ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 11/12/2006

הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון - הגדרת שירות צבאי), התשס"ו-2006, הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון - הרחבת תחולה), התשס"ו-2006, הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון - שירות צבאי), התשס"ו-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים