ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 27/02/2007

בקשת הוועדה לדיווח מבקר המדינה על בדיקת מוכנות העורף והטיפול בו בעת המלחמה בצפון, לפי סע' 6(א) לחוק מבקר המדינה

פרוטוקול

 
PAGE
4
הוועדה לענייני ביקורת המדינה

27.2.2007

הכנסת השבע עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 66

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, ט' באדר התשס"ז ( 27 בפברואר 2007), שעה 09:15
סדר היום
בקשת הוועדה לדיווח מבקר המדינה על בדיקת מוכנות העורף והטיפול בו בעת המלחמה בצפון, לפי סעיף 6(א) לחוק מבקר המדינה
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב- היו"ר

עתניאל שנלר
מוזמנים
שמואל גולן, משנה למנכ"ל- ממונה על חטיבה, משרד מבקר המדינה

עו"ד נורית ישראלי, יועמ"ש, משרד מבקר המדינה
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
נרשם על ידי
חבר המתרגמים בע"מ

בקשת הוועדה לדיווח מבקר המדינה על בדיקת מוכנות העורף והטיפול בו בעת המלחמה בצפון, לפי סעיף 6(א) לחוק מבקר המדינה
היו"ר זבולון אורלב
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. לפני שלושה שבועות התקיימה ישיבה של הוועדה, היה דו"ח מבקר המדינה על כל הסוגיה של המינויים בשירות החוץ. באותה ישיבה שלמיטב ידיעתי הייתה לפני כשלושה שבועות, זה ישיבה מה- 6 בפברואר, אמר מבקר המדינה ביוזמתו ששבוע שלאחר מכן הוא עומד לתת, להשלים את דו"ח ביקורת המבקר שהממשלה ביקשה ממנו על העורף. הוא אפילו אמר שהדו"ח הוא דו"ח עב כרס, מגיע ל- 600 עמודים וכולי. לפי מה שבררתי עדיין הדו"ח לא נמסר.

אני שוחחתי איתו ומתברר שיש סעיף שלפי הסעיף הזה אנחנו יכולים לבקש, הוועדה רשאית בכל עת שיראה לה לבקש מהמבקר דו"ח על פעולותיו גם אם הוא תרם מסר את הדו"ח, לדעת איפה זה עומד, יש מסקנות ביניים, אין מסקנות ביניים, איפה עומדים. הואיל וכל העולם מדבר, העניין של העורף הוא בוער אנחנו לא יודעים מתי תתלקח, חס וחלילה, ולכן מה שהתברר לי שיש סעיף שצריך פה את אישור הוועדה ולכן עשיתי את הזימון הזה רבע שעה מוקדם יותר. כתוב כאן, "המבקר יפעל מתוך קשר עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת וימסור לה דין וחשבון על פעולותיו בכל עת שיראה לו, או שיידרש על ידי הוועדה."

אז אני רוצה לבקש את אישור הוועדה לפנות בשם הוועדה למבקר לבוא בשבוע הבא ולדווח לנו מה קורה ואם יש איזה שהם פעולות או איזה שהם ממצאים עד שהוא יוכל להשלים את הדו"חות הסופיים כי נראה לי שדו"ח עב כרס עד שנקבל אותו אז ייקח כמה זמן. בבקשה עתניאל.
עתניאל שנלר
אני רוצה להגיד אדוני היושב ראש שני דברים בעיניי חשובים בהקשר. ראשית הוקמה ועדת משנה ייעודית לתפקוד העורף לאור לקחי המלחמה שעמד בראשה חבר הכנסת עמי איילון, אני מציע לבקש חברי הוועדה יקראו את החומר כי נדמה לי שהוא יכול להיות חומר משלים וחשוב מאוד שיהיה לנו כלים לבחון את עבודת הבקרה אם הנוהל מאפשר זאת, לדעתי זה פשוט חשוב.
היו"ר זבולון אורלב
אני חושב שההערה שלך מצוינת, ולא רק זה, ברגע שנקבע עם המבקר נזמין גם את חברי הוועדה.
עתניאל שנלר
זה הערה שנייה, עד כמה שזה ניתן. אני אגיד יותר מזה, אני חושב שאנחנו יודעים גם לחדד איפה מקור הבעיה מבחינת לדעת להוציא את העיקר מהגודל של 600 עמודים כי כשאומרים דו"ח עב כרס זה אומר לא יודעים כלום. אני חושב שאנחנו יודעים היום להוציא, אני מאוד שמח על היוזמה.
היו"ר זבולון אורלב
מאה אחוז, אז ככה שנוכל, אנחנו מאשרים את הבקשה הזאת ואני אוציא היום מכתב למבקר.
עתניאל שנלר
מי מרכז את עבודת המטה בתחום הזה?
שמואל גולן
מנכ"לית מרכזת את כל---
היו"ר זבולון אורלב
זה לא מנדי כי יש לך הרבה היבטים אזרחיים, הוא בדק בעיקר את ההיבטים האזרחיים. המבקר, עד כמה שאני מבין, לא ראיתי את הדו"ח, אבל רוב הדו"ח כך אני מבין מהשיחות גם איתו, מתרכזים בסוגיות האזרחיות, יש גם, תראה, שאתה אומר פיקוד העורף אז גם ההשלכות של פיקוד העורף רובם הם אזרחיות, אז יש היבטים שגולן הוא ראש החטיבה הוא זה שעוסק ברשויות המקומיות, יש פה הרבה מאוד היבטים של הרשויות המקומיות.
שמואל גולן
חלק גדול.
היו"ר זבולון אורלב
חלק גדול, חלק יש משטרה, יש לך בטחון פנים, תראה כמה משרדים מעורבים פה.
שמואל גולן
הנושא המרכזי שאנחנו התמודדנו איתו בשאלה הזאת זה בעידן שבו ישנם שתי חזיתות, יש שתי חזיתות, זה כבר לא מלחמה שיש חזית ויש עורף, בעידן שיש שתי חזיתות, האם משרד הביטחון יכול לקחת אחריות על שתי חזיתות או שמה צריכים לעשות הפרדה כזאת שכל חזית מקבלת את המרב, יש לזה המון השלכות לרשויות המקומיות---
עתניאל שנלר
אנחנו קראנו את כל הפרוטוקולים שלכם.
שמואל גולן
כדאי גם לזמן לוועדה, אם עוסקים בנושא, כדאי גם את המועצה לביטחון לאומי, הם עשו עבודה מאוד יסודית בהקשר ויש חילוקי דעות גדולים היום בינם לבין רשויות אחרות של הממשלה בהתייחסות לעורף.
היו"ר זבולון אורלב
כל סוגיית העורף בעצם המלחמה הזאת חשפה פעם ראשונה בגדול את כל החולשות שלנו ואת כל נקודות התורפה. פעם ראשונה בעצם, כל יתר המלחמות היו נגיעות בעורף אבל הם היו, תשמע, גם בששת הימים אתה יכול להגיד נגיעה בעורף, ירושלים שאנחנו הגענו חטיבת צנחנים עם מוטה גור ביום שני בלילה, כל ירושלים הייתה מופגזת, כל התושבים נמצאים בבתים, לא לכולם אגב יש מקלטים, העיר הייתה מופגזת. אם אתה יורד במשרד החינוך אתה רואה ברחוב הנביאים עד היום יש מצבה של שישה לוחמים מגדוד 28 שנהרגו מפגז, זה היה ממש בכניסה למשרד החינוך, כלומר אנשים נהרגו מהפגזות.

אוקיי, אז אנחנו אישרנו את הבקשה ואני אוציא היום מכתב, אם יש לך רעיונות לגבי עוד מוזמנים אני אשמח לשמוע כי תראה, זה הרבה משרדי ממשלה, זה משרד הפנים וזה גם משרד החינוך נוגע לעורף, זה גם משרד הבריאות בגלל בתי החולים, זה כמובן משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר---
עתניאל שנלר
השאלה המרכזית מי מתכנן את עבודת העורף והדבר הזה בעצם יקבע בהחלטה האם זה יהיה משרד ראש הממשלה כמו שהיה עד כה---
היו"ר זבולון אורלב
אני מקווה שלא.
עתניאל שנלר
אני גם מקווה שלא---
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא משרד ביצועי.
עתניאל שנלר
אני מסכים אתך.
היו"ר זבולון אורלב
אתה גם בוגר שירות המדינה.
עתניאל שנלר
זה בדיוק העניין, לכן אני חושב שאתה צודק, אני סברתי שהמשרד לביטחון פנים בלי קשר עכשיו למי ומה, זה חזית של בטחון הפנים, זה חזית של ביטחון החוץ ובמילא משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה---
היו"ר זבולון אורלב
נכון. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30.

קוד המקור של הנתונים