ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/06/2016

כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)(תיקון), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 356

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ד באייר התשע"ו (01 ביוני 2016), שעה 09:30
סדר היום
כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)(תיקון), התשע"ה-2015
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

עודד פורר

מיקי רוזנטל
מוזמנים
לירון נעים - יעוץ וחקיקה כלכלי פיסקלי, משרד המשפטים

יובב גביש - מנהל יחידת כספים ובקרה, רשות החברות הממשלתיות

גונן גומלסקי - לשכה משפטית, רשות החברות הממשלתיות

אלינור דמרי - רפרנטית כספים ובקרה, רשות החברות הממשלתיות

יזהר קנה - נשיא לשכת רואי החשבון בישראל, לשכת רואי החשבון בישראל

עמיחי טסלר - יועץ הנשיא, לשכת רואי החשבון בישראל

אדיר ענבר - יו"ר חקיקה ורגולציה, לשכת רואי החשבון בישראל

עדי גרינבאום - יועצת משפטית, לשכת רואי החשבון בישראל

יגאל הרוני - מתמחה בלשכת חבר הכנסת מיקי רוזנטל

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
רכזת תחום פרלמנטרי בכירה
ליאת קרפטי
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון

כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)(תיקון), התשע"ה-2015
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. נתחיל בכללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)(תיקון), התשע"ה-2015. את הכללים האלה הכנתם כבר לפני שנה? שנתיים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. שנתיים לא. זה היה דוח מבקר המדינה. אני רוצה להעיר, ברשותך.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה שקודם הם יסבירו או להעיר קודם?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין בעיה שיסבירו.
היו"ר משה גפני
תגיד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הבעיה היא כדלקמן: היה דוח חמור של מבקר המדינה בנוגע לרשות החברות הממשלתיות בין היתר בסוגיה של מינוי רואי חשבון והחלפתם. אחד הסיפורים המפורסמים שגם מופיע בדוח היה נושא הדחתו של רואה החשבון שגילה מעילה ענקית בהיקף של מיליארדים או רישום לא נכון בחברת החשמל. חברת החשמל חברה לרשות החברות הממשלתיות והדיחו את רואה החשבון הזה.

הכללים שמונחים לפנינו נועדו למנוע את המצב הזה אלא שבאופן פרדוקסלי הם רק מרעים את המצב: במקום להגן על רואי החשבון, הם מקלים ונותנים לגיטימציה למהלך כזה של הדחה, הם מצמצמים את הוועדה של רואי החשבון.

אם תרצה, נרד ברזולוציה ואני אסביר בדיוק את הפרטים. הם פשוט בלתי נסבלים. הם לא עולים בקנה אחד עם המלצות מבקר המדינה שפרט שורה שלמה של המלצות בסוגיה שמונחת לפנינו שבגינה קיבלנו את הכללים הללו.

לכן אני מבקש או לשנות אותם פה במהלך הדיון. במהלך הדיון אני אגיד את ההערות הענייניות שיש לי לסוגיה, או לחילופין, שנבוא בדברים ונשנה אותם כך שהם יתאימו לתכליתם. הדבר הזה הוא לא מקובל.
היו"ר משה גפני
טוב. מה שאמר חבר הכנסת מיקי רוזנטל הם דברים חשובים מבחינת הדיון הזה, אבל אני מציע שתציגו את הכללים עליהם אתם מבקשים את האישור שלנו ונראה מה אנחנו עושים עם זה. אלה דברים חשובים אמרת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. אני גם מצוי בפרטים, אדוני.
היו"ר משה גפני
התחלתי ללמוד מהרגע ששמתי את זה על סדר-היום. התחלתי לקבל טלפונים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קיימנו פה דיון גם בוועדת הכספים וגם בוועדה לביקורת המדינה. בדוח מבקר המדינה על רשות החברות זה היה אחד הנושאים העיקריים; גם לא ממנים רואי חשבון. לא משנה. אנחנו עכשיו נצטמצם לעניין הזה.

הדבר הזה, גם כתוב בנייר, נולד בעקבות דוח מבקר המדינה. זה כתוב פה במפורש. אבל במקום לקחת את המסקנות העיקריות או להבין או לעשות תקנות שימנעו בעתיד את מה שאירע, עשו להיפך: עוד הקלו על הדברים.

אני אדגים את זה – גם רשמתי לי את הסעיפים וכולי – היה מספר מינימלי של חברים בוועדה למינוי רואי חשבון שעכשיו הוקטן. היו שני חברים ללשכת רואי החשבון ועכשיו אפשר לקבל החלטה רק עם אחד, אפשר גם לקבל החלטה להדיח רואה חשבון, באופן תיאורטי לפי התקנות האלה, כשמופיע אדם אחד לישיבה. לכן זה בלתי מתקבל על הדעת.
היו"ר משה גפני
הבנתי. תודה.

מי מציג את הכללים? אני מבקש שהיועצת המשפטית של הוועדה תביע את דעתה בהמשך.
יובב גביש
בוקר טוב. אני מנהל יחידת כספים ובקרה ברשות החברות הממשלתיות.
היו"ר משה גפני
קבלתי ממך מכתב לדחות את הישיבה להיום ונעתרנו לבקשתך.
יובב גביש
תודה רבה. אני מעריך את זה.

התיקון שאנחנו מבקשים לדון בו היום, למעשה שרת המשפטים ושר האוצר מבקשים לדון בו, זה תיקון לכללי החברות הממשלתיות בעניין מינוי רואה חשבון, כפי שידוע. התיקון הזה מבקש להכניס שלושה שינויים בכללי החרות הממשלתיות, אחד מהם הוא אכן תיקון בעקבות דוח מבקר המדינה ובקשת היועץ המשפטי לממשלה להחיל את התיקון. זה תיקון שנמצא על השולחן שלנו לפחות כבר למעלה משנתיים ונדון בפורומים כאלה ואחרים.

התיקון למעשה מכיל בתוכו שלושה תיקונים עיקריים: תיקון אחד הוא אכן לגבי נושא של החלפת שותף במשרד רואי החשבון ומבקש שהוועדה למינוי רואי חשבון תדון ותמליץ למשרד על השותף שינהל את התיק.

התיקון שני הוא תיקון שמבקש למנוע מצב שבו הוועדה לא פועלת ולא מתמנים רואי חשבון כפי שאנחנו יודעים שקרה בשנים האחרונות שלא מתמנים רואי חשבון והבקרות על חברות ממשלתיות לא נעשות במשך שנים. נועד לאפשר לוועדה להמליץ על רואה חשבון גם בקוורום חסר, בקוורום של 5 חברים ובמקרים דחופים ומיוחדים, כאשר לחברה ממשלתית אין רואה חשבון מכהן - - -
היו"ר משה גפני
- - -סליחה, כן.
יובב גביש
כפי שאמרתי, שני התיקונים השניים אמורים לאפשר לוועדה להמשיך לפעול ולא להיות מקוטעת כפי שהיא הייתה מקוטעת במשך שנים. בעשור האחרון היא הייתה מקוטעת ברציפות שנתיים ועוד שלוש שנים – תקופות ממושכות של שנים.

כדי שלא יהיה מצב שחברה ממשלתית לא יוחלפו בה רואי חשבון במשך שנים או שחברה ממשלתית חדשה שקמה לא יכהן בה רואה חשבון ואז לא יעשו בה בקרות, לאפשר למנות גם בקוורום חסר. קוורום אחד מדבר על 5 חברים מתוכם נציג אחד של לשכת רואי החשבון במצב רגיל כדי למנוע מצב שהוועדה משותקת.

במקרים דחופים ומיוחדים, כאשר לחברה ממשלתית שקמה לא מונה רואה חשבון, אפשר יהיה למנות עם קוורום של 4 נציגים בלי נציג של לשכת רואי החשבון. הרציונל פה מבחינתנו הוא למנוע מצב שאנחנו מחריפים את הסתירה בין חוק החברות הכללי לחוק החברות הממשלתיות.

למעשה, כדי שתבינו, חוק החברות הכללי אומר שחברה בין אם הוא ממשלתית, ציבורי או פרטית, חייבת שיהיה לה רואה חשבון מבקר. בחברות ממשלתיות נוצרה לקונה שחוק החברות הממשלתיות מחייב את אישור רשות החברות והוועדה למינוי רואי חשבון כדי שיכהן רואה חשבון ואז למרות שחוק החברות הכללי מחייב שיהיה רואה חשבון, עדיין לא מכהן רואה חשבון מבקר כיוון שחוק החברות הממשלתיות לא מאפשר את זה.

לכן אנחנו רוצים למנוע את ההתניה הזאת ואם היינו יכולים היינו עושים את זה גם בחקיקה ראשית שלא צריך פשוט את שאישורו של אף אחד ועושים את זה כמו בחברה רגילה כדי למנוע מצב שלא יהיה רואה חשבון מבקר לחברה ממשלתית. אנחנו רוצים למנוע את ההתניה של הקוורום כפי שהוא היום, כולל הימצאותם של נציגי לשכת רואי החשבון שנוכחותם כמובן חשובה אבל במקרים מאוד דחופים שחבר ממשלתית שקמה אין לה רואה חשבון – ניתן יהיה למנות.
היו"ר משה גפני
לקחתם בחשבון כשעשיתם את הכללים האלה את הדוח של מבקר המדינה? הדוח הראשון? יש דוח שני.
יובב גביש
כמובן. נמצאים פה גם הנציגים המשפטיים גם נציגי משרד המשפטים - - -
שגית אפיק
אומר חבר הכנסת רוזנטל שהתקנות בעיני מקלות יותר ביחס למצב הקיים בשעה שביניהן היה דוח מאוד חמור.
היו"ר משה גפני
של המבקר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בוודאי. הרעיון של דוח המבקר או ההמלצות העיקריות היו חיזוק הוועדה למינוי רואי חשבון כי מי שפגע בעצמאות רואי החשבון הייתה הרשות עצמה. הרשות עצמה וחברה מבוקרת של הרשות יזמו החלפתו של רואה חשבון שגילה את האמת. על זה אין עוררין עכשיו.

הרעיון היה וזה עיקר ההמלצות של המבקר, לחזר את הוועדה. מה עשו כאן? עשו שלושה מהלכים שלפחות שניים נוגדים – אני לא נכנס לעניין של המלצות של נורמות קבועות והעניינים המקצועיים של ה- SOX שהיו בו המלצות נרחבות בדוח המבקר ואי פה מילה אחת עליהם בתקנות, והיה צריך להיות, אבל מה שאין – ניחא.
מה שיש גורם למצב כדלקמן
בעבר, כדי למנות רואה חשבון היה צריך 7 חברים, נכון?
יובב גביש
כן, כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יפה. עכשיו אפשר להסתפק בארבעה.
היו"ר משה גפני
חמישה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. בארבעה. כי יש סעיף 1 ויש סעיף 2. סעיף 1 אומר: חמישה הקוורום המחייב. אבל במקרים דחופים או במקרים - -
יובב גביש
כשאין רואה חשבון לחברה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לשמוע - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - שאין רואה חשבון או במקרים שצריך באופן דחוף להחליף את רואה החשבון - - -
גונן גומלסקי
לא, לא. לא כך נאמר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני יודע לקרוא. זה מה שכתוב פה.
היו"ר משה גפני
נשמע את התשובה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז עכשיו רק ארבעה. אפשר גם ארבעה. זה אחד. שתיים, מי שמייצג את רואי החשבון, מספרם פחת. מי מגן פה על האינטרס של ראיית החשבון? זה שתיים. שלוש, בתקנות הקודמות ובנהלים הקודמים לא הייתה אפשרות בכלל להדיח רואה חשבון במהלך כהונתו כי לא היה להם סעיף חוקי כזה והם עשו את זה למרות שלא היה.
היו"ר משה גפני
ואם רואה החשבון לא בסדר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז היה צריך לכנס את הוועדה ולקבל החלטה. אני לא נכנס לכל - - -
היו"ר משה גפני
לפי הכללים החדשים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לפי הכללים החדשים מותר היום להדיח רואה חשבון. זה בסדר שמותר להדיח רואה חשבון - - -
שגית אפיק
אבל זה גם מה שהמבקר אמר: להסדיר - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מאה אחוז, אבל איך אנחנו מונעים שזו תהיה החלטה שרירותית? כאן צמצמו את השלייקעס במקום להרחיב את השלייקעס.
יובב גביש
לגישתנו, לפחות, זה מה שכתוב – ותכף ידברו נציגי משרד המשפטים – הכוונה פה היא דווקא לא לאפשר לרשות החברות לבד לקבל את ההחלטה אלא לעבור קודם בוועדה.

היום, אגב, המצב הוא כזה שרשות החברות יכולה לדרוש ולאכוף על המשרד להחליף את השותף. התקנות פה אמורות לעשות בדיוק את ההפך: לעבור קודם בוועדה למינוי רואי חשבון שהיא תחליט לפני שההחלטה מתקבלת. זאת אומרת, התיקון נועד בדיוק למנוע את המצב הזה, אבל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני חייב לקרוא את זה, אדוני, כי אומרים שאני מבין - - -
יובב גביש
אני גם לא משפטן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני קורא מסעיף קטן (2), אדוני, כתוב ככה: "על אף האמור בסעיף זה" – דהיינו, מספר החברים בוועדה – "תהיה רשאית להמשיך ולפעול אף אם לא מתקיים האמור בסעיף (ב1) אם פעילותה נדרשת לצורך מינוי רואה חשבון בחברה ממשלתית שבה לא מכהן רואה חשבון או לצורך החלפת רואה חשבון מטפל".

זאת אומרת שבעבר היה צריך 7 חברים בשביל להחליף רואה חשבון ועכשיו שצריך 4 - - -
גונן גומלסקי
לא. בעבר לא צריך.
שגית אפיק
לא היה צריך בכלל. לא הייתה ועדה. הם הוסיפו כאילו את הסעיף - - -
יזהר קנה
כן, אבל אז לא היו יכולים למנות חדש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בדיוק. אי אפשר היה למנות אף אחד אחר. אבל עכשיו - - -
יובב גביש
שותף אפשר להחליף כל יום עכשיו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תראו, זה לא עולה בקנה אחד. הרי אין לי עניין עם המספרים, אני לא רב פה על זה. אנחנו מתווכחים על התכלית. איך משיגים את התכלית שכולם רוצים פה.
היו"ר משה גפני
מי משיב בשם משרד המשפטים? בבקשה.
לירון נעים
אני אתייחס, קודם כל, לעניין רואה החשבון המטפל ואחר כך לעניין הרכב הוועדה. לגבי רואה החשבון המטפל, התיקון שאנחנו מציעים כאן עולה בדיוק בקנה אחד עם דוח מבקר המדינה. אנחנו אמצנו את כל ההמלצות של המבקר במסגרת התקנות האלה.

אני מזכירה שדוח מבקר המדינה התייחס להחלפת שותף אחד במשרד רואי החשבון שביקר את חברת החשמל. במסגרת הדוח הזה, ההמלצה של המבקר הייתה שכשנוצרות נסיבות שמצדיקות החלפה של רואה חשבון מטפל, כדי לא לפגוע באי התלות של רואי החשבון, הרשות לא תוכל לפעול לבדה בעניין הזה אלא כשיהיה צורך לעשות את זה, היא תעשה את זה בהתבסס על חוות דעת מנומקת של הוועדה.

זה בדיוק התיקון שאנחנו מציעים כרגע במסגרת התקנות האלה. מה שנאמר לי לראשונה – אנחנו טיפלנו לאורך הרבה מאוד זמן בתקנות הלאה ווידאנו שהן מתואמות עם כל הגורמים הרלוונטיים – רק בשבוע האחרון נודע לי לראשונה שלשכת רואי החשבון לא ידעה עליהן או שלטענתה טרם נעשה תיאום.
היו"ר משה גפני
תכף נשמע אותם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מבקש גם ממבקר המדינה להגיב על זה כי זה לא מדויק, ממה שאני שמעתי מאנשים ממבקר המדינה. אני יודע שדברתם אתם, אבל הם לא מרוצים מהמסקנה.
לירון נעים
כמובן שאם יש צורך.

זה לעניין ראה החשבון המטפל. יש לי כאן גם את דוח המבקר, אם אתם רוצים את הציטוטים הרלוונטיים מתוכו. לגבי הרכב הוועדה, התכלית של התיקון הזה הוא למנוע שיתוק. חברה ממשלתית, כמו כל חברה, חייבת על פי חוק החברות שיהיה לה רואה חשבון מבקר. אנחנו רוצים להבטיח שהוועדה תוכל לפעול וזו הסיבה שבגללה אפשרנו את שני הסעיפים האלה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
יובב גביש
אדוני, אבקש להשלים לגבי נושא התיאום כי הוא באמת חשוב. היו חילופי גברי גם בלשכת רואי החשבון וגם ברשות החברות. להבנתנו לפחות, היה תיאום בין גורמים לבין לשכת רואי החשבון. היו חילופין גם ברשות החברות, גם בלשכת רואי החשבון והתוודענו בשבוע האחרון שלשכת רואי החשבון לגבי נושא השותף האחראי, רואה את זה בצורה אחרת.

לכן, כפי שאמרנו גם ללשכת רואי החשבון, אנחנו לא היינו רוצים להגיע חלוקים לנושא הזה שנמצא על השולחן הרבה מאוד זמן ומבחינתנו אנחנו לא רוצים לעשות משהו במחלוקת שהוא לגישת רואי החשבון לא נכון ולא הגיוני.
היו"ר משה גפני
לכן מה?
יובב גביש
אתם תחליטו כוועדה, אבל אני מבין שלא רק אנחנו - - -
היו"ר משה גפני
תודה, תודה.

יזהר קנה, נשיא לשכת רואי החשבון, ועדת הכספים רוצה לברך אותך.
יזהר קנה
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
על הבת שנולדה לך לפני שלושה - - -
יזהר קנה
רק עכשיו סיפרו לי שחייבים גם בנות בנוסף לבנים אחרת אני לא השלמתי את המצווה, אז השלמתי את המצווה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני הולך.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, שיהיה לכם נחת ושהיא תהיה בריאה ושתזכו לאריכות ימים ושנים ושיהיה לכם נחת מכל הילדים. הבמה לרשותך, בבקשה.
יזהר קנה
תודה רבה. כי שנאמר קודם, דבר החקיקה פה מתייחס לשני חלקים - -
היו"ר משה גפני
זו לא חקיקה – זה כללים.
יזהר קנה
התקנות.

- - אחד הוא הנושא של הרואה חשבון מטפל והנושא השני זה הנושא של הרכב הוועדה. לגבי רואה החשבון המטפל, כפי שנאמר, מרגע שקיבלנו את הטיוטה בשבוע שעבר פנינו למשרד המשפטים והתנהלו דיונים מהירים – פה כל התודה למשרד המשפטים על התגובה המהירה – וכמו שנאמר פה, יש הבנה בין הצדדים שהטיוטה כפי שהיא מוצגת עכשיו, לפחות אליבא דלשכת רואי החשבון, היא לא עונה על מה שמבקר המדינה אמר אלא אולי ההפך הוא הנכון.

אין גם ויכו שאת הטיוטה כפי שהיא, בטח בכל מה שקשור לנושא של רואה חשבון מטפל, לשכת רואי החשבון לא ראתה. על זה גם אין ויכוח: לא ראינו את הטיוטה כפי שהיא. מכיוון שמדובר בהליך חקיקה שהוא מאוד מיוחד ויוצא דופן אז מוסכם גם עם רשות החברות וגם עם משרד המשפטים שהחלק הזה יידחה לדיון אחרי שאנחנו נשב יחד אתם ונראה את זה.

אנחנו ביקשנו את עזרתו של אותו רואה חשבון מפורסם שמוכר הסיפור שלו בחברת החשמל. אני ביקשתי ממנו שיסתכל על דבר החקיקה. להבנתו, דבר החקיקה הוא הפוך ממה שהייתה הכוונה של מבקר המדינה באותו מקרה ולכן, ככל שאני מבין את הדברים, הנושא של רואה החשבון המטפל ירד.

אם כך, מה שיש לנו לנגד עינינו זה הנושא של ועדה קטועה. אני אישית בדעה שכשעושים תיקון של עיוות לא צריכים לעשות תיקון של 180 מעלות. כמו שנאמר קוד על ידיד חבר הכנסת רוזנטל, נכון למצב היום חובה שיהיו 7 אנשים. אם אין 7 אנשים – אין קוורום. זה דבר החקיקה ורוצים לתקן אותו. מאה אחוז.

אז בואו נרד מ-7 ל-6 כדי למנוע מצב שיש קטוע בגלל אדם אחד. בסדר. נרד בעוד אחד למצב של 5 כדי שלא נהיה קטועים אם שניים עזבו, שזה בגדול סעיף (ב1) – זה גם בסדר. הליכה של עוד צעד קדימה, לדעתנו היא כבל הליכה ארוכה מדי. אנחנו לא חושבים שהמקרים של העבר מצדיקים את זה.

יכול להיות שאחרי שנעשה את (ב1), בעוד שנה-שנתיים תבוא רשות החברות הממשלתיות ותגיד שדבר החקיקה לא הספיק וצריך ללכת עוד יותר קדימה ונראה מה קורה בחיים ונעשה אותם. אני לפחות בדעה ובאמונה שסעיף (ב1) מספיק.

הבעיה שלנו עם (ב2) היא כפי שאמרתי לנציגי משרד המשפטים שבעצם על פי סעיף (ב2) יכולים לקבל החלטה ללא נוכחות של אף לא אחד מנציגי לשכת רואי החשבון, וצריך לזכור: היום יש 7 שמתוכם 2 נציגי הלשכה. זאת אומרת שאומרים: יש 7, 2 מהלשכה, אפשר לקבל החלטה בלי 3.

מה זה בלי 3? בלי השניים של לשכת רואי החשבון שהם, ומבלי לפגוע באנשי הציבור וביתר חברי הוועדה, יודעים יותר טוב מכל אחד אחר מהן התכונות הנדרשות מרואה החשבון.

לכן, להבנתנו, בקצרה, א', חובה שבכל תהליך כזה יהיה לפחות אחד משני נציגי לשכת רואי החשבון. אנחנו חושבים שסעיף (ב1) כפי שהוא, נכון שיהיה מלא. היה וחברי חברי הכנסת יחשבו שנכון לעמוד בסעיף (ב2) כפי שאני מבין שהם לא חושבים שסעיף (ב2) הוא נכון, שהוא הליכה ארוכה מדי, אז צריך להכניס בוא את הסיפה של (ב1) שאומר: "ובלבד שיש שם נציג אחד של הלשכה".
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
שגית אפיק
למה הכוונה (ב1) נכון שיהיה מלא? להשאיר את זה כמו שזה?
יזהר קנה
אנחנו חושבים שאם יש את (ב1) זה מספיק.
שגית אפיק
אז לא צריך בכלל - - -
יזהר קנה
לא צריך בכלל את (ב2). יש היום 7 נציגים - - -
שגית אפיק
שתוקף הפעולות לא ייפגע אם התפנה מקום של אחד.
יזהר קנה
בדיוק.
יובב גביש
אז אולי מישהו יעזור לי להבין מה קורה במצב שחברה ממשלתית קמה והוועדה לא מתפקדת, מה עושים?
יזהר קנה
מה יקרה אם יעזבו 4? גם כן יקרה.
יובב גביש
אין רואה חשבון. אז הבקרות על אותה חברה – כולנו רוצים לחזק את הבקרות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מחוקקים עכשיו חוק בוועדת הכלכלה, ברית המועצות שאתה מכיר אותו: איחוד כל הגופים הרגולטוריים של השידורים. עלתה שאלה מה קורה אם הגוף הזה לא מתפקד? אז יש סמכות לשר לפזר אותו ולמנות ועדה אחרת. זה מה שעושים כשגוף לא מתפקד.

אבל לגרום למצב שאם הגוף לא מתפקד, אנחנו נקבל מינויים רעים או מינויים מושחתים – זה לא יעלה על הדעת. וזה פתח. זה פתח ואנחנו לא יכולים לקבל דבר כזה.
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית של הוועדה, בבקשה.
שגית אפיק
יש בכללים האלה שני סוגי תיקונים. סוג תיקון אחד נוגע לדוח המבקר משנת 2012 והוא עוסק בהחלפת רואה חשבון כשדוח המבקר באמת התייחס למצב שעד אז אפשר היה להתייחס למשרד רואי חשבון בלבד ולא להחלפת רואה חשבון.

חשבנו שהתיקונים האלה, לעניין הזה, יכולים לעמוד בדברים שהמבקר הציע, כמו שאמרה גם לירון נעים ממשרד המשפטים, יחד עם זאת, אני מבינה שלא נעשתה הדברות מול לשכת רואי החשבון. זה קצת מוזר ששנתיים תקנות באוויר - - -
גונן גומלסקי
נעשתה הידברות עם הנשיא הקודם של הלשכה.
לירון נעים
למיטב ידיעתנו נעשתה. ככל הנראה בגלל - - -
יזהר קנה
אנחנו מפנים את תשומת לבכם במכתב ביולי 2015 ששלחה רשות החברות לשרים, היא מזכירה את מר דודי גולדברג, קודמי, שהיה מצוין בתפקידו, ללא העתק ללשכה.
יובב גביש
לא ניכנס פה להתכתבויות.
שגית אפיק
זה לא העניין. הנושא השני הוא הנושא של הוועדה, של הקוורום של הוועדה. אנחנו הבנו ממשרד מבקר המדינה שגם בנושא הזה, בימים אלה, יש דוח בהכנה על הנושא הספציפי הזה. הדברים שלובים, הוועדה שלובה בהחלפת רואה החשבון המבקר. לכן אני חושבת שהוועדה לא יכול היום להצביע על התקנות האלה מכל הסיבות האלה.
היו"ר משה גפני
על הכללים.
שגית אפיק
על הכללים. נכון.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לסכם כדלהלן: ראשית, אני רוצה שתבואו בדברים עם לשכת רואי החשבון. בכל אופן, הכללים האלה חלים עליהם ולא חשוב אם הייתה הידברות או לא הייתה. צריכה שתהיה הידברות. הרי הם יושבים פה ליד השולחן ואומרים: אנחנו לא ראינו. באמת יש בזה טעם לפגם. אבל לא משנה, בלאו הכי אני מקבל את העמדה של היועצת המשפטית שלא לאשר או לדחות. אני מבקש שתשבו אתם.

אני מבקש שחבר הכנסת מיקי רוזנטל והיועצת המשפטית של הוועדה יבואו בדברים עם נציגי משרד מבקר המדינה כדי לדעת האם הכללים האלה, לפי דעתם כפי שנטען פה על-ידי משרד המשפטים, עונים על הדוח שהיה ועל הודח שיהיה.

אני אבקש שיעשו את זה מהר כדי לדעת אם אנחנו לא עולים פה על איזשהו מוקש חקיקתי או מוקש של החלטת ועדה שפתאום אנחנו גם נהיה נתונים לאיזו ביקורת. אני מקווה שלא, אבל אני מבקש, אם אתם מסכימים, שתבדקו את העניין הזה, ואם ייגמר הנושא של הנושא של רואה החשבון ומבחינת מבקר המדינה גם נדע את אשר לפנינו, אז אני, בעזרת השם, אביא את זה להצבעה.
יזהר קנה
כבודו, אני רק מציע שאנחנו גם נפנה לרואה החשבון שבעקבותיו היה את אותו דוח מבקר המדינה ונבקש ממנו גם לסייע ולקרוא ולראות אם אפשר לסייע.
היו"ר משה גפני
זה אתם. אני כוועדה אני לא יכול ואני גם לא מעוניין להיכנס לפרטים על רואה חשבון מוגדר, אף על פי שאתם, כנראה, צריכים לעשות את זה.
יזהר קנה
לניסוח עצמו כי מי כמוהו ידע יותר טוב את דוח המבקר.
היו"ר משה גפני
אין בעיה, אבל זה אתם, כשאתם באים בדברים עם רשות החברות הממשלתיות, אני אבקש שלגבי הנושא הזה של מבקר המדינה. ולא בכדי אני אומר את זה. אני רוצה שהנושא הזה ייבדק. אני מודה לכם על ההשתתפות ואני מקווה שנוכל להתקדם.

אגב, מה שאמרת לגבי דוח מבקר המדינה, זה הדוח ההוא ואת כנראה צודקת.
לירון נעים
ההוא שבעקבותיו גם יצא מכתב של היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר משה גפני
לגבי הדוח ההוא את צודקת, אבל יש עוד התפתחויות.
יובב גביש
אנחנו לא יודעים על דוח חדש.
היו"ר משה גפני
העירו את תשומת לבי לעניין הזה אז אין לי טענות אליך.
יזהר קנה
יש ביקורת ברגעים אלה, כן. יש ביקרות ממש עכשיו.
היו"ר משה גפני
לא משנה. מה שאמרת, לירון, נכון. אין לי הערות על הדברים שאמרת. אבל כדי לקבל החלטה, אנחנו צריכים לעבור עוד הליך כזה, כפי שציינתם.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים