ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 26/02/2007

תקנות לחוק מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם), התשס"ו 2006

פרוטוקול

 
PAGE
27
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

26.2.2007

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 177

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ח' באדר תשס"ז (26 בפברואר 2007), שעה 12:00
סדר היום
תקנות לחוק מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם) התשס"ו-2006
נכחו
חברי הוועדה: אברהם רביץ – מ"מ היו"ררן כהן
מוזמנים
עו"ד אדי וייס
- סגן יועצת משפטית, משרד הרווחה

מרים כהן

- מנהלת המחלקה לשירותים קהילתיים, משרד הרווחה


דינה בן לביא
- מפקחת ארצית אגף שיקום, משרד הרווחה


חנן פריצקי

- תקציבן, משרד הרווחה


עו"ד דארין יעקב - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים


ד"ר מיכל וייל - אחראית צוות מעונות יום שיקומיים, משרד הבריאות


נעמה מזור

- מרפאה בעיסוק, משרד הבריאות


משה ברסימנטוב
- משרד האוצר


לאה שקד

- מפקחת ארצית על שירותי חינוך מיוחד, משרד החינוך


עו"ד אביבית אהרונוף - המועצה לשלום הילד


עידית גודס-גרינבאום - רכזת פרום מעונות יום שיקומיים


הניה מרמורשטיין
- מנהלת מעון יום וחברה בפורום מעונות יום


אביבה ינון

- מנהלת מח' טף, אלו"ט
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
עריכת פרוטוקול
חיה מרקביץ', חב' פרוטוקול

תקנות לחוק מעונות יום שיקומיים

(רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם) התשס"ו-2006
היו”ר אברהם רביץ
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. נתחיל בפרק ה', סעיף 23. הסעיף עם הקו, יש לנו הצעה אלטרנטיבית שנמצאת מיד מתחת לסעיפים האלה.
אדי וייס
זו בעצם החלטה שלנו. מחקנו את השורות עם הקו מהנוסח הקודם ומה שבולט זה ההצעה שלנו.
היו"ר אברהם רביץ
אז אנחנו לכל הדעות.
אדי וייס
כן.
נועה בן-שבת
סעיף 23 (א) -


"מספר עובדי המעון ייקבע בהתאם לאמור בתוספת השלישית."
היו"ר אברהם רביץ
יש לי כמה תהיות משל עצמי. ראשית, אני רוצה להבין מה זה "מנהל ברבע משרה", איך זה עובד? האם הכוונה היא שהאיש נמצא שעה ביום או שהוא נמצא יום בשבוע, איך עושים מנהל ברבע משרה?
אדי וייס
לצערי, התקציב לא הגיע.
היו"ר אברהם רביץ
אבל אנחנו מדברים קודם על השכל הישר. אם אנחנו נפסוק כל דבר על פי התקציב, אנחנו נוכל ליצור גמל.
רן כהן
יש סיכוי שגם מג"ד בצה"ל יהיה ברבע משרה.
אדי וייס
מה שקרה זה שבתחילת התהליך הזה הוועדה ביקשה את הפירוט של דמי האחזקה. זה מה שהועבר.
היו"ר אברהם רביץ
זאת אומרת, שום דבר בסעיפים האלה אינו מחייב מקצועית, הכל נגזר מתקציב שקיים.
היו"ר אברהם רביץ
אבל זה צריך עיון, אני הייתי רוצה לקבל התייחסות של מנהלי המעונות או גורם אחר, כי אני לא מרגיש שאני יכול להעביר דבר כזה. אנחנו מדברים על 14 פעוטות, אחר-כך תהיה לנו סוגיה איך אנחנו מתגברים מעבר למספר הזה, איך זה יתחלק אז, זה גם לא כל-כך פשוט. אבל זה צריך עיון. אנחנו נשאיר את זה בצריך עיון והסברים או שיש לכם עכשיו.
אדי וייס
עכשיו הגיעה נציגה של אגף השיקום, השאלה של הוועדה למה יש רבע משרה.
היו"ר אברהם רביץ
מה הוא עושה? אני לא כל-כך בטוח שהוא יכול לעשות את זה ברבע משרה. אני ראיתי את פירוט התפקידים המוטלים עליו. זה יופיע בסעיף 24 או סעיף 25, עוד מעט נראה את זה.
דינה בן לביא
אני מפקחת ארצית באגף השיקום.
היו"ר אברהם רביץ
את מכירה מנהל כזה שהוא ברבע משרה?
דינה בן לביא
אני ברגע זה לא יכולה לתת לך דוגמה אחרת, אני מניחה שיש כאלה ואחרים. חלקיות המשרה נקבעת בהתאם למספר הפעוטות שנמצאים.
היו"ר אברהם רביץ
זה 14 פעוטות. אם יש יותר מ-14, אז אני הייתי אומר שדווקא אותו המנהל יכול להיות על 14 ועל 16, זה אותו דבר. בפועל אני לא יודע אם מישהו חשב על זה.
מרים כהן
נכון שהמודלים צמודים גם לתקציב, אבל יש בזה איזשהו הגיון פחות או יותר. המודל מתייחס בעצם לכך שהמנהל לא חייב להיות כל הזמן בפועל במרכז, אלא הוא מהווה המתווך והדואג, שר החוץ של המסגרת והוא נמצא בפנים רק מעט מהזמן כי יש את הגננת. אם אנחנו נשווה את זה לגן, בגן של משרד החינוך אין מנהל, יש גננת ויש עוזרת לגננת.
היו"ר אברהם רביץ
אולי אני אעזור לך קצת כדי שתוכלי להסביר לי איך זה מסתדר עם רבע משרה. בואו נעיין כולנו יחד בסעיף 24, "מנהל המעון" ונראה מיהו האישיות הזאת המתחלקת לארבע.
"המנהל יהיה אחראי
1. להפעלתו התקינה של המעון ולניהול הצוות הרב מקצועי בו;

2. לרמתם הנאותה של שירותי המעון;
3. לצרכים הגופניים והנפשיים של כל אחד מהפעוטות עם מוגבלות השוהים במעון, לשלומם, לביטחונם ולתהליך שיקומם;
4. להכנת תקציב המעון, ביצועו ועריכת המאזן;
5. לקבל עובדים מתאימים, לפיקוח על עבודתם, להדרכתם, לעדכונם המקצועי, לתנאי עבודתם ולפיטוריהם במידת הצורך, בתיאום עם מפעיל המעון;"
(לפטר אדם אני צריך יותר מרבע משרה)

6. "לדיווח שוטף לממונה ולפי דרישתו.

7. לקיומן של הוראות הבטיחות כמפורט בתקנות אלה".
עידית גודס-גרינבאום
אני יכולה עוד לחדד את השאלה שנשאל כאן קודם. למעשה המעונות הולכים לפעול כ-47.5 שעות בשבוע.
היו"ר אברהם רביץ
כאשר המשרה היא 40.
עידית גודס-גרינבאום
כן. אבל בזמן הזה המנהל הוא רק ברבע משרה ומשרת הגננת היא משרת גננת מלאה עם כ- 30 שעות שבועיות.
מרים כהן
28 שעות.
עידית גודס-גרינבאום
28 שעות שבועיות.
רן כהן
הם אפילו לא יפגשו אחד את השני לשנייה. יש זמן שלא יהיה מנהל ולא גננת.
עידית גודס-גרינבאום
השאלה שלי, מה קורה במשהו כמו כמעט 20 שעות בשבוע, מי הגורם האחראי על המעון כאשר המנהל והגננת אינם ורק הסייעות ישנן?
היו"ר אברהם רביץ
זה טעון הסבר.
ד"ר לאה שקד
אני ד"ר לאה שקד ממשרד החינוך, אני יכולה להציע אנלוגיה בניהול הגנים או לבתי-ספר לחינוך מיוחד, אני מניחה שניסו להעתיק את הקונסטלציה רק שלא ירדו לפרטי הדברים. כל גננת בחינוך מיוחד היא בעצם מנהלת גן, בנוסף לעבודתה השוטפת בגן. משרת אם נחשבת ל-27 או 30 שעות, אם הגן פועל יותר שעות, עד 14:30, אז זה יותר שעות.
היו"ר אברהם רביץ
פה הם עובדים עד 16:00.
לאה שקד
למשל בגן לילדים עם הפרעות נפשיות שעובדים עד 16:45, עדיין עובדות שתי גננות שמתחלקות ביניהן לאורך יום הלימודים, אבל מנהלת גן יש רק אחת, בנוסף על שכרה כגננת, היא מקבלת גם גמול ניהול או שעות ניהול בפועל, אם אנחנו מדברים על אשכול גנים. אני מניחה שהכוונה הייתה לתת לאותה גננת, בנוסף לעבודתה כגננת גם את גמול הניהול שבמקרה זה הוחלט לשים את זה בשעות. עדיין חסרות שעות ההוראה, כפי שעידית אמרה.
היו"ר אברהם רביץ
יש לי קושיה תלמודית.
רן כהן
השאלה אם אתה רוצה כאן לבנות שתהיה משרה וחצי לגננת, במקום הרבע משרה הזאת למנהל?
היו"ר אברהם רביץ
לא רוצה, הקושיה הוא מניה וביה, למשל בפירוט, המנהל צריך להיות בעל תואר אקדמי באחד משלושת המקצועות. הגננת לא, היא צריכה להיות גננת. ומתי הגננת הזאת הופכת להיות המנהל עם התואר?
לאה שקד
כל הזמן. היתרון שהגננת היא מנהלת הגן ואנחנו מחייבים אותה להיות שם לפחות חמישה ימים בשבוע והיא מכירה את הילדים, וגם האחראית על הניהול.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו לא הולכים הרי להמציא את הגלגל עכשיו, נכון? איך זה עובד בשטח?
הניה מרמורשטיין
אני מנהלת את על"ה, את יד לטף בבני-ברק. כשהתחלתי באמת היה לנו מעט ובאמת הוספנו משלנו. אני התחלתי במשרה וחצי, כי להקים אותו זה לא היה אפשרי עם רבע משרה וגם היום אני עובדת הרבה. והשארתי את אחת הבנות כאחראית אחה"צ, כשאני לא הייתי או כשהגננת כבר לא הייתה, והוספתי לה משרה משלנו. מה גם שגננת ברווחה לא מקבלת את החופשים שיש לגננת בחינוך הרגיל, גם לא את התגמול ולא את הוותק. כל הדברים האלה זה לא מתווסף כל שנה. הסכום הוא כל שנה אותו דבר ואני נחלשת בגלל זה.
היו"ר אברהם רביץ
אם יש צוות שצריך להדריך אותו, מי עושה את זה, הגננת?
הניה מרמורשטיין
הגננת והצוות הפרה-רפואי.
רן כהן
ברשותך היו"ר, הניה, באמת אולי תאמרו לנו, מה יותר נכון מבחינת הניהול של העניין, שיהיה מנהל ברבע משרה וגננת, או שטוב יותר יהיה שתהיה נניח גננת וחצי ואז הן יכולות גם להתחלק על כל שעות השבוע ואז האחריות וגם הניהול יהיו עליהן. בסיכומו של דבר, מי שאחראי על הפעוטות האלה זה הגננת.
הניה מרמורשטיין
זה לא יכול להיות על הגננת, כי קודם כל הגננת היא בתוך הגן ו-14 ילדים זה שני גנים, זה לא גן אחד, אי אפשר ש-14 ילדים יהיו בגן אחד.
נעמה מזור
במקרים רבים ובהרבה מעונות, המנהל הוא לא הגננת. מנהל המכון להתפתחות הילד במיוחד במעונות יום לילדים עם צרכים רפואיים, בהרבה מקרים המנהל הוא העובד-הסוציאלי וזה משהו שמשתלב מאוד יפה ביחד.
אדי וייס
יש לי הצעה לסדר, פשוט הגורם שתכנן את זה נמצא בחדר.
היו"ר אברהם רביץ
הגורם שתכנן את זה לא נמצא עכשיו.
אדי וייס
עכשיו שלחנו לו SMS והוא הודיע לנו שהוא בדרך, אז אני מציע אולי לדחות את הדיון בנושא הזה.
היו"ר אברהם רביץ
טוב. אז נלך הלאה, נראה אם אנחנו יכולים לדבר על סעיפים אחרים.
רן כהן
קודם כל רצינו להבין את מהות העניין, לא מבחינת התקציב. לי זה לא נראה שזה יכול להיות בפחות מחצי משרה.
היו"ר אברהם רביץ
לדעתי זה יכול להיות רק ברשת של מעונות, כשיש מנהל אחד לכמה מעונות והוא מסתובב בין המעונות.
עדית גודס-גרינבאום
או שירותים נוספים שהם לאו דווקא מעונות, כמו גנים.
היו"ר אברהם רביץ
בהמשך הטבלה בעמוד 37. "גננת" מדובר על גננת אחת, מדובר כאן על 14 פעוטות, נראה לך?
מרים כהן
לא.
היו"ר אברהם רביץ
אז תקראי את זה יחד עם הסייעת, סייעות יש הרבה, וזה נותן לך תשובה לגננת האחת, ארבע סייעות.
מרים כהן
זה לא נותן תשובה, מכיוון שגננת היא האחראית בזמן שהותם של הילדים בכיתה, היא זאת שמנתבת את כל סדר היום, את כל התכנים. אבל אם תרשה לי, נציגה של אחד המעונות מהצפון שלא יכלה להגיע כותבת על העניין הזה, שבמעון של 14 ילדים, למעשה הפעוטות מחולקים בשתי כיתות והמצב של הילדים מצריך ליווי של גננת במשך כל השעות שהילדים ערניים. גננת אחת לא יכולה להיות בו זמנית בשתי כיתות בכל השעות שהילדים ערניים. ובנוסף היא מציינת שהגננות דורשות העסקה לפי תנאי משרד החינוך, שהם 30 שעות בשבוע, חופשים, תגמולים וכו' שלא תואמים את תנאי ההעסקה של אותה גננת במעון.
היו"ר אברהם רביץ
תסבירי לי למה כמו שיש לנו בסעיף הבא, מסייעות, לא נותנות תשובה לחלק לפחות מהטענות.
דינה בן-לביא
הסייעות הן לא אלה שמנחות את התכנית החינוכית. זאת אומרת, הסייעת היא כוח העזר של המעון, אבל מי שבונה את סדר היום של המעון ואת התכנית החינוכית, את הפעילות הלימודית שתהיה בכל רגע ורגע, זו הגננת.
היו"ר אברהם רביץ
אבל היא חייבת להיות נוכחת כל היום?
דינה בן-לביא
כן, יש פגישות עם הורים, יש הדרכה להורים.
לאה שקד
אתם מדברים בקרימינולוגיה של משרד החינוך בתקציב של משרד הרווחה. ותסלחו לי, זה מאוד בעייתי.
מרים כהן
כבוד היו"ר, אני רוצה להתייחס לפן המקצועי.
רן כהן
הילדים אגב, לאה, זה לא משנה להם מאיזה משרד ממשלתי זה, הם ילדים.
לאה שקד
אבל לפחות שזה יהיה בסטנדרט.
מרים כהן
אני חושבת שלפני שנגיע לטרמינולוגיה לא בכדי זה לא נלקח על-ידי משרד החינוך, בחוק הזה הם הבינו מי לדעתו בריאות ורווחה והיה ויכוח והיתה התדיינות בשאלה האם לא היה רצוי שמשרד החינוך ייקח את זה וניסו להחליט אם מגיל שנתיים או מגיל שנה, והיו ויכוחים אינספור במשך שלוש שנים ויותר. ואכן באילוצים שנוצרו, משרד החינוך לא רצה לקחת על עצמו את האחריות.

שני המשרדים החליטו שכדי לקדם את הנושא של ילדים בגיל הזה, לתת להם חוק שיאפשר להורים בדין לקבל את השירות, קידמנו את זה בזמנו יחד עם חה"כ רוז'נסקי ואחרים, ויש אילוצים, אבל יחד עם זאת, צריך להתייחס לכך שמשרד הרווחה לא פועל עפ"י דין של משרד החינוך, לא מבחינת חופשות, ולא מבחינות אחרות.
היו"ר אברהם רביץ
דרך אגב, הגננות במעונות מקבלות אותו דבר כמו גננות?
מרים כהן
ממש לא.
רן כהן
הן עובדות בפחות.
מרים כהן
כב' היו"ר, אתה גם שאלת שאלה נכונה ולכן דובר על גננת כדי לשאוף להגיע בכל זאת לאלה שמגיל שנה עד שלוש לפחות, כי אולי שנה עד שנתיים זה לתת להם גם את הפן החינוכי. יחד עם זאת, במעונות יום שיקומיים, הילדים הם ברמת תפקוד מאוד קשה, מרבית הטיפול בהם הוא טיפול אישי ורפואי ופרה-רפואי. ולכן אם אתם רואים את מספר הסייעות שהן צריכות להיות גם מקצועיות וגם נותנות טיפול בעצם, כי אם אנחנו נסייר במסגרות, אתם תראו, מי שמטפל בפועל בטיפול האישי ובתרגול, זה הסייעות. ולכן כאן שאלת נכון, כב' היו"ר, לנושא של ארבע סייעות.
רן כהן
מה ההשכלה של סייעת כזאת?
אדי וייס
יש בתוך התקנות דרישות.
רן כהן
12 שנות לימוד?
אדי וייס
לא, 11. בתקנה 27.
רן כהן
כל מה ששאלתי בעצם זה אם יש לה הכשרה להיות מעין גננת?
מרים כהן
וכל מי שיבוא ויראה, הן עושות את העבודה. הדבר הנוסף, החלקיות של המנהל פה היא באמת עניין יותר אדמיניסטרטיבי ותיווך. יחד עם זאת, לגופו של עניין, קורה הרבה במעונות יום שיקומיים, שהרבה פעמים אנחנו כמשרד הרווחה מאפשרים שם המרה של תקן תפקיד זה או אחר כדי לתגבר. יש גם מקומות שאם העובד-הסוציאלי בחצי משרה, מתגברים לו והוא מקבל גם מנהל.

הדבר הנוסף, שימו לב, זה ל-14 פעוטות. חה"כ כהן, אתה הערת, על הנושא של אשכולות, אני לא יודעת אם המשיכו לעסוק בזה, אבל בתחילת החוק וגם בתחילת התקנות, בפתיח שרצוי וחשוב שיש אשכול גנים, יש אשכול מעונות, שהוא בעצם עד 40 אנשים כשבעצם המנהל, אתה צודק, הוא עובר בקומפלקס מבחינת הפעלה ומבחינת הקורס יש גם הרבה יותר אפשרויות.
רן כהן
השאלה אם זה מעשי.
מרים כהן
יחד עם זאת, יש לנו מקומות שזה בלתי אפשרי, ויש מקומות שזה מעשי. ויש מקומות שבעצם יצרנו גם את ה-14 או את ה-10 כדי לאפשר גם באיזה מגזר או במקום כזה, כזאת מסגרת. הדבר שכן אנחנו משתדלים לעשות זה אולי להצמיד אותם גם לשירותים אחרים שקיימים כדי שישאבו מהם וכדי להוזיל את העלות.
אדי וייס
אדוני, התקציבן של המשרד הגיע עכשיו ואם יש שאלות, אפשר להפנות אותן אליו.
היו"ר אברהם רביץ
למשל יוכל להסביר לנו מבחינה מקצועיות איך מנהל עובד ברבע משרה?
חנן פריצקי
זה לא. אני יכול להסביר את התהליך של הכנת מודל והכנת תקציב ואיך אנחנו הגענו למה שהגענו.
היו"ר אברהם רביץ
הגעתם דרך התקציב, נו.
חנן פריצקי
אני חושב שבכל מקרה היינו רוצים לתת כמה שיותר שירותים חברתיים, אבל אנחנו כל הזמן צריכים להסתכל מאיפה באנו ואיך אנחנו מתקדמים. מבחינה זאת סל שירותים של מעונות יום שיקומיים הוא היה סל שהקפיץ את הרמה באופן מאוד ניכר יחסית למה שהיה עד אז. הסל של ועדת תעריפים בכלל, נבנה על תמחור של הצוות המקצועי שיושב על המדוכה והוא זה שמגדיר לנו את התשומות הטיפוליות שצריכות להיות בכל מודל ומודל.


במקרה הזה היה דיון משותף בין משרד הבריאות למשרד הרווחה, כאשר פרופ' הר-נוי בהתחלה ליווה את העניין, לאחר מכן הצטרפו אנשים שלנו, כאשר כוח-האדם הוכתב על-ידי הוועדה הזאת. לאחר מכן הגיעה המלצה לגבי כוח-האדם הספציפי לוועדת תעריפים, ועדת תעריפים מתמחרת את זה והוציאה את התעריף כפי שהוא. עד כמה שזכור לי, ברוב ההמלצות לגבי כוח-האדם אושרו המלצות של הוועדות המקצועיות.


התמחור מבחינה זאת, סל השירותים היה סל שירותים שכמעט הכפיל את מה שהיה קודם. ומבחינה זאת זו הייתה התקדמות מאוד גדולה יחסית למה שנתנו בזמנו לסוגים דומים.
היו"ר אברהם רביץ
אבל אתה לא יודע לספר לנו איך זה עובד בשטח, למשל יש לנו כמה שאלות, הראשונה, איך עובד מנהל ברבע משרה במעון? מה הוא עושה? מה הוא לא עושה, מה התפקידים שלו, אנחנו יודעים, זה כתוב.
חנן פריצקי
גם אם אנחנו רוצים לבנות בעיקר יחידות כאלה, אנחנו מנסים לבנות את המודל כך שהוא יהיה המודל המינימלי שינסה לשקף מבחינת הגודל שלו ויכולת השתלבותו במסגרות אחרות. אני לא מאמין גם מבחינה כלכלית שמודל של 14 ילדים יכולים להחזיק בפני עצמו, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. המודל בגדול צריך להיות מסונף לאיזה מעון יום או כשלוחה של מעון יום אחר, או כאשר אנחנו מדברים על קבוצות שנמצאות כמקבץ.
היו"ר אברהם רביץ
לכם אין עמדה, לפחות אין התנגדות, אם יוטל תפקיד המנהל על אחד מאנשי הצוות, למשל על הגננת שהיא תהיה גננת פלוס מנהל.
רן כהן
הבעיה היא שאם לא יהיו לה הכישורים שקבועים למנהל, היא לא תוכל אפילו לקבל את הרבע משרה.
היו"ר אברהם רביץ
נגיד שנסתדר עם הכישורים, כי אז אני נותן תשובה.
מרים כהן
ברוב המקרים עובד סוציאלי הוא גם המנהל.
חנן פריצקי
המחשבה היא כן לתת תשובות לניהול בחלקיות כלשהי גם למסגרת של 14, שזה היה הרעיון שגם במסגרת של 14 שכן אלה תשומות ניהוליות, אפילו לא יהיו במשרה מלאה.
רן כהן
חנן, אבל אנחנו צריכים להיות בכל זאת ריאליים, השאלה שלי האם ניתן ליצור מצב דיפרנציאלי, למשל, נאמר במקומות שבהם יש אשכולות של עד ארבעה מעונות, יהיה מנהל אחד לכל הארבעה או רבע משרה לכל אחד, לא משנה. במקום שיש פחות – גם חלקיות המשרה תעלה כדי שאותו אדם יוכל לנהל את זה, עד חצי משרה נניח במקום מבודד אפילו, יהיה חצי מנהל. חצי מנהל זה אדם שינהל אבל הוא יקבל בעצם חצי משרה.
היו"ר אברהם רביץ
השאלה שלו מחייבת תשובה תקציבית.
חנן פריצקי
ראשית, אני מסכים. אבל לפני שאני נכנס לפן התקציבי, אני חושב שדווקא מהבחינה הזאת, המטרה שלנו בשנים האחרונות היא להגיע, לא בגלל שאנחנו רוצים לאלץ את העניין, למודלים אחדים, אנחנו רואים שכאשר אנחנו מתחילים בדיפרנציאציה שיכול להיות שהיא לפעמים באמת מתאימה, אבל אתה מגלה שבכל מקום יש בעיה אחרת שצריכים להשליך עליה. מקום אחד זה הפריפריה, אז המשכורות של העובדים הם כאלה, במקום אחר, זה אחרת.


עוד הנושא של ההסעות נפתר בצורה אחרת אקסוגנית, אבל במקרים אחרים למשל במרכזים לזקן, אז הייתה טענה שאנחנו צריכים לשנות את התעריפים במועצות אזוריות כי אנחנו צריכים להגדיל את התעריפים רק להסעות.
רן כהן
בתור מנהל הוא גם מוגדר בהגדרות כאחראי, הוא אחראי על הפעוטות האלה.
חנן פריצקי
אז במקרים שבהם יש 14, אני משער, אני לא יודע בפועל כי אני לא אחראי על מעונות, אני חושב שיתאים את התפקיד בחלקיות משרה גם למי שנמצא שם, ואחריות אחרת היא אחריות על מי שנמצא בפועל.
רן כהן
האם ההגדרה בכותרת "הרכב כוח-האדם המזערי", נותנת בעצם את התשובה למה שאתה אומר? אתה אומר, מה שפה מוגדר זה רק כמזערי, במקום שבו יש מעון מבודד שאין לו בסמיכות ואי אפשר לחלק את המשרה, שם יקבלו יותר. השאלה אם יש בידי משרד הרווחה את הכלים לתת יותר?
חנן פריצקי
זה לא מה שאמרתי.
רן כהן
לדעתי זה המזערי וזה גם המירבי.
היו"ר אברהם רביץ
עלתה כאן שאלה נוספת, איך אנחנו מסתדרים עם העובדה שמשרתה המירבית של הגננת זה 30 שעות והילדים נמצאים 40, 47 שעות. מה הדעת על כך? וב-14 ילדים אני שומע שזה שתי כיתות, וכל כיתה צריכה את הגננת שלה.
רן כהן
וברור מההגדרה שאי אפשר להשאיר את הילדים רק לסייעות.
דינה בן לביא
בחלק גדול מהמקרים יש סייעת אחראית שבדרך-כלל היא גם משכילה יותר.
היו"ר אברהם רביץ
רן, יש לי הצעה שאני חושב שאי אפשר יהיה לסרב לה. אני מוכרח לקבוע בצער, לא בנחרצות אבל, שהטבלה הזאת העומדת לפנינו היא טבלה שהוכנה בגלל שקודם יצרו את המסגרת התקציבית ואחר-כך התחילו לחלק. זה לא דבר פסול, אפילו בצבא עושים את זה לפעמים.
רן כהן
ראו את הכסף ולא את הילדים.
היו"ר אברהם רביץ
ואחר-כך מילאו את זה בתכנים כאלה ואחרים, עשו חלוקה שחלקה היא שרירותית. מי יכול לשבת על זה ולתת לנו משהו אינטליגנטי יותר?
רן כהן
משרד הרווחה.
חנן פריצקי
אני חושב שהוועדה כרגע במסגרת הוועדה כאן תבדוק את סל השירותים. ההחלטה היא מאוד בעייתית לאור זה שאנחנו נרחיב את סל השירותים כרגע, אני לא חושב שזה המקום, אני חושב שהרחבה של זה תפגע בסופו של דבר. מכיוון שכרגע אמנם אנחנו מדברים בחוק וכל ילד פה עפ"י חוק זכאי להגדרה הזאת, אבל היא תפגע בשירותים אחרים, בסוף של הדבר היריעה היא די מוגבלת וצריכים להבין שכל כסף פה ילך מכסף אחר.


אני חושב שסל השירותים שניתן פה באמת יחסית למה שאנחנו נותנים לשירותי מוסד שירותים הוא די סביר.
הניה מרמורשטיין
חבל שאתה לא נפגש עם המעונות בעיניים.
חנן פריצקי
אני מכיר גם מעונות אחרים. תפקידי גם להסתכל על כלל המעונות שנמצאים ואני חושב שההחלטה לפתוח פה את סל השירותים היא מאוד בעייתית.
רן כהן
אני לא חייב לקחת אחריות שעוד לא יכול לקרות.
חנן פריצקי
אני לא שמעתי מאנשי הפיקוח ומאנשי המקצוע דברים כאלה על סל השירותים, עם כל הכבוד, יש פה פורום שהוא אינטרסנט מאוד.
היו"ר אברהם רביץ
אני גם הערתי הערה שהיא ההיפך, אני חשבתי שארבע סייעות זה די והותר והן תוכלנה למלא חלק מהתפקיד של החסר שיש לנו במספר שעות העבודה לגננות. וכאן אני שומע באופן מקצועי שהסייעות אינן יכולות. אז זה גם לא מעשרת הדיברות. לפני עניות דעתי מכיוון שאנחנו הולכים לכתוב את זה וזה יהיה חלק מהחוק, אז ידיי רועדות בכל דבר שהוא לא נשמע לי סביר. לא נשמע לי סביר במציאות, לא שסל השירותים הוא לא מספיק, אולי הוא מספיק, הוא צריך להיות אולי בנוי אחרת.


אני מבקש עוד מבט מקצועי של המשרד, שייקחו את כל הדף הזה ויגידו, בדקנו את זה עוד פעם ואפשר לחיות עם זה.
עידית גודס-גרינבאום
שאלה לחידוד העניין: האם הכוונה של המשרד היא שמעון שיש בו 14 ילדים ושתי כיתות, הגננת תרוץ בין שני הגנים? ממפגש בוקר אחד למשנהו? האם זאת הכוונה שהגננת הזאת תקיים את הפעילויות ותרוץ מכיתה לכיתה?
היו"ר אברהם רביץ
זה קבוע ועומד באמת שכל גן הוא 7 ילדים?
עידית גודס-גרינבאום
בערך, לפעמים יש שבעה, שמונה, אבל אין כיתה של 14 ילדים.
רן כהן
אגב, מאוד יכול להיות שאתם צריכים להגדיר את אחת הסייעות כסייעת בכירה.
היו"ר אברהם רביץ
אולי אתן תוכלנה לתת לי הסבר קצת יותר מקצועי. יש לנו כאן עובדים במקצועות פרה-רפואיים, משרה ושלושת רבעי. ובסוף כתוב "מטפלים פרה-רפואיים בלקות חופשית". מה זה, זה לא אותו דבר? וכאן בצד כתוב "כמה שעות שבועיות", שואלים אותנו כמה.
עידית גודס-גרינבאום
אני רוצה לחדד מה שלא ברור כאן בטבלה. אחד, שאלתי לגבי הגננת, איך היא אמורה לתפקד? אני אשמח לשמוע את התשובה. ושאלה שנייה, מה קורה במעון שיש בו פחות מ-14 ילדים? אנחנו יודעים על מעונות שיש בין שישה ל-14 ילדים אם יש פחות שלוחה.
חנן פריצקי
זה כבר מעשה לא הוגן. בכלל ההיתממות הזאת היא קצת לא הוגנת, אני גם אסביר למה. ראשית, מדובר בפורום, שהוא פורום אינטרסנטי לטובת נושא מסוים, זה בסדר, זה עוד אפשר לסבול. אנחנו בשלב מסוים הסכמנו לבנות שלוחות כי הייתה טענה שיש בעיות עם לקויות מסוימות שלגביהן אי אפשר לקבץ במקום ספציפי 10 שזה המינימום עפ"י החוק, ומבקשים לקבל 6.

באותה הזדמנות בדיונים הספציפיים הייתה התחייבות שלהם, אמנם לא בכתב, לא כך אנחנו נוהגים לעבוד עם הגורמים עמם אנחנו עובדים. הייתה התחייבות שכאשר אנחנו מעלים את זה, שהתעריף והמודל יישארו כפי שהם, כאשר לא יהיה מודל ספציפי ל-6. אני מודיע פה שאני ל-6 לא יודע לבנות מודל שלם, גם למודל עם ה-14. דיברנו על זה שהוא צריך להיות מודל בסיסי, הוא צריך להיות בנוי ממקבצים.

צריכים לזכור שהמודלים האלה בהגדרה נעשו לפעוטות קטנים כאשר הרעיון להימנע מלשלוח את הילד למרחקים ארוכים ולעשות את זה כקבוצות ולספח אותם למקרים שבהם יש רק 14 או 10, למקומות אחרים, לגנים אחרים והתפקוד. אי אפשר לבוא עכשיו ולהגיד, אנחנו רוצים מודלים של שישה. תסבירו לי איך אפשר שישה? תסבירו לי איך גננת יכולה לזוז ממקום אחד למקום שני? זו היתממות שאין לה מקום. סל השירותים הוא הרבה יותר גדול ונרחב ממה שמקובל. תיאורטית הייתי יכול לפתוח ולהגיד, אני לא פותח מעון יום אם אין בו 40, כי זה המודל הכלכלי האופטימלי.
עידית גודס-גרינבאום
אבל זה לא רק אליך השאלה, השאלה היא שאלה מקצועית. עזוב את ה-6, אני מבינה את הטענה לגבי ה-6. נניח שיש 10 ילדים, מקבלים פה פחות ממשרת גננת מלאה. אני שואלת איך הרעיון של המדינה שגן יתפקד כשמשרת הגננת היא לא מלאה? זו השאלה, גם לא 6, 10.
היו"ר אברהם רביץ
לא, נגיד שהיא כן מלאה, הבעיה היא שזה לא מסתדר, שעות גננת אל מול שעות הילדים.
חנן פריצקי
בשילוב של הסייעות פלוס הגננת.
היו"ר אברהם רביץ
אני אחליף את הכובע שלי רגע ואני אומר לכם לפי עניות דעתי, אני חושב שחלק מהפתרון לבעיה הזאת והיא בעיה, זה בסייעות. לכן יכול להיות שהסייעות צריכות לקבל הכשרה נוספת, לקבל שדרוג בידע. אבל נראה לי שאם יש ארבע סייעות ולא רק ארבע, אם נסתכל בצג, אז אנחנו נראה שכשמדברים על הסייעות, יש "תוספת שעות לפי קביעת משרד הבריאות בלבד...".
הניה מרמורשטיין
זה משהו אחר.
היו"ר אברהם רביץ
בסדר, אבל זה יכול להיות עבור הטיפולים האישיים, יש עוד משהו. כך שנראה לי שהסייעות שם יהיה חלק מהפתרון של הבעיה של חוסר התאמה בין שעות העבודה של הגננת הראשית לבין השעות שהילדים נמצאים במעון.
אביבה ינון
אני מייצגת את אלו"ט, זה החלק של אותם מעונות שמתמחים בילדים עם אוטיזם. אם אנחנו עושים חשבון של 14 ילדים וארבע סייעות, זה על כל שלושה וחצי סייעת. ילד עם אוטיזם על כל שלושה וחצי.
היו"ר אברהם רביץ
אבל באוטיזם יש יותר.
אביבה ינון
אבל עדיין בגדר הסייעות יש לנו שמירה פיזיולוגית על ילדים. יש שמירה, יש אחריות. לכאורה הם ילדים רגילים, אם אתה לא תפעיל אותם, אין שם שום דבר, לא קיים שום דבר. רק האקטיביות של הסייעות יכולות לעשות משהו. ואני מדברת קודם כל על שמירה בסיסית של בטיחות של ילדים עם האוטיזם. לכן אלו"ט מפעילה גם גננת משלימה וגם בנות שירות. זה אומר הרבה תגבור בכוח-אדם ואם אני רק פורצת דלת פתוחה אל מה שדיברנו בשבוע שעבר על השתתפות הורים, הרבה פעמים במעונות שלנו, קורה שההורים צריכים לתגבר סייעות בגלל שחסר כוח-אדם מיומן. אני לא רוצה שהילד שלי יהיה סתם בבייבי-סיטר, סתם ישכב ואף אחד לא ייגש אליו, צריך לתגבר בסייעת בגלל שחסר כוח-אדם באמת לאיזשהו משהו ממשי לילדים שלנו.
היו"ר אברהם רביץ
אם ניקח את כל הטבלה יחד ונראה כמה בני-אדם מסתובבים מסביב ל-14 ילדים.
הניה מרמורשטיין
אבל זה לא 14 ילדים ביחד.
היו"ר אברהם רביץ
לא, אני מדבר על 14 באמת, יש לנו את המקסימום.
הניה מרמורשטיין
אבל זה שתי כיתות.
היו"ר אברהם רביץ
בסדר, אבל באותו מקום זה בכל זאת ישנה. אז אם אנחנו ניקח את כולם אז יש מנהל וכאן באמת יש לי בעיה של הבנה, אני לא יודע איך יעבוד מנהל ברבע משרה. יש שם גננת, יש שם ארבע סייעות ויש שם עובד-סוציאלי שהוא כנראה בעל תפקיד מאוד מרכזי, כך אני הבנתי. ויש עובדי שירותים ותחזוקה, טוב, זה לא נחשב אותו דבר. אחר-כך עובדים במקצועות פרה-רפואיים, יש לנו עוד משרה ושלושת רבעי, ואחר-כך יש עובדים לטיפול ייעודי שאין כל ספק שזה כולל את האוטיזם וזה נותן תשובה לשם. זאת אומרת, מסתובבים שם עשרה בני-אדם. והאחות, זה כבר עוד מישהי.
חנן פריצקי
הסייעות נמצאות בנוסף לילדים עם צרכים רפואיים.
היו"ר אברהם רביץ
אז יש עוד סייעות.
חנן פריצקי
נוסף, זה בפרק אחר. צריכים לראות את התמונה הכוללת, לקחת נקודה מסוימת ולהיתמם, זה לא בסדר.
היו"ר אברהם רביץ
כדי שאנחנו נסכם את הנושא, אני מבקש שהמשרד יעיין עיון נוסף עם הטבלה כולה ועם האפשרות לרדת אל מציאות החיים. ועידית, את תעזרי להם כמובן או כל אחת מכן ותחזרו אלינו בישיבה הבאה ואז אנחנו נאשר את הדבר הזה.
עידית גודס-גרינבאום
אדוני גם מתייחס לפערים בין היקף המשרה הרגיל.
היו"ר אברהם רביץ
בוודאי, זה חלק מהעניין. אתם תצטרכו לקבל כאן תשובות, לא נשאיר את הילדים לבד, הרי זה ברור. אז לכן נראה איך אנחנו מנווטים את הספינה הזאת, אז תוציאו מסמך שהוא אינטליגנטי, שהוא נותן צילום של החיים בשטח.
דינה בן-לביא
אני מופתעת מהדרישות כאן משום שאנחנו מסתובבים בשטח ואנחנו מגיעים למעונות ואנחנו שואלים על כוח-האדם שיש במעונות. ברוב המעונות כוח-האדם לא מגיע לדרישה שאנחנו כותבים בדף הזה.
היו"ר אברהם רביץ
לא מגיע לדף הזה?
דינה בן-לביא
לדף הזה בוודאי, ואנחנו כותבים להם ומבקשים עוד פעם ותוסיפו עוד חצי גננת כי אתם צריכים לתת עוד חצי גננת. ואין עוד חצי גננת כי יש להם צרכים אחרים.
היו"ר אברהם רביץ
אני לא קיבלתי הבהרה לבקשה שלכם. יש לנו כאן את העובדים הפרה-רפואיים ויש כאן למטה סעיף שאתם ביקשתם, האם זה לא כלול בתוך העובדים הפרה-רפואיים, "לקות חושית", מה זה?
נעמה מזור
לגבי הפרה-רפואיים זה לא משרה ושלושת רבעי, זה 1.4 משרה, זה אמור להיות 56 שעות.
היו"ר אברהם רביץ
זו טעות?
נעמה מזור
ביקשנו מספר פעמים לתקן וכל פעם אני רואה שזה לא תוקן.
היו"ר אברהם רביץ
זה לא 1.75?
נעמה מזור
לא, זה 1.4 משרה, זה 56 שעות.
נועה בן-שבת
ואיך זה מתחלק בין התפקודים השונים? הרי יש פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק וכד'.
היו"ר אברהם רביץ
זה לא כולל את הסעיף הבא, עובדים לטיפול ייעודי?
דינה בן-לביא
הכוונה שלנו שאם יגיע ילד עם בעיה חושית.
היו"ר אברהם רביץ
משרד האוצר, בבקשה:
היו"ר אברהם רביץ
אני אצטט את דברי רה"מ, "מי לנו גדול ממנו". כי רה"מ אמר אתמול תגובה לדעות השונות שנאמרו בקבינט בממשלה על דברים מאוד חשובים ונאמרו שם דעות הפוכות והוא אמר, זה כיף שאנחנו שומעים דעות הפוכות, אנחנו עם שתי דעות ואז אנחנו מגיעים למסקנה הרבה יותר מחודדת. אנחנו יודעים בדיוק שיש כאן אינטרס של בעלי המעונות, אני הייתי רוצה שיהיו הרבה יותר בעלי מעונות עם הרבה יותר אינטרסים שיקימו עוד כמה מפעלים כאלה. ואנחנו לא משוחדים, אנחנו מסתכלים רק על מה שהילד צריך לקבל, וכשאנחנו נתקלים בדבר שהוא ממש לא סביר, אז זה לא בגלל שהם מבקשים או משהו, אני, רבות משנותיי הייתי מנהל ואי אפשר היה לפצל אותי לארבעה חלקים.
משה ברסימנטוב
על זה ייתן לכם מענה משרד הרווחה.
היו"ר אברהם רביץ
זה מה שאני מבקש.
משה ברסימנטוב
בעלי המעונות הולכים לייצג את האינטרס של בעלי המעונות.
היו"ר אברהם רביץ
לו הייתי צעיר יותר הייתי אפילו נעלב ממה שאתה אומר, אבל אני כבר לא. אני מקבל את זה ברוח טובה, אבל אנחנו באמת נדון רק לגופו של עניין בלי השפעות של אף אחד, אפילו שהם יהיו מאוד נחמדים ודרך אגב הם נחמדים מאוד.
משה ברסימנטוב
אין חולק.
היו"ר אברהם רביץ
לכן אני אומר שזה יחזור למשרד ואני רוצה שהמשרד יעבוד על זה עוד הפעם.
נעמה מזור
אם אנחנו מדברים על העובדים הפרה-רפואיים, הם נבנים לפי תכנית הטיפול האישי של הילדים, אז למעשה מתייתרת ההוספה של הפרה-רפואיים בלקות החושית.
עידית גודס-גרינבאום
אני רוצה להסביר למה הייתה הצעה כזאת בקשר לילדים בלקות החושית. המחשבה הייתה שלפעמים יש ילד רב בעייתי, עם בעיות קוגניטיביות ופיזיות, שמצריך את כל שלוש השעות הטיפוליות האלה. ובנוסף, הוא נמצא במעון לא ייעודי. זה נבע מפניות שהגיעו מהשטח, הילד סובל מלקות ראייה, או לקות שמיעה בנוסף. בלקות ראייה אם הוא לא נמצא במעון ייעודי לקות ראייה והוא צריך את המורה השיקומית שלא נמצאת במעון הלא ייעודי - -
היו"ר אברהם רביץ
למה זה לא ייכנס לתוספת שעות לפי קביעת המשרד?
אדי וייס
בעקבות ההערה של המעון, גם בחנו את כל הנושא של הילדים עם לקות חושית, אם יש צורך לבנות סל מיוחד להם, כי בעצם כפי שאמרתי בפעם הקודמת, בנינו ארבעה סלים, עם המורכבים והמיוחדים. אנשי המקצוע בחנו את זה וחזרו ואמרו לנו שאין צורך בהתייחסות מיוחדת לפעוטות עם לקות חושית כי הסל הרגיל מכסה את הצרכים שלהם.
היו"ר אברהם רביץ
אני רוצה גם לעזור לכם, יש לכם סעיף שמדבר על יותר מ-14 פעוטות, הוא מדבר על זה שכוח-האדם יגדל באופן יחסי. אני לא מאמין בדבר הזה מכיוון שיש תפקידים שזה נר לאחד, נר למאה. למשל, מנהל. למנהל לא צריך להיות 1/15 תוספת, או למשל עובד שירותים ואחזקה, הוא מכין את המזון. אז עוד ילד נוסף, אז אני צריך עוד איזו משרה. לכן זה לא כזה ראה וקדש במדויק אלא צריך לעבוד עם היגיון ויכול להיות שכאן באמת צריך לעשות את זה.

יש לי הערה לגבי השלוחה של ה-6 ילדים, אני לא יודע אם היו דיבורים על זה, אבל אני למשל משליך באמת דווקא ממשרד החינוך. מה המרחק של השלוחה מהמקום. אם זה רחוק מאוד, אז איך אני יכול לראות את זה כשלוחה בעצם. זה דבר שעומד בפני עצמו, לפחות אם קוראים לזה שלוחה. לכן אני הייתי מחייב שבמקום שצריכים לעשות שלוחה, יש 16 ילדים, זה חייב להיות קרוב.
עדית גודס-גרינבאום
כל הרעיון של השלוחות נועד בעיקר לפריפריה.
דינה בן-לביא
הנושא של השלוחות עלה כדי להפגיש את השירות לפעוטות כדי שהם לא ייסעו למרחקים מדי גדולים וזה בעצם הרעיון מאחורי הנושא של שלוחות.
היו"ר אברהם רביץ
שלא ייסעו למרחקים?
דינה בן-לביא
שלא ייסעו למרחקים גדולים.
היו"ר אברהם רביץ
אז זה צריך להיות מוגבל במרחק.
אדי וייס
סליחה, בעצם כשתיקנו את התיקון הזה, זה היה בגלל שהיו בעיות לגבי קבוצות ספציפיות של פעוטות שאנחנו חילקנו שם וגם העניין של המרחק. הבעיה הייתה נעוצה במספר המינימלי של הפעוטות שהחוק קבע כדי לאפשר הכרה כמעון יום שיקומי וזה היה 10. כי היו מקומות שלא היו מספיק פעוטות כדי לאפשר הקמת מעון כזה ועל מנת לפתור את הבעיה הזאת, תיקנו את התיקון הזה ויצרנו בעצם שתי קטגוריות: אחת, קבוצות ספציפיות כשהייתה בעיה של לקות חושית וכן הלאה. והקטגוריה השנייה הייתה הילדים שנמצאים בפריפריה. אז זה הרקע של התיקון הזה.
היו"ר אברהם רביץ
משרד הבריאות רצה לומר על הלקות החושית.
נעמה מזור
שאנחנו כן מנסים לפתור על-ידי הכשרת צוות.
היו"ר אברהם רביץ
את אותו צוות מכשירים?
נעמה מזור
נכון, אנחנו מכשירים את הצוות שעובד במעון, זה אמור לתת שירותים לאותו פעוט מאוד מורכב, אנחנו שולחים למעונות מומחים, אם זה ילד למשל עם סוג של חרשות, נשלח למיח"א. יש לנו הסכם עם מיכה בן דוד, הרבה פעמים הם מוכנים לתת חינם אין כסף, אבל זה כבר בתקציב,
היו"ר אברהם רביץ
זו הבעיה שלכם.
נעמה מזור
זו בעיה שלנו, אנחנו נותנים את ההרשאות. אנחנו מממנים הכשרות לסייעות מדי שנה. ואגב, מאוד קשה לנו לגייס את אותן סייעות כדי שתגענה להכשרות.
היו"ר אברהם רביץ
לא קשה אם הייתם נותנים להן תוספת קטנה במשכורת.
הניה מרמורשטיין
אבל אין מי שיחליף אותן במעון באותו יום.
עידית גודס-גרינבאום
בעניין הזה יש עוד טענה שאני שומעת מארגונים, שכדי לתת את הטיפול הזה צריך איזושהי תוספת של כוח-אדם. אם סייעת צריכה לעשות עבודה ולקחת ילד לחדר חושך כדי לעשות כל מיני פעילות גירוי מסוימת של ראייה, אז היא לא יכולה להיות עם הקבוצה באותו רגע.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו מדברים על מטפלת אחד לאחד.
הניה מרמורשטיין
הם לא מדברים על מטפלת אחד לאחד, יש לכל אחת שלושה, ארבעה ילדים והיא עוד צריכה להיות גננת לפי מה שעכשיו אנחנו רוצים לעשות ואולי היא גם תהיה מנהלת.
היו"ר אברהם רביץ
אני יוצא מתוך הנחה שאנחנו צריכים לדאוג לדבר עם שר הרווחה, ברוך השם יש, נדבר אתו ואני חושב שכדאי שתכינו בשבילו נייר. אין כל ספק, אחרי הכל זה כן נגזר מתקציב. ולכן צריך לשים את זה על השולחן ושיקבל איזו עדיפות מסוימת, יכול להיות שבגלל הדברים שאתם תעלו, יצטרכו להעלות את התקציב. אני שמעתי שרה"מ הבטיח לא הרבה כסף.


אני עובר לסעיף ב'.
אדי וייס
לגבי הגדרה של טיפול ייעודי בעמוד הראשון.
היו"ר אברהם רביץ
אנחנו נחזור לעמוד הראשון, יש לנו כמה הערות.
דארין יעקוב
אדוני, לגבי סעיף ב'. אני מציעה לדחות את הדיון בסעיף הזה כי התקיים דיון במשרד המשפטים בהשתתפות משרד הרווחה ונציגי המשטרה. בנוסח שהסעיף כתוב כיום אי אפשר לקבל שום מידע מהמשטרה לפי חוק המרשם על ההרשעה בעבירות אלימות. אנחנו נציע נוסח אחר, אין לנו בעיה מהותית.
היו"ר אברהם רביץ
אבל מעבר להגדרה הזאת, יש כאן גם בעיה. זה לא כל-כך נראה לי שאחד שהורשע פעם בעבירת אלימות אנחנו נחרים אותו מהחברה לכל תפקיד וכל עניין. הוא כבר שילם את חובו לחברה. זה גורף מדי.
דארין יעקב
זה ממש גורף ולא ישים.
אביבית אהרונוף
מדובר בכל זאת על טיפול בפעוטות.
היו"ר אברהם רביץ
כן, אבל הוא נתן פליק לילד לפני 13 שנים. אמרנו ש-13 שנים זה כלום, אז זה היה לפני 13 שנים.
דארין יעקב
רק להעיר שיש כיום חוק למניעת העסקת עברייני מין ששם יש חוק,
היו"ר אברהם רביץ
שם יש חוק של שטייניץ, מקובל עליי שתדונו על זה בכובד ראש.
דארין יעקב
יתנהלו דיונים לגופו של עניין עם מיפוי של העבירות איך ולמה.
היו"ר אברהם רביץ
אבל אל תשבו על זה חודשים כי אנחנו צריכים להעביר את החוק.
דארין יעקב
סיימנו כבר ישיבה בשבוע שעבר ואנחנו נקיים עוד ישיבה. אנחנו פשוט רוצים לשתף את הגורמים הרלוונטיים.
אדי וייס
קבענו את מה שקבענו כי אנחנו יודעים שיש חוק שמסדיר, הרחבנו מתוך מחויבות להגנתם של הפעוטות פה ולכן ננסה למצוא את הדרך הראויה מבחינה משפטית יחד עם משרד המשפטים לתקן במידת הצורך.
היו"ר אברהם רביץ
יינתן לכם הזמן.
דארין יעקב
תודה רבה.
היו"ר אברהם רביץ
סעיף 24, מנהל המעון.
נועה בן-שבת
"סעיף 24 - מנהל המעון

"מנהל המעון יהיה בעל השכלה אקדמאית בתחום החינוך, שיקום, עבודה סוציאלית, מדעי ההתנהגות או מקצועות בריאות, ובעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בטיפול בילדים עם מוגבלות".
היו"ר אברהם רביץ
רציתי להוסיף לסעיף הזה שהוא כבר מהפרקטיקה. הייתי רוצה שנעשה איזשהו ערוץ, איזו ועדה של המשרד, או הרווחה או הבריאות, שתאפשר להתיר למנהל אדם בעל ניסיון רב וניסיון מוכח, שלא תהיינה לנו ספקות בעניין הזה, אבל הוא לא אקדמאי. יש הרבה אנשים שהם כל-כך נפלאים, הם עושים עבודה בלתי רגילה, אבל לא אקדמאים. אני לא הייתי משאיר את זה בשטח הפקר, שתהיה ועדה שתוכל לראיין איש כזה ולהמליץ עליו.

לפי ועדת נציבות המדינה וגם היום קדמי וכו', למשרות בכירות הם בודקים את המועמדים אז גם שם צריך תואר אקדמי והם לא מאבחנים בלי זה. אבל גם יש תחליפים לתואר אקדמי. אם האיש הזה ניהל עסק של עשרות מיליונים, אז הוא לא בעל תואר אקדמאי אבל הוא בעל כשירות מוכחת שהוא יכול לעשות את זה. הם אוהבים להכריז בזה אבל הדבר הזה קיים.

מכיוון שבשטח הזה אני יודע שיש כאלה שנכנסו לפעול כאידיאליסטיים בכלל מתחילת הדרך ולא כבעל מקצוע, יש לו את השכלת החיים וניסיון רב, חבל לנו לוותר עליו כי אין לנו הרבה אנשים שעומדים בתור לעבודה הקשה הזאת. אז לכן חשבתי שיש להוסיף ועדה שתוכל לאשר גם אנשים שהם בעלי ניסיון מוכח שזה לא דווקא תואר אקדמאי.
דינה בן-לביא
זה בעייתי מאוד לעשות בדיקה כזאת.
היו"ר אברהם רביץ
למה בעייתי? תני לי אותו לרבע שעה, אני אגיד לך. זה לא בעיה בכלל, אדם שעבד נגיד בעל"ה 15 שנים והוא היה מאוד מוצלח וכולם יודעים עליו.
אדי וייס
אם הוועדה רוצה להציע, אז כשנקבל את ההצעה של הוועדה.
היו"ר אברהם רביץ
הוועדה תציע את זה ואתם תדונו.
לאה שקד
יש לי שתי הערות בנושא של בטיחות שמאוד חשוב לומר אותן. סעיף 7(ב): "מעון יהיה מגודר בגדר שגובהה לא יפחת מ-2 מטרים".
היו"ר אברהם רביץ
וכמה את רוצה?
לאה שקד
לא כל-כך הגובה חשוב, כי אין לנו אף ילד בגיל הזה שיוכל לטפס מעל ל-2 מטר, אבל כן חשוב שרוב המעונות האלה יהיו מגודרים בגדרות סבכה וזה מסוכן כי ילדים יכולים להכניס את הראש וזה הרבה יותר מסוכן. צריך לשים סעיף ב' פה לתקנות בטיחות שמקובלות אולי במערכת החינוך לגבי גדרות שהן לא רצופות.
היו"ר אברהם רביץ
פה החמירו, זה העניין.
לאה שקד
אבל לא הגובה הוא חשוב.
היו"ר אברהם רביץ
אם יש לך תקן, תכניסי את התקן.
לאה שקד
אני שייכת למשרד החינוך, אני רק יכולה להציע.
היו"ר אברהם רביץ
תמכרו לנו את התקן שלכם.
לאה שקד
דבר שני, אין פה שום נוהל לגבי מתקני חצר, שום אמירה לגבי הבטיחות שלהם.
היו"ר אברהם רביץ
יש תקן ישראלי.
אדי וייס
אני מציע שאם יש למשרד הבריאות הצעות, שיביאו אותן לאנשי המקצוע שלנו ואז שיבחנו. אם כבר פותחים את זה.
היו"ר אברהם רביץ
לא פתחנו, זה היה קריאת ביניים.
אדי וייס
אז אני אצטרף לקריאת הביניים. רק למען הסדר הטוב, בבקשה לרשיון גם דרשנו אישור המוסד לבטיחות וגהות.
נועה בן-שבת
נושא הרישוי הוא ממילא נושא של אכיפה לבד. ביקשנו שתציעו נוסח ותוכל לכלול את כל ההתייחסות לכל הגורמים האלה.
אדי וייס
הערה נוספת. לגבי טיפול ייעודי, התוספת של: "בטיפול אישי אחר שיאושר בידי משרד הבריאות", אנחנו מבקשים גם להוסיף את "משרד הרווחה", כי יכול להיות שזה לא רק פרה-רפואי, מדובר על ילדים עם אוטיזם.
נועה בן-שבת
ולמשרד הבריאות יש בעיה עם זה?
היו"ר אברהם רביץ
הם הרי זרקו את האוטיזם, זה עבר לרווחה.
נועה בן-שבת
אז זה שני המשרדים ביחד?
אדי וייס
כן, כן.
נועה בן-שבת
"המשך סעיף 24: (3) המנהל יהיה אחראי –

(1) להפעלתו התקינה של המעון ולניהול הצוות הרב מקצועי בו;

(2) לרמתם הנאותה של שירותי המעון;
(3) לצרכים הגופניים והנפשיים של כל אחד מהפעוטות עם מוגבלות השוהים במעון, לשלומם, לביטחונם ולתהליך שיקומם;
(4) להכנסת תקציב המעון, ביצועו ועריכת המאזן; "
היו"ר אברהם רביץ
פה יש לך הערה.
נועה בן-שבת
האם אנחנו צריכים להגיד "להבטחת הצרכים" או "לביצוע הפעולות להבטחת הצרכים" או שהאחריות הישירה לצרכים שזאת האחריות שמבקשים להטיל עליו.
אדי וייס
זו אחריות כוללת בעצם של מנהל. הוא נושא באחריות כמי שמנהל את המקום.
נועה בן-שבת
הוא לא עושה את זה בפועל.
היו"ר אברהם רביץ
אי אפשר להגיד עליו שהצרכים הגופניים יהיו על זה. "הבטחת הצרכים".
נועה בן-שבת
לא, הוא צריך להבטיח שהדברים יהיו.
היו"ר אברהם רביץ
הבטחת הפעילות.
נועה בן-שבת
הוא לא יכול לבצע את הדברים.
היו"ר אברהם רביץ
אי אפשר גם לדרוש ממנו הצלחה, צריך לדרוש ממנו שהוא יעשה מה שראוי לעשות, אי אפשר לחייב אותו להצלחה.
נועה בן-שבת
"(5)
לקבלת עובדים מתאימים, לפיקוח על עבודתם, להדרכתם, לעדכונם המקצועי, לתנאי עבודתם ולפיטוריהם במידת הצורך, בתיאום עם מפעיל המעון;


(6)
לדיווח שוטף לממונה, ולפי דרישתו.

(7) לקיומן של הוראות הבטיחות כמפורט בתקנות אלה."
היו"ר אברהם רביץ
יש משהו חיצוני מעבר למעון?
אביבית אהרונוף
בתוך המעון עצמו, הצוותים המקצועיים.
נועה בן-שבת
אני מבקשת לתקנה 20 שאומרת שמנהל המעון אחראי לקביעת תכנית טיפול אישית לכל פעוט עם מוגבלות, עפ"י המלצות מכון היחידה להתפתחות הילד לפי סעיף 4 לחוק, שיבחנו את הפעוט עם מוגבלות ובשיתוף האחראי על הפעוט. התכנית האישית בכללותה, היא בעצם אחריות שמוטלת עליו, אמנם לא באותה תקנה ולא תקנה שלנו, אבל היא מופיעה.
מיכל וייל
אני רוצה להתייחס לעוד נקודה, האם זה ברור מתוך הסעיף שהאחריות של מנהל המעון היא גם כשהפעוטות במעון יוצאים לאיזושהי פעילות מחוץ למעון?
היו"ר אברהם רביץ
אם זה במסגרת המעון.
מיכל וייל
כן.
היו"ר אברהם רביץ
זה ברור. זה לא כל-כך ברור בהסעות, דרך אגב. אם זה עניין של הסעות, אז צריך להדגיש, זה יכול להיות לא ברור.
מיכל וייל
צריך להגדיר שבאמת מדובר גם בפעילויות מטעם המעון ומחוץ למעון.
היו"ר אברהם רביץ
אפשר לכתוב את זה.
נועה בן-שבת
בפסקה (3) לאחריות המנהל?
היו"ר אברהם רביץ
כן.
מיכל וייל
זה גם המנהל וגם הסייעות, זאת אומרת, בכל אחד מהתפקידים של אנשי המקצוע זה חייב להופיע.
היו"ר אברהם רביץ
מספיק המנהל, הוא הרי הסמכות.
דארין יעקב
האם המנהל צריך לדאוג למשל בדוגמה הזאת לספור את הילדים?
נועה בן-שבת
"סעיף 25 – עובד סוציאלי

(1) במעון יועסק עובד סוציאלי בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה עם ילדים עם מוגבלות ובני משפחותיהם".

אני מציעה במקום "במעון יועסק" שיהיה כתוב: "עובד סוציאלי שיועסק במעון", כי את החובה להעסיק אותו אנחנו לומדים מתוך תקן שנקבע בתוספת השלישית.
היו"ר אברהם רביץ
שיועסק. טוב.
נועה בן-שבת
"(ג)
תפקידי עובד סוציאלי במעון יכללו את אלה
(1) שמירת קשר עם האחראים על הפעוטות עם מוגבלות שבמעון; ולעניין זה – ייעוץ לצוות המעון;"

אני רוצה לדעת אם זה מובן לגורמים המטפלים?
היו"ר אברהם רביץ
עובד סוציאלי זה איש מקצועי שאני חשבתי שעיקר תפקידו זה הקשר עם ההורים בכלל. ומאיפה הוא יודע להדריך צוות?
מרים כהן
עובד סוציאלי שהוא גם מנהל צוות, אם זה בלשכה ואם זה במסגרת אחרת, זה אחד מתחומי המומחיות שלו, אל"ף, להדריך. בי"ת, להביא אינפורמציה למשפחה.
היו"ר אברהם רביץ
או קי.
נועה בן-שבת
"(2) תמיכה וליווי האחראים על הפעוטות עם מוגבלות סביב צרכי הפעוטות".
היו"ר אברהם רביץ
מה זה?
נועה בן-שבת
שוב, האם הוא מנחה את ההורים בביתם איך להתנהג בביתם?
עידית גודס-גרינבאום
זה סביב ההתנהלות המשפחתית ואם צריך ללכת לגורמים שונים, זכאויות, ביטוח לאומי.
היו"ר אברהם רביץ
אבל איזה אחראים על הפעוטות, האחריות הביולוגית?
אדי וייס
יש הגדרה בחוק מי האחראי על הפעוט, אז לכן זה מופיע פה.
היו"ר אברהם רביץ
טוב.
נועה בן-שבת
צרכי הפעוטות, לעניין זה אתם מדברים על דברים פיזיים?
מרים כהן
לא, למשל טיול כשצריכים, שמירה בבית, כל הדברים האלה.
נועה בן-שבת
"(3)
שמירת קשר עם הגורמים המקצועיים הנוגעים לעניין בקהילה;"
מרים כהן
בלשכות הרווחה או במסגרות ההמשך.
נועה בן-שבת
"(4)
השתתפות בבניית תוכנית טיפול אישית של כל פעוט עם מוגבלות במעון;"
היו"ר אברהם רביץ
הוא צריך להשתתף בבניית התכנית, זה בסדר.
אדי וייס
כל אחד יתרום את החלק שלו.
נועה בן-שבת
"(5)
השתתפות בישיבות הצוות של המעון.".


לגבי עובד סוציאלי, הרי יש היום חוק עובדים סוציאליים שקובע כשירות של עובד סוציאלי, האם אתם חושבים שצריך לציין את זה?
אדי וייס
לא, זה החוק כבר קובע. ברגע שאומרים "עובד סוציאלי" אז זה בחוק.
היו"ר אברהם רביץ
גבירותיי ורבותיי, התקדמנו הרבה מאוד היום.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20 .

קוד המקור של הנתונים