ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 14/11/2006

תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (תיקון מס' ), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה

14.11.2006


הכנסת השבע-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 98

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, כ"ג בחשוון התשס"ז (14.11.2006), שעה 12:00
סדר היום
תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), התשס"ו-2006
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני - היו"ר

מרינה סולודקין

ליה שמטוב
מוזמנים
עו"ד שי סומך - מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יעקב עמר - יועץ השר לענייני הביטוח הלאומי, משרד הרווחה

עו"ד אבי חליבה - לשכה משפטית, משרד ראש הממשלה

עו"ד יעל כהן - הלשכה המשפטית, משרד ראש הממשלה

עו"ד דוד דיין - לשכה משפטית, המוסד לביטוח הלאומי

עו"ד רועי קרת - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח הלאומי

עו"ד בטי מצר לוי - ממונה על מחלקת בתי הדין, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

רוני שכטר - יו"ר מטה מאבק הנכים

משה בסעד - מנכ"ל ארגון נכי ישראל

מומו נקווה - ארגון נכי ישראל

עו"ד מאירה בסוק - יועצת משפטית לדיני עבודה, נעמ"ת ירושלים
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), התשס"ו-2006
היו"ר משה שרוני
שלום, אני פותח את ישיבת ועדת העבודה. אני מבקש מעו"ד שי סומך להציג את התקנות.
שי סומך
אנחנו מלווים את התקנות ולא היוזמים שלהן, ולכן ראוי יותר שרועי קרת יציג אותן.
רועי קרת
כזכור, אנחנו היינו פה לפני מספר שבועות עם התקנות האלה.
היו"ר משה שרוני
אני כועס. הייתם צריכים לבוא לפני הרבה זמן.
רועי קרת
היו עיכובים ותקלות, שהוועדה מכירה חלק מהם. המצב היום ידוע לכולם. יש כספים רבים במוסד, שלא ניתן לנצל אותם בשל העדר מועצה. אין מועצה, כיוון שלא כל חבריה של המועצה ה-13 מונו עדיין. מה שהתקנות האלה מבקשות לעשות, הוא לאפשר במסגרת של הוראת שעה לתקופה מוגבלת בזמן, לכנס את המועצה בהרכב של החברים שכבר מונו, ומספרם עולה על 40.
היו"ר משה שרוני
מה כל כך קשה בלמנות מועצה?
מרינה סולודקין
זאת שאלה טובה מאוד.
רועי קרת
הלשכה שלנו לא עוסקת במינוי החברים, אלא בתקנות. ממה שאני יודע, בשונה ממועצות קודמות, במועצה ה-13 התחילו להחיל כללים של ודעת שפייניץ, ועדה שבודקת את כשרותם של מינויים, לפי חוק החברות. במוצעות הקודמות זה לא היה. החברים צריכים לעבור תהליך של סינון שלא היה קודם, לעמוד בדרישות שלא נדרשו קודם לכן. לא כל החברים עמדו בדרישות האלה, וגם אלה שכן עמדו עברו תהליך ארוך.
היו"ר משה שרוני
מה זה ארוך? הוועדה הזאת צריכה להתכנס כל יום.
מרינה סולודקין
אלה ההסברים הבירוקרטים שנותנים לנו. אני רוצה לשאול, כמה כסף יחזירו על חשבון הנכים למשרד האוצר.
דינה פלדמן
בנגלה הקודמת החזירו 90,000,000 שקלים, כי הם לא מיצו את התקציב. עכשיו יש פחד שאם הם לא ימצו את התקציב הנוכחי, ייקחו מהם שוב את הכספים.
רועי קרת
נכון להיום יש 25,000,000 שקלים, שהוועדה המקצועית של המוסד אישרה את הוצאתם. אי אפשר לחתום על הסכמים לגביהם, כי המועצה הציבורית לא יכולה לאשר אותם כי היא לא קיימת.
מומו נקווה
אם תיכנס לעובי הקורה של הקרן לשירותים מיוחדים, אתה תיתן את הפטיש הזה למישהו בראש.
יעקב עמר
אני מייצג את כל מה שקשור לנושא של מינוי המועצה בשנתיים האחרונות. מועצת המוסד לביטוח הלאומי היתה מתכנסת ל-4 שנים, כאשר מי שהיה עובר ועדה לבדיקת מינויים שהיו רק נציגי ממשלה, שהיו 17 מתוכם. כל השאר היו מתקבלים על ידי נציגי העובדים והמעסיקים. אנחנו היינו מקבלים את השמות ומאשרים.

באוקטובר 2004 היתה צריכה לקום מועצה. באוגוסט 2004 מונו כל נציגי ממשלה ואנשי ציבור, למעט גברת אחת של משרד התמ"ת שתמונה מחר. היה תהליך ארוך של התדיינות, עובדים והיועץ המשפטי לממשלה, שהחליט שגם הם צריכים לעבור את אותו תהליך כמו נציגי ציבור ונציגי ממשלה. הועברו שמות, וחלק גדול של האנשים של ההסתדרות ושל המעסיקים נפסל. זה היה הלוך וחזור הלוך וחזור עד לפני חצי שנה. לפני חצי שנה היתה החלטה שהמועצה לא מתקיימת יותר. ברגע שהחליטו שהמועצה לא מתקיימת יותר, כל התהליך מאוקטובר 2004 ועד ועד יולי 2006, הוועדות המשיכו להתקיים והתהליך המשיך להתקיים כאילו לא קרה שום דבר. ביולי 2006 אחרי חוות דעת של המוסד ושל משרד המשפטים, החליטו שאסור שזה יתקיים יותר. אז כולם התחילו לצעוק, משום שהכל נתקע. ברגע שזה נתקע, ביקשנו מהיועץ המשפטי לממשלה שייתן לנו חוות דעת מה לעשות בינתיים. החוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה היתה הוראת שעה. זה היה התהליך שהיינו אמורים לעשות ביוני 2006. מיוני 2006 עד היום היה תהליך שבו מנכ"ל המוסד ניסה להעביר שינוי תקנות, לצמצם את המועצה. הדבר הזה לא צלח, ובאוגוסט האחרון היה את ההליך הזה.

הינו צריכים לבוא אליך ולתת לך תשובות, אבל התהליך הזה לא בוצע. בסופו של דבר החולט שנלך לתקנה של הוראה השעה, שזה מוסכם על דעת כולם היום: הביטוח הלאומי, משרד המשפטים, ושאר הנציגים, שאנחנו ממנים על בסיס 40 שכבר מונו ואנחנו ממשיכים את תהליך המינוי של 56 חברים. מחר אמורה להתכנס ועדה כשעל סדר יומה 8 אנשים לאישור. אם יהיו כל ה-10 יהיו לנו מחר 50. אם לא, בעוד שבועיים תתכנס ועדה נוספת.
ג'ודי וסרמן
כמה אושרו עד היום?
יעקב עמר
40. מחר תהיה התוספת שהזכרתי, כאשר בשבועיים הבאים נשלים את האחרים. נכון לעכשיו, יש לנו 52 שמות של אנשים עם טפסים קיימים בתהליך של אישור. יש עוד 4 אנשים, 2 מהם מההסתדרות.
היו"ר משה שרוני
למה קשה להסתדרות לתת את השמות?
יעקב עמר
תשאל את עיני. אני מדבר איתו כל יום.
היו"ר משה שרוני
גם מהחקלאים לא קיבלתם. מה הבעיה?
יעקב עמר
הם צריכים לעשות תהליך.
היו"ר משה שרוני
איזה תהליך? צריכים לנסוע לארצות הברית ולחזור.
יעקב עמר
התקנון שלהם אומר שהם צריכים לכנס מועצה.
היו"ר משה שרוני
אנחנו נצטרך לעשות שינוי, אבל כדי לא לעכב את הוצאת הכספים לדברים חשובים ביותר, אנחנו נאשר זאת. כל האנדרלמוסיה הזאת לא תהיה.
יעקב עמר
אנחנו נשמח. במועצה הבאה, נעשה את זה בתהליך הזה. אם הדברים יהיו מאושרים, בסוף נובמבר יהיה כינוס של המועצה, כולל הרכבת ועדת מינויים. בתחילת דצמבר יהיו ועדות שידונו באותם פרויקטים שמדברים עליהם.
דינה פלדמן
אי אפשר יהיה להוציא את התקציב בתקופה הזאת.
יעקב עמר
הנושא של ההתחייבויות הוא לא תלוי בנו, אלא תלוי בארגונים. ככל שהארגונים יהיו מוכנים ויבואו לחתום, יהיה להם אישור.
היו"ר משה שרוני
אני מקווה שעד סוף השנה כל התקציב של 2006 ימוצה.
יעקב עמר
זה לא תלוי רק בנו. זה תלוי גם בארגוני שיחתמו על ההסכם.
מרינה סולודקין
אני מבקשת, ישיבה אחרי 31 בדצמבר, על מנת לראות כמה כסף הם החזירו. המכונה הבירוקרטית לא עובדת והנכים סובלים.
ג'ודי וסרמן
מקריאה את תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), התשס"ו-2006.
היו"ר משה שרוני
אני רוצה לסכם את הישיבה. משרד הרווחה ידווח לוועדה כל פעם שממנים חברים, עד 56 חברים. אם יש כאלה, כמו ההסתדרות והחקלאים, שלא משתפים פעולה, תודיעו לנו. אני ארכב עליהם במהירות המקסימאלית. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים