ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 13/02/2007

המשך סגירת רחוב השוהדא בחברון למעבר פלסטינים , הרג התלמידה עביר ארמין במזרח ירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים