ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 20/02/2007

עובדי אינטל

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת משנה בעניין עובדי אינטל

20.2.2007


הכנסת השבע עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס'

מישיבת ועדת משנה של ועדת הכספים לעניין עובדי אינטל

יום שלישי, ב' באדר התשס"ז (20 בפברואר 2007) בשעה 14:00

ס ד ר ה י ו ם

עובדי אינטל, ירושלים
נכחו
חברי הוועדה: ראובן ריבלין – היו"ר

קולט אביטל

חיים אורון

יואל חסון

שי חרמש

יעקב ליצמן
מוזמנים
אלכס קורנהאוזר
- נשיא אינטל ישראל

ישי פרנקל

- מנכ"ל מרכז הפיתוח של אינטל ירושלים

יצחק אוחיון

- מנכ"ל מפעל הייצור של אינטל ירושלים

אביעד אבני

- מנהל כספים, אינטל

יוסי שובל

- מנהל קשרי חוץ וממשל, אינטל

ניר ברקת

- חבר מועצת העיר ויו"ר האופוזיציה, עיריית ירושלים

אבי סלמן

- עוזר ליו"ר האופוזיציה, עיריית ירושלים

שלמה רולף

- מרכז השקעות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
יועצת כלכלית
סמדר אלחנני
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

עובדי אינטל, ירושלים
היו"ר ראובן ריבלין
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים בעניין עובדי אינטל. קיבלנו מנדט מוועדת הכספים ופתחנו את ישיבת ועדת המשנה לכל אחד מחברי הכנסת הרוצה להירתם לנושא שהוא נושא כפול. יש לנו שתי אוניות דגל במדינת ישראל: ספינת הדגל האחת היא ירושלים, שהיא ציון, וציון היא הלא ירושלים, וציונות נגזרת מהמילה ציון. זו ספינת הדגל של מדינת ישראל שהיא גם מיקרו-קוסמוס של כל הבעיות שקיימות במזרח התיכון הקשורות בקיומה של מדינת ישראל. יש לנו ספינת דגל נוספת שהיא ספינת דגל של התעשייה במזרח התיכון בכלל, אחת מהיותר מרכזיות בתעשיות העולם ובוודאי שבישראל חברת אינטל היא אחת מהחברות המובילות במשק והיא הייתה לשם דבר. הייתי אומר שיש כאן שני סמלים, הסמל של ירושלים והסמל של אינטל, ואנחנו רוצים לא להתווכח כאן ולא להרבות בכותרות אלא לראות איך אנחנו יכולים לחבר את שני הסמלים.

כניסתה של אינטל לירושלים הביאה את הדחיפה הגדולה למיצוב העיר כיעד שהוא טכנולוגי, של תעשייה טכנולוגית ועסקים טכנולוגיים. אני מוכרח לומר שלא בכדי, ואולי פחות מדיי, העובדה שיש אפשרות חלילה לנטישה של המערכת האינטלית מירושלים תכה בסופו של דבר גלים ותגרום נזק תדמיתי כבד מאוד.
יואל חסון
מה הסיבה לעזיבה?
היו"ר ראובן ריבלין
בוועדת הכספים דנו בעניין זה, אבל תיכף נרחיב את הדיבור.

בזמנו, אין ספק שאינטל רצתה לפתח את העשייה שלה בירושלים והיא נתקלה בקשיים לא מעטים. קושי אחד היה שפשוט עיריית ירושלים לא איתרה לה את הקרקע המחויבת בגלל הבעיות הקרקעיות של ירושלים עצמה. מדינת ישראל רצתה לפתח את הדרום, מתוך כוונה שאינטל תלך לבאר-שבע לפי רצונם של שי חרמש, של אבישי ברוורמן, של בייגה שוחט, ואכן בזמנו הגיעו למסקנה שאינטל תקים את האימפריה האינטלית בקריית גת. אנחנו בירושלים הסכמנו להסתגל לרעיון מתוך אמונה שעד שנת 2007 הזמן הוא כל כך רחוק ושאף פעם שנת 2007 לא תגיע. והנה, להפתעתנו הרבה, שנת 2007 הגיעה ושנת 2007 הוא תאריך שבו בהתאם למחויבויות של אינטל היא עוזבת את ירושלים ולכן קמה הזעקה הגדולה. בדרך כלל, כאשר חלום הבלהות הופך לסיוט מציאותי, אז מתחילים אנשים להתעורר. הם לא היו יכולים להבין לפני כן שהמצב הוא כזה שצריך להביא ולפתות את אינטל ולא רק להטיל עליה מטלות, כדי שהיא תכלכל את מעשיה כך שהיא תייתר בכל-זאת איזה שהם משאבים שיהיו בבחינת חיבור הסמלים בין אינטל לירושלים.


כל מפעל טכנולוגי מתיישן כעבור זמן מסוים ופס הייצור שלו מחייב, גם במבנה הפיזי שלו, שינויים מרחיקי לכת. זאת אומרת, כאשר באו והתחייבו לשנת 2007 זה לא היה תאריך שבו אמרו שנותנים כסף בגלל זה, אלא שנת 2007 היה תאריך יעד שבו במהלך עניינים רגיל טכנולוגיה מתיישנת.
אלכס קורנהאוזר
לא קבענו כיעד את שנת 2007.
יצחק אוחיון
זה קו המוצרים הכי ותיק. אין לזה תקדים לאורך הזמן שהמפעל הזה קיים.
אלכס קורנהאוזר
יש לנו מרכז פיתוח שמעסיק 430 אנשים. מבחינתנו אנחנו לא נוטשים את ירושלים. אינטל בסך הכול נשארת כאן.
יואל חסון
אבל מצמצמת את מספר העובדים.
היו"ר ראובן ריבלין
אני חוזר על דבריי לטובת יושבת-ראש הלובי לירושלים, חברת הכנסת קולט אביטל. אמרנו שוועדה זו הוקמה כאשר המציאות טופחת על פניה של ירושלים ועל פניה של מדינת ישראל, ולמרות שכולנו ידענו שבשנת 2007 מסתיימת מחויבותה של אינטל לירושלים, ולמרות שידענו שכאשר אנחנו מקימים את האימפריה האינטלית בקריית גת ומשקיעים כל כך הרבה משאבים, בסופו של דבר ירושלים לא תתפתח, ומאחר שיכולים לא השכילה בזמנו למצוא אפשרות להתפתחות והרחבה של אינטל ברמה של קריית גת, דבר שאף פעם לא היה אפשרי, אנחנו נמצאים היום במצב שבו הבשורה התקבלה למרות שזה חלום שהיה מציאות כל הזמן אלא שכולם התעלמו ממנו. הכוונה שלנו היום היא לראות איך אנחנו יכולים בכל זאת ליצור המשכיות של אינטל כיצרנית בירושלים. אינטל והנטישה שלה יכולים לגרום לנזק תדמיתי כבד שהופך להיות נזק מעשי לירושלים מבחינת המרכזיות שלה המובילה בתחום העסקי טכנולוגי.


לכן הוקמה הוועדה הזאת. אנחנו רוצים להבין כרגע, לנסות להתעמק בעניין ולראות האם יש פתרונות, אבל קודם כל לדעת מהו המחסום העיקרי מבחינת אינטל, מהו המחסום העיקרי מבחינת המשך הפעילות בירושלים, פעילות המתוכננת על-ידכם ומה היקפה ומהו המחסום להמשך הפעילות שהיא פעילות יצרנית בהגדרה.


גם בנושא של יעד הסגירה עד שנת שנת 2007, האם יש אשראי זמן שאינטל בכל-זאת תיתן לממשלה וגם לכנסת, באמצעות ועדת הכספים, עד סגירת פס הייצור, כדי לראות אפשרות לדון בחלופות.


אני אחר כך אסביר ואומר מה הן האפשרויות הקיימות, מה הן האלטרנטיבות, אבל הואיל והזמנו את אורחינו והגדרנו לחברי הכנסת אשר משתתפים ושלא השתתפו בוועדת הכספים את הסיבה ואת הרקע להקמת ועדת המשנה, הייתי מבקש היום, אם אתה מוכן, לומר לנו מה כרגע המצב ומה התוכניות של אינטל בכל מה שקשור למפעל הקיים ולהמשך הפעילות בירושלים.
אלכס קורנהאוזר
אני קודם כל מבקש לתקן משהו. שנת 2007 לא נקבעה מתוקף איזשהו סידור של התחייבויות או הטבות. אני רוצה לתקן את הרושם הזה כי אין לזה שום קשר. מה שקרה הוא שלכמה מוצרים שהמפעל בירושלים מייצר אין יותר ביקוש.
קולט אביטל
יש מוצרים אחרים שיש להם ביקוש.
אלכס קורנהאוזר
זה נכון, אבל לא בטכנולוגיות שאפשריות במפעל הזה. בסוף 2007 אנחנו אמורים להפעיל את פעילות הייצור בצורה שקיימת היום. במקביל אנחנו בודקים אלטרנטיבות. אני לא יכול לפרט את כל האלטרנטיבות האלה אבל אני יכול לציין שהמטרה, כדי להביא לכאן פעילות ייצור מסוג אחר, וזה אומר להציע פתרון שבסך הכול הוא תחרותי.


אחד הדברים שלפי דעתי היו עוזרים לנו בצורה מאוד משמעותית זאת שחיקת מחזור בסיס של המפעל בירושלים מפני שזה היה שם על בסיס חדש את כל נושא הכדאיות של פעילות הייצור בירושלים.
קולט אביטל
מה זה אומר שחיקת מחזור?
אביעד אבני
במסגרת עידוד השקעות הון יש הטבות מיסוי והטבות המיסוי נקבעות גם על ידי הקצאת ההכנסות לכל אחד מהפרויקטים. כאשר פרויקט נגמר, נגמרת תקופת ההטבות שלו, שיעור המס שלו עולה לשיעור מס רגיל. ברגע שעושים שחיקה, אנחנו מקבלים את שיעור המס המותר וכתוצאה מכך יש לנו הטבות מס.
יצחק אוחיון
צריך לציין שה"רבניו" הוא חיבור של הפעילויות.
היו"ר ראובן ריבלין
אני רוצה להבין דבר אחד. אם היו ממשיכות הטבות המס, הייתם ממשיכים את פס הייצור בירושלים?
אלכס קורנהאוזר
לא. בצורה הקיימת כיום, לא.
קולט אביטל
אנחנו כאילו אמורים ללכת על מוצר חדש שדורש התאמה ודורש גם התאמה של המכשור וכולי שלצורך העניין הזה אתם מוכנים להשקיע, אבל זה אומר, כדי שנהיה תחרותיים עם מקומות אחרים בעולם של אינטל שמייצרים את אותו הדבר אבל יותר בזול, אנחנו זקוקים למשהו שיאפשר את התחרותיות הזאת. כיוון שמדובר במוצר חדש ולא באותו המוצר לגביו נגמרה התקופה, האם יש אפשרות נניח להציע לעובדים?
היו"ר ראובן ריבלין
נדמה לי שאנחנו ממהרים. אני מציע שנקיים את הדיון כך שקודם כל נשמע מה תוכניותיה של אינטל בשלב זה, לאחר מכן נשאל אותם שאלות האם אפשר לשנות ומה הם התנאים כדי ליצור מצב שבו לא יהיו רק התוכניות של אינטל, כי אני יודע מה הן התוכניות שלהם והתוכניות שלהם מורידות מקרנה של ירושלים הרבה ומחזירות את ירושלים להיות עיר של פקידים, של מוזיאונים ושל אוניברסיטאות.
קולט אביטל
יש עוד כמה מפעלים בירושלים.
היו"ר ראובן ריבלין
יש הרבה מפעלים בירושלים ואין על זה ויכוח. אמרנו שיש שני סמלים: ירושלים היא סמל של מדינת ישראל ואינטל היא סמל של קדמת הטכנולוגיה ורצינו לחבר את שני הסמלים. יציאתו של אינטל מירושלים היא בשורה לא טובה לירושלים. לצורך הדיון זימנו את אנשי אינטל וגם את אנשי עיריית ירושלים. אני יודע למשל שאינטל מתכוונת להפוך את המקום הפיזי לאיזשהו דבר שהוא באופיו שונה בתכלית, למוזיאון אינטל.
קריאה
אין דבר כזה.
היו"ר ראובן ריבלין
אני קורא את כתבתו של יהודה שרוני: "בשורה לעובדי אינטל: טאוור במשא ומתן לרכישת המפעל בירושלים". כל הדברים האלה הם דברים שלשמם הקמנו את ועדת המשנה הזאת, כדי קודם כל לראות מה הן תוכניות אינטל ולראות האם אנחנו יכולים לשפר את מעמדה של אינטל בירושלים, לשפר את ירושלים באינטל בכל מה שקשור ליכולות שלנו מבחינת היותנו איזשהו גוף מרכזי המקשר בין הרשות המבצעת, לרשות המחוקקת, לרשות המשקיעה.
יואל חסון
לא הצלחתי להבין האם המדינה מבחינתה ממשיכה להציע לאינטל את ההצעות שהציעה עד שנת 2007.
קולט אביטל
לא.
יואל חסון
זו הבעיה המרכזית.
ניר ברקת
השאלה היא מה המדינה מציעה למפעל כמו אינטל או לכל מפעל חדש, כי מדובר על מפעל חדש. לאינטל יש מאות מפעלים בעולם, מפעל אחד מסיים את פעילותו אבל אנחנו רוצים להחזיק את אותם עובדים במפעל עם פס ייצור חדש.
קולט אביטל
לכן שאלתי מה בדיוק הדבר הדרוש.
היו"ר ראובן ריבלין
קודם כל נשמע מה הם מתכוונים לעשות. הייתי רוצה לדעת מה אנחנו צריכים לעשות כאשר נעביר את המידע שנקבל כאן לגורמים המוסמכים, לאפשרות להתכנס להצעה שלך.
אלכס קורנהאוזר
כמו שאמרתי, פעילות הייצור בצורה הנוכחית במפעל בירושלים, נסיים את הפעילות הזו בסוף השנה הזאת, שנת 2007. אנחנו בודקים אופציות לפעילות ייצור שונה ואנחנו היום בשלב גיבוש כמה הצעות. עם כל ההצעות האלה נפנה למרכז ההשקעות כי אנחנו רוצים לשמוע ממרכז ההשקעות איזה אופציות יש כדי שהפתרון הזה של ייצור שונה בירושלים יהיה אטרקטיבי ותחרותי בתוך אינטל.
קולט אביטל
האם המשך התמיכה כפי שהייתה עד היום לגבי אותו המוצר שנגמר ואין לו דרישה בעולם, האם אותה רמה של תמיכה למוצר החדש הייתה עונה על הבעיה?
ניר ברקת
זאת אומרת, האם התמריצים שניתנים באופן סטנדרטי בירושלים עונים לקריטריונים?
קולט אביטל
אני לא יודעת אם אלה סטנדרטים.
ניר ברקת
במדינת ישראל צריכים להיות סטנדרטים של אזור פיתוח א'. השאלה היא האם הסטנדרטים שקיימים במפעלים חדשים בירושלים עונים לצרכים שלכם.
אלכס קורנהאוזר
הדבר הזה בוודאי ישפר בצורה משמעותית את הסיכוי להמשך פעילות הייצור שלנו. אף פעם אין ודאות, אבל אני חושב שאם נבוא עם תוכנית שהיא בסך הכול תחרותית, אני לא רואה סיבה למה אינטל לא תחליט לגביה.
קולט אביטל
הרמה של הסיוע שקיבלת עד היום לגבי המוצר שנגמר, האם זו הרמה שדרושה גם היום? האם בדקתם ואכן זו הרמה של הסיוע לו אתם זקוקים? הנחת היסוד של יושב-ראש ועדת המשנה ושל כולנו שהתכנסנו כאן היא שחשוב לנו מכל הבחינות - ירושלים היא העיר הכי ענייה בישראל וכולי, לפי כל הסטטיסטיקות היא אפילו עברה את בני-ברק – שאינטל תישאר וכי אנחנו רוצים לעשות את המאמץ לשמור את הפעילות של אינטל ואפילו לשדרג אותה.
אלכס קורנהאוזר
התמריצים בוודאי ישפרו בצורה משמעותית.
היו"ר ראובן ריבלין
אני מוכן להמשיך את המפגש החברתי של שאלות ותשובות, אבל כך לא נגיע לשום מקום. אני רוצה להבין פעם נוספת מה התוכנית כרגע. אנחנו לא ממריצים אותך כרגע, אבל אנחנו רוצים להבין מה התוכניות של אינטל כרגע ומה הם התנאים שאינטל תוכל לתת לנו איזושהי הצגה ותוכנית שבה תישאר פעילותה היצרנית בירושלים. השאלה אם אתה יכול לענות לי על השאלות האלה.
אלכס קורנהאוזר
בסוף שנת 2007 אנחנו נסיים את פעילות הייצור הקיימת עתה. שום תמריץ לא ישנה את המצב.
היו"ר ראובן ריבלין
מה יעשו כל עובדי אינטל אשר עבדו עד הפסקת הייצור בהמשך דרכם?
אלכס קורנהאוזר
אנחנו לא נפטר אותם. אנחנו נציע להם מקום עבודה ביתר הפעילות של אינטל בארץ.
קולט אביטל
זאת אומרת, לא יהיה כאן מפעל אבל להם תינתן הזדמנות לעבוד בקריית גת.
אלכס קורנהאוזר
נכון. לדוגמה.
ניר ברקת
השאלה שאנחנו צריכים לשאול היא מה יקרה בהינתן שמדינת ישראל תיתן תמריצים.
היו"ר ראובן ריבלין
קודם כל, תן לי לראות מה יש ומה אין. דבר אחד ברור שאינטל בפס הייצור שלה סיימה את הנושא הזה ולכן אין לה מקום בירושלים. 300 העובדים שעבדו במוצר הזה, אינטל לוקחת על עצמה אחריות לדאוג להם ובלבד שהם יסכימו להשתלב באחד מפסי הייצור שקיימים מחוץ לירושלים.


מה אתם מתכוונים לעשות במבנה שבו ייצרתם עד היום את פס הייצור?
אלכס קורנהאוזר
אנחנו בודקים אופציות לייצור שונה מסוג שונה.
קולט אביטל
מוצר חדש?
אלכס קורנהאוזר
לא. אנחנו ניקח איזשהו נתח של ייצור שעד עכשיו נעשה במזרח הרחוק ונעשה אותו בארץ.
קולט אביטל
כל המוצר?
אלכס קורנהאוזר
לא, לא הכול אלא חלק ממנו.
יצחק אוחיון
גם מה שאתם עושים היום, הוא לא מוצר מלא אלא הוא חלק מתהליך.
היו"ר ראובן ריבלין
אם כן, יש היום איזשהו תכנון אפשרי שבו אתם רוצים את אחד מתהליכי הייצור שלכם לייצר בירושלים.
אלכס קורנהאוזר
נכון.
היו"ר ראובן ריבלין
כמה עובדים יועסקו בזה?
אלכס קורנהאוזר
זה תלוי. זה יכול להיות בין 250 ל-400 עובדים.
היו"ר ראובן ריבלין
האם הדבר תלוי גם בסיוע ובמתן עידוד של הממשלה?
אלכס קורנהאוזר
אני מסביר. יש לנו לא מעט מתחרים בתוך אינטל. כמו שזה נראה כרגע, עם הנתונים שיש לנו כרגע, להקים את הפעילות הזאת בירושלים, זה לא כדאי לאינטל משום שיש לה אלטרנטיבות זולות יותר. אנחנו נראה מה מרכז ההשקעות יכול להציע לנו כדי להביא את הפתרונות האלה למשהו תחרותי בתוכנית הזאת.
היו"ר ראובן ריבלין
האם מרכז ההשקעות היום במצבו הכספי והתקציבי בכלל מסוגל לעזור למפעל עם 250 עובדים בירושלים כפרויקט שהוא יוכל להיות מתוקצב מתוך תקציבי ההשקעות? יש תקציב פעילות חופשי בסך 90 מיליון לעומת שני מיליארד שקלים היו לפני ארבע שנים.
אביעד אבני
בסל ההטבות שמדינת ישראל מעניקה למפעלים יש מענקים שמתוכם נגזר התקציב ויש גם הטבות שהן הטבות מס. הטבות מס אינם באותו תקציב של 90 מיליון.
היו"ר ראובן ריבלין
האם אתם יכולים לממן את זה ולהשאיר את המפעל בירושלים?
שלמה רולף
הביקוש צריך לעמוד על ביקוש של 2 מיליון. בקובץ הזה אי אפשר להשביע אף אחד.
שי חרמש
אין מסלול הטבות מס לאינטל?
קריאה
זה מסלול הטבות אבל לא מסלול מענקים.
שלמה רולף
בנושא הטבות המס יש לנו מספר פתרונות וכבר קיימנו דיון עם אינטל. אני לא חושב שכדאי להיכנס לזה, אבל אנחנו יכולים להציע להם הצעות שישפרו את מצבם.
היו"ר ראובן ריבלין
יגרמו להישארותם בירושלים להיות ריאלית. אני מבין שאתם נמצאים בקשר על מנת לאפשר המשך קיום מפעל יצרני של אינטל בירושלים שבו יועסקו בערך כ-250 עד 300 עובדים.
אלכס קורנהאוזר
נכון. בין 250 ל-400 עובדים.
היו"ר ראובן ריבלין
הממשלה אומרת שהיא נמצאת במגע ויש לה את האפשרויות לעניין את אינטל ולאפשר לה לקיים את המפעל. עד כאן הדברים שאנחנו שמענו.
סמדר אלחנני
זה יש מתאם בין תום תקופת ההטבות ותום תקופת הייצור מעורר שאלה. אני פונה אל חברי הוועדה ואל מרכז ההשקעות. ממשלת ישראל מתקציב המדינה נתנה לאינטל, ואינטל במובנה הרחב ביותר בתוך מדינת ישראל, רק בשנה שעברה 520 מיליון דולר. צריך לראות את כל התמונה. כשבאים בדרישה לאינטל, אם זה חלק מהטיעונים, שקיבלו מיליארד ורבע דולר, לא יכול לעמוד המפעל בירושלים לחוד.
היו"ר ראובן ריבלין
אני לא רוצה שתשיב על זה כי אם תשיב, נעבור מירושלים לקריית גת ואילו אני רוצה להישאר בפרובינציה, בירושלים.


האם הידיעה שקיבלנו שאתם עומדים למכור את המפעל הפיזי, את הבניין לחברת טאוור, יש בה משהו?
אלכס קורנהאוזר
אנשי טאוור שדיברתי אתם אתמול מכחישים זאת.
היו"ר ראובן ריבלין
ומה אתה אומר?
אלכס קורנהאוזר
גם אני מכחיש.
היו"ר ראובן ריבלין
זאת אומרת, מכירת מפעל אינטל בירושלים לטאוור, לא עומד על הפרק ומוכחש על ידי שני הצדדים.
יואל חסון
כשמישהו אומר לי שהוא מכחיש, אני מוטרד. הגיעו אליי דברים אחרים ואנחנו יודעים על הרבה דברים איך הם מתחילים אבל לא איך הם נגמרים. במקרה הזה ברור איך זה נגמר וזה נגמר בזה שאינטל היא חברה ששואפת להרוויח ואנחנו כמדינה רוצים שהיא תישאר אצלנו בירושלים. לדעתי אינטל מבקשת שנשכנע אותה להישאר, שנשתדל שהיא תישאר והיא תשמח להישאר כי היא תמצא מספיק מוצרים להכניס למפעל הנוכחי ולהפוך אותו לכדאי, אבל צריך לעזור לה לעשות זאת. אני חושב שזה המסר שמועבר כאן, וזה מה שאנחנו צריכים לתרום כוועדת המשנה ואחר כך גם בוועדת הכספים. אנחנו צריכים ליצור את האווירה וליצור את המעשיות שאינטל תקבל את העידוד המתאים כפי שקיבלה עד היום כדי לגרום לאינטל למצוא את המוצר, להכניס אותו לירושלים ולגרום שהמפעל היצרני ימשיך. כך זה צריך להיות ולכך צריך לכוון את הדיון.
יעקב ליצמן
הייתי מחלק את הבעיה למספר חלקים. אנחנו משתדלים למנוע את הפיטורים, השאלה היא אם הצלחנו או לא, והתשובה היא שלא הצלחנו. קיימנו דיון ואני יודע במה מדובר. אני רוצה לומר שלא הצלחנו למנוע כי המפעל נסגר.
היו"ר ראובן ריבלין
אין ויכוח. הם נותנים אפשרות לעובדים להשתלב, אבל במקומות אחרים.
יעקב ליצמן
אם כן, ברור שאין מפעל אינטל בירושלים.
אלכס קורנהאוזר
לא, יש מפעל אינטל בירושלים.
ישי פרנקל
יש מרכז פיתוח בירושלים עם 450 עובדים.
יעקב ליצמן
אבל המפעל המסוים הזה עליו אני מדבר לא קיים. 300 איש צריכים לחפש עבודה. בא אינטל ואומר שהוא מוכן לקלוט את כל העובדים אצלו בקריית גת או במקום אחר, ושנית, הוא מוכן, אם יעזרו לו בכסף ממרכז ההשקעות, להשתכנע להישאר בירושלים.
אלכס קורנהאוזר
בפעילות ייצור שונה.
יעקב ליצמן
אני הממשלה צריך לשקול האם להשקיע כסף בדבר שאני יודע שבסופו של דבר הוא לא נשאר בירושלים, כי יעברו כמה שנים והמפעל ייסגר. לא זו הכוונה. אנחנו רוצים מפעל שייצר כל הזמן. כאשר אני, מרכז ההשקעות, בה להשקיע כסף במפעל, אני רוצה שהמפעל הזה יעבוד עד שהמשיח יבוא. לא ראיתי שמפעל עלית גומר לייצר במבה והוא סוגר את המפעל. לא זו כוונת מרכז ההשקעות כאשר בסופו של דבר המפעל ייסגר ויחפש מוצר חדש. בקטע הזה אני רואה כישלון למרכז ההשקעות.
היו"ר ראובן ריבלין
זאת אומרת, אתה חושב שההשקעה באינטל היא השקעה שגויה.
יעקב ליצמן
כן. לא צריך להקים מפעל שאחרי כמה שנים הוא מתיישן ועובר למקום אחר.
אלכס קורנהאוזר
אין נצח. נצח יש במקום אחר.
יעקב ליצמן
יש נצח גם בנצח שאתה אומר שהוא לא קיים.
אלכס קורנהאוזר
למען הגילוי הנאות. אם מחפשים לאינטל פתרון למפעל שיתקיים לעולם ועד, אין דבר כזה.
יעקב ליצמן
האם כאשר חבר הכנסת ריבלין הצביע על מתן סיוע של יותר ממיליארד שקלים לאינטל חשב שהמפעל ייסגר? לא ולא.
אלכס קורנהאוזר
לא סתם החוק קבע.
יצחק אוחיון
בהיסטוריה של אינטל, בחברת אינטל מעולם לא היה מפעל שנשאר כל כך הרבה זמן. אנחנו מחזיקים את השיא העולמי.
היו"ר ראובן ריבלין
לא הרי קריית גת כירושלים. גם בקריית גת הזמן ומשך קו הייצור הוא זמן שאתה יודע שישתנה בעתיד והשינוי יכול להיות שינוי דרמטי. אבל בירושלים, הואיל והיית מייצר רכיב יחיד ומיוחד, בקריית גת הרכיבים רבים יותר ופס הייצור הוא הרבה יותר מפותח, ולכן בקריית גת אורך החיים שלו הוא יותר ארוך והאפשרויות לתחלופה אגב ביצוע הן יותר ארוכות מאשר היו באופן מיוחד בירושלים. אין על זה ויכוח.
קולט אביטל
אני רוצה לומר שאני אעשה כל מה שצריך כדי שנמשיך לייצר פריטים באינטל ירושלים. מצד שני אני מתחברת לדבריו של הרב ליצמן במובן הזה שאני לא רוצה שנצא מכאן עם פתרון ארעי. כל אחד מאתנו צריך לחשוב גם על משהו שאין בו ארעיות אלא יש בו המשכיות. אם הכוונה היא שאנחנו סוגרים חור ואנחנו מייצרים משהו שבעוד ארבע שנים נאמר שגם זה נגמר עכשיו ומה שיצא הוא שדחינו את הקץ בארבע שנים, אז לא עשינו כלום. לכן אני שואלת אתכם שאלה. בסך הכול אתם באתם, ולדבריך השקעתם בארץ 7 מיליארד דולר. השקעתם משום שהאמנתם בכלכלת ישראל, בכל זאת היו גם מניעים ציוניים, אני זוכרת את המשא ומתן עם אינטל שהייתי בו חלק, ראיתי את המפעלים ושמעתי את הכוונה להמשיך. אנחנו רוצים לצאת מכאן עם איזשהו פתרון כדי שנדע שיש גם איזו אמירה אסטרטגית. שתאמרו שאנחנו רוצים להמשיך להיות בירושלים, אנחנו רוצים להגיע לפתרון שיאפשר לנו את ההמשכיות הזאת ולא רק את המוצר החדש. אני מבינה שאנחנו מתחרים עם יצרנים במזרח הרחוק, שם כוח העבודה יותר זול והאפשרויות יותר גדולות, אבל האם יש לנו אפשרות להגיע לאיזושהי חשיבה אסטרטגית שהדבר הזה לא ייפסק בעוד 4 שנים עוד פעם ולא נחזור למצבנו העכשווי?
היו"ר ראובן ריבלין
השאלה היא האם אנחנו רוצים את אינטל או לא רוצים.
קולט אביטל
אנחנו מאוד רוצים. הם השקיעו 7 מיליארד וצריך לראות מה הם מוכנים לעשות.
היו"ר ראובן ריבלין
כאשר אתם באים לאינטל, לא יכולים לומר להם שימכרו כאן בגדים תחת השם של אינטל כי הם לא מייצרים בגדים. הם מייצרים את מה שאינטל מייצרת וקו הייצור שלהם משתנה מפעם לפעם בהתאם לטכנולוגיה המשתנה. זאת אומרת, את יכולה לומר שבהמשך לדבריו של הרב ליצמן יתכן מאוד שכדאי להביא לירושלים דבר שהוא בר-קיימא. קו המחשבה של הרב ליצמן, אותו המשיכה חברת הכנסת קולט אביטל, אומר למשל שאולי לא כדאי להשקיע במפעלים של אינטל.
יעקב ליצמן
לא.
היו"ר ראובן ריבלין
אתה לא יכול לדרוש מאינטל דבר שמטבע הייצור שלו הוא אחר.
יעקב ליצמן
אתה אמרת שלמשל בקריית גת רואים את זה לתקופות יותר ארוכות.
היו"ר ראובן ריבלין
אומרים לנו שכל פעם שייתנו להם את אותו עידוד של השקעות הון, הם ישמחו להמשיך.
ניר ברקת
ברור שלמוצר יש אורך חיים וברור שיש סדרת פסי ייצור שהאחד מחליף את השני, השלישי והרביעי, אבל כל תמריץ שאתה נותן הוא לא כללי אלא הוא ממוקד לפס הייצור.אם זה לא היה ברור קודם, זה צריך להיות ברור עכשיו.
קולט אביטל
זה מאוד ברור. כדי להחזיק מפעלים בירושלים, צריך לחשוב על מדיניות קבועה של מתן תמריצים כי אחרת זה לא יקרה.
ניר ברקת
צריך להתאים את התמריצים לצרכים של העסקים ולא את העסקים לתמריצים.
שי חרמש
נדמה לי שאנחנו לא מנהלים משא ומתן בשפה הנכונה ועם האנשים הנכונים. אם תשאלו את אלכס, הוא מוכן להפוך את כל אינטל העולמי, שיביאו את כל מזרח אירופה לירושלים בכל תנאי שהוא. אדון אלכס, שאני לא מכיר אותו אישית אבל אני מכיר את הקולגה שלו במפעל דומה שנקרא אמדוקס, יש לו חברה עולמית והשוק הזה הוא שוק גלובאלי. היה לי חלק במשא ומתן בניסיון להביא את אמדוקס לשדרות וראיתי את הדילמה כאשר אנשי אמדוקס הביאו נימוקים ציוניים. אנחנו נמצאים באותו הצד של המתרס. זאת אומרת, אינטל ירושלים צריכה לשכנע את הנהלת אינטל שכדאי לה לבוא לירושלים במקום ללכת למקום אחר. בהנהלת אינטל הם לא ציוניים.


אני סנגור שלהם לא בגלל שהם בקריית גת ואני מהלובי של הנגב, אלא אני סנגור שלהם משום שהם היום צריכים לשכנע את ההנהלה העולמית. אם ההנהלה העולמית מציגה היום סיטואציה שאת המוצר אסור לשים כאן, כלום לא יעזור. כסף למענקים, עברנו כאן מסלול של דיון בוועדת הכספים. חבר הכנסת ריבלין שהוביל את המהלך, ואני התלוויתי אליו, כשלנו במאמצינו להביא את ה-500 מיליון. במרכז ההשקעות אין היום אגורה אחת. אנחנו כשלנו ולא יהיה.


הדבר היחיד הוא שאנחנו צריכים לראות היום הוא את מסלול הפטור ממס. מר ברקת, אתה בהיי-טק ואתה בירושלים ואני מוכן שנשב יחד כדי לראות אם אפשר לבנות מסלול כזה שיניע אותם לא מקריית גת לכאן אלא מהמזרח הרחוק לירושלים כי זה השוק הרלוונטי. אני לא יודע מה הפער ואני לא יודע כמה חסר, אבל יתכן שזה מחייב תקנה מיוחדת נוספת ויותר קל להעביר תקנות מאשר להעביר כסף. כסף אנחנו לא מסוגלים להעביר.
סמדר אלחנני
יש מגבלת הוצאה תקציבית.
קריאה
אבל לא תוספתי.
שי חרמש
לכן הצעתי שתשבו עם מרכז ההשקעות. בואו אלינו ותאמרו לנו בהגינות מה ההבדל בין פיליפינים לבין ירושלים. תמזערו את זה למשהו קטן, כי אם תבקשו משהו בשמים, לא נוכל לתת לכם. תביאו אותנו אל הצד שנוכל להביא את הסוס אל האבוס.
היו"ר ראובן ריבלין
אני מודה לחבר הכנסת חרמש על שחסך ממני לומר דברים רבים לסיכום ביניים. ניר, תסביר לנו בין השאר איך אתה רואה את האפשרות להביא את אינטל. אנחנו יכולים גם ללחוץ על אינטל ועובדה שהם כאן.
אלכס קורנהאוזר
באנו ברצון. אני גר בעיר הזאת.
היו"ר ראובן ריבלין
אני לא חוזר בי ממה שאמרתי. כולנו היינו שמחים מאוד להגיע לתוצאה. בכל-זאת היחסים בין מדינת ישראל לבין אינטל הם כאלה שיש הבנה שהיחס הוא כלל ארצי ולפעמים ניתן לעשות במקום אחד כדי שיהיה במקום אחר. את כל הדברים האלה אנחנו יודעים. יש לנו קשר בלתי אמצעי לשר המסחר והתעשייה וקשר בלתי אמצעי לשר האוצר. כמובן שעומדת בפנינו המגבלה האחת והיחידה שאוי לה למדינת ישראל אם היא לא הייתה קיימת, וזאת פריצת תקרת ההוצאה. אם היית יכול לפרוץ את ההוצאה, הפריצה הייתה מעתה ועד עולם, מה עוד שאנחנו נמצאים במצב שאף אחד לא יודע מתי יהיו הבחירות, כך שכל אחד רואה את יום המחר, אם לא יבוא משיח, לפחות בחירות יכולות חלילה ליפול על ראשו.


אנחנו יצרנו מחסום תקציבי שהופך את מדינת ישראל למדינה עם עוצמה כלכלית ראויה בוודאי באזור ואפילו בעולם, רק בגלל העובדה שאנחנו יודעים לרסן את עצמנו.


תגיד לי אתה איך אתה חושב כי הוא לא יכול לבוא ולומר לי מה הוא רוצה. הוא אומר שהוא עובד במהלך עסקים רבים, הוא חברה שהיא חברה עסקית, הוא עוסק מספיק בפילנתרופיה שלו ואם אני רוצה לדבר אתו על עסקים, שאדבר אתו על עסקים. יושב כאן מרכז ההשקעות ואנחנו יודעים מה המגבלות שלו. תאמר לי איך אתה רואה את האפשרות להעביר את המפעל שהם מתכננים, שהם רואים כאפשרי מבחינת אינטל, מהמזרח הרחוק לירושלים, מה הם הדברים שאתם רוצים מאתנו כדי שאנחנו נביא לידי מצב שבו אנחנו נגשים הלכה למעשה את התוכנית האפשרית הזאת, והתוכנית היא אפשרית. היא אפשרית בגלל שאינטל אומרת שהיא אפשרית, היא אפשרית בגלל שמרכז השקעות אומר שזה אפשרי, ואני רוצה לשמוע ממך – כאחד מהמובילים בעיריית ירושלים בנושא הפיתוח הכלכלי – מה אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות כדי להביא לידי פתרון.
ניר ברקת
בוא נתחיל מזה שירושלים חייבת להיות תחרותית לאופקים חדשים. ברגע שירושלים לא תחרותית בתפיסת העולם מול מקומות אחרים בארץ ומול מקומות אחרים בעולם, העסקים עזבו. מבחן התוצאה כאן הוא חד משמעי מאוד פשוט. אגב, יש לנו את אינטל, אני לא יודע אם אתה יודע שיש גם את התעשייה האווירית עם 300 עובדים, ויש את בזק עם 300 עובדים, כאשר מדובר במעל אלף משפחות שעומדות לעוזב בגלל כל מיני שיקולים עסקיים כאלה ואחרים וכולם צודקים ולא חכמים. המפעלים עצמם, אין להם בעיה. גם בבזק, ודיברתי עם האנשים, הם מעבירים אנשים. גם הם שינו פס ייצור אחד שמועבר למקום שני. כולם עושים את החשבונות הכלכליים שלהם ואנחנו בירושלים מאבדים עובדים.


האופטימיזציה שאנחנו צריכים לעשות זה לבוא למפעלים ולשאול אותם כמה עובדים הם יכולים להשאיר, כמה לבנות פסי ייצור חדשים. אני אגב לא חושב שצריך להסתכל רק על ה-250-400 עובדים כי אני רוצה לדעת אם אנחנו יכולים לגרות את אינטל להשקיע בירושלים, כי זו השקעה חדשה. כל מפעל חדש, זה מפעל חדש. היתרון הוא שאינטל מכירים את העובדים והם יכולים להעביר אותם ממקום למקום, כך שהעובדים לא צריכים לעבור הכשרות מלאות, כך שיש להם יתרון. זה גם כדאי להם. העלות השולית הנוספת היא לא כל כך גבוהה. אנחנו צריכים ללכת למסלולים הנוספים של פטור ממס שהם קיימים אבל לא מופיעים ברשימה. במקום שיקום מפעל חדש בהודו, קם מפעל חדש כאן ואני יודע שהגמישות של האוצר למפעלים חדשים במסלולי פטור ממס הם טובים מאוד, ושם להערכתי אפשר ללכת לקראת אינטל או כל מפעל אחר, ואני לא מדבר רק על אינטל. זה פותר חלק מהבעיות.


כיוון שאורך חיים של מפעל מוגבל בזמן, צריך להסתכל על ההשקעה לטווח זמן. לעתים נכשלים פוקסים ומשאירים אותו עוד זמן מסוים, אבל ברוב המקרים יודעים לנבא פלוס-מינוס מה אורך החיים של מפעל. אם מביאים מפעל שאורך חייו הוא 5 שנים, זה ייתן לנו יותר זמן לבדוק עוד אופציה ולגלגל את זה. מדינת ישראל צריכה לעשות גם את החשבון שלה שהשקל לעובד לשנה שהיא מסבסדת את אינטל בפטור ממס נראה סביר. את המבחן הזה נוכל לעשות אחרי שנקיים אתם משא ומתן.


אני בעד לשמוע אותם, לעשות את הדינאמיקה ולהציג המלצה או שתיים-שלוש חלופות. אני הייתי מעודד את אינטל לחשוב על הגדלת מספר העובדים בירושלים ואותי זה מעניין לדעת - כי זה אינטרס עירוני ממדרגה ראשונה – את היקפי התעסוקה בעיר הענייה ביותר בארץ, במיוחד אם הולכים למסלולים חלופיים.


אינטל לא עובדים עבור עיריית ירושלים, הם לא עובדים שלנו בעירייה והם לא עובדים של הכנסת. אנחנו צריכים לזכור שמבחינתי הם לקוח שלנו ואנחנו צריכים להתייחס אליהם כאל לקוח, אפילו מועדף, ולבחון איך אנחנו יכולים לתת להם שירותים, במקום לתת פטישים בראש כמו שלעתים נותנים, כי בשיטת המקלות, הלקוחות יודעים בדיוק לאן ללכת והם הולכים להיכן שיש גזרים ולאו דווקא מקלות. כל הדינאמיקה לדעתי עם העסקים – בכל מקום בארץ, אבל במיוחד בירושלים – צריכה לנסות לגרות אותם עם גזרים, לנהל משא ומתן בתום לב ובשקיפות, לפתח כדאיות כלכלית ועסקית להישאר בירושלים ושהמבחן יהיה סביר, שיעבור את המבחן ההגיוני שהוא לא יותר גדול מאשר מקומות אחרים בארץ.
היו"ר ראובן ריבלין
אנחנו הזמנו גם את ראש העיר ירושלים כי חשבנו שאנחנו מסייעים בידי העירייה לשכנע את אינטל להישאר בירושלים, כמו גם לשמוע את העירייה. אין לנו מנדט לזה, כי אנחנו מדברים רק על אינטל, אבל באותה עת לראות אם אפשר לעודד גם מפעלים אחרים לבוא לירושלים. האם אתה רואה בעיריית ירושלים איזושהי מגמה שלא לראות אותם כקליינטים שלה?
ניר ברקת
לפני פחות מחודש התקיימה ישיבת מועצה ואני הצעתי לראש העירייה להקים גוף משותף. אמרתי לו שאני מוכן יחד אתו להוביל מהלך של תמרוץ להשארת המפעלים.
היו"ר ראובן ריבלין
הזכרת את תנובה, הזכרת את בזק והתעשייה האווירית.
ניר ברקת
300 עובדים בבזק, 300 עובדים בתעשייה האווירית ועוד עובדים בתנובה. אנחנו מדברים על מעל אלף משפחות בירושלים. אנחנו מדברים על הגירה שלילית ועל העיר הענייה ביותר בארץ.


הצעתי לראש העיר, אבל מאז לא קרה שום דבר, אבל אני פה ואני מוכן להעביר את כל המידע הזה לראש העיר ולנסות לשכנע אותו. זה גם נוגע לרשות לפיתוח ירושלים.
היו"ר ראובן ריבלין
הזמנו את עזרי לוי לבוא לכאן אבל הוא לא מצא את הצורך להגיע לישיבה חשובה מבחינתה של ירושלים. האם יש לך איזושהי הערה לגבי העמדה של עיריית ירושלים? עיריית ירושלים לא מתרגשת מזה שאינטל יכולה לעזוב את העיר?
ניר ברקת
תרשה לי לא להגיב. אותי לא הזמנת, אבל בכל-זאת באתי. שמעתי על קיום הישיבה ובאתי. אם היו נותנים לנו להסתכל על העיר כמכלול ועל תקצוב העיר כמכלול, יש כאן כמה סעיפים שהייתי ממיר אותם בקלות כמו סעיפי תחבורה והשקעה בתשתית הפיזית. הייתי מוריד 10 אחוזים מההשקעה של מדינת ישראל בתשתית הפיזית ומשקיע אותם בצד של התעסוקה. אני מוכן להראות את הדרך איך להוריד השקעות פיזיות בתחבורה.
היו"ר ראובן ריבלין
אני רוצה לנסות לראות איך אנחנו מסכמים עד כאן את הנושא לשמו התכנסנו. העובדה היא שאינטל אומרת שהיא יכולה להעביר פס ייצור לירושלים. כמובן הדבר תלוי בעידוד שיינתן לאותו פס ייצור ולאפשרות שלה לקיים את התחרות במסגרת השוק הגלובאלי. אומר מרכז ההשקעות שהואיל ומדובר במסלול של פטור ממס ולא במסלול של עידוד השקעות הון, בהחלט הדבר אפשרי. אומר אינטל שיש לו גם תוכנית מעשית להעברת פס ייצור שהיום קיים באחת מדינות המזרח הרחוק וכאן בירושלים, דבר שיכול לגרום להעסקת כ-400 עובדים.
אלכס קורנהאוזר
יש לי בקשה. לשמור על הדבר הזה בקונטקסט הנכון. זה מסבך אותי באינטל וזה מסבך אותי עם כל הפעילות שלי.
היו"ר ראובן ריבלין
יש אופציה לפתוח קו ייצור כאשר הדבר אינו כרוך בהשקעה אלא במסלול של פטור ממס. האם אנחנו יכולים לקבל איזושהי תוכנית שבה אתם תקבעו מה תפקידנו בכוח? קודם כל, שמחתי לשמוע שמרכז ההשקעות אומר שהדבר הוא ישים.
חיים אורון
לירושלים יש אזור פיתוח א'. אם זה כך, היכן הבעיה?
שלמה רולף
לא זאת הבעיה.
היו"ר ראובן ריבלין
אני רוצה שאתם תאמרו לנו מה תפקידנו בכוח כדי להגשים, מה אנחנו יכולים לעשות, מול מי אנחנו צריכים לעמוד בישיבה הבאה ולזמן אותו כדי להגשים הלכה למעשה את אותה תוכנית אפשרית.


אם אכן תוכנית כזו תתגשם, מה זמן היישום שלה? זאת שאלה לאינטל. אינטל יכולה לומר שאם ניתן לה את זה ואת זה ואת זה, היא תוכל להתחיל את פעולת הייצור. אני רוצה לדעת האם מדובר בתוכנית שתתחיל ב-2009, ב-2010 או ב-2008. אתם לא צריכים לענות לי עכשיו. אם אפשר לענות, אדרבא.
אלכס קורנהאוזר
לפי דעתי ההחלטה בתוך אינטל צריכה להתקבל קרוב לאמצע השנה הזאת. השאלה אם אני יכול לקבל תשובות תוך חודש.
היו"ר ראובן ריבלין
תכין לי את השאלות. אני מבקש להעביר לוועדת המשנה את אותן השאלות ששאלתם את מרכז ההשקעות. אתם תאמרו לנו איזה תשובות אתם צריכים לקבל על איזה שאלות ואני מבטיח שאם צריך, אני אקיים ישיבה עם השר ועם מרכז ההשקעות. נראה איך אנחנו יוצרים מצב שיהווה סיוע לכם להגשים דבר שבמהלך עניינים רגיל אולי לא היה מתבצע כל כך מהר. בגלל ירושלים אנחנו רוצים לקדם את זה.
אלכס קורנהאוזר
למען הסדר הטוב הייתי רוצה להציע הצעה. אנחנו נקיים את כל המגעים העסקיים שלנו עם מרכז ההשקעות. אתה תבקש ממרכז ההשקעות את כל הנתונים והם רשאים להעביר אותם אליך.
היו"ר ראובן ריבלין
קיבלתי. מר רולף, אני מבקש ממך בהקדם האפשרי ובכל רגע שאתה רואה לנכון, להפנות את תשומת לבי ולבקש פגישה אתי ועם הוועדה על מנת שנשמש קטליזאטור לשם הגשמת העניין.


ניר, אני ממנה אותך ליועץ הוועדה.

אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 15:10

קוד המקור של הנתונים