ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 22/01/2007

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 93), התשס"ז-2007

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22.1.2007

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 145

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ג' בשבט תשס"ז (22 בינואר 2007), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 91) התשס"ז-2006
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני - היו"ר

זהבה גלאון
מוזמנים
עו"ד שי סומך

- מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטיםעמר יעקב

- עוזר שר הרווחה, משרד הרווחהשונטל וסרסשטיין
- חוקרת, המוסד לביטוח לאומישולה מיטבסקי

- מינהל הגימלאות, המוסד לביטוח לאומיעו"ד רועי קרת

- מח' משפטית, המוסד לביטוח לאומינעמי מורביה

- מטה מאבק הנכיםנסים מורביה

- מטה מאבק הנכיםעו"ד קארין אלהרר
- הקליניקה המשפטית באוניברסיטת בר-אילןגליה מירה מלוברוצקי
- הקליניקה המשפטית באוניברסיטת בר-אילןשרית אליה

- רכזת ועדת תעסוקה – מרכז לחיים עצמאיים, י-ם
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
עורכת הפרוטוקול
חיה מרקביץ', חברת פרוטוקול

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 91) התשס"ז-2006
היו"ר משה שרוני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה, הנושא: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 91) התשס"ז-2006.
בבקשה, משרד האוצר
וילמה מאור: הם לא פה.
היו"ר משה שרוני
ביטוח לאומי, בבקשה:
היו"ר משה שרוני
מה זה, הנכות שונה?
רועי קרת
לא, הנכות לא שונה, צריך לזכור שמדובר בחוק מאוד ישן, מלפני חוקי היסוד, והתכלית המקורית של החוק היא תשלום בגין אובדן כושר להשתכר. המחוקק דאז אמר: אני מבדיל בין מי ששייך לאוכלוסיית המשתכרים ואיבד את הכושר האמיתי או התיאורטי להשתכר, לבין אותן נשים שהן עקרות בית שהן לא שייכות לאוכלוסיית המשתכרים האלה, עקרת בית לא משתכרת, היא לא איבדה כושר השתכרות, היא איבדה את הכושר לתפקד במשק הבית. ולכן הבדיקה היא אחרת והיא מותאמת לעניין של משק הבית.
היו"ר משה שרוני
בגלל שהיא זכתה בבעל?
רועי קרת
השיטה הזאת לא בהכרח מתאימה להיום, יש עליה הרבה ביקורת. אבל זאת היתה התכלית המקורית שהחוק עבר בחוק ביטוח נכות 1973, יותר מ-30 שנים. אז המחוקק חשב כך וזה לא מה שאנחנו באים לתקן כרגע. התוצאה של שיטת הבדיקה השונה יוצרת כמה בעיות. נוצרו עיוותים כתוצאה משיטת הבדיקה השונה.

ואחת הבעיות היא כשאישה שהייתה רווקה ונבדקה כמשתכרת ונמצאה זכאית לקצבה, ברגע שהיא מתחתנת ולא חשוב עם מי היא מתחתנת, יכול להיות שהיא התחתנה עם אדם שהוא בעצמו נכה ומקבל קצבה, והמצב הכלכלי שלה לא בהכרח השתפר. אבל בגין נישואיה היא צריכה עכשיו להיבדק כעקרת בית. וכעקרת בית לפעמים נמצא שהיא לא זכאית לקצבה. והתוצאה על רצף הזמן היא שרק בשל נישואיה היא מפסיקה להיות זכאית לקצבה.
היו"ר משה שרוני
מי המציא את זה?
רועי קרת
זה החוק, הכנסת העבירה אותו.
היו"ר משה שרוני
כנראה שחברי-הכנסת היו אידיוטים גמורים.
רועי קרת
והחוק כבר 30 שנים.
היו"ר משה שרוני
עד עכשיו לא חשבו על זה.
רועי קרת
אני יכול להגיד לך שהביטוח הלאומי מנסה כבר שנתיים לתקן את זה. יש לנו גם היום בעיות עם העניין הזה.
היו"ר משה שרוני
ממי הבעיות?
רועי קרת
מכיוונים רבים, לא צריך להכביר את הדיבור. יש לנו במועצת המוסד נציגים של אוצר המדינה, אדוני מכיר את הבעיות שמתעוררות אצלנו כשאנחנו רוצים לתקן חוקים שעולים כסף. גם התיקון הזה מטבע הדברים יעלה כסף. אבל אנחנו לגביו הגענו לאיזושהי הסכמה עם אוצר המדינה ולכן יכולנו באמת להביא אותו לפה.


אנחנו רוצים לתקן את הנקודה הזו. כל שנה יש לנו פניות של נשים שהפסיקו להן את הקצבה רק בגלל שהן התחתנו, בלי שהמצב הבריאותי שלהן השתפר ובלי שהמצב הכלכלי שלהן השתפר. זה התיקון שאנחנו מבקשים להעביר פה היום, שאישה שנבדקה וכבר נמצאה זכאית לקצבה, לא תישלל לה הקצבה רק בגלל שהיא התחתנה.
היו"ר משה שרוני
היא צריכה לעבור בדיקה מחודשת?
נעמי מורביה
אם היא מסוגלת לקלף תפוחי אדמה.
רועי קרת
או לקפל סדינים, דברים שהמחוקק חשב שנהוג לעשות במשק הבית.
היו"ר משה שרוני
מה יהיה אם אנחנו נמחק את המילה "עקרת בית"?
קארין אלהרר
אני מדברת כאן גם בשם הקליניקה וגם בשם העמותה והמרכז לחיים עצמאיים. אדוני, אנחנו מברכים על זה שסוף סוף הדברים האלה עולים לדיון בשולחן הוועדה. יחד עם זאת, אנחנו חושבים שאין די בהצעה הזאת. ההצעה הזאת אולי תשפר את מצבן של חלק מהנשים, אבל לגבי נשים שהתחתנו ולאחר מכן הפכו לנכות והן לא עובדות, עדיין הן תידרשנה לעבור בדיקות משפילות שאין שום קשר ביניהן לבין מצבן הרפואי.


ובעצם התיקון הזה הוא יהיה רק חלקי והוא לא יביא למצב של תיקון האפליה בין נשים לבין גברים. הרי אין מצב כזה של "עקר בית" נכה בחוק הביטוח הלאומי.
היו"ר משה שרוני
אולי נמציא את זה.
קארין אלהרר
אני לא חושבת שצריך להמציא את זה. למה אי אפשר לבדוק, כמו שנהוג בכל מדינה מתוקנת, את כושר ההשתכרות של אותה אישה מחוץ לבית? למה צריך לבדוק איך היא מקפלת סדינים?
היו"ר משה שרוני
את צודקת במאתיים אחוז, אבל אנחנו נלך שלב, שלב, בואו נתקן א' ואחר-כך נעבור ל-ב'.
קארין אלהרר
אדוני, לקח המון שנים לתקן את המצב הזה. אני לא חושבת שמדינת ישראל שמושתת על עקרונות כמו חוק שוויון, יכולה להרשות לעצמה שבספר החוקים יהיה כתוב דבר כזה.
היו"ר משה שרוני
נעבור שלב ונראה מה נעשה בשלב אחר.
נסים מורביה
אני יועץ מטעם מטה מאבק הנכים לנושא נכים שנקלעים לקשיים האלה. רציתי לציין שאני מקבל המון מקרים של נשים בסטטוס הזה שהן נכות וברגע שהן מתחתנות, הן נקלעות למצב של הפסקת הנכות.


יש פה בעיה מהותית, הגברת התחילה לדבר על הנושא של החלוקה של עקרות בית שאם הן לא עובדות בחוץ, הן צריכות לפחות 50 אחוזים נכות רפואית על-מנת שהן תתחלנה להיות מוכרות בסטטוס שבחוק.
היו"ר משה שרוני
אז אם הן מקבלות 50 אחוזים מביטוח הלאומי, אנחנו נגיע לירח.
נסים מורביה
בדרך-כלל לעקרת בית נכה נותנים 40 אחוזים ואז זה לא מזכה בקצבה בכלל. אבל נכה היא נכה ולא ייתכן להיות מצב שבגלל שהיא התחתנה, השתנה הסטטוס. אם היא נכה, היא נכה לכל אורך הדרך.


לצערי יש נשים שמספרות לי שבגלל המצב הן לא מתכוונות להתחתן ומעדיפות לחיות ללא נישואים.
היו"ר משה שרוני
זה מה שעושים הגמלאים, חיים ביחד ולא מתחתנים.
נסים מורביה
אבל זה המצב אדוני.
היו"ר משה שרוני
תודה רבה. כן, גברתי.
נעמי מורביה
אני חברת הנהלה במטה מאבק הנכים. אני לא משפטנית ולא עורכת-דין אבל אני חושבת שיש כאן פגיעה מהותית בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כי ברגע שנשללת הזכות מבן-אדם להינשא או לבנות חיים נורמליים, אנחנו פוגעים בחירותו, אנחנו פוגעים בכבודו.
היו"ר משה שרוני
לא פוגעים בחירותו, ברגע שמתחתנים כבר אין חירות.
נעמי מורביה
לאדוני יש חוש הומור. נתחיל מכבוד האדם. ברגע שאנחנו פוגעים בכבודו של אדם שבן-אדם לא יכול לבנות משפחה בישראל והוא צריך לחשוש. אני עצמי אישה עם מוגבלות, בדרך-כלל מי שיינשא לאישה עם מוגבלות, סביר להניח שהוא גם כן אדם עם מוגבלות ואז ביחד, לא רק שהם אנשים עם מוגבלות, הם גם ימצאו עצמם אנשים עניים מרודים, כי היא תאבד את הקצבה באופן אוטומטי.


לא סתם אמרתי מבחן קילוף תפוח-האדמה, זה המבחן שהיא עוברת. בודקים אם היא מסוגלת לקלף תפוחי אדמה.
היו"ר משה שרוני
יש בדיקות יותר משפילות על-ידי ביטוח לאומי לגבי הגמלאים.
נעמי מורביה
עברנו אותן. אדוני, כל מי שיושב על כסא גלגלים נבדק בדיוק לפי אותם קריטריונים כמו הקשישים. האם אני שולטת על הסוגרים, האם אני מסוגלת להוריד את התחתונים שלי לבד. אנחנו נבחנים אותם מבחנים.
היו"ר משה שרוני
אני רוצה לשאול את הביטוח הלאומי, אם אנחנו רוצים להוריד את הכותרת "עקרת בית", נכה זה נכה, מה העלות הזאת?
רועי קרת
קודם כל, אני אומר שאנחנו נתמוך ברעיון הזה, אני רק מבקש אם אפשר, שהוועדה היא זאת שתרים את הלפיד ותריץ את התיקון בנפרד מהתיקון שאנחנו מביאים. העלות היא כ-150 מיליון ש"ח.
היו"ר משה שרוני
תן לי מספר של עקרות בית נכות, בבקשה. לפי המספר הזה אני אעשה לך חשבון מתמטי מדויק, רק שלא תהיו כמו האוצר, במקום 80 מיליון הם אומרים 800 מיליון.
רועי קרת
אדוני, אין לנו אינטרס להציג מספרים. כשנחשפנו לבעיה ניסינו לחשוב איך לפתור אותה בצורה הכי טובה, וזאת היתה אחת מהאפשרויות. הבעיה היא שהפתרון הזה שהוא הפתרון הכולל והרחב, עולה 143 מיליון ש"ח, יחול על כ-17 אלף מקבלות קצבה. ממחלקת המחקר אצלנו חישבה את העליות והיא כאן. וזאת עלות שלהערכתי תגרום לזה שכל החוק לא יעבור, אנחנו מבקשים לתקן פה בעיה שהיא יותר קטנה אבל גם היא אקוטית. כפי שציינתי, אנחנו מנסים לתקן אותה כבר זמן.
היו"ר משה שרוני
אני מוכן לכל דבר. בוא נקרא לזה "עקרת בית", היא לא צריכה לעבור שום מבחן, לא את ה-40 אחוז שהיה לה.
רועי קרת
זה לא 40, זה 40 או 60 היום. יש היום עקרות בית שדווקא מרוויחות מהמצב הקיים בגלל אנומליה מסוימת שנוצרה בשנה שעברה, היום זה 40 או 60, אצל עקרת בית זה נשאר 50. כלומר אם אנחנו מעבירים בעניין הזה את עקרות הבית לאוכלוסייה הכללית, יהיה חלק קטן של עקרות בית שייפגע, כי 40 כבר לא מספיק.
היו"ר משה שרוני
אם אני אפגע במאה ואני ארוויח 16 אלף ב-500, אני הולך על זה.
רועי קרת
השאלה אדוני, אם אתה יכול להרוויח את ה-16 אלף ב-500, אם זה משהו שאדוני מסוגל להעביר אותו במליאה. ואם כן, עדיין אפשר לעשות את זה בנפרד, לא חייבים להתקין, בחוק הזה העלות המחושבת שלו היא בערך 5, 6 מיליון ש"ח.
היו"ר משה שרוני
אם זה היה 5 מיליון, לא הייתם מביאים אותו.
רועי קרת
אבל לא כדאי להרכיב על גבו של חוק שעולה 5 מיליון ש"ח, חוק אחר שעולה 150 מיליון ש"ח. זה משהו שראוי לעשות אותו בנפרד.
היו"ר משה שרוני
למה אתם כתבתם "12 חודשים"?
רועי קרת
בדרך-כלל, אדוני יודע, אנחנו מתחילים "מהיום ואילך", פה נתנו איזושהי תקופת רטרו כדי לתפוס כמה שיותר מקרים.
היו"ר משה שרוני
יהיה "24 חודשים" ולא "12 חודשים". גם עירייה שצריכה להחזיר את הכספים, רוצה בכך. כשמישהו חייב, היא צריכה לשלם שנתיים אחורה. למה לא לתת את זה, מה יש, מה הבעיה, "24 חודשים" ולא "12 חודשים".
רועי קרת
אדוני, את זה צריך לשאול את נציג האוצר.
היו"ר משה שרוני
בסדר, "24 חודשים" נתקן את זה. בבקשה, חה"כ גלאון.
זהבה גלאון
קודם כל, אני מברכת על החוק. יש רק נקודה אחת שהסבו את תשומת לבי, יושבים כאן נציגי הקליניקה המשפטית לזכויות הנשים עם מוגבלויות. ויש נקודה אחת, אני מצטטת מתוך הנייר שלהם שחשבתי שאולי או שאני נביא את זה עכשיו, דיברתם על זה?
היו"ר משה שרוני
של בר-אילן?
זהבה גלאון
כן.
היו"ר משה שרוני
היא הציגה את הדברים.
זהבה גלאון
אם זה לא יעבור, אז אני אשמח להכניס את זה כהסתייגות, אני משוכנעת שיקבלו את ההמלצה הזאת.
שי סומך
הממשלה מתנגדת להסתייגות.
היו"ר משה שרוני
היא לא מסתייגת, אם אנחנו נאשר את זה, אין הסתייגות. לא הבנת טוב.


אני אצטרך נתונים.
מירה מלוברוצקי
יש לנו נתונים יותר מפורטים.
היו"ר משה שרוני
אנחנו נאשר את זה ואנחנו רוצים לקבל במדויק מה העלות, אם מורידים את "עקרת בית". כמו כן, בנוסח הזה יהיה "24 חודשים" במקום "12 חודשים". ואני מבקש את זה בצורה מדויקת כי אני בודק את זה, שתדעו. ואוי ואבוי אם זה לא יהיה מדויק.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20.

קוד המקור של הנתונים