ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/06/2016

תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשע"ו-2016, בדבר הסדרת ההובלה של מטענים וחמרים מסוכנים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 258

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ד בסיון התשע"ו (20 ביוני 2016), שעה 9:30
סדר היום
תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשע"ו-2016, בדבר הסדרת ההובלה של מטענים וחומרים מסוכנים
נכחו
חברי הוועדה: יעקב פרי – מ"מ היו"ר

עבד אל חכים חאג' יחיא

רועי פולקמן

יעקב פרי

עיסאווי פריג'
חברי הכנסת
דב חנין

אוסאמה סעדי
מוזמנים
סגן מנהל אגף מטענים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - בני אביעד

הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - הילה הדר

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - עומר אבירם

תשתיות אנרגיה ומים, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רז שרלין

תשתיות מים ואנרגיה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - לידה שרלין

מנהל מינהל דלק, משרד האנרגיה והמים - חן יחיאל בר יוסף

כלכלן ראשי במינהל הדלק והגז, משרד האנרגיה והמים - נחום צבי יהושע

עוזר ראשי הלשכה המשפטית, משרד הכלכלה והתעשייה - שדי מנשהאוף

המפקח על משקולות מידות וסטנדרטים, משרד הכלכלה והתעשייה - יצחק קמחי

יו"ר, מועצת המובילים והמסיעים - גבי בן הרוש

מנכ"ל חברת דלק שינוע בע"מ, חברות להובלת דלקים - יהודה אוחיון

סמנכ"ל לוגיסטיקה דור אלון, חברות דלק - אייזיק וורצל

מנהל אגף אספקה ורכש, סונול, חברות דלק - אילן ראודניץ

מנכ"ל, המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה - יוסף אריה

ראש תחום מערכות יישומים, עובדי הכנסת - שרון כהן

ראש מועצה אזורית ערבה תיכונה - אייל בלום

- נתאי קימרון

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
רכזת תחום פרלמנטרי בכירה הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשע"ו-2016, בדבר הסדרת ההובלה של מטענים וחומרים מסוכנים
היו"ר יעקב פרי
בוקר טוב, אני שמח לפתוח את שבוע הדיונים של ועדת הכלכלה. בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים בדיון על תקנות שירותי הובלה בדבר הסדרת ההובלה של מטענים וחומרים מסוכנים. עוד בכנסת הקודמת, אני חושב, דנה ועדת הכלכלה בנושא החשוב הזה, הסדרת הפיקוח על הובלת מטענים וחומרים מסוכנים, מתוך רצון, מתוך מגמה, מתוך מטרה להביא לביטול צו הפיקוח שנועד לשמש מצבי חירום. זאת אומרת, ממצב חירום למצב שגרה.
איתי עצמון
לעניין הובלת דלק.
היו"ר יעקב פרי
לעניין הובלת דלק. ברור. היה דיון שהתקיים ב-28 באוקטובר 2015, והוועדה דחתה אז את בקשתו של משרד התחבורה לתקן את התקנות, שכן במהלך הדיון - - -
הילה הדר
תרשו לי רק לתקן, נדמה לי שזה ב-2014. יכול להיות שזה ב-2014 ולא ב-2015?
איתי עצמון
2014.
היו"ר יעקב פרי
בהחלט יכול להיות. תודה לך. התברר שמשרד התחבורה אז לא קיים התייעצויות עם הגורמים הנוגעים בדבר, עם רשות החירום הלאומית, עם משרד הביטחון וצה"ל, עם חברות הדלק – כל מי שיכול להיות מושפע מתיקון התקנה להובלת דלק לשעת חירום, ואז יושב-ראש הוועדה דרש ממשרד התחבורה לקיים עבודת מטה ותיאום בשיתוף כל הגורמים הנוגעים בעניין, ואחר-כך להגיש לוועדה נוסח מתוקן ומתואם לדיון נוסף.

על-פי משרד התחבורה, כפי שדווח לי, תקנות שירותי הובלה מובאות בפני הוועדה היום, בדיון שאנחנו מקיימים ברגע זה, תואמו מול משרדי הממשלה, הגורמים הרלוונטיים, ויש יכולת להסדיר הובלת מטענים, לרבות חומר מסוכן, באמצעות רישיונות מתאימים או רישוי מתאים ופיקוח על המפקח על התעבורה.
הילה הדר
כבר היום דרך תקנות שירותי הובלה.
היו"ר יעקב פרי
אני יודע. עם זאת, אתמול עד היום בבוקר התקבלו טענות, טלפונים, מענות ותלונות. אתמול התקבל בלשכתי מכתב מטעם המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה, שבו נטען כי לא נעשתה עבודת מטה מול חברות הדלק וכן הועלו במכתב טענות על כל מיני תיקונים מסוימים. היו לי גם פניות מיושב-ראש איגוד חברות הדלק ומחברות דלק ספציפיות, כמו שאמרתי עד הבוקר, מוקדם בבוקר, ולטעמי אפילו יותר מדי מוקדם בבוקר, שלא היה תיאום מספיק והתיאום לא מקובל עליהם.

אני מחזיק בידי כמובן את מכתבו של ישראל כץ, של שר התחבורה, נמצאים פה נציגי משרד התחבורה. מה שאני מבקש בפתיחת הדיון זה קודם כול לשמוע את ההתייחסות של משרד התחבורה, אחר-כך את התייחסות חברות הדלק או אלה שמייצגים את חברות הדלק, ואז נראה עד כמה אנחנו יכולים להתקדם, מה אנחנו יכולים כבר לתקן ומה אנחנו יכולים כבר לעשות. כן, אדוני.
איתי עצמון
קודם אני מציע שהמשרד יציג את עיקרי התקנות.
היו"ר יעקב פרי
ודאי. לזה התכוונתי.
הילה הדר
התיקון הזה שלפנינו למעשה מאגד בתוכו מספר עניינים של מספר משרדי ממשלה ומשרד התחבורה, כשהיעד העיקרי הוא לעניין רישיון מוביל שמוּצא על-ידי המפקח על התעבורה. יש כאן עניינים שנוגעים גם למשרד הכלכלה וגם למשרד האנרגיה והמים, כשהמטרה, כפי שציינתי, להנהיג תיקון שמאפשר בסופו של דבר לתכלל את ענייני הובלת הדלק ולהביא לידי ביטול את צו הפיקוח לעניין הובלת דלק.

העניין היחיד שנותר למעשה היום בצו הפיקוח הוא העברה של בעלות, על מנת שהאות לא תיהפך מתה לגמרי. מכיוון שפקודת התעבורה כבר קובעת הסדרים לעניין העברת בעלות, בין היתר ברכב שהוא מכלי, עדיין מקיימים את אותה דרישה, והמפקח על התעבורה נותן את האישור הזה כחלק מאותה העברת בעלות. כך לפחות מבחינת אנשי המקצוע, זה המידע שקיבלתי.

העניינים הנוספים הם, כמו שאמרתי קודם, יצירת התוויה מתכללת של העניינים הנדרשים עבור המפקח על התעבורה, שהוא יראה שאלה העניינים שמתקיימים, וזה קיים בתקנה 7 המוצעת.

העניין היחיד שאני מבינה שחברות הדלק טוענות שיש להן איזה קושי אתו כאן – ושוב פעם, אפשר להיכנס להעמקה מבחינת הוועדה, כדי להבין מה הקושי ועד כמה באמת העניין של הטמפרטורה, שתצוין בשטר המטען, יוצר איזה קושי שהוא בלתי ניתן לביצוע – זה לא משהו שמשרד התחבורה נדרש אליו, זו היתה דרישה של משרד האנרגיה.
היו"ר יעקב פרי
האם יש כאן נציג של משרד האנרגיה? יש.
הילה הדר
אני אשמח מאוד כשנגיע או כבר עכשיו, לפי מה שתמצא לנכון, להציג את הצורך בעניין הזה. כפי שאני לפחות קיבלתי את השרביט ממי שטיפל בזה קודם, מבחינתנו קיימנו את כל הדרוש על מנת להביא בידי הוועדה את הנדרש.
היו"ר יעקב פרי
אני מאוד מודה לך. נשמע אולי משפט ממשרד האנרגיה לגבי הסוגיה שציינה עו"ד הילה, ואז ניגש לחברות הדלק, לכל הטוענים. בבקשה.
נחום צבי יהושע
בקצרה מאוד. סוגיית הטמפרטורה היא סוגיה חשובה מאוד. ההבדלים מבחינת נפח המטען שהלקוח מקבל בסופו של דבר – כאשר הוא מקבל אותו כדלק חם, נפח המטען או נפח האנרגיה שהוא מקבל הרבה יותר נמוך ממה שבפועל הוא צורך. זאת אומרת, כאשר הוא מטעין, הוא מקבל דלק חם, הנפח, בגלל הצפיפות - - -
היו"ר יעקב פרי
מה זה נפח? נפח זה כמות?
נחום צבי יהושע
נפח זה נפח בליטרים.
היו"ר יעקב פרי
זאת אומרת, כמות הליטרים.
נחום צבי יהושע
כאשר הטמפרטורה גבוהה, כמות האנרגיה שנמצאת באותו נפח יותר קטנה בגלל הצפיפות הגבוהה, כאשר החומר מגיע ללקוח, מתקרר, ואז הוא עושה בו שימוש, כמות האנרגיה בפועל שהוא מקבל היא הרבה יותר נמוכה.

סתם לסבר את האוזן, אם אנחנו מדברים על דלק שמתקבל בסולר, דלק שמתקבל ב-20 מעלות לעומת דלק שמתקבל ב-40 מעלות, ההבדל למטען של 10,000 ליטרים הוא סדר גודל של 150 עד 200 ליטר בגלל הבדלי הצפיפות.
היו"ר יעקב פרי
אוקיי. אני חושב שהבנו. הטוענים. בבקשה, אדוני.
יוסף אריה
אני המנכ"ל של המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה ומנכ"ל איגוד חברות הדלק. נמצאים אתי מספר אנשי מקצוע מתוך החברות. אני רק אתייחס לעניין הטכני, ואחר-כך אני אעביר למומחים להסביר בקצרה.
היו"ר יעקב פרי
אין שום בעיה, רק שכל אחד יקצר.
יוסף אריה
בשנת 2014 היה דיון בוועדה הזאת. הוועדה קבעה שיהיה דיון עם החברות. לא היה דיון. זה לא בסדר. זה קורה יותר מדי פעמים. זה לא בסדר, מאחר שזה גם נושא חדש, זה אפילו לא נושא שעלה ב-2014.
היו"ר יעקב פרי
למה לא היה דיון עם החברות?
הילה הדר
להבנתי – אני עובדת עם אנשי המקצוע – סברו שזה לא עניין שאמור לייצר איזה קושי, אלא עניינים שכנראה כבר קיימים בפועל בשטח.
היו"ר יעקב פרי
אף אחד לא התכוון לקושי, היה כאן דיון – אני כמובן לא בא אליך אישית בטענות, את מייצגת את משרד התחבורה - - -
הילה הדר
אני מצרה על המצב.
היו"ר יעקב פרי
היתה החלטה של יושב-ראש הדיון, אם אינני טועה, חבר הכנסת וקנין, שאמר: אני לא יכול לאשר את התקנות – וזה היה כבר לפני שנה – כי אני מבקש שיהיה תיאום. לו היה נעשה תיאום עם חברות הדלק, היו שותים קפה, מתחבקים אחד עם השני, וזה היה בא אפוי ומוכן פה לדיון. אתם מייצרים לי קושי. יכול להיות שאני אוכל לפתור אותו או נוכל לפתור אותו יחד - - -
הילה הדר
אדוני, חשוב לי רק לציין שהתקנות האלה השתנו. זאת אומרת, רוב העניינים שיצרו את הקושי מול רח"ל, מול כל מיני ארגונים נוספים, בין היתר להבנתי גם מול - - -
היו"ר יעקב פרי
היה צריך לשבת עם חברות הדלק, לשמוע אותן. אני מניח שחלק מהדברים היו מתקבלים, חלק מהדברים היו מובנים, וחבל.
הילה הדר
יכול להיות שמשרד האנרגיה אולי - - -
היו"ר יעקב פרי
לא כדאי לזרוק את זה אחד על השני. מבחינתי מי שמביא לפה את התקנות היום לאישור זה משרד התחבורה. סליחה, אדוני, הבמה שלך.
יוסף אריה
כשמביאים הוראה כזאת, גם אם יש מאחוריה רציונל, עדיין צריך לזכור שלנו יש ציים ענקיים של רכב, של מכליות וכו', ואנחנו צריכים לעשות התאמות. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להביא את האינפוט שלנו מהשטח, אם צריך או לא צריך. גם כך אנחנו עמוסים ברגולציה, אדוני היושב-ראש, אנחנו לא חיים עם זה.
היו"ר יעקב פרי
אין ספק.
יוסף אריה
ברשותך, על מנת לקצר, אני אעביר את זכות הדיבור לאילן.
היו"ר יעקב פרי
רק תגיד לי לפני שאילן פותח בזמר – תאמר לי איפה יש בעיה שאמורה להקשות עלי, עלינו, על חברי הוועדה, כשאני לצערי היום חבר הוועדה היחיד. איפה יש דברים שאתה חושב שצריך לשנות, צריכים עוד תיאום, מקשים, בלתי אפשריים וכיוצא בזה?
יוסף אריה
רק במשפט אחד, הנושא העיקרי שהוא גם חדש ולא הועלה על-ידי משרד התחבורה הוא נושא הטמפרטורה.
היו"ר יעקב פרי
זה יותר משרד האנרגיה לפי דעתי, אבל נגיע לזה. אילן.
אילן ראודניץ
אני מנהל אגף אספקה של סונול. מתוקף תפקידי אני עוסק בכל הנוגע לרכש הדלקים, הניפוק שלהם, ההובלה שלהם, וכדומה. מעבר לדברים הטכניים שיוסי כבר דיבר עליהם, יש שלושה נושאים שמופיעים בתקנות, לא רק הטמפרטורה, שמציקים ומפריעים לנו, ואכן לא דובר אתנו כדי להגיע להבנה או לשמוע מה מפריע ולמה.

נתחיל עם הטמפרטורה, כי זה הדבר היותר מהותי. קודם כול, ברמה הטכנית, אני אגיד משפט אחד, כי אני לא רוצה להיכנס לפרוצדורות הכימיות. המטרה של משרד האנרגיה, כמו ששמענו פה, היא להגיע להבנה מול הלקוח בין מה שאנחנו טוענים שהוא קיבל לבין מה שהוא קיבל, להגיע למכנה משותף.

מי שמכיר את העולם הזה בתוכן, יודע שטמפרטורה לא תספיק, הוא צריך לקבל פה פרמטרים נוספים שלא מופיעים – אני מדבר על צפיפות – צפיפות וטמפרטורות זה לא אותו דבר. הפרמטרים לא קיימים וצריך יהיה לטפל בזה, לראות מה עושים עם זה בפועל. לשים טמפרטורה זה ייצור כאוס שאין לו פתרון כרגע, ואחר-כך זורקים את הכדור למים, ומישהו יצטרך לטפל בו בהמשך. זה בקצרה לנושא של האם בכלל טכנית אפשר לשים, כדי שזה ייתן את המטרה שנחום דיבר עליה.
היו"ר יעקב פרי
ישיג את המטרה.
אילן ראודניץ
מעבר לדבר הזה, צריך לזכור שגם משרד האנרגיה בפרסומי המחירון שלו מציין מחירים שונים לטמפרטורה X וטמפרטורה Y. זאת אומרת, גם הוא מכיר בעובדה שאם מספקים בטמפרטורה מעשית, זאת שמתקבלת במכלית, המחיר יותר נמוך מטמפרטורה אחרת שהיא יותר נמוכה. ולכן מבחינת הלקוח בסוף, זה לא משנה – הכמות תרד, המחיר יעלה, התוצאה תהיה אותו דבר, הוא גם לא מרוויח, לכן צריך לדבר על זה. אם אין טעם, למה לעשות דברים שיוצרים קושי, לא פשוט לעשות אותם ולבוא במגע עם הלקוח?

דבר נוסף זה מול רשות המסים. יצא לי הבוקר לשוחח בשיחת ועידה עם אנשי רשות המסים, האנשים של ערן יעקב. בסופו של דבר, אם חברות הדלק יחייבו את הלקוח בכמות פחותה יותר, אין היגיון שנשלם בלו ומע"מ על כמות גבוהה יותר. נצטרך לעשות משהו מול רשות המסים או שיתקנו את החוק. משהו מחוק הבלו צריך לבוא לידי ביטוי והנושא הזה לא נדון כלל, והם הסכימו להיפגש אתנו במהירות האפשרית כדי לדון בו, כי יש לזה משמעויות. לא נשלם על X פלוס Y כשאנחנו מוכרים X. לפחות לא נראה שום היגיון על פני השטח שנשלם מסים על חומר שאנחנו לא מוכרים. זו כרגע לשון החוק.
היו"ר יעקב פרי
זה בתקנות או שזה - - -
איתי עצמון
זה לא המסגרת החוקית הרלוונטית.
אילן ראודניץ
אלה המשמעויות.
יוסף אריה
זה רק מחדד כמה הדיון היה חסר.
אילן ראודניץ
ואכן הם מתכוונים לשבת אתנו לבחון את זה, אבל אנחנו צריכים את הזמן.
היו"ר יעקב פרי
ומשפט אחרון.
אילן ראודניץ
דבר נוסף. בתקנות יש חובה להתקין מונים - - -
הילה הדר
אין חובה להתקין מונים.
אילן ראודניץ
כדי לקבל רישוי למכלית צריך להתקין - - -
איתי עצמון
האם אדוני מחזיק את הנוסח המעודכן?
היו"ר יעקב פרי
תטען את הטענה האחרונה שלך. בכל מקרה ניתן לעוד דובר אחד ואחר-כך נתחיל לקרוא את התקנות. תוך כדי קריאת התקנות אני אתן לכל אחד לומר את אשר על לבו.
אילן ראודניץ
אנחנו מבינים שיש שם חובה להתקין מונים על מכליות סולר ונפט, שזה מהלך מאוד בעייתי. אני אסביר את זה בהמשך, אם תרצו. הוא לא נדון אתנו, ולא מבינים את המשמעויות שלו.

אם אנחנו מבינים נכון, היום משאית שנושאת קובייה של 1,000 ליטר צריכה להיות נדונה ברישוי שלה כמו מכלית, וגם הדבר הזה יוצר איזה קושי שלא נדון אתנו ולא נשמעו ההסברים מדוע וכו'.
הילה הדר
לא הבנתי את השאלה.
אילן ראודניץ
אנחנו קוראים את התקנות, יש שם הנחיה שכל נשיאת 1,000 ליטר ומעלה - - -
הילה הדר
היום זה על 10,000.
אילן ראודניץ
בסדר. 10,000 זה מכלית. 1,000 ליטר זו קוביית פלסטיק שלוקחים על משאית פשוטה. הפכתם את המשאית הפשוטה למכלית בעל כורחה, בלי להבין שעשיתם את זה.
היו"ר יעקב פרי
תודה רבה. לפני שאנחנו קוראים את התקנות ומתייחסים אליהן, אני רוצה לתת למר שרלין רז, בעל תחנות דלק, להתייחס.
נחום צבי יהושע
גם אני אתייחס.
היו"ר יעקב פרי
בבקשה, אדוני, רק בקיצור.
רז שרלין
אני אעשה את זה קצת בקיצור. אני רק אגיד שתי מילים. אני מכיר את ענף הדלק מעצם הבעלות של המשפחה על מספר תחנות, גם בדור אלון, גם בפז, גם בסונול, בעבר גם בדלק, כך שאנחנו מכירים את הענף די טוב.

מה שאני רוצה לטעון פה זה דבר מאוד פשוט. הכול היה אפשרי וקיים, בתי זיקוק הנפיקו שטר מטען כבר ב-2006, כשהפלא ופלא, בניגוד לכל מה שנאמר פה, ושאמרו שזה יהיה מסובך, יש פה גם את הכמות הנדרשת, גם את הכמות ב-15 מעלות, גם את הצפיפות. כל מה שצריך בשביל לדעת על מה צריך לשלם וכמה, כתוב פה. הפלא ופלא, אנחנו רואים שהטמפרטורות הן 31 מעלות, 40 מעלות, ככל אשר עולה על לבם.
היו"ר יעקב פרי
"לבם" של מי?
רז שרלין
של בתי זיקוק בעבר, היום זה חברת פז שרוצה לנפק.

מה קורה? המכלים שלנו הם בתוך האדמה ולא למעלה, ברור לחלוטין שאם זה יגיע ב-40 מעלות, אצלנו למטה זה יהיה סביב ה-15 מעלות. הדלק שלנו מצטמצם, אנחנו משלמים יקר עבור מה שלא קיבלנו - - -
היו"ר יעקב פרי
יש לכם פחות כמות.
רז שרלין
יש לנו פחות כמות.
לידה שרלין
זה מראה כמו חוסר.
רז שרלין
זה יוצר מצב של חוסר וגם הבאתי דוחות שמראים את הדבר הזה.

מאז שפז קנתה את בתי הזיקוק היא החליטה שהשורות האלה כנראה מיותרות. אז אין לנו את הליטר - - - ואין לנו את הצפיפות ואין לנו את הטמפרטורה ואין לנו את הפרמטרים שהיו. כלומר, זה היה במחשב, הוציאו את זה מהמחשב, כל השורות האלה נמחקו - - -
היו"ר יעקב פרי
הטענה שלך היא - - -
רז שרלין
אנחנו לא יכולים לדעת מה אנחנו מקבלים. מישהו עשה את זה במזיד.
היו"ר יעקב פרי
סליחה, תן לי להבין. הטענה שלך שזה יוצא מבתי הזיקוק לתחנת הדלק, הטמפרטורה כאשר המכל מוטמן, בתחנת הדלק שלך או שאתה מייצג, יש פחות כמות ואתה משלם על יותר.
נחום צבי יהושע
נכון.
רז שרלין
זאת הטענה הראשונה. הטענה השנייה היא שכל הנתונים האלה שמסבירים לכם כמה זה מסובך, כמה זה קשה ובלתי אפשרי – כל הנתונים האלה משנת 2006, יש לי פה מלא דוחות של בז"ן, שאפשר להציג אותם לוועדה, ולתת כעדות – הנתונים האלה נמצאים, זה קיים במחשב, פשוט מחקו את השורות האלה בשביל שאף אחד לא יוכל לדעת, אף אחד לא יוכל לתבוע ואף אחד לא יוכל לעמוד על שלו ולהגיד כמה לקחו.
היו"ר יעקב פרי
הבהרת את הטענה באופן ברור לחלוטין. אדוני.
גבי בן הרוש
תודה רבה. אדוני היושב-ראש, פה אני שומע צרות של עשירים, אני רוצה להתייחס לחוק שירות ההובלה של חומרים מסוכנים.

החוק חוקק ב-1997, התקנות ב-2001. כיום בישראל יש קרוב ל-1,000 חברות הובלה שמתעסקות במטענים והובלת חומרים מסוכנים, ו-10,700 מובילים שמשנעים חומ"ס. חסר לי פה המשרד לאיכות הסביבה, כי הוא נוגע לנושא הזה.

לפני התקנות אני רוצה להראות מספר סוגיות. בחוק שירותי הובלה, בשביל שאני אקבל רישיון להוביל דלק או חומרים מסוכנים, אני חייב שיהיה מגרש ברשותי עם שמירה או בבעלותי.
היו"ר יעקב פרי
חניון.
גבי בן הרוש
אני יכול להצהיר פה שיותר מ-60% לא עומדים בחוק ומקבלים את הרישיון לשינוע חומרים בישראל. דבר שני, לא קיימים פקחים במשרד התחבורה. התקנים שם כמעט ולא קיימים, אין מי שיפקח. יש פצצות מתקתקות בכבישי הארץ יומיום. מכלית של חומרים מסוכנים שהיא ריקה היא יותר מסוכנת מאשר היא מלאה ברמת הפיצוץ.

למה חסר לי המשרד לאיכות הסביבה? כי נתקלתי בבית המשפט, כשלחברת הובלה החרימו משאית לשילוח חומרים מסוכנים, דרשו ממנו היתר רעלים. מסתבר שהמשרד בא וטוען שהוא כפוף לחוק שירותי הובלה, ומי שרוצה לשנע חומרים מסוכנים חייב היתר רעלים.

הלכתי לבדוק מה המשמעות של היתר רעלים. הסיפור הוא פשוט, לשלם ערימה של 2,800 שקל ולקבל את אותם המסמכים של משרד התחבורה.
השופטת שאלה אותי
מה אתה מציע בעניין הזה? ביקשתי שהמחלקה המשפטית במשרד התחבורה והמשרד לאיכות הסביבה יאחדו את התקנות. אנחנו לא יכולים לחיות פה כשכל אחד יש לו התקנות והחוקים שלו, ואנחנו חשופים פה גם באחריות אישית וגם בנושא שאני לא צריך להסביר, גם ביטחוני וגם בטיחותי.
היו"ר יעקב פרי
תודה רבה, גבי. משרד האנרגיה, רק לנושא של הטמפרטורה.
נחום צבי יהושע
רציתי להתייחס למה שמר ראונדיץ אמר, לעניין טמפרטורה מעשית. יש לנו ציון אחד של טמפרטורה מעשית, שזה נרמול מ-15 מעלות לטמפרטורה של 25 מעלות ומעלה. זאת אומרת, זה מקדם יחיד, ולכן זה לא נותן מענה לבעיה כפי שחודדה פה על-ידי מר שרלין.
היו"ר יעקב פרי
אתה מסכים אתו?
נחום צבי יהושע
מסכים. מסכים.
היו"ר יעקב פרי
על-ידי אישור התקנות, האם אנחנו מזיקים לו, משאירים את המצב הקיים או משפרים?
נחום צבי יהושע
משפרים.
היו"ר יעקב פרי
איך אנחנו משפרים?
נחום צבי יהושע
על-ידי ציון הטמפרטורה ניתן יהיה לחשב באופן מדויק מה תחולת האנרגיה שהלקוח מקבל.
היו"ר יעקב פרי
לא בטוח שהוא מסכים לכך.
יוסף אריה
אנחנו לא מסכימים עם הטענה. הטענה לא נכונה. אפילו המקדם לא היה נכון.
היו"ר יעקב פרי
רבותי, עד עכשיו התנהגנו כאנשים אחראים, אולי כדאי להמשיך כך. נתחיל לקרוא את התקנות, תוך כדי קריאת התקנות, אחרי כל תקנה, מי שיש לו להעיר, יעיר, ונבדוק אם אפשר לאשר, אי-אפשר לאשר.
איתי עצמון
אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה להעיר טרם קריאת נוסח התקנות. הנוסח שמונח כרגע על שולחן הוועדה, כפי שכל המוזמנים רואים הוא ב"עקוב אחר שינויים". לאחר שיחות שהיו לי עם עו"ד הדר ועם אנשי משרד התחבורה ניסינו לדייק את כוונת משרד התחבורה בנוסח התקנות, ואלה השינויים שאתם רואים כאן. אני מציע שעו"ד הדר תסביר לאחר קריאת התקנה את השינויים.
היו"ר יעקב פרי
בקולך הענוג נשמח שתקריאי לנו. אחרי כל סעיף אני אשאל אם יש הערות, אם יש תיקונים, ואנחנו נדון בו, נאשר או לא נאשר.
הילה הדר
"תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-24 לחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 (להלן – החוק), בהסכמת השר להגנת הסביבה" - - -
היו"ר יעקב פרי
מחקנו.
איתי עצמון
התקבלה הסכמה מעודכנת עם ממלא מקום השר החדש, השר כחלון.
היו"ר יעקב פרי
זה נשאר "בהסכמת השר".
הילה הדר
"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-24 לחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 (להלן – החוק), בהסכמת השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 26 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:".

ככל הנראה יש פה סעיף הסמכה רלוונטי, שהוא סעיף 14(ב), זה עניין של הסמכה פרוצדורלית לעניין התקנה שאנחנו מתעסקים אתה.
היו"ר יעקב פרי
איך מוסיפים את זה?
איתי עצמון
אין בעיה. אנחנו נוסיף את זה בפתיח לתקנות, סעיפים, 7, 14(ב) ו-24.
היו"ר יעקב פרי
תיקון תקנה 1.
הילה הדר
תיקון תקנה 1

1.

בתקנה 1 לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 (להלן- התקנות העיקריות)-

(1) אחרי הגדרת "בודק קרינה מוסמך" יבוא:

""דלק" – חומר מסוכן מקבוצת סווג 3 לפי הספר הכתום, המשמש לבערה או להנעה ";

כאן הוסרה הפסקה שמונה סוגי דלקים. היא קיימת היום בצו הפיקוח שאותו אנחנו מעוניינים לתקן.
היו"ר יעקב פרי
כל מה שמחוק באדום.
הילה הדר
נכון. והחלק הראשון הוא החלק הרלוונטי. הוא לא כלול בצו הפיקוח והוא הרלוונטי מבחינת אנשי המקצוע, "סיווג 3 לפי הספר הכתום", כהגדרה של דלק.
היו"ר יעקב פרי
סעיף קטן (2).
הילה הדר
(2) אחרי הגדרת "הובלה בשכר" יבוא:

""הובלת דלק" – הובלת דלק במכלית דלק";

זה פשוט נדרש.
היו"ר יעקב פרי
סעיף קטן (3).
הילה הדר
(3) אחרי הגדרת "מוסר מטען" יבוא :""מוצר דלק"- כהגדרתו בצו הפעלת רכב (ניפוק דלק במכלית);

שוב, ההגדרה הזאת נדרשת לנו לאותה תקנה 20, וחשוב שנפעל לפי צו הפעלת רכב, מכיוון ששם יש הגדרה מדייקת יותר בעניין הזה.

"מכלית דלק" – רכב מסחרי שמותקן עליו מכל להובלת דלק שנפחו מעל 1,000 ליטרים, בין אם מחובר דרך קבע ובין אם אינו מחובר דרך קבע" ;
היו"ר יעקב פרי
כלומר, זה יכול להיות נגרר?
בני אביעד
לא. לא. אני מנהל תחום מטענים וחומרים מסוכנים במשרד התחבורה. בנושא של חומרים מסוכנים יש קטגוריות לדרישות מינימום לרכב שמוגדר כרכב להובלת חומרים מסוכנים. בנסיבות האלה קבוצה 3 מגדירה סולר, כי עד 1,000 ליטר אין צורך בהיתר להובלת חומרים מסוכנים. מדובר בכל סוג של תצורה, בין אם מכלית נגררת ובין אם מכלית ככלל על גבי משאית – תומך, נגרר, לא חשוב איך הדבר מיוחס. אותו דבר אם נוכל להביא במכולה, או באיזוטנק. באיזוטנק קטן, אם זה מעל 1,000 ליטר, הוא כבר צריך היתר להובלת חומרים מסוכנים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה התחולה הממוצעת של טנק?
בני אביעד
הגדולים זה 36,000 ליטר.
היו"ר יעקב פרי
גדול. עיסאווי, זה לא המשאיות הקטנות של גז.
אילן ראודניץ
אם יורשה לי להעיר - - -
הילה הדר
רק לדייק את ההגדרה - - -
היו"ר יעקב פרי
רבותי, נעשה את זה מסודר.
הילה הדר
אדוני, רק כדי לדייק את ההגדרה. בדיון שהיה לנו עם משרד הכלכלה לעניין הצורך שנפחו מעל 1,000 ליטרים, אנחנו סבורים שיש מקום להסיר את ארבע המילים האלה, "שנפחו מעל 1,000 ליטרים", על מנת להתאים את זה להגדרת דלק, שהוא מחובר לעניין קבוצת סיווג 3, בכל הנוגע למשרד הכלכלה, שהבדיקה שלו נדרשת להיעשות מאוחר יותר.
היו"ר יעקב פרי
את מציעה ב"מכלית דלק – רכב מסחרי שמותקן עליו מכל להובלת דלק שנפחו מעל 1,000 ליטרים" למחוק את "נפחו מעל 1,000 ליטרים"?
הילה הדר
כן, "בין אם מחובר דרך קבע" וכו', ואז הובלת דלק כבר מוגדרת לי למעשה, והיא מתחברת לדלק, ודלק הוא סיווג 3 לפי הספר הכתום. יש שם שלושה עניינים: 200 ליטר, 500 ו-1,000.
יוסף אריה
את יכולה לקרוא את ההגדרה?
אילן ראודניץ
לא הצלחנו להבין.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
- - - חלות עליו התקנות.
היו"ר יעקב פרי
רבותי, בואו נשמע מה ההצעה של משרד התחבורה.
הילה הדר
ההגדרה המוצעת היא ""מכלית דלק" – רכב מסחרי שמותקן עליו מכל להובלת דלק, בין אם מחובר דרך קבע ובין אם אינו מחובר דרך קבע".
היו"ר יעקב פרי
למה מחקתם את ה-"1,000 ליטרים"?
הילה הדר
מכיוון שהייחוס לעניין של מכלית הדלק הוא הדלק, והדלק מוגדר כחומר מסוכן מקבוצת סיווג 3 לפי הספר הכתום. יש שם שלוש קטגוריות - - -
היו"ר יעקב פרי
הנפח לא משנה?
הילה הדר
יש שם שלוש קטגוריות לנפחים: 200, 500 ו-1,000. ה-1,000 הוא קבוצת אריזה רק של סולר, ויש שם עוד שתי קבוצות אריזה כדי לתת מענה כולל - - -
היו"ר יעקב פרי
זה קיים בתקנות שירותי הובלה דהיום?
הילה הדר
דהיום. כן.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
גם פה צריך לתחום את המינימום.
הילה הדר
הוא תחום, זה 200, 500 ו-1,000.
בני אביעד
רק לחדד את מה שהילה העלתה. עד 200 ליטר מדובר על גפ"ם, 500 ליטר זה בנזין ו-1,000 ליטר זה סולר. כלומר, אלה דרישות המינימום.
היו"ר יעקב פרי
אני מבין. אתם חושבים שלא צריך כי זה קיים. מר אילן.
אילן ראודניץ
יש גם הובלה של חביות והובלה של קוביות לא עם סולר, והדברים האלה יוצאים לא ברורים עכשיו, כי הורדת את ההגדרה. אני לא מבין, אני לוקח שלוש חביות נפט ללקוח, עכשיו אני בקטגוריה של מכלית? נפט זה 159 ליטרים.
הילה הדר
לא הבנתי.
אילן ראודניץ
אני לא מצליח להבין מה נחשב משאית, לא מכלית.
הילה הדר
הובלת דלק. מה נחשב הובלת דלק. הגדרנו קודם דלק - ""דלק" – חומר מסוכן מקבוצת סווג 3 לפי הספר הכתום". קבוצת סיווג 3 מכילה שלוש אופציות: 200, 500 ו-1,000. אומר בני שכל אחד מהם הוא קבוצה מסוימת. לא הגודל של שלוש קוביות או ארבע קוביות, העניין הוא מה אתה מוביל, וזה מה שבאנו להסדיר בתקנות.
היו"ר יעקב פרי
אולי תכתבו להערה של אילן ושל חלק מחברי הכנסת: רכב מסחרי שמותקן עליו מכל להובלת דלק, לפי התקנות. זאת אומרת, תפנו לתקנות שירותי הובלה, 2001.
הילה הדר
התיקון הוא ב-2001.
איתי עצמון
התיקון כבר בתקנות האלה. כל המונחים וההגדרות נשאבים מכאן.
היו"ר יעקב פרי
הבנתי. אם אתם מורידים פה את ה-1,000 ליטר, מה שאפליקטיבי זה מה שקיים בתקנות.
הילה הדר
בדיוק.
איתי עצמון
כיוון שהגדרת דלק היא "חומר מסוכן מקבוצת סווג 3".
היו"ר יעקב פרי
אותי זה מספק. אתם תצטרכו לעשות את העבודה למה זה מתייחס, אבל זה נותן תשובות.
אילן ראודניץ
אם מכל הדלק של המכלית עולה על הכמות הזאת - - -
הילה הדר
הדלק הוא הרלוונטי.
אילן ראודניץ
מכל הדלק שלה, לא מה שהיא סוחבת. צריך לראות מה זה עושה, זה חדש. צריך לקרוא את זה, ללמוד את זה, לחשוב על זה, זה לא המקום.
היו"ר יעקב פרי
זה מספק, כי יש כאן תשובה. זה מניח את דעתי. עוד דבר, כל מה שנאשר ובכל זאת יהיו הרהורים, אתם מוזמנים לפנות אלי, לפנות לוועדה מיד, אפילו מחר או מחרתיים ואם נצטרך לעשות מקצה תיקונים או מקצה הסברים, נעשה דיון מחדש. לא נכפה עליכם דברים שהציבור לא יכול לעמוד בהם.

פסקה (4), ואחר-כך כשנגיע לסוף הסעיף נראה אם יש עוד הערות.
הילה הדר
(4) אחרי הגדרת "סוג הרישיון" יבוא:

"צו הפעלת רכב (ניפוק דלק במכלית)" – צו הפעלת רכב (מנועים ודלק)(ניפוק דלק במכלית), התשס"ח-2007. "

(5) אחרי ההגדרה "רכב" יבוא:

""תחנת תדלוק"- כהגדרתה בצו הפעלת רכב (ניפוק דלק במכלית)".
איתי עצמון
אני רק רוצה להעיר הערה.
היו"ר יעקב פרי
בבקשה.
איתי עצמון
הערת הבהרה. ההגדרה "רישיון להובלת דלק" נמחקה, מכיוון שמובהר, כפי שתראו בהמשך בהוראות האופרטיביות, שלא מדובר על רישיון חדש, אלא על קביעת תנאים ברישיונות המובילים הקיימים מסוגים מסוימים. לא מדובר על רישיון חדש.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני לא מבין אולי זה הוסבר לפני שנכנסתי, אני מתנצל. קודם לא היתה הגדרה לתחנת תדלוק?
איתי עצמון
לא בתקנות שירותי הובלה. לא היו בהן הוראות ספציפיות לעניין הובלת דלק. זו הפעם הראשונה שנכנסות הוראות מיוחדות לעניין הובלת דלק לתקנות שירותי הובלה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הבנתי. תודה.
היו"ר יעקב פרי
רבותי, לגבי סעיף 1, עם התיקונים ועם ההערה שהערתי שבמקרה שתחזרו הביתה וינזפו בכם ותרצו דיון מחודש, אפשר לאשר? יש הערות? אם לא. מי בעד?

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד

תיקון תקנה 1 אושר.
היו"ר יעקב פרי
אישרנו את סעיף 1 ועוברים לסעיף 2, תיקון תקנה 7.
הילה הדר
תיקון תקנה 7

2.

בתקנה 7 לתקנות העיקריות אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(א1)

לעניין רישיון מוביל כאמור בתקנת משנה (א), להובלת דלק במכלית דלק, המפקח לא ייתן רישיון כאמור ולא יחדשו, אלא אם כן לרשות המבקש מקום חניה מתאים לחניית המכלית באופן קבוע (להלן- חניון), ולחניון יש רישיון עסק תקף לחניון למכליות שניתן לפי פרט 2.2ו שבתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013; נוסף על האמור, המפקח רשאי להתנות מתן רישיון כאמור או חידושו, אם התקיים אחד מאלה, לפי העניין:

בהקשר של החניון, יש דרישה כללית שכאן הפכנו אותה לספציפית, על מנת לסבר את ההתייחסות לעניין הובלת דלק שכבר קיימת בסעיף 2 או בתקנה 2. אני כבר אומר אותה. היא כבר קיימת, תקנה 2 לתקנות שירותי הובלה, לרשות המוביל למתן שירות הובלה, "חניון – מקום מתאים לחניית רכב מסחרי, להנחת דעתו של המפקח, מבחינת מיקומו, סדרי התנועה, הכניסה אליו והיציאה ממנו". זה כבר קיים, רק שחידדנו את הדרישה.
גבי בן הרוש
זה לא קיים. זה קיים בתקנות.
הילה הדר
אנחנו מתקנים את התקנות.
היו"ר יעקב פרי
אומר גבי שנכון להיום 60% אין להם הסדרי חניון שעונים על התקנות האלה. אנחנו יכולים כמובן להתעלם ולאשר את זה, אבל השאלה היא אם יש איזה סיכוי שזה ישתפר.
הילה הדר
זה תלוי פיקוח.
גבי בן הרוש
ברשותך, אדוני היושב-ראש, הצעתי למשרד התחבורה כבר לפני כמה שנים, בגלל מצוקת כוח-האדם שיש להם, להגביל אותי. כשאני בא לחדש רישיון, לתת לי התראה של חודשיים, 60 יום קודם, כשאני בא לבקש רישיון – חידוש רישיון זה כול שנה, כולל חומרים מסוכנים – שהמשרד ידרוש ממני כמשרד הובלה להוכיח לו שיש מגרש בבעלותי או חשבוניות שנה אחורנית, שאני במקום מוסדר עם שמירה. זה פרט קטן שאפשר לבדוק בתנאי לחידוש הרישיון. זה לא נעשה עד היום.
הילה הדר
אדוני, זאת הדרישה כרגע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה זה לא נעשה עד היום?
הילה הדר
זה עניין של פיקוח. היום רישיון ההובלה לדלק - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה שווה חקיקה בלי פיקוח?
הילה הדר
זה בדיוק מה שאני באה להגיד ובדיוק מה שמציע מר הרוש. הוא אומר: תדרשו את זה ממני כשאתם באים לחדש לי את הרישיון. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.
גבי בן הרוש
התראה של 60 יום לפני החידוש.
היו"ר יעקב פרי
זה מה שהוא אומר, שתתנו התראה לפני החידוש.
הילה הדר
אולי תשקלו את האפשרות הזאת.
היו"ר יעקב פרי
לא "אולי תשקלו".
גבי בן הרוש
מה שוות התקנות אם כך?
היו"ר יעקב פרי
צריך לשקול להוסיף את זה לתקנות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה עם הפיקוח?
היו"ר יעקב פרי
נהרוג טורקי וננוח.
הילה הדר
מה שאני מבינה שיש קושי מבחינת כוח-האדם שאמון על הפיקוח.
היו"ר יעקב פרי
אם אתם נותנים התראה מראש, לפחות יש סיכוי שבעל הרישיון, מי שרוצה לחדש את הרישיון, יעשה מאמץ כן להעביר.
הילה הדר
אם הוא לא יעשה את זה, הוא לא יקבל רישיון. מה יותר מזה? זה כמו רישיון נהיגה – צריך לעשות בדיקות עיניים.
גבי בן הרוש
אני מצטער, אמרתם - - -
היו"ר יעקב פרי
גבי. גבי.
גבי בן הרוש
ברשותך, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב פרי
תן לה לסיים, אני אתן לך.
הילה הדר
כמו כל רישיון אחר, יש תנאים לקבלת הרישיון. השאלה אם מוציא הרישיון אמור ליידע: דע לך שבעוד חודשיים הרישיון שלך צפוי להסתיים, נא לספק זה וזה. לצורך הדוגמה ברישיון רכב – נא להציג בדיקת עיניים וכו'. אני סבורה שהיות שהבדיקה הזאת היא תנאי לקבלת הרישיון, מי שאמור לדאוג לכך, הוא אותו מבקש הרישיון.
גבי בן הרוש
ברשותך, אדוני היושב-ראש - -
היו"ר יעקב פרי
בבקשה.
גבי בן הרוש
- - לקחתי לפני בני את אבישי מיכאלי, שהיה ראש אגף המטענים, הבאתי אותו למשרד לאיכות הסביבה וטענתי מה שאני טוען עכשיו. הוא אמר: גבי בן הרוש מגזים. היא שאלה אותו שאלה פשוט – לכמה לא אישרת השנה ובשנה שעברה? הוא לא ידע לתת לי תשובה. ברישיון מוביל פתרתי את הבעיה, למרות שהקשיים שהערים משרד התחבורה. איך אני עובר טסט שנתי? אני חייב להראות במבחן הרישוי שיש לי רישיון מוביל. מה הבעיה להראות לכם מסמך שיש ברשותי מגרש או חשבונית? זה כל הסיפור.
הילה הדר
אבל זאת הדרישה, מר בן הרוש.
גבי בן הרוש
אתם לא מקיימים את זה.
היו"ר יעקב פרי
אתה מבקש לחדש את הרישיון, הם אמורים לאשר לך או לא לאשר לך.
גבי בן הרוש
נכון, להתנות את זה, להקשות עלי. חונות מאות משאיות שיוצאות מהנמלים עם ייבוא של חומרים מסוכנים, מורידים את השלטים. יש קוד בינלאומי בספר הכתום, הם מורידים את השלטים - - -
היו"ר יעקב פרי
אומר משרד התחבורה שיש לו בעיית כוח-אדם בפיקוח.
גבי בן הרוש
אז אל תעשו תקנות, אם כך, רבותי.
בני אביעד
מה שגבי בן הרוש מעלה זה דברים נכונים. הנושאים האלה עלו כבר בעבר. ולכן היום רישיון המוביל וההיתר להובלת חומרים מסוכנים מגיע באופן אוטומטי דרך האגף לעיבוד נתונים חודשיים לפני חידוש - - -
היו"ר יעקב פרי
מגיע לאן?
בני אביעד
לאותו בעל רכב. קורה ויש הסיטואציות האלה, שהוא לא משלם בזמן. היום יש שתי מגבלות: האחת, מה שהכנסנו, שהוא לא יכול לעבור טסט בלי שיש לו רישיון מוביל בתוקף, והשנייה, שמהווה קלף חזק מאוד, שהוא לא יכול לקבל החזרי בלו אם אין לו רישיון בתוקף.
גבי בן הרוש
אתה רואה שזה עובד. מה שאנחנו מבקשים עובד. עובדה.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו מצביעים על סעיף 2 - - -
הילה הדר
להמשיך להקריא?
היו"ר יעקב פרי
נקרא את כולו?
איתי עצמון
אני מציע שנקרא את כל תקנות המשנה.
הילה הדר
(1) לעניין מכלית דלק המספקת דלק לתחנת תדלוק, שבה מותקן חותם כמשמעותו בחלק 1 לתוספת לצו הפעלת רכב (ניפוק דלק במכלית) - החותם תקין לפי הודעת מעבדה מוסמכת כמשמעותה בתקנה 3(ג), ואין בה סעפת קבועה או זמנית לפי הצו האמור ;

(2) לעניין מכלית דלק המספקת סולר או קרוסין (נפט) ושמותקן בה מונה כהגדרתו בתקנה 29 לתקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-1963 - למכלית תעודת אישור אימות דיוק או אימות דיוק מחדש תקפה שניתנה לפי פקודת המשקלות והמידות, 1947;
היו"ר יעקב פרי
מר שרלין, זה לא פותר את העניין שלך או אמור לפתור?
רז שרלין
לא.
היו"ר יעקב פרי
למה לא?
רז שרלין
אנחנו רוצים שמה שיעשו שיחזירו את הטבלאות כמו שהיו קיימות בעבר. ב-2006 היה כתוב שם ליטר ב-15, צפיפות וטמפרטורה. מאוד פשוט.
היו"ר יעקב פרי
הבנתי.
הילה הדר
(3) לעניין מכלית דלק שבה מותקנים חותם ומונה כאמור בפסקאות (1) ו-(2), יחולו הוראות אותן פסקאות על החותם ועל המונה המותקנים במכלית.

כאמור אין פה דרישה להתקין חותם או דרישה להתקין מונה, וכל הדרישות הנלוות הן דרישות שנובעות מחיקוקים אחרים, בין היתר צו הפעלת רכב. וכל מה שבאים להסדיר כאן שבבואו לחדש את רישיון המוביל, כשיש לו חותם – אלה הבדיקות שהוא צריך להוכיח בפני המפקח, כשיש לו מונה – אלה הבדיקות שהוא צריך להוכיח בפני המפקח. אם יש לו את שניהם, הוא צריך להוכיח את שתי הבדיקות.
איתי עצמון
פסקה (1), האם אפשר יהיה להציג לוועדה מקצועית את הדרישה לגבי חותם ולגבי סעפת קבועה או זמנית?
חן בר-יוסף
אני מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. בעיקרון קבענו כללים, הוועדה גם אישרה כללים לעניין איך נמנע זיופי דלק בתוך תחנות הדלק. איך מונעים את זה?
היו"ר יעקב פרי
מה זה זיופי דלק בתחנות הדלק?
חן בר-יוסף
כאשר הגעת לתחנה ומישהו מהל. האשם המידי הוא בעל התחנה. בעלי התחנה באו וטענו: חברים יקרים, נהג המשאית עצר באיזה פינה, ערבב באיזה פרדס ובא אלי. אני ידעתי שהכול בסדר, שהוא יצא ממתקן מסוים, ולי לא היתה שום דרך לדעת שמשהו קרה בדרך. לכן כל משאית חויבה לשים משהו שנקרא "חותם אלקטרוני". חותם אלקטרוני נחתם, נסגר אלקטרונית.
היו"ר יעקב פרי
בבית הזיקוק?
חן בר-יוסף
בבית הזיקוק, במתקן המילוי. ואם אותו תא נפתח בדרך, יש נורית ירוקה שהופכת לאדומה. אלה תקנות ארוכות, אושרו פה בוועדה, חיות וקיימות.
איתי עצמון
צו.
חן בר-יוסף
אלא מה? הדבר הזה נבדק עד היום פעם אחת, לראשונה בחיי המשאית, לכאורה אמור להיבדק גם במתקני הניפוק, אבל אתה יודע, זו רגולציה אזרחית ולא דרך אלמנט של רישיון. הרעיון הוא שפעם בשנה בטסט השנתי ייבדק שאכן זה עובד. זה הכול.
היו"ר יעקב פרי
זה עובד?
חן בר-יוסף
זה צריך לעבוד.
היו"ר יעקב פרי
יש הבדל בין עובד לצריך לעבוד, אבל קצרה ידי מלהושיע.
איתי עצמון
אני רוצה לשאול לגבי פסקה (2) המוצעת לעניין תעודת אישור אימות דיוק או אימות דיוק מחדש, מה העלויות שכרוכות בהוצאת תעודה כזאת?
יצחק קמחי
אני המפקח על משקלות ומידות, משרד הכלכלה. העלויות היום של בדיקת מוני דלק של מתקן הן כ-906 שקלים לבדיקת מונה.
היו"ר יעקב פרי
כשצריך לעשות בכל כמה זמן?
יצחק קמחי
את הבדיקה, לפחות לפי מה שהוצע כאן כרגע או מה שדובר - - -
היו"ר יעקב פרי
אחת לשנה?
יצחק קמחי
דובר פה על אחת לשלוש שנים, אבל בעיקרון אנחנו מדברים על משאיות שמספקות דלק באופן מסחרי. צריך להסתכל על התקנות האלה כבאות לבוא ולהגן על הציבור. על מה אנחנו מדברים באותו סולר או נפט, שאני מתייחס אליו לפחות? מי שירושלמי ודאי מכיר את כל ועדי הבתים עם ההסקות המרכזיות, באה מכלית ואומרים להם: זה מה שנכנס. אם זה עבר דרך המונה והוא מדויק, מה טוב, אבל לא פעם המונה לא מדויק - - -
היו"ר יעקב פרי
המכלים שליד הבתים?
יצחק קמחי
לא. במונה של המכלית.
היו"ר יעקב פרי
המכלית שמספקת את הדלק.
יצחק קמחי
יש גם מקרים שיש לו תא מטען – אתם רואים, זה תא של 1,000 ליטר, הכנסתי 1,000 ליטר. הצרכן יודע? או הגברת מוועד הבית תטפס על המכלית ותראה את הדיפסטיק, אם יש לו שם?

אנחנו באים באיזו צורה לנסות לפחות, אני לא חושב שהתקנות האלה הן הפתרון האולטימטיבי – לנסות להגן על הציבור באיזו צורה, שהכמויות שהוא יקבל יהיו כמויות נכונות. זה נכון גם לחברות הדלק, כפי שהציג פה הנציג של בעלי תחנות הדלק. הם בפאזה אחרת, כשהם מקבלים את הדלק בצורה ישירה וגם לא דרך מונים, אלא יש הרבה מאוד מכליות דלק שהן כלל וכלל לא עם מונים, ובאמת אותה תעודת משלוח עם אותם חותמים היא הדבר היחיד שיש לו מדויק לגבי הכמות שיש לו, ואם זה לא מנורמל, מה שהוא אמר ככל הנראה נכון, והוא בסופו של דבר מקבל כמויות נמוכות. זה משליך עלינו, כי לא פעם הם מגלים חוסרים בתחנות הדלק, ואנחנו בודקים את כל פיות הדלק.
היו"ר יעקב פרי
השאלה היא גם איך אפשר למעט או להמעיט או להקל על התופעה שהוא ציין פה?
יצחק קמחי
אם אתה נותן את תעודת המשלוח עם נרמול ומתחשבן לפי זה, אתה מתחשבן בצורה נכונה. לבוא ולקבוע מה יהיה נכון או מה הטמפרטורה שצריך לנרמל לפיה, אם זה 15 מעלות כפי שנהוג בעולם, יש פה את מינהל הדלק, אני סומך עליהם שהם מומחים ממני לנושא. אני יודע למדוד. הפתרון האולטימטיבי, אני אגיד בסוגריים כי הוא לא רלוונטי, אם היינו שוקלים, כי המשקל לא משתנה. 1,000 ליטר, כשזה 1,000 קילו, זה 1,000 קילו, אבל זה יכול להיות 1,100 ליטר או 900 ליטר בגלל הטמפרטורה.
היו"ר יעקב פרי
הוא טוען שזה 900 והוא משלם בשביל אל 1,000.
יצחק קמחי
אם היו שוקלים את הדלק, זה היה פותר - - -
היו"ר יעקב פרי
זה 900 והוא משלם בשביל 1,000, נכון?
יצחק קמחי
הוא כאילו מקבל 1,100, כי זה דלק חם שמגיע - - -
יוסף אריה
אדוני, יש לזה משמעויות לשני הכיוונים. אני לא מתווכח על הנושאים של הפיזיקה והכימיה. אני אומר שאם רצו להעלות את הנושא הזה בדיון עכשיו, היו צריכים לעשות את זה כמו שהוועדה קבעה, דרך דיון מסודר ולא כגניבת סעיף שלא הופיע ב-2014.
היו"ר יעקב פרי
הבנתי.
יוסף אריה
יש לי הרבה מה להגיד מבחינה טכנית, אבל אני לא אגיד.
היו"ר יעקב פרי
תסיים.
יצחק קמחי
בדיקת האימות, שזו הבדיקה הראשונית של המונה לפני שהוא מתחיל לפעול, זו בדיקה שאנחנו עושים, ובדיקת האימות מחדש, שהיא בדיקה תקופתית, פשוט לבדוק שה-1,000 ליטר שהמונה מוציא זה 1,000 ליטר, ומה שהמוכר מוכר ומה שהצרכן מקבל זו אותה כמות. כמו שאמרתי, בדיקת מונה כזה היא בעלות של כ-900 שקל, אבל היא דורשת מתקנים מיוחדים כדי לבוא ולבצע את המדידה הזאת, איזה פרובר של 1,000 ליטר, שיזרים את אותם 1,000 ליטר דרך המונה וכמובן סירקולציה חזרה כדי לבדוק את הדברים.
חן בר-יוסף
יש מעבדות מיוחדות.
היו"ר יעקב פרי
תודה רבה. הערה קצרה, מר רז.
רז שרלין
אנחנו לא פעילים כבר מספר שנים בענף הדלק לחימום ביתי, וגם חברות הדלק מתחילות להדיר רגליהן מהתחום הזה, וזה הפך להיות תחום חצי עברייני, והסיבה היא מאוד פשוטה, מה שאתם מדברים עליו באמת קיים, מעטים האנשים שיודעים כמה הם מקבלים, בספק רב אם הם יודעים מה הם מקבלים. אני יכול להגיד שראיתי תופעות מאוד מוזרות בנושא הזה. אם אנחנו קונים בבתי זיקוק ויש מישהו שיודע למכור במחיר יותר נמוך ממחיר בתי זיקוק ללקוח, אנחנו צריכים לשאול שאלות את עצמנו, וצריכים בתקנות לחשוב טוב-טוב מה עושים עם הנקודה הזאת, כי גם חברות הדלק היום, מה שהן עושות, במקום שהן עצמן יספקו את הדלק ויהיו חשופות לבעיה הזאת, עוברות דרך סוכני משנה או ספקים שלהן שנותנים את השירות ללקוח.

אני באופן אישי, בתור אחד שעבד בתחום הזה ולא יכול היה להתפרנס ממנו, ולא בגלל שאני לא יודע למכור דלק, חושב שזה חמור מאוד.
יוסף אריה
אדוני הישוב-ראש, אני מוחה. אני חושב שחברות הדלק המסודרות עובדות לפי תקנות. אנחנו מסכימים עם כל הנושא של המונים. היחסים שלו עם הספקים שלו זה עניין שלו, זה לא עניין של הכנסת.
רז שרלין
מה הקשר לספקים? אני מדבר על לקוחות.
היו"ר יעקב פרי
בשולחנות שאני מנהל אנחנו לא רבים.
קריאות
- - -
יוסף אריה
אם הוא רמז, אם טעיתי ברמז, אני מתנצל.
היו"ר יעקב פרי
הוא רמז, לא הבנת ואני לא הבנתי, ואנחנו ממשיכים לקרוא את התקנות. לפני שנאשר אותן, אני אעיר כמה הערות שיאפשרו שינויים בשבועיים הקרובים.
איתי עצמון
תקנה 2 עניינה הוספת תקנת משנה (א1).
היו"ר יעקב פרי
אישרנו.

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד.

תקנה 2 אושרה.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו עוברים לתיקון תקנה 20.
הילה הדר
תיקון תקנה 20

3.

בתקנה 20 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(ד) בהובלת מוצר דלק, יכללו שטר מטען ותעודת מטען, נוסף על האמור בתקנת משנה (ג), גם את טמפרטורת המוצר הממוצעת כפי שנמדדה בעת העמסתו על גבי מכלית הדלק; טמפרטורת מוצר הדלק תירשם במעלות צלזיוס, בדיוק של עשירית המעלה".

מעבר למה שנאמר כאן, באופן אישי הייתי מציינת שאם מדובר פה בנתון, אמור להיכתב איזו פגיעה יכולה להיעשות כשמשהו נחשף לציבור. זו הערה אישית שלי.
היו"ר יעקב פרי
יש הערות להגדרה הזאת?
אילן ראודניץ
זו התקנה שעליה אנחנו מדברים. נתון, ככל שהוא יכול להיות פשוט, לא תמיד הוא פשוט, יש לו משמעויות לחברות הדלק, יש לו משמעויות לבתי הזקוק, יש משמעויות אחרות לחברות האחסון והניפוק, הדבר הזה חייב להיות נדון לפני זה, המשמעויות שהדבר הפשוט הזה לכאורה מייצר. אם הוא יביא לכאוס - - -
היו"ר יעקב פרי
אני מתקשה להבין, אין את הנתונים האלה, את הטמפרטורה, את הכמות? אני קורא כהדיוט, כתוב "בהובלת מוצר דלק, יכללו שטר מטען ותעודת מטען, נוסף על האמור בתקנת משנה (ג), גם את טמפרטורת המוצר הממוצעת כפי שנמדדה" - - -
רז שרלין
יש גם טמפרטורה, גם צפיפות, גם ליטר ב-15 מעלות – יש להם הכול, הם פשוט לא מפרסמים. הפסיקו לפרסם את מה שהיה.
היו"ר יעקב פרי
לי זה נראה יחסית פשוט, תסביר לי למה לא.
אילן ראודניץ
זה לכאורה עניין טכני. לא סתם משרד האנרגיה הביא את הסעיף הזה היום בפעם הראשונה, כי זה נראה טכני ופשוט. המשמעויות הנגזרות מהדבר הזה הן כבדות.
היו"ר יעקב פרי
מה? תסביר לי?
אילן ראודניץ
זה שנראה לכאורה שזה יפתור את הבעיות של תחנות הדלק - - -
היו"ר יעקב פרי
עזוב. אנחנו לא פותרים בעיות של מישהו ספציפי.
אילן ראודניץ
זה יגרום לכאוס.
היו"ר יעקב פרי
למה?
אילן ראודניץ
מכיוון שהמשמעות של הדבר הזה שהלקוח שמקבל את הדלק, עכשיו יכול לעשות איזה התחשבנות שהוא לא מבין בה, שיש מאחוריה הרבה נוסחאות שצריך לראות לפי מה עושים, צריכים להגדיר אותן, ובסופו של דבר המחיר מבחינתו לא ישתנה. אמרתי שגם אם הוא יחליט ויגיעו להסכמה שהוא קיבל בטמפרטורה נמוכה, המחיר יהיה יותר גבוה. מבחינת הלקוח אין שינוי, והבלגן מול עשרות אלפי, מאות אלפי, אולי מיליוני לקוחות, הוא כזה שמצדיק רגע מחשבה לפני העברתו כסעיף טכני פשוט.
היו"ר יעקב פרי
אילן, תסלח לי, אתה פוגע במידת האינטליגנציה - -
אילן ראודניץ
חס ושלום.
היו"ר יעקב פרי
- - של אלה שאינם נמנים על חברות הדלק, עזוב את תחנות הדלק. אני אזרח פשוט, רוצה את טובת האזרח, ואני לא רוצה לפגוע בתחנות הדלק ולא בחברות הדלק. אני קורא את זה כפשוטו, ונראה לי שאלה נתונים שאפשר להשיג, שהם לא בעייתיים להשגה, אחר-כך ההשלכות אם יש למר רז בעיות מול תחנות הדלק וכל זה, עם כל הכבוד וכל הסימפתיה, זה לא עניינה של הוועדה הזאת, צריך לפתור אותן, אבל התקנה הזאת נראית לי, כמי שיושב בראש השולחן הזה, כתקנה שגם חברות הדלק, גם הציבור וכולם יכולים לעמוד בה. היא נראית לי פשוטה. אני בטוח שלא באת חס וחלילה להטעות אותנו, אבל הדברים שאתה אומר זה שחוץ מחברות הדלק, אף אחד בסופו של דבר לא יבין. כל אלה שיקבלו את מה שכתוב כאן יבלבלו, יטעו, יטשטשו, לא יבינו. זה נראה לי מוזר, תסלח לי.
יוסף אריה
אדוני היושב-ראש, האחריות לתת את תעודת המשלוח ואת הטמפרטורה היא של המתקן המנפק. יש מתקנים מנפקים שיכולים לתת את זה, יש מתקנים מנפקים, לפי האינפורמציה שקיבלתי, שלא יכולים לתת.
היו"ר יעקב פרי
למה לא יכולים?
יוסף אריה
אין להם את הציוד לעשות את זה.
הילה הדר
יש תקנת תחילה.
יוסף אריה
כל הנושא של מה שיצא ממתקן הניפוק, כמה הגיע ואיך הגיע, דרך אותן בדיקות אימות, בדיקות אימות בתחנה, דרך בדיקות האימות של האקדחים בתחנה, האזרח יודע בדיוק מה הוא מקבל. אנחנו נכנסים פה לנושא חדש, לנושא של טמפרטורה, שיש לו משמעויות מבחינת הנפח. אני עוד לא יודע איך לפרש את זה. אני מציע שנקיים על זה דיון. אני לא בא ואומר כן או לא, אני גם לא נכנס לעניינים הטכניים. הוועדה קבעה שצריך לעשות על זה דיון ב-2014, הדיון הזה לא קרה. הוועדה הנחתה את הממשלה. אני גם לא בא לאדוני - - -
היו"ר יעקב פרי
הבנתי. אני כבר אומר לך מראש שבסיכום הדיון הזה נאשר את התקנות, אבל אני אתן שבועיים זמן לבוא ולבקש דיון מחודש באותן נקודות שאתם חושבים שצריך עדיין לקיים עליהן דיון, וזה יתקיים בוועדת הכלכלה. מה שתספיקו בשבועיים האלה לדבר עם משרד התחבורה, מינהל הדלק ושאר ירקות, אנרגיה וכיוצא בזה, אם תבואו לוועדה לדיון המחודש שנקבע בתוך שבועיים ימים מסוכמים, טוב, אם לא, הוועדה תקבע. תהיה לכם האפשרות לערער או להרהר ולערער.
חן בר-יוסף
אם אפשר, שתי התייחסויות.
היו"ר יעקב פרי
כן, אדוני.
חן בר-יוסף
האחת, מבחינת זמן ההתארגנות. מי שבשנים האחרונות לא השתמש - - -
הילה הדר
יש תקנת תחילה - - -
היו"ר יעקב פרי
סליחה, לא שמעתי אותך.
חן בר-יוסף
מי שמעיד על עצמו שהוא לא ערוך ולא מוכן, וממה שבדקנו למתקני הניפוק יש היכולת הזאת, יכול להיות שהם ניוונו אותה או שהיא התנוונה במהלך השנים האחרונות. אפשר להאריך את מועד התחילה. ממה שאני רואה פה זה 30 יום - - -
הילה הדר
לא, זה חצי שנה.
חן בר-יוסף
חצי שנה זה זמן התארגנות - - -
היו"ר יעקב פרי
אפשר גם להאריך את החצי שנה.
חן בר-יוסף
לא בטוח שחצי שנה צריך להאריך. זה דבר אחד.

דבר שני, צריך להבין, מדובר פה על נתון שהוא בסך-הכול קובע מה הכמות שקיבלת. זה כל-כך פשוט, זה נתון טריוויאלי, חייבים להעביר אותו. אחר-כך מה יהיה עם זה במשא-ומתן, כל לקוח וכל ספק יבחר מה הוא עושה.
היו"ר יעקב פרי
אדוני, גם מי שלא מבין, מבין את זה.
חן בר-יוסף
מצוין.
היו"ר יעקב פרי
תחילה.
איתי עצמון
תקנה 3 אושרה.

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד

תקנה 3 אושרה.
הילה הדר
אני אקרא ואחרי זה אני רוצה להסביר.

תחילה

4.

(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), 30 ימים מיום פרסומן.

אני רק רוצה לדייק. הפסקה הזאת, בסופו של דבר מה שנותר ממנה, זה התייחסות לתקנת ההגדרות, ולכן אין בה ממשות. אנחנו מבקשים שלא לאשר אותה.
היו"ר יעקב פרי
למחוק?
הילה הדר
למחוק. בדיוק.
היו"ר יעקב פרי
אנחנו מוחקים את תקנה 4(א).
הילה הדר
(ב) תחילתה של תקנה 7(א1) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, 12 חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה.

מה שעכשיו (ג) ייקרא "(ב)". "תחילתן של תקנות אלה" – אני צריכה להכניס את ההגדרות, זה העניין - - -
איתי עצמון
אני חושב שההגדרות הרלוונטיות לגבי כל תקנה צריכות להיכנס לתוקף יחד עם הוראה מהותית.
הילה הדר
מבחינתי מקובל.

בהקשר של 20(ד) הצענו "20(ד), כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה, 6 חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה". כאמור לנו אין התנגדות שזה יוארך.
היו"ר יעקב פרי
תסבירי לקהל הקדוש על מה התחולה של 12 חודשים ועל מה התחולה של שישה חודשים.
הילה הדר
בשמחה.
היו"ר יעקב פרי
באותה שאלה, למה שהכול לא יהיה 12 חודשים, שהציבור יוכל להתארגן, החברות?
הילה הדר
לנו אין התנגדות. למשרד התחבורה אין התנגדות.
רז שרלין
לנו יש.
היו"ר יעקב פרי
מה אתם רוצים?
רז שרלין
כמה שיותר מוקדם.
היו"ר יעקב פרי
להשאיר איך שזה.
רז שרלין
זה משהו שכבר קיים במערכת.
היו"ר יעקב פרי
תסבירי מה 12 חודשים ומה שישה חודשים.
הילה הדר
בשמחה. שישה חודשים בהקשר של העניין של ההכללה בשטר מטען ותעודת מטען את עניין הטמפרטורה, ובהקשר של 12 חודשים זאת הבדיקה בהקשר של קיומו של חותם, עם כל מה שנוגע בסעפת קבועה, סעפת זמנית והודעת מעבדה מוסמכת, ולעניין מכלית שנושאת סולר או קרוסין, תעודת אישור אימות. נדרשות להיעשות פעולות על מנת להנהיג את אותה בדיקה, ולכן נדרשים 12 חודשים.
היו"ר יעקב פרי
למעשה בסעיף 4 נשאר היום 3(ב) ו-3(ג).
הילה הדר
נכון. מקובלת עלי לגמרי הערתו של עו"ד עצמון בהקשר שההגדרות ייכנסו לתוקף בהקשר של - - -
איתי עצמון
נשנה את הנוסח כך שההגדרות ייכנסו לתוקף יחד עם ההוראות המהותיות הרלוונטיות להם.
היו"ר יעקב פרי
זה גם מאושר.

הצבעה

בעד התקנה – פה אחד

תקנה 4 מאושרת, בכפוף לשינויים.
היו"ר יעקב פרי
אני רוצה לסכם.
אילן ראודניץ
אני מתייחס להערה הקודמת. שבועיים זה צפוף מאוד לעבור - - -
היו"ר יעקב פרי
אני אסביר מה אני נותן. אנחנו מאשרים. הוועדה מאשרת את התקנות, אבל היא מאשרת אותן בהתליה או בהשהיה. איך נקרא לזה? התליה?
איתי עצמון
אפשר בהתליה.
היו"ר יעקב פרי
במהלך שבועיים יתיישב משרד התחבורה עם חברות הדלק ואותם סעיפים שאינם מקובלים או דורשים שינוי או דורשים העברה על-ידי חברות הדלק, ילובנו. היה שאחד הצדדים אינו מגיע לסיפוקו, שביעות רצונו וכיו"ב, יכול להיות שאני יכול לתת יותר משבועיים.
אילן ראודניץ
זו בקשתנו.
היו"ר יעקב פרי
אני אגיד למה אני מגביל לשבועיים, כי לא נספיק במושב הנוכחי.
הילה הדר
שבועיים זה סביר.
איתי עצמון
שבועיים זה מספיק. לא מדובר על תקנות בהיקף מאוד גדול.
אילן ראודניץ
יש הרבה משמעויות. אמרתי שזה לא רק חברות השיווק. יש גם בתי זיקוק. אני לא מדבר בשם כולם. יש חברות ניפוק.
הילה הדר
כמובן במסגרת התיקון, לא עכשיו פותחים הכול.
היו"ר יעקב פרי
באחריות משרד התחבורה.
הילה הדר
בשיתוף עם משרד האנרגיה מן הסתם.
היו"ר יעקב פרי
בוודאי. משרד התחבורה ומשרד האנרגיה תשבו עם חברות הדלק או כל מי שיש לו הערות, השגות, ואני בכל זאת מגביל לשבועיים. היה שהגעתם להסכמות - - -
איתי עצמון
מכתב האישור יצא לדרך.
היו"ר יעקב פרי
היה שלא הגעתם, צריך לעשות דיון מחדש.
איתי עצמון
התקנות אושרו, בכפוף לדברי היושב-ראש כרגע.
היו"ר יעקב פרי
בכפוף לתיאום או לסיום אותם נושאים שמחייבים עדיין תיאום והסכמה. האחריות היא על משרד התחבורה ומשרד האנרגיה, בהובלת משרד התחבורה. אתם מתבקשים לשתף פעולה, פעם אחת, פעם שנייה, נאמרו פה כל מיני הערות שאני לא יכול שלא להתייחס אליהן, כמו למשל הנושא של רשות המסים, זה לא על שולחן הוועדה הזאת, אתם צריכים לטפל בזה. מי שחושב שגובים ממנו יתר מס וכיו"ב, אתם תעשו את זה. ולגבי ההערות שלך, גבי, יש חלק מהדברים שאני חושב שאפשר למצוא פתרונות בתקנות, והיתר נשמח אם תביא הצעות חדשות.
גבי בן הרוש
אני מתקוטט עם משרד התחבורה 20 שנה.

אדוני, הייתי ממליץ עליך להיות יושב-ראש קבוע. אתה נותן שבועיים בכיף ובאמת רוצה להעביר תקנות. אמר חברי פה שהתקנות באות להגן על הציבור, ואם אנחנו רק מתעסקים בתקנות – מה אומר המשרד? מה אתה רוצה, אני מנפיק, תקרא למשטרה, למשטרה אין כוח-אדם, ואנחנו במעגל - - -
היו"ר יעקב פרי
זה מעגל הקסמים שאנחנו סובבים יום-יום כמעט בכל חוק, בכל פעם עוד לבנה, ועוד לבנה, גבי, זה מה יש. חברים, נעמתם לי מאוד. תודה רבה. תעשו את עבודתכם, אנחנו נשמח.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים