנת לבציון קורח, מנהלת בית חולים הדסה הר הצופים, בבקשה.
אסנת לבציון-קורח
קודם כל תודה על רשות הדיבור. אני באמת מצטרפת לכל הדברים שנאמרו. מעבר לנושא של תושבים, שזה אפריורית נכון בכל מקום, אנחנו מדברים על בית חולים שהוא ממש שכן, בית חולים שיש לנו את המרכז לסיסטיק פיברוזיס, שאנחנו כולנו יודעים שזו מחלת ריאות קשה מאוד, ילדים מכל הארץ, והאמת היא כבר לא ילדים, יש לנו אדם בן 60 גם עם סיסטיק פיברוזיס, מטופלים בהר הצופים, מגיעים לבית החולים. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה עוד להזיק למטופלים שלנו.

מעבר לזה, אני חושבת שבהזדמנות זו חשוב לציין, דיברנו על ערבים-יהודים, שהדסה הר הצופים מהווה דוגמה מדהימה לדו קיום ואנחנו מראים איך הדברים קורים, גם מטפלים וגם מטופלים. אז תודה.
קריאה
מילה אחת, מאוד חשוב.
היו"ר דוד אמסלם
למה אתה חושב שזה חשוב?
קריאה
כי זה משהו טכני שבלעדיו כל הישיבה הזאת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע מה, בוא נשמע את המילה מה זה חשוב ואני רוצה לסכם.
קריאה
אני חוזר על מה שנאמר פה, יש לנו דיון בוועדת ערר. אם לא תתקבל פה החלטה שהתכנית הזאת נעצרת או מוקפאת מחר היא יכולה להתקבל, ידחו את העררים, אנחנו נמצאים עם תכנית שתאושר, מפורסמת ברשומות, הופכת להיות מעשה חקוק סטטוטורית. חייבים לעצור את זה עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. לא קידמת אותי.
קריאה
צריכים לבטל את זה, אנחנו צריכים לעצור את זה עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך.
קריאה
כולם פה בקונצנזוס. לקבל החלטה אופרטיבית לאן אנחנו - - - בלי דרך חזרה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
מיטל אלקוקין
רק לבקש משהו.
היו"ר דוד אמסלם
תחדשי לי משהו.
מיטל אלקוקין
תחנת מעבר דנו נחנכה עם אבן פינה בצורה מאוד יפה כדוגמית למה שהולך בעצם להיות לנו כשתהיה מטמנה. יש לנו תמונות שאנחנו יכולים לשלוח.
קריאה
הנה נמצאים שם.
מיטל אלקוקין
אוקיי, לא ראיתי. בתחנת המעבר הזו כרגע יש מגרסות. כמות האבק והרעש שיש לנו, אני באופן אישי מוכנה לתת לך אישורים רפואיים על עצמי שאני כרגע עם אלרגיה והילדה שלי גם מתחילה אלרגיה ואנחנו רק בהתחלה. זו רק דוגמית, זו תחנה קטנה.
ג'מיל סנדוקה
שלום לך. אני יושב ראש ועד השכונות מחוץ לגדר, 80,000 בן אדם. יש שם את המחסום של המעבר שאנשים עומדים שם שעות בתור וגם כל האבק שם ישפיע על השוטרים, ישפיע על אנשים. גם תחנת הרכבת הקלה נמצאת שם, גם זה ביטחונית לא טוב, הוא יביא לשם בעיות, אחר כך אנשי חמאס ואנשי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה מדבר כאדם שמתמחה בנושא ביטחון?
ג'מיל סנדוקה
כן. אני אגיד לך מה, אני עשיתי ב-800,000 שקל על חשבוננו, על חשבון התושבים, את הניקוז של המים מהגיחון. הם עבדו על הגיחון, אמרו לגיחון 'אין שם מטמנה', אנחנו דרשנו עכשיו 100 מיליון שקל מהגיחון שיעשו את הניקוזים של המים.
היו"ר דוד אמסלם
הנה, אתם רואים את המים.
ג'מיל סנדוקה
אלה צילומים שלי, זו עבודה שלי.
היו"ר דוד אמסלם
תראה את המים, עמירם. לא יודע איזה פתרונות, אבל תראה, זה נחל.
ג'מיל סנדוקה
אם תיפול הגדר הם אשמים בזה. תודה לך.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
תראה את זה למר ברקת.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לסכם. אחת, אני מבקש מוועדת הערער לא לקבל את ההחלטה לאשר את האתר כפוף לבחינת הדברים הבאים: אני מבקש להזמין תסקיר סביבתי מקיף, עמוק. דרך אגב, זה שונה מאשר אם אתה מקים אפילו איזה מפעל כזה או אחר, זה בהגדרה אבי אבות הזיהומים, אין דבר כזה. לכן צריך להיות כאן תסקיר עמוק, מונחה, רק לנושא הזה.

דבר שני, אני מבקש לקבל את חוות הדעת הכתובה של משרד הבריאות שמציג את עמדתו הרפואית בנושא הזה של האתר הזה, מה הנזקים הרפואיים הבריאותיים שאמורים להיות לתושבים בהנחת עבודה שהאתר הזה יהיה פעיל.

דבר שלישי, אני מבקש לקבל את האישור, אני רוצה לקבל את כל המסמכים, על סמך מה הוועדה המחוזית קיבלה את ההחלטה שלה. אני רוצה לבחון אותם אני. אני רוצה לדעת מה קרה שם, כל המסמכים שהוגשו שם, אני מבקש תוך שבועיים להעביר לנו את זה למנהלת הוועדה. אני רוצה לקבל את כל המסמכים המקצועיים שהיו מונחים לפני הוועדה המחוזית ועל בסיסם היא קיבלה את ההחלטה המדוברת. אני מבקש גם לשמוע שוב פעם את התושבים.
קריאה
למה אתה אומר שוב פעם? הם לא שמעו אותנו פעם אחת. ראש העיר לא פגש אותנו פעם אחת.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, לא להפריע לי, עזבי, עכשיו זה לא דיון על ראש העיר, לא על עיריית ירושלים ולא על הקרקעות.

כאן אני מבקש לקבל את כל הנתונים האלה תוך שבועיים. במקביל, בלי נדר, אני אזום סיור של הוועדה לאתר, אני רוצה שאתם תבואו ותסבירו לנו גם את כל הנושא של ניקוזי המים. אני רוצה שתבואו, מי שקיבל את ההחלטה, שיסביר לי ולוועדה איך יכול להיות שהמים כנראה מחלחלים, אני לא יודע איך, איך הזיהומים והאבק לא מפריעים לתושבים ואיך הסדר התנועה בכלל מסתדר שם ברמת המשאיות. זה דבר שעד עכשיו לא מתיישב בכלל במוח שלי. איך אתם רוצים לשלב מאות משאיות בכביש ראשי.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אתה ביקשת בתוך שבועיים? לא התכוונת לתסקיר?
היו"ר דוד אמסלם
לא, ביקשתי לקבל תוך שבועיים את החומר שהיה מונח בפני הוועדה המחוזית, שעל בסיסו היא קיבלה את ההחלטה. אני רוצה לקבל את תכנית התנועה, אני רוצה לקבל את תכנית הניקוז ואני רוצה לקבל את המדדים של זיהום האוויר.
קריאה
וחלופות.
היו"ר דוד אמסלם
וכל החלופות שנבחנו ונפסלו. אני רוצה לעשות עבודה אצלי, להזמין אנשי מקצוע מהכנסת שיבחנו את הדברים האלה. משהו פה מוזר בעיניי, זה לא הגיוני. זה הדבר הכי לא הגיוני שנתקלתי בו בשנים האחרונות. עברו בפניי הרבה מאוד תכניות, אבל דבר כזה, אנחנו פסלנו אותו, אנחנו בעירייה פסלנו אותו לפני 15 שנה. אנחנו. זו חלופה שעלתה ואני הורדתי אותה, עם המחלקה לאיכות הסביבה, פתאום היום מה קרה? לכן אני מבקש לקבל את החומרים. אמרתי תוך שבועיים.

אקיים סיור בעניין הזה, בתקופה הקרובה, ואני מבקש להפנות, כמו שאמרתי, לוועדת הערער שתשקול חזרה את הכול מחדש כפוף למכתב שאנחנו נקבל ממשרד הבריאות, שלדעתי, כך אני מבין, שבנושאים של בריאות מי שאמור להוביל את הסיפור זה משרד הבריאות. הוא ממונה על הבריאות. אני לא מכיר מישהו אחר שממונה על הבריאות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר לבקש גם שתבקש את הפרוטוקול של ועדת העורכים של תמ"א 14ד'? הם דנו בזה ואני הבנתי שהם מסתירים את ה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הם דנו ב - - -
קריאה
הם פסלו את האתר הזה.
קריאה
רק משפט, אינפורמציה. יש פרוטוקול של הצוות המטפל בהכנה של תמ"א 14ד', הפרוטוקול מאפריל 2016, לא מזמן, פסל את נחל אוג כאחת מהאלטרנטיבות למחוז ירושלים. פשוט לא מופיע שם. מופיעים שני אתרים לבדיקה, נחל אוג לא מופיע בהם.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. זה מה שאמרה חברת הכנסת יעל פארן וזה מה שרשמנו בפרוטוקול. אריה, אתה רוצה איזה משפט?
אריה לוי
משפט. יושב ראש הוועדה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים, חבר המועצה, אני מבקש שהתסקיר לא יבוצע באמצעות עיריית ירושלים. אסור.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאמרנו.
אריה לוי
לא, זה לא נאמר. שהתסקיר לא יהיה מטעם ה - - - אולי העירייה תממן, אבל היא לא תהיה אחראית על מה בודקים ומה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס אם זה יהיה דרך העירייה או דרך הוועדה, אל תגזים, אבל בוודאי לא דרך היזם. אני אגיש הצעת חוק לגבי הנושא הזה של היזם בשם הוועדה, זה לא קשור, זה עלה מהדיון.
אריה לוי
העירייה היא היזם פה, בגלל זה אי אפשר שהיזם יזמין. הוא יכול לממן, אבל לא לבצע.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, מאה אחוז.

תודה רבה, רבותיי. תודה רבה לכולם ושיהיה המשך שבוע טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים