ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 27/12/2006

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 91), התשס"ז-2007

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

27.12.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוק
מושב שני

פרוטוקול מס' 129

מישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות

יום רביעי, ו' בטבת תשס"ז (27 בדצמבר 2006), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 86) (מענק לימודים) התשס"ו –2005
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני – היו"רחיים אמסלםרן כהןאברהם רביץ
מוזמנים
משה ברסימנטוב
- רפרנט עבודה ורוחה – משרד האוצרעו"ד דארין יעקב -
- משרד המשפטיםעו"ד שלומי מור

- המוסד לביטוח לאומימר ציון מזרחי

- המוסד לביטוח לאומיגב' מיכל אופיר

- המוסד לביטוח לאומימטילדה גרינברג

- ההסתדרות הכללית החדשהיעקב עמרעו"ד ורד וינדמן

- המועצה לשלום הילד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
עו"ד איתי עצמון
עריכת פרוטוקול
חיה מרקביץ', חב' פרוטוקול

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 86) (מענק לימודים) התשס"ו –2005
היו"ר משה שרוני
בוקר טוב לכולנו, אני פותח את הישיבה בנושא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 86) (מענק לימודים) התשס"ו-2005.
בבקשה
שלומי מור: התיקון שלפנינו עוסק, כפי שאמר אדוני, במענק לימודים. מענק לימודים הוא מענק שמשולם למשפחות ברוכות ילדים שלהן ארבעה ילדים ויותר ולמשפחות חד-הוריות ולעוד פלחי אוכלוסייה קטנים שבהם מצא לנכון המחוקק לסייע במענק שסכומו 700 ש"ח כשהילד הוא עד גיל 11; וכשהילד בן בין 11 ל-14, 1,200 ₪ בערך, ברכישת ספרים וציוד לפני כל תחילת שנת לימודים.
היו"ר משה שרוני
אבל יש עוד אצלנו בחשבונות עבור מלמדים 200 ₪ לא הגעתם קצת להעלות את זה, מה קרה?
שלומי מור
אדוני, אני אומר 686 ₪ שזה עד גיל 11; ו-1,200 ₪ שזה מ-11 עד 14.
היו"ר משה שרוני
אני אוהב שהמספרים הם עגולים. אני מתבלבל בפרוטות.
וילמה מאור
ומגיל 14?
שלומי מור
אין זכאות. אנחנו מדברים על כ-84 אלף משפחות ועל כ-150 אלף ילדים שזכאים למענק הזה.
היו"ר משה שרוני
מה העלות?
שלומי מור
העלות כ-150 מיליון ₪ מדי שנה. למעשה לפנינו שני תיקונים: האחד, עוסק במועד שבו נבחנת הזכאות למענק. כיום הזכאות למענק נבחנת בחודשים אוגוסט וספטמבר וכך יוצא שהמענק משולם או בתחילת שנת הלימודים או כחודש לאחר מכן, מה שמחטיא את מטרת המענק שנועד להיות משולם מעט קודם לכן.
היו"ר משה שרוני
המענק צריך להימסר לפני הלימודים.
שלומי מור
נכון, אדוני.
רן כהן
צריך גם לשלם לפני הלימודים.
שלומי מור
נכון. ולכן התיקון המוצע קובע שהבדיקה של תנאי הזכאות תיעשה בחודשים יולי ואוגוסט, כך שהתשלום ייעשה עוד קודם מתחילת שנת הלימודים וישמש את מטרתו.
אברהם רביץ
זה לא מונע מי שמתגלית לו הזכאות יותר מאוחר, אז איך הוא מקבל את זה?
שלומי מור
זה אדוני, התיקון השני.
היו"ר משה שרוני
חבר-הכנסת רביץ, יהיה לעוד שנה וחצי כדי לבקש, הבנת. התיקון השני:
שלומי מור
כיום המצב הוא שיכולה אישה להגיש שנים רבות לאחר המועד שבו היא לכאורה היתה זכאית את תביעתה.
אברהם רביץ
רטרואקטיבית?
שלומי מור
רטרואקטיבית. המצב הזה הוא שונה מקצבאות רבות ואחרות שבהם מדובר על תקופה של 18 חודשים לכל היותר שבהם ניתן להגיש רטרואקטיבית תביעה. ובתיקון שאנחנו מציעים, אנחנו מבקשים להכיל את ההוראה הזאת גם על מענק לימודים קרי: יכולה אישה תוך שנה וחצי מהמועד שבו היא היתה זכאית למענק הלימודים, להגיש את תביעתה.
אברהם רביץ
למה אתה אומר כל הזמן "אישה", גם איש.
שלומי מור
כמובן, תובע או תובעת. ואנחנו סבורים שנכון יהיה להעמיד בקנה אחד את תנאי הזכאות גם לגמלה הזו, הגם שלא מדובר באוכלוסייה מאוד גדולה כ-280 מקרים מדי שנה אנחנו מקבלים תביעות רטרואקטיביות.


דבר אחרון שחשוב לציין הוא שהתיקון חל רק על הקצבה שהמענק שישולם החל מתשס"ח.
היו"ר משה שרוני
אדוני, יש לי שאלה. איך אנשים יודעים שהם זכאים למלגות. באיזה צורה אתם מודיעים?
שלומי מור
לגבי מענק לימודים, רוב רובן של התביעות הן תביעות יזומות, קרי: הביטוח הלאומי בוחן את תנאי הזכאות עפ"י מאגריו ומאשר את התביעות מבלי בכלל שהמבוטחים צריכים להגיע ולהגיש תביעה.
רן כהן
השאלה היא מאיפה בכלל הם יודעים שיש זכאות?
היו"ר משה שרוני
באיזה צורה אתם מודיעים?
שלומי מור
ברגע שתאושר הצעת החוק, אנחנו כמובן נפרסם בעיתונות, בסניפים וכדומה הודעות שמציינות את התיקון.
היו"ר משה שרוני
אני חושב שהדבר הכי טוב זה לפרסם בשלושה עיתונים.
שלומי מור
אני חושב שזה הנוהל, אדוני, בשניים או שלושה עיתונים.
היו"ר משה שרוני
באינטרנט של הביטוח הלאומי ובכל המועדונים שישנם.
שלומי מור
בוודאי. מדי שנה יש הודעה לעיתונות בנושא הזה.
וילמה מאור
לא, הודעה לעיתונות זה משהו אחר, זה לא דומה, זה כך פרסום.
שלומי מור
גם על התיקון כמובן שיהיה.
היו"ר משה שרוני
הפרסום יהיה גם בעיתון ערבי וגם בעיתון רוסי.
שלומי מור
אני כמעט בטוח שיש בערבי.
היו"ר משה שרוני
תשתדלו, שיהיה ברוסית.
שלומי מור
אני ארשום לפניי.
היו"ר משה שרוני
חבר-הכנסת כהן, שמעתי שאתה רוצה להגיד משהו.
רן כהן
לשאול שאלה. מה רמת המימוש של הסעיף הזה מבחינת הערכה לגבי הזכאים, מה רמת המימוש שלו?
שלומי מור
כמו שאמרתי אדוני, אנחנו למעשה יוזמים את רוב רובן של התביעות ולכן כל מי שמבחינת מאגרי הביטוח הלאומי זכאי, רובם, 90 וכמה אחוזים, מקבלים. לכן המימוש הוא גבוה ביותר.
רן כהן
המימוש מבין המבקשים?
שלומי מור
לא, מימוש מבין הזכאים עפ"י מאגרי המוסד לביטוח לאומי.
חיים אמסלם
במלים פשוטות, אם נלך היינו הולכים רק לפי מבקשים, אולי היה רק 10 אחוזים בערך.
שלומי מור
אם אנשים לא היו מודעים לזכאות ולא היו מגישים את התביעות.
חיים אמסלם
האם נעשתה איזה בדיקה לבדוק כמה כאלה שהם בפוטנציאל זכאים, שהם פשוט לא היו מודעים והביטוח הלאומי לפי הקריטריונים שלו לא עלה עליהם.
היו"ר משה שרוני
אבל הביטוח הלאומי כמה שאני מבין, לפי המאגר שלהם.
חיים אמסלם
אני בטוח שיש כאלה שהם לא מבקשים ולא משלמים להם.
שלומי מור
הם לא צריכים לבקש.
היו"ר משה שרוני
חבר-הכנסת אמסלם, לפי המאגר של הביטוח לאומי, למי שמגיע – מודיעים לו, שולחים לו מכתב שמגיע לו, "נא להגיש בקשה". אני רוצה להניח שהם עושים את זה ואני בטוח שהם עושים את זה ועל האנשים לדעת שכשמקבלים מכתב זה, יש להגיש בקשה. נוסף לזה, אחר-כך מישהו כבר ישאל אותו, "תשמע, למה לא הגשת?", יש לו זמן שנה וחצי לקבל את זה רטרואקטיבית.
ורד וינדמן
אני רוצה לשאול את הביטוח הלאומי, אם אתה אומר שמרבית הזכאים מבקשים, מה הצורך שלכם בביטול של ההטבה שקיימת היום. למשל, אישה חד-הורית מבקשת עבור הילד שלה את מענק הלימודים והיא ביקשה את זה כעבור שנה וחצי ועוד חודש, בעצם אתם מבקשים בתיקון הזה להעניש את אותה אם לילד.
היו"ר משה שרוני
גברתי, זו לא ענישה.
ורד וינדמן
רק שניה.
היו"ר משה שרוני
יש מילים אחרות ולא ענישה, את חושבת ששנה וחצי לא מספיק, את חושבת שעשר שנים?
ורד וינדמן
המצב החוקי היום וזה התיקון, היום אין גבול של הזמן ולמעשה ההורה מצא כספים עבור קניית ספרים לילדו מן היקב ומן הגורן, אבל הוא נהיה מודע לזכויותיו מאוחר יותר, גורעים ממנו את הזכות למימוש.

יש פסק-דין שניתן לאחרונה שאני מניחה שהביטוח הלאומי מכיר אותו, בדיוק לנושא של מיצוי זכויות של ביה"ד הארצי לעבודה, אמנם לא בנושא שלנו, בנושא של קצבת נכות. וביה"ד הארצי לעבודה מבקר את ביטוח לאומי על כך שלא סייע במימוש זכויות וקבע בפסה"ד, שהזכות תינתן רטרואקטיבית בגלל העדר עזרה במימוש זכויות. ויש בעיה רצינית של אי ידיעה של זכויות ואי מימוש של זכויות.
חיים אמסלם
למה זה מסתיים בגיל 14?
שלומי מור
תקציבית.
היו"ר משה שרוני
חינוך חובה.
חיים אמסלם
ואם הוא לא לומד בשיעור חובה, ואם יש ילד שלומד משהו אחר הוא לא זכאי לעזרה?
היו"ר משה שרוני
איפה לומד, באמריקה?
חיים אמסלם
לא, בתיכון.
שלומי מור
אני רק רוצה להסביר את ההיגיון שמאחרי הגבלה של הגשת תביעות במשך 18 חודשים. ראשית, ההגבלה הזאת חלה לגבי כל קצבה ומענק לעניין חוק הביטוח הלאומי. שנה לעניין קצבה 18 חודש בעניין מענק. לא יכול להיות שקצבאות הביטוח הלאומי יהפכו למעין קופת חסכון ויישן מבוטח שנים על גבי שנים על זכויותיו, עד שיתעורר.


מעבר לכך, מצאנו שיש לנו בעיה עובדתית, בדיקתית, שקשה מאוד אחרי חמש או עשר שנים לבדוק אם אכן היתה האם, חד-הורית ולבדוק אם אכן היא ידועה בציבור.
היו"ר משה שרוני
כן אדוני, אתה לא צריך להסביר, הבנו את זה וזהו.
אברהם רביץ
אני מבין שיש בעיות במחלקה המשפטית אצלכם,
שלומי מור
ברוך השם הבעיות שלנו הן לא בעיות, אולי שינויי,
אברהם רביץ
אני מבין שיש לכם חסר של משפטנים וזה מאוד חשוב לנו לוועדה.
היו"ר משה שרוני
חבר-הכנסת רביץ. אני אעשה ישיבה מיוחדת לנושא הזה.
אברהם רביץ
טוב, תודיע להם שאנחנו מודאגים.
היו"ר משה שרוני
יגאל יהיה אצלי היום, אני אמסור לו שחבר-הכנסת רביץ מודאג מאוד מכל הנושא הזה.


בבקשה, תקרא את הצעת החוק שיהיה מובן מאליו.
איתי עצמון
"הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 6) (מענק לימודים).

1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן: החוק העיקרי) בסעיף 74:

(1) בסעיף קטן (ב)(1) במקום: "בתחילת כל שנת לימודים" יבוא: "לפני תחילת כל שנת לימודים או בתחילתה";

(2) בסעיף קטן (ב)(2), במקום הקטע החל במלים "בתחילת שנת לימודים פלונית" עד המילים "שבתחילת אותה שנת לימודים", יבוא: "לפני תחילת שנת לימודים פלונית, אם התנאים המזכים במענק התקיימו בחודש יולי שבתכוף לפני אותה שנת לימודים, או בתחילת שנת הלימודים- אם התנאים המזכים במענק התקיימו בחודש אוגוסט שבתכוף לפני אותה שנה".
2. בסעיף 296(ג) לחוק העיקרי, פסקה (1) – תימחק.

3. סעיפים 74 ו-296 (ג) לחוק העיקרי כנוסחם בחוק זה, יחולו לגבי מענק לימודים המשתלם עד שנת הלימודים תשס"ח ואילך".
היו"ר משה שרוני
הצבעה – מי בעד הצעת החוק.

מי בעד – 4

מי נגד - אין.
ההצעה התקבלה. אנחנו מגישים את הצעת החוק למליאה לקריאה שניה ושלישית וזה יהיה עד סוף השנה הזאת.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
10:13.

קוד המקור של הנתונים