ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 25/12/2006

ועדת משנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינ"ל - בחירת יו"ר ועדה., איוש חברי ועדות משנה

פרוטוקול

 
PAGE
3
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
25.12.2006


הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 39

מישיבת הוועדה לעניני ביקורת המדינה

יום שני, ד' בטבת תשס"ז (25 בדצמבר, 2006), שעה: 10:40
סדר היום
ועדת משנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים –

1. בחירת יו"ר ועדה; 2. איוש חברי ועדות משנה
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

אבשלום וילן
ייעוץ משפטי
שרי אברמוב
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רשמת פרלמנטרית
שושנה מקובר

ועדת משנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים

1. בחירת יו"ר ועדה; 2. איוש חברי ועדות משנה
היו"ר זבולון אורלב
שלום, אני פותח את הישיבה. בעקבות חילופי גברא בראשות הוועדה, צריך גם לקיים חילופי גברא בראשות ועדת המשנה לביטחון. אני מניח, שאבשלום וילן רוצה להציע את זבולון אורלב להיות יו"ר ועדת המשנה.
אבשלום וילן
אני דורש התייעצות סיעתית בנושא.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל צריך לאשר את כניסתי להיות חבר הוועדה. מי בעד כניסתי?

ה צ ב ע ה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים - אין

נתקבל פה אחד.
היו"ר זבולון אורלב
מי בעד בחירתי ליושב-ראש ועדת המשנה?

ה צ ב ע ה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים - אין

נתקבל פה אחד.
אבשלום וילן
רביזיה.
היו"ר זבולון אורלב
מי בעד הרביזיה?

ה צ ב ע ה

בעד – אין

אין אף אחד, הרביזיה נפלה. מה הבעיה עם איוש חברי ועדת המשנה?
חנה פריידין
בוועדה של ההתנתקות בראשות עמירה דותן, אריה אלדד היה חבר ועדה.
היו"ר זבולון אורלב
אבקש לאשר חילופי גברי בוועדה לענייני גוש קטיף בראשותה של עמירה דותן. אני אכהן במקום אריה אלדד.

ה צ ב ע ה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים - אין

נתקבל פה אחד.
היו"ר זבולון אורלב
ההצעה אושרה פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים