ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 07/02/2007

הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (החלת הפקודה על מקום מסחר או מקום בו ניתן שירות לציבור), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

7.2.2007

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 159

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, י"ט בשבט תשס"ז (7 בפברואר 2007), שעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק – הזכות לעבודה בישיבה (התשס"ז-2007) – הכנה לקראה שנייה ושלישית של חברי הכנסת: שלי יחימוביץ, זבולון אורלב, מרינה סולודקין וגדעון סער.
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני – היו"ר

סופה לנדבר

אריה אלדד
מוזמנים
חה"כ זבולון אורלב
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
עריכת פרוטוקול
חיה מרקביץ', חב' פרוטוקול

הצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה (התשס"ז-2007) – הכנה לקראה שנייה ושלישית
של חברי הכנסת
שלי יחימוביץ, זבולון אורלב, מרינה סולודקין וגדעון סער
היו”ר משה שרוני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה, הנושא: הצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה (התשס"ז-2007) – הכנה לקראה שנייה ושלישית של חברי הכנסת: שלי יחימוביץ, זבולון אורלב מרינה סולודקין וגדעון סער. הצעת חוק עבודות הנוער [תיקון מס' 11] התשס"ז-2006.

אתם ישבתם והסכמתם לכל נוסח החוק.
זבולון אורלב
הנוסח המונח בפני אדוני היו"ר, הוסכם על-ידי חה"כ שלי יחימוביץ, על-ידי היועצת המשפטית של הוועדה, משרד המשפטים ומשרד התמ"ת.
היו”ר משה שרוני
כדי שיהיה לפרוטוקול, אני מבקש להקריא את הצעת החוק:
היו"ר משה שרוני
מי בעד הצעת החוק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההצעה התקבלה פה אחד.

תודה רבה רבותיי, שיהיה בשעה טובה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:07.

קוד המקור של הנתונים