ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 27/02/2007

ועדת משנה לעניין החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לטיפול באנשים עם פיגור שכלי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים