ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/05/2016

הטיפול בתהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית – דוח מבקר המדינה 65ג - ישיבת מעקב

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 120

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני, כ"ב באייר התשע"ו (30 במאי 2016), שעה 11:00
סדר היום
הטיפול בתהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית – דוח מבקר המדינה 65ג - ישיבת מעקב
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר
מוזמנים
יוסף פרוכטר - מנהל אגף ו', משרד מבקר המדינה

אהובה נבו - סגנית מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

ציפי שלזינגר - עורכת דין, עוזרת למנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

יאיר וולף - המפקח הכללי על ביקורת המדינה, משרד ראש הממשלה

רועי דרור - מנהל תחום רפורמות ממשליות, משרד ראש הממשלה

שירה אבנת - עורכת דין, מנהלת תחום תכניות עבודה, משרד המשפטים

איילת לוי - עורכת דין, לשכה משפטית, משרד המשפטים

אסף נועם - עורך דין, לשכה משפטית, משרד המשפטים

איריס נחמני שוחט - מנהלת אגף א מבקרת פנים, משרד הפנים

אורית מלמד - ממונה מיסוי מוניציפאלי וחוקי עזר, משרד הפנים

לירן שפיגל - עוזר ליועצת המשפטית, משרד החינוך

תמי קפלן - משנה ליועץ המשפטי, משרד החוץ

טלי אטיאס מרוז - לשכה משפטית, משרד החוץ

שני פרידמן - מתמחה, משרד החוץ

דקלה חורש - ממונה יעוץ משפטי, משרד הכלכלה

מוריה ברוט - מנהלת תחום תיאום יחידות מקצועיות, משרד הכלכלה

בר לוי - עוזרת יועץ משפטי, המשרד לביטחון הפנים

סג"ד אילה תג"ד קמיניץ - ראש ענף האסיר, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

רונית זר - ראש חטיבת תקון בשירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

מורן הכהן יבין - עורך דין, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רמי אבישר - עורך דין, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

ירון גולן - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

טדי שוראקי - מתמחה בלשכה המשפטית, משרד האוצר

אודיה איפרגן - עורכת דין, יועצת משפטית בלשכה המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

נחום עידו - מנהל השרות לדיור תומך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

חוה ראובני - עורכת דין, סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מיכל שטרית-רבל - יועצת משפטית, לשכה משפטית, משרד העלייה והקליטה

אבי דהן - סגן מבקר הפנים, משרד הבינוי והשיכון

סומוו יונס - עוזרת ראשית, לשכת היועץ המשפטי, משרד הבינוי והשיכון

נטע דרורי - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

אריאל כהאן - עורך דין, יועץ משפטי, המשרד לפיתוח הנגב והגליל

חגי מרדכי - מבקר פנים, משרד המדע והטכנולוגיה

אלעד טובי - מנהל תחום הסדרה, המשרד לענייני דתות

שושי ברנשטיין - ממונה ביקורת פנים, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

נחום יהושע - מנהל תחום כלכלה, מינהל הדלק והגז, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

אפרת גל נוי - לשכה משפטית, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

אליהו ליפשיץ - לשכה משפטית, משרד התיירות

אורנן שטיינברג - עורך דין, לשכה משפטית, משרד התקשורת

מורן גלקשטיין - מחלקה משפטית, רשות מקרקעי ישראל

גלי בן אור - מנהלת מאגר החקיקה, כנסת ישראל

מירב ישראלי - ראש תחום חקיקה ומחקר משפטי, הלשכה המשפטית, כנסת ישראל

חגי לוין - מנכ"ל שירות התעסוקה

ערן טמיר - עורך דין, לשכה משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

דניאל דושניצקי - עורך דין, מנהל תחום חקיקה ומדיניות, התנועה למען איכות השלטון בישראל

טל פוקס - רכזת חקיקה ומדיניות, התנועה למען איכות השלטון בישראל

איתן עמרם - יו"ר ועדת בעלי מוגבלויות, לשכת עורכי הדין

תומר לוטן - מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח

זכריה רייך - עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל

אשר רוכברגר - משקיף, המשמר החברתי

גלעד האן - מוזמן

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

הטיפול בתהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית – דוח מבקר המדינה 65ג - ישיבת מעקב
היו"ר קארין אלהרר
בוקר טוב לכלום. היום ה-30 במאי 2016, כ"ב באייר תשע"ו. הדיון שלנו היום: הטיפול בתהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית – דו"ח מבקר המדינה 65 ג'. זו ישיבת מעקב שלישית. בעצם ישיבת מעקב שנייה, דיון שלישי בנושא. אני מברכת את נציגי מבקר המדינה ואת נציגי הגופים כולם שהגיעו לדיון.

אז באמת באוקטובר 2015 נערך דיון ראשון בוועדה. התברר אז שיש עשרות חוקים שאין להם הוראות ביצוע, אין תקנות. במרס האחרון נערך הדיון השני. חלק מהמשרדים ואני מדגישה איזה – חוץ, כלכלה, פנים, תחבורה, קליטה ועלייה, אנרגיה ומים, פיתוח ופריפריה נגב וגליל, בכלל, אם היו סטודנטים חופשיים, לא הגיעו. ובחלק מהמשרדים, אמנם קטן, כן הייתה התקדמות, אבל גם ההתקדמות הייתה, חייבים לומר, מינורית.

חוקים גדולים וחשובים נותרים כאות מתה על דפי הנייר. הכנסת מחוקקת את עצמה והמשרדים הממשלתיים פחות משתפים פעולה עם הוראות הביצוע לאזרחים.

אם זה לא מספיק, אז גילינו בדיון הראשון שגם אין מעקב ממשלתי מסודר של הממשלה על התקנת התקנות. פנינו משרד אחרי משרד, ביקשנו תשובה לשאלה הכי פשוטה בעולם, כמה תקנות אתם צריכים להתקין. אף משרד לא ידע לענות לי על השאלה הזאת בדיון הראשון. ביקשנו מהמשרדים שהשתתפו את התשובה בכתב, אחרי 45 ימים. גם משך הזמן הזה לא הספיק לחלק מהמשרדים. לקח להם חודשיים-שלושה ועד היום חלק מהמשרדים לא נתנו שום תשובה בעניין.

אחרי שמיפו איזה תקנון אינן מעודכנות, ביקשתי תאריך יעד – למתי יותקנו התקנות. במקרה הטוב נתקלתי בתאריכים רחוקים, היו עד סוף שנת 2016. במקרים אחרים התשובה הייתה לא יודע.

משרד ראש הממשלה הגיב יותר משלושה חודשים אחרי הדיון, ב-25 בינואר, שכתוצאה מהישיבה והדיון בוועדה הוחלט שמשרד המשפטים ינחה את היועצים המשפטיים שכל משרד ינהל רישום עדכני של סטאטוס חקיקת המשנה, יעדכן את השרים הרלבנטיים. ביקשנו ממשרד המשפטים סטאטוס בעניין הזה, לבדוק האם יצאה הנחיה, טרם קיבלנו תשובה. אני מקווה שהיום אנחנו כן נקבל.

אני רק אזכיר ואומר, לפי דו"ח מבקר המדינה, על פי הנתונים, מתוך 41 גופים האחראים על התקנות, רק שישה דיווחו על נוהל מסודר בנושא, רק חמישה מיידעים את השר או את המנכ"ל. בעת כתיבת הדו"ח היו מעל 133 תקנות, שהייתה חובה להתקין וטרם הותקנו. מחצית מהם, 61 סטים של תקנות מקנים זכויות או קובעים הסדרים שאי אפשר לממש ללא התקנת התקנות. הדוגמא הבולטת שעלתה גם בדו"ח מבקר המדינה – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מבדיקת היועץ המשפטי של הכנסת, עד שנת 2014 היו 46 סטים של תקנות שטרם הותקנו בחוק הספציפי הזה, כי היו 133. שש תקנות הותקנו מאז ועוד שתיים בחלקן. על אחת קיבלנו הסבר, אבל יש עדיין איזה הפרש מאד מהותי. יש התקדמות, אבל דרכנו עוד ארוכה.

משרד מבקר המדינה, תרצו לומר משהו בשלב הזה? בשלב הזה לא. אז אנחנו מיד ניגש למלאכה.

עורכת הדין מירב ישראלי. גברתי, את מהלשכה המשפטית כאן בכנסת. עשיתם בדיקה. מה עלה בידכם.
מירב ישראלי
אכן. אוקיי, אז צריך רק להבחין. אנחנו עשינו בדיקה לגבי מה שאנחנו מכנים תקנות ראשונות, שזה בעצם תקנות שהמחוקק עצמו קבע תאריך יעד להתקנתן בחוק עצמו. אצל מבקר המדינה בעצם הדו"ח רחב יותר וכולל גם תקנות שאין להן אמנם תאריך יעד, אבל הן נדרשות לצורך יישום החוק.
היו"ר קארין אלהרר
הבנתי, אוקיי.
מירב ישראלי
בפברואר 2014, בעקבות המחקר שאנחנו עשינו, יו"ר הכנסת הוציא מכתב לראש הממשלה, שבו נסקרו 46 מקרים שבהם שרי הממשלה לא עמדו בחובתם להתקין תקנות. ואנחנו עכשיו, ממש בימים אלה עושים מעקב על הנושא הזה, כדי לראות מה קרה. לצערי מה שגילינו, שהתופעה נשארה בעינה, הן לגבי התקנות שכבר אז לא הותקנו והן לגבי תקנות חדשות.

אני רק אתן את המספרים. מתוך 46 מקרים שפורטו במכתב הקודם של יושב ראש הכנסת הובאו לאישור הוועדות בכנסת רק 11 קבצי תקנות ומתוך 22 חוקים חדשים, שמאז פברואר 2014 נחקקו ונכללה בהם הוראה של תאריך יעד להתקנת תקנות - 22 חוקים - הותקנו 6 קבצי תקנות בלבד. כלומר, התופעה לא רק שלא נעלמה אלא אולי אפילו במידה מסוימת החריפה, ואנחנו מאד שמחים על הישיבה הזאת, כי באמת אנחנו לא רואים שינוי בהתנהלות של הממשלה בעניין הזה.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, מצער. אנחנו מתחילים ברגל שמאל.

משרד המשפטים. שלום גברתי. אחת ההמלצות של המבקר הייתה – תכינו מאגר מידע שיכלול את המידע בעניין החוקים והתקנות, שנוכל לבצע מעקב, גם לא כזה של הכנסת לגבי מועדים וכו'. בדיון הקודם אמרתם שיש התקדמות, שזה מגיע לבחינה אצל השרה, המנכ"לית, היועץ המשפטי לממשלה שאמרתם שמחכים לכניסתו לתפקיד. הוא כבר מה שנקרא עמוק בפנים. מה קורה אצלכם?
איילת לוי
קודם כל לפרוטוקול – עורכת דין איילת לוי, משרד המשפטים ואיתי נמצאת, ברשותך, גם עורך הדין שירה אבנת ממחלקת תכנון ואסטרטגיה אצלנו במשרד, שתיכף תעדכן על תכניות העבודה שמשרד המשפטים עושה ועורך כדי לטפל בהמלצות הדו"ח וגם בעקבות הישיבה הקודמת.

אנחנו בדיון הקודם, כפי שאמרה גברתי, התחייבנו להעביר את הנושא ליועץ המשפטי לממשלה ולמנכ"לית המשרד. הנושא הובא לפתחם. כפי שיודעים כאן בוודאי גם גברתי וגם הנוכחים, לא מזמן מונה משנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניין ניהול ותפקידים מיוחדים, מר אבי ליכט, שקיבל תפקיד חדש במשרד המשפטים. הנושא הזה, כך החליטו היועץ המשפטי לממשלה ומנכ"לית המשרד, יובא לפתחו, גם מאחר ש - - -
היו"ר קארין אלהרר
אז השאלה המתבקשת היא למה הוא לא הגיע?
איילת לוי
גברתי, הוא רק נכנס לתפקיד ולומד את התפקיד מחדש. יש הרבה סוגיות שנמצאות - - -
היו"ר קארין אלהרר
גברתי, עורך דין ליכט נמצא במערכת שנים על שנים. אני מעריכה ומוקירה את עבודתו, אבל זה לא מישהו שבא מבחוץ וצריך ללמוד מה עושים במשרד המשפטים.
איילת לוי
לא, אבל אני בכל זאת, אם יורשה לי להגן על עורך הדין אבי ליכט שלא נמצא כאן בדיון, הוא שלח נציגת נאמנות, אבל השורה התחתונה ממה שאני מנסה לומר זה שבגלל השינויים הארגוניים - - -
היו"ר קארין אלהרר
מתי הוא נכנס לתפקיד?
איילת לוי
ממש לפני שמונה ימים. הוא קיבל על עצמו, בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה ובהנחיית מנכ"לית המשרד, בעקבות הדיון הקודם עם גברתי ולאחר שהתחייבנו להעביר את הנושא, לטפל בנושא הזה. אני מודה ומתוודה, כרגע סד זמנים אין, כי אבי ליכט נכנס לתפקידו לפני שמונה ימים, אבל מאחר שהתפקיד מתייחס לתהליכים ארגוניים בתוך מחלקת ייעוץ וחקיקה ומתוך מטרה לתת מענה לסוגית האחריות הכוללת לעניין המאגר, הנושא מובא לפתחו.

מה שאני אומרת לך, כמובן מתואם עם המנכ"לית ועם היועץ המשפטי לממשלה. זה לעניין המאגר הכולל שהבטחנו תשובות.

תנחי אותי איך את רוצה שאני אתקדם.
היו"ר קארין אלהרר
אני רוצה לדעת האם בהמשך למכתב של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, האם יצאה הנחיה ליועצים המשפטיים, מה כוללת האחריות שלהם, מתי יצאה ההנחיה, לוח זמנים לביצוע.
איילת לוי
תראי, טרם יצאה הנחיה - - -
היו"ר קארין אלהרר
למה?
איילת לוי
אני אסביר. שוב - - -
היו"ר קארין אלהרר
כי חיכינו לאבי ליכט? באמת, הדו"ח הזה יצא מזמן.
איילת לוי
אני מבינה וזו שאלה במקומה, אבל אני חושבת שיש לתת עכשיו את הזמן למר אבי ליכט להידרש לנושא הזה. כך החליטו היועץ המשפטי לממשלה ומנכ"לית המשרד, והנושא צריך להיות מובא לפתחו. זאת תשובתי בעת הזו.
היו"ר קארין אלהרר
אני לא אתייאש מהעניין הזה, באמת אני אומרת. אני לא מצליחה להבין. תראו, אם זה היה מישהו שמוקפץ ממשרד אחר, הבן אדם משמש כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה מזה כמה זמן?
שירה אבנת
שבע שנים.
היו"ר קארין אלהרר
זה רציני? באמת אני שואלת. מילא לא הגיע, בסדר, הבנתי, הוא צריך ללמוד את התפקיד ויושב במשרד ושוקד על לימודיו, אבל מינימום תשובה יותר רצינית.
שירה אבנת
אני רוצה להוסיף. לפרוטוקול – עורכת הדין שירה אבנת, אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים. אז ככה, בשנה שעברה אנחנו כאגף תכנון ואסטרטגיה, ליווינו עבודת ייעוץ אסטרטגי משמעותית במחלקת ייעוץ וחקיקה, בעקבותיה הוגש דו"ח ליועץ המשפטי לממשלה.

הדו"ח, שממליץ על מספר שינויים בעבודה של המחלקה, שינויים מקיפים, הוגש ליועץ המשפטי לממשלה החדש, על מנת שיקבל החלטה לגביו ובעקבות זאת מונה מר ליכט לתפקידו; ומאחר שהדו"ח ממליץ על הרבה שינויים ארגוניים ואסטרטגיים במחלקה, הנושא הזה הוא רק אחד הנושאים שאליהם נדרש מר ליכט והוא עדיין לא הגיע לטפל בזה. זה דבר אחד.

כלומר, מדובר כאן בעבודה מקיפה במחלקה, שאיננה מוגבלת רק לנושא הזה - - -
היו"ר קארין אלהרר
כלומר אתן אומרות לי גם, וסליחה שאני מתפרצת, גברתי, אתן אומרות לי גם שאין אפילו איזו התכוננות ללוח זמנים. אז מה אני אמורה לעשות עם התשובה הזאת, חוץ מ - - -
שירה אבנת
אני רוצה להוסיף עוד דבר. על אף שטרם התקבלה החלטה כיצד להתמודד עם הנושא הזה, מה הדרך הנכונה לפעול, אנחנו באגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה התחלנו לעשות עבודת רקע והכנה כדי שכאשר הנושא יובא להחלטתו של מר ליכט, תהיה לו את כל התשתית הנכונה לקבל החלטה. בין השאר - - -
היו"ר קארין אלהרר
כמשרד המשפטים אתם מבינים שאתם בהפרה של חוק? כשיש תקנות חובה והן לא מעודכנות, אתם, כאילו, אנחנו מדברות ואתן מבינות את המשמעות, מן הסתם.
שירה אבנת
כן.
איילת לוי
אנחנו מן הסתם מבינות את המשמעות ואנחנו עושות כמה פעולות במקביל, גם האגף וגם הלשכה המשפטית במשרד וגם מר אבי ליכט שנדרש לעניין הזה.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, אוקיי. אני מבקשת לקבל תוך שבוע עדכון מה הצפי, מתי זה קורה ובאמת, אני מאד מעריכה את עבודתו של מר ליכט ואני באמת חושבת שהוא אדם מאד מוכשר ובטוחני שהוא יסתגל לתפקידו החדש במהרה, אבל אי אפשר להשאיר את זה ככה, רק בגלל שהוא נכנס חדש לתפקיד. זה תירוץ שהוא לא יכול להתקבל בוועדה, אני מצטערת.

גם מנכ"לים חדשים, כל אחד רוצה ללמוד את התפקיד, אבל בינתיים צריך לנהל דברים. זה לא כל כך משנה לי.
שירה אבנת
הנושא כרוך בשיתופי פעולה משמעותיים בין משרד המשפטים לבין גורמים אחרים. אנחנו, כפי שאמרתי, מכינים את התשתית לקבלת החלטה בנושא. יש מספר מודלים חלופיים שבהם ניתן להפעיל מערכת כזו למעקב ובקרה אחר חקיקת המשנה במשרדי הממשלה. קיימנו פגישות עם גורמים שונים, גם כאן בכנסת, גם במשרד ראש הממשלה, כדי להבין מה הוא המודל המתאים ביותר והנכון ביותר ומה המשאבים שנדרשים ליישום כל מודל, גם מבחינת כוח אדם, גם מבחינת מערכות מידע.

על פי זה יהיה צריך לקבל החלטה. כלומר, יש התקדמות, אנחנו מכינים את התשתית - - -
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי, מאה אחוז, תודה. טוב, עכשיו אנחנו נתחיל בסבב ונראה מי השתפר ומי לא. נתחיל מהראש, משרד ראש הממשלה. נציג, נציגה?
חוה ראובני
גברתי סליחה, יש לי דיון בשעה 11:30 בוועדה אחרת, אז אם אפשר ל - - -
היו"ר קארין אלהרר
נראה לי שראש הממשלה יעזור לך, כי אין פה תשובה. משרד ראש הממשלה?
רועי דרור
נמצא פה.
היו"ר קארין אלהרר
נמצא כאן, אהלן, נעים מאד.
רועי דרור
מה שלומך?
היו"ר קארין אלהרר
בסדר גמור, תודה רבה. אני שמחה שהגעת, כי לדיון הקודם לא הגעתם. אני רוצה לדעת כמה תקנות טרם הותקנו.
רועי דרור
אני מתנצל. שוב, גברתי, אני מתנצל - - -
היו"ר קארין אלהרר
תציג את עצמך לפרוטוקול.
רועי דרור
רועי דרור, מנהל תחום רפורמות ממשליות. אני אגיד שוב, הסמכות של התקנת תקנות היא נציג אחר במשרד. אני באתי לענות לך לגבי המעקב, לגבי העבודה שאנחנו מלווים את משרד המשפטים. כלומר, אני מתנצל שוב בפעם השנייה ואני מניח שזה לא יקרה בפעם השלישית.
היו"ר קארין אלהרר
יש לי הרגשה שזה יקרה בפעם השלישית.
רועי דרור
לא, זה לא. אני מתכוון שלא.
היו"ר קארין אלהרר
אני יודעת למי ניתנה הנבואה, אבל בכל זאת הרגשה מאד חזקה ניתנה לי. אוקיי, אז יש מישהו שיודע לתת תשובה על תקנות? או שנשאיר את זה מה שנקרא לפעם הבאה?
רועי דרור
אנחנו יכולים להחזיר תשובה מהירה לוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
אני מבקשת דיווח בתוך שבוע, ותרשום לעצמך מה אני מבקשת: כמה תקנות טרם הותקנו, מאיזו שנה כל סט תקנות, מה הצפי להתקנת התקנות ברמת חודש ושנה ואני מבקשת שזה יהיה בחתימת מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
רועי דרור
מקובל.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. משרד התחבורה, גברתי. גם אתם לא הגעתם לדיון הקודם.
חוה ראובני
על הדיון הזה נודע לי, אני מודה, שלשום.
היו"ר קארין אלהרר
לא בגלל הוועדה.
חוה ראובני
לא, לא. היה איזה שהוא קצר בתקשורת על מה בדיוק מבקשים תשובות ולכן זה קרה. כיוון שאנחנו הבנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
היו רק שני דיונים קודם, לא יותר.
חוה ראובני
גברתי, המידע שאני קיבלתי נכון ליום חמישי, היה ששואלים על תקנות נגישות שבאחריות המשרד ועל הדברים האלה - - -
היו"ר קארין אלהרר
גם.
חוה ראובני
לדברים האלה יש לי תשובות. החומר אצלי. שני סטים של תקנות כבר אושרו מזמן, לפני שנים. סט שלישי מונח בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. יש תקנות שאושרו, שהן עוד תקנות נגישות שנמצאות באמצע תהליך העבודה, גם כן בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

לגבי מיפוי כולל, לצערי אני לא מצוידת בו.
היו"ר קארין אלהרר
אז אני מצטערת, זאת לא תשובה.
חוה ראובני
אני לא מצוידת בו, כי שיטת העבודה אצלנו, אפשר לדבר על מודלים שונים. המודל שמקובל אצלנו הוא שכל עורך דין שמטפל בחקיקה מטפל גם בחקיקת המשנה. ברגע זה אין בשליפה. אפשר לרכז את המידע והמידע כולו קיים, כי יש לנו טבלאות סטאטוס, אבל הן לא בנויות במודל ועל פי התבניות האלה, אלא צריך לארגן את המידע - - -
היו"ר קארין אלהרר
אז אני אבקש, גברתי, כדי שאני אוכל גם לשחרר אותך לדיון הבא, אני מבקשת לקבל בתוך שבוע, אבל הפעם אם אפשר גם לקבל - זה מאד יעזור לי כדי שנוכל להתקדם - עדכון סטאטוס לגבי כל התקנות שטרם הותקנו, בדיוק באותו פורמט שביקשתי ממשרד ראש הממשלה – כמה תקנות טרם הותקנו - - -
חוה ראובני
תקנות חובה.
היו"ר קארין אלהרר
תקנות חובה ובכלל. תדגישו מה חובה ומה לא, כדי שנעשה סדר בדברים. אני מבקשת לדעת מאיזו שנה אמורה הייתה להיות מותקנת תקנה, במידה ומדובר בתקנות חובה. מה הצפי להתקנה ואני רק מבקשת להבהיר שגם תקנות שנמצאות בוועדה, מבחינתי זה לא הותקן, כן? אם העברתי לוועדה זה לא יצא מסמכותכם.
חוה ראובני
אין לנו שליטה על התהליך הזה. אנחנו יש לנו שליטה - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, בסדר, אז תכתבו בסטאטוס – נמצא בוועדה.
חוה ראובני
בוודאי.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי. אז שוב, ברמת חודש ושנה. אם אין, אני מבקשת לציין למה אין תקנות וגם ממשרד התחבורה, אני מבקשת מכתב בחתימת המנכ"ל או השר בעניין הזה, בתוך שבוע. תודה רבה גברתי.

משרד החוץ. שלום גברתי, בואי תצטרפי אלינו לשולחן.
תמי קפלן
תמר קפלן, משרד החוץ. שלחנו גם עמדה כתובה. בעיקרון ראשית כל הדו"ח - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא קיבלנו. מתי שלחת?
תמי קפלן
אתמול, למנהלת הוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
מתי אתמול? בטח בשמונה בערב.
תמי קפלן
לא, לא, לא. היא ביקשה עד שלוש, אולי זה היה שלוש וחצי או משהו כזה.
היו"ר קארין אלהרר
אז אייל, תמצא. קיבלנו אתמול ממשרד החוץ?
קריאה
ממש מאוחר, בשעה מאוחרת קיבלנו.
תמי קפלן
להעביר לכם העתק? את תרצי?
היו"ר קארין אלהרר
א' אני אשמח לקבל העתק, וב' את תספרי לנו בהרחבה מה כתוב בהעתק. קודם תספרי לנו ואז תעבירי לי את ההעתק.
תמי קפלן
בעיקרון שר החוץ, למעשה הסמכות שלו להתקין תקנות קיימת בחוק אחד. יש חוקים אחרים שיש חובת היוועצות, הסכמה. יש לו סמכות להוציא צווים, אבל הסמכות להתקין תקנות קיימת בחוק אחד, שיש לו גם סמכות להוציא צווים.

צווים מוצאים לפי צרכים מדיניים. מדובר בצווים שמעניקים חסויות וזכויות יתר לפי כנסים מסוימים או נציגויות של ארגונים מסוימים, ואת זה אנחנו עושים כדבר שבשגרה.

לגבי תקנות, לא היה שום צורך להוציא תקנות ולכן לא בוצע. זה חוק משנת 1983. אין שום צורך לצורך ביצוע של החוק, להתקין תקנות.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי, תודה. אני אשמח לקבל את ההתייחסות הקרובה.

משרד הביטחון? משרד הביטחון? קריאה שלישית למשרד הביטחון. גם הפעם הוא לא הגיע. אוקיי.

אני רק רגע רוצה לחזור למשרד החוץ. אין כרגע תקנות שלא הותקנו, בוודאות? אוקיי.

משרד האוצר. שלום אדוני. בדיון הקודם אמרתם שלא קיבלתם את הפנייה הראשונית. התבקשתם להעביר עדכון לוועדה. כמובן שלא קיבלנו אותו.
ירון גולן
למה? העברנו עמדה כתובה ב-24 במאי. יש לי אותה פה.
היו"ר קארין אלהרר
למה אני לא מקבלת את זה. בוא תספר לנו מה היה כתוב בעמדה.
ירון גולן
קודם כל לפרוטוקול – ירון גולן מהלשכה המשפטית באוצר. בסטאטוס שהבאנו בעצם ציינו את המקרים שבהם נקבע בחקיקה כי שר האוצר חייב להתקין תקנות. יש למיטב ידיעתנו 10 מקרים שבהם יש סמכות ועדיין לא הותקנו תקנות, חלקם בגלל שהחקיקה יחסית חדשה ועובדים על התקנות עכשיו. יש חלק מהדברים שהם מאד מורכבים כי הם מצריכים תיאום של כמה משרדי ממשלה.
היו"ר קארין אלהרר
אין כמעט תקנות שאני מכירה שלא צריך כמה משרדי ממשלה. לפחות את משרד המשפטים אתם צריכים ביחד. אז זה תירוץ לא משהו.
ירון גולן
אין תירוצים, אני מתאר את מה ש - - -
היו"ר קארין אלהרר
א' אני מבקשת לדעת כמה מהתקנות הן תקנות חובה.
ירון גולן
כולן. אנחנו התייחסנו רק - - -
היו"ר קארין אלהרר
כולן. רק לתקנות חובה התייחסתם, מצוין. המועד שלהן עבר או שאין מועד בחוק?
ירון גולן
אין מועד בחוק.
מירב ישראלי
יש שלושה מקרים שאצלנו רשומים שיש מועד בחוק.
היו"ר קארין אלהרר
בבקשה גברתי, איזה מקרים אלה?
מירב ישראלי
המקרים הם פקודת מס הכנסה, הנוסח החדש, תיקון מספר 171.
ירון גולן
רגע, אולי אני רק אציין, אנחנו ציינו במכתב הנלווה ואני אקרא. ציין היועץ המשפטי של האוצר: אציין כי הטבלה אינה כוללת התייחסות לחקיקת משנה של הרשות לניירות ערך ואינה כוללת התייחסות של רשות המיסים ומינהל - - - המדינה, שהם עובדים לבד מול לשכת השר. אז ככה שלפקודת מס הכנסה אנחנו לא התייחסנו.
היו"ר קארין אלהרר
לא, אבל רגע, סליחה, אני לא שמעתי על פיצולים במשרד האוצר.
ירון גולן
לא, אבל גם כשאנחנו עבדנו מול מבקר המדינה במענה לדו"ח שלהם, המענה בעצם פוצל בין המשרד הראשי לבין יחידות סמך שהן גוף-. רשות המיסים הגיבה למבקר בנפרד.
היו"ר קארין אלהרר
מי חתום על זה ברשות המיסים?
קריאה
היועץ המשפטי
היו"ר קארין אלהרר
ברשות המיסים? לא הבנתי, אבל שר האוצר אמור להיות חתום על התקנות, מה זה הדבר הזה? תראה, נהלי העבודה של משרד האוצר על אגפיו מול משרד מבקר המדינה הם עניין ביניכם ואני לא מתערבת פה. נהלי הדיווח לוועדה הם מאד אחידים ומסודרים. כשתקנות אמורות להיות חתומות בידי שר האוצר, זו אחריותו של משרד האוצר על כל אגפיו, למיטב ידיעתי, ותקן אותי אם אני טועה, רשות המיסים היא חלק ממשרד האוצר.
ירון גולן
היא חלק ממשרד האוצר. יחידת סמך מאד גדול, יש לה המון תקנות משל עצמה - - -
היו"ר קארין אלהרר
אבל השר חתום עליהן?
ירון גולן
כן, אבל מי שענה פה זה הלשכה המשפטית של משרד האוצר, שאנחנו לא מטפלים - - -
היו"ר קארין אלהרר
אבל למה זה מעניין אותי? סליחה. לא, אני לא מצליחה להבין את זה.
ירון גולן
אני אעביר את המסר. הבנתי. אני אעביר את המסר.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, אז איזה עוד תקנות?
מירב ישראלי
יש תקנות חדשות יחסית מחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות שזה יחד עם נגיד בנק ישראל.
היו"ר קארין אלהרר
זה לא כזה חדש. העברנו את זה בשנת 2015, אם אני לא טועה.
מירב ישראלי
2014. יחסית. יש לנו דברים שהם הרבה יותר שנים. וחוק חובת מכרזים, תיקון מספר 24, הוראת שעה, כשהוראת השעה הוארכה בנושא של טקסטיל.
ירון גולן
אז רק לגבי זה, לגבי הנושא האחרון, התקנות מונחות על שולחן ועדת החוקה. יש כרגע - - -
מירב ישראלי
אז לא קיבלנו עדכון לגבי זה, אני אבדוק אם זה הוגש.
ירון גולן
אוקיי.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, אני מקבלת לבקש את הפירוט של התשובות. זאת אומרת את התשובה בכתב. יש לכם את זה בוועדה? אני מנסה להבין.
ירון גולן
אם הוועדה לא קיבלה, אנחנו נעביר עוד פעם. לדעתי יש.
מירב ישראלי
אתה אומר שקיבלנו?
היו"ר קארין אלהרר
אני רוצה לוודא שקיבלנו את זה כדי שלא ייווצר מצב שלא קיבלנו.

בינתיים, משרד החינוך. ורק כדי לסגור את עניין משרד האוצר, להעביר את ההתייחסות גם לגבי רשות המיסים וכל יתר האגפים בתוך שבוע.
ירון גולן
שבוע גברתי, זה נראה לי - - -
היו"ר קארין אלהרר
נראה לי מלא זמן.
ירון גולן
אבל - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, אבל אתה בעצמך אומר, אדוני - - -
ירון גולן
אין לי יכולת לאסוף את זה. זה לא לשכה.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, תפנה לשר, תגיד לו הייתי בוועדה לביקורת המדינה, אמרו לי להעביר התייחסות, לטיפולך המסור אודה.

כן, משרד החינוך.
לירן שפיגל
שלום. לירן שפיגל מהלשכה המשפטית.
היו"ר קארין אלהרר
שלום לירן, ברוך הבא לוועדה. נגישות פרטנית לתלמיד וההורה. דיברנו עם היועץ המשפטי לכנסת, מקווים שיהיה עד סוף המושב. זה נמצא בוועדה, נכון?
לירן שפיגל
זה נמצא בוועדה, פנו עוד פעם לוועדה כדי לבדוק איפה הדברים עומדים, גם בפנייה בכתב.
היו"ר קארין אלהרר
ואיפה הם עומדים?
לירן שפיגל
מה שנמסר לנו שיש עוד תקנות שמונחות על שולחן הוועדה שם וזה יטופל במסגרת הטיפול הכולל. זו תשובה שניתנה בעל פה, לא לי, אבל זה פחות או יותר רוח הדברים.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי. תנאים לחוק חינוך חובה למסגרות חינוכיות, יש מגעים בין משרד החינוך למשרד הכלכלה לגבי המעמד של המסגרות. מתי מסתיימים המגעים?
לירן שפיגל
אין לנו עדיין לוח זמנים לסיום המגעים. מה שאני כן יכול לומר זה שבינתיים חלק מבתי הספר כבר עברו לפיקוח של משרד החינוך ויש עוד בתי ספר שהם בתהליך לעבוד לפיקוח של משרד החינוך. אנחנו מקווים שנשלים את ההעברה של כלל בתי הספר תוך שלוש שנים.
היו"ר קארין אלהרר
שלוש שנים?
לירן שפיגל
כן.
היו"ר קארין אלהרר
אבל זה בפרקטיקה. מה לגבי התקנות?
לירן שפיגל
עוד פעם, אנחנו הסברנו. יש איזו שהיא מחלוקת מקצועית אם חוק החניכות בכלל רלבנטי לאותם בתי ספר שנמצאים היום בפיקוח של משרד הכלכלה. אז עד שהעניין הזה לא ייפתר ונבין מה המתכונת, אז אנחנו לא - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא הבנתי. אתם לא מצליחים לדבר עם משרד הכלכלה?
לירן שפיגל
אני יודע שיש מגעים, אני לא יודע להגיד.
היו"ר קארין אלהרר
איפה נציג משרד הכלכלה?
דקלה חורש
דקלה חורש ממשרד הכלכלה.
היו"ר קארין אלהרר
מה הבעיה לדבר?
דקלה חורש
יש דיבורים תמידיים. זה נושא שמצוי ב - - -
היו"ר קארין אלהרר
ומה מניבים הדיבורים התמידיים?
דקלה חורש
יש - - - להגיע להבנות, יש רצון. מחלוקת מקצועית איפה זה צריך להיות. זה לא ברמה שאני יכולה לדווח על הכרעה. כל עוד הם במחלוקת פשוט אי אפשר להתקין תקנות שאנחנו נפקח על זה.
היו"ר קארין אלהרר
אז אני מנסה להבין. רק עוד שלוש שנים יהיו תקנות, כי לא הבנתי את התשובה כל כך, לירן.
לירן שפיגל
לא, לא אמרתי שעוד שלוש שנים יהיו תקנות, אלא אמרתי שאנחנו מקווים שתוך שלוש שנים כל בתי הספר יעברו לפיקוח שלנו.
היו"ר קארין אלהרר
אני שוב לא מבינה את התשובה. תראו, יש תקנות חובה. אתם מתווכחים ביניכם אצל מי תהיה הנקודה הזאת. למה זה מעניין את האזרחים ולמה זה אמור לעניין את הוועדה. תקבלו החלטה.
לירן שפיגל
אז עוד פעם, לגבי המחלוקת כפי שענינו, יש מגעים בין המשרדים.
היו"ר קארין אלהרר
כמה זמן אתם מנהלים שיח בעניין? שאלה פשוטה. למה אין תשובה פשוטה?
דקלה חורש
זה נושא שמצוי במחלוקת זה כמה שנים.
היו"ר קארין אלהרר
כמה שנים במספר?
דקלה חורש
אני לא יודעת לאמוד את המספר המדויק.
היו"ר קארין אלהרר
עד כדי כך?
דקלה חורש
יש מחלוקת מקצועיות לגבי בכלל החניכות ונושאים מקצועיים אחרים שנמצאים בסמכות משרד הכלכלה. אני בוודאי לא אדע להגיד איזו תשובה שמכריעה בעניין הזה.
היו"ר קארין אלהרר
תגידו, ואין אופציה שנגיד מישהו מעליכם יקבל החלטה ויחתוך את זה? נגיד ראש הממשלה, שמעתי שהוא שר הכלכלה בימינו. אולי הוא יקבל החלטה בשבתו כשר הכלכלה?
רועי דרור
נכון. נבדוק את הנושא.
היו"ר קארין אלהרר
אני מבקשת תשובה.
רועי דרור
נבדוק את הנושא ונחזיר תשובה.
היו"ר קארין אלהרר
בתוך שבוע, ביחד עם הדיווח.
רועי דרור
אין בעיה.
היו"ר קארין אלהרר
נשמע לי כמו רעיון טוב. שנים, שנים, שנים מדברים.
רועי דרור
אנחנו בעד פתרון מחלוקות.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי, בסדר. תקנות זכויות התלמידים עם לקויות במוסדות על תיכוניים. להבנתי יש שני נוסחים, האחד זכויות התלמיד בהליכי סיום. מתי יסתיים הדיון בנוסח הראשון? אם הוגש? מתי מתוכנן דיון? אתם מעודכנים?
לירן שפיגל
אז ככה, לגבי סט אחד של תקנות, אנחנו בהליכים נמרצים אל מול משרד המשפטים לסיים את הנוסח.
היו"ר קארין אלהרר
בזכויות התלמיד או לגבי האבחון?
לירן שפיגל
זה לגבי מרכזי התמיכה, מוסדות אקדמאיים, והתאמות לתלמידים עם לקויות למידה. סט נוסף - - -
היו"ר קארין אלהרר
ערן, אתה יודע לעזור?
ערן טמיר
לא שמעתי מה הוא אמר.
היו"ר קארין אלהרר
גם אני לא.
לירן שפיגל
עוד פעם. יש שני סטים. יש סט אחד שאני מבין שמסדיר את עניין ההכרה ומאבחן וסט אחר שמדבר על התאמות - - -
ערן טמיר
הזכויות של התלמיד עצמו.
לירן שפיגל
כן.
היו"ר קארין אלהרר
אז מה מתקדם?
לירן שפיגל
אז הסט הראשון של ההתאמות, נמצא בעבודה נמרצת למול משרד המשפטים לסיים את הנוסח.
היו"ר קארין אלהרר
זה מעודד. מה קורה עם הנמרצות, לאן היא מובילה?
לירן שפיגל
לגבי הסט השני, לגבי ועדת - - -
היו"ר קארין אלהרר
רגע, לירן, מתי זה נסגר? הבנתי, נמרץ, אני שמחה.
לירן שפיגל
לא נתנו לי לוח זמנים כרגע לסיום.
ערן טמיר
אמרו לך ממתי זה בעבודה נמרצת?
היו"ר קארין אלהרר
זה משנת 2008, לא?
ערן טמיר
אני לא בטוח שמשרד המשפטים יודע שיש עבודה נמרצת מולו בהקשר הזה.
מירב ישראלי
זה אצל איילת גדי?
לירן שפיגל
כן.
מירב ישראלי
זה בנוסח.
לירן שפיגל
כן, בנוסח.
היו"ר קארין אלהרר
משרד המשפטים מכיר?
איילת לוי
אני לא מכירה את הנושא הזה. דווקא דווחנו על תקנות אחרות שנמצאות אצל איילת גדי, לא על התקנות האלה. אז אם תוכל להעביר לנו את זה ואני אעשה בדיקה. דווקא את זה אני לא מכירה.
לירן שפיגל
בסדר.
מירב ישראלי
בתקנות השניות היה צריך להקים ועדת מומחים.
לירן שפיגל
נכון. לגבי - - -
היו"ר קארין אלהרר
רגע, רגע, שנייה. אני רוצה עדיין לעניין התקנות האלה. זה מוזר, מפתיע ואני חייבת לומר, כל יום פה יש דברים חדשים בוועדה. משרדים שמדברים, אבל אחד מהצדדים בכלל לא מודע לדברת. אני לא מצליחה להבין. הן טוענות שזה לא אצלן בכלל.
לירן שפיגל
אני לא יודע מה הן יודעות או לא יודעות לגבי מה שנמצא במחלקת הנוסח.
איילת לוי
אני דיברתי היום עם איילת גדי ולא דווחנו על זה.
לירן שפיגל
אוקיי.
איילת לוי
דיברתי איתה היום רק כדי להבין מה נמצא על שולחנה. אני אעשה בדיקה.
היו"ר קארין אלהרר
אם אפשר להסתמס עם הגברת המכובדת. כן, בבקשה, הסט השני.
לירן שפיגל
הסט השני כרגע מה שנותר לנו כדי להשלים את ההקמה של ועדת המומחים, אנחנו אמורים לקבל שאלון מנציג של משרד הבריאות. ברגע שהשאלון הזה יגיע אז אפשר יהיה להקים את ועדת המומחים ואז יש לנו סטים של תקנות שכבר יונחו בפני הוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
רגע, אבל ביקשנו לעניין הזה עדכון בתוך שבועיים ולא קיבלנו, לעניין ועדת המומחים. למה?
לירן שפיגל
אני לא יודע, אבל אני יודע לעדכן אתכם עכשיו מה המצב. המצב כרגע שהושלמה הבחינה של כל המועמדים לוועדת המומחים, למעט מועמד אחד, שברגע שיוגש השאלון זה ייבחן במהירות ויקימו את ועדת המומחים.
היו"ר קארין אלהרר
בגלל מומחה אחד? מתי יושלם מינויו של המומחה?
לירן שפיגל
עוד פעם, את הוועדה מממנים כולה. ממתינים לשאלון שצריך לעבור ממשרד הבריאות. ברגע שהשאלון הזה יועבר, אפשר יהיה להשלים את הליכי המינוי.
היו"ר קארין אלהרר
מהתחלה לירן, סליחה, לא הבנתי. מונתה ועדה?
לירן שפיגל
הוועדה עוד לא מונתה.
היו"ר קארין אלהרר
למה היא לא מונתה?
לירן שפיגל
כדי להשלים את מינוי הוועדה נדרש עוד נציג אחד ממשרד הבריאות. כבר הוסכם שצריך להגיש שאלון, כדי שאפשר יהיה לבחון האם הוא יכול לשבת בוועדה או לא יכול לשבת בוועדה. ברגע שזה יושלם, ימנו את הוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי. אחרי שזה יושלם, כמה זמן צפוי לקחת?
לירן שפיגל
הסטים של התקנות, למיטב הבנתי, מוכנים והם יוגשו לוועדה. אני לא יודע מה לוח הזמנים של הוועדה. אני מניח שהם יצטרכו לדון בזה.
היו"ר קארין אלהרר
טוב. הקמת ועדת שילוב וסדרי עבודתה. במכתב אמרתם שזה בבחינה.
לירן שפיגל
נכון, יש בחינה בעקבות ועדת דורנר, יש בחינה שלמה של כל הנושא של החקיקה בעקבות הוועדה וברגע שיבחנו את נושא תיקוני החקיקה, אז גם באותה עת יבחנו גם את נושא ההתקנה של התקנות. כרגע עבודת המטה עדיין לא הסתיימה.
היו"ר קארין אלהרר
לירן, במקרה את הנושא הזה אני מכירה. ועדת דורנר נתנה מסקנותיה בשנת 2009. היום אנחנו בשנת 2016. מדור לדור משר לשר מוקמת ועדה שבוחנת את עניין ועדת דורנר ויישומו בשטח. עכשיו אני לא יודעת, עברו כבר 7 שנים ואני רואה עוד 7 שנים חולפות עוברות להן ושום דבר לא יקרה וגם לא התקנות. אז מה עושים?
לירן שפיגל
עוד פעם, כרגע זה מה שאני יודע. יש עבודת מטה, אני יודע שהיא מתבצעת והיא נבחנת ו - - -
היו"ר קארין אלהרר
סדר גודל? עבודת מטה יכולה לקחת שנה ויכולה לקחת חודש. צריך לקבל החלטות בסוף.
לירן שפיגל
אני יודע שזו סוגיה מאד מורכבת ולהתחייב ללוח זמנים - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני יודעת, אבל נראה לי שבע שנים זה אחלה תקופת זמן לקבל החלטות. בסוף זה עניין של הייעוץ המשפטי, בוא. השר יכול להביא אג'נדה ולא הכרתי שר שאמר לא רוצה חינוך מיוחד, לא רוצה לתת להם זכויות. בסוף זה אם הייעוץ המשפטי הולך עם זה עד הסוף – כן או לא. אני לא מבינה מה הבעיה.
לירן שפיגל
זו שאלת מדיניות של המשרד. יושבים האגפים המקצועיים ובוחנים את הדברים.
היו"ר קארין אלהרר
טוב. תקנות להסדרת חינוך מיוחד לילדים חולים?
לירן שפיגל
לגבי זה אמורה להיעשות פנייה נוספת של משרדי הבריאות והחינוך למשרד הפנים.
היו"ר קארין אלהרר
כן, ב-20 במרס נפגשו מנכ"לי הבריאות והחינוך. בסיכום הדברים כך נכתב: משרד הבריאות יסייע שוב בפנייה משותפת לשלטון המקומי בנושא וכו' וכו'. איפה זה עומד? יצאה כבר פנייה?
לירן שפיגל
אמורה לצאת פנייה בימים הקרובים.
היו"ר קארין אלהרר
מה-20 במרס? אנחנו בסוף מאי. איפה היינו חודשיים?
לירן שפיגל
יש תיאומים בין המשרדים. אמורה לצאת פנייה משותפת וגם - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה, תיאומים להוציא מכתב? לירן, רציני?
לירן שפיגל
אני מבקש שיתאפשר לי גם רק להשלים, שגם תתואם ישיבה בין שלושת מנכ"לי המשרדים, גם עם משרד הפנים, כדי לקדם את העניין.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, אני מבקשת לגבי כל התקנות שלא קיבלנו עליהן תשובות או תשובות חלקיות, אני מבקשת לקבל בתוך שבוע הסברים לכל העניין הזה, לרבות העניין של התיאום לגבי להוציא פנייה. זה משגע אותי.

אני חוזרת ואומרת מה שאמרתי למשרד המשפטים – אתם עוברים על החוק. אני יודעת שזה כאילו נהיה איזה נוהג כזה במדינת ישראל שסבבה לעבור על החוק, אבל זה לא.

משרד המשפטים, אני חוזרת אליכם. תקנות מקרקעין, הועבר לוועדת הפנים, כבר היה דיון. מתי יהיה דיון? מתי תזכרתם בפעם האחרונה את ועדת הפנים?
איילת לוי
לא תזכרנו את ועדת הפנים בפעם האחרונה.
היו"ר קארין אלהרר
אה, ואומר לי כאן היועץ המשפטי של ועדת הפנים, שלשמחתי הוא גם היועץ המשפטי של הוועדה לביקורת המדינה, שאין כזה סט תקנות בוועדה.
איילת לוי
אני אבדוק את זה. אני יודעת שהתקנות הועברו לוועדת הפנים. אני אבדוק את זה. זו טעות שלנו, אני אבדוק את זה. אני לא מכירה את הנושא הזה.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי. תקנות תובנות ייצוגיות.
איילת לוי
כן, תובנות ייצוגיות לעניין אגרות. גברתי, אנחנו התחייבנו שזה יהיה עד סוף אפריל בדיווח האחרון, אבל נתגלו מחלוקות בין המשרד לביטחון פנים, המשטרה - - - קיימו שתי ישיבות. יש מחלוקות מהותיות על התקנות. התקיימו שתי ישיבות גם אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הפלילי ב-20 באפריל, רז נזרי, וגם אצל פרקליט המדינה ב-1 במאי, כדי לנסות ולהתגבר עליהן. זה לעניין תמלולים. יש מחלוקות גם לעניין סוגיית התקציב וגם לעניין מהות ואיכות התמלולים שיעשו והנושא הזה בבדיקה. אנחנו מזרזים את העניין עד כמה שניתן. התקיימה ישיבה כבר בחודש האחרון כדי לנסות ולהתקדם.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי, ומה היו תוצאות הישיבה?
איילת לוי
בנושא הזה יש איזה שהוא נוהל שאמור להסדיר את העברת החומר מהתמלול. יש מחלוקת על סד הזמנים. כרגע אמורה להתקיים ישיבת המשך לגבי הנושא הזה.
היו"ר קארין אלהרר
הוצאה לפועל.
איילת לוי
הוצאה לפועל – לפי מה שעודכנתי, התקנות נחתמו על ידי השרה ב-17 במאי ועברו לפרסום.
היו"ר קארין אלהרר
שוב. עברו התקנות?
איילת לוי
כן.
היו"ר קארין אלהרר
והועברו לפרסום? יש.
איילת לוי
לפעמים אנחנו גם עושים משהו.
היו"ר קארין אלהרר
נראה לי שזה ממש בטעות מה שקרה, אבל בסדר. משרד הבריאות. שלום אדוני, שם ותפקיד לפרוטוקול.
רמי אבישר
רמי אבישר, לשכה משפטית.
היו"ר קארין אלהרר
תקנות בנושא נגישות לרופאים עצמאים ורופאים פרטיים. הבנתי הוגש לוועדה, היה כבר דיון?
רמי אבישר
לא, עדיין לא התחדשו הדיונים בנושא.
היו"ר קארין אלהרר
מתי תזכרתם בפעם האחרונה את הוועדה?
רמי אבישר
לא שידוע לי שתזכרנו.
היו"ר קארין אלהרר
למה? לא חשוב?
רמי אבישר
חשוב ביותר.
היו"ר קארין אלהרר
נו?
רמי אבישר
בעיקרון בתקנות הנגישות חבר הכנסת אילן גילאון נוהג בשיטה של שולחנות עגולים, כך שלדיונים בוועדות אנחנו לא מגיעים אלא אחרי שאנחנו יושבים עם כל הגורמים המקצועיים ומגבשים את התקנות.
היו"ר קארין אלהרר
אז אני מניחה שכבר ישבתם.
רמי אבישר
אנחנו יושבים כל הזמן.
היו"ר קארין אלהרר
נו?
רמי אבישר
אני יכול להגיד שדווקא את הסט הראשון של התקנות, זה שדווח בישיבה הקודמת, כבר קיבלנו אישור של נוסח, כבר קיבלנו אישור של שר האוצר, אחרי שקיבלנו אישור של הוועדה כמובן, ואני מאמין שעד סוף השבוע הם כבר ישלחו לפרסום, שזה צעד גדול מאד. זה בעצם גוף התקנות וזה תקנות שמסדירות את הפרק של הנגשת בתי החולים, את הפרק של הנגשת המרפאות הגדולות, המכונים הגדולים. עשינו צעד חריג בגלל העיכובים שהיו.

עשינו צעד מאד חריג שאני לא חושב שאיזה שהוא משרד ממשלתי עשה, שזה בעצם פיצול התקנות. החלטנו להעביר אותן, לא להמשיך להמתין. כל פרק, בגלל שהוא עומד בפני עצמו, ראינו לנכון, בעזרת ערן, הרבה מאד בעזרת ערן, לקבל את ההמלצה הזאת לא לחכות. העברנו את התקנות האלה כמו שאמרתי. לדעתי אם הישיבה הזאת הייתה מתקיימת בשבוע הבא, הייתי יכול לבוא ולהגיד שהן כבר פורסמו.
היו"ר קארין אלהרר
אני עדיין מרשה לך לעדכן את הוועדה שבוע הבא.
רמי אבישר
אני אשמח מאד.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר גמור. הסדרת עיסוק הכירופרקטיקה.
רמי אבישר
כן, יש פה בעצם ארבעה מקצועות. קודם כל אני אתחיל בזה שאני אגיד שהעברנו תזכיר של חוק שבעצם מבקש לתקן את החוק הקיים, שאוסר על העיסוק בארבעת המקצועות האלה, בשביל לא לפגוע בחופש העיסוק, ככה שבמקביל אנחנו גם מתקנים את התקנות. זה מתחלק בעצם לארבעה מקצועות, כשאת הקרימינולוגיה העברנו, את הפודיאטריה ופודיאטריה ניתוחית, כבר יש ועדה מייעצת, אנחנו כבר סיימנו בעצם את עבודת הוועדה ואנחנו עכשיו מגבשים את ההמלצות. וכירופרקטיקה, שפה בעצם יש לנו חילוקי דעות לא פשוטים בתוך הוועדה המייעצת, שאנחנו עדיין נדרשים שם להכרעה.
היו"ר קארין אלהרר
אז מה זה אומר?
רמי אבישר
זה אומר שאנחנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה זה אומר במסגרת זמנים?
רמי אבישר
תראי, הארכה של החוק ניתנה, אם אני לא טועה, לארבעה חודשים. זאת אומרת הצפי לסיום הוא לפחות כפי שאנחנו רואים את זה, זה לארבעה חודשים.
היו"ר קארין אלהרר
טוב. איזה עוד תקנות חובה טרם הותקנו?
רמי אבישר
חובה - יש לנו את כללי הפסיכולוגים לעניין הכרה בתארים מחו"ל. גם כאן אני חייב להגיד שקודם כל זה נמצא מול משרד המשפטים.
היו"ר קארין אלהרר
אני רק רוצה לעדכן אותך. הגעתי לכאן טיפה באיחור, כי הייתי בדיון בוועדת חינוך, ששם דיברו על מקצועות פרה-רפואיים, שאין מספיק מטפלים וילדים עם מוגבלויות לא מקבלים טיפולים פרה-רפואיים ודווקא העניין הזה, של הכרה במקצועות של אנשים שהגיעו מחו"ל, יכולה מאד לסייע.
רמי אבישר
כמובן שזה יכול לסייע ואנחנו כן עושים - - -
היו"ר קארין אלהרר
אז למה אתם לא מקדמים את זה?
רמי אבישר
אז קודם כל ככה. חשוב להגיד שהכללים כבר קיימים. זאת אומרת התקנות אמורות לעגן את הכללים שכבר קיימים פשוט בתקנות. נכון לעכשיו אין מישהו, ואני מדבר על פסיכולוגים פה, אין מישהו שלא מקבל רישיון מחו"ל בגלל שאין תקנות. זאת אומרת המשרד כן פועל לפי הנהלים. כבר יש לנו עתירות בבית משפט על למה לא נתתם, וכשמדברים על זה מדברים על הנהלים שיקבלו ביטוי. זה נמצא בהליכים מול משרד המשפטים, אני מאמין שבסופו של דבר התקנות יצלמו מצב קיים ולא יתחדשו.
היו"ר קארין אלהרר
טוב. רק מספר מדויק של כמה תקנות אמורות להיות מותקנות וטרם הותקנו.
רמי אבישר
חובה – אני מדבר מתוך רשימה לא מבוטלת של תקנות, מתוך 30 תקנות, כשמתוכן 4 הן חובה, 1.5. נגיד ככה.
היו"ר קארין אלהרר
טוב.
איילת לוי
גברתי, אני יכולה רק להעיר משהו?
היו"ר קארין אלהרר
כן, בבקשה.
איילת לוי
פשוט ביקשת מאיתנו לבדוק.
היו"ר קארין אלהרר
כן, עם גבי.
איילת לוי
תקנות מכוח חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים. אני מעודכנת מהמשרד שהוחזרה אליכם טיוטא ב-6 באפריל וטרם הוחזרו אלינו תשובות למה שנשאל בטיוטה.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, במסגרת הדיווח אז אני אבקש לקבל תשובה למה זה לא התקדם.
איילת לוי
רק גברתי, הטעיתי את הוועדה. את שאלת אותי על תקנות מכוח חוק התובנות הייצוגיות ואני עניתי לך על תקנות מכוח חוק סדר הדין הפלילי לעניין תמלול. לעניין תקנות מכוח חוק תובנות ייצוגיות אגרות – יש טיוטה אחרונה שנמצאת כרגע בלשכת השרה. אני מאמינה שזה עניין של ימים ואז זה אמור לעבור לוועדה הבין משרדית.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי, טוב. משרד הבריאות – עבודה יפה.
רמי אבישר
תודה רבה.
היו"ר קארין אלהרר
משרד הפנים. שלום גברתי. לא הגעתם לדיון הקודם אבל שלחתם מכתב.
אורית מלמד
כן, שלחנו מכתב ב-19 במאי ופרטנו את ההתקדמות.
היו"ר קארין אלהרר
כן, אני חייבת לומר שהיו לי בעיות בהבנת המכתב. אני רק חוזרת על הדברים שכן צוינו. חוק חובת מכרזים תאגידים מקומיים, זאת אומרת אני מבינה שיש טיוטה, זה הובא בפני המנכ"לית ובפני השר. בישיבה שנערכה ברשות השר ב-13 באפריל עם גורמי המקצוע, הוצגו עיקרי המחלוקות, גם פערים בהסדרת תאגידים עירוניים. השר הנחה לבצע עבודת מטה. במסגרת זו ייבחנו גם תקנות. מה קרה מאז?
אורית מלמד
עבודת המטה נערכת. כפי שציינו, הנושא הובא בפני השר. הוצגה טיוטה של תקנות, הוצגו גם מספר מחלוקות שנותרו, פערים שנותרו לאחר ישיבות הצוות שהוקם בנושא הזה. הוצגו פערים בהסדרת התאגידים העירוניים. ההנחיה של השר הייתה בעצם לבצע עבודת מטה כוללת בנושא מדיניות המשרד בקשר לתאגידים עירוניים. תוך כדי בחינת עבודת המטה הזאת, בעצם ייבחנו גם התקנות.
היו"ר קארין אלהרר
יופי. מתי זה יקרה?
אורית מלמד
עבודת המטה מתבצעת. אין לי - - -
היו"ר קארין אלהרר
כמה פעמים התקיימו פגישות בעניין הזה?
אורית מלמד
מי שמוביל את זה, כפי שאני מבינה, זה בעצם גורמי המקצוע בלבד. אין לי את המידע הזה פה, כמה ישיבות התקיימו, אבל עובדים על הנושא הזה.
היו"ר קארין אלהרר
כן, העובדות שהעלית כאן הן עובדות בהחלט מקדמות, אבל אני לא רוצה דד-ליין, אני לא רואה מתי זה קורה.
אורית מלמד
אני מניחה שזה מתקדם. עבודת המטה נערכת, זו הנחיה של השר.
היו"ר קארין אלהרר
כמה שנים התקנות האלה מסתובבות במשרד?
אורית מלמד
הנושא בכללותו זה לא זמן קצר. זה הכל נכתב בדו"ח.
היו"ר קארין אלהרר
שנים, במספר.
אורית מלמד
שנים.
היו"ר קארין אלהרר
כמה?
אורית מלמד
אני לא יודעת, אבל יש נוסח עדכני שהוצג בפני ה - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני אגיד לך שלהבנתי זה 12 שנים.
אורית מלמד
אנחנו פרטנו את כל הקשיים שנתקלנו בהם.
היו"ר קארין אלהרר
14 שנים, טעיתי במתמטיקה.
אורית מלמד
פרטנו את כל הקשיים שנתקלנו בהם, כולל חילופי השרים וכל המורכבות והמעורבות של המשרדים הרבים בתקנות האלה. בכל מקרה, גובש נוסח, הובא ב-13 באפריל בפני השר. השר נתן את ההנחיה שלו ואנחנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
בסדר, אני באמת מברכת את השר על הנחייתו. אני רק רוצה, את יודעת, לא מקבלים נקודות על כוונות. מה קרה בפועל? מתי נראה תקנות?
אורית מלמד
אז אני מסבירה, נעשית עבודת מטה. במסגרת עבודת המטה נבחנות - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, אבל גברתי, אני שמעתי את זה. אני בטוחה, איזה משרד שאני לא אשים עליו את האצבע, נעשית שם עבודת מטה ויש אנשים מחויבים וכולם נורא נורא רוצים. רק האזרחים לא מקבלים את מה שמגיע להם. אז מתי זה יקרה?
אורית מלמד
זה בעצם מהלך שהוא מובל על ידי גורמי המקצוע, יחידות המקצועות של התאגידים השונים במשרד. אני יכולה לברר ונעדכן את הוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
מתי תעדכנו את הוועדה? בתוך שבוע.
אורית מלמד
אוקיי, בסדר.
היו"ר קארין אלהרר
אני רוצה לקבל דד-ליין מתי עבודת המטה מסתיימת. כי אפשר לשבת ולדבר על דברים המון המון זמן ואני בטוחה שיש המון נושאים ללבן, אבל צריך לעבוד גם באיזו תכנית, כי בסוף יש מחויבות. איפה המחויבות שלנו לציבור? שיהיה Manual, איך מיישמים את החוק הלכה למעשה. ואני לא מדברת רק על משרד הפנים, אני מדברת על כל המשרדים.

תקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות, דרכים נגישות. פנייה משר הפנים בצירוף נוסח התקנות, לאחר שהתקבלה הסכמת שר האוצר. הנוחה על שולחנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ממתינים לדיון בוועדה. התקיים מאז?
אורית מלמד
לא התקיים. גם לא ידוע לי על תאריך. אנחנו נברר מול הוועדה מתי זה יעלה לדיון.
היו"ר קארין אלהרר
טוב. תקנות תכנון ובנייה, מוסד חינוך חדש. מתי הייתה ההגשה האחרונה לשר?
אורית מלמד
הנוסח הובא, אין לי תאריך מדויק מתי זה הובא בפני השר. בכל מקרה זה התקדם. השר כבר פנה לשר האוצר, זה תקנות שטעונות הסכמה של שר האוצר.
היו"ר קארין אלהרר
ברור.
אורית מלמד
שר הפנים פנה לשר האוצר בתאריך 29 במאי.
היו"ר קארין אלהרר
אתמול. זה לכבודנו?
ערן טמיר
ב-29 במאי 2016 את מתכוונת?
אורית מלמד
2016, כן. אחרי שנקבל את ההסכמה, נפנה לוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
איזה כיף. גביית דמי כניסה לגנים ציבוריים.
אורית מלמד
כן, זה תקנות שבעצם הן די חריגות פה, כי למעשה זה תקנות שהן בשיקול דעת של השר למעשה ואפילו שהן לא רק לא חובה, אלא גם מבחינת הרשות זו מדיניות של השר. אנחנו הסברנו את זה בפירוט. השר בעצם, לפי שיקול דעתו - - -
היו"ר קארין אלהרר
הוא רוצה או לא רוצה, זו השאלה.
אורית מלמד
אז בהתאם להנחיה של השר אנחנו נכין נוסח מעודכן והנושא ייבחן. מכיוון שחלפו הרבה שנים מאז הנוסח הקודם, צריך לבחון את זה ואז בעצם נביא את זה בפניו.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי, תודה. יש עוד תקנות שלא התייחסתי אליהן?
אורית מלמד
יש את הנושא של התקנים של עובדי ביקורת ברשויות המקומיות. זה מוזכר בדו"ח.
היו"ר קארין אלהרר
זה נושא חשוב.
אורית מלמד
כן. יש איזה מתווה. השר אישר אותו עקרונית ואנחנו עובדים על נוסח. זה בתהליך של השלמה.
היו"ר קארין אלהרר
מתי התחלתם לעבוד על נוסח?
אורית מלמד
אין לי את הנתון הזה פה. בכל מקרה זה בתהליך של עבודה, אחרי שבעצם הועבר אישור עקרוני של השר להתקדם.
היו"ר קארין אלהרר
ערן.
ערן טמיר
ערן טמיר מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. יש תקנות נוספות שהן לא באחריות משרד הפנים, אבל הן דורשות את הסכמת שר הפנים, שכבר עברו את כל התהליך וכבר אושרו. תקנות של נגישות מקלטים שמשרד הביטחון אחראי עליהן, אבל הן כבר הרבה זמן אחרי שכבר אושרו בכנסת ובעצם מחכות לפרסום, כמו התקנות של משרד הבריאות. הן עברו גם לפני התקנות של משרד הבריאות מבחינת העבודה בכנסת. הן תקועות במשרד הפנים אני לא יודע למה.
היו"ר קארין אלהרר
נו, נציגת משרד הפנים?
ערן טמיר
הרבה זמן.
אורית מלמד
פעם ראשונה אני שומעת על זה.
היו"ר קארין אלהרר
לא, זה אפילו הכי עצוב ששמעתי היום.
אורית מלמד
לא, לא, פשוט - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, אם את לא יודעת - - -
ערן טמיר
אולי היא לא עורכת הדין שמטפלת בזה.
היו"ר קארין אלהרר
אם אתם לא יודעים שאתם צריכים להתייחס, אז איך תהיה התייחסות?
אורית מלמד
מתי זה הועבר?
ערן טמיר
זה הועבר מזמן.
אורית מלמד
תגידו לנו את הפרטים. אני אישית לא - - -
היו"ר קארין אלהרר
ערן, תעביר להם את כל הפרטים ואני מבקשת - - -
ערן טמיר
זה מטופל אצל עורכת הדין נאווה.
היו"ר קארין אלהרר
אני מבקשת לקבל עדכון לוועדה בתוך שבוע, כמו כל יתר המשרדים, מה קורה עם התקנות האלה. בסך הכל אישור. אפילו לא צריך לכתוב. חסכנו.
ערן טמיר
תקנות מכוח חוק הג"ה.
היו"ר קארין אלהרר
מכוח חוק הג"ה, אז אני מבקשת בעניין הזה. משרד הכלכלה והתעשייה.
דקלה חורש
דקלה חורש מהלשכה המשפטית.
היו"ר קארין אלהרר
שלום גברתי. קיבלתי את המכתב שלכם הבוקר, כי הוא נשלח אתמול בערב.
דקלה חורש
הוא מה-18 במאי. אני ידעתי שהוא - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני לא יודעת למה שלחתם אותו אתמול בערב. אני מבינה שאתם כזה פותחים את היומן ואומרים רגע, מה יש לי מחר, נכון, דיון בוועדה לביקורת המדינה. הנה, אני חייב לה תשובה. אבל זה יפה. - - - לא כולם.

טוב, לעסק. גברתי, בואי תציגי כי אני לא הספקתי לקרוא את מה ששלחתם, אבל בואי תציגי לנו מה נעשה בתחום אחריותכם.
דקלה חורש
אוקיי, אז בהתייחס לדו"ח הביקורת בעצם יש 7 תקנות, מתוכן 2 הוגשו כבר לוועדות לאישור.
היו"ר קארין אלהרר
אם אפשר לפרט בבקשה.
דקלה חורש
אוקיי. אז לגבי חוק שירות התעסוקה, כללים ותכניות בדבר שילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה, זה באחריות שירות התעסוקה, זה לא באחריות שלנו. אני מניחה שיש פה - - -
חגי לוין
אני נציג שירות התעסוקה. אם את רוצה, אני אתייחס.
היו"ר קארין אלהרר
תיכף אתה תתייחס. רגע, אז למה זה אצלכם?
דקלה חורש
השר באופן כללי אחראי על זה.
חגי לוין
זה שר הכלכלה, ואנחנו תאגיד סטטוטורי נפרד ממשרד הכלכלה.
דקלה חורש
לגבי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות כמשתקמים, בהוראת השעה בעצם יש חובה להתקין תקנות שצריך לקבוע יכולת מדדים ונתונים שבהם צריך להתחשב בקביעת יכולת תעסוקה של אדם כמשתקם. נערכו הרבה הרבה בחינות של מודלים לצורת האבחון שצריכה להיות. לאחרונה התקבל גם מודל שעל בסיסו צריך להכין את טיוטת התקנות ואנחנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה זה לאחרונה? מתי הוא התקבל?
דקלה חורש
אין לי את הנתון המדויק הזה, אבל זה מפרט שלם של שאלות ונתונים שצריך להתחשב בהם.
היו"ר קארין אלהרר
אז בעצם יש הכל, רק צריך לשבת ולנסח.
דקלה חורש
ואנחנו נצטרך לדייק אותו לכדי נוסח.
היו"ר קארין אלהרר
מה הצפי?
דקלה חורש
אנחנו מתכוונים לגבש טיוטת תקנות עד סוף חודש ספטמבר ולהפיץ את זה להתייעצות. זו התייעצות מאד מאד רחבה עם המון המון משרדים.
היו"ר קארין אלהרר
אבל למה רק בספטמבר להפיץ להתייעצות? אם יש לכם כבר את המודל, מה הבעיה?
דקלה חורש
כי המודל הוא מאד מאד רחב, שמתייחס לכל מיני דקויות ושאלות ואנחנו נצטרך. אנחנו נעשה כמובן את המאמץ לעשות את זה בהקדם האפשרי, אבל בהינתן המודל הזה, חשבנו שזה המועד שאנחנו יכולים להתחייב לו. אנחנו גם צריכים להתייעץ בתקנות האלה עם המון המון גורמים - שר הרווחה, ביטחון, בריאות, נציבות שוויון אנשים עם מוגבלות ועוד המון המון גורמים.
היו"ר קארין אלהרר
ממתי התקנות האלה צריכות להיות מותקנות?
דקלה חורש
התקנות צריכות להיות מותקנות בשנת 2008. אנחנו ביקשנו, בגלל שהבנו שיש קושי לגבש את המודל של האבחון, אנחנו ביקשנו גם להאריך את המועד של הוראת השעה, תוך שנימקנו את הבקשה הזו בזה שזה דורש מאיתנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
משנת 2008 עד היום כמה שנים חלפו? כי אני לא טובה במתמטיקה, מסתבר.
דקלה חורש
אני מבינה את המתמטיקה ויש לזה חשיבות גם מבחינתנו.
היו"ר קארין אלהרר
לא עשיתי חמש יחידות. אני באמת אומרת - - -
דקלה חורש
זה פשוט נושא מורכב ואנחנו לקחנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני יודעת שהוא מורכב, אבל גברתי - - -
דקלה חורש
ואנחנו כמשרד נתנו את כל התשומות כדי באמת לתת לה - - -
היו"ר קארין אלהרר
גברתי מבינה את המשמעות של התקנות האלה כלפי האוכלוסייה שאליה הן מכוונות?
דקלה חורש
מבינים מאד את החשיבות, כמי שאמונים גם על קביעת שכר מינימום מותאם. אנחנו מבינים את החשיבות ואנחנו עשינו מחקרים וגיבשנו צוות מומחים שבאמת בדק כל מיני סוגים של מודלים ועשה פיילוטים כדי להגיע בסופו של דבר לאיזו שהיא המלצה מוגדרת.
היו"ר קארין אלהרר
רק שנייה, נציג ראש הממשלה. אולי תעשו משהו?
רועי דרור
נראה לי. רגע, זהו, אני אנסה קצת. נראה לי שיש פה איזה שהוא כשל מערכתי ולא נראה לי ש - - -
היו"ר קארין אלהרר
You don't say.
רועי דרור
כן. ולא נראה לי שנעבור משרד למשרד ונגלה פה איזה הפתעות חיוביות. אני חושב שאם יושבת ראש הוועדה תיתן למשרד ראש הממשלה, ביחד עם משרד המשפטים, מעבר לשבוע להגיש תשובות, שזה כמובן רגיש, שלושה שבועות לבוא גם עם הנחיות ברורות וגם עם איזו שהיא הצגה מערכתית של איך פותרים את זה, נראה לי שזה יהיה רעיון טוב מבחינת הממשלה.

שלושה שבועות זה נראה לי זמן שנוכל לעמוד כדי להביא גם משהו שייתן מענה לדו"ח המבקר.
מירב ישראלי
ראש הממשלה קיבל בשנת 2014 מכתב מיושב ראש הכנסת.
היו"ר קארין אלהרר
א' זו נשמעת לי הצעה טובה. אני רק שמה על השולחן שבשנת 2014 הייתה פנייה של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין בעניין הזה ולא קרה עם זה שום דבר. זאת אומרת זה לא איזה משהו חדש.
רועי דרור
אז אנחנו נדבר גם עם הגורמים הבכירים במשרד המשפטים וגם אצלנו ואנחנו נעדכן כמובן היום על המועד שאנחנו נעשה בתיאום, כמובן עם כלל משרדי הממשלה, לנסות ולתת מענה רוחבי ולא נקודתי.
היו"ר קארין אלהרר
טוב. אני כן רוצה, יש פה עוד עשרות משרדים. אני אגיד משהו מהתרשמותי עד כה ואני מקווה שאני לא חיה באיזו בועה משל עצמי ושכל יתר הסובבים כאן סביב השולחן קיבלו את אותה התרשמות. אין לי מילה אחרת לומר חוץ מבושה וחרפה. באמת בושה וחרפה. לא מבינה. תקנות שלמעלה משנה, אני מדברת על 12 שנים, 14 שנים. למה? כל זה כי המשרדים לא מדברים אחד עם השני, או כי נעשית עבודת מטה בלי תאריך יעד?

מישהי אחרת הייתה מתייאשת, אבל אני לא מתכוונת להתייאש מהעניין הזה. אני מודיעה לכם שאני אזמן את כל נציגי המשרדים הממשלתיים גם בפעם הבאה.

באמת, אין לי מילה אחרת לומר בעניין הזה, זה עצוב. תסתכלו לאזרחים בעיניים ותגידו להם – לא הספקתי 14 שנים.

אני מקבלת את הצעתך ואני אומרת את הדבר הבא: אני באמת מצפה לתשובה שהיא רצינית ונותנת מענה, כי התשובות שניתנות פה הן תשובות שכל אחד בקובייה שלו לא מסתכל לא ימינה, לא שמאלה. יש איזה אטמים כאלה. וזה דיון שלישי. זה לא הדיון הראשון. בראשון עוד יכולתי להיות סלחנית, כי אולי לא ידעו. היה צריך את דו"ח מבקר המדינה, בסדר. הדו"ח באוויר כבר כמעט שנתיים, אבל עולם כמנהגו נוהג.

זה לא יהיה. ואני באמת סומכת עליך שתעשה עבודה ואני מבקשת תשובה תוך שלושה שבועות ואני אבדוק את התשובה הזאת תוך שלושה שבועות באופן אישי. כי זה באמת נושא חשוב. זה נראה כאילו יאללה, רק תקנות. בלי תקנות לא מממשים שום דבר.
גלעד האן
אגב רק לציין שהוועדה שלנו מחכה 8 שנים לתקנות שמשרד ראש הממשלה צריך להתקין.
רועי דרור
בסדר גמור. הוועדה תעשה גם על משרד ראש הממשלה עצמו.
היו"ר קארין אלהרר
כן. זה גם וגם. אני מבקשת קודם כל להודות לכל הנציגים שכן הגיעו. הפנייה היא אליכם כי אתם הנציגים של המשרדים, אבל אין פה עניין אישי. יש פה עניין של משרדי ממשלה שאתם הנציגים שלהם כאן בדיון. וזה באמת מכעיס אותי ברמה האישית, במיוחד כשאני מסתכלת על זה שרוב התקנות הן לאוכלוסיות מוחלשות, שגם ככה צריכות להתמודד עם אלף ואחד דברים.

אז אני מבקשת שבאמת בדיון הבא נוכל להתקדם לאן שהוא ואני מודיעה שיהיה דיון הבא.

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15.

קוד המקור של הנתונים