ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 28/11/2006

תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה) (תיקון), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

28.11.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 106

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ז' בכסלו התשס"ז (28.11.2006), בשעה 12:00
סדר היום
תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית)
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני – היו"ר

דוד אזולאי
מוזמנים
עו"ד רועי קרת – הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח הלאומי

עו"ד רון רוגין – משרד עו"ד רוגין שטראוס

עו"ד קרן ויינברג אייל – משרד עו"ד רוגין שטראוס
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום


תקנות הביטוח הלאומי 2006 (הכשרה מקצועית)
היו”ר משה שרוני
שלום, אני פותח את הישיבה.
רועי קרת
אותו הסבר שנתתי בדיון הקודם, חל גם פה. בתקנות האלה יש הוראת תחילה ותחולה בתקנה מס' 2, שהיא מיותרת. ממילא החוק קובע את התחילה.
היו”ר משה שרוני
אנחנו מאשרים את התיקון. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים