ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 19/12/2006

פרק י"ב, סעיפים 71, 72 (תגמולים לנפגעי פעולות איבה) מתוך הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2006

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

19.12.2006


הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 122

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, כ"ח בכסלו התשס"ז (19.12.2006), בשעה 08:30
סדר היום
הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007, התשס"ז-2007- פרק יב'-שונות: סעיף 71, 72-תיקון חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני - היו"ר

אריה אלדד

אברהם רביץ

רן כהן

סופה לנדבר
מוזמנים
עו"ד שי סומך - מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד רועי קרת - המוסד לביטוח לאומי

שולמית בר - מנהל מחקר, המוסד לביטוח לאומי

אריה אוסולבין - דובר הליגה נגד השמצה

משה בר סימן-טוב - אגף עבודה ורווחה, אגף תקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר-שלום

הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007, התשס"ז-2007- פרק יב'-שונות: סעיף 71, 72-תיקון חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
היו"ר משה שרוני
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה.
שי סומך
הצעת החוק הזאת נולדה באסון התאומים. היה בחור ישראלי לשעבר שעבד באחד ממגדלי התאומים, והוא נפצע. בסופו של דבר היה מדובר באדם שלא היה תושב ישראל, הפגיעה לא כוונה נגד ישראל, וגם המשפחה שלו קיבלה פיצויים נדיבים מארצות הברית. הרשות המאשרת במשרד הביטחון אישרה שהאדם הזה מוכר כנפגע פעולות איבה, ולכן המשפחה קיבלה פיצויים מלאים מישראל. המקרה הזה שנראה לנו אבסורדי, מוכיח שיש בעיה בחוק. אם יש בסיטואציה כזאת אדם מוגדר כנפגע אימה, יש ליקוי בחוק שצריך תיקון.
רן כהן
האם הוא קיבל פיצויים גם מארצות הברית וגם מישראל?
שי סומך
כן.
רן כהן
כלומר, הוא קיבל כפל פיצויים.
היו"ר משה שרוני
זה צריך להיות פעולות איבה נגד מדינת ישראל. אנחנו לא צריכים לשלם על מה שיש נגד כל העולם.
שי סומך
המחלקה של הרשות המאשרת אמרה שיש כאן מטרה משנית של פגיעה בישראל. אני אתן את התיקון של החוק, אבל לפני כן אני אתאר את המצב הקיים. כאשר מדובר בפיגוע טרור שהיה בחו"ל, תושב ישראל ויורד, אזרח ישראלי שאינו תושב, זכאים לתגמולים מלאים מהמדינה, גם אם המטרה העיקרית של הפגיעה היתה פגיעה בישראל, וגם אם המטרה המשנית היתה פגיעה בישראל. אנחנו רוצים לבצע תיקון כזה, כך שכאשר מדובר באזרח ישראלי שאינו תושב, יורד, אין הצדקה שמדינת ישראל תכיר באדם כנפגע איבה. יחד עם זאת, קצת הרחבנו את הגדרת תושב. הגדרת תושב היא ממילא רחבה, אבל הרחבנו אותה עוד. אנחנו מציעים שתושב ייחשב גם מי שבשנה שקדמה לפיגוע, קיבל את התושבות שלו. בוודאי שמי שנמצא שנים רבות בחו"ל, אנחנו לא חושבים שמדינת ישראל צריכה לדאוג לו בצורה כל כך נדיבה.

לגבי תושב ישראל ההסדר הוא כזה: אם המטרה העיקרית היא פגיעה בישראל, אחננו משאירים את המצב כמו שהוא, והוא זכאי לתגמולים מלאים מהמדינה. אם המטרה משנית היא פגיעה בישראל, יש הסדר אחר. כאשר התושב לא זכאי לפיצויים מחו"ל, הוא יהיה זכאי לפיצויים מלאים. כאשר התושב זכאי לפיצויים מחו"ל, למשל באסון התאומים, הוא יקבל לא יותר מההפרש שבין הפיצויים מחו"ל לבין הפיצויים בישראל. אם הפיצויים בחו"ל הם יותר גבוהים מהפיצויים מישראל, הוא צריך להסתפק בהם.
רן כהן
האם הדעה דומה גם כאשר הפיגוע נעשה בסיני, כאשר זה קורה בסיני כדי לפגוע בשלטון המצרי, במלך המצרי. הנפגעים הם ישראלים. האם הם יקבלו פיצויים או לא יקבלו פיצויים?
שי סומך
המטרה המשנית היא פגיעה בישראל. אם המטרה המשנית היא פגיעה בישראל, אז תהיה זכאות.
רן כהן
את מי שואלים, את המפגע, את עוסאמה בנלאדן?
שי סומך
את הרשות המאשרת. יש דוחות מודיעין. באסון המודיעין היו דוחות מודיעים שעל פיהם הם קבעו. זאת החלטה שיכולה להיות קצת קשה.
רן כהן
לפי מה שנמסר אתמול, ישראל היא תמיד המטרה.
היו"ר משה שרוני
ברגע שהאנשים המוסמכים שלנו מודיעים בכל כלי התקשורת, שישראלים לא צריכים להיות במקום מסוים ובכל זאת הישראלים מגיעים לשם, זה לא בסדר. אנחנו צריכים לשקול האם אנחנו צריכים לשלם כסף לתושב שלא מעניין אותו מה אומרים. זאת סוגיה שצריך לדון בה בכובד ראש ולבדוק את כל הניואנסים.
רן כהן
תושב יקבל, אבל אזרח לא יקבל.
שי סומך
מי שניתק את הקשר עם המדינה.
רן כהן
איך קובעים זאת? אחרי כמה שנים הוא לא?
היו"ר משה שרוני
אחרי 5 שנים שהוא לא משלם ביטוח לאומי.
ג'ודי וסרמן
המבחן הוא מבחן אינדוידואלי.
רן כהן
הוא נחשב לאזרח שאינו תושב.
היו"ר משה שרוני
יש לך ישראלים באמריקה ש-25 שנה יש להם אזרחות ישראלית. אם יקרה לו משהו שם, אנחנו פה נשלם לו?
רן כהן
אם עיקר פרנסתו הוא שם, אז האמריקנים ידאגו לו.
היו"ר משה שרוני
מה אומר האוצר? האם אתה מצטרף לשי?
משה בר סימן-טוב
זה נוסח שמקובל על כולנו. יש את הדקות ששי אמר, כאשר המטרה המשנית היא נגד ישראל, תהיה בחינה פרטנית של גובה התגמולים שהוא קיבל מחו"ל. פה הוא יקבל את ההפרש. מכיוון שהבחינה היא מורכבת – כלומר, יכול להיות ששם הוא מקבל קצבה חד פעמים ואצלנו זה תגמול חודשי – שר האוצר יקבע תקנות ויבחן ברמה פרטנית איפה הוא מקבל יותר.
ג'ודי וסרמן
לא יותר מההפרש.
משה בר סימן-טוב
לא יותר מההפרש, לפי מבחן כלכלי.
היו"ר משה שרוני
מה קורה עם אזרח לא ישראלי שעובד בשגרירויות שלנו? מה איתו?
משה בר סימן-טוב
בישיבה שאלתי את שי, והוא אמר לי שהוא זכאי לתגמולים. עובד זר בנציבויות ישראליות בחו"ל, זכאי לתגמולים לפי החוק הזה.
שי סומך
אלה תקנות שהותקנו לפי סעיף אחר בחוק. אנחנו לא נוגעים בו.
משה בר סימן-טוב
לגבי ההסמכה, צריך להסמיך באופן מפורש את שר האוצר. שר תיאם את זה גם עם הלשכה המשפטית שלכם.
שי סומך
בסעיף 4ב בסיפה, במקום שתי השורות האחרונות, אנחנו מציעים נוסח אחר: "יקבע הוראות ותנאים לעניין פגיעה בתגמולים, שישולמו לפי סעיף זה, והוא רשאי להסמיך אדם או גוף אחר שיקבע את ההוראות ואת התנאים כאמור".
ג'ודי וסרמן
האם אדם אחר יקבע את ההוראות?
משה בר סימן-טוב
לא, השר קובע הוראות, והוא מסמיך מישהו שיבדוק את המקרה הפרטני.
ג'ודי וסרמן
זה לא מה ששי אמר. שי אמר, שהוא רשאי להסמיך אדם שיקבע הוראות ותנאים כאמור.
שי סומך
אני אסביר, קביעת ההפרש היא נושא שאי אפשר לקבוע אותו מראש. הרי ארצות הברית נותנת מענק, אולי ספרד נותנת קצבה ומדינה אחרת נותנת ריפוי. מראש קשה לדעת איך לחשב את ההפרש הזה. שר האוצר לא יידע לקבוע כללים מראש, ולכן הוא אמור למנות פונקציה, שתדון בכל מקרה ומקרה לגופו של עניין ותקבע את ההפרש.
ג'ודי וסרמן
כל זה בסדר, אם היה כתוב שלפי הסעיף הזה הוא זכאי להפרש. היה צריך איזשהו גוף שיקדם את ההפרש. הסעיף מדבר שהוא יהיה זכאי לסכום שלא עולה על ההפרש. כלומר, הוא יכול להיות זכאי לסכום שהוא פחות מההפרש. למשל, 90% או 80% מההפרש. אנחנו לא רוצים מישהו שיאמר לאיזה שיעור מההפרש הוא יהיה זכאי, אלא משיהו שיחשב כמה הוא קיבל פה וכמה הוא מקבל שם. צריך שהשר יקבע, לאיזה שיעור מההפרש הוא יהיה זכאי. בזה אנחנו לא רוצים להסמיך אף אחד.
משה בר סימן-טוב
אנחנו חושבים שזה לא יהיה עניין רק של חישוב ההפרש, אלא זה גם יהיה עניין פרטני, שיהיה נתון גם למבחני הכנסה. בכל זאת, החוק הזה הוא חוק סוציאלי. אם נניח שמארצות הברית הוא מקבל פיצוי, שלדעת העניין מכסה את צרכיו של אותו נפגע ואין לו צרכים סוציאליים נוספים, אז הוא לא יקבל עוד הטבות. לכן, יש פה מורכבות שהיא מעבר לחישוב ההפרש.
רן כהן
למה זה סוציאלי? זה נטו בעקבות הפגיעה.
משה בר סימן-טוב
אבל זה חוק סוציאלי.
ג'ודי וסרמן
אם יקבעו שמה שהוא מקבל שם מהווה את כל התשלום שהוא זכאי לו פה, אז מבחינה חשבונאית מורכבת, אין כלום. העניין הוא כאשר קיים הפרש אחרי שעושים את החישוב. מי יקבע איזה שיעור של ההפרש? האם זאת הוראה של השר? או האם השר יסמיך את הגוף הזה שיעשה את החשבון. אני חושבת, שהשר חייב לקבוע את שיעור ההפרש.
היו"ר משה שרוני
השר יסמיך את המוסד, שהוא בקיא בנושא זה, והוא יעביר לשר את הנתונים.
רן כהן
את הדברים האלה הוא צריך לאשר רק באישור ועדת העבודה והרווחה.
שי סומך
זה באישור ועדת העבודה. זה כתוב.
אברהם רביץ
בפילוסופית הביטוח יש כלל ברזל ראשוני, ביטוח לא נועד להעשיר בן אדם. יש אמנם בדיחות רבות על שריפות שקורות לעסקים, אבל האמת היא שביטוח הוא בא לפצות אותו. זה פיצוי שאמור להחזיר מצב לקדמותו עד כמה שניתן. לכן, אני בהחלט מסכים שמדינת ישראל לא חייבת להוסיף, אם האיש מקבל בגובה הפיצוי שהוא היה מקבל במדינת ישראל. אם הוא לא מקבל בגובה הפיצוי הזה, אז מדינת ישראל, שהיא בחנה את הגובה שיש לפצות אדם, צריכה להגיע לאותו גובה. זה לא משנה בכלל מצבו הסוציאלי של האדם. זה ביטוח. אני אומר את זה לשני פנים, גם לא יותר וגם לא פחות. זה רק, אם הוא פרסונה ששייך לקטגוריה של מקבלי הפיצוי.

יש רבים מאוד מאחינו, שנושאים בשליחויות, לא רק של המדינה, אלא של הסוכנות וכל מיני מוסדות מוכרים. אני יודע, שמשרד החינוך שולח עובדי הוראה ומדריכים חינוכיים.
היו"ר משה שרוני
הם כוללים את זה.
משה בר סימן-טוב
הם תושבים.
אברהם רביץ
חלק מהם גרים הרבה שנים שם.
היו"ר משה שרוני
אבל הם משלמים ביטוח לאומי כאן.
אברהם רביץ
לא בטוח שהם משלמים ביטוח לאומי. אם הם מקבלים משכורת שם, הם לא מקבלים פה.
היו"ר משה שרוני
הם משלמים.
אברהם רביץ
האם אנחנו קושרים את זה במשלמי ביטוח לאומי.
משה בר סימן-טוב
יש מבחנים פרטניים. מבחן התושבות הוא מבחן פרטני, שנעשה לפי מנהל מרכז חיים וכו'.
אברהם רביץ
אני יודע, שיש אנשים שנסעו מטעם משרד החינוך לשנתיים -שלוש, וכיוון שהם כל כך הצליחו שם ובתי הספר ביקשו מהם להישאר, הם קיבלו ארכה והיום הם נמצאים שם זמן רב.
משה בר סימן-טוב
האם זה מטעם משרד החינוך?
אברהם רביץ
משרד החינוך לא משלם להם, אלא המוסדות. ברוסיה משרד החינוך משלם. זה תלוי איפה. צריך להיות מובן, שאדם שנשלח לעבודה ציבורית כזאת או אחרת מטעם מדינת ישראל ומוסדותיה, הוא נמצא בקטגוריה הזאת.
משה בר סימן-טוב
אם הוא נשלח, הוא תושב.
היו"ר משה שרוני
הרב כהן הוא רב ברומניה והוא ישראלי. הרבנות שלחה אותו לשם להיות רב של הקהילה, כאשר אין קהילה. לא חשוב.
אברהם רביץ
הוא נמצא שם בשליחות.
משה בר סימן-טוב
הוא תושב לצורך העניין.
רן כהן
נדאג שירדו עוד כמה ישראלים כדי שתהיה קהילה.
אברהם רביץ
אתה לא צריך לדאוג. יהיו כאלה מתנדבים.
אריה אלדד
אני מבקש להצטרף למה שאמר הרב רביץ, אנחנו לא יכולים להתנות את גובה הפיצוי בהכנסתו של אדם. אני לא רוצה להשאיר את זה לשיקול דעתו של השר או מי שהוא מינה, להחליט אם האיש יפוצה במלוא גובה ההפרש או לא. אני חושב שצריך לקבוע, שהאיש יפוצה לכל גובה ההפרש, בין מה שהיה מגיע לו בארץ לבין מה שהוא קיבל במדינה זרה.

אני מבקש לקבל הסבר על סעיף 3, על העיסוק בעם היהודי. לא הבנתי את פשר התיקון. אני רוצה להבין את פשר התיקון הזה. הדבר השלישי, הוא העניין של הקביעה, האם זה מכוון נגד מדינת ישראל באופן עיקרי או משני. אנחנו נתקלים בארץ במקרים שהם מקרי גבול בין פגיעת איבה לפגיעה פלילית. אדם נחטף ונרצח במעלה אדומים. אני מכיר את המקרה. משפחתו עד עצם היום הזה טוענת, שמדובר במעשה איבה. אותו גורם שחקר את העניין במשטרה, אומר שזה מעשה פלילי. בוודאי שצריכה להיות סמכות שקובעת.
היו"ר משה שרוני
המשטרה תקבע את זה.
אריה אלדד
אבל מכיוון שמדובר פה בקביעה, שהמשמעות שלה חורגת מהשאלה את מי להעמיד לדין, עבריין או מחבל, וקובעת איזה מן פיצויים ותמיכה מקבלת משפחה, מה היא סמכות הערעור. אני מבין שיש דוחות מודיעין, שאנחנו לא יודעים מה טיבם, ואנחנו בוודאי לא יכולים לעמוד על דייקנותם, שאומרים שפגיעה מסוימת שארעה בחו"ל היא פגיעה שהיתה מכוונת באופן משני כנגד ישראל או שלא היתה כזאת. אל קעידה זה נגד מדינת ישראל או לא? זה ויכוח פילוסופי כמעט.
היו"ר משה שרוני
האם התאומים זה נגד ישראל?
אריה אלדד
זה ויכוח פילוסופי?
היו"ר משה שרוני
למה פילוסופי?
אריה אלדד
משום שהשאלה היא, האם אלקעידה הכריז על פגיעה בארצות הברית, בישראל, ובכל האינטרסים של התרבות המערבית, או שהוא רוצה רק לעשות מהומות. יש ויכוח בין גורמי מודיעין שונים, מה זה אלקעידה, ממה הוא מורכב, מה הן מטרות הארגון.
היו"ר משה שרוני
מי אתה חושב שצריך להיות הפוסק האחרון?
אריה אלדד
אני רק חושב שאנחנו צריכים סמכות ערעור.
ג'ודי וסרמן
יש. יש ועדת ערר ויש בית דין.
אריה אלדד
אפשר לערער על הקביעה הזאת שהמשטרה החליטה.
היו"ר משה שרוני
בבית דין.
אריה אלדד
מה שקיים כרגע, הוא לא מסודר בחוק הזה.
היו"ר משה שרוני
יש.
אריה אלדד
אז אני מבקש הסבר לגבי סעיף 3, לגבי העם היהודי.
שי סומך
לגבי העניין הסוציאלי – אני לא בטוח שזה עניין כל כך גדול. בחוק תגמולים לנפגעי איבה יש תגמולים סוציאליים. נגיד שיבוא אדם שיש לו הכנסה גבוהה ואין שום סיכויי שיקבל תשלומים סוציאליים, אז בכלל לא יחשיבו את התשלומים הסוציאליים לפי החוק הישראלי. הוא לא אמור לקבל אותם בכלל. כאשר בודקים את הפער בכלל לא יחשיבו את התשלומים שניתנים למיעוטי הכנסה. מצד שני, אם יבוא אדם עני שנפגע, בחישוב ההפרש יחשיבו גם את התגמולים לפי הכנסה.
אריה אלדד
אבל יש גם תגמול שהוא לא תלוי הכנסה.
שי סומך
יש תגמולים לפי נכות, ואדם שאין לו הכנסות מקבל תוספת נוספת. כאשר יבוא אדם עני, יחשיבו לו את התוספת.
משה בר סימן-טוב
צריך לרשום, לפי התגמולים שלהם היה זכאי.
ג'ודי וסרמן
זה בסדר. שמענו קודם שהתקנות יבואו לאישור ועדת העבודה, וזה נכון. אם השר יסמיך אדם אחר או גוף אחר לקבוע את זה, זה לא יובא לאישור הוועדה.
משה בר סימן-טוב
הכללים יובאו לאישור הוועדה. הבדיקה הפרטנית פר מקרה, לא תבוא לאישור.
ג'ודי וסרמן
אז צריך לשנות את הסיפא ששי הקריא. הסיפא אומרת: "והוא רשאי להסמיך אדם אחר שיקבע את ההוראות ואת התנאים". האדם האחר יקבע את החישוב ולא את ההוראות ואת התנאים.
משה בר סימן-טוב
הצענו לזה נוסח.
אריה אלדד
לא הבנתי את התיקון לגבי סעיף העם היהודי.
שי סומך
בסעיף של העם היהודי נעשה תיקון של הגדרת פגיעת איבה. אמרו שלעניין פגיעה בעם היהודי, ההגדרה של פגיעת איבה תיקרא כך ולא כך. בחוק הזה הגדרת פגיעת איבה מתוקנת. ולכן, צריך לעשות את ההתאמות הטכניות בסעיף של העם היהודי.
אריה אלדד
אם אפשר לקבל הסבר, כי עדיין לא הבנתי.
אברהם רביץ
הפגיעה בבואנוס איירס, בקהילה ולא בקונסוליה, נכללת כאן?
שי סומך
בסעיף 1 לחוק הקיים יש הגדרה של פגיעת איבה, כפגיעה במדינת ישראל. מדובר בפגיעה של ארגון עוין לישראל. מדוב בפגיעת איבה שמיועדת לפגוע בישראל. הטכניקה החקיקתית של התיקון של העם היהודי, היתה להשתמש בהגדרה של פגיעת איבה הקיימת, אבל במקום מדינת ישראל לכתוב שם העם היהודי. זאת היתה טכניקה חקיקתית. בסעיף 18א לחוק נאמר כי בהגדרת פגיעת איבה, במקום ישראל יבוא העם היהודי.
רן כהן
מה שיקרה, שיהודים שעבדו בארגנטינה, שנפגעו בפעולת איבה לפני 12 שנה, יהיו זכאים לפיצויים מישראל?
שי סומך
לא, רק ישראלי.
רן כהן
ישראלי שהיה שם יהיה זכאי.
שי סומך
תושב ישראל. בחוק הקיים שינינו את הגדרת פגיעת איבה, כי הוספנו את הנושא של המטרה שהיא פגיעה בישראל. לכן סעיף 18א שהפנה להגדרה הקודמת של פגיעת איבה, ששם לא דובר על מטרה של פגיעה בישראל, טכנית לא היה נכון. היא שייכת להגדרה שעכשיו עוברת שינוי.
אריה אלדד
אז למה לא תכניסו לסעיף 1 את זה, שזה כוון גם נגד העם היהודי? כלומר, גם על תושב ישראלי שנפגע בחו"ל בפגיעה שכוונה נגד העם היהודי, חל עליו הכל.
שי סומך
הנסחית של הכנסת נסחה זאת כך. הנוסח הממשלתי היה אחר.
רן כהן
אגב, מה הוא המקור התקציבי לזה?
משה בר סימן-טוב
אוצר המדינה.
היו"ר משה שרוני
אני עובר להצבעה.

ה צ ב ע ה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנע - אין
אברהם רביץ
זה עם התיקונים של חה"כ אלדד ושלי.
ג'ודי וסרמן
תיקון אחד עשינו לעניין החישוב.
אברהם רביץ
שזה לא יהיה תלוי בעניין הסוציאלי. כמו שזה בישראל. מה שסוציאלי, סוציאלי. מה שלא, לא.
ג'ודי וסרמן
לא הובן שיקבל את כל ההפרש.
אריה אלדד
אז אנחנו מבקשים להצביע על זה.
היו"ר משה שרוני
נאמר כאן, שאם הוא קיבל פיצוי ממדינה מסוימת וזה לא בגובה של מה שהיה מקבל במדינת ישראל, אז נותנים את ההפרש.
אברהם רביץ
בלי כל קשר למצבו הסוציאלי.
אריה אלדד
זה לא מה שכתוב בתיקון החוק.
משה בר סימן-טוב
בלי כל קשר למצבו הסוציאלי מעבר למה שמוגדר בחוק הישראלי.
ג'ודי וסרמן
אז התיקון יגיד שהוא זכאי להפרש ולא לסכום שלא עולה על ההפרש.
משה בר סימן-טוב
יכולים להיות חישובים אקטוארים. אני מפחד מהדבר הזה.
ג'ודי וסרמן
יהיה איזה שהוא גוף שיעשה את החישוב. הרי אנחנו לא מדברים אחד לאחד. יש סוגי גמלאות שונים, ולכן יש גוף שיערוך את החישוב.
היו"ר משה שרוני
אם אין גוף, ניתן לוועדת העבודה והרווחה לעשות זאת.
רן כהן
אם יש לו בעיה סוציאלית, הוא צריך לקבל את מלוא ההפרש.
אריה אלדד
אנחנו רוצים שלא תהיה לשר סמכות להחליט על ההפרש.
משה בר סימן-טוב
יש פה עניין אקטוארי.
אריה אלדד
תמיד יש עניין אקטוארי.
אברהם רביץ
באקטואריה מדינת ישראל חייבת 300 מיליארד שקל שלא יהיו לה אף פעם.
היו"ר משה שרוני
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30

קוד המקור של הנתונים