ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 23/01/2007

תקנות שירות בטחון (קביעת תפקידים לשירות נשים בהתנדבות) (תיקון), התשס"ז-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים