ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/05/2016

הגשת דו"ח מבקר המדינה 66ג'

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 118

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, ט"ז באייר התשע"ו (24 במאי 2016), שעה 14:00
סדר היום
הגשת דו"ח מבקר המדינה 66ג'
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא

אלי מרזל - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

פרופ' יורם רבן - היועץ המשפטי למבקר המדינה

ליאורה שמעוני - מנהלת החטיבה לחברה ורווחה, משרד מבקר המדינה

יובל חיו - מנהל חטיבת מוסדות שלטון, משרד מבקר המדינה

עו"ד צחי סעד - רמ"ט ועוזר בכיר למבקר המדינה

ניצב בדימוס עמיחי שי - יועץ בכיר לתפקידים מיוחדים למבקר המדינה
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד

הגשת דו"ח מבקר המדינה 66ג'
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אדוני מבקר המדינה, גברתי יושבת-ראש הוועדה לביקורת המדינה, כל אנשי משרד מבקר המדינה, אנשי הוועדה והכנסת, ברוכים הבאים. אדוני, אני כרגיל מודה לך על הגשת הדוח, הפעם מדובר בדוח שנתי הכולל נושאים רבים, לא אתחיל לפרט את כל הנושאים אבל אודה שמספר נושאים ודאי צדו את עיני וקרובים ללבי. לפני שנבחרתי לתפקיד יושב-ראש הכנסת הייתי, כידוע, שר ההסברה, ואדוני הקדיש פרק נכבד לכל הנושא של ההסברה בהקשר של משרד החוץ וזכור לי היטב הנושא. אני חושב שלמרות שיש עניין – אני לא אגיד שלא דנים בו – עדיין יש המון מה לשפר ובעיקר, אנחנו נוהגים מיד להאשים את אלו שעוסקים בנושא אבל, אדוני המבקר, עמדת על היעדר משאבים לפעמים, לפעמים היעדר סמכויות והבעיות האובייקטיביות ניתן לומר, בכל מה שקשור להסברה הישראלית ובהקשר של המאבקים שאנחנו ניצבים מולם, הקמפיינים של BDS למיניהם והנזק שנגרם גם לתדמיתה של המדינה שלנו, גם לכלכלה של המדינה שלנו לעתים. בעיני זה לפחות אחד הפרקים החשובים, הוא רחוק מלהיות יחידי.

אזכיר עוד פעם נושא שוודאי כיושב-ראש הכנסת וגם כאזרח במדינה הזאת אני חושב שאי אפשר להתעלם ממנו, לא חשוב מה העמדות הפוליטיות או לאיזו מפלגה, קואליציה, אופוזיציה, אתה שייך וזה הנושא של שוויון במדינת ישראל, המיעוטים. התייחסת לנושא הזה בכלל ולנושא גם של הבדואים. אני חושב שהקביעה שלך – אני לא אקרא את הציטוט המדויק אבל בפרפראזה, במילים שלי – שהמצב שנמשך פוגע גם באוכלוסייה המדוברת, גם במדינה, גם באפשרויות של דו-קיום ובעצם מביא לפשיעה, מביא למצבים שנוגעים כבר לכולנו ולא רק לאוכלוסיית המיעוטים הספציפית הנבדקת, אני חושב שזאת קביעה שצריכה לעמוד לנגד עינינו ויפה שעה אחת קודם לטיפול בכל הסוגיות האלה.

אני לא אגזול מזמנך וזמנה של יושבת-ראש הוועדה ואנשי המשרד שהציגו את הדברים. יש גם נושא של טוהר מידות, יש גם נושא של מאבק בפשיעה מאורגנת, יש עוד דברים רבים בדוח שראויים כרגיל לתשומת לבה של הכנסת והוועדה לביקורת המדינה כרגיל תתחיל, יהיו גם דיונים במליאה. כולי תקווה שאנחנו גם נדע להפיק לקחים, להסיק מסקנות, כך שלפחות נזכה לראות באחד הדוחות הבאים הבעת סיפוק מצד משרד מבקר המדינה – ואתה לא חושש לעשות את זה כשיש נתונים המעידים על הפקת לקחים, לפחות כשיהיו סיבות להביע סיפוק מהטיפול בנושאים החשובים האלה שהעלית.

תודה מקרב לב לך באופן אישי ולכל אנשי המשרד בראשות המנכ"ל, כל הבכירים שנמצאים כאן, ואני מאחל לוועדה דיונים אולי סוערים, כי הנושאים הם מאוד כבדים וקשים, אבל פוריים, שיביאו תועלת לכולנו.
מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא
צהרים טובים לכולם, כבוד יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, כבוד חברת הכנסת קארין אלהרר, יושבת-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חברי למשרד, היועץ המשפטי שלנו, לכולכם שלום. אני התכבדתי להגיש לך לפני דקות מספר את הדוח שמכיל שלושה כרכים בעצם, דוח מפורט ומיד אתייחס גם לכמה מהנושאים שהעלינו בו.

הייתי רוצה להתייחס לעניין הדוח – שגם מעסיק את התקשורת כבר מאתמול בערב – אבל בפן הערכי-נורמטיבי, לנורמות הנדרשות מנבחרי ציבור ומאישי ציבור, כאשר מדובר בהוצאת כספים שאינם כספם הפרטי. משרד מבקר המדינה הקפיד לפרסם בעבר ביקורת על נורמות לא ראויות בנושא זה, כך היה בדוח על הסלון האווירי בצרפת, על יושבי-ראש הכנסת בעבר ועל ועידת הנשיא. על אישי ציבור להימנע מהוצאות מופרזות, אף אם הן במימון חיצוני, וראוי שתבחן האפשרות לקבוע כללים אשר יסדירו עבור שרי הממשלה את תקרות המימון החיצוני וכך אף לגבי חברי כנסת.

אשר לדוח זה שבפנינו, שמוגש עתה – הוא חובק 53 פרקים העוסקים בביקורת משרדי ממשלה, במוסדות מדינה, בחברות ממשלתיות, בתאגידים האזרחיים והביטחוניים ובצה"ל. הביקורת נפרשת מנושאים העוסקים בביטחון הלאומי – שעל פי טבעם ועל פי החוק מתפרסמים רק בחלקם – ועד לנושאים הנוגעים בחיי היומיום של כל אחד מאזרחי המדינה, איכות החיים ושמירה על זכויות האזרח והשירות שהוא מקבל מגורמי השלטון השונים. עובדי משרד מבקר המדינה עמלו על גיבוש דוח רחב היקף זה בקפדנות, ביסודיות ובמקצועיות. אני מדגיש כי חובתם של הגופים המבוקרים לפעול לתיקון הליקויים שהועלו בדוח זה במהירות וביעילות על מנת לשפר את השירות הציבורי בישראל. לפי מדיניותי, ניתן דגש על מעקב אחר תיקון הליקויים שמועלים בדוחות ומדיניות זו תימשך. תודה.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה.

גברתי, בבקשה.

יושבת-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה קארין אלהרר:

כבוד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, וצוות משרדו, יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, אני רוצה לפתוח ולברך את מבקר המדינה וצוותו על כתיבת הדוח השנתי 66 ג' שזה עתה הוגש. מדובר בדוח חשוב מאוד, מקיף ומשמעותי. מגוון הנושאים הרחב, העיסוק במשרדי ממשלה ומגוון מוסדות הממשלה באמת נותנים תמונה רחבה. אני מוצאת פה מספר דוחות קריטיים למדינת ישראל, לציבור ולכל מי שעתיד מדינת ישראל חשוב לו – נושאים כמו מערך ההסברה במשרד החוץ, שהוא הפנים של מדינת ישראל כלפי העולם, מכרזים במגזר הציבורי, נושא חשוב שהוא למעשה עיסוק באמון של הציבור במגזר הציבורי, וגם שוויון ההזדמנויות שיש לאזרחי ישראל. דו"ח חשוב ומקיף, למעלה מ-90 עמודים, שהחלטתי לדון בו כבר מחר בבוקר בדיון בוועדה.

הוזכר כאן גם הדוח על התעסוקה של האוכלוסייה הלא-יהודית, הערבית, בישראל, נושא רוחב שכולל קשר בין משרדי הממשלה השונים, וכמו שאפשר לראות ברוב הדוחות, הקשר בין משרדי הממשלה השונים וההידברות שלהם אחד עם השני משפיעים השפעה מכרעת על חייהם של אזרחים במדינת ישראל וחשוב מאוד לקיים את הדיון.

זה אולי ישמע מוזר לומר אבל אני שמחה על דוח מקיף כל כך. כיושבת-ראש הוועדה לביקורת המדינה אני מתכוונת לדון בהרבה מאוד מהנושאים שמוזכרים כאן, אני מצפה לדיונים האלה, בעיקר מצפה כדי לראות בסופו של דבר שינוי, כי הגשת הדוח כשלעצמה היא יריית הפתיחה ותחילת הדרך בלבד. אני מתכוונת להמשיך את העבודה המשותפת והמאומצת בשיתוף פעולה עם משרד מבקר המדינה כדי באמת לשפר את החיים של אזרחי מדינת ישראל. שוב תודה רבה על המאמצים ועל הדוח הרחב, המקצועי והחשוב. תודה.
יושב-ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה, סיימנו.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15.

קוד המקור של הנתונים