פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 191

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ט באייר התשע"ו (06 ביוני 2016), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106 והוראת שעה), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

יעקב אשר

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

מכלוף מיקי זוהר

תמר זנדברג
חברי הכנסת
ישראל אייכלר

רוברט אילטוב

בני בגין

איתן ברושי

משה גפני

דב חנין

אכרם חסון

מנואל טרכטנברג

יעל כהן-פארן

עליזה לביא

שולי מועלם-רפאלי

רועי פולקמן

מיכל רוזין

אלעזר שטרן
מוזמנים
שר התיירות יריב לוין

דורון אהרון - סמנכ"ל בכיר פיתוח תשתיות והשקעות, משרד התיירות

עובד קדמי - יועמ"ש, משרד התיירות

שרון מאיר - עוזר ראשי ליועמ"ש, משרד התיירות

כרמית קדמי פינץ - מנהלת אגף תכנון, משרד התיירות

משה צימרמן - ממונה תכנון פיזי, משרד התיירות

ערן ניצן - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ורד ספיר חוף - הוועדה לתשתיות לאומיות, מינהל התכנון

אפרת דון יחייא - לשכה משפטית, מינהל התכנון

בנימין ארביב - לשכה משפטית, מינהל התכנון

טל זסק - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

שחר סולר - תכנון ובניה, המשרד להגנת הסביבה

כרמית יוליס - ראש אשכול נדל"ן, משרד המשפטים

דורית הוכנר - מנהלת תחום בכיר תכנון פיזי, משרד התשתיות האנרגיה והמים

שולמית גרטל - תכנון ארצי, משרד הבינוי והשיכון

ליאורה זיידמן - מנהלת מינהל הנדסה וביצוע, משרד הבינוי והשיכון

פיני קבלו - סמנכ"ל, מרכז השלטון המקומי

יוסי אוחנה - יועץ לתכנון ובנייה, מרכז השלטון המקומי

עמיר שקד - עו"ד לשכה משפטית, רשות מקרקעי ישראל

יובל פלד - מנהל חטיבת מור"ן, רשות הטבע והגנים הלאומיים

שאול גולדשטיין - מנכ"ל הרשות, רשות הטבע והגנים הלאומיים

נירית אהרון - עו"ד בלשכה המשפטית, רשות הטבע והגנים הלאומיים

איתמר בן דוד - מנהל תחום תכנון, החברה להגנת הטבע

דרור בוימל - רכז תכנון תשתיות, החברה להגנת הטבע

אלי בן ארי - יועץ משפטי, אדם טבע ודין

נועז בר ניר - מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל, התאחדות המלונות

עידית בן בסט - יועצת למנהלת המינהל, מינהל התכנון

נבון כהן - מנהל כספים קליר כימיקלים בע"מ

אתי פולק - לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106 והוראת שעה), התשע"ו-2016, מ/1018
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106 והוראת שעה), התשע"ו-2016, מ/1018. הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

רבותיי, דיברנו על החוק הזה בזמנו. לדעתי, קיימנו עליו שני דיונים לפחות, אם אני לא טועה. הדיון השלישי הוא היום. אני רוצה להתכנס לכיוון החלטה והצבעה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להזכיר לך שבישיבה הקודמת אמרת שתכנס איזשהו צוות. ביקשתי להיות שותפה. רציתי לדעת, אם הצוות הזה זומן, ומה היו ההחלטות. הפסקת את הישיבה ברגע ששאלתי אם תמ"א 13- - -
היו"ר דוד אמסלם
אתן את התשובה. בסופו של דבר, מה שביקשתי, זה שהשר בעצם יכנס איזשהו צוות מקצועי אצלו. אני במקרה לא הייתי, אבל היה היועץ המשפטי, היו הדרגים המקצועיים – לגבי השאלה, בדיוק, האם הות"ל – הרי לא ידענו מה המעמד שלו מול תוכניות מתאר ארציות, מה גובר על מה. הם גיבשו את הנוסח, וכתוצאה מזה היה שינוי. כל הנושא של ולחוף – עוד מעט תומר, אתן לו להסביר את העניין. כבוד השר, אתה רוצה לדבר?
שר התיירות יריב לוין
אין צורך.
היו"ר דוד אמסלם
אז תומר, בבקשה.
תומר רוזנר
בעקבות שתי הישיבות שהיו בוועדה ובעקבות, כפי שאמר, הישיבה שקיים השר בלשכתו, גובשו מספר תיקונים בהצעה, כפי שמונחת בפניכם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מכובדי היועץ המשפטי, ברשותך, כיוון שהישיבה הקודמת הסתיימה בסוג של מבוכה מסוימת, הייתי קורא לזה, אולי אדוני יכול לפתוח, לפני שהוא מציג את הפתרונות, בכמה מילים על המצב המשפטי הקיים כיום, כפי שזה נראה לכם.
תומר רוזנר
באיזו שאלה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אפשרות הבנייה בחופים.
יעל גרמן (יש עתיד)
למגורים.
היו"ר דוד אמסלם
יש החוק כפי שהוא היום, אנחנו מכירים אותו. כרגע בא הות"ל, ועשה תיקונים מסוימים במובן הה. אני רואה את זה בעיקר בשתי נקודות מרכזיות – אחת, שבא השר ואמר: רבותיי, אם יש רשת – זה היה הרציונל, המוטיבציה באה משם – רשת שאמורה לבנות מספר מתחמים, וכרגע לא משנה מה גודלם – אם במצטבר 150 או 200 חדרים, זה לא חשוב - כדי שהיא לא תרוץ בין כל מיני ועדות מקומיות ומחוזיות בין עיר ועיר, וכל אחד ינחה אותה אחרת – הרי גם הכללים לא אותם כללים – הוא אמר: אנחנו נגיש את הות"ל, שיגישו לשם את התוכנית.

דבר שני, הוא אפשר הקלה במסגרת החוק, לאפשר להמיר את התוספת שממילא קיימת גם היום, של 20% ממתחמים מלונאיים, שיהיו לטובת דיור, וזאת מדוע – על-מנת בעצם לתת תמריץ כלכלי לבעלי המלונות בכלל לבנות מלונות.

נשאלה השאלה אז, ולא היתה מבוכה כאן – אלא פשוט עשינו פיין טונינג והגענו לזה - האם הות"ל, נניח, קיבל החלטה – האם הוא גובר על תמ"א כלשהי, לא משנה, על תמ"א חופים או על תמ"א אחרת, או לא. היועצת המשפטית אמרה שאין לה תשובה, והיא צריכה לדון בעניין. על זה השר כינס את הוועדה. לכן עצרתי את הישיבה, כי שם הבנתי- - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה היתה המסקנה של ההתכנסות הזאת?
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר – עכשיו תומר ייתן לנו את הדיווח, מה הפתרון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תודה.
תומר רוזנר
לשאלת חברי הכנסת, אסביר את המסקנות שמופיעות בהצעת החוק, אבל לפני כן אתייחס לשאלה לגבי אפשרות הסטייה מתמ"א 13 לבנייה למגורים. כשמדובר בוועדה לתשתיות לאומיות, כפי שאתם זוכרים, יש בהצעה, כפי שהיא מתגבשת כרגע, שלושה מסלולים – מסלול הוועדה לתשתיות לאומיות, מסלול ועדה מקומית עצמאית ומסלול ועדת משנה לתיירות בוועדה המחוזית. אתייחס למסלול הראשון – הוועדה לתשתיות לאומיות. מעמדן של תוכניות שמכינה הוועדה לתשתיות לאומיות הוא מעמד תוכנית מתאר ארצית. לפיכך כוחן יפה כתוכנית מתאר ארצית, ובהיותן מאוחרות יותר הן גוברות על כל תוכנית מתאר ארצית שקדמה להן, אלא אם כן נאמר בהן במפורש אחרת. לפיכך תוכנית שתאשר הוועדה לתשתיות לאומיות עשויה לשנות תוכניות מתאר ארציות אחרות לרבות תמ"א 13.

יחד עם זאת, גם תוכניות שהוועדה לתשתיות לאומיות מאשרת, למיטב הבנתי, צריכות לעבור אישור של הוועדה לשמירת הסביבה החופית, הידועה בכינויה הוולחוף, ככל תוכנית אחרת.
קריאה
אין בהם מגורים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בדיוק. הוולחוף פועלת מכוח חוק השמירה על החופים, ועקרונות חוק השמירה על החופים – הוא לא להקים בנייה למגורים במתחם עד 300 מטר מקו המים. בעצם הוולחוף אומרה לפעול תחת אותו חוק, לקבל את החלטותיה בהתאם לעקרונות החוק, ועכשיו אתה מביא חוק חדש- - -
תומר רוזנר
לא. אין בזה שינוי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בעצם זה מבטל את החוק הזה, כי לא יוכלו לבנות בנייה למגורים על החוף, גם לא ה-20% האלה לפי הוולחוף, לפי חוק חופים.
תומר רוזנר
אם זה המצב המשפטי – מה שאינני בטוח שהוא כך, כי למיטב הבנתי, החוק אינו אוסר באופן מוחלט- - -
יעל גרמן (יש עתיד)
זאת היתה השאלה שבגללה- - -
תומר רוזנר
שוב – חוק שמירת הסביבה החופית איננו אוסר באופן מוחלט בנייה כלשהי או בנייה למגורים בסביבה החופית; החוק, ככל שמדובר בתוכניות, אומר שכשמוסד תכנון מאשר תוכנית בסביבה החופית, הוא צריך להביא בחשבון את המטרות ואת השיקולים שנקבעו במסגרת חוק שמירת הסביבה החופית – כמובן, לתת להם את המשקל הראוי וכו'. אנחנו יודעים שיש בנייה בחופים, גם בתחום ה-300 מטר וגם בתחום ה-100 מטר, כאשר זה נדרש. בונים תחנות כוח, בונים דברים כשצריך.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה תשתית לאומית. בנייה לאומית זה לא תשתית לאומית.
אפרת דון יחייא
נכון. וגם במסגרת החקיקה עכשיו לא קבענו שמגורים זה תשתית שיכולה להגיע לות"ל, ולכן מגורים במסגרת הות"ל במסגרת החוק הזה- - -
היו"ר דוד אמסלם
ברור. אתה מתחיל לבלבל אותי.
יעל גרמן (יש עתיד)
חזרנו חזרה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מתחיל לא להבין. הרי בסופו של דבר יש תוכנית מתאר ארצית, שמגדירה, איפה מותר להקים מלונות. אין לנו בעיה עם זה. לא מתערבים בזה, מבחינת שימושי הקרקע. בא השר ואומר – אני לא מתערב כרגע – אני מדבר כרגע ברצועה החופית. אני לא מתערב, איפה מותר, איפה אסור. זה, יש התמ"א החופית. קבעתם את הכללים. אבל איפה שמותר אני רוצה להוסיף תוספת של 20% מגורים, כי מה זה משנה לנו מותר או אסור? אף אחד לא בונה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אם אסור באותו מקום- - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. לשם אני רוצה למשוך. אני חושב שלא צריך לשנות את הנושא. זה לא קשור לנושא של המלונאות. המלונאות, אגב, איפה שמותר להקים מלון – שידונו, האם מותר להקים מלון, כן או לא. ברגע שהחליטו שמוקם המלון, אז נכנס התיקון לאותו מלון, אוטומטית.
תומר רוזנר
אני חוזר ואומר – יש לנו שני מסלולים. יש להבחין ביניהם הבחן היטב – מסלול הוועדה לתשתיות לאומיות לא עוסק בשאלה, איפה מותר להקים מלון ואיפה אסור, כי הוועדה לתשתיות לאומיות יכולה להחליט להקים מלון גם איפה שהיום אסור להקים מלון. זה בסמכות של הוועדה לתשתיות לאומיות.
אפרת דון יחייא
בעקבות התיקון עכשיו.
תומר רוזנר
אנחנו עכשיו במסלול הוועדה לתשתיות לאומיות.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין. אני פונה למשרד הפנים. אגב, האם במסגרת שימושי הקרקע, הות"ל נכנס לסוגיה הזאת ונכנס לרזולוציה, איפה מותר לעשות מלון, גם אם זה לא הייעוד שלו, וגם אם השטח לא מיועד למלון?
אפרת דון יחייא
יש תוכנית שמגיעה בפניו. בעקבות התיקון הזה גם תוכנית למלונאות תהיה במסגרת סמכויותיו.
היו"ר דוד אמסלם
כלומר הות"ל, כל תוכנית שנוגעת למלונאות מגיעה אליה.
תומר רוזנר
לא.
אפרת דון יחייא
בהצעת החוק זו, זה מה שאנחנו מציעים.
היו"ר דוד אמסלם
תומר, בבקשה.
תומר רוזנר
אנסה להסביר שוב. אפשט את הדברים. הוועדה לתשתיות לאומיות היא ועדה עליונה. היא יכולה להחליט, שבמקום מסוים היא רוצה מלון, למרות ששם כרגע זה שטח פתוח, או זה שטח שמיועד לתעשייה או זה שטח שמיועד לתעסוקה, והיא משנה. לכן הגבלנו, לבקשת חברי הכנסת, את האפשרות של השר להכריז על מתחמים שיכולים ללכת לוועדה לתשתיות לאומיות רק לתחומי רשות עירונית ורק למקום שאין בו שטחים פתוחים מכל עברי המקום. כלומר לשאלת חברת הכנסת גרמן – באמצע מכתש רמון לא אפשר יהיה לעשות.
שר התיירות יריב לוין
הבטחתי לך שלא יהיה. אני לא חוזר בי לרגע.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה הבטחת לי שלא תהיה בנייה למגורים.
שר התיירות יריב לוין
אמרתי שלא יהיה חוף פלמחים דרך החוק הזה. זה לא יהיה. אם באמצע תל-אביב ממילא יש בניה ויש הכול, שם אין סיבה למנוע את זה - זה הרי כבר קיים ממילא. אני חושב שאתם צודקים, ותיקנו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אחרי זה נפתח את זה.
תומר רוזנר
הוועדה לתשתיות לאומיות, בגלל שהיא מוסמכת לשנות גם ייעודי קרקע ולעשות את הדברים האלה, ההצעה כאן מדברת על כך שתוכל לאשר מלונות. היא לא תוכל לאשר מגורים. הוועדה לתשתיות לאומיות לא תוכל לאשר מגורים במסגרת הסמכויות האלה; רק מלונות.
היו"ר דוד אמסלם
איך באה לידי ביטוי התוספת?
תומר רוזנר
התוספת זה במקום שיש כבר מלון. זה מסלול שני, זה כבר מסלול נפרד.
היו"ר דוד אמסלם
איך זה מתחבר?
תומר רוזנר
נפשט. הוועדה לתשתיות לאומיות יכולה להחליט על מלון איפה שלא היה שום רמז למלון. ה על מלון, ויש תוכנית שמאפשרת במקום מסוים מלון – כבר יש תוכנית שמאפשרת מלון.
היו"ר דוד אמסלם
ברגע שהות"ל מחליט- - -
תומר רוזנר
לא הות"ל. - - - מלון בתל ברוך. סימנו שם מלון. במצב הזה נכנסים שני המסלולים שאמרנו קודם – הוועדה המקומית העצמאית ו-וועדת משנה של הוועדה המחוזית שבהם אפשר יהיה במסלול הזה, במקום שכבר יש בו מלון להוסיף עליו את ה-205 מגורים. כלומר הוועדה המקומית העצמאית או ועדת המשנה של הוועדה המחוזית לא יוכלו במסגרת המסלול הזה להקים מלון איפה שאין מלון.
היו"ר דוד אמסלם
נעשה סדר. אסכם את העניין. אני עדיין בשלב ההבנה. כלומר מה שתומר אומר – תקן אותי אם אני טועה – הות"ל עוסק בנושא מתחמים מלונאיים- - -
תומר רוזנר
טהורים במירכאות.
היו"ר דוד אמסלם
כפוף למגבלות ששמנו. אחדד- הוועדה יכולה להחליט על מקום מסוים, שהוא משתנה מירוק למלונאות.
תומר רוזנר
נכון, אם זה בתחום רשות עירונית.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. כפוף למגבלות שהחלטנו. ברגע שהיא החליטה, לכאורה בתוכנית, בקובייה, בשימושי הקרקע יש מלון.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
יופי. אדם בא לוועדה המחוזית כדי להגיש את התוכנית של אותו מלון.
תומר רוזנר
לא צריך. הוא לא צריך להגיש את התוכנית. הוא יכול ישר לבנייה.
היו"ר דוד אמסלם
הות"ל מאשר תוכניות - זה ברזולוציה הזאת?
תומר רוזנר
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. הוא רוצה להוציא היתר בנייה, אז הוא הולך לוועדה המיוחדת?
תומר רוזנר
המקומית שלו.
היו"ר דוד אמסלם
איפה נכנסת הוועדה המיוחדת?
תומר רוזנר
זה מסלול נפרד. זה מסלול שונה לגמרי.
היו"ר דוד אמסלם
הוא מגיש לוועדה המקומית הרגילה- - -
תומר רוזנר
הוא יכול לגשת לבקש היתר בנייה או בוועדה המקומית או- - -
היו"ר דוד אמסלם
באיזה שלב הוא נכנס לתוכנית למגורים?
תומר רוזנר
כשיש תוכנית קיימת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אין 20%? זה מה שאתה אומר?
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי.
תומר רוזנר
אין. הות"ל לא יכול להוסיף 20% מגורים.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. לא הבנתי את הרעיון. אם הוועדה החליטה היום שיש שטח כלשהו שהיא חושבת שצריך לבנות בו מלון, והיא מגדירה שם מלון. מאשרת את התכניות. האדם רוצה לבנות מלון. אתה אומר שמתוקף התוכנית הזו הוא כבר הולך לעירייה להוציא היתרי בנייה.
תומר רוזנר
הוא יכול.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. בתוכנית הזאת הוא רוצה את התמריץ של ה-20% - אחרת הוא לא יבנה. אין בעיה, אני רק רוצה להבין לאן הוא הולך.
שר התיירות יריב לוין
הוא צריך ללכת לעוד מקום – או לוועדת המשנה- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לדעת מה התחנות שלו.
תומר רוזנר
אם הוא הגיע למסקנה, הוא אומר שהמלון שלו לא כדאי - הוא רוצה 20% תוספת. בנייה למגורים – הוא צריך ללכת למסלול השני. אחרי שאישרו לו את התוכנית הראשונה. הוא צריך ללכת למסלול השני; זה לוועדה המיוחדת.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לסכם. אני מדבר על מתחמים ישנים – אז אין בעיה – הוא לא הולך לות"ל. הוא הולך ישר לוועדה המיוחדת.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
מתחם שהוא חדש, שהות"ל קבע שהוא חדש, אחרי שהוא מאשר לו אותו, הוא הולך אתו לוועדה המיוחדת.
תומר רוזנר
אם הוא רוצה. או הוא מוציא היתר בנייה.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. אגב, אנחנו מבינים - הכול זה רק אם הוא רוצה. אם הוא רוצה לבנות מלון בלי דירות – אנחנו נשמח מאוד. עד עכשיו אני מבין?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה שאדוני יושב-ראש הוועדה אומר, וזה אני רוצה תשובה- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני עוד לא שם. לא. חכה. אתה הגעת כבר לטורי. אני עוד אחורה. עכשיו הוא בא לוועדה המקומית המיוחדת. איך נכנס הוולחוף?
תומר רוזנר
זה במסלול השני. אני חוזר לשאלתכם הראשונה לתוכניות מתאר ארציות. יש לנו שתי תוכניות מתאר ארציות רלוונטיות – תמ"א 12 לענייני תיירות, ותמ"א 13 לענייני החופים.

בבדיקה שנעשתה על-ידי גורמי הממשלה התברר שלגבי תמ"א 12 אין בעיה, כי תמ"א 12 אינה מתייחסת למצב שבו מוסיפים זכויות אלא רק כשגורעים זכויות. כיוון שבמקרה הזה אנחנו מוסיפים זכויות, אין בעיה. היא לא מוטרדת.

לגבי תמ"א 13, עלתה השאלה, מה קורה אם רוצים להוסיף מגורים במקום שמיועד למלונאות בתמ"א 13, כי אם יש בתמ"א 13 שני אזורים שאפשר להקים בהם מלונאות בגדול – אני לא מדייק לגמרי: תחום ישוב ותחום שמיועד למלונאות בתוכנית עצמה. לגבי תחום ישוב אין בעיה, כיוון שתחום ישוב אפשר להקים בו כל דבר, כולל מגורים, אז לא מתעוררת השאלה מה קורה עם תמ"א 13. תמ"א 13 אדישה גם במקרה הזה. יש אזורים בתמ"א 13 שמיועדים, סומנו רק למלונאות או למלונאות ושימושים נוספים רלוונטיים לאותו עניין. במצב הזה שרוצים להקים במקום הזה מלונאות, עלתה השאלה, מה קורה. התברר שלפי המצב המשפטי ה- - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מלונאות עם מגורים.
תומר רוזנר
כן, כשרוצים להוסיף מגורים. לפי המצב המשפטי הקיים, התוכנית של הוועדה המיוחדת שמוסיפה את ה-20% צריכה היתה לקבל שני אישורים נוספים – אחד של הוועדה לשמירת הסביבה החופית, ושני של המועצה הארצית לתכנון ובנייה או ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים כדי להסכים שמכוח תמ"א 13 יכולה המועצה הארצית או ועדת משנה שלה להתיר שינוי כזה, בתנאים מסוימים.
אמרו בדיון הקודם
אין היגיון בכך, שתוכנית כזו תצטרך עוד שני אישורים נוספים, ולכן הוסכם על דעת נציגי הממשלה, שהוועדה- - -
יעל גרמן (יש עתיד)
מיהם? זה מונח מאוד אמורפי.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט. אני רוצה עוד להבין.
תומר רוזנר
הם יציגו. שיהיה צורך רק באישור אחד נוסף, של הוועדה לשמירת הסביבה החופית, הוולחוף, ולא יהיה צורך באישור של המועצה הארצית.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא צריך אישור של הוועדה המקומית?
תומר רוזנר
היא זו שמאשרת את התוכנית מלכתחילה.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. אני רוצה לסכם את מה שתומר אמר, ולהתקדם. אלך אחורה. אני מבין שהות"ל עושה רק במלונאות, במתחמים שממילא הם לא מלונאות, בכפוף למגבלות.
תומר רוזנר
תוכניות חדשות.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו בא מישהו, לא משנה כרגע מי זה – אם זו תוכנית חדשה או ישנה. אם הוא לא רוצה תוספת מגורים – שיבנה מלון, הכול בסדר. אם הוא רוצה תוספת מגורים, הוא הולך לוועדה המיוחדת, או לוועדה המחוזית שאושרה. ועדה מיוחדת זו ועדה עצמאית, והוועדה שהקמנו אותה בחוק הזה, זה מי שאין לו ועדה עצמאית. אני רוצה לא לסטות מהעניין.

הוא בא לוועדה הזאת. הוא מקבל את האישור שלה. אם היא פוסלת אותו – הוא גמר. אם לא פוסלת אותו, הוא הולך לקבל את האישור של הוולחוף. אז אם גם הוא לא מאשר, הוא גמר. כלומר מה שאתה אומר לי, בחוק הזה יש שני דברים: אחד, הות"ל, ושניים, שהחוק נותן אופציה לוועדות האלה, לתת להם 20% שהיום אין להן האופציה הזאת.
תומר רוזנר
נכון.
שר התיירות יריב לוין
ובמקום שנוגע לוולחוף – בכפוף של הוולחוף, שעליו עמדנו.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אנחנו מדברים על זה. כלומר זה לא אומר שאדם שאומר: מתוקף החוק מגיע לי 20% מגורים – אתם חייבים לתת לו.
תומר רוזנר
יש שיקול דעת לרשות המקומית.
שר התיירות יריב לוין
נכון. יש למוסד התכנון האפשרות לתת. האפשרות שלו לתת כפופה לאישור הוולחוף.
היו"ר דוד אמסלם
ולמה שהם ייתנו?
שר התיירות יריב לוין
אני לא יודע.
תומר רוזנר
כי הם רוצים מלון.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל לגבי הוולחוף. אסביר למה אני שואל. כל אחד אמור לעשות את עבודתו. הוולחוף בא מזווית החוף. ועדת הבנייה באה מזווית הבנייה. יש פה לפעמים התנגשות של אותם משרדים, כי כל אחד בא מהזווית שלו, וזה טוב. זה התפקיד שלו לבנות; זה התפקיד שלו לשמור על חוף; וזה התפקיד שלו להציל ולהיות מציל.
ערן ניצן
לפעמים זה מתחבר. לפעמים התוכנית מצילה חוף.
היו"ר דוד אמסלם
לפעמים זה מתחבר ולפעמים לא. אני שואל, אם אתה רוצה לדחוף את הבנייה- - -
שר התיירות יריב לוין
אני מוכן לשלם במקרה הזה מחיר שיהיו דברים שלא יאושרו, כדי לא לפגוע בסמכות של הוולחוף. אמרתי מההתחלה, התחייבתי לזה, ואני עומד מאחוריו לחלוטין, ואני חושב שזה מחיר שאפשר לשלם אותו. לא נורא.
היו"ר דוד אמסלם
זה אומר שהחוק הזה רק מאפשר את האופציה.
שר התיירות יריב לוין
נכון. ודאי.
היו"ר דוד אמסלם
אדוני השר, חשבתי שאתה הולך למקום אחר.
שר התיירות יריב לוין
לא. אי-אפשר גם. אני לא יכול מראש לאשר.
היו"ר דוד אמסלם
שאלת מה עמדתי. אתה יזמת את החוק. אני לא מתווכח. להערכתי, בתיקון הזה לא הלכת הרבה. אבל בבקשה. לא עשית הרבה.
שר התיירות יריב לוין
אני צנוע. אני מסתפק בזה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, תודה. אני דווקא נמצא בעמדה ההפוכה לך בנושא הזה. השר לוין, שהוא אחד האנשים – לא קל לי לומר מחמאות לשרים בממשלה, אבל צריך לומר – השר לוין הוא לא רק אדם רציני, אלא הוא מקובל על כולנו כאדם מאוד-מאוד ישר והגון, אבל שלא ברצונו הוא פותח פה פתח לשחיתות בלתי-רגילה, כי בעצם הוועדות המקומיות תוכלנה לאשר מין בוננזה לא נורמלית באמצעות ה-20% מגורים האלה, שהם ה-20% הכי יקרים. מי לא רוצה לגור על החוף? הכי כדאי וכיף לגור על החוף. בעצם אנחנו נותנים לוועדות המקומיות האפשרות לקדם מגורים על החוף. אני רואה בזה סכנה מאוד-מאוד גדולה.

אני גם מאוד מודאג מהערבוב של מלונות עם מגורים. זה ערבוב שלדעתי לא עובד טוב בשום מקום.
היו"ר דוד אמסלם
אמרת את זה בדיון הקודם. כל דיון אתה חוזר על אותם דברים.
שר התיירות יריב לוין
אגב, גם היום הוועדות המקומיות יכולות לאשר מגורים על החוף; אולי לא בקרקע שמיועדת למלונאות, אבל בהרבה מאוד מקרים אחרים הן צריכות ללכת לוולחוף, ועל זה אנחנו שומרים – לא לפגוע בזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
- - - ב-15 השנים האחרונות. עכשיו החוק מאפשר את זה.
שר התיירות יריב לוין
אבל יש לך הוולחוף.
היו"ר דוד אמסלם
אגב, גם היום לוועדות יש סמכות לתת את ה-20% ואפילו יותר. אבל לא משנה. על איזו בוננזה אתה מדבר?
שר התיירות יריב לוין
אנחנו עשינו פה את כל הדרך לקראת מה שביקשתם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
משפט נוסף, אדוני. אדוני צודק, שגם היום ניתן לבנות מלונות על החוף.
היו"ר דוד אמסלם
וצריך. צריך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אבל הבנייה שנעשית היום על החוף היא בנייה יותר מאוזנת ומדודה. אנחנו לא רוצים להגיע, אדוני היושב-ראש, אם אנחנו מדברים על סביבה עירונית, למצב של הרבה מגדלי כרמל. כשאני נוסע ברכבת לחיפה, אני עובר ליד מגדלי הכרמל, ואני אומר לעצמי: איזה אסון. מבנה מכוער שמסתיר – אני מניח שמישהו עשה מזה הרבה כסף. גם במקור זה יועד למלונאות, לדעתי, אבל זה כבר מזמן מגורים. אנחנו לא רוצים שהחופים שלנו ייראו כאלה, ואנחנו ודאי לא רוצים, אם אנחנו רוצים לעודד תיירות. אחד הנכסים הכי יפים שיש לנו זה חוף הים שלנו. דווקא לכן אנחנו צריכים לקדם בנייה של מלונות ואתרי נופש בחופים בצורה מאוד זהירה ומאוד מדודה, ובטח לא לפגוע בזה על-ידי לקחת נתח מזה לטובת מגורים.

לכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע בשורה התחתונה שאנחנו נקבע, אם כבר אנחנו רוצים לקדם בניית מלונות, אנחנו נחדד ונחזק בצורה הרבה יותר חזקה את ההגנה על הרצועה החופית שלנו, ואם כבר עושים חוק כזה, שמצד אחד, נותן אפשרות לקדם בנייה מלונאית, אנחנו נחריג באופן מאוד-מאוד ברור את הסביבה החופית מאפשרויות הקידום הללו.
היו"ר דוד אמסלם
דיברנו על זה. תודה רבה. לפני כן אני רוצה להעיר מספר הערות קטנות, ברשותכם.

סעיף 4. רשום שמדובר שם בבעלות של אדם או גוף. צריך להדגיש: חברה וכו' - לגבי הנושא של מי רשאי. סעיף (ד).
תומר רוזנר
אסביר. חוק הפרשנות כוללת שאדם – כולל כל דבר, שהוא אישיות משפטית – תאגיד או חברה. זה פטור.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. אנחנו דיברנו בסעיף 62א, מדובר שם בתוכנית שאושרה על-ידי הוועדה המחוזית. אני חושב שצריך להיות על בסיס תוכניות שמאושרות – לא משנה על-ידי איזו ועדה.
תומר רוזנר
אי-אפשר. אסביר. תן לי לפני כן להציג את השינויים.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
תומר רוזנר
אשלים. אני רוצה להפנות תשומת לב חברי הכנסת לאותם שינויים שהוכנסו בהצעה בעקבות הדיונים הקודמים, והשינויים מהנוסח שהיה בפניכם בישיבה הקודמת.

לגבי האפשרות להכריז על מתחם שבו יחול במסלול הות"לי, לבקשת חברי הכנסת הוספנו שההכרזה תהיה על-ידי שר התיירות לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד התיירות, כך שאנחנו מבטיחים שיהיו לפחות שני גורמים שנותנים דעתם לנושא.

שינוי נוסף הוא, שכאשר מדובר במתחם אחד, אנחנו מדברים – בהצעה המקורית היה 500 יחידות אחסון, ופה אנחנו מדברים, לבקשת חברי הכנסת, על 400 במקום 500. זה השינוי השני.

שינוי שלישי, לבקשת יושב-ראש הוועדה – הוספנו את זה אמנם בסעיף אחר, אבל אנחנו נתקן את זה עכשיו לאור הערות שקיבלנו הבוקר – ביקש יושב-ראש הוועדה להכניס מערכות הסעה המונית שנועדו לשפר את התיירות. הכנסנו את זה בהתחלה בסעיף קטן (ג) בסיפא, אבל לאור ההערה שקיבלנו, כדי שיהיה ברור שאפשר יהיה לעשות את מערך ההסעה הזה גם ללא קשר למלון ספציפי, נוסיף את זה כפסקה (4) בסעיף קטן (ב).
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה מתכוון לתוספת של נלווים למתקן אחסון מלונאי?
תומר רוזנר
לא. זה היה בפעם הקודמת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה מסומן כתיקון.
תומר רוזנר
מסומן כתיקון, כי זה תיקון מההצעה המקורית, אבל זה היה מונח בפניכם בפעם הקודמת.
רוני טיסר
עמוד 3 בנוסח שמונח בפניכם. זה בסעיף קטן (ג), אחרי נלווים למיתקן אכסון מלונאי בסמיכות גיאוגרפית אליו, נוסף - או תשתית תחבורה תיירותית.
תומר רוזנר
זה יימחק. זה לא יהיה שם. נמחוק את זה, כי המשמעות של זה, ככל שזה מופיע שם, שזה חייב להיות סמוך על אחת משלוש האופציות שמופיעות בסעיף קטן (ב), כלומר סמוך על מתקן מלונאי. הבקשה היא שזה יעמוד בפני עצמו. אפשר לעשות את זה גם ללא קשר למתקן אחסון מלונאי. לכן נוסיף פסקה (4).
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת? להבין - החוק הזה מטרתו לעודד מלונאות. השר הציג בפנינו שהרציונל, שיש בעיה לבנות מלונאות, ורוצים לעודד. עכשיו אנחנו את האטרקציות התיירותיות, במירכאות, ככה בעייתיות.
שר התיירות יריב לוין
למה הן בעייתיות? אתם כנראה לא רוצים תיירות.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו רוצם תיירות למצדה; אנחנו רוצים תיירות למכתש רמון; אנחנו רוצים תיירות לירושלים; אנחנו לא רוצים תיירות לאיזה רכבל שייבנה אחרי זה באמצע היער ויהפוך- - -
שר התיירות יריב לוין
באמת. אתם לא רוצים- - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. שנייה. אני הכנסתי את זה. לא הוא.
תמר זנדברג (מרצ)
שאלת הבהרה: הרציונל שהוצג בפנינו על-ידי השר והמשרד זה לעודד מלונאות כיוון שיש בעיה- - -
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. וכל התומך מלונאות. נביא אותם למלון ומה?
תמר זנדברג (מרצ)
אפשר לסיים את המשפט? מכיוון שיש בעיה בירוקרטית בקידום מלונאות, ודברים מתעכבים.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
תמר זנדברג (מרצ)
עכשיו אנחנו פה הולכים לתשתית תחבורתית, שזה לא מלונאות.
היו"ר דוד אמסלם
תומכת מלונאות.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל אנחנו מפרידים אותה מהמלונאות. מה שמסביר היועץ המשפטי, שזו לא אטרקציה, שהיא גם ככה שנויה במחלוקת, שתומכת מלונאות.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי תומכת מלונאות.
תמר זנדברג (מרצ)
היועץ המשפטי מסביר - אפשר לסיים את המשפט? עכשיו מסביר לנו היועץ המשפטי שאטרקציות, שהוא גם ככה דבר ששנוי פה במחלוקת, ועלה גם בדיונים הקודמים, האם צריך להרחיב את זה גם לאטרקציות - אתם הסברתם – אם זו אטרקציה תומכת מלונאות - נכניס. שוב – לנו יש חשש מזה, שזה יורחב, יהיה שימוש לרעה. את כל זה אני שמה בצד. פה מסביר לנו היועץ המשפטי, שהנושא של אותה אטרקציה תחבורתית מופרד מהמלונאות, ועכשיו זה כבר לא צמוד למלונאות. עכשיו אנחנו ביער, בצוק. נקים תשתית תחבורה בחסות החוק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת זנדברג, אמרתי בגדול – אני רואה את כל מכלול המלונאות כמכלול אחד.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל זה לא מלונאות.
היו"ר דוד אמסלם
שמעת מה אני אומר. את יכולה לחלוק עליי, וזה בסדר. אל תצביעי. בגדול, אני רואה את המלונאות - לא רק המלון. כל הסביבה תומכת מלונאות. אם צריך – לא יודע איפה - כדי לחבר מתחם מלונאות כלשהו, או כדי להביא את התיירים למקום מסוים, כדי להסיע אותם לאתר אחר באמצעות רכבל, אני חושב שזה קשור לעניין. פשוט.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה זה תחבורה תיירותית?
היו"ר דוד אמסלם
בעיקר רכבל.
תמר זנדברג (מרצ)
אולי רכבת.
היו"ר דוד אמסלם
אולי הכול.
תמר זנדברג (מרצ)
אולי קניון נוסף.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. הכול אולי.
שר התיירות יריב לוין
אם תצליחי לייצר לי קניון נוסע מהסוג הזה - הנה אני אומר לך – אני עושה אותו בענק. מתחייב. אחלה רעיון. אם הוא יכול לשוט על הים – עוד יותר טוב. בחייך.
תומר רוזנר
אני רק רוצה להרגיע קצת – לא הרבה – את חברת הכנסת זנדברג – גם היום הוועדה לתשתיות לאומיות מוסמכת לטפל בתשתיות תחבורתיות, והיא עושה את זה במסגרת סמכויותיה הקיימות כיום. היא מטפלת בדרכים, במסילות ברזל.
תמר זנדברג (מרצ)
אז למה צריך את התוספת?
תומר רוזנר
כי התשתית הזו שמוצעת כאן, היא תשתית תומכת תיירות, לפי ההצעה. השוני הוא שההרכב של הוועדה לתשתיות לאומיות בהקשר הזה יהיה מעט שונה, כלומר יהיה בו נציג של משרד- - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנו את השאלה הזאת. בוא נתקדם.
תומר רוזנר
אבקש מרוני להקריא את השינוי שיהיה בסעיף קטן (ב), לסעיף 4.
רוני טיסר
תשתית תחבורה תיירותית, שיש בהם כדי לשמש גורם משיכה תיירותי ולתרום תרומה של ממש לתיירות באזור.
תומר רוזנר
בסדר?
תמר זנדברג (מרצ)
תראו, זה דבר מאוד גדול, שלא דובר עד עכשיו. זה כבר לא חוק לעידוד מלונאות.
היו"ר דוד אמסלם
תמר, לא נתתי לך את זכות הדיבור. כבר דיברנו על זה גם בישיבה הקודמת.
תמר זנדברג (מרצ)
לא דיברנו על זה. זה דבר חדש.
היו"ר דוד אמסלם
לא היית.
תמר זנדברג (מרצ)
הייתי. זה דבר חדש. דיברנו, רק מה שצמוד מלונאות. זה עכשיו נהפך לחוק- - -
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. את יכולה להתנגד, אין בעיה. אני אומר לך באחריות – דיברנו על זה גם אז, והכנסנו את זה גם אז. הרי עובדה – זה נכנס במקום אחר.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל השינוי הזה הוא שינוי מהותי.
היו"ר דוד אמסלם
לא. זה אותו שינוי, אבל אם אמרת שלא דיברנו, אז לא דיברנו.
תמר זנדברג (מרצ)
לא דיברנו על זה בהקשר זהה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, תומר, יש עוד הערות?
תומר רוזנר
כן, יש עוד שני תיקונים נוספים. אחד לא מופיע לכם בנוסח – אני מתנצל על כך. אנחנו מבקשים להוסיף בהצעה הוראה שתאמר – בעצם להגן על שימושי המלונאות, ולהבטיח שלא תהיה זליגה של אותם מגורים למכסה של המלונאות שאושרה, כלומר יש סכנה שאם נאשר את החוק במתכונתו זו, יוכלו הוועדות המקומיות לאשר במסגרת שימושים חורגים וכו' זליגה והגדלת המגורים גם מעבר למה שהתכוונו מראש. כדי להגן על זה אנחנו מבקשים להוסיף הוראה שתאמר שלא ניתן יהיה לאשר הקלה או שימוש חורג מעבר ל-20% שיאשרו, וזה ייחשב סטייה ניכרת. אגב, זו היתה הסתייגות שהציע חבר הכנסת חנין באחת הישיבות הקודמות. אבקש מרוני להקריא את ההצעה.
רוני טיסר
תיקון עקיף לחוק התכנון והבנייה. בסעיף 151 לחוק התכנון והבנייה, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא: (ו) שינוי במגרש המיועד למלונאות, כולו או חלקו, שיש בו שינוי מהשימוש שנקבע בתוכנית, ייחשב כסטייה ניכרת לעניין סעיף זה.
תומר רוזנר
כלומר אנחנו מבטיחים שהשימושים, כפי שאושרו בתוכניות, יהיו באמת השימושים, ולא תהיה זליגה.
אפרת דון יחייא
כל המלונאות. לא קשור רק להצעה שלנו.
תומר רוזנר
נכון. המטרה היא להגן על משרד התיירות.
עידית בן בסט
סליחה, מינהל התכנון מתנגד.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
עידית בן בסט
להצעה כמו שהיא, מכמה סיבות. קודם כל, זו סמכות שכרגע- - -
יעל גרמן (יש עתיד)
מינהל התכנון צריך להתנגד ל-20% למגורים - זה דבר ראשון שצריך להתנגד.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה. בוא נשמע אותה. את כועסת עליה?
יעל גרמן (יש עתיד)
מאוד.
היו"ר דוד אמסלם
יש מים שם. שמנו קנקנים. בבקשה.
עידית בן בסט
קודם כל, כעיקרון אנחנו מתנגדים להיכנס לתכנן בחוק.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אולי תתנגדו לחוק בכלל?
שר התיירות יריב לוין
ונניח שנמשוך את החוק בכלל, אז מה יקרה? אחרי כן תנאמו במליאה שרוצים תיירות ורוצים תעסוקה ורוצים אלף ואחד דברים, ובסוף בעוד 15 שנה יבוא מישהו ויעביר פה החלטה, ויבנה הכול למגורים, בלי שום מגבלות ובלי שום כלום. לשם אתם הולכים. באתם, היו לכם בקשות הגיוניות. הלכנו לקראתכם כמו שאני חושב שלא הולכים אף פעם בחקיקה מהסוג הזה. באמת שינויים מרחיקי לכת. עד כדי כך שקיבלתי מחמאה מיושב-ראש הוועדה, שלא עשיתי כלום בחוק. מספיק כבר, כי באמת אני אומר לכם – אני מאוד בעד הידיינות. עשיתי אותה לפני שהחוק הוגש, ועשיתי אותה אחרי, אבל בסוף צריכה להיות נכונות מבחינתכם לבוא צעד לקראת. הגישה הזאת, תלכו לקראתנו, תלכו לקראתנו - בסוף ממילא אנחנו מתנגדים לכול ולא מוכנים לשום דבר – זה לא שיח אמתי.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי למה אתם מתנגדים. הרי מה שהוצע פה, אני הבנתי שאם יש מתחם למלונאות, שלא תהפכו אותו למגורים אחר כך.
ערן ניצן
על זה אין ויכוח, היושב-ראש. אסביר – היא מתנגדת, כי התרופה שמציעים פה בעצם אומרת: ננעל את ה-20% ולא ניתן לאף אחד סמכות אחרת.
תומר רוזנר
ממש לא.
ערן ניצן
אתה נוגע במעמד של ועדות מקומיות בישראל ובסמכויות שלהן. לרשויות מקומיות בישראל יש כללים ברורים - מתי ניתנת הקלה ומתי יש דברים- - -
תומר רוזנר
ספר לנו מהם הכללים.
ערן ניצן
זה דיון בפני עצמו. אתה נכנס פה, ברשותך, לאירוע של מעמדה של הוועודה המקומית, מה סמכויותיה, מתי היא יכולה להחליט כך או אחרת. אנחנו לא מתווכחים. אף אחד לא רוצה לפרוץ את ה-20% כמו שהוצע פה.
תומר רוזנר
עובדה שכן.
ערן ניצן
אני לא אומר את זה בשביל זה. אני אומר ליושב-ראש- - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתם מבזים את הכנסת. - - - אתם מכרסמים בזה. רוצים לעשות אותו דבר בתיירות.
היו"ר דוד אמסלם
דב חנין, אל תהיה אלים בדיבור. אני לא מבין. הערת משהו. אני רוצה להתחבר. מה ההתנגדות שלך? אני לא מבין. הערת משהו בדיון הקודם. אנחנו באנו ותרגמנו את זה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני לא מתנגד.
היו"ר דוד אמסלם
זו ההצעה שלך. אני רוצה להבין עכשיו, למה הם מתנגדים. אני עוד לא מבין למה הם מתנגדים. לא הצלחתי להבין עדיין – הרי בא הות"ל עכשיו והביא- - -
עידית בן בסט
מצטערת – זה לא רלוונטי לות"ל. ההצעה הזאת היא כללית. היא אומרת: באופן כללי, יש סמכות שנתונה כרגע לוועדה מקומית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מדברים על העיקרון.
תומר רוזנר
מדברים על העיקרון.
עידית בן בסט
יש סמכות שנתונה לוועדה המקומית, שזה כלי של הוועדה להתמודד עם מצבים לא צפויים.
היו"ר דוד אמסלם
מה אומר הכלי של הוועדה? שאם יש מתחם למלונאות, היא יכול להפוך אותו למגורים?
תומר רוזנר
התשובה היא כן.
עידית בן בסט
שימוש חורג שהוא מוגבל בזמן, וזה שיקול דעת- - -
תומר רוזנר
כמה זמן?
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין שהמבנה קיים. זה שימוש חורג. או לקרקע. לא לבנייה.
עידית בן בסט
זה נתון לוועדה מקומית.
היו"ר דוד אמסלם
שימוש חורג זה למבנה קיים או לקרקע. לא בבנייה. אתה נותן שימוש חורג, ממה שהתב"ע מאשרת אותו. אז נניח בניין שקיים, בניין למלונאות, שהיה אמור להיות מלון, אבל לא מסתדר לי – עכשיו נהפוך אותו למגורים?
עידית בן בסט
בניין למלונאות. נגיד שעכשיו הוא לא עובד. יש לי עלייה. יש לי ציבור תושבים שאני צריכה לקלוט באופן מיידי בעיר. זה עניין של הוועדה המקומית אד הוק.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו רוצים לקדם מלונאות.
היו"ר דוד אמסלם
וזה במסגרת שימוש חורג, את אומרת.
עידית בן בסט
כן.
היו"ר דוד אמסלם
כמה שנים אתם יכולים לתת שימוש חורג?
תומר רוזנר
אין הגבלה.
עידית בן בסט
זה משתנה. הוועדה המקומית קובעת לכמה זמן שימוש חורג, והיא יכולה- - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה לעשות צחוק מהכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להתקדם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שימוש חורג גם יכול להיות 80%. לא 20%.
היו"ר דוד אמסלם
עידית, מה שאת אומרת, בגדול, לא קשור לחוק שלנו. יש סיפור של שימוש חורג. הוועדה, יש לה סמכות לעשות שימושים חורגים, בלי קשר לשינוי. אני מקבל את ההערה הזאת. היא לא קשורה לעניין.
תומר רוזנר
אסביר.
עידית בן בסט
וברשותך, זאת פרקטיקה- - -
היו"ר דוד אמסלם
היות שהיום יש לה סמכות של שימוש חורג – בהרבה מקומות; לא רק במלונאות. היא יכולה להחליט שממחר בבוקר מותר לקחת גן ילדים, ולעשות ממנו בית כנסת.
עידית בן בסט
כי זה מה שהיא צריכה.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. אז אם אתם רוצים לעשות דיונים על שימושים חורגים, נעשה דיון – שימוש חורג. דיון רציני, ראוי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא לעשות צחוק מהכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
מדובר כרגע בחוק הות"ל. החוק הזה. יש עליו השלכות לגבי חוקים אחרים. כמו כל חוק אחר. אין בעיה. אז נדון בחוק אחר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אתן לך דוגמה, למה הנושא הזה כל כך מקומם. אנחנו בוועדה הזאת, בכיסא שלך היתה חברת הכנסת מירי רגב. העברנו חוק שדרש אחוז מסוים של דירות להשכרה במסגרת הותמ"ל. מה עושים בפועל – במסגרת אותם מנגנונים של כאילו וקריצת עין, בעצם מה שאנחנו החלטנו בכנסת, מצפצפים עליו. אין בנייה של דירות להשכרה, כי ניצלו את הרצון הטוב שלנו. אמרנו 30%, אבל לא קבענו הוראות ברורות וחד-משמעיות שאי-אפשר היה לסטות מהן, והתוצאה – האנשים הנכבדים- - -
ערן ניצן
להפך. חלילה.
היו"ר דוד אמסלם
אל תענה. אני מוכן לעשות דיון על שימוש חורג. לא קשור לעניין הזה. אני רוצה להתקדם. בבקשה. אעשה דיון רק על שימוש חורג.
תומר רוזנר
הבנתי את הערתו של אדוני. רק אנסה להסביר, מאיפה זה בא. החשש שנוצר, ואולי הנוסח שהוצע רחב וכולל את כל השימושים, אבל מכיוון שאנחנו מאפשרים כאן בחוק הזה עירוב שימושים למגורים ולמלונאות, כיוון שהתשתית להפוך את זה למגורים קיימת, יש חשש גדול שדווקא במקרה הספציפי הזה, שאנחנו מאפשרים את ה-20% למגורים, יהיה הרבה יותר קל, לאשר שימושים שחורגים למגורים בחלק המלונאי. לכן אולי לצמצם את הנושא הספציפי הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לעניין הזה. אם השר ירצה, יכול להציע את החוק, ואם יהיה מקובל עליו – בבקשה, שבמסגרת סך הכול השימושים, אם מותר או אסור, יגיע ל-30%, 40% מסך הכול - אני לא נכנס לזה. אני משאיר את זה למוסדות התכנון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה משאיר את זה לוועדה המקומית להחליט. זה בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
היא צודקת בדבר אחד- - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
היא לא צודקת בכלל.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש פה חוק. היא לא צודקת. זה מתווה את המדיניות בחוק.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה לצפצף גם על החוק הזה. החוק הזה הוא על מלונות. עכשיו אומרים: מינהל התכנון רוצה לקדם את העניינים שלו, ולצפצף על כל החוקים וכל הנורמות. 90% יהיה למגורים- - -
היו"ר דוד אמסלם
שמעתי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למה לקרוא לזה מלונות? שימוש חורג. אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
שמעתי אותך. דב, אתה מפריע לי יותר מדי. אתה מרשה לעצמך לדבר פה מתי שאתה רוצה, אז או שתשתלט על עצמך או שאוציא אותך. לגבי העניין, גם היום יכולה לעשות, בלי קשר לחוק הזה – שימוש חורג. לכן אני מבקש - אל תטעה ואל תלהים פה בגלל שאתה טועה, בגדול.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
שימוש חורג- - -
היו"ר דוד אמסלם
אם הם יחליטו בשימוש חורג היום לעשות 100%, יעשו 100%.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה מייצר להם- - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מייצר להם 120%, בסדר? זה קשור לשימוש חורג. אתה רוצה – אעשה דיון שימוש חורג. נגמר העניין. מתקדמים.
תומר רוזנר
הנקודה האחרונה, כפי שאמרתי קודם, זה לגבי הנושא של ייתור הצורך בשני אישורים נוספים לתוכנית כזו ברמה המקומית, ובמקום שני האישורים יידרש רק אישור של הוועדה לשמירת הסביבה החופית, שייחשב גם אישור- - -
היו"ר דוד אמסלם
כבר דיברנו על זה.
תומר רוזנר
אז רק צריך להקריא את הנוסח.
רוני טיסר
בסעיף 5 להצעת החוק: בתוספת השנייה לחוק העיקרי, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא: (ו) נדרש אישורה של הוועדה לתכנית, שהוחלט להפקידה בהתאם לסעיפים 11א(3) ו- 62א(א1)(3)(א1), תהא רשאית הוועדה לדון ולתת אישורה גם לעניין הוראות תכנית מתאר ארצית לחופים, אם נקבע בה שנדרש אישור המועצה הארצית לתכנית כאמור. החליטה הועדה לעניין הוראות תכנית המתאר הארצית לחופים, וציינה זאת במפורש בהחלטתה, תבוא החלטתה במקום המועצה הארצית; אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 8.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה זה סעיף 8? בחוק שמתייחסים אליו. לא בחוק הזה. אין פה סעיף 8.
רוני טיסר
סעיף 8 לתמ"א 13.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אדוני, אתה בתחילת הדיון אמרת לשר: עכשיו צריך ללכת לעוד ועדה ועוד ועדה, ומה השגנו בזה? אני חושבת שיש פה התעלמות מכך שהחוק הזה למעשה גובר על כל חוק החופים. לא סתם אמרתי – נכון, הוולחוף היא מוסמכת לקבל החלטות, אבל הוולחוף פועלת מכוח חוק החופים, והעקרונות שמותווים בחוק החופים הם קודם כל השמירה על הסביבה החופית והגנה עליה וכו'.

בעצם רוח החוק הזאת – נאמר את זה בצורה הכי גלויה – היא שונה ב-180 מעלות מרוח חוק החופים, ואז אתה בא לאותה ועדת ולחוף, ואומר: היא תהיה שומר סף, היא לא תאשר בהכרח, אבל עכשיו היא צריכה לקבל החלטות לפי איזה חוק. החוק הזה הוא במפורש סותר את רוח חוק החופים. נכון, בסעיפים הקטנים כתוב שהיא יכולה לקבל כל החלטה, אבל בסופו של דבר הוולחוף מקבלת החלטות לפי רוח חוק חופים. בואו נבטא את חוק חופים. בואו נשים את זה על השולחן. בואו - מוותרים על חוק חופים, כי בנייה למגורים, שאסורה על-פי חוק החופים, בעצם מבוטלת כאן. כמו שהיה ויכוח קודם כאן, אם זה 20% ייעצר, אנחנו שומעים שזה לא יעצור ב-20%, ולצורך העניין מגדלי חוף הכרמל – אתם הרי זוכרים את מגדלי חוף הכרמל, החומה המטורפת הזאת על הים. היו מתוכננים שבעה. הם נעצרו גם בזכות מאבקים וגם בזכות חוק החופים.

אני רוצה להצביע על נקודה מאוד חשובה, בסעיף 5א – ועדת המשנה לעניין תשתית תיירות. בעצם היא ועדת משנה. זה המסלול, כבוד היושב-ראש, לייצר ועדה עצמאית. אני חוששת שהוועדה הזאת היא מדרון חלקלק. יש בה רק נציגי ממשלה ונציגי הרשות המקומית, שכמובן, יש להם אינטרס לנציגי הרשות המקומית לקדם את התשתית. אין כאן שום נציגי ציבור, אין כאן שום נציגים שהם מומחים של שמירה על סביבה חופית, כמו שיש במקומות אחרים, או נציגי ציבור מהארגונים הסביבתיים, שבחוק הם מוסמכים להיות נציגים בכל הוועדות המחוזיות והארצית וכו'. זה מדרון חלקלק. רגע הגדרנו אותו בחוק לנושא נורא ייעודי, רק לתיירות; אני כבר רואה את החוק הבא, שמשתמשים באותה ועדה, לאשר עוד דברים. מהר מאוד אנחנו מיתרים פה ות"ל מהיר שיש לו כל הסמכויות של המחוזית מצומצם עם כוח מאוד חזק, רק לממשלה ולשתי רשויות מקומיות. הפרה מוחלטת של כל העקרונות של הליכי תכנון, של איזונים ובלמים בוועדות תכנון.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חברת הכנסת גרמן, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה להשיב לשר התיירות.
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא שאל כלום.
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא פנה אליי ואמר, והיה לנו דוח-שיח, בלי שיכולתי להשיב. אני רוצה להזכיר לך את הדיון שהיה לנו במליאה, שבו אמרת: אם אנחנו נבטל את היכולת לבנות למגורים על חוף הים, מה תאמרי? ואמרתי לך במפורש: אמחא כפיים ואהיה בעד.

יש פה הרבה מאוד בעיות בחוק הזה – גם מה שאמרה חברתי תמר זנדברג, גם מה שאמר חברי דב חנין וגם מה שאמרה חברתי יעל פארן, אבל הדבר החמור ביותר הוא, שהוא שובר את מה שבמשך עשרים השנה האחרונות כל גופי התכנון – ואני פונה לגופי התכנון, שלדעתי בגדו בייעודם הציבורי, בזה שהם בכלל נותנים יד לחוק הזה. כל גופי התכנון אמרו דבר אחד: אנחנו שומרים על אינטרס הציבור. ואינטרס הציבור הוא שחוף הים יהיה שייך לכל הציבור.
היו"ר דוד אמסלם
ולמה זה סותר?
יעל גרמן (יש עתיד)
מפני שפה ברגל גסה, בדלת הראשית- - -
היו"ר דוד אמסלם
עזבי נאומים. במאה מטר יש חוף? מישהו בונה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אז בוא תקשיב.
היו"ר דוד אמסלם
את נואמת, ואני רוצה להבין על מה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא סיימתי.
היו"ר דוד אמסלם
המאה מטר חוף הים- - -
יעל גרמן (יש עתיד)
עד היום כל גופי התכנון לא נתנו לבנות על חוף הים. כן לתיירות, לא למגורים. היום מישהו שאל אותי - מה זה משנה אם יש חדרי מלון או אם יש בניין מגורים. אומר לך מה זה משנה. חדרי מלון זה גם לא דבר אידיאלי, כי הם מסתירים באמת את הנוף ומסתירים את האוויר, אבל בחדרי מלון אתה ואני וכל מי שיושב פה סביב השולחן יכול מדי פעם לבוא, וליהנות מהנוף של הים.

כאשר מישהו – וזה רק מישהו בעל ממון רב – קונה לעצמו דירה ב-10 מיליון שקל, הדירה היא רק שלו. הנוף הוא רק שלו. לא אני ולא אתה נוכל להיות שם.
היו"ר דוד אמסלם
הרי לא מדובר פה על לבנות בניין מגורים אלא האם יהיה 100 חדרי מלון, שאני אוכל לבוא והתשלום יהיה עוד שתי קומות למגורים, או לא יהיה כלום, ולא נוכל לבוא לאף מקום. זו השאלה. לא או מגורים או מלון. תגידי את האמת.
יעל גרמן (יש עתיד)
עכשיו זכותי לדבר, אז אני רוצה לומר.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל אותך.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני עונה לך. לא זאת הבעיה. הבעיה היא אם אנחנו רוצים לשמור את החופים לטובת הציבור או אנחנו רוצים לתת אותם לבעלי הון, כי זה מה שאנחנו עושים. אנחנו כאן מאפשרים לבעלי ההון לבנות דירות, וכאן, אדוני שר התיירות, אין בעיה. אני בעד שימושים מעורבים. אמרתי את זה גם בפעם הקודמת. אין בעיה שיהיו שימושים מעורבים באזורי התעשייה, במקומות שרחוקים ממשאבים ציבוריים.
שר התיירות יריב לוין
אני מציע שנקים את המלון באזור תעשייה.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה לא?
שר התיירות יריב לוין
מתי בפעם האחרונה, כשנסעת לחו"ל, הלכת למלון באזור תעשייה, ומתי היית בפעם האחרונה במלון סמוך לחוף? בואו נשמע.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני בעד מלונות סמוך לחוק.
שר התיירות יריב לוין
ברור. כל עוד לא נוכל לעשות שום דבר. את בעד הכול, רק 15 שנה לא בנו מלון באילת. ממשיכה להיות בעד.
יעל גרמן (יש עתיד)
זאת לא הדרך לדאוג למלונאות. - - - לבעלי ממון שרוצים היום לעשות כסף. שלא יכולים לעשות את הכסף, מפני שבתי המשפט חסמו אותם.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
יעל גרמן (יש עתיד)
כי כל פסקי הדין בעליון קבעו כולם שאין מגורים בחוף הים, והיום ממשלת ישראל מצפצפת על פסקי הדין, מצפצפת על מדיניות של שנים, ומאפשרת לבעלי הון לעשות את הכסף שלהם על חוף הים, ולא מאפשרת לציבור ליהנות מזה. ועל זה כולכם תיתנו את הדין.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זו בכייה לדורות, ואסור להעביר את החוק הזה כפי שהוא.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. את לא צריכה לצעוק. את יכולה לדבר בשקט – אני גם שומע.

קודם כל, אני רוצה לקדם בברכה שני חברים חדשים בוועדה, ושכחתי לציין בתחילת הדיון – יש לנו חבר הכנסת אכרם חסון, שבאופן רסמי חבר בוועדה במקום חברת הכנסת רחל עזריה. אהלן וסהלן, ברוך הבא. אני שמח מאוד. לא שאני שמח שעזריה עזבה, אבל אני שמח שאתה אתנו; וחבר הכנסת יעקב אשר, שהצטרף לוועדה והוא מחליף את חבר הכנסת אורי מקלב חברי ורעי. ברוך הבא. אני שמח על התגבור.

לפני שאתן לכם את רשות הדיבור, אני רוצה לסגור שני דברים. בפעם הקודמת, ערן, סיכמנו שהות"ל הרת"ג ישמש נציג יועץ. הסכמתם לכך.
עידית בן בסט
לדון עליו.
היו"ר דוד אמסלם
לא ביקשתי לדון.
ערן ניצן
לא צריך לדון. אני מציג לך שעל דעת היושב-ראש, הוא יכול למנות יועצים לות"ל.
היו"ר דוד אמסלם
סיכמתי אתו את זה.
ערן ניצן
אני אומר שהוא ימנה אותם כיועצים.
היו"ר דוד אמסלם
מבחינתנו זה פתור. כי כרגע עד היום לא הזמנתם אותם, והוא הבטיח את זה לפני שנתיים.
ערן ניצן
זה לא סמכות שלי אלא של יו"ר הות"ל. אני על דעתו אותו.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שאשאיר את החקיקה פה, שגם הם? אני לא מבין אותך. תגיד לאביגדור שיזמן פה. שאנחנו לא מדברים בדיחות פה. סיכמנו שמתקדמים.
ערן ניצן
קיבלתי.
היו"ר דוד אמסלם
הנושא השני שאני רוצה להדגיש אותו – ותומר, רק תחדד לי את זה - אנחנו לא מדברים רק על תוכניות חדשות אלא אנחנו מדברים גם על תוכניות ישנות שמגיע להן גם ה-20% תוספת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה זה תוכניות?
יעל גרמן (יש עתיד)
כל תב"ע מאושרת שעדיין לא נבנתה, אפשר יהיה לבנות מגורים.
תומר רוזנר
זה גם.
היו"ר דוד אמסלם
זה גם נכנס לתחולת החוק. תודה. מאה אחוז. בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אמנם לא הייתי בכל הדיונים. אני חושב, בניגוד לעמדת היושב-ראש – דווקא נתינת הסמכות לוולחוף כמחסום אחרון, היא דבר כן נכון, ודי מאזן את התמונה, ולכן זה צריך להוריד חלק גדול מהחששות של חברי הוועדה לגבי הנושא הזה של אישור פזיז כזה או אחר. אני חושב שעשה נכון השר בעניין הזה.

לגבי הנושא ששמעתי מקודם, ה-20%, אם כן להגביל את זה או לא, ואם זה סותר בעצם את השימוש החורג, אני חושב ששימוש חורג, אם יידע יזם שהוא יכול להגיע למצב שבו הוא יכול להתחיל לבנות מלון, ובסוף המלון בשימוש חורג כזה או אחר, כפי שנאמר כאן, יוכל להפוך לבית דירות ואולי לקומה או שתיים מלון, זה יהיה דבר מסוכן מאוד. על זה היו צריכים לקפוץ כולם. אם נגביל את זה כך שאי-אפשר יהיה לשנות את זה מעבר לזה – שוב, במסגרת הסמכויות- - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתה שמעת את הוויכוח פה אתם, אז הבנת את מה שקורה? אתה עכשיו מדבר על הסמכויות של השימוש חורג.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון. זה דבר גדול מאוד. אני מסכים- - -
היו"ר דוד אמסלם
יכולים לקחת מלון, להפוך אותו 100% לשימוש חורג.
יעקב אשר (יהדות התורה)
דקה. אני מכיר את זה. גם כשיש סמכות עדיין לשימוש חורג, שזה כלי שראש רשות חושב עליו מאה פעמים, בטח במקרים כאלה, אם לעשות אותו או לא, ברגע שכאן, בתוך החוק, תהיה הטמעה, שאם יהיו מגורים זה יהיה 20%, זה מקבע את זה בצורה הגיונית, וכל ראש עיר ו-וועדה מקומית תחשוב עשר פעמים קודם אם היא תאשר את זה או לא. לכן אני חושב שכן היה צריך לתת את הסמכות בתוך העניין הזה של ההגבלה של ה-20% כדי לא למנוע לגמרי, כי החוק נותן אפשרות לוועדה מקומית להפוך את זה ולתת שימוש חורג, אבל זה רמזור אדום, שאני חושב שהוא נחוץ, במיוחד לאור הדאגה של חבריי וחברותיי כאן בצד ימין.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. בבקשה. אני חייב לך מהדיון הקודם, איתמר.
איתמר בן דוד
תודה. כמה הערות לגבי סעיף 5, שמדבר על הוראת שעה. אדוני היושב-ראש, אנחנו חושבים שהוראת השעה צריכה להיות גם לגבי מסלול הות"ל וגם לגבי מה שנעשה – כל המהלך הזה צריך להיות מוגבל בזמן, וכדאי, כמו שבחוק הותמ"ל, למשל, ועדת הפנים והגנת הסביבה תדרוש ממינהל התכנון ומשרד התיירות, להגיש לה דוח בדבר יישום החוק הזה, אם הוא יעבור, כי מדברים פה על הרבה דברים, ועל הרבה עקרונות ציבוריים, וצריך לעקוב ולראות אם הדבר הזה מביא מזור לפיתוח המלונות בישראל. זו נקודה אחת.
היו"ר דוד אמסלם
אני מקבל את ההערה שלו, בגדול, שאחת לשנה יבוא מינהל התכנון, ויציג לנו את כל הנושא הזה של השימוש בות"ל כדוח לוועדה.
איתמר בן דוד
אגב, לגבי הותמ"ל זה כמעט שנתיים, ולא נעשה עדכון כזה. ערן ניתן פה. ערן ניצן פה כיו"ר הותמ"ל, והיה צריך לעשות עדכון כזה - כבר כמעט שנתיים לחוק, וזה לא נעשה. וגם לגבי הותמ"ל צריך לעשות עדכון כזה לכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה אומר?
איתמר בן דוד
גם בחוק הותמ"ל יש חובה כזאת, ולצערנו מינהל התכנון והאוצר לא עשו את זה. ערן ניצן פה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה צודק. כתבתי להם מכתב בנושא הזה. לכן גם אני מחכה לתשובתם. יציגו לנו את זה פה, אל תדאג. כיוונתי לדעת גדולים.
איתמר בן דוד
תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
אגב, תומר הסב תשומת לבי לעניין.
איתמר בן דוד
אני מבקש שתשקול שוב – אני לא מבקש שתקיים פה דיון על הסוגיה הרחבה של שימושים חורגים, אבל כמי שעוסק בשמירת שטחים פתוחים בישראל, הנושא של שימושים חורדים זה הפוך למטרות התכנון הרבה פעמים, ויש לו ניצול ניצי, בייחוד במקומות שהם שטחים פתוחים יקרים כמו חופי- - -
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות שנעשה דיון ספציפי על הנושא.
איתמר בן דוד
אתה גר פה באזור. למשל, בעין חמד היה מלון בתחילת שנות ה-90. היה שם שימוש חורג למגורים, ובעוד כל מיני מקומות.
יעל גרמן (יש עתיד)
וגם ב- --
איתמר בן דוד
נכון. לכן אני מעלה את העניין. לא ביקשנו לקיים פה דיון על שימושים חורגים, אבל הגדרת האחוזים וסטייה ניכרת – כלומר יכולים לקבוע- - -
היו"ר דוד אמסלם
איתמר, אם אעשה דיון במסגרת שימושים חורגים – נדבר על זה.
איתמר בן דוד
לאחוז את המקל בשני קצותיו. לקדם את החוק הזה כדי להגדיל את כמות חדרי המלון והמלונות, ומצד שני, אפשרות לתת שימושים חורגים.
היו"ר דוד אמסלם
כל תוספת היא גם תוספת בשימוש החורג. תודה. בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתם מוכנים ל-20% למגורים?
איתמר בן דוד
לא, אבל הייתי בדיונים קודמים. אני מתקדם. דיברתי בדיונים הקודמים. אני חושב שההתנהגות פה של מינהל התכנון היא מבישה.
היו"ר דוד אמסלם
איתמר, דבר אתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
היה חשוב לומר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, את לא מנהלת את הדיון. שכחת. בבקשה.
אלי בן ארי
אלי בן ארי. אני היועץ המשפטי של אדם, טבע ודין. רק שתי נקודות. אחת, לגבי העניין של העברת הסמכות לות"ל בנוגע לתוכניות בנייה גדולות – אני מוכרח להודות – זו יותר שאלה. אני מתאר לעצמי שאתם מכירים את הות"ל שקיים משנת 2002, פחות או יותר. הוא קם לצורך תשתיות לאומיות, ועדה שלמעשה מאשרת כמעט כל תוכנית שמגיעה אליה תוך התעלמות מוחלטת מהתוכנית האחרות שקיימות שם.

אני מבין שלפעמים, כשמדובר בתשתית לאומית - רכבת או מכרה או אתר פסולת, אולי צריך את הדברים האלה מאוד, אבל כשמדובר בשימוש כלכלי, מסחרי, אמנם לא כל כך רווחי כמו מגורים, אבל השאלה היא אם אין פה חשש. יש פה אפשרות לקרקע פרטית. יש פה אפשרות לשר - אמנם יחד עם המנכ"ל שלו – להעביר את זה למסלול הזה, לוועדה שמאשרת כל דבר שמגיע אליה. השאלה אם אין פה חשש, והאם לא ניתן היה לעשות את זה באמצעות תוכנית מתאר ארצית; לקבוע, שפשוט כשיש, למשל, רשת שבאה ומציעה לעשות שלושה-ארבעה מלונות חדשים בפריסה ארצית, להביא את זה בתוכנית מתאר ארצית אחת. למה צריך את הות"ל?
היו"ר דוד אמסלם
הוא עושה את זה בדיוק ככה.
אלי בן ארי
הות"ל מקבל תוכניות ופשוט מאשר אותן. מתעלם ממה שיש שם – שטח פתוח, לא שטח פתוח.
היו"ר דוד אמסלם
למה מתעלמים? מה, יושבים שם חמורים? אתה לא חושב שזו ועדת תכנון? הרי מי יושב שם? זה אותם אנשים.
אלי בן ארי
זו ועדת תכנון, מבחינת הסמכויות שלה, אומרת: כל התכנון הארצי שקיים, אני יכול להתעלם ממנו. ובפועל הם גם עושים את זה. הם מקבלים תוכניות ומאשרים אותן כמות שהן, ולעתים קרובות - השאלה היא שוב – למה לא לעשות את זה באמצעות תוכנית מתאר ארצית? התוצאה תהיה אותו דבר בדיוק, אבל אז אתה נמצא באותה מערכת. זו הערה אחת.

ההערה השנייה היא לגבי המגורים. גם פה, מניסיון, העובדה, הפרויקט הראשון שהתעסקנו אתו, שהיה מיועד למלונאות, זה מגדלי חוף הכרמל. ששה מגדלים מאושרים למלונאות ששניים מהם, כשאנחנו הלכנו עם זה לבית משפט, הוא אישור למגורים. וזה בלי שיש שם אפשרות לעירוב שימושים.

מה שאנחנו יודעים היום – אנחנו רואים את זה בחוף של נתניה, אנחנו רואים את זה בחוף של תל-אביב, כשהיה מותר רק למלונאות, ואויש למגורים בכל זאת – התוצאה בסופו של דבר תהיה – ורואים את זה בהרבה מקומות – ספרד, צרפת, פורטוגל - רואים מקומות שנבנו על חוף הים, והיום אנשים אומרים: איך הרסנו את המקומות היפים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. תודה.
אלי בן ארי
ההצעה שלנו היתה, אני חושב שכדאי לשקול את זה – אפשר אפילו אולי להגדיל את ה-20%, רק כשאנחנו מרחיקים אותו מהים, כי אנחנו יודעים שהמוטיבציה לעשות בים דברים לא חוקיים מהעשרים שנה האחרונות היא כל כך גדולה, שלדעתי עכשיו היא תהיה גדולה אפילו יותר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חברת הכנסת זנדברג.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה, אדוני היושב-ראש. שתי נקודות – אחת בנושא המגורים, והשנייה בנושא הות"ל. בנושא המגורים, הרציונל ברור לנו. יש כאן רציונל כלכלי. אנחנו אומרים – אנחנו רוצים מלונאות, יש בעיה במימוש למלונאות. מה נותן כסף ליזמים – מגורים, אז בוא ניתן להם מגורים. נורא פשוט ומובן. השאלה היחידה היא, האם זה מצדיק את מה שעומד מהצד השני, על הכף השנייה של המאזנים, וזה נסיגה עצומה אחורה, של עשרות שנים, ברציונל הבסיסי של הגנה על החופים. אנחנו בעידן אחרי חוק החופים – הוזכרו כאן מגדלי חוף הכרמל, אנחנו בעידן אחרי סי אנד סן, אחרי המרינה בהרצליה, אחרי המרינה באשדוד, אשקלון – כל הדברים האלה משנות ה-90. עכשיו, ב-2016, שאנחנו נסלול את דרך המלך למגורים על החופים – לא בשימוש חורג, לא בהגדרה של היחידה ובהשתלטות על מלון דירות וכל הדברים האלה, אלא בבקשה – עשירים רוצים לגור על החופים? בואו, בבקשה. אנחנו נותנים, אנחנו מחלקים.

זה דבר שלא יעלה על הדעת. זו בכייה לדורות שעוברת כאן בצורה נורא אגבית, בגלל שזה מעודד מישהו לבנות את המלון. אז סליחה – בואו נמצא את הדרך לעודד את המלון, ונחסום בצורה ברורה את המגורים, כי כולנו כבר יודעים ומסכימים – אדוני השר, אתה בעצמך יודע את זה. אתה אומר: זו רעה חולה קטנה כדי לאפשר לי מה שאני רוצה. אנחנו אומרים: זה כתם שחור ובעייתי על ההגנה על החופים במדינת ישראל שהיא בסופו של דבר קודם כל מדינת חוף, שזה משאב ציבורי.

הדבר השני, לנושא הות"ל. אני רוצה להמשיך את ההערה של אלי בן ארי. הות"ל זו ועדה לתשתיות לאומיות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כאן יש דבר שאולי אפשר לתקן אותו. זה מעבר לעמדה האידיאולוית. הות"ל זו ועדה שעד היום לא התעסקה עם יזמים פרטיים; היא היתה ועדה לתשתיות לאומיות – התעסקה עם משרדי ממשלה, עם חברות- - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו יודעים עם מה התעסקה.
קריאה
זה לא נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם אנשים פרטיים הגישו - לא הגישו לות"ל, אבל- - -
תמר זנדברג (מרצ)
אני עכשיו מדברת על תוכניות שמוגשות לות"ל.
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריעו לה גם אם היא טועה. בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו פותחים כאן פתח מאוד-מאוד מסוכן, מעבר לנושא של ההגנה על החופים, גם להון שלטון; לשחיתות שלטונית, בקשר ישיר – ואמרנו את זה בדיון הקודם – על השר יריב לוין אין לנו שום פקפוק. אחד השרים הישרים כמו סרגל, אולי בתולדות מדינת ישראל, ואני לא מגזימה. אבל זה לא חוק לוין. זה חוק לוין, כי לוין הוא היוזם שלו, אבל הוא לא ילווה אותנו לכל האורך. וכאן יש לנו לות"ל, שזו ועדה לאומית בתשתיות לאומיות, שלא התעסקה עד היום עם יזמים פרטיים, לא עמדה בלחצים. זו לא ועדה מחוזית ולא ועדה מקומית. והיום אנחנו מאפשרים – אני חייבת שיקשיבו לי כאן. אני מבינה את הצורך לגייס רוב, אבל אנחנו עדיין בדיון.
היו"ר דוד אמסלם
אני שומע. חבר'ה, אני מבקש - מי שרוצה לדבר, שייצא החוצה. באמת. בבקשה, הגברת זנדברג. תתכנסי, עוד שתי דקות.
תמר זנדברג (מרצ)
אני מנסה. קשה לשמור על ריכוז פה. הות"ל היא כאמור עד היום, לא פנו אליה באופן ישיר יזמים. יזמים – אנחנו יודעים במה מדובר. יש להם כוח, יש להם כסף, יזמים, יש כאן נציגים בוועדות מקומיות ומחוזיות שיודעים מה זה לקדם תוכנית בוועדות התכנון. כאן לא רק שאנחנו מאפשרים גישה ישירה לות"ל ליזמים, אלא אנחנו גם עושים את זה בהמלצת שר אחד בלבד, בהתייעצות מנכ"ל המשרד שלו, שהוא מינה כמשרת אמון.
היו"ר דוד אמסלם
אז?
תמר זנדברג (מרצ)
אין בדיחה גדולה מזו. אישור השר בהתייעצות. הרי בדרך כלל, כשהחוק נותן התייעצות, הוא נותן התייעצות עם גורם מאזן, שנותן איזון ובלם. לא. פה השר יתייעץ עם מי? עם המנכ"ל שהוא מינה. ולו בשביל לכבד את ספר החוקים הישראלי, שאנחנו לא כותבים בו את הבדיחה הזאת, כדאי לתת – בנוסחים הקודמים היתה התייעצות עם הרשות המקומית, עם הוועדה המקומית, עם ראש הרשות, עם שר להגנת הסביבה. משהו שיאזן פה את האינטרסים, ולא נשאיר אפילו מראית עין, ששר מתייעץ עם מנכ"לו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. שני משפטים לדב חנין, למרות שכבר דיברת עשרים דקות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה, אדוני היושב-ראש. אני באמת לא מתכוון לחזור.
תמר זנדברג (מרצ)
מה עושים עם ההסתייגויות שלנו?
היו"ר דוד אמסלם
נצביע עליהן.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה לרשום הסתייגות גם לנושא של ההתייעצות שאמרתי עכשיו. גם לנושא שלא יזם פרטי.
היו"ר דוד אמסלם
הגשתם את ההסתייגויות, נכון?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
להם לא הגשנו.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה להוסיף להסתייגויות שהגשתי, ברוח הדברים שאמרתי עכשיו – אחת, שההתייעצות תהיה עם ראש הרשות, ולחלופין עם השר להגנת הסביבה במקום עם המנכ"ל; ראש הרשות המקומית שבתחומה התוכנית; ושתיים, שלא יזם פרטי יוכל להגיש תוכנית אלא רק חברה ממשלתית, רשות מקומית או איזשהו גוף ציבורי. תודה.
תומר רוזנר
אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה, אדוני היושב-ראש. אני לא מתכוון לחזור על הוויכוח הגדול, כי אמרתי את כל מה שרציתי לומר, ולצערי לא כל כך הצלחתי לשכנע.

אדוני השר, אני רוצה לדבר על נקודה שאנחנו צריכים להיות בה באותו צד. יש נקודה אחת כזאת. אדוני השר מעוניין לקדם מלונות. לכן הוא קידם את הצעת החוק הזו. אני מאוד חושש מהמנגנון הזה, אבל החשש הגדול שלי הוא פחות מהמלונות, ויותר מהערוץ הזה שנפתח, שישתמשו בו למטרות אחרות.

אדוני היושב-ראש, בהמשך לדבריו של חבר הכנסת אשר, שמגיע לכאן מהשלטון המקומי, ולכן מכיר היטב את הסוגיה הזאת, אנחנו מייצרים מסלול מאוד-מאוד מסוכן, שבו היזם יודע מראש שהוא תחת הכסות של מלונות יכול לקבל על חוף בישראל מתחם שישתמש בו למגורים. נכון שזה ייקרא שימוש חורג, אבל כפי שכולנו יודעים, שימוש חורג יכול להיות לנצח. אנחנו לא רוצים את המטרה הזאת, ואדוני השר, אם אתה זוכר את הדברים שאמרת במליאת הכנסת - גם אתה לא רוצה את המטרה הזאת.

לכן הפנייה שלי אליכם, אדוני היושב-ראש ואדוני השר, להבטיח – אני לא מתכוון לדיון הרחב על שימוש חורג. אני בעד שתקיים דיון כזה; אני מדבר על המנגנון החדש של ה-20%, שנקבע פה בחוק זה. המנגנון הזה הוא חייב להיות משוריין. צריך להיות ברור ליזם, שאם הוא לוקח את הערוץ הזה, ולוקח את ה-20%, זה 20%. לא 90%, 85% ולא 150%.
היו"ר דוד אמסלם
חזרת על אותם דברים שאמרת קודם. חידדת את הנקודה שקודם אמרת. תודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ואני מצטרף להסתייגויות של חברת הכנסת זנדברג.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם אני רוצה.
היו"ר דוד אמסלם
תראו מה אתם עושים. אני מכבד אתכם, ונותן לכם את זכות הדיבור. אני רוצה להתכנס בדיון. לא ייתכן שאני מדלג מאחד לשני. אתה ביקשת את רשות הדיבור, עכשיו היא רוצה, ויעל, ולכן אני חייב לאפשר לכם. הסתייגות אין בעיה. בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
קודם כל, אני מודה. אני רוצה לצטט את דבריה של דורית בייניש בבג"ץ חוף הכרמל ב-2002 שאומרת ששימוש בחוף הים לייעודים ציבוריים הוא מניעת שימוש באזור החוף לשימושים פרטיים בלבד כגון מגורים. היא מוסיפה ואומרת: ניתן ללמוד על מטרה זו מן השימושים המפורטים בסעיף, שכולם שימושים ציבוריים, חלקם, ואז היא אומרת – ראוי להדגיש כי התכלית של שמירה על חופי הים לתועלת הציבור- - -
היו"ר דוד אמסלם
זה דקה? זה משפט?
יעל גרמן (יש עתיד)
עשרים שניות. הינה נורמה משפטית ששורשיה מטועים עוד במשפט הרומי שאומר האוויר והמים הנוזלים- - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
יעל גרמן (יש עתיד)
- - - שייכים לציבור.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. יעל משפט, בבקשה, ועוברים להצבעות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה רק להוסיף הסתייגות לסעיף של ועדת המשנה לעניין תשתיות תיירות, הוראת שעה 5א, אני רוצה לבקש להוסיף את הארגונים הירוקים, שעניינם איכות הסביבה, לוועדת המשנה.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגות. תרשמו את זה בהסתייגויות. תודה. בבקשה, הערה שבפעם הקודמת הבטחתי לשמוע אותה.
אתי פולק
שמי אתי פולק, אני עורכת דין. אני מגיעה מהצפון. אדוני היושב-ראש פנה לשר קודם, ושאל אותו מה לגבי השטחים שהיום כבר מוקצים למלונאות – האם החוק חל גם עליהם. התשובה היא כן. הם יכולים לקבל את ה-20% תוספת, אבל כיצד – אם יש להם ועדה מקומית עצמית – הם יכולים לפנות אליה, ואם לא - הקימו בחוק הזה ועדת המשנה. היא דורשת מהיזם, שמשך שנים לא הצליח להקים מלון בגלל השיקולים הכלכליים, כפי שפורטו בדברי ההסבר, להגיש תב"ע לוועדה. גם היום יכול להגיש לוועדה המחוזית תב"ע. זה לא שינה לו שום דבר. היום הוא יכול להגיש יותר מ-20%; אפילו 50%. החוק אומר לו: אתה יכול להגיש לוועדה המחוזית, שההרכב שלה טיפה שונה, אבל אתה יכול רק עד 20%.
תומר רוזנר
לא. יכול להגיש כמה שהוא רוצה.
אתי פולק
כן, לוועדה המחוזית, בלי הגבלה.
תומר רוזנר
גם עכשיו.
אתי פולק
זה מה שאני אומרת – עכשיו יכול בלי הגבלה, והחוק רק הרע לו את התנאים באיזה מקום.
תומר רוזנר
ממש לא.
אפרת דון יחייא
הוא יכול להגיש מעבר ל-20%.
אתי פולק
אם כך, מה החוק הועיל?
אפרת דון יחייא
- - -
אתי פולק
אז מה זה כן נתן לי? עדיין אני צריכה להגיש הליך שהוא אטי. זה לא הליך שפתר – המטרה שלי – הליכים זריזים, אנשים עם קרקעות. יש תוכנית מאושרת.
יעל גרמן (יש עתיד)
היא רוצה 50%.
אתי פולק
לא, ממש לא. אני רוצה 20, אבל בצורה יותר מהירה, כי זה מה שהחוק רצה לתת לי. אני רוצה 20, אבל 20 בצורה יעילה. אחרת החוק לא שינה כלום.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
אתי פולק
נקודה שנייה, מהירה – אחד, החלק התכנוני, והשני, העניין של ה-20% תוספת. לא ברור למה ה-20% תוספת צריך להיות רק ברשות עירונית.
היו"ר דוד אמסלם
כי כך החלטנו.
אתי פולק
אני חושבת שאם המטרה היא להקים מקומות תיירותיים, ויש מקומות בגליל ובנגב שיכולים לקום שם בתי מלון, ושם הבעיה התקציבית היא יותר קשה, ושם המלונות - אפילו חלשה, ויש דרישה – אני מגיעה מהמגזר החרדי, והוא מאוד מקורב לצפת, מירון וכן הלאה. אין שם שום מענה. למה שם אין תמריץ של 20%? אין שום סיבה.
היו"ר דוד אמסלם
יש הפרדה בין ה-20% לבין הות"ל, שהוא קובע במתחמים – איפה כן ואיפה לא. זה שני דברים שונים. לות"ל יש סמכות להחליט, אנחנו החרגנו אותו במספר דברים, בעיקר בנושא רצועות החוף והשטחים הפתוחים. כדי שמחר גם אם השר, יקום פה שר, וישתגע וירצה להקים בתוך יער ירושלים, לא קשור לשום מקום מתחם מלונאות – אומרים לו: לא. אתה רוצה – תביא את זה במסלול הרגיל. לכן החרגנו דברים. אבל תסכמי.
אתי פולק
הסיכום הוא שלא ברור למה מלון שרוצה להיות מוקם בגליל לא יקבל את ה-20%.
היו"ר דוד אמסלם
יקבל.
אתי פולק
לא, כי החוק אומר שרק ברשות עירונית יקבלו את ה-20%.
היו"ר דוד אמסלם
לא. ההצעה אומרת – הרי גם הוא נמצא ברשות מקומית כלשהי. את מתכוונת, שאם יהיה מלון שנמצא בתוך שטח מוניציפלי של ועדה- - -
אתי פולק
כן, למה לא?
היו"ר דוד אמסלם
המגבלה היא רק לגבי הות"ל. הוא ילך במסלול הרגיל.
אתי פולק
לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
למה את אומרת, לא נכון? תקן אותי, תומר, אם אני טועה – תמר, זכות הדיבור נגמרה. אני רוצה לחדד את מה שהיא אומרת. לפי הבנתי, ה-20%, לגבי כל המלונות בארץ.
תומר רוזנר
לא. ה-20% מיועד לרשויות מקומיות, שיש להן ועדה מקומית עצמאית, שהן עושות תוכניות ברמה של ועדה מקומית. ועדה מקומית תוכל להוסיף את ה-20%.
קריאה
יש גם מועצות אזוריות כאלה.
תומר רוזנר
הן לא רשות עירונית. זה המסלול שהממשלה הציעה. אסביר. כדי לתת מענה לבעיה של מועצות אזוריות ומקומות אחרים, הציעה הוועדה, וכך התקבל, כך מוצע כאן, לקיים מסלול נוסף בוועדה המחוזית שמקים ועדת משנה, שבה יש מסלול מהיר שבו אפשר לבקש גם יותר מ-20% ללא הגבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין. ההערה של הגברת – אתה החזרת אותי אחורה עכשיו. אני הבנתי שיש ות"ל שמתעסק בנושא של התכנון.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
בלי קשר, אנחנו, השר אפשר, כפי שאמרתי, 20% תוספת למקומות שהייעוד שלהם הוא מלונאות.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו רצינו להחריג את הנושא של רצועת החוף במובן זה, שזה רק במתחמים העירוניים.
תומר רוזנר
לא. זה המסלול של הת"ל. ה-20% לא קשור לזה.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. למה מלון שנמצא עכשיו, למשל, במועצה אזורית- - - הוא תעייתי, ובעפולה לא בעייתי? למה הוא לא הולך באותו מסלול?
תומר רוזנר
יש שני מסלולים בהקשר הזה של המלון הקיים. אם זו רשות עירונית, ויש לה ועדה מקומית עצמאית – הוא יכול לקבל אצלה, במישור המקומי, 20% תוספת. אם הוא במועצה אזורית או במקום אחר שאין בו רשות עירונית או ועדה מקומית עצמאית, המסלול שלו הוא ללכת לוועדת המשנה של הוועדה המחוזית, ושם הוא יכול לקבל גם 80%.
היו"ר דוד אמסלם
כמו כולם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה קיפוח קבוע של ההתיישבות והמועצות האזוריות. הרבה יותר קשה במחוזית.
שר התיירות יריב לוין
הקמנו ועדה מיוחדת.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. כל פעם נפתח פה משהו שאני לא מבין אותו. אנחנו מצביעים. נניח- - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מועצה אזורית מטה אשר.
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריע לי. אני רוצה ללכת על עין גדי. קיצוץ עין גדי רוצה עכשיו להמשיך את המלון. מה המסלול שלו?
תומר רוזנר
הוא ילך במסלול הרגיל.
היו"ר דוד אמסלם
ולמה עפולה לא?
תומר רוזנר
עפולה גם. למה לא?
תמר זנדברג (מרצ)
עפולה לא ועדה עצמאית.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו הבחנו בין הוועדה העצמאית לבין הוועדות המיוחדות במחוזיות. בשבילי, הוועדה המחוזית המיוחדת היא אותו דבר כמו הוועדה. מבחינת המועצה המקומית, קיבוץ - יש הבדל?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר דוד אמסלם
הוא יגיע לאותה ועדה. אז אין הבדל.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
ברושי, אל תרגיש מקופח. הוויכוח שהיה אז, הם אפשרו רק לוועדות המיוחדות. לא היו ועדות מיוחדות בארץ. היתה רשימה, והיא לא כיסתה את כל המדינה. ואז המתווה שהם סיכמו עליו, והיה מקובל עליי, שבמסגרת הוועדות המחוזיות תוקם ועדה מיוחדת. זה פחות או יותר אותו דבר. לכן כולם הולכים לאותו מסלול, פחות או יותר. לכן אני לא מבין.
קריאה
משהו חדש.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אין יותר. אין חדש.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה עם הסתייגויות? דיברתי, אבל לא הגשתי את ההסתייגויות. כל מה שאמרתי זה הסתייגות. יש לי שתי הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
תגישי אותן בכתב. נתתי לך את זכות הדיבור. בבקשה. משפט.
נועז בר ניר
שאלת הבהרה. נוער בר ניר, מנכ"ל התאחדות המלונות. אני קודם כל רוצה להודות לשר, על שהבין את הבעיה שקיימת לכדאיות כלכלית של מלונות. הוא אכן פועל בכל הכלים ברשותו כדי להגדיל את היצע המלונות.

רק הבהרה אחת – הנושא של הרחבת מלונות. מלונות שהיום לא בונים ולא מרחיבים בגלל חוסר כדאיות כלכלית, אני מבקש שתינתן הבהרה לפרוטוקול, שאכן זה גם כולל הרחבת מלונות קיימים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה כבר שינוי מהותי של החוק.
תומר רוזנר
זה לא כולל.
היו"ר דוד אמסלם
אני הייתי הולך על הרעיון שלך, כי גם אני לא מבין כל מה שקורה כאן. אם אתה רוצה לעודד מלונאות – לך על הכיוון, ותעודד את הכול. זה שבנה מלון לפני כמה שנים ורוצה להרחיב אותו, מבחינתי זה מלון חדש. אבל אני מכבד את עמדת השר. אם הוא אומר לי: לא, אני לא מתקדם בעניין הזה- - -
נועז בר ניר
אני מבין שעמדת אנשי המקצוע- - -
היו"ר דוד אמסלם
כך אני רואה את הדברים. זו הצעה של השר ולא הצעה שלי.
שר התיירות יריב לוין
כרגע זה החוק. אנחנו לא משנים שום דבר.
נועז בר ניר
הבהרת פרשנות של היועצים המשפטיים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לסכם. שנייה. אני אומר דבר מאוד פשוט – אני מסכים אתך. אני חושב שזה מה שהיה צריך להיות. כרגע הם טוענים שזה לא בחוק. אני רוצה להתקדם. אני מכבד. השר יזם את החוק. אני לא רוצה לשנות לו את החוק ב-180 מעלות.
נועז בר ניר
אבל אני מבין שאנשי המשפט טוענים- - -
היו"ר דוד אמסלם
אגיד לך מה יקרה. הם יגידו: בנית מגדל חדש – תקרא לו חדש. אם זה תוספת למשהו, זה לא. זו כבר פרשנות משפטית אחרת שתקרה. בבקשה.
נבון כהן
אני מחברת קליר. אנחנו מחזיקים ב- - - הדיון הזה כן מעניין אותנו. ישבתי שלושה דיונים ולא אמרתי מילה. חשוב לי להבין עניין, כי היועץ המשפטי אמר לפני רגע שיש הבדל בין ועדה עצמאית לוועדת משנה. אם אין הבדל, חשוב שיירשם שאין הבדל.
תומר רוזנר
זה לא אותן סמכויות.
נבון כהן
זה לא אותן סמכויות, וחבל. כי ירושלים, אין לה ועדה עצמאית.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אבו מערוף, אתה רוצה להגיד משהו לפני ההסתייגויות?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הנה ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. תגישו את ההסתייגויות.
תמר זנדברג (מרצ)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לבקש נושא חדש על העניין של תשתית התחבורה. זה חוק מלונאות.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. גם על זה נעשה הצבעה.
תומר רוזנר
לא, אנחנו חייבים להפסיק את הדיון ולהביא את זה לוועדת הכנסת.
שר התיירות יריב לוין
היושב-ראש, אם כך אני מבקש, לאור העובדה שנצטרך לחזור לוועדת הכנסת, לבטל את הסעיף שמדבר על החובה ללכת לוולחוף. אם אלה כללי המשחק, נשחק אותם ככה.
תמר זנדברג (מרצ)
בכל מקרה חובה ללכת או לוולחוף- - -
שר התיירות יריב לוין
אני השתכנעתי מההסברים של חברי האופוזיציה, שממילא ההליכה לוולחוף כבר לא עוזרת ולא משנה, ואם כך המצב, אני חושב שאין טעם שסתם נאריך בדיונים סביב העניין הזה, ולכן, מאחר שממילא אנחנו נדרשים ללכת לוועדת הכנסת, אני מציע שנתקן ונמחק את הצורך בפנייה לאישור- - -
תמר זנדברג (מרצ)
בכל מקרה צריך ללכת לאיזושהי ועדה - לוולחוף או- - -
היו"ר דוד אמסלם
במחוזית, הרגיל. זהו. מה אתם מחליטים? אני מקבל את העמדה של השר בעניין הזה.
שר התיירות יריב לוין
אין בעיה. אתם רוצים לשחק את המשחק הזה? גם אני קצת מכיר את התקנון.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו מבקשים התייעצות של האופוזיציה לשלוש דקות.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. זו התייעצות סיעתית. קחו שלוש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:59 ונתחדשה בשעה 12:01.)
היו"ר דוד אמסלם
אני מחדש את הישיבה. לגבי הנושא של ההבדל בין הוועדה המיוחדת לוועדה המחוזית, יש הבדל בסמכויות שלהם?
כרמית יוליס
כן- - -
היו"ר דוד אמסלם
למה? אנחנו ביקשנו - אני מבין שאתם הכרזתם על ועדות מיוחדות במקומיות.
כרמית יוליס
עצמאיות.
היו"ר דוד אמסלם
אני אעשה דיון, למה החלטתם רק אלה. עכשיו, לא קיבלתי את ההבחנה שלכם לעניין חוק זה. אבל אמרתם – אנחנו במסגרת הוועדה המחוזית נקים ועדה קטנה, מיוחדת. היות שלא רציתי לתקוע את כל החוק הזה כרגע, ולדון אתכם, למה אלה עצמאיות, ואלה לא עצמאיות, ומי הסמיך אתם להחליט שאלה עצמאיות, ומה שיקול הדעת שלכם להחליט מי נוהג נכון ומי לא נכון – זה סיפור אחר. לא רציתי לתקוע את החוק שם. היות שאתם ייצרתם לנו פתרון של כאילו במסגרת הוועדה המחוזית תהיה ועדה קטנה, מצומצמת, שתדון בנושא הזה, יש לה אותן סמכויות?
כרמית יוליס
יש להם הרבה יותר.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. טוב, אני רוצה לעבור להצבעה, לנושא של ההסתייגויות. אני מבקש שההסתייגויות יבואו באופן סיעתי, באופן מקובץ. מקובל עליכם?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
רוצים להצביע על כל הסתייגות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רובן משותפות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נתחיל עם ההסתייגויות של חברת הכנסת גרמן, ואז נתקדם. בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה אצלך.
רוני טיסר
אתחיל עם ההסתייגויות של סיעת חד"ש, המשותפות גם למרצ.

הסתייגות ראשונה- בקשה להוסיף לות"ל נציג של הרשות המקומית, בה עתידה לחול התוכנית לתשתית תיירותית.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מצטרפת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גברתי, למען הפרוטוקול – לצערנו בכנסת הזאת אנחנו הרשימה המשותפת.
רוני טיסר
סליחה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא שוק מחנה יהודה. מי שהגיש את ההסתייגויות – מצביעים והולכים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גם המחנה הציוני מצטרף.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות שהושמעה עכשיו – שירים את דו.
היו"ר דוד אמסלם
את מצביעה במקום מי?
מיכל רוזין (מרצ)
תמר זנדברג.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות נדחית. הלאה.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת – הוספת נציג של רשות הטבע והגנים לוועדה, של כולם.
היו"ר דוד אמסלם
הם ביקשו שיהיה משקיף. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא מתקבלת. בבקשה.
רוני טיסר
הסתייגות לסעיף 4 להצעת החוק. מציעים להוסיף בסוף ההגדרה, לאחר המילים: למטרות פנאי ונופש, את המילים: ככל שהם נדרשים במישרין לצורכיהם של המתארחים באותו מתקן.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות – ירים את ידו. מי נגד? נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא מתקבלת.
רוני טיסר
הסתייגות לאותו סעיף. הצעה להגביל את גודל יחידות הדיור שנוספות בה 20%. שאלה למציעי ההסתייגות – לא הוספתם, כמה מטרים רבועים? להגביל לכמה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
25 מטר מרובע.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות – ירים את ידו. מי נגד? נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
רוני טיסר
הסתייגות לאותו סעיף. להוסיף הוראה – שימוש ביחידת האירוח שאינו למטרת פנאי ונופש לפרק זמן קצר וקצוב, ייחשב כסטייה ניכרת. הוספנו הוראה כזאת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה התקבל, אז לא צריך להצביע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
את יכולה לחזור על מה שהתקבל?
רוני טיסר
הקראנו נוסח, ששימוש ביחידות האירוח שלא למטרת מלונאות אלא למטרת מגורים ייחשב כסטייה ניכרת.
יעל גרמן (יש עתיד)
היושב-ראש לא קיבל את זה בגלל ההערה של מינהל התכנון.
היו"ר דוד אמסלם
תקריאי שוב את ההסתייגות.
תומר רוזנר
הוא לא קיבל את זה.
רוני טיסר
שימוש ביחידת האירוח שאינו למטרת פנאי ונופש לפרק זמן קצר וקצוב, ייחשב כסטייה ניכרת.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא מתקבלת. תמשיכי.
רוני טיסר
חוזה למכר של יחידת אירוח, או להענקתן של זכויות ביחידת אירוח, שיש בו כדי לאפשר בה שימוש שאינו למטרות פנאי ונופש לפרק זמן קצר וקצוב הוא חוזה פסול בהיותו בלתי חוקי וסותר את תקנת הציבור ויהיה בטל.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא מתקבלת. תמשיכי.
רוני טיסר
הסתייגות שנוגעת לסמכות השר להכריז על מיזם כתשתית תיירותית. ההסתייגות מבקשת לקבוע אמות מידה להפעלתה של הסמכות כגון התחייבות להשקעות ניכרות בחו"ל. כמו כן לקבוע גורם שעימו עליו להתייעץ קודם ההחלטה. בנוסף.
תומר רוזנר
המנהל הכללי יהיה השר להגנת הסביבה או ראש הרשות המקומית.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
וראש הרשות.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת – דרישה להגשה של מסמך תיירותי סביבתי.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
מיכל רוזין (מרצ)
הקואליציה לא הרימו לכם ידיים. היו רק חמישה שהתנגדו.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת, להגביל את הפיתוח רק לאזורי הפריפריה – שזה יותנה בכך שיהיה פיתוח באזורי הפריפריה. הנוסח הוא: בסעיף (2) בסופו יתווסף: "ובלבד שאחד ממתקני האכסון המלונאיים לפחות יהיה במחוז הצפון או במחוז הדרום.

בסעיף (3) בסופו יתווסף: "ובלבד שמחצית ממתקני האכסון המלונאיים לפחות יהיו במחוז הצפון או במחוז הדרום".
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות – שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת – לא לאפשר מיזם בן 100 יחידות אירוח בלבד ב-4 מתחמים שונים אלא להגביל

זאת לכך שיהיו שמונה מתחמים שונים.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת היא לבטל סעיף קטן (ג) שמדבר על גורם משיכה תיירותי.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת היא לעניין השטחים הפתוחים והסביבה החופית. לפי מה שהבנתי, בדיון הקודם ביקשת שזה יתוסף להוראות. הנוסח המוצע הראשון הוא "לא יכריז שר התיירות על מיזם כתשתית תיירות אלא בתחום המוגדר בתכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור – מס' תמא/35 – כשטח המיועד לבינוי במרקם עירוני שאינו בתחום הסביבה החופית".
תומר רוזנר
זה במקום או בתוספת?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בתוספת.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
רוני טיסר
לחלופין, "לא יכריז שר התיירות על מיזם כתשתית תיירות אלא בתחום המוגדר בתכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור – מס' תמא/35 – כשטח המיועד לבינוי במרקם עירוני".
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. בבקשה.
רוני טיסר
לחלופין, "לא יכריז שר התיירות על מיזם כתשתית תיירות אלא:

(1) בתחום המוגדר בתכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור – מס' תמא/35 – כשטח המיועד לבינוי במרקם עירוני; או

(2) שהוא שטח המיועד לפיתוח ובלבד שאינו בתחום מרקם חופי לפי תמא/35".
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. בבקשה.
רוני טיסר
לחלופין, "לא יכריז שר התיירות על מיזם כתשתית תיירות אלא: (1) בתחום המוגדר בתכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור – מס' תמא/35 – כשטח המיועד לבינוי במרקם עירוני; או (2) שהוא שטח המיועד לפיתוח ובלבד שאינו בתחום מרקם חופי לפי תמא/35; וכן (3) שטח שהוא צמוד דופן לשטח כאמור ב-(2) ובלבד שאינו בתחום מרקם חופי לפי תמא/35".
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. בבקשה. 5.8.
רוני טיסר
הסתייגות לעניין השטחים הפתוחים, הנוסח המוצע - "לא יכריז שר התיירות על מיזם כתשתית תיירות אלא בתחום המוגדר בתכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור – מס' תמא/35 – כשטח המיועד לבינוי במרקם עירוני שאינו בתחום הסביבה החופית".
תומר רוזנר
על זה כבר היה – אין צורך להצביע.
רוני טיסר
לסעיף 5, הוראת השעה, מציעים שסעיף 11א(3)(ג) המוצע יימחק.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. בבקשה.
רוני טיסר
סעיף 5(ב). רוצים להוסיף ברישא, להוראת סעיף (א1) לאחר המלים "מגרש המיועד למלונאות" יתווסף "שלא בתחום הסביבה החופית".
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 7

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
5 מול 7. ההסתייגות לא התקבלה. בבקשה.
רוני טיסר
לחלופין, מבקשים על תוספת השטח לקבל את אישור הוולחוף, להוסיף הסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 7

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. 5 בעד, 7 נגד.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת, מבקשים להוסיף הוראה ברורה, שתובטח הפרדה פיזית בין חלקיו של הבניין המיועדים למלונאות לבין חלקיו המיועדים למגורים.
קריאה
אדוני היושב-ראש, אפשר להגיד משהו? יש פה נושא שהתעסקנו אתו כל כך הרבה זמן, וחברי הכנסת אפילו לא מקשיבים לשמוע על מה הם מצביעים. זה ממש מקומם.
היו"ר דוד אמסלם
גברתי, צאי החוצה בבקשה. אני מבקש לצאת החוצה. אני חושב שזו חוצפה מה שעשית עכשיו.

מי בעד ההסתייגות? זו שהוקראה. אתה מצביע במקום מי? טוב. חבר כנסת שלא מחליף מישהו ושלא חבר ועדה, שלא יצביע לי פה. עכשיו ראיתי. בסוף זה לא צחוק.
מיכל רוזין (מרצ)
טעינו.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת, בסוף סעיף קטן (ב) יתווסף "(א3) בסעיפים (א1) ו-(א2) "תכנית שאישרה הוועדה המחוזית" – תכנית שאישרה הוועדה המחוזית לאחר מועד כניסתה לתוקף של תכנית המתאר הארצית לחופים – מס' תמא/13".
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הלאה.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת מבקשת שלא יתאפשר למכור את היחידות הגבוהות בבניין למגורים.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. 6 מול 8. הלאה.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת מבקשת להגביל את סמכות הוועדה המקומית לפעול בהתאם להוראת השעה. ההסתייגות מבקשת שהסמכות תתייחס רק להשלמת הליכי התכנון של אותה תכנית שהיא החליטה להפקיד; וכן לכפוף סמכות זו להוראות הקבועות בחוק התכנון והבנייה לעניין לוחות הזמנים להשלמת הטיפול בתכניות או העברתן להמשך טיפול בידי מוסד תכנון בכיר יותר (סעיף 109א).
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. 6 מול 8. הלאה.
רוני טיסר
הסתייגויות שנאמרו בעל-פה על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גברתי, לפני שאת עוברת ממני, אני רוצה להשלים. הסתייגות נוספת היא- - -
היו"ר דוד אמסלם
חדשה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, אני חושב שאמרתי אותה בדיון.
היו"ר דוד אמסלם
חדשה והגדרת אותה בהסתייגויות?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למיטב זיכרוני, אמרתי אותה בדיון, אבל אני רוצה לומר אותה בצורה ברורה לצורך ההצבעה – שכל החוק הזה יהיה הוראת שעה לשנה, ויהיה דיווח לפני סיום השנה בוועדה על-ידי מינהל התכנון על יישום החוק.
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז. מי בעד ההסתייגת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. 6 מול 8. הלאה.
תומר רוזנר
יש לך עוד, דב, או אפשר לעבור הלאה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אחר כך אני מצטרף.
תומר רוזנר
זה ברור.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת, שיזם פרטי לא יוכל להגיש תוכני לות"ל אלא רק רשות ציבורית.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. 6 מול 8. הלאה.
רוני טיסר
הסתייגות של חברת הכנסת יעל פארן, להוסיף לוועדת המשנה של הוועדה המחוזית נציג של הארגונים- - -
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. 5 מול 8. הלאה.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת של חברת הכנסת גרמן, שמבקשת לבטל את ההוראה שמבקשת להבהיר שלא תינתן אפשרות של הוספת 20% לבנייה על חוף הים למגורים.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. 6 מול 8. הלאה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו מצטרפים להסתייגות של חברת הכנסת גרמן, המשותפת.
רוני טיסר
הסתייגות נוספת של חברת הכנסת גרמן, שלא לאפשר ליוזמה פרטית מסחרית להיחשב כתשתית לאומית.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד - 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. הלאה.
תומר רוזנר
בזה תמו ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
לי יש שתי הסתייגויות. אני מבקש שיהיה דיווח לוועדה אחת לשנה על כל נושא יישום החוק.
ערן ניצן
שר התיירות ידבר?
היו"ר דוד אמסלם
לא. שר האוצר. מי בעד הדיווח? כולם להרים. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – פה אחד

ההסתייגות התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות עברה, התקבלה.

אני מביא את ההסתייגות הבאה, לסעיף 5(1). אני מבקש להוסיף: ניתן לקבוע בעניין שבעת הגשת התוכנית טרם החלה בנייתו ו/ או הרחבת מלון קיים, הכוללת לפחות 50 יחידות דיור נוספות, כלומר אני מקבל את ההערה של היושב-ראש – הכוונה, יחידות אירוח של המלון. חדרים. לגבי התוספת, יחידות אירוח. מי בעד ההסתייגות – שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 9

נגד – 4

נמנעים - אין

ההסתייגות התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות התקבלה.

אחרי שגמרנו את כל ההסתייגויות, אני עובר להצבעה על החוק, כפי שהוקרא עם כל ההסתייגויות שנדחו והתקבלו. אני מאשר את החוק לקריאה שנייה ושלישית, כפי שהוקרא היום, עם כל התיקונים שהוסכמו לגביהם. מי בעד החוק – שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב גדול

אושר.
היו"ר דוד אמסלם
החוק התקבל. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים