ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/05/2016

צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 344

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ט"ז באייר התשע"ו (24 במאי 2016), שעה 11:00
סדר היום
צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

מיקי לוי
מוזמנים
עידו סופר - רפרנט תעשייה ומסחר, אגף התקציבים, משרד האוצר

דוד חורי - מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור, הנהלת המכס, משרד האוצר

עו"ד תהילה ורון - תחום יבוא והיטלי סחר, הלשכה משפטית, משרד הכלכלה והתעשייה

יניב גולדברג - מחלקת WTO – מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה

מיראל סטליאן - מנהל תחום יבוא ורישוי היצוא, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה),

התשע"ה-2015
היו"ר יצחק וקנין
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. היום 24 במאי 2016, ט"ז באייר התשע"ו. על סדר היום צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשע"ה-2015. מי מציג את הדברים?
תהילה ורון
צו היטלי סחר הוא צו שאנחנו בדרך כלל מאריכים מידי שנה-שנתיים. הוא צו שנובע מהסכם הסחר עם ארצות-הברית, שקובע שאנחנו לא יכולים להטיל מכסים על מוצרי חקלאות שמיובאים מארצות-הברית לישראל. אנחנו כמובן צריכים להגן על חלק ממוצרי החקלאות ולכן סיכמנו איתם – סוג של סיכום – שאין מכסים אבל יהיו היטלים במקום זאת. הצו הזה – אתה מכיר אותו כבר שנים רבות –מתחדש מעת לעת. מפורטים בו פרטי מכס 1-24. לא כולם נמצאים בצו היטלי סחר, חלק מפרטי המכס מיובא במסגרת מכסות וחלק בכלל פטורים. כאן זה הנחה מהמכס הרגיל.
שלומית ארליך
יש אילו שינויים מהותיים שעשיתם בצו?
תהילה ורון
לא היו שינויים מהותיים. השינויים היחידים שהיו מהצו- - -
היו"ר יצחק וקנין
רק עם ארצות-הברית יש לנו את ההסכם הזה?
תהילה ורון
כן, כי ארצות-הברית היא היחידה שדורשת שלא יהיו מכסים, שיהיה אפס מכס על הכול, אז מוצרים תעשייתיים כבר פטורים, אבל על מוצרי חקלאות אנחנו בכל זאת רוצים להגן קצת אז סיכמנו שזה לא יהיה מכסים אלא היטלים.
היו"ר יצחק וקנין
אשאל שאלה כללית שלא שייכת לעניין. מה קרה עם כל הפחתת המכסים שעשינו לפני החג? זה השפיע עלינו או לא השפיע עלינו?
מיקי לוי (יש עתיד)
זה אגף התקציבים, לא הם.
תהילה ורון
ערכנו מחקרים. היו מכסים על שמן זית שבדקנו בחנויות. בשמן זית ממש היה שינוי.
היו"ר יצחק וקנין
אני צוחק כל הדרך אל הבנק... את מכירה את זה?
תהילה ורון
בדקנו בכמה רשתות. מכרו שמן זית ב"אושר עד", ב-19.90 שקלים, וברשת אחרת ב-23 שקלים.
היו"ר יצחק וקנין
יש שם שמן מכונות מעורב עם שמן. זה לא שמן זית.
תהילה ורון
אני לא נכנסת לזה, יכול להיות שאתה צודק. לדוגמה בשר טרי שמיובא מפולין הוריד את המחירים ב-50-60 שקל לקילו. יש ברשתות "יוחננוף", יש ב"יינות ביתן" וב"וויקטורי" בשר מיובא מפולין. באופן אישי קניתי וטעמתי. זה טעים. אז חלק מהדברים כן מצליחים ליצור השפעה.
שלומית ארליך
לגבי התחילה של הצו, אתם מבקשים שזה יהיה רטרואקטיבי מ-1 ביולי 2015. התחילה היא רטרואקטיבית מכיוון שהייתה לנו הוראה בחוק-יסוד: הממשלה להארכה אוטומטית של חיקוקים לפני תקופת הבחירות. נכון?
תהילה ורון
בעצם חוק-יסוד: הממשלה, בגלל שהכנסת התפזרה, האריך את הצו עד סוף יוני 2015.
שלומית ארליך
מה קרה בפועל?
תהילה ורון
מיוני השרים אצלנו התחלפו, אני לא צריכה לספר לכם, היה לנו השר דרעי שנשאר לתקופה קצרה, אחר-כך בנימין נתניהו. בעצם רק עכשיו הצלחנו להביא את הצו לאישור. כדי שלא נהיה בסתירה בין הדין הפנימי להסכם עם ארצות-הברית בעצם המכס פעל כאילו צו היטלי סחר עדיין בתוקף. לכן אנחנו מבקשים את התחילה הרטרואקטיבית.
שלומית ארליך
כלומר, אין פה שינוי, בכל מקרה לא משהו שיכולה להיות הרעה לפיו?
תהילה ורון
לא.
שלומית ארליך
בעצם ממשיכים לנהוג כפי שנהגו.
תהילה ורון
הדבר היחיד שאולי היו בו שינויים בצו הוא פרטי מכס שמשתנים בהתאם ל-WCO, לספר המכס העולמי, ל-Harmonized System. זה הדבר היחיד שיכול להשתנות.
שלומית ארליך
אתם מבקשים שהתוקף יהיה עד 31 בדצמבר 2017?
תהילה ורון
2018. כאשר הגשנו את הצו, כאשר התחלנו "לגלגל" אותו רצינו שהוא יהיה בתוקף לשנתיים. קשה מאוד להאריך אותו בכל שנה, יש המון בירוקרטיה סביבו. לקח זמן עד שהצלחנו להעביר אותו לוועדת הכספים, בגלל התפזרות הכנסת וחילופי שרים וחילופי ממשלות וחילופים של הכול. לכן אנחנו מבקשים שהוא יהיה בתוקף עד 31 בדצמבר 2018.
היו"ר יצחק וקנין
מיקי לוי, יש לך משהו לומר להם?
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מכיר את הנושא. אין לנו הרבה ברירות.
היו"ר יצחק וקנין
תקראו את הצו. צריך לקרוא אותו או לא צריך?
שלומית ארליך
תקראי רק את המלל.
תהילה ורון
צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)

(הוראת שעה), התשע"ו-2016

"בתוקף סמכותי לפי סעיף3א(א) לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 3א(א1) לחוק ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 56 לחוק, אני מצווה לאמור:

הגדרות

בצו זה –

"ארה"ב" – ארצות הברית של אמריקה;

"דולר" – דולר של ארה"ב;

"הסכם העדפה" – כהגדרתו בסעיף 3א(א) לחוק;

"טובין שמקורם בארה"ב" – טובין שהוראות ההסכם עם ארה"ב בדבר כללי המקור של טובין התמלאו לגביהם;"
שלומית ארליך
פה נגיד שבעצם במקור בצווים זה היה תמיד סעיף 4, סעיף נפרד. אני מניחה שזה שינוי טכני, שכללתם את זה בתוך ההגדרות.
תהילה ורון
זה אכן טכני. מה שהנסחים במשרד המשפטים אומרים לנו, אם זה לא שינוי מהותי אנחנו לא מתווכחים.

""יבואן של טובין", "מחזיק טובין" – כהגדרתם בחוק;

"ערך" – ערכם של טובין כמשמעותו בפקודת המכס;

"פרטי המכס" – פרטים בצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ב-2012 (להלן – צו תעריף המכס);

"ש"ח" – שקלים חדשים.

קביעת היטל

יבוא

(א) ההיטלים הקבועים בצו זה, כמפורט להלן, חלים על יבוא טובין שמקורם בארה"ב.

(ב) יבואן של טובין, כמפורט בצו זה, ישלם עליהם לאוצר המדינה היטל שהסכם העדפה מאפשר את הטלתו, כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) טובין שסיווגם בפרטי המכס כמפורט בטור א' בתוספת הראשונה והמתוארים בטור ב' לצדם – היטל בשקלים חדשים או באחוז מן הערך, הכול כנקוב לצדם בטור ג';

(2) טובין שסיווגם בפרטי המכס כמפורט בטור א' בתוספת השנייה – היטל באחוז משיעורי המכס עליהם שבטור ג', בעמודה כללי, בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס, כנקוב לצדם בטור ב'.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) יהיו הטובין בתוספת השלישית שסיווגם בפרטי מכס כמפורט בטור א' פטורים מחובת היטל לעניין הכמויות המפורטות בטור ג' לצדם, אלא אם כן צוין אחרת.

(ד) מקום בתוספת השנייה ובתוספת השלישית שצוין פרק, פרט או פרט משנה, יחול ההיטל רק על הטובין המסווגים באותו פרק, פרט או פרט משנה, לפי העניין.

(ה) תוארו הטובין בתוספת השלישית בטור ב' לצדו של פרט מכס – יחול ההיטל רק על הטובין המתוארים.

המועד

לתשלום

ההיטל

(א) המועד לתשלום ההיטל יהיה המועד שבו משתלמים דמי המכס, ואם היו הטובין פטורים

ממכס – במועד התרת הרשימון לצריכה בארץ.

מקום שנקבע שהיטל יהיה בשקלים חדשים השווים לסכום מסוים במטבע חוץ, יהיה החישוב לפי כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), התשמ"ט-1989.

תחילה

ותוקף

4. תחילתו של צו זה ביום י"ד בתמוז התשע"ו (1 ביולי 2015) ותוקפו עד יום ... בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018)."
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות? אין הערות. אפשר להצביע?

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשע"ו-2016, נתקבל.
היו"ר יצחק וקנין
הצו אושר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים