ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 30/01/2007

פניות של קשישים בנושא הפטור מאגרת הרדיו והטלויזיה

פרוטוקול

 
1
PAGE
7
ועדה לפניות הציבור

30.1.2007

הכנסת השבע-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מספר 30

מישיבת הוועדה לפניות הציבור

יום שלישי, י"א בשבט התשס"ז (30.1.2007), בשעה 12:30
סדר היום
פניות של קשישים בנושא הפטור מאגרת הרדיו והטלוויזיה
נוכחים
חברי הוועדה: סופה לנדבר - היו"ר
מוזמנים
אברהם כץ
- מנהל אגף הגביה, רשות השידור

ערן ניצן

- רכז תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצר

ציפי קיברסקי
- הממונה על פניות הציבור, המועצה הישראלית לצרכנות

יניב רונן

- מרכז המחקר והמידע בכנסת
מנהלת הוועדה
עמליה רבינוביץ
מזכירת הוועדה
מירב שמעון
נרשם על ידי
חבר המתרגמים בע"מ

פניות של קשישים בנושא הפטור מאגרת הרדיו והטלוויזיה
היו"ר סופה לנדבר
שלום וצהריים טובים, אני פותחת את ישיבת הוועדה לפניות הציבור.

אני יושבת ראש ועדת פניות ציבור. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם את מספר הפניות שקיבלנו בנושא הפטור מאגרת הרדיו והטלוויזיה, והפניות ממשיכות להגיע.

סיכמנו עם האוצר - ומובן שזה עבר לרשות השידור - על כך ש-300 אלף קשישים יקבלו החל מה-1 בינואר פטור מאגרת טלוויזיה, אבל בפועל לא ניתנו הוראות בנושא וזה אומר שאנשים ממשיכים לקבל הוראת תשלום עבור אגרת הטלוויזיה.


נציג האוצר עדיין לא הגיע ולכן נתחיל עם נציג רשות השידור.
אברהם כץ
קודם כל, אני רוצה לתקן טעות. זה לא פטור כי פטור מקבלים בחוק, אבל אין חוק. הפטור שניתן לגמלאים מחובת תשלום אגרת טלוויזיה הוא מתוקף הסכם קואליציוני שנעשה בין ישראל ביתנו לבין האוצר. ההסכם הזה נעשה בסמוך למשלוח ההודעות על האגרות, כאשר את הוראות התשלום הכנו בסוף דצמבר כדי ש-1 בינואר הן תגענה לבתים של האזרחים. חלק מהאגרות נשלחו בדואר, כולל האגרות של הגמלאים, בערך 400 אלף אגרות, כאשר חלק מההודעות נשלחו לאזרחים שמקבלים השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי והיתר הם גמלאים פרופר.

את ההודעה האמורה קיבלנו כאשר האגרות כבר היו בדואר. בהתאם להודעת המנכ"ל הצלחתי לעכב חלק. את ההודעה לא ראינו וגם המנכ"ל לא ראה אותה. הצלחתי לעכב משלוח של 300 אלף תשלומי אגרה, אבל לא הצלחנו לעכב את המאה אלף הנותרים, כך שמאה אלף נותרים הגיעו לבתי האזרחים. בינתיים קיבלנו באופן רשמי את ההסדר שנעשה לגבי הגמלאים כאשר ההסדר הוא שהאוצר יממן את עלות האגרה של הגמלאים, את עלות האגרה של הגמלאים בסכום של 60 מיליון שקלים וזאת עד להכנת הסכם מסודר בעניין זה.


ההנחיות שהוצאתי למשרדים שלנו – אחרי שהתחילו להגיע אזרחים שקיבלו את הבקשה לתשלום האגרה - היו שלא לגבות מהם את ה- 175 שקלים – סכום האגרה שלהם היא 175 שקלים מתוך 350 שקלים שהיא סכום האגרה הרגילה של אזרחים שמשלמים אגרה בשיעור 100%.


זו ההנחיה שיצאה לכל המשרדים ולכל אזרח שפנה אלינו נאמר שיש הסדר והוא לא צריך לשלם. ברגע שההסכם יהיה חתום אנחנו גם נשלח הודעה מסודרת לכלל האזרחים, כולל אותם 300 אלף אליהם לא שלחנו את הבקשה לתשלום האגרה.


כמובן שאם יש כאלו שהזדרזו ושילמו, עם גיבוש ההסכם והחתימה על ההסכם, נקבל את הכסף ונחזיר אותו באופן יזום לכל אזרח שהוא גמלאי ששילם על דעת עצמו, באינטרנט, או בדואר מאחר שלא שמע את ההודעה הזאת. אנחנו נחזיר באופן יזום את הסכום ששילמו, 175 שקלים.


אגב, האפשרות לתשלום ה- 175 שקלים היא או מחצית בינואר והמחצית השנייה בסוף יולי. יש אזרחים המשלמים את האגרה באמצעות הוראת קבע וכאן האפשרות לתשלום היא רבע בסוף פברואר, רבע בסוף מרץ, רבע בסוף אוגוסט ורבע בסוף ספטמבר. כמובן שאנחנו לא נחייב אותם באמצעות הבנקים.
היו"ר סופה לנדבר
מתי יקבלו את ההחזר אלה שכבר שילמו?
אברהם כץ
אני מקווה שההסכם עם האוצר ייחתם. אנחנו כבר גיבשנו את טיוטת ההסכם והוא ייחתם בימים הקרובים. עם החתימה על ההסכם, מיד נחזיר את הכסף, כי זה סכום שחייב להיות מגובה. אם האוצר בסופו של דבר לא יגבה אותנו, אנחנו לא יכולים להחזיר את התשלומים, אבל אני מניח שלא תהיה שום בעיה. אני גם לא יודע מה מספרם של אלה ששילמו, כי יכול להיות שהם לא רבים, אבל נחזיר אחד ואחד.
היו"ר סופה לנדבר
בעצם אנשים שמקבלים פטור, אלה נשים שהגיעו לגיל 65 וגברים שהגיעו לגיל 67?
אברהם כץ
עד עכשיו זה חל על גמלאית אישה בגיל 60 וגבר בגיל 65, אבל עכשיו זה השתנה וזה יחול על אישה בגיל 62 וגבר בגיל 67.
היו"ר סופה לנדבר
ולפי נניח אם במשפחה מישהו פנסיונר ומישהו לא פנסיונר?
אברהם כץ
מקבל גמלה לפני גיל 62? הוא לא פטור. אם האישה היא בגיל 62, בית האב מחויב בתשלום של 50%. הראשון מביניהם.
היו"ר סופה לנדבר
זאת אומרת אם במשפחה יש אחד שהוא בגיל גמלאי, הוא זכאי.
אברהם כץ
הוא זכאי. בית האב זכאי.
היו"ר סופה לנדבר
נציג האוצר, מתי אתם חותמים על ההסכם? מתי אתם מעבירים להם הכסף? הבלבול גובר ואנשים מתקשרים כדי לברר.
ערן ניצן
כמו שנאמר על ידי מנהל הגבייה, אנחנו כרגע מעבירים בינינו טיוטות של ההסכם שאנחנו מגבשים עם רשות השידור. אנחנו מחכים גם לאישורים של רואי חשבון לגבי הנתונים של רשות השידור כדי לאמוד את סך ההטבה הכספית שכלולה בהסכם הקואליציוני. במקביל לעבודה הזאת ולבחינה המשפטית שנערכת אצלנו - ולמיטב הבנתי גם ברשות השידור על ההסכם הזה - ישנו תהליך גם בממשלה והיא תבוא פה לכנסת ותבקש את הקיצוץ הרוחבי כדי לקבל את המקורות למימון ההסכמים. ברגע ששני הדברים האלה יאושרו, נוכל להתקין תקנה תקציבית שבמסגרתה אנחנו נשפה את רשות השידור בגין ההנחה.
היו"ר סופה לנדבר
זה כבר נמשך חודש ימים. אנחנו מגיעים לפברואר. אנחנו חתמנו על זה בסוף דצמבר וה-1 בינואר היה צריך להיות היום בו זה מבוצע.
ערן ניצן
גם אם הייתי רוצה היום להעביר את הכסף, אני לא יכול וזאת משתי סיבות, כאשר האחת היא שההסכם עדיין לא חתום ואני מדגיש זאת. יש פה את ההיבטים המשפטיים, יש פה הוראה פוזיטיבית בחוק שמגדירה 50% וצריך לבחון איך מיישמים 100% הנחה, צריך לבדוק אם יש לתקן את חוק אזרחים ותיקים. מעבר לזה, גם אם ההסכמים בינינו נחתמים היום, תיאורטית עדיין הייתי מתקשה להעביר משום שהמקור עוד לא אושר. ברגע ששני הדברים האלה יקרו, זה ייכנס לתוקף.
היו"ר סופה לנדבר
בסופו של דבר אנשים מגיעים אלינו.
אברהם כץ
הם באו לקבל כסף עכשיו?
היו"ר סופה לנדבר
לא, הם באו להביע את דעתם ולומר שיש להם בעיה והם מבולבלים לגמרי. זאת טיפה בים מסך הפניות שאנחנו מקבלים.
אברהם כץ
לאחר חתימת ההסכם, כמה להערכתך ייקח זמן עד שתקבלו את האישור פה בכנסת?
ערן ניצן
זה תלוי בבית הזה.
אברהם כץ
בוועדת כספים?
היו"ר סופה לנדבר
(מתרגמת את אחד הנוכחים הדובר רוסית).

הוא אומר שזה קורה למרות ההסכם הקואליציוני עליו חתמתם ולמרות מה שהודעתם בתקשורת.
אברהם כץ
את יכולה לומר לאנשים לא לשלם.
היו"ר סופה לנדבר
(מתרגמת את אחד הנוכחים הדובר רוסית).

הוא אומר שחלק מהם קיבלו את הבקשה לתשלום האגרה וחלק לא מבוטל ממשיך לקבל.
אברהם כץ
המשלוח שלנו הסתיים בסמוך לתחילת ינואר ואין יותר משלוח. בימים האלו לא נשלחות הודעות לתשלום.
היו"ר סופה לנדבר
מתי הם יפסיקו לקבל?
אברהם כץ
מתחילת ינואר.
קריאה
אני כמובן לא הבנתי רוסית, אבל אני רק רוצה להוסיף נקודה חשובה. הנוכחים כאן נראים לי צעירים וכדאי שישימו לב באיזה גילאים מדובר. מדובר בגיל 62 וגיל 67. אולי יש חלק מהם שכן צריכים לשלם את חצי האגרה. צריך לשים לב שלא יבואו בטענות ויקבלו קנס.
היו"ר סופה לנדבר
(מתרגמת את אחד הנוכחים הדובר רוסית).

הוא אומר שהם חשבו שאתם צריכים להודיע להם באופן רשמי שהעניין מבוטל וכי הם לא צריכים לשלם.
אברהם כץ
כך אמרתי. אמרתי שלאחר שיהיה לנו הסכם, אני אשלח אליהם הודעות שהם לא צריכים לשלם. אם הם גרים ביחד במלון דיפלומט, הם צריכים להודיע לחברים שלהם שלא צריך לשלם.
היו"ר סופה לנדבר
לא, אנחנו נודיע את זה היום בתקשורת.
אברהם כץ
לא צריך להגיע אלינו ולא צריך לצלצל אלינו.
היו"ר סופה לנדבר
מישהו רוצה להוסיף משהו? בבקשה.
ציפי קיברסקי
המועצה לצרכנות מברכת על היוזמה לבטל את האגרה לאזרחים ותיקים. אנחנו חושבים ששירותי תקשורת מגוונים מהווים מימוש בהיבט חוקתי של חופש המידע, ואנחנו חושבים שהזכות לדעת היא נשמת אפה של הדמוקרטיה. אנחנו מאוד מברכים על הזכות הזאת לאנשים שידם לא משגת גם לשלם את האגרה.
היו"ר סופה לנדבר
תודה רבה. אנחנו כסיעת ישראל ביתנו רצינו לעשות את זה לכלל הציבור ואני חושבת שהצעדים הבאים שנצטרך לנקוט, שזה יחול על כלל הציבור ואתם תצטרכו למממן את זה במשרד התקשורת. עשינו את הצעד הראשון ואנחנו מברכים ומקבלים את הברכה שלך. ואני מבקשת ממשרד האוצר לזרז את הדברים.
אברהם כץ
באנגליה משלמים 185 יורו, בארצות סקנדינביה משלמים 240 יורו, 260 יורו, 280 יורו, באיסלנד משלמים 324 יורו. אותם בעיות שיש פה, קיימות גם שם, והאוצר יודע זאת.
ערן ניצן
בלי קשר להסכם, התפיסה שלנו היא תפיסה שלא מתיישבת עם מה שאת תיארת קודם. הבסיס לפלורליזם ולשידור מגוון היא אי-תלות של השידור הציבורי בשום גורם וזה הבסיס הרעיוני של גביית האגרה שאמור לנתק, לפחות תיאורטית, את הרשות מכל הפניות. לדעתנו ברגע שתשלום האגרה כולו ימומן על ידי הממשלה יהיה קשה לשידור הציבורי לעמוד ביעדים השידורים ובמטרות שלו, אבל אני מניח שזה דיון שיתפתח.
היו"ר סופה לנדבר
אני כפרלמנטארית לא כל כך מסכימה איתך אבל זה לא דיון להיום, אלא אולי זה דיון עתידי. יש לנו חילוקי דעות ולי יש דעה אחרת.

אני מודה לכם על שבאתם. רציתי לברר את הנושא ולהרגיע את הפונים אלינו.

תוך כמה זמן האנשים יקבלו את ההודעה?
אברהם כץ
שאלתי את האוצר וגם הוא לא יודע.
היו"ר סופה לנדבר
לא קיבלתי ממנו תשובה.
ערן ניצן
הייתי ברור. אמרתי שאנחנו בשני מסלולים. המסלול האחד שבנינו הוא החוזה, והמסלול השני הוא ההסכם. מעבר לזה יש את הכסף והכסף צריך עוד להיות מאושר. לצריך לוודא את הדברים בישיבת ועדת הכספים שם דנים בקיצוץ ומיישמים את ההסכמים.
היו"ר סופה לנדבר
מי צריך ליישם את זה? אתם צריכים.
ערן ניצן
בסדר. הממשלה היא זו שפונה לוועדת הכספים.
היו"ר סופה לנדבר
אני חברת ועדת הכספים, אז אל תספר לי, אני יודעת.
ערן ניצן
ברור לי, אבל ברור לי שהפניה נעשית על כל הממשלה וברגע שהממשלה תהיה מוכנה להעביר את הפניה היא בוודאי תעביר אותה. אני כבר עכשיו אומר שיש לנו שני מסלולים. גם אחרי שהכסף יעבור, צריך לפתור את הנושא המשפטי. כאשר יעבור הכסף כבר אנחנו נדע וההסכם בנינו יהיה חתום. לגבי הסייגים המשפטיים, אני אומר שהלשכה המשפטית בוחנת את הנושא של חוק אזרחים ותיקים והאם צריך לתקן את החוק.
היו"ר סופה לנדבר
אם צריכים חוק, אנחנו נעשה זאת, אבל אני מבקשת מכם לזרז את הטיפול בנושא כי הבלבול הוא גדול.
אברהם כץ
היתרון הוא שיושב-ראש שועדת הכספים יהיה חבר כנסת מישראל ביתנו, כך שזה יעבור מהר.
היו"ר סופה לנדבר
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15

קוד המקור של הנתונים