ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 02/01/2007

הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 17) (מסגרת חוץ ביתית לקטין נזקק), התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
הכנסת 17
מושב 2
פרוטוקול מס' 160
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שלישי, י"ב טבת, תשס"ז, 02/01/2007, שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה:
סדר היום

קוד המקור של הנתונים