ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/05/2016

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 180

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ט"ו באייר התשע"ו (23 במאי 2016), שעה 14:00
סדר היום
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשע"ו-2016 – הוספת המרכז הארצי למקומות הקדושים
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
עו"ד יואל הדר - יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

עו"ד איילת לוי - ע' יועמ"ש בט"פ, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ עופר יצחק - ראש מדור גופים ציבוריים באג"מ, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ קלוד גוגנהיים - ע' יועמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק יאיר וקנין - ראש תחום משרדי ממשלה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

עו"ד גבריאלה פיסמן - ממונה ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים

דוד דהאן - יו"ר ודובר הארגונים החברתיים בכנסת

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק

רועי שליין (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשע"ו-2016

הוספת המרכז הארצי למקומות הקדושים
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשע"ו-2016, הוספת המרכז הארצי למקומות הקדושים, פרוטוקול מספר 180. בבקשה, עידו בן יצחק.
עידו בן יצחק
אולי אתם רוצים להציג את הבקשה ואז תענו על שאלה אחת או שתיים.
יואל הדר
בעבר הממשלה החליטה להקים חברה שתפקידה יהיה לנהל את כל האירועים שקשורים במירון. לאחרונה, בשנת 2016 הממשלה החליטה לשנות את העמדה הזאת ולפרק את החברה האמורה. מי שהיה אמור להנחות את החברה זה המשטרה בהתאם לתוספת השנייה. מאחר והחברה מפורקת בהחלטת הממשלה, הממשלה החליטה באותה החלטה שמי שמחליף את החברה זה המרכז הארצי למקומות הקדושים, שהוא בעצם עמותה ששייכת היום למשרד לענייני דתות. לכן במקום להנחות את החברה אנחנו נדרשים להנחות את המרכז בכל הקשור לאבטחה של אזור מירון. זה הכוונה הפשוטה בשפת בני אדם למה שכתוב פה.
עידו בן יצחק
קצת חסר לי פה נציג של משרד הדתות. בעצם נמסר לי מהמרכז הארצי למקומות הקדושים שהם לא אחראים רק על קבר רבי שמעון בר יוחאי אלא יש להם רשימה ארוכה מאוד של כ-100 אתרים שהם אמורים לפתח. אני מניח שלא בכולם נדרשת אבטחה.
יואל הדר
אם יידרש, המשטרה היא הגוף המנחה. המטרה היא ליצור מצב שהמשטרה היא הגוף המנחה.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי שאלה עקרונית. למה מישהו בכלל צריך להגיד למשטרה להנחות על-פי חוק אנשים או גופים? אם המשטרה רוצה עכשיו להנחות את "סופרפארם", יש לה בעיה?
יואל הדר
כן, היא לא יכולה.
היו"ר דוד אמסלם
היא צריכה לקבל ממש סמכות?
יואל הדר
אנחנו גוף סטטוטורי. כל גוף מנהלי לא יכול לפעול אלא אם כן יש לו סמכות בחוק, להבדיל מאזרח. אזרח יכול לעשות כל פעולה אלא אם כן החוק אוסר עליו. זה בעצם הדין המינהלי, שוב, בשפת בני אדם.
היו"ר דוד אמסלם
בעצם המשטרה לא מנחה אף גוף, לא עיריות ולא שום דבר?
יואל הדר
אם החוק מתיר לה להנחות אז היא מנחה.
היו"ר דוד אמסלם
אז היא צריכה שהחוק יתיר לה.
יואל הדר
רק אם יש לה סמכות בחוק, גם לגבי עיריות.
עידו בן יצחק
למשל בנושא של עיריות אנחנו הוספנו לפני מספר שנים לאותה תוספת שלישית עיריות שיש בהן ראשי רשויות מאוימים.
יואל הדר
לצורך הנושא של ראשי רשויות מאוימים, אבל היו צריכים להגדיר ספציפית כי העירייה לא רצתה שבכל דבר ננחה אותה, כי יש לזה משמעויות תקציביות. לכל הדברים האלה יש משמעויות תקציביות.
היו"ר דוד אמסלם
לכל דבר יש משמעות תקציבית.
יואל הדר
במקרה הזה אפילו להעביר איזה גוף לירושלים יש לכך משמעות תקציבית.
היו"ר דוד אמסלם
חוץ מלנשום, הכול עולה.

עידו בן יצחק, יש לך איזו שאלה?
עידו בן יצחק
עוד שאלה. בעצם הדחיפות שלכם הייתה בגלל ל"ג בעומר?
יואל הדר
בל"ג בעומר הזה הנושא היה פה בדיון בוועדה. ל"ג בעומר היה בעצם מין מטרייה כללית לזה, אבל מאחר והוועדה לא דנה עד עכשיו נדרשנו למצוא פתרון כדי שלא תהיה בעיה בל"ג בעומר, בעזרת השם, כי הנושא הוסדר כבר, וגם הכנסת כבר קיבלה דיווח על ההיערכות של המשטרה ושאר הגופים לקראת ל"ג בעומר.
עידו בן יצחק
השאלה אם אתם צריכים תחילה של 30 ימים כפי שהתבקשתם בצו.
יואל הדר
מה שכתוב בצו. מבחינתנו זה מיידי.
עידו בן יצחק
הצו מבקש 30 ימים.
יואל הדר
יש לכם בעיה אם זה מיידי או לא? לא. מה שכתוב. אתה רוצה שזה יהיה מיידי? שיהיה מיידי.
עידו בן יצחק
פשוט טענתם שיש דחיפות, לכן אני שואל.
יואל הדר
השנה בכל מקרה אנחנו לא ננחה את המרכז.
היו"ר דוד אמסלם
מי ינחה את המרכז לקראת ל"ג בעומר?
יואל הדר
המשטרה עושה את רוב העבודה במקרה הזה.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת, היא לא מנחה שום גוף אחר? הרי יש שם איזה מישהו שמנהל את העסק הזה.
קריאה
מה עם משרד התיירות ומשרד ראש הממשלה?
יואל הדר
משרד התיירות כבר בחוץ.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי רעיון. אני לא נכנס לזה, זה פחות מעניין אותי. הרי בסופו של דבר יש מעבר מקל טכני. הייתה חברה, הלכה החברה והביאו מישהו אחר. כרגע זה נפל בתפר. עוד יומיים יהיה ל"ג בעומר. אני מציע להעביר את זה באופן מיידי כדי לאפשר לכם גמישות. אם מחר בבוקר המשטרה רוצה להנחות שם מישהו, מה אכפת לך? שזה יהיה באופן מיידי.
יואל הדר
יש לנו בעיה להתווכח עם יושב-ראש הוועדה בנושא הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אהבתי. רק בנושא הזה?...

אני מציע שנתקן את זה לאלתר, כלומר המשטרה תוכל להנחות את מי שהיא רוצה כבר החל מעוד 10 דקות.
יואל הדר
זה תלוי בפרסום, אבל הרעיון הובן.
עידו בן יצחק
אקרא את הצו.
קלוד גוגנהיים
סליחה שאני שואל, ובלבד שהיועץ המשפטי של הוועדה מאשר שאין בעיה מבחינת אישור השרים. זאת שאלה שאני שואל את עצמי. שלא תהיה פרוצדורה שתיקח יותר מ-30 ימים עד שהשרים יאשרו.
עידו בן יצחק
זה דורש התייעצות עם שר הדתות. קודם כול, חבל שאין פה נציג של משרד הדתות שהוזמן לדיון. זה עניין פנים-ממשלתי.
קלוד גוגנהיים
השאלה אם אתה חושב שזה צריך לחזור לאישור השרים.
עידו בן יצחק
לדעתי לא. ההתייעצות היא לעניין הוספת הגוף, לא לעניין המועד שבו זה יתחיל.
יואל הדר
אנחנו מכבדים את מה שאומר היועץ המשפטי של הוועדה במקרה הזה.
עידו בן יצחק
סעיף 1 – שינוי התוספת השלישית

"במקום פרט 5 לתוספת השלישית לחוק, יבוא:

"5. המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים";"

את הסעיף השני נמחק ואז תחילתו של הצו תהיה ביום פרסומו.
היו"ר דוד אמסלם
אני יכול להביא את זה להצבעה עם עצמי? מי בעד? מי נגד? הצבעה פה אחד. הצו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשע"ו-2016, אושר.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים