ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 07/02/2007

מתווה של עבודת ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

7.2.2007

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא עמלות הבנקים

שהתקיימה ביום רביעי י"ז בשבט התשס"ז (7 בפברואר 2007) בשעה 9:00
סדר היום
מתווה של עבודת ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים.
נכחו
חברי הוועדה: משה כחלון – היו"ר

גלעד ארדן

אבישי ברוורמן

משה גפני

דוד טל

אמנון כהן

יעקב כהן

רונית תירוש
אופיר פינס
מוזמנים
רוני חזקיה – המפקח על הבנקים, בנק ישראל

עו"ד אמיר בכר – לשכה משפטית, בנק ישראל

עו"ד רני נויבאור – משרד המשפטים

עו"ד אפרת פרוקצ'יה – לשכה משפטית, משרד האוצר

עו"ד יצחק קמחי – הממונה על הגנת הצרכן, משרד התמ"ת

צביה דורי – מפקחת על המחירים, משרד התמ"ת

איתן רף – יו"ר בנק לאומי, נשיא איגוד הבנקים

משה פרל – מנכ"ל איגוד הבנקים

עו"ד טל נד"ב – יועץ משפטי, איגוד הבנקים

זהר קריצ'מן – איגוד הבנקים

זאב נהרי – משנה בכיר למנכ"ל בנק לאומי

אלי יונס – מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות

אילנה תמיר – ראש אגף בכיר ניהול פיננסי, בנק לאומי

רונית קן – ממונה על ההגבלים העסקיים

עו"ד בועז גולן – רשות ההגבלים העסקיים

עו"ד אהוד פלג – מנכ"ל המועצה לצרכנות

שלומי דגן – כלכלן, המועצה הישראלית לצרכנות

ד"ר רות פלאטו-שנער – ראש המרכז לדיני בנקאות, המכללה האקדמית נתניה

עו"ד יעל גויסקי – לשכת עורכי הדין

רונן רגב-כביר – סמנכ"ל ומנהל מחלקת המחקר, "אמון הציבור"

אלון בירון – סמנכ"ל בנק מרכנתיל

דודו זקן – הפיקוח על הבנקים

סוניה בוגוסלבסקי – הפיקוח על הבנקים

בועז רבי – בנק פועלים

גדעון שור – בנק לאומי

ציון קינן – בנק הפועלים

רון וקסלר – בנק הפועלים

ישראל דוד – בנק דיסקונט

נחום גוטנטג – הפורום המשפטי למען א"י

אורית שלומי – הבנק הבינלאומי

עו"ד דליה בלנק – הבנק הבינלאומי

ד"ר שירלי אברמי – מנהלת מרכז המחקר והמידע, כנסת

שרון סופר – מ.מ.מ., כנסת

אדוארד קורצנשטיין – ראש הצוות הכלכלי, מ.מ.מ., כנסת

יונתן ארליך – מ.מ.מ., כנסת
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

מתווה של עבודת ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים
היו"ר משה כחלון
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בשבתה כוועדת חקירה פרלמנטרית. ביום ח' בכסלו התשס"ז-29.11.06 החליטה הכנסת בהתאם לסעיף 97(ב) לתקנון להעביר לוועדת הכנסת את הצעתו של חבר הכנסת אופיר פינס-פז להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לנושא עמלות הבנקים. אבקש להביא בפניכם את הצעת ועדת הכנסת להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית כפי שאף הונחה על שולחן הכנסת.
סמכויות ועדת החקירה הפרלמנטרית
(א) בחינת המערכת של עמלות הבנקים והרגולציה בנושא תוך השוואות למערכות בנקאיות בעולם.

(ב) בחינת פעילותו וסמכויותיו של בנק ישראל בנוגע לעמלות הבנקים.

(ג) גיבוש המלצות לכנסת ולגופים המפקחים לשינויי חקיקה ורגולציה בנושא עמלות הבנקים והפיקוח עליהן, הכול תוך שימת דגש על שקיפות מערכת העמלות והיותה מובנת לציבור לקוחות הבנקים ועל הגברת התחרות בין הבנקים.

(ד) טיפול בפניות ציבור בנושא עמלות הבנקים.

מוצע כי לוועדת החקירה יהיו הסמכויות הנתונות לוועדה קבועה של הכנסת בכל הנוגע לזימון, קבלת מידע וסדרי עבודה. כמו-כן החליטה ועדת הכנסת להסמיך את ועדת הכלכלה לכהן כוועדת החקירה הפרלמנטרית.

אנחנו מציעים מתווה של עבודת הוועדה ומבקשים מהמשתתפים הערות בכתב ובעל-פה במהלך הדיון על נושאים שאתם חושבים שיש לעסוק בהם נוסף למתווה הראשוני שאני אציע כעת:

א. ניתוח מידת הריכוזיות והתחרות בשוק הבנקאות הישראלי.

1. מדדי ריכוזיות של מערכת הבנקאות בישראל בהשוואה למדינות המערב.

2. חסמי כניסה רגולטוריים ומבניים לבנקים חדשים (לרבות בנקים וירטואליים עצמאיים).

3. חסמי מעבר בפני לקוחות מבנק לבנק.

ב. בחינת מערכת עמלות הבנקים בישראל תוך השוואה למערכות בנקאיות בעולם:

התפתחות מבנה, גובה וסוגי העמלות בעשור האחרון בישראל; עמלות הבנקים ופער הריביות בישראל בהשוואה למדינות המערב על-פי פילוח מגזרי (משקי בית, עסקים קטנים ובינוניים, חברות גדולות); אופן קביעת גובה העמלות ודרכי עדכונן; בדיקת משקל הכנסות הבנקים מעמלות מסך הכנסותיהם על-פי פילוח מגזרי; משקל ההוצאה לשירותים בנקאיים מסך ההוצאה של משקי בית; שקיפות מערכת העמלות ללקוחות הבנקים.

ג. בחינת פעילות, סמכות ורגולציה של בנק ישראל וגופים רגולטוריים אחרים בתחום העמלות בהשוואה למדינות אחרות בעולם: מבנה הרגולציה על הבנקים בישראל בהשוואה למדינות מהמערב תוך דגש על הבטחת שרידות הבנקים מחד ופיקוח על השירותים הבנקאיים הצרכניים מאידך; בחינת ניתוח וטיפול של פניות הציבור שהתקבלו בבנק ישראל.

ד. בחינה של פניות הציבור שהתקבלו בבנק ישראל וטיפול בהן.

היות שזאת ועדה משודרת אנחנו מזמינים את הציבור לפנות אלינו ולכתוב לנו בנושא עמלות הבנקים אם מישהו חושב שאנחנו צריכים לדעת משהו על הנושאים האלה ולטפל בהם.

ועדת החקירה הפרלמנטרית הוקמה ביוזמתו של חבר הכנסת אופיר פז-פינס שהיום הוא כבר יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת. אני מברך אותך על כך. אני מבקש מחבר הכנסת אופיר פינס שהיה אמור לנהל אתי יחד את הוועדה לומר כמה מלים. אני גם מברך את המפקח החדש על הבנקים ומאחל לו הצלחה בהופעה הראשונה בוועדה.
אופיר פז-פינס
בוקר טוב. ברכות למפקח החדש על הבנקים. תוך כדי ההתנהלות בכנסת לקחתי על עצמי משימה אחרת – ראשות ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. משום שלא הייתי חבר ועדת הפנים אני עובר מוועדת הכלכלה לוועדת הפנים, ואני לא אוכל להיות חלק מהוועדה, וממילא לא מוועדת החקירה. אני מתנצל מראש שגם יזמתי וגם אני משאיר לכם לטפל בזה. אני בטוח שוועדת הכלכלה תגיע לתוצאה ראויה, הרבה יותר נכונה ומאוזנת לעומת המציאות הנוכחית בכל מה שקשור לעמלות. ועדת חקירה היא מכשיר שצריך להיזהר כשמשתמשים בו. קודם כל אסור להשתמש בו כשמדובר בנושאים מפלגתיים-פוליטיים, ונושא עמלות הבנקים הוא ודאי לא מפלגתי, הוא לא פוליטי, אין פה עניין של שמאל-ימין וכדומה.

שנית, מה שגם הניע אותי וגם הניע את הכנסת להחליט על זה, זה שבמשך הרבה מאוד זמן הנושא הזה לא טופל כראוי. הממשלה לא ניסתה לטפל באופן אמיתי בעמלות; הכנסת דחפה פעם ופעמיים ושלוש, ובסופו של דבר האחריות היא שלנו כי אנחנו מייצגים את הציבור. כשהממשלה לא עושה את תפקידה לכנסת יש מקום – ואולי אפילו חובה – להיכנס בנעלי הממשלה ולעשות מעשה, וועדת החקירה הפרלמנטרית יכולה בסופו של יום לעשות מעשה. המעשה הזה צריך להיעשות בצורה מתואמת, מקצועית ועניינית. אני לא חושב שתגלו כאן נימות מתלהמות, אלא רצון כן ואמיתי לנסות לקבל תשובות טובות יותר מהתשובות שניתנות היום בנושא הזה. התחושה שלנו היא שיש יותר מדי עמלות, וזה לא סביר ולא מתקבל על הדעת; גם לשיטתם של אנשים מהמערכת הבנקאית עמלות רבות מיותרות או שניתן לאחד אותן, אבל מאות עמלות הוא דבר בלתי סביר.

יש גם בעיה קשה מאוד בשקיפות ובפשטות. נגיד בנק ישראל אמר ביצירתיות שאי-אפשר להתחרות בה, שכשהוא לא מבין את חשבון הבנק שלו זה אומר הכול. הציבור הישראלי זכאי להבין קודם כל בעבור מה הוא משלם, ובזמן אמת ובצורה פשוטה.

הדבר השלישי שחייב טיפול הוא באשר לפיקוח על העמלה. שמעתי היום את יושב ראש הוועדה אומר בבוקר שלא יכול להיות שבבוקר קם מנכ"ל ומחליט שהוא עם, או מחליט שהוא עמלה או עושה עמלה בגובה כזה או אחר, וזהו – אין בנק ישראל, אין מפקח, אין ועדה של הכנסת, אין משרד התמ"ת – לכאורה אין כלום. יש החלטה של מערכת בנקאית כזאת או אחרת, ואם יכולנו לחשוב שהתחרותיות או השוק החופשי ייצרו את האיזונים ואת הבלמים הנכונים כמו בהרבה מאוד תחומים זה לא המצב בשוק הבנקאות הישראלי. התחרות מוגבלת, והיא בוודאי לא יכולה לייצר מציאות נוחה לצרכן הישראלי בכל מה שקשור לנושא העמלות.

לכן התכנסנו כאן. אני מאוד רציתי להיות חלק מהעבודה הזאת. אם תרשה לי, אדוני היושב ראש, מדי פעם אני אבוא לישיבות הוועדה בתור אורח. אני מאחל לך ולכל חברי ועדת הכלכלה הצלחה. ציבור גדול בישראל תולה בנו תקוות. אני ראיתי את הערמה של הפניות שנערמה על שולחני, ואני מאמין שהיא כאין וכאפס לעומת הערימה שנערמה על שולחנו של משה כחלון, של גלעד ארדן ושל אמנון כהן שעוסקים בזה יום-יום. אני מאוד מקווה שנצליח להפיק תוצאה ראויה.
היו”ר משה כחלון
תודה רבה, חבר הכנסת פינס. הכנסת ניסתה להתרחק כל השנים מהתערבות בנושאים האלה. לצערי, הגענו להיכן שהגענו, אז יכול להיות שאחת הסיבות שהגענו לוועדת החקירה היא מכיוון שהכנסת לא התערבה. יכול להיות שאם בכנסת היא הייתה מתעוררת בשלבים יותר מוקדמים לא היה צורך בזה- -
דוד טל
אבל הוועדה הזאת סברה כל הזמן שזה יהיה גס מדי אם נתערב בעבודתו של הבנק. אמרנו פעם אחר פעם שאנחנו לא רוצים בזה ולא מבקשים את זה.
היו”ר משה כחלון
יש עכשיו 4 חוקים שמונחים על שולחן הוועדה, והכוונה היא לשלב אותם יחד עם הצעת החוק של בנק ישראל. בהזדמנות הזאת אני פונה לאוצר עוד לפני מסקנות הביניים בבקשה לזרז את החוק של בנק ישראל כדי שנוכל למזג אותם, לצרף אותם ואפילו להגיש את כולן יחד ולא נצטרך לעבוד בשני מסלולים. אדוני המפקח, בבקשה.
רוני חזקיה
בוקר טוב. בחודשיים האחרונים בנק ישראל עשה עבודה מאומצת, כפי שהבטיח הנגיד, בטיפול בנושא העמלות. בסוף החודשיים האלה המצאנו למשרד האוצר טיוטה להצעת חוק שהיא הצעה טובה שאמורה לענות על דברים שנאמרו כאן וגם לדברים שנכתבו בהצעות החוק שהגישו חברי הכנסת.

אני רוצה להתחבר למה שאמרו חבר הכנסת כחלון וחבר הכנסת פינס ולומר שיש בעיה מסוימת בנושא התחרות בין הבנקים. הבעיה הזאת מוצאת את ביטויה כיום בנושא העמלות, וזה עומד על סדר היום פה. אבל ככלל יש בעיה בתחרות בין הבנקים, ויש בעיה של תחרות בין הבנקים הגדולים לבין שאר הבנקים, ובכלל בין כל הבנקים. הנושא הזה עומד בסדר עדיפויות הטיפול שלי בתפקידי כמפקח.

נושא התחרות הוא מורכב, והטיפול בו יהיה בטווח הקצר ובטווח הארוך. בטווח הארוך אני לא ארחיב כרגע, כי אנחנו יושבים על המדוכה; יש רעיונות רבים לטפל בנושא, ואני מקווה שעם האנשים שנוכחים פה ובהתייעצות עם המערכת הבנקאית לראות איך אנחנו מצד אחד תורמים לתחרות, ומצד שני לא מתערבים בפעילות השוטפת של הבנקים.

הצעת החוק שהגשנו עונה על הטיפול בטווח הקצר. ברשותכם אומר בראשי פרקים מה היא מכילה- -
אתי בנדלר
הגשתם לממשלה?
אמנון כהן
לאוצר.
רוני חזקיה
מאחר שאנחנו לא מגישים הצעות חוק, הגשנו לאוצר, ואנחנו מקווים שהאוצר יטפל בזה ויגיש הצעת חוק ממשלתית.

הנקודות שאנחנו מתכוונים לטפל בהן במסגרת העמלות הן בעיקר במגזר הקמעונאי, שבו הבעיה המרכזית. נקודות שאנחנו מטפלים בהן נועדו בראש ובראשונה לשרת את התחרות. זאת אומרת, לאפשר מצב שבו הלקוח הפרטי – משק הבית – ידע ויוכל לבצע השוואה מתאימה בין מה שהוא משלם בבנק א' לבין מה שהוא אמור לשלם בבנק ב'. הטיפול בנושא הזה הוא לא פשוט. הנקודות המרכזיות שיעזרו לו לבצע את העניין הזה הן קודם כל צמצום מסיבי במספר העמלות, בעיקר בנושא שנוגע למשקי הבית. אנחנו אפילו היינו ממליצים להתרכז באפשרות להוציא תעריפון מיוחד למשקי הבית, כך שלא יִטשטש נושא עמלות משקי הבית בקרב כלל העמלות השונות הרבות שהמערכת הבנקאית גובה מהלקוחות בגלל מגוון הפעילויות שיש היום.

דבר שני, הוא השקיפות. צריך לראות שהשמות לעמלות הם אחידים כדי שלא ייווצר מצב שלאותה פעולה יש שמות נפרדים, מה שמקשה על הלקוח הפשוט לבצע את ההשוואה. אנחנו סבורים שבסופו של דבר שני הדברים האלה בצירוף מתכונת מסוימת של דיווח לפיקוח על הבנקים וביצוע עבודה על הדיווח הזה ופרסום השוואתי של העמלות הנגבות יאפשרו לנו להציף את הנושא הזה, לעשות אותו שקוף מספיק וכך תחרותי בהתאם. אם נראה שיש עמלות מסוימות שבהן התחרות לא עובדת, וכל מה שאנחנו עושים ונעשה לא עוזר נרצה להפעיל פיקוח על המחירים של אותן עמלות ספציפיות. פירוט העניין הזה אינו אפשרי כאן משום שמרכיבות אותו חובות רבות. עברנו על כל עמלה בכל בנק; עשינו עבודה יסודית מאוד בבדיקת הנושא הזה. נשב עם הבנקים וננסה להבין מה הם אומרים בעניין הזה. בסופו של דבר בד בבד עם ההרצה של החוק במערכת המתאימה בכנסת אנחנו מתחילים לעבוד על הפרטים שקשורים בנושא הזה. אנחנו מקווים שכל הדברים שנאמרו עד עכשיו והדברים שייאמרו בהמשך יאפשרו לנו להתקדם לקראת תוצאות שישפרו את המצב ויענו לציפיות ולצרכים שלשמם הוקמה ועדת החקירה.
היו”ר משה כחלון
תודה רבה. אני מבקש מהאורחים שרוצים לדבר, לדבר על המתווה של החקירה בלבד.
אלי יונס
כפי שהציג המפקח, דרך יעילה היא לעסוק בעניין בטווח הקצר ובטווח הארוך. בטווח הקצר יש הצעת החוק שנדמה לי שהיא אחת מהצעות חוק רבות. בטווח הארוך כדאי לעסוק בתחום התחרותיות כנושא מרכזי. תחום התחרותיות הוא המאזן העיקרי. בדיוק כמו השאלה מה סימון המחיר על קופסה שאותה אנחנו מורידים מהמדף בסופרמרקט איננו השאלה היחידה שאותה שואל את עצמו צרכן, אלא מהי הכמות שיש בקופסה ואלו מרכיבים יש בכמות הזאת, מה האיכות ומה גיל הקופסה וכן הלאה – המאזן האמיתי הוא שהשאלה היא לא האם מנכ"ל הבנק הוירטואלי שאליו התייחסתם מרגיש שהוא עם, אלא האם הוא מרגיש שהעם בוחן אותו; כלומר האם הוא מרגיש שהשופט האמיתי שלו הוא ציבור הלקוחות, ושהוא מספיק שקוף ונמצא מספיק תחת מתח תחרותי שיכפה אותו להתנהג בדרך שתקרב אליו את הלקוחות ולא תרחיק אותם. הנושא המרכזי והפתרון האמיתי הוא תחום התחרותיות.
משה פרל
אני מציע לוועדה למקם את שולחנה לארבע רגליים שנראה לי שהן יוצרות את האיזון הנכון: הרגל האחת שהיא הבסיס המרכזי, כמו שהמפקח על הבנקים מתייחס אליו, הוא למקד את עבודת הוועדה במגזר משקי הבית. אני מבקש את הזכות שלכם להביא לכם נתונים ואינפורמציה. בקליפת אגוז אני אומר שאיגוד הבנקים עושה בשבועות האחרונים בדיקה כדי לדעת כמה באמת משלמים משקי הבית על עמלות בשלוש דרגות של שמרנות: כשמתייחסים רק לעמלות היסוד – אותם מצרכי יסוד שחייבים כדי לנהל חשבון עובר ושב – 90% ממשקי הבית משלמים למטה מ-20 שקלים. אם אני מחמיר ולוקח את כל העמלות שמשלם משק בית רואים ש-50% ממשקי הבית משלמים למטה מ-20 שקלים, וכדי להיות שמר, אם אני מנכה מכל החשבונות האלה את החשבונות הלא פעילים מגיעים ל-40% שמשלמים למטה מ-20 שקלים; 60% שמשלמים למטה מ-40 שקלים- -
היו”ר משה כחלון
לאיזו תקופה?
משה פרל
לחודש.
דוד טל
לא רק תקופה, גם מקום.
היו”ר משה כחלון
אתה צודק בשאלה שלך. אני ביקשתי מתווה. ראיתי שזה בוער לך בעצמות אז לא עצרתי אותך. אני מניח שאנחנו נביא לך נתונים אחרים לגמרי- -
אופיר פינס-פז
בריאיון עם רזי ברקאי לא היו לך הרבה תשובות לשאלות שלו.
משה פרל
אתם לא חייבים לקבל.

הדיון בעניין הזה יגרור בדיקה עד כמה אפקטיבית הייתה עבודת הוועדה הזאת בהחלטה על עסקת החבילה לסלי עמלות. אתם עשויים לגלות שאכן זה היה פיקטיבי- -
היו”ר משה כחלון
על איזו ועדה אתה מדבר, על ועדת הכלכלה הקודמת?
משה פרל
כן.

הרגל השנייה שצריך להישען עליה קשורה לנושא שמציק יותר מכל – מספר העמלות. אני מבקש גם פה את הזכות להציע לכם להתעמק בשתי אסכולות: האחת שהיא מאוד אופנתית היום אצל הצרכן הישראלי – "הכול כולל" – מחיר אחד ואפשר לצרוך את כל השירותים שאתה צריך; הקוטב השני - שלם רק על מה שצורכים. בכל מה שקשור למשקי הבית המערכת הבנקאית נמצאת היום קרוב מאוד לקוטב האחר. צריך להבין שאם עושים שינוי אולי משיגים קצת יותר יעילות, אבל משלמים מחיר על צדק. מה שאני רוצה לומר בלי לנקוט עמדה זה שזה יכול לחייב מצבים של סבסוד צולב. נכון שיש הרבה מאוד עמלות – למעלה מ-300 – אבל אפקטיבית 90% ממשקי הבית לא משלמים יותר מ-10 עמלות.
רונית תירוש
מה הנפח של משקי הבית בכל הפעילות הזאת? מספרם בסך הלקוחות של הבנק הוא גבוה ממספר העסקים.
משה פרל
לא הבנתי.
רונית תירוש
זה שאתה אומר שכל משק בית משלם כ-20 שקלים לחודש- -
משה פרל
זה לא משנה- -
רונית תירוש
- - אבל מספרם בפעילות של הבנקים גבוה מזה של העסקים באותו בנק.
משה פרל
אני אגיע לשאלה שלך.

הרגל השלישית שצריך להגיע אליה בעבודת החקירה מתחבר במידה מסוימת לדברים שלך: לבדוק מה באמת משקלן של הכנסות מעמלות ביחס להכנסות של כל הבנקים. דברים נשמעו ונאמרו בנושא הזה, צריך לראות אם זה סטטי או דינמי ולהשוות לעולם. לדעתי, נגלה ששליש מההכנסות של הבנקים בישראל מגיע מעמלות, ולדעתי, זה כבר סטטי.

הרגל הרביעית היא לגמרי קונספטואלית. דיברתי עם חברי כנסת וחברי הוועדה, וכולם מעונינים לבצע עבודה מקצועית ולהגיע לחקר העובדות. המצב הציבורי של הבנקים כמה לזה, אבל אי-אפשר להסתיר את העובדה שיש גורמים שרואים משחק סכום אפס בין מצב שבו החקירה היא נגד בנקים לבין מצב שבו החקירה היא בעד לקוחות הבנקים. לא כזאת היא המציאות. בקרן הפנסיה של הלקוח ובפוליסת ביטוח המנהלים שלו לא נמצאת רק מניית "טבע", אלא גם מניות של הבנקים. כלומר, לסמן את הבנקים כדי להקטין את הרווחיות שלהם ואת השווי שלהם. זה לא בהכרח תורם ללקוח; צריך למצוא את המקום לקדם את האינטרס של הלקוח גם בהיבט הזה. אנחנו נשמח לשתף פעולה, לתת לכם נתונים ולהיות כאן. תודה.
איתן רף
כפי שנאמר, אנחנו נשמח לשתף פעולה ונעביר את הנתונים. אני מניח שבדיקה עניינית תגלה שהקונספציה שרווחת בעניין עמלות משקי בית היא מוטעית. בעניין מורכבות הדיווח, שהעלה חבר הכנסת אופיר פינס, חלק גדול מהדיווח הזה הוא דרישות של בנק ישראל, אלה לא דרישות שלנו. היינו מאוד שמחים לוותר על חלק גדול מהדיווחים האלה – הם מסובכים ויקרים- -
היו”ר משה כחלון
אתה מביא לנו בשורה- - -
איתן רף
אנחנו לא עומדים מאחורי חלק גדול מהדיווחים שם וגם ויתרנו על חלק.

בהרכב הקודם של הוועדה הזאת נידונו סל שמחון או סל המפקח. לבנק לאומי, למשל, בשנה שעברה סל שמחון למשקי הבית בלבד עלה 100 מיליון שקל – הפחתה של עמלות בסך 100 מיליון שקל. אני מקווה שהדיון יהיה ענייני, ונוכל להעביר את עמדתנו ותראו שלא כצעקתה.
היו”ר משה כחלון
יש נושא שכדאי לגעת בו?
איתן רף
אנחנו מוכנים להתמודד עם כל הנושאים. אם אתם רוצים לדבר על ריכוזיות אנחנו נבהיר את עמדתנו על מה שקורה בעולם; בנושא מספר העמלות – קל מאוד לצמצם את מספר העמלות, השאלה מי נפגע מזה. לדוגמה, היום יש 15 עמלות לפנקסי צ'קים כי אחד רוצה 3 צבעים, אחד רוצה 4 נספחים, ולכל אחד יש מחיר. אין לי בעיה לעשות עמלה אחת, ואז פנקס הצ'קים הפשוט שעולה 3.60 ₪ יהיה יותר יקר לאותו משק בית שאתם דואגים לו, כי יהיה מחיר ממוצע- -
היו”ר משה כחלון
אני לא מכיר הרבה משקי בית שמזמינים פנקס צ'קים עם 4 עותקים – אחד לאישה, לילד- -
איתן רף
אז הוא משלם 3.60 ₪. אם תמקצע את העניין הזה תיצור מצב שונה.
היו”ר משה כחלון
חשבתי שאתה רוצה להוסיף עוד נושא.
איתן רף
הנושאים מספיק רחבים, ואנחנו נתמודד עם כל אחד מהם.
אהוד פלג
המועצה הישראלית לצרכנות מברכת על הקמת ועדת החקירה החשובה הזאת שפותחת היום את דיוניה. זה אחד הנושאים המובהקים שבהם אפשר להצביע על פערי כוחות ניכרים בין הבנקים עם כל הידע המקצועי שלהם, הכוח הכלכלי שלהם, מאגרי המידע שאגורים אצלם לבין האזרח שבסך-הכול מבקש לשמור על ערך כספו ולעיתים לא מצויד בהשכלה המתאימה להבין את הדברים שנדרשים לצורך כך. הוא בסך-הכול מחפש הגינות; השירות צריך להיות שווה ומובן לכל נפש. אנחנו רואים שאפילו סופר-מקצוען כמו נגיד בנק ישראל התבטא בעצמו שהוא איננו מבין את חשבון הבנק שלו, והדברים מדברים בעד עצמם.

אנחנו קוראים לשים קץ לשיטת העמימות שנותנת לעיתים תחושה של הסוואה שלא כערך היהודי החשוב "בפני עיוור לא תיתן מכשול". גם לתחושה הציבורית יש פה חשיבות. חשוב גם להקרין שערך ההגינות נשמר במדינת ישראל.

אנחנו קוראים לאפשר את יכולת ההשוואה שהוזכרה כאן ואת התחרות בין הבנקים כתוצאה מכך. לכן "שירות אחד – עמלה אחת" ו"עמלה אחת – שם אחד" הם העקרונות שצריכים להנחות, לפי תפיסתנו, את ועדת החקירה. יש פה מוקש שאנחנו מבקשים לסמן – מהי ההגדרה של שירות. אפשר לקרוא לשירות בצורה אחת, ואז מסתבר שהוא לא כלל כל מיני פעולות נלוות שאין דרך להימנע מהן אם אתה מבצע את אותו שירות. לכן צריך להקפיד בהגדרה הזאת ולבדוק אפשרות של תיקון ההגדרה הקיימת- -
היו”ר משה כחלון
אתה מתכוון לעמלות חבויות שמגולמות- -
אהוד פלג
אנחנו קוראים לזה אפקט השרשור: אתה חושב שאתה מבצע פעולה אחת וליד זה אתה רואה את הילדים הקטנים שלה עם העמלות שצמודים אליהם. יש עמלות כפולות; יש עמלות תמוהות שלא ברור בכלל בעבור איזה שירות הן ניתנות; יש עמלות מקוממות; יש עמלות בלתי סבירות יחסית לשירות שניתן לעומת המחיר שגובים.
גלעד ארדן
"עמלות מקוממות" זאת הגדרה קשה.
אהוד פלג
פשוט מחפשים את ההגינות הבסיסית.

נושא הגילוי הנאות והנגשת המידע לציבור הוא ברוח הדברים האלה.

דבר נוסף שבו אסיים הוא הדמיון המפליא בין העמלות בבנקים השונים לבין העיתוי של העדכון שלהם והשיעור של העדכון שלהם. אנחנו לא יכולים לומר שיש הסדר כובל כי בשביל זה צריך להוכיח שהיה תיאום מכוון. אבל אנחנו מצביעים על הדמיון שקיים ומבקשים שהוועדה תקבל הסברים מהבנקים לגבי אותו דמיון מפליא. תודה רבה.
היו”ר משה כחלון
להצעת החוק של חבר הכנסת אמנון כהן נכנס נושא ריכוזיות הבנקים. חבר הכנסת אמנון כהן, בבקשה.
אמנון כהן
תודה ליוזם ועדת החקירה, חבר הכנסת אופיר פינס. אני מאמין בתחרות חופשית בשוק חופשי. הבנקים הביאו על עצמם את כל החקיקות ואת ועדת החקירה. אני מאמין בתחרות חופשית, ולדעתי, מי שנותן שירות ונהנה מהלקוחות ומההכנסות מהם צריך לעבוד באופן שקוף וידידותי ולא להגיד שזה מה שהכתיב הבנק אז זה מה שכותבים ללקוח. הלקוח שהוא לעיתים גם עולה חדש או מהמגזר הערבי שלא יודע היטב את השפה, וצריך לבוא לקראתו ולתת לו אינפורמציה כדי שירגיש שהוא אכן מקבל שירות נאות ושקוף ושלא ירגיש שעובדים עליו. רוב הציבור לא יודע במה מדובר. אתם משתלטים על הכסף. המשכורת שלו נכנסת, ואתם קודם כל לוקחים את מה שמגיע לכם בלי לשאול אותו בכלל, וזאת גם אחת הבעיות. בכל מקום שאתה נמצא יודעים על מה אתה משלם, יש פירוט, ואפשר לשאול שאלות; אבל פה יש בעיה שברגע שנכנס שכר המינימום או הבטחת הכנסה או ביטוח לאומי, מיד יש השתלטות של הבנק על חלק מהסכום, וכשרוצים לקבל פירוט יש בעיה.

בדיונים הקודמים של הוועדה הזאת ביקשנו מהמפקח על הבנקים וממשרד התמ"ת להדק את הפיקוח על גובה העמלות. גם כאן הרגשנו שאין להם מספיק כלים לפקח על כך.

אולי את חלק מהעמלות הייתם צריכים לבטל כי לא רק שמספרן גדול, חלקן גם לא ענייניות. דיברו כאן על "עמלות מקוממות" – בטופס הבנק שלי כתוב: "דמי שמירה על נייר ערך". אני לא יודע מה זה. זאת עמלה שפעם קבעו – תרצה או לא תרצה, יש דמי שמירה. אני יכול לשלם את זה, אבל יש דברים שצריך לתקן- -
יואל חסון
זה שאתה יכול לשלם זה לא אומר שזה צודק.
אמנון כהן
לא אמרתי שזה צודק. אני אומר עקרונית שאם אתה קורא את זה אתה לא מבין מה זה בכלל, זה דמי ניהול חשבון על נייר ערך הנסחר בבורסה, ולא יודעים מה זה. כששאלתי אמרו שזה דמי שמירה; שאלתי מה זה "דמי שמירה", ואמרו לי שזאת עמלה שקבעו פעם. זאת דוגמה אחת מתוך 300 סוגי עמלות שאנחנו לא יודעים מהן ועל מה גובים אותן.

המטרה שלנו היא לעודד תחרות כדי לפשט את המעבר מבנק לבנק. אולי המפקח הסדיר את זה לאחרונה במסגרת סל העמלות, אבל אנחנו רוצים לסגור את זה בחקיקה כי הנושא יכול להשתנות בהחלטה כזאת או אחרת. המעבר מבנק לבנק צריך להיות תוך יום אחד באמצעות טופס אחד כדי שהבנק יעבוד קשה כדי לשמור על הלקוח שלו; שיהיה לו כלי למעבר ישיר מבנק לבנק. מכיוון שיש לנו משק ריכוזי מאוד, ואין לנו שחקנים חדשים, מטרת ועדת בכר הייתה שייכנסו שחקנים חדשים. אבל כרגע השוק לא מאפשר כניסה של שחקנים חדשים כי כנראה לא כדאי לאחרים כלכלית להיכנס או השוק לא נותן לאחרים להיכנס, כי הבנקים הגדולים החזקים מרושתים במדינה, ויושבים טוב. טוב שיהיה כך, אני לא נגד זה, אבל כרגע אין מצב שמכל העולם ייכנס שחקן חדש לתחרות של הצרכן. לכן אנחנו צריכים למצוא מנגנון שימנע את הריכוזיות, ואזרחים יוכלו לעבור מבנק לבנק, במיוחד אם הם לא מרוצים בגלל הנושא הזה.


בנושא הפיקוח על העמלות אם השוק היה מתנהל לבד היה בסדר גמור. כרגע צריך מעורבות של מחוקק ולהגדיר איזה סוגי עמלות יהיו בפיקוח, איזה יהיו בתחרות ביניהם. מאוד חשוב להגדיר סוג עמלה באותו שם שהלקוח יידע שבשני בנקים יש עמלה זהה, כי היום על אותה פעולה כל בנק מחליט על שם אחר לאותו דבר.

אדוני היושב ראש, אנחנו צריכים להגדיר על מה אנחנו רוצים להתמקד בוועדת החקירה. כפי שציינת ביום שני, בעזרת השם, נקדם את הצעות החוק שלנו להכנה לקריאה ראשונה כדי שכולם יראו שאנחנו רציניים, וכשתגיע הצעת החוק של הממשלה אנחנו נשמש להם קטליזטור. משרד האוצר יכול לקבל, לבדוק ולבחון, אבל הצעת החוק שלנו חייבת לעבור בקריאה ראשונה, וכשתגיע הצעת החוק הממשלתית נתאחד כדי שייצא חוק אחד גדול וטוב לטווח המידי. לטווח הארוך צריך כמובן לתת את הדעת לדברים הללו.

אני הכנתי נייר על מה אנחנו רוצים שנקיים דיונים בוועדת החקירה כי גם את זה צריך לגמור מהר- -
היו”ר משה כחלון
יש נושאים שלא מופיעים כאן?
אמנון כהן
כרגע אני לא רוצה לפרט, אנחנו נשב על זה יחד. בגדול, לא צריכים למשוך את זה הרבה זמן. בתקשורת שמעתי שזה יימשך חצי שנה; זה הרבה זמן, אדוני היושב ראש. צריך לתחום את זה בחודשיים ולנסות לסיים את כל החקיקות האלה עד סיום המושב, כולל את ועדת החקירה הפרלמנטרית, שהכול יתבטא בהצעות החוק שייצאו מכאן.
היו”ר משה כחלון
תודה רבה. עקרונית, חבר הכנסת כהן, אנחנו מאוד מעונינים לחזק את בנק ישראל ואת המפקח על הבנקים. אבל זה תלוי גם בהצעת החוק שהם יגישו. אם זאת תהיה הצעת חוק טובה אנחנו נתמוך בה ונמשיך יחד, אחרת נצטרך לשבת ולדון גם בהצעת החוק שלהם. אבל נטיית לבנו היא לחזק אותם. זה התפקיד שלהם, ואני מסכים שזה לא התפקיד של המחוקק. הבנקים הם גופים מסחריים ועסקיים שצריכים להתנהל לפי כוחות השוק ולא ברגולציה- -
אמנון כהן
אמרת נכון, הם הביאו את זה על עצמם.
היו”ר משה כחלון
אני לא רוצה לחזור על זה פעם נוספת. חבר הכנסת דוד טל, בבקשה.
דוד טל
אדוני היושב ראש. אני רוצה להתייחס לדברים שדיבר עליהם אלי יונס לגבי כושר התחרות. בכל תחום כושר התחרות מהווה מרכיב מאוד רציני. אבל המשכת ואמרת שהבנק רוצה לשמור על הלקוחות שלו – אני לא חושב שזה כך, זאת הבעיה. דא עקא שהבנקים לא מתאמצים לשמור על הלקוחות שלהם מפני שהם לא יכולים לעזוב אותם. אם הם לא יכולים לעזוב אותם, אין להם מה לשמור, במילא הם סובבים סביבם- -
אלי יונס
אני אשמח להרחיב אחר כך בפרטים ולהביא מסמכים.
היו”ר משה כחלון
אתה אומר שהלקוחות לכודים.
דוד טל
נכון. יש לי בקושי אפשרות לעבור מבנק לבנק. ואם לא היה הקושי הזה הוא היה צריך לשמור עליי, אבל אין הקושי הזה- -
יואל חסון
זה תלוי מי הלקוח, כי ככל שהלקוח מבוקש בבנק, יש הבדל, זה לא כל לקוח.
דוד טל
מעבר לכך, אני רוצה לשאול מהי המשמעות שנגיד הבנק סטנלי פישר – שכולם כאן מעריכים את כושרו, את ידיעותיו ואת יכולתו – אומר שהוא לא יודע לקרוא את דף הבנק שלו. מה המשמעות של זה? סטנלי פישר בעל שם עולמי לא יכול. האם סוזן מאבן מנחם תדע לקרוא את הדף הזה? הרי זה א', ב'. אנחנו חייבים להגיע למצב שכל אחד מאזרחי ישראל יידע לקרוא את הדברים הבסיסיים ביותר – ולא. הם לא יודעים בגלל ריבוי העמלות הגדול הזה. לשם הגילוי הנאות ישבתי אתמול עם משה פרל, ודעותינו אינן מתחברות כמעט בשום מקום.

יש ההזדמנות אולי אחרונה – אבל אני לא רוצה להישמע דרמטי – להוריד את הלהבות של האש כדי שהבנקים יבואו עם ההצעה הכי רצינית בעולם כדי שנרגיש שמישהו עשה באמת עבודה. אומרים: "מודה ועוזב – ירוחם". יכול להיות שחטאנו בחטא הרצון להתעשר. בנק הוא ארגון מסחרי שצריך להתנהל; ורצוי ונכון לא להתערב בשיקולי ההתנהלות של הבנק. הצעת החוק הזאת אולי תצמצם את יכולת התמרון של הבנק, ואני בטוח שהיא לא הייתה באה לעולם, אבל זכיתם בזה. זכיתם ביושר. לאורך זמן אמרנו פעם אחר פעם ואתם פשוט התעלמתם; היה לכם נוח לומר שהכלבים ינבחו והשיירה תמשיך לעבור.


לכן ההצעה להקים ועדת חקירה היא הצעה נכונה. יחד עם זה צריך להבהיר שאנחנו לא מתכוונים להילחם ולא להעניש את הבנקים. אנחנו נבחן כל סעיף לגופו ובזהירות רבה, משום שאנחנו לא רוצים להיות בצד שאנחנו נמצאים בו עם הבעיה של הלקוחות, אבל אנחנו גם לא רוצים לראות שבנקים מאבדים את החוסן הפיננסי שלהם או מזדעזעים. אין לנו כוונה כזאת. נבחן את הדברים האלה בשום שכל ונעשה את האיזונים המתאימים בין האינטרסים של האזרח לבין האינטרסים של הבנק, וזה יהיה הדבר הנכון.
היו”ר משה כחלון
חבר הכנסת טל, בכל הזדמנות אנחנו מציינים, ואני מציין גם הפעם שהאיתנות הפיננסית של הבנקים היא אחד הדברים החשובים שגם הוועדה שמה לנגד עיניה. אין שום כוונה לפגוע בהם. אם ביוזמות שלנו יהיו דברים שיתברר שיש בהם פגיעה באיתנות הפיננסית של הבנקים, אנחנו נצטרך לוותר עליהם. חבר הכנסת רונית תירוש, בבקשה.
רונית תירוש
אני מסתכלת על המתווה המוצע של ועדת החקירה הפרלמנטרית, ואני מוצאת שהנושא הראשון, ניתוח מידת הריכוזיות והתחרות בשוק הבנקאות הישראלי, הוא אבן הבוחן של פעילות הוגנת והגונה של הבנקים עם ציבור הלקוחות.

ועדת הכלכלה חרתה תמיד על דגלה לסייע על הצרכן ולהגן עליו, וזה מה שצריך לעמוד לנגד עינינו כפי שציינת, ואנחנו צריכים להימנע או להלך על הגבול הדק שבין הרצון שלנו להגן על הצרכן, ומאידך לאפשר את חופש ההתנהלות של הבנקים עצמם, וזה לא יהיה קל. אני אומרת את זה מכיוון שאני רואה במתווה ירידה לפרטים, ויכול להיות שמטבעה של ועדת חקירה לרדת לפרטים, אבל יש לי קושי מסוים להיכנס לכל הפילוחים של רווחים מגורם כלשהו. צריך להתרכז בנושא התחרותיות; ככל שהנתונים יהיו שקופים, בהירים וידידותיים לסביבה כך שנוכל לקרוא אותם ולעשות לעצמנו את ההשוואות ואת השיקולים שלנו, וזה דבר ראשון שנדרש בעיניי- -
היו”ר משה כחלון
אבל אני חושב שמר יונס התכוון לתחרות בין הבנקים, לא בין העמלות. אני טועה?
אלי יונס
תחרות בין הבנקים היא תחרות בין עמלות.
היו”ר משה כחלון
אבל לא בין סוגי העמלות.
רונית תירוש
אבל תחרות בין הבנקים נגזרת דרך השיווק של הבנק לציבור הרחב; ואז ככל שיש לו יותר לקוחות הוא יותר רווחי בתחרות בין הבנקים האחרים. בעניין הזה יש בעיה משום שעד כה לא היה שום פיקוח על הבנקים בנושא השמירה על תחרותיות ומניעת פעילות של קבוצת ריכוז או קרטל וכדומה.


לא בכדי הגשתי הצעת חוק מאוד פשוטה שמטרתה לבטל החרגה. אני אקריא: "סעיף 39(1) לחוק הגנת הצרכן מ-1981 קובע כי הוראות החוק של הגנת הצרכן לא יחולו על שירות הניתן בידי תאגיד בנק". זאת אומרת הם מחריגים את הפיקוח על הבנקים בנושא הזה- -
היו”ר משה כחלון
זה גם לביטוח, לא?
רונית תירוש
לא, רק לבנק.
היו”ר משה כחלון
פסקה 2 מדברת על ביטוח.
רונית תירוש
אני פשוט העברתי את החוק הזה.
רונית תירוש
אז חבל שהעברת אותו עם ההחרגה של הבנקים- -
היו”ר משה כחלון
בכוחותיי הדלים לא הצלחתי להשפיע.
רונית תירוש
ב-2006 קמה הרשות לסחר הוגן במשרד התמ"ת. מאחר שבבנק ישראל יש ניגוד אינטרסים מובהק שמוטבע בעצם מהותו, משום שמחד הוא אחראי לוודא את היציבות הפיננסית-הכלכלית של הבנקים, ומצד שני אנחנו מצפים ממנו שיגן על הצרכן, והראיה היא שהוא לא הגן על הצרכן.ז זאת אומרת, עד האמירה האחרונה של סטנלי פישר הנגיד שהייתה מפתיעה וטובה זה לא מה שאפיין את הבנק. לכן חשבתי לתומי שנכון להפנות את זה לתמ"ת – לרונית קן מהרשות להגבלים עסקיים, שצריכה לבחון את הנקודה הפשוטה, לטעמי, ומאוד קלה לבדיקה שלא יתנהגו כקרטל או כקבוצת ריכוז, ואז אנחנו מסודרים. אם הנתונים שקופים לנו, והם לא מתנהגים כקרטל אז כל אזרח – גם סוזן – יכול לעשות את השיקולים שלו אם להיות בבנק הזה או בבנק אחר. אבל לא נוכל לרדת לרזולוציות של מספר העמלות ואם זה ראוי או לא. אני לא יודעת האם יש לנו סמכות לרדת לפרטים רבים כל-כך.
גלעד ארדן
אני מברך אותך ואת יוזם ועדת החקירה, חבר הכנסת פינס. לוועדה הזאת יהיה תפקיד חשוב ומרכזי בשינוי כל ענף הבנקאות במדינת ישראל שאנחנו שכל-כך חשוב לשנות את המבנה שלו. אני גם מברך על כך שהתהליך הזה מתקיים בהשתתפות נציגי הבנקים בדרגים השונים, וטוב שאנחנו רואים שבכל זאת למרות טענות שונות התהליך הזה מתנהל כאן, כי במדינות בולשביקיות התהליך הזה לא היה מתנהל; טוב שאנחנו מנהלים אותו בצורה דמוקרטית ופתוחה ושומעים ונשמע את כל הטענות והנימוקים שיש לבנקים.

מאז שהתחלנו לעסוק בנושא יש כל מיני האשמות כלפי חברי הכנסת, ויש שני טיעונים מרכזיים שהבנקים מעלים שהוועדה חייבת להתייחס אליהם: ידידי מנכ"ל איגוד הבנקים משה פרל הזכיר את הטענה הראשונה שהתשואה על ההון של הבנקים במדינת ישראל היא עדיין מאוד נמוכה לעומת בנקים בעולם המערבי. את התשובה לאמירה הזאת קיבלנו בשבועות האחרונים בעיתונים שבדקו והשוו גם את רמות השכר בבנקים השונים, ואני לא מדבר על הבכירים ביותר, אלא התפרסמו נתונים מאוד ברורים שהבנקים לא רק לא סתרו אותם, אלא אמרו שאולי הם באמת צריכים לבדוק את עצמם בנושא. אני מברך על כך שהבנקים יכולים לשלם טוב לעובדים שלהם, ושימשיכו בעזרת השם לעשות זאת, רק אנחנו צריכים לבדוק שזה לא יהיה על חשבון הציבור. כי אם השוואת רמות השכר הממוצע לאלה בעולם המערבי מראה שמערכת הבנקאות הישראלית משלמת רמות שכר בין הגבוהות ביותר בעולם המערבי, אבל יחד עם זאת היא משיתה, לטענתנו, את המימון של המשכורות האלה על משקי הבית, זה צריך להיפסק. הנקודה שאותי יותר מעסיקה מאשר הטענה הזאת שהיא קצת דמגוגית של התשואה על ההון היא הטענה שכל ם שחברי הכנסת מתבססים על נתונים – נתוני בנק ישראל ודוח פיין – שהעמלות במדינת ישראל גבוהות בכ-20% בממוצע ממדינות העולם המערבי, ונתוני הבנקים אומרים שכל הנתונים האלה הם קשקוש, הם לא נכונים- -
זאב נהרי
בדוח בנק ישראל מ-30 בינואר בעמוד 23 כתוב מפורשות שהעמלות בישראל הן גדולות מאלה בעולם המערבי.
גלעד ארדן
אני מדבר על דוח פיין הקודם. לכן הוועדה חייבת לחשוב בראש ובראשונה מהיכן אנחנו מתכוונים לשאוב את הנתונים שלנו. אם אנחנו נמשיך להתקשקש בין נתוני הבנקים לבין נתוני בנק ישראל, שאני סומך עליהם, יכול להיות שצריך לחשוב למצוא עוד ועדה או גורם מומחה אובייקטיבי שיכול לייעץ לוועדה בנושא הזה.

דבר אחרון. אני קראתי את המתווה, ואני מסכים כמעט עם כולו, אני חושב שהוא מעט רחב מדי כי אני לא חושב שיש לנו חברי הכנסת הכלים לבחון את 300 סוגי העמלות השונים ולהחליט לגבי כל אחד ואחד מהם, זאת תהיה עבודה אינסופית שעד שנצליח להביא בשורה לציבור ישכחו במה התחלנו. גם הצעת החוק של בנק ישראל לשינוי המבנה והעברת הסמכויות לפיקוח על הבנקים לבחון על-פי קריטריונים מסוימים ולפסול עמלות או להגביל את הגובה שלהן, אלה קריטריונים מספקים. לדעתי, אנחנו צריכים להתמקד קודם כל בעידוד התחרות ואיך למנוע חסמים במעבר בין בנקים. אף על פי ששמו של נושא הוועדה הזאת הוא עמלות הבנקים, זה שם שמדבר על הבעייתיות בשוק הבנקאות הישראלי. לדעתי, הוועדה צריכה להתמקד ברעיונות לחקיקה או לסמכויות שונות שיאפשרו להגביר את התחרות בין הבנקים השונים.
יעקב כהן
כולם חשים את האווירה שיש בציבור נגד הבנקים. האווירה היא לא בריאה, זאת המציאות. זה גלגל שלג שהתגלגל, וחבל שהתחיל. זה התחיל מהייקור האחרון, אבל כרגע זאת מציאות. לכן גם טובת הבנקים היא לחפש פתרונות כי חייב לבוא שינוי ביחסים ובמצב. שמעתי מנהל בנק אומר שמזמינים כאלה צ'קים, וזה לא רציני. הבנקים חייבים לבוא עם יוזמה, לרכז ולצמצם את כל העמלות. בעברית זולה אומרים על העמלות האלה "מעצבנות". אף אחד לא ידוע במה מדובר.

באף סקטור אין מצב שיש עמלות על כל הדבר. חסד עשה אתנו הבורא שעגבניות קונים אצל הירקן או במקביל בסופרמרקט, ולא בבנקים. מה היה קורה אם היינו קונים עגבניות בבנקים? קילו עגבניות היה עולה 100-50 ₪. הבנק שקונה את העגבנייה בשוק בשני שקל היה מוכר אותה ב-20 שקל, כי הוא לא עובד על מתח רווחים נמוך. שנית, הוא נותן שקית ניילון, אז הייתה עמלת שקית; אחר-כך הוא שוקל – אז הייתה עמלת שקילה; אחר כך הוא נותן קרטון ואורז הכול יחד – עמלת אריזה. כל שירות עולה כסף, וזה מגיע לבנק; אחר-כך הוא היה עורך חשבון – עמלת עריכת מסמכים- -
היו”ר משה כחלון
חבר הכנסת כהן, זאת עגבנייה מהדיון הקודם?
יעקב כהן
כן.

וחוץ מזה, למה שלא ייקח עמלת הקצאת אשראי כי הוא שומר לי עגבניות, וזה יותר מאשר לשמור שקלים בכספת, כי שקלים בכספת לא מתקלקלים ועגבנייה מחר לא שווה כבר. ואם אני לא אבוא? אז ברור שהבנק צריך לגבות עמלת הקצאת אשראי על כך שהוא שומר לי את העגבניות; אם הייתי משלם לו במזומן, אז עמלת הפקדת מזומנים. כך שבממוצע היה עולה כמעט 100 שקל קילו עגבניות. והכול בצדק – כל דבר זאת עמלה. יש עוד אנשים שנותנים שירות לאזרחי ישראל, הבנקים הם לא היחידים. כשאני קונה ארון זה כולל את הדלתות, את הברגים, את ההרכבה ואת הליטוש. גם תנובה שנותנת סחורה למכולת היא נותנת לו מסמכים, והיא לא מבקשת הערכת מסמכים. אתם חייבים להצטמצם ולהתרכז כי זה לטובת כולם.

שלא תהיה לכם הרגשה שהוועדה הזאת מחפשת לערוף ראשים. אנחנו שליחי ציבור, ואנחנו מבטאים את רצון העם. כמו-כן זאת ועדה עם שיניים. ייאמר לזכותו של היושב ראש שרצה שיבואו לוועדה כי יכול להיות שאם הייתה קמה ועדת חקירה במקום אחר זאת הייתה ועדה בלי שיניים. לנו יש שיניים, ואנחנו יכולים לחוקק- -


לכן תחשבו ביניכם, לא בטוח שתפסידו. הבנקים לא במצב רע. יכול להיות שצריך לשקול שצריך לקחת מכל לקוח משק בית מחיר סמלי שכולל הכול. אדם שנרשם למכון כושר משלם גם על מקלחת, ולא משלם על כל מכשיר בנפרד – משלמים דמי מנוי חודשי ומקבל הכול. לכן אני מציע להצטמצם ולשפר את האווירה, וזה יהיה לטובת כולם.
רות פלאטו
אני נציגת האקדמיה, ראש המרכז לדיני בנקאות במכללה האקדמית נתניה. התבקשנו להתייחס למתווה, לכן אני לא אעיר הערות לגופו של עניין ולא אגיב לחלק מהדברים שנאמרו כאן.

המתווה מעניין ומורכב מאוד. אני מסכימה שלא צריך לרדת לפרטי פרטים, ויחד עם זה צריך להתייחס למספר נקודות ולתת את הדעת: קודם כל שם הוועדה הוא "ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים, והנושאים השונים מתייחסים לעמלות הבנקים באופן גורף. כולנו מסכימים שראוי להתייחס רק למגזר משקי הבית- -
אופיר פינס-פז
לא.
רות פלאטו
אז תקן אותי אם אני טועה.
היו”ר משה כחלון
מנכ"ל האיגוד הציע- - -
רות פלאטו
אם כך, ההערה הזאת מראה עד כמה הנקודה הזאת חשובה. מהמתווה הזה לא ברור האם תיבדקנה כלל העמלות הבנקאיות או תהיה התמקדות רק במשקי הבית. בהנחה שתהיה התמקדות רק במשקי הבית הפרמטרים השונים יצטרכו להיבדק רק בהשלכה למשקי הבית, כמו בסעיף א(3) למשל, ואולי גם ב-א(1) אפשר למדוד מדד ריכוזיות רק לגבי משקי הבית.

זאת נקודה ראשונה שלדעתי לא מספיק ברורה במתווה. לבד מזאת אני מסכימה להערה שהוועדה לא תוכל להיכנס לפרטי פרטים ולבדוק כל עמלה. אבל הוועדה חייבת לתת דעתה למספר פרמטרים: התייחסות למהות העמלות - מבנה של סל עמלות מול עמלות פרטניות; למשל, עמלות שנגבות על שירות אמיתי מול עמלות כלליות, כמו "עמלת השורה", "עמלת עריכת מסמכים" – עמלות שלא ניתנות פר-שרות.

יש לתת את הדעת לכמות העמלות גם אם הוועדה לא תבדוק כל עמלה.

נושא נוסף הוא סכום העמלות, כולל נושא עדכון הסכום; נושא מהותי ביותר הוא אופן הפיקוח על סוג העמלות, מהות העמלות והסכומים – מי יהיה הגוף המפקח, איך יתבצע הפיקוח, מה תהיינה הסנקציות – לכל זה אין התייחסות. יכול להיות שבהצעות החוק יש התייחסויות, אבל חשוב שגם בוועדת החקירה הפרלמנטרית תיתן את הדעת לדברים האלה.

דבר נוסף שיש לזכור הוא נושא של גילוי נאות ושקיפות, יכולת השוואה בין העמלות השונות, שימוש במונחים זהים ובמדדים אחידים והנגשת המידע לציבור. היום בחקיקה השונה קיימים מספר דברי חוק ברמות השונות שמתייחסים לגילוי נאות בתחום העמלות. במסגרת הזאת צריך לעשות רביזיה ולראות אם נושא הגילוי הנאות כפי שהוא מוסדר היום הוא מספק, והשאלה היא האם לא ראוי לאחד את הדינים ולטפל גם בעניין הזה.
רונן רגב
אני מעמותת אמון הציבור. העמותה מברכת על הקמת הוועדה ועל מעורבותה של ועדת הכלכלה בנושא הזה. אני מתנצל בשם גלית שנבצר ממנה להגיע למעמד החשוב הזה. נאמר פה מספיק על החשיבות ועל הרלוונטיות, אני אתמקד בנושאים ששווה לתת עליהם את הדעת.

אנחנו מסכימים גם עם הגישה של המפקח על הבנקים שכפי הנראה משתקפת מיוזמת החקיקה שלו, שהמוקד צריך להיות יצירת מציאות של תחרות אמיתית שבה הלקוח יוכל להשוות ולעשות "שופינג" ולמצוא את המוצר ואת השירות הכדאי ביותר בעבורו. נושא עמלות הבנקים הוא נקודת מפתח לא רק בגלל הסכומים שגובים מהלקוחות הפרטיים במסגרת עמלות, אלא גם בגלל מעטה הערפול שהעמלות יוצרות על כל השירותים הבנקאיים; זה אולי נזק חמור לא פחות מעצם הסכום שגובים במסגרת העמלות – העובדה שאנחנו נכנעים מראש ומוותרים על היכולת להשוות ולבקר.


נושאים שחשוב לתת עליהם את הדעת במתווה: בתחום התחרות – לא רק להתייחס לכניסה של בנקים חדשים, לרבות בנקים וירטואליים, אלא להתייחס לנושא של הקשר בין שוק כרטיסי האשראי לתחום חשבונות עובר-ושבו ופוטנציאל התחרות שיכול להיות לאמצעי התשלום האלה, אבל בפועל לא קיים כמעט בישראל.

נושא נוסף שנוגע לחסמי מעבר בין לקוחות מבנק לבנק הוא בתחום נתוני האשראי שמבדיקות ראשוניות ש"אמון הציבור" ערך נמצא שיש הרבה מאוד בעיות עם שוק נתוני האשראי שמונעות תחרות אמיתית כיום בין שחקנים שיש להם המידע על הלקוח לבין אלו שאין להם. אנחנו אוספים מידע ונעמיד אותו לרשות הוועדה. ועדת מומחים התחילה כבר לקיים את פעילותה, כולל בדיקת השוואות בינלאומיות, ואנחנו נעמיד את כל הייעוץ לרשות ועדת החקירה.

נושא נוסף שחשוב להתייחס אליו נוסף לשקיפות מערכת העמלות ללקוחות הבנקאיים מורכב משלוש נקודות: ראשית, שווה לעשות גם בעניין הזה השוואה בינלאומית לראות את שקיפות המערכת של השירותים הבנקאיים בארץ לעומת העולם. מבדיקות שערכנו נמצא שהערפול בארץ כל-כך גדול שאפילו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתקשה לקבל בסקריה מידע מהציבור על שירותים בנקאיים, וזה לא מוצא ביטוי כל-כך קיצוני במדינות אחרות, לפחות לפי הבדיקה שלנו. לכן כדאי לבסס את המודל של שקיפות בארץ על מודלים קיימים בעולם. בעניין הזה צריך להתייחס לשני היבטים נפרדים: ראשית, הדיווח על העלויות שנגרמו לי בפועל מהשירותים שצרכתי; היבט אחר – יכולת ההשוואה במסגרת "שופינג". בתחום השירותים הבנקאיים בישראל קיים מקטע שיש עליו תחרות הרבה יותר משמעותית – תחום המשכנתאות. זאת משום שהציבור עושה "שופינג", ויש לו האפשרות לעשות את זה. זאת אומרת, אפשר לייצר תחרות שתועיל לציבור. אנחנו מברכים על פעילות הוועדה בנושא הזה.
היו”ר משה כחלון
תודה רבה. אתם ארגנתם עצומה לפני כמה חודשים.
רונן רגב
בהחלט. התחלנו לארגן קבוצת לחץ צרכנית שיש בה כיום כ-26 אלף איש. ועדת הבנקאות שאנחנו הקמנו תייצר את הפרמטרים למשא ומתן מול הבנקים כדי שבמקביל לעבודה הרגולטורית נוכל כבר לייצר תחרות יותר משמעותית בין הבנקים על משקי הבית.
אילנה תמיר
חלק גדול מהדברים שנאמרו כאן בעצם נעשו וקיימים. יש הרגשה שאנשים מדברים על דברים שכבר נעשו. לא כל-כך אוהבים לשמוע את הבנקים, והתדמית שלנו יוצאת נפסדת. נתחיל מהדבר הכי בסיסי: הדמיון המפליא בין העמלות כדי ליצור אפשרות להשוואה בין הבנקים. נכון שיש להשוות בין הרבה מאוד עמלות, אבל ההשוואה קיימת. בנק ישראל עצמו קטלג את העמלות: פרק אחד הוא עמלות שנוגעות לניהול חשבון הצ'קים; פרק 2 – התקשורת האלקטרונית- -
יעקב כהן
קודם היו 3,000 ועכשיו 300?
אילנה תמיר
אין 3,000 עמלות.
יעקב כהן
יש 300. זה אומר שאם צמצמו אז קודם היו 3,000?
אילנה תמיר
לא אמרתי שצמצמו. אמרתי שעמלת העגבניות היא זהה בכל בנק ונותנת את אותו שירות. במועדון הכושר שלנו נכללת גם המגבת וגם המקלחת באותו מחיר- -
יעקב כהן
מה כולל- - -
אילנה תמיר
אני אתן לך דוגמה למועדון הכושר הפרטי שלנו. נעשתה פה עבודה נפלאה של ועדת הכלכלה; יצא סל עמלות שבסופו של תהליך המשמעות שלו היא שכמעט כל משקי הבית בישראל משלמים על דמי ניהול- -
היו”ר משה כחלון
כמה עמלות כלולות בסל הזה?
אילנה תמיר
אני אגיד בדיוק.
היו”ר משה כחלון
את הסטת את הדיון מפרוצדורה למהות, אז עכשיו את תעני לי – כמה עמלות כלולות בסל הזה?
אילנה תמיר
אני אומר לך: חיובים על פי האשרה; משיכת מזומנים באמצעות מכשיר אוטומטי; משיכת צ'ק מחשבון לקוח; הפקדת צ'ק בחשבון לקוח; זיכוי באמצעות מסלקה אוטומטית- -
היו”ר משה כחלון
כמה, במשפט? שש עמלות?
אילנה תמיר
כן, אני אומרת לך את הרשימה.
היו”ר משה כחלון
המנכ"ל אמר לי שיש שש.
אילנה תמיר
- - חיוב של חברת כרטיסי האשראי והפקדת מזומנים עד 1,000 שקל. על כל הפעולות האלה יחד- -
היו”ר משה כחלון
שש עמלות.
אילנה תמיר
אני ספרתי שמונה.
היו”ר משה כחלון
אנחנו מדברים פה על 350 עמלות, אז את אומרת שנמצא פתרון, וכאילו מייתרים את הדיון. שש עמלות או שמונה עמלות זה אפס קצהָ של הבעיה. אני יכול לתת לך רשימה של סוגי עמלות שאני זוכר שהם בכלל מספר- - - למשקי הבית. אני מבקש ממך לחזור לפרוצדורה. יש לך הנושא של המתווה.
אילנה תמיר
העמלות היום בגלל הוראות בנק ישראל, לפי נוהל בנקאי תקין – שהוא אמנם לא חוק, אך מחייב כמו חוק – מכניס סדר בכל העמלות. עמלה שמספרה 1.3.1 או 4.2.2 היא זהה בכל הבנקים. זאת אומרת הקטלוג כבר קיים, המספר קיים; הדמיון המפליא הוא זהות השמות שבא לבנקים, לפי הנחיית בנק ישראל.
יעקב כהן
למה צריך לקחת כסף על זה?
דוד טל
אדם סביר יוכל לעשות את ההשוואה? לא. לכן אולי הוועדה תבקש מבנק ישראל לשנות - - -זה לא רק אתם פה. טוב הייתם עושים אם הייתם מקדימים את בנק ישראל והייתם מתעלים מעל כל מיני- -
היו”ר משה כחלון
אתה מנסה לרמוז, חבר הכנסת טל, שהיה להם נוח לנצל את זה?
דוד טל
זה אתה אמרת. הבטחתי לעצמי שהיום אני כועס.
אילנה תמיר
אני רק רוצה לשלוף דוגמה אחת שחבר הכנסת אמנון כהן דיבר עליה. הוא אמר: "מה זה דמי ניהול ניירות ערך ודמי משמרת". אני בוחרת בזה כדוגמה משום שזאת עמלה מאוד שכיחה. כל אדם שיש לו פיקדון ניירות ערך בבנק משלם דמי ניהול. "דמי שמירה" – אין דבר כזה, זאת העגה. הבנק לא שומר על כלום- -
דוד טל
פעם הוא שמר לי את המניות של בנק פועלים בתוספת, היום הוא שומר את זה בשורה במחשב.
אילנה תמיר
אין שמירה. המסחר הוא paper-less.
יעקב כהן
- - -
אבשלום וילן
מה את מציעה?
אילנה תמיר
תן לי רק לסיים את הדוגמה, בלי הערת ביניים.
אבשלום וילן
המשל צריך להגיע לנמשל- -
היו”ר משה כחלון
חבר הכנסת וילן, אתה ידוע כאדם סבלני. עד כדי כך גם אותך הרגיזו?
אבשלום וילן
אני לא מצליח להבין את התזה, זאת הנקודה.
אילנה תמיר
זה לא דמי שמירה כי לא שומרים על כלום. זה דמי ניהול. ניהול פיקדון ניירות ערך בצורה הכי פשוטה הוא שלקוח שיש לו כרטיס פלסטי והוא מגהץ אותו ורואה את שווי פיקדון ניירות הערך שלו מאתמול, ורואה כמה שווה מניית טבע או מניית אל-על או בנק לאומי – אם הוא מחזיק במניית בנק לאומי – הוראת שווי התיק. הוא יכול לגהץ שוב מחר ופתאום הוא רואה שהמחירים השתנו. אותו ניהול של פיקדון ניירות ערך לא רק נותן לך את השווי מדי יום, הוא אומר לך, אם אתה מחזיק איגרת חוב ממשלתית- -
היו”ר משה כחלון
הדברים ברורים, אבל לא ענית על השאלה. שואל חבר הכנסת אמנון כהן מדוע כתוב במסמך "דמי שמירה".
אילנה תמיר
לא, דמי ניהול. לא שמעת, הוא אמר "דמי ניהול", והוא ניגש לפקידה- -
גלעד ארדן
אבל מה זה משנה? אם זה היה נייר ערך, נייר הערך שוכב עכשיו. הוא מסתכל על הנכס שלו- - -
אילנה תמיר
הוא מודיע לך על תשלום ריבית, מודיע לך על תשלום - - -מהלך ניירות ערך בערב של הבנק זה אחד ממהלכי המיכון הטובים ביותר של המערכת כדי שאתה תוכל לראות כל בוקר את שווי החשבון שלך – אם מגיע לך דיבידנדים, אם היה לך פיצול בנייר- -
היו”ר משה כחלון
תודה רבה, עד כאן. אני מבין שהמתווה הוא לבטל את הדיון.
אילנה תמיר
לא.
היו”ר משה כחלון
אז מה את מציעה למתווה?
אילנה תמיר
ניסיתי לומר שזאת עמלה מיותרת. אני מסבירה מה עומד מאחורי העמלה הזאת, ומה העלויות שלה, שהם על-פי רוב.
יואל חסון
שמעתי את גברת תמיר עכשיו, ומכיוון שאנחנו מגודרים ועדת חקירה פרלמנטרית אני אתייחס לחוסר הסבלנות שהיה כאן. אנחנו נצטרך להקשיב לנציגי הבנקים, לנציגי אמון הציבור ולכל הנציגים שיהיו כאן בהקשבה רבה. נכון שאלה דברים שאנחנו חיים אותם; חיים את דפי החשבון, חיים את השכנים, את החברים ואת העיתונות, וכל מה שמדובר על נושא העמלות והתדמית שיש לזה. ראוי שבוועדה נהיה קצת יותר פתוחים. זה הרי דיון מאוד מורכב, יהיה קשה להסביר כל עמלה, וזאת גם אחת הסיבות שהגענו לזה. אבל אני רוצה להקשיב ולשמוע, ואני מבקש שיינתן הזמן כדי שנוכל להקשיב לתשובות ולקבל את התשובות של כל הצדדים כדי שנקבל את ההכרעות הנכונות.


אני רוצה לחזק את דבריו של חבר הכנסת ארדן בעניין האובייקטיביות של הנתונים. זאת נקודה שהמערכת שלנו – יושב ראש הוועדה, מנהלת הוועדה וכולם – נצטרך לראות מהיכן אנחנו מקבלים נתונים שיהיו באמת אובייקטיביים כדי שנוכל להתמודד אתם. לדוגמה, בדיון שהיה אתמול בוועדת החינוך על אי ניצול כספים תקציביים במשרד החינוך. כל הדיון עסק בכך שמערכת הענק של משרד החינוך התכחשה לנתונים שהיא עצמה הגישה. רק על זה היה ויכוח אם הנתונים נכונים או לא. אנחנו יכולים בסוף ליפול לסד הזה של ויכוחים בנושאים האלה שיביאו אותנו לאין מוצא. לכן אני מבקש להקפיד שהנתונים שאנחנו מקבלים- -
היו”ר משה כחלון
לרשות הוועדה עומד מרכז המחקר של הכנסת שאפשר לסמוך עליו.
יואל חסון
אני סומך עליו לגמרי.
לאה ורון
הוא משתף פעולה אתנו, והוא גם ישתף בהמשך.
יואל חסון
חשוב להגיע למצב שבוועדה אנחנו מתייחסים למסחר הוגן, ובסופו של דבר זאת מערכת מסחרית. גם אדם שמקבל שירות מבין שהוא צריך לשלם בעבור השירות, וצריך להגיע למצב שיהיה פה מסחר הוגן, ואדם יידע שכשהוא מקבל שירות הוא משלם עליו מחיר הגון, והוא גם יודע על מה הוא משלם. לזה צריך לשאוף. אי-אפשר להגיע למצב שאנחנו חושבים שמדובר במערכת פילנטרופית, כי זה לא. בסופו של דבר זה עסק מסחרי- -
דוד טל
גם מסחר צריך להיות הוגן והגון.
יואל חסון
זה בדיוק מה שאני אומר. אפשר לתת דוגמות של קשרי מסחר, כמו חברות סלולריות, שבהם אנשים משלמים הרבה יותר כסף, אבל הם יודעים על מה הם משלמים, והם יודעים שהם יכולים.

לסיום, בעניין ההתייחסות לחופש הבחירה של הלקוח ושל האזרח בניידות בין בנק לבנק. במשק הישראלי לקוח יכול לבוא לאן שהוא רוצה בלי בעיה ובלי מניעה. בנושא הבנקים הלקוח מוכן לשלם עוד כסף רק כדי לא לעבור את הכאב ראש הזה בלהתנייד. מישהו אמר נכון שבבנקים למשכנתאות יש חופשיות בנושא הזה, והבנקים שם נכנסו לחשיבה של תחרות בריאה שמביאה תועלת גם לבנקים.
היו”ר משה כחלון
זה מופיע במתווה. תודה. חבר הכנסת וילן, בבקשה.
אבשלום וילן
אני מברך את חבר הכנסת אופיר פינס על הקמת הוועדה. אני רוצה להעיר על מתווה העבודה כי זה הדבר המהותי, ועל זה הדיון הראשון. הציפייה שלי היא שבסופו של תהליך הדיונים כאן לא נצטרך שום חקיקה; נגיע להבנות כאלה שהדברים יהיו ברורים ומוגדרים לא לשנה או שנתיים, אלא לעשור הקרוב של כללי התנהגות נאותים במערכת הפיננסית הישראלית, מה מותר ומה אסור. אני לא אוהב שמחוקק מתערב בפעילות עסקית פיננסית. ציינה כאן גברת תמיר את חשיבות הפעילות של ועדת הכלכלה בכנסת הקודמת בעניין העמלות. איזה קרבות היו לנו אז? ומי שחושב שהגענו בסוף לפשרות שהיו פרי דיון, בזה סיימנו? טרטרו את היושב ראש הקודם, השר שמחון, חזור וטרטר, בצורה שמזכירה בזאר מזרח תיכוני ולא מערכת בנקאית מתקדמת- -
קריאה
זאת לא המערכת טרטרה אותו.
קריאה
תפנה לממונה על ההגבלים.
דוד טל
גם בגלל אי הסכמה בין הבנקים טרטרה אותו.
קריאה
לא נכון.
קריאות
- - -
אילנה תמיר
חבר הכנסת טל, זה לא נכון.
דוד טל
אני ישבתי בכל הדיונים בוועדה הזאת.
אבשלום וילן
זה בכלל לא משנה. אני בודק את מבחן התוצאה. זה לא שכל האזרחים אוהבים לשנוא את הבנקים – זה נכון, אבל זה בשוליים. קודם כל אני מברך את מר פרל על תפקידו החדש. אתה בא מתחום העיתונות והתקשורת, ואני מציע לך קודם כל להוביל שורת מהלכים נבונים מבחינתכם כדי שהדיאלוג הרציני אכן יתקיים. אני משבח את אלי יונס ואז איתן רף שהגיעו לפה וכיבדו את הוועדה. אני לא רואה את ראשי מערכת בנק הפועלים- -
איתן רף
סליחה, הם בחו"ל.
אבשלום וילן
האם קיבלת מכתב ממר נחמה שהוא מתנצל שהוא בחו"ל, ולא יכול להגיע, והוא יגיע לדיונים הבאים?
היו”ר משה כחלון
אנחנו עברנו את זה.
איתן רף
גליה מאור בחו"ל, צביקה זיו בחו"ל- -
אבשלום וילן
האם קיבלת מכתב ממר צביקה זיו שהוא לא יכול להגיע?
קריאות
- - -
אבשלום וילן
מי כמוך יודע, שאתה תשב מול "סיטי בנק" בניו-יורק, ועם כל הכבוד לסמנכ"ל- - -
קריאות
- - -
אבשלום וילן
אני יודע בדיוק על מה אני מדבר.
איתן רף
אני לא רוצה שתיווצר תחושה שהמערכת הבנקאית מזלזלת בוועדה. זה לא נכון.
דוד טל
על-פי העבר זה נכון. על-פי העבר פעם אחר פעם- - -
איתן רף
בדיונים של ועדת בכר הגענו לכל הדיונים.
קריאות
- - -
אבשלום וילן
אני לא יודע מה יהיה, בואו נראה מה יהיה מחר. אני מצפה שראשי המערכת וסגניהם יכבדו את הדיונים.

התהליך שצויר פה הוא נכון, כתבת המון נקודות. אבל אני הייתי מתמקד בשלוש או ארבע בלבד: קודם כל, מדדי הריכוזיות זה חלק גדול מהבעיה; תחרות הזכירו. שנית, הנקודה המרכזית ביותר שהיא מקור הבעיה וצריך לטפל בה היא מדוע בישראל 75% מההכנסות של המערכת הבנקאית בישראל מגיעות מתוך משקי הבית, ו-25% מעסקים. מדוע בעולם הגדול המספרים כמעט הפוכים.
אילנה תמיר
לא נכון.
היו”ר משה כחלון
גם עם הנתונים שלך לא הסכימו- -
אבשלום וילן
כשטענתי את זה לפני שנתיים בדיונים אמרתם שזה לא נכון. אמר את זה אחר-כך נגיד הבנק סטנלי פישר, שהוא כלכלן קצת יותר גדול ממני, וגם אמרתם שזה לא נכון. כאשר אמרנו על עמלות אמרתם "לא נכון". אני בירכתי את סטנלי פישר, למדתי כלכלה מהספרים שלו, עליהם נבחנתי. אתם טוענים שלא, תתכבדו להגיע לדיוני הוועדה, נציג את המספר הזה. יש בעיה של רווחיות נמוכה של המערכת הבנקאית יחסית לעולם. אבל מכיוון שהם נבחנים במבחן הרווחיות הם הולכים בדרך כלל בדרך הפתרונות הקלים. יש בעיה שכל הכוחות הגדולים שלכם זה אולי 20-30 איש, והמערכת מאוד ממורכזת ולא מבוזרת. יש הרבה בעיות. בואו נתמודד אתם. עקרונית אני לא חושב שהאזרח הקטן איננו פרה חולבת- -
היו”ר משה כחלון
אין "אזרח קטן", כולם גדולים.
אילנה תמיר
- - - 30 שקל בחודש.
אבשלום וילן
- - אנחנו צריכים להתרכז ולטפל בנושאים האלה גם אם זה ייקח יותר מ-6 חודשים, אבל לא נגיע למצב שכל שנתיים יהיה פה דיון. אני חשבתי שאני בא מתון, תראה איזו סערת רגשות עוררתי אצל עמיתיי הבנקאים.
איתן רף
אני רוצה להגיב בהערה קצרה. 24%-25% מהרווחיות שלנו באים ממשקי בית. לכן נבוא, ננמק ונסביר- -
היו”ר משה כחלון
תודה רבה. הממונה על ההגבלים העסקיים, הגברת רונית קן, בבקשה. בעוד זמן קצר נסכם, ובפעם הבאה זכות הדיבור הראשונה למשה פרל.
רונית קן
רבות דובר גם כאן וגם בפורומים רבים אחרים, וחשוב שידובר גם בעתיד על חשיבותה של התחרות בתחום הבנקאות. יש כמה גורמים חשובים מאוד לתרומה ולהגברת התחרות. להצעה שהציג בכותרות בנק ישראל יש חשיבות רבה; יש חשיבות רבה להבנתו של הצרכן על מה הוא משלם, כמה הוא משלם, והיכולת שלו להשוות מחירים – אלה אחד הדברים הבסיסיים ביותר ביכולת ובפריבילגיה שניתנה לצרכן לבחור, וחשיבותם רבה. באשר לאפשרות לצרכן לבחור נשאלת גם השאלה – ולפעמים נדמה לי שיש גם מחסור במידע יותר מאשר בעיה – בעניין יכולת ובקלות המעבר של הצרכן.

בנק ישראל ורשות ההגבלים העסקיים עשו פעילות רחבה שבאה לידי מימוש בתחילת השנה שעברה באשר לאפשרות למעבר לצרכנים בחתימה בודדת מבנק לבנק. זאת אומרת שיש קושי במידע ובהבנה, ויש כמובן קושי ביכולת ההשוואה של הצרכן בתחום סל העמלות וביכולת להשוות בין העמלות השונות כפי שיכולות להופיע לו בבנקים שונים – כל אחד ועלויותיו.

יש גם פערים בתחום המבנה הרגולטורי, ויש שאלות בתחום זה, וזה אולי מה שהתייחסו אליו אחדים באשר לטווח הארוך.

יש חשיבות רבה ליכולת של הצרכן לעבור, אבל בתוך מבנה בנקים נתונים; יש חשיבות רבה גם לבחון את האפשרויות והדרכים לפתיחה וכניסה של בנקים נוספים. בנק ישראל, מן הסתם, הוא המומחה בנושא הזה; יש לו עמדותיו ותפיסותיו, והוא אחראי ליציבות הבנקים, ויש חשיבות רבה לנושא. יחד עם זאת, הסרת חסמי הכניסה או הנמכתם בפני מתחרים עתידיים נוספים, יש לה חשיבות רבה מאוד, ומן הראוי שהוועדה תיתן עליה את תשומת הלב הראויה.
גלעד ארדן
כיצד משרדך פעל או מתכוון לפעול למניעת תיאום בין הבנקים? אפילו בדרגים הנמוכים.
היו”ר משה כחלון
בדיון הבא הבמה תהיה של הגברת רונית קן. נעסוק בנושא הריכוזיות. אלון בירון, בבקשה.
אלון בירון
אני סמנכ"ל מרכנתיל. אני מציע להוסיף עוד נושא אחד למבנה כי אנחנו מסתכלים על צד אחד של המטבע. כדי להבין איך הבנקים מתנהגים צריך להסתכל על הצרכן שלו ועל הרגלי הצריכה. מן הראוי שנעזור לכם להבין מול מי אנחנו עומדים; מהם הרגלי הצריכה של הלקוחות שלנו, איזה שירותים הם צורכים, כמה הם צורכים אותם – כדי שתוכלו להבין איך הבנקים מתנהגים. זה מתקשר לשאלה שאתה שאלת שהיא מאוד נכונה: כמה עמלות יש בסל. אותם 6 או 8 עמלות הן בערך 90% מהצריכה הקמעונאית- -
היו”ר משה כחלון
על זה הוויכוח, אם זה נכון או לא.
אלון בירון
זה אולי חלק מהוויכוח, אבל הנתונים די ברורים. אתה אמרת נכון, זאת רק טיפה בְים כמות העמלות, ומבחינת הצרכן הקמעונאי זה העיקר, ומן הראוי שנתרכז בדברים האלה- -
דוד טל
אז אין בעיה לוותר על 10% הנותרים.
אלי יונס
אני מבקש לשמור לי את הזכות בדיונים הבאים להביא נתונים נוספים, עבודות מחקר שנעשו וגם להציע הצעות קונקרטיות בתחום התחרותיות.

הייתי רוצה להקריא מתוך עבודה שעשתה יחידת המפקח על הבנקים בבנק ישראל – סוגיות בבנקאות מיוני 2001. העבודה נעשתה בידי עמי ברנע, יעקב פרוש והילה קונפורטי. הנושא: "סוגיות המבנה האופטימלי של מערכת הבנקאות בישראל": "מבחינת השפעתו של השינוי במבנה הנוכחי על רווחת הציבור נמצא, כי הגדלת החלק של הבנקים הבינוניים במערכת על חשבון חלקם של הבנקים הגדולים והקטנים תעלה את רווחת הציבור". בסיכום הם אומרים את הדברים הבאים: "משיקולים של רווחת הציבור רצוי להגדיל את משקלה של קבוצת הבנקים הבינוניים על חשבון קבוצות הבנקים הקטנים והגדולים, כך שתיווצר מערכת הומוגנית יותר מבחינת גודל הבנקים".
דוד טל
כבר בדיון הקודם אימצנו את זה כשהצעת לנו את הדבר הזה.
משה פרל
העסק התלהט בדיוק כשהגענו לדיונים, ויכול להיות שבניסיון נואש למצוא את אותו גורם אובייקטיבי כדאי לצלול לתוך החומרים שקיימים כבר בבנק ישראל – אני לא מתכוון לנתונים של אלי – באשר לנתונים האבסולוטיים שחבר הכנסת ארדן הטיל בהם סוג של ספק.


מילת השלמה לחבר הכנסת יעקב כהן: במחיר על העגבנייה שאתה קונה בסופרמרקט שילמת כבר את כל העמלות. זה בדיוק מה שהתכוונתי ברמה העקרונית כשדיברתי על קונספציית "הכול כלול" שהישראלים אוהבים לעשות אותה במלון בתורכיה לבין תשלום לפי צריכה. כאשר ילדיי היו קטנים והייתי קונה קילו עגבניות, הייתי לוקח 10 שקיות ניילון כדי לעטוף את החיתולים של הילדים. אתה, שעמדת מאחוריי בתור ולקחת רק אחת, שילמת וסִבסדת את שקיות הניילון האלה. השיטה שאתה מציע לאגד הכול למחיר אחד בין אם זה במכון כושר, בקניית עגבנייה או בבנק, תגרום לכך שאנשים ישלמו על השירותים של האחר. איפה נקודת שיווי המשקל בתשלום על כל צריכה – על שקית לחוד, על התור לחוד- -
יעקב כהן
הבנק לוקח ריבית גבוהה לא פחות מאשר הרווח של הירקן על העגבנייה.
גלעד ארדן
- - - המלונות בתורכיה יותר זולים מהמלונות בישראל. זה אומר ש"הכול כלול" לא בהכרח מייקר, אפילו אם אתה מסבסד מישהו אחר.
משה פרל
חבר הכנסת ארדן, אפשר לקבוע שלקוח בנק בישראל משלם איקס שקלים ועושה כל מה שהוא רוצה- -
גלעד ארדן
אולי - - - תוכלו לסכן הרבה אנשים שהתפקיד שלהם הוא לנהל את כל גביית העמלות, אז תוכלו להוזיל את השירות - - -
שלומי דגן
אני מהמועצה לצרכנות. נוצר רושם שנציגי הבנק מציפים אותנו במידע, אבל הבעיה בתחום העמלות, בעיקר בתחום הצרכנות, קיימת, והיא פוגעת בזכות שיש לצרכן.
היו”ר משה כחלון
לכן אנחנו פה.
שלומי דגן
אני בתור צרכן רוצה לדעת מה שרונית קן אמרה: על מה אני משלם, כמה אני משלם, וכמה עולה אותו שירות במקום אחר, וכל זאת בחופשיות בלי התניות וסייגים. זה הנושא העיקרי, לדעתי, שוועדת החקירה צריכה לעסוק בו.
איתן רף
אם בנק בינוני או בנק קטן רוצה להיות בנק גדול הוא לא צריך ללכת לבכות אצל הרגולטור. הוא צריך להגדיל את ההון שלו, לפתוח עוד 100-150 סניפים, להתחרות עם הבנקים הגדולים- -
היו”ר משה כחלון
זה יבוא לידי ביטוי בדיונים הבאים.
איתן רף
הפתרון הוא לא בכך שבאים לרגולטור ובוכים אצלו. יש פה בעלי מניות מאוד רציניים עם הרבה מאוד מקורות- -
דוד טל
יכול להיות שאם נאפשר לו מיזוג עם בנק אחר - - -
היו”ר משה כחלון
תודה רבה. ראשית, אני מבקש לאשר את המתווה. אני מבקש להעביר את התוספות בכתב במהלך השבוע, ואם יהיה צורך נאשר אותן בדיון הבא.

מי בעד המתווה הקיים? בעד - פה אחד.


חשוב לי לציין שמטרת הוועדה היא לא לשפוט בין הבנקים לבין הצרכן. מצד אחד לדאוג לשביעות רצונו של הצרכן, ומצד שני לשמור על האינטרסים ועל האיתנות הפיננסית של הבנקים. חשוב שתדעו שלא יושבים פה אנשים לא אחראים שיכולים לחוקק חוק שיפגע בבנק. פגיעה בבנק משמעותה פגיעה בצרכן. אנחנו גם רגישים למעמד שלכם בעולם ולא רק בישראל – אנחנו ערים לכל. לא פעם מגיעים אליי נציגים של בנקים שאומרים לי שאנחנו נמוטט בנקים. אין לנו שום כוונה לפגוע. אנחנו רוצים שהאריה יהיה שבע והכבשה תישאר שלמה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה ב-10:45.

קוד המקור של הנתונים