ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 13/11/2006

חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון), התשס"ז-2006

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

13.11.2006


הכנסת השבע עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 41

מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

יום שני, כ"ב בחשוון התשס"ז (13 בנובמבר 2006), שעה 09:30

ס ד ר ה י ו ם

הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון) (ארגון יציג ומענק שנתי),

התשס"ז-2006

הצעתם של חברי הכנסת יצחק אהרונוביץ, רוברט אילטוב, אסתרינה טרטמן, אלכס מילר, ליה שמטוב, יורי שטרן
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל נודלמן – היו"ררוברט אילטובסופה לנדברסטס מיסז'ניקובמרינה סולודקיןיוסף שגל
מוזמנים
עו"ד שי סומך

- מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטיםיובל יעקבי

- רפרנט קליטה, מרד האוצריעל מרקוביץ

- משרד האוצראלכסנדר קלנטירסקי
- עמותת ברית ליקוידטורים צ'רנובילאלכסנדר מרגוליין
- עמותת ברית ליקוידטורים צ'רנובילבל קנטרג'י

- עמותת ברית ליקוידטורים צ'רנוביל
ייעוץ משפטי
הלית מגידו
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון) (ארגון יציג ומענק שנתי),

התשס"ז-2006

הצעתם של חברי הכנסת יצחק אהרונוביץ, רוברט אילטוב, אסתרינה טרטמן, אלכס מילר, ליה שמטוב, יורי שטרן
היו"ר מיכאל נודלמן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון) (ארגון יציג ומענק שנתי).
הלית מגידו
מדובר בשתי הצעות חוק כאשר האחת היא של חבר הכנסת יורי שטרן וקבוצה של חברי כנסת, והשנייה היא של חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצה של חברי כנסת. במסגרת הדיונים בוועדה שתי הצעות החוק אוחדו והוגשו כהצעת חוק אחת לקריאה ראשונה. היום בוועדה אנחנו דנים לאחר שהצעות החוק האלה התקבלו בקריאה ראשונה ואנחנו מכינים אותה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.


הנוסח שמונח בפניכם הוא נוסח מוסכם שהוועדה כבר דנה בו רבות והוא מכיל שלושה אלמנטים עיקריים:

1.
נושא המענק השנתי. זה מענק שישתלם פעם בשנה והוא בא להחליף את קצובת ההבראה והנופש שהם מקבלים היום, כאשר תינתן תוספת מבחינת הסכום.

2.
מתן זכויות לאלמן ולאלמנה של מנטרלים, שיהיו זכאים לקבל את אותו מענק שנתי במשך תקופה של שלוש שנים לאחר פטירתו של המנטרל.

3.
הגדרתו של הארגון היציג. אני רוצה להדגיש שאין הבדל מהותי בהקשר של הארגון היציג ובוועדה הגענו להסכמות, יחד עם הממשלה, לעניין קביעתו של מבחן תמיכות - מבחן שלא אושר פורמאלית בוועדה כי זה לא תפקידה של הוועדה לאשר את מבחן התמיכות, אבל הוצג בפנינו – אשר יעניק תמיכה מטעם המדינה לארגון שיעמוד במסגרת הכללים שנקבעו במבחן התמיכה.


בהתאם לסיכום בין המציעים לבין האוצר, החוק, לכשיעבור, יתוקצב במסגרת של שלושה מיליון שקלים חדשים. סכום זה מתחלקים לשניים:

1.
עשרה אחוזים מתוך הסכום – דהיינו 300 אלף שקלים חדשים – יוקצו למבחן התמיכות. מטעם הארגונים שהגיעו לכאן נאמר לנו שהם מתכוונים למשל להשתמש בזה לצורך הגשת תביעות לדוגמה ודברים מהסוג הזה.

2.
תשעים אחוזים מהסכום – דהיינו, 2 מיליון ו-700 אלף שקלים חדשים – מהווים את הסכום שייועד לצורך התוספת למענק השנתי. אני אומרת תוספת מכיוון שכבר היום – כפי שהדגשתי – המנטרלים מקבלים קצובת הבראה ונופש. הם ימשיכו לקבל את אותו הסכום של קצובת הבראה ונופש במסגרת המענק השנתי, אבל תינתן תוספת מעבר לאותה קצובה, עד לסכום של 4,680 שקלים. האוצר חישב שהסכום הזה נובע מכך שיש כ-1,500 איש שיהיו זכאים לקבלת המענק. 1,500 האנשים הללו הם בעיקרם מנטרלים, כ-1,270 מנטרלים, אליהם יש להוסיף הן את האלמנות והאלמנים שיהיו זכאים לקבל את המענק מכוח החוק והן מנטרלים שהוכרו לאחרונה. נציג משרד האוצר יוכל לבאר בעניין הזה.
סופה לנדבר
את מדברת על אלו שיש להם מסמך או אישור.
הלית מגידו
בוודאי. אלו שזכאים לפי החוק לקבל את המענק. שוב, אני מדגישה שכ-1,500 האנשים עליהם אנחנו מדברים, לא כוללים אך ורק מנטרלים אלא כוללים את האלמנות והאלמנים שזכאים לקבל. גם אותם לוקחים בחשבון במסגרת הסכום של 2 מיליון ו-700 אלף שקלים חדשים.
סטס מיסז'ניקוב
באיזשהו שלב, חלילה וחס, אבל זה מה שיקרה, המנטרלים יתחילו ללכת לעולם הבא. שלושת מיליוני השקלים מתחלקים לאלה שחיים ולאותן אלמנות בטווח של שלוש שנים.
הלית מגידו
נכון.
סטס מיסז'ניקוב
כאשר המנטרל הולך לעולמו, מי שיחליף אותו תהיה אלמנתו.
הלית מגידו
רק למשך שלוש שנים. המשמעות היא שאחרי שלוש שנים, העלות למדינה תלך ותפחת.
סטס מיסז'ניקוב
למה?
הלית מגידו
כך האוצר רואה את זה.
סטס מיסז'ניקוב
אני חשבתי אחרת.
הלית מגידו
אתה חשבת שהמענק ילך ויגדל ככל שיפחת מספר המנטרלים.
סטס מיסז'ניקוב
בוודאי.
הלית מגידו
זאת תשובה שהאוצר צריך לתת.
שי סומך
יש סיכום בעניין הזה. בסיכום נאמר שמשרד האוצר יקבע את סכום המענק המתקבל. החישוב של המענק השנתי היה לפי 1,400 מנטרלים כפול המענק וזה היה לפי המצב נכון להיום. זה הסיכום שהתקבל.
סטס מיסז'ניקוב
אל תשחקו אתנו. הסיכום עם האוצר היה סכום קבוע של שלושה מיליוני שקלים.
סופה לנדבר
לא הייתה החלטה כזו בינינו.
סטס מיסז'ניקוב
הייתה החלטה על שלושה מיליון שקלים פיקס-פרייס, וזה הסכום שאנחנו מחלקים. אם מספר המנטרלים יקטן, הם יקבלו יותר. שלושת מיליוני השקלים זה סכום קבוע.
שי סומך
אם המספר יגדל, יקבלו פחות?
סטס מיסז'ניקוב
הוא לא יכול לגדול. איך הוא יגדל?
יובל יעקבי
אנחנו עשינו איזושהי הערכה לכמות הממוצעת של המנטרלים שצריך בטווח הנראה לעין לתת להם מענק. החוק ערוך כך שמדברים על סכום של מענק. עוד מאה שנה לא יהיו מנטרלים, ולכן אנחנו צריכים לקבוע סכום הגיוני של מענק ולקבוע איזשהו ממוצע. לקחנו מספר הגיוני של אנשים ואלמנות. האלמנות שמתווספות ואלמנות שיורדות אחרי שלוש שנים, המספר מתקזז עם אנשים אחרים שמוכרים כמנטרלי צ'רנוביל. היה איזשהו סיכום, לקחנו בחשבון מה המספר הממוצע, וזאת התוצאה.
סטס מיסז'ניקוב
עם מי היה הסיכום?
יובל יעקבי
אני לא זוכר.
סטס מיסז'ניקוב
הסיכום יכול להיות רק סופה לנדבר, אתי ועם סיעת ישראל ביתנו. כיוון שאנחנו הובלנו את ההסכם הזה, אני יכול לומר לך שהסיכום היה לגבי פיקס-פרייס של שלושה מיליוני שקלים. כשהיועצת המשפטית דיברה, שמתי לב שהיא מדברת על איזשהו סכום שמתחלק לליקוידטורים. אם יגיעו יותר ממדינות המוצא, שלושת מיליוני השקלים תתחלק בסופו של דבר לפי מספר האנשים, אבל הסכום הזה לא יכול לפחות ברגע שהליקוידטורים יתחילו למות והאלמנות יעברו את הרף של שלוש שנים.
יובל יעקבי
מה אתה מציע לקבוע בסכום של המענק?
סטס מיסז'ניקוב
אני מציע לקבוע שהסכום הזה של שלושה מיליוני שקלים מתחלק לפי מספר האנשים שזכאים לאותו סכום, ואם יישאר בסופו של דבר ליקוידטור אחד, הוא יקבל את אותם שלושה מיליוני שקלים.
יובל יעקבי
בשום פנים ואופן. אין דבר כזה. זה נשמע לך הגיוני?
סטס מיסז'ניקוב
לי זה נשמע הגיוני.
יובל יעקבי
זה נשמע לך הגיוני שאם בעוד 15 שנים, הם יקבלו שלושה מיליוני שקלים?
סטס מיסז'ניקוב
לי זה נראה הגיוני.
יובל יעקבי
ההיגיון שהנחה אותנו היה המספר הממוצע של המנטרלים בטווח השנים הנראה לעין.
סופה לנדבר
אנחנו הסכמנו שהסכום יהיה שלושה מיליון שקלים שיתחלק בין המנטרלים שיש להם אישור על כך.
שי סומך
נכון. בטווח הנראה לעין.
סופה לנדבר
לא נסכים להפחית את הסכום. יכול להיות שבעוד כמה שנים נאמר שצריך להגדיל אותו.
יובל יעקבי
לשנים הקרובות אנחנו מכוסים. הרי גם מנטרל שחס וחלילה ילך לעולמו, אלמנתו תקבל. אנחנו מדברים על עוד מספר שנים רחוק מהיום. עד אז, אם נראה שמספר המנטרלים יורד דרמטית ואתם עדיין רוצים להקצות את הסכומים האלה, יהיה אפשר לדבר, אבל זה לא הגיוני לקבוע עכשיו סכום קבוע לעוד מספר שנים.
מרינה סולודקין
כמו שביטלתם את חוק בית-החולים באשדוד.
סטס מיסז'ניקוב
יש סיכומים שאני מסכם עם ראש אגף תקציבים, ואתה מגיע ומשנה את הכול?
סופה לנדבר
יכולים עכשיו להגיש באופן אוטומטי עשרה אחוזים לארגון היציג, ללא כל ועדות תמיכה.
סטס מיסז'ניקוב
אתה מפר את מה שסיכמנו עם ראש אגף תקציבים.
יובל יעקבי
תסביר לי איך אני מפר. שלושה מיליוני שקלים מופנים למנטרלי צ'רנוביל לשנים הקרובות.
סטס מיסז'ניקוב
והסכום הזה יישאר קבוע.
יובל יעקבי
הוא לא ישתנה בשנים הקרובות. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד עשר שנים.
סופה לנדבר
אתה לא יכול מראש להכניס את הסעיף הזה.
סטס מיסז'ניקוב
בעוד תשע שנים אני אהיה תלוי ברצון הטוב שלך?
הלית מגידו
אני רוצה להבהיר כי זה הולך כאן לשני הכיוונים. העובדה שאנחנו נוקטים בלשון החוק בסכום ספציפי, ממש כותבים את המספר, זה אומר שאם מחר עולים לארץ אלפיים מנטרלים והם זכאים לקבל תעודה ועומדים בכללי החוק, גם אם זה יעלה לאוצר יותר משלושה מיליון שקלים, אתם תהיו מחויבים - כי זו הוראת החוק - לשלם להם. זה צריך להיות ברור. אם יהיו עוד אלפיים מנטרלים, זה יעלה חמישה מיליון שקלים ואתם תהיו חייבים לשלם את זה כי זאת הוראת החוק.
סופה לנדבר
אנחנו לא רוצים שיהיה סעיף שמקטין את הסכום לפחות משלושה מיליון שקלים.
הלית מגידו
הסכום מבחינת הכסף שהמנטרל מקבל לא משתנה, למעט עדכון מדד. הם יקבלו 4,680 שקלים, בין אם הם אלף אנשים, בין אם הם אלפיים אנשים, ובין אם הם 10,000 אנשים.
היו"ר מיכאל נודלמן
אם יגיעו עוד אלפיים מנטרלים, זה יעלה להם חמישה מיליון שקלים.
סטס מיסז'ניקוב
לא הבנתי מה החישוב שלך כשאת אומרת שזה יעלה לאוצר יותר משלושה מיליוני שקלים?
הלית מגידו
היום הם מדברים על 1,500 אנשים.
סטס מיסז'ניקוב
לא, אנחנו מדברים על שלושה מיליון שקלים.
יובל יעקבי
נכון, שצריך לתרגם אותם.
סופה לנדבר
יש כ-1,300 אנשים שיש להם זכאות.
סטס מיסז'ניקוב
צריך לחלק את הסכום של שלושה מיליוני שקלים ב-1,300 אנשים.
יובל יעקבי
ואם יהיו 1,700?
סטס מיסז'ניקוב
נחלק את הסכום ב-1,700. אבל אם יהיה פחות, תחלק את זה בפחות.
יובל יעקבי
הסיכום הוא על שלושה מיליון שקלים. יש לנו כאן סיכום מה-26 ביוני 2006, אז ישבנו ואמרנו שהאוצר יקבע את סכום המענק.
סופה לנדבר
מי ישב? אתם ישבתם. אנחנו לא ישבנו.
שי סומך
אתכם. כולנו ישבנו אתכם. היה משה בר סימן טוב, אני והמתמחה שלי. נאמר במפורש ש"משרד האוצר יקבע את סכום המענק המתקבל מחלוקת שלושה מיליון שקלים, בניכוי הוצאות – בהתחשב שההוצאה היא חד-פעמית – ב-1,400 מנטרלים בתוספת האלמנות". זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו מתייחסים למספר המנטרלים שיש עכשיו.


הייתה הצעת חוק פרטית ולפניה הדיון בהצעת החוק ישבנו אתכם כדי לראות מה עמדת הממשלה. על סמך הסיכום הזה נקבעה עמדת הממשלה לתמוך בהצעת החוק. הממשלה תומכת בקביעת המענק על-ידי חלוקת הסכום של שלושה מיליוני שקלים ב-1,400 מנטרלים בתוספת האלמנות.
היו"ר מיכאל נודלמן
זה אומר שעד הסוף זה יהיה המענק.
שי סומך
כן.
סטס מיסז'ניקוב
היום יש 1,400 אנשים, אבל מחר יש אפשרות שהם ימותו. מה קורה במקרה כזה?
יובל יעקבי
יש להם אלמנות שזכאיות לקבל במשך שלוש שנים.
הלית מגידו
הסכום של המענק לא יורד. הסכום הקיים המתוקצב לא יורד.
סטס מיסז'ניקוב
הסיכום עם משרד האוצר הוא לקבל פיקס-פרייס סכום של שלושה מיליוני שקלים.
יובל יעקבי
גם בשנת 2020?
סטס מיסז'ניקוב
בלי הגבלה. מחר כמובן אתם יכולים לשים את זה בחוק ההסדרים.
יובל יעקבי
חברי הכנסת, תחשבו על ההיגיון. כשאתה מחוקק בחוק לתת לפרטים כספים, אתה לא מחוקק את החוק הזה על איזשהו סכום של כסף שיתחלק על פני מספר הפרטים ולא משנה כמה פרטים יש. קובעים איזשהו סכום של מענק. אין היגיון אחר. תארי לך שבמענק אנחנו היינו קובעים סכום של כסף שהיה מתחלק, בין אם יש חמישים אנשים או אלף אנשים.
סופה לנדבר
ההסכמה עם הממשלה הייתה על סכום של שלושה מיליון שקלים.
יובל יעקבי
אלה הם שלושה מיליון שקלים.
היו"ר מיכאל נודלמן
אני מציע שתדברו עם נציגי הממשלה או שאנחנו נקבל החלטה. אני מבין שלא הגיוני לשלם שלושה מיליון שקלים למנטרל אחד. אם אתם לא מסכימים, אני אסגור את הישיבה.
סטס מיסז'ניקוב
מבחינתי זו הפרה של ההסכם והיא תשליך גם על הסיכום שלנו לגבי שנת 2007. תעשו מה שאתם רוצים.
יובל יעקבי
אני לא מבין איך זה הפרה. ככה בונים חקיקה סוציאלית, כשמחליטים על שלושה מיליון שקלים, רואים כמה פרטים ומה המספר הריאלי.
רוברט אילטוב
בפועל יש 1,230.
יובל יעקבי
לא, היום בפועל יש יותר, ולזה צריך להוסיף אלמנות שנכנסות לגדר החוק, והערכה על תוספת של מנטרלים חדשים מוכרים.
רוברט אילטוב
אז האוצר ישלם יותר?
יובל יעקבי
1,500 הוא המספר הריאלי, הוא לא מספר מוגזם, הוא לא למעלה ולא למטה.
רוברט אילטוב
אם יגיעו עוד 400 איש ויהיה צריך לשלם ארבעה מיליון שקלים, האוצר ישלם?
יובל יעקבי
כן. זה החוק. זה מה שהחוק אומר.
היו"ר מיכאל נודלמן
אם הם משלמים ארבעה או חמישה מיליוני שקלים, אחר-כך, כשיהיו פחות, הם לא ישלמו.
רוברט אילטוב
האלמנה תקבל במשך שלוש שנים, אבל היא תפסיק לקבל אם היא נישאה בשנית.
יובל יעקבי
לא. היא מקבלת גם אם היא נישאת בשנית.
סופה לנדבר
היום אין 1,500 מנטרלים.
יובל יעקבי
אני אומר איך הגענו למספר הזה, שהוא מספר ריאלי ולא מוגזם למעלה ולא מוגזם למטה. צריך להוסיף לאת האלמנות למספר המנטרלים של היום.
סופה לנדבר
כמה היום מקבלים המנטרלים?
יובל יעקבי
1,270 שקלים.

אנחנו מעריכים את מספר האלמנות בסביבות ה-150 אלמנות שתיכנסנה לחוק, והשאר אלה הם מנטרלים שיוכרו ותוספת מנטרלים בשנים הקרובות, שזה מספר המנטרלים שיוכרו פחות מנטרלים שיורדו מהרשימה, או בגלל שילכו לעולמם או בגלל שהאלמנות יסיימו את שלוש השנים.
היו"ר מיכאל נודלמן
אתם צריכים להגיע להסכמה, או שאני סוגר את הישיבה.

אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.

הישיבה נפסקה בשעה 09:55 ונתחדשה בשעה 10:05
היו"ר מיכאל נודלמן
אנחנו ממשיכים את הדיון.
סופה לנדבר
אם לא משלמים מאיזושהי סיבה את כל הסכום לארגון, זה מתווסף לשני מיליון ו-700 אלף שקלים?
יובל יעקבי
זה נכון.
היו"ר מיכאל נודלמן
האם הגעתם להסכמה?
סופה לנדבר
כן. הגענו להסכמה. יכול להיות שבגלל איזושהי סיבה ארגון היציג לא קיבל את כל הסכום בסך 300 אלף שקלים.
הלית מגידו
כן, וזאת אפשרות.
סופה לנדבר
אני רוצה שכל הסכום הזה יהיה תוספת שמתחלקת בין המנטרלים.
הלית מגידו
אם אתם רוצים כך, זה אומר לשנות לגמרי את המנגנון.
סופה לנדבר
בסיכום שלנו עם השר דיברנו על שלושה מיליוני שקלים. החלטנו שמתוך הסכום הזה, עשרה אחוזים יועברו לארגון היציג. אם קרה שבגלל המבחנים השונים, הארגון היציג לא קיבל את הסכום.
הלית מגידו
בשנה הראשונה יש סיכום לגבי אותם מבחנים.
סופה לנדבר
הם מסכימים שהסכום הזה יחולק.
הלית מגידו
זה אומר שצריך לשנות לגמרי את הנוסח.
יובל יעקבי
צריכה להיות הצעת חוק חדשה. אם רואים שאין דרך להעביר את הכספים לפי מבחן התמיכה, צריכה להיות הצעת חוק חדשה שתוסיף סכום למענק השנתי ששווה ערך ל-300 אלף שקלים. אני מתאר לעצמי שנשקול בחיוב הצעת חוב כזאת, למרות שאני לא יכול להתחייב. נראה לי שאין סיבה שנתנגד להצעת חוק כזאת. אם לא יהיה מבחן תמיכה, יהיה צריך להגדיל את המענק השנתי ב-300 אלף חלקי מספר המנטרלים.
סופה לנדבר
אם נראה שהם לא קיבלו את הסכום, נערוך תיקון.

תסבירי לי מה קורה אם אנחנו מגישים הסתייגות לגבי הארגון היציג.
הלית מגידו
הנושא של הארגון היציג היה חלק מהצעות החוק המקוריות שעברו בקריאה הטרומית, אבל במסגרת הסיכומים שהושגו עם הממשלה, כבר בעת הקריאה הטרומית, אמר במפורש נציג הממשלה – במליאה – שהממשלה מתנגדת התנגדות נחרצת לעיגון הנושא של ארגון יציג, והוא התנה את התמיכה של הממשלה בכך שהנושא הזה יורד מהצעת החוק. מאוחר יותר הגענו להסכמות עם הממשלה, כדי לקדם את נושא הארגון היציג, על-ידי אפיק של מבחן תמיכה. אני חוששת שאם חברי הכנסת יבקשו בשלב הזה להחזיר את נושא הארגון היציג, תהיה בעיה.
סופה לנדבר
אנחנו לא מבקשים. אנחנו אומרים שזה יישאר כפי שהוא, אבל אם מחר, מאיזושהי סיבה, הסכום הזה של 300 אלף שקלים לא יועבר לארגון היציג, הוא צריך להתחלק בין המנטרלים. אני מבינה שהם מסכימים.
הלית מגידו
לא. הם אמרו שהם ישקלו בחיוב הצעת חוק נפרדת כזו אבל לא במסגרת הצעת החוק הזאת.
סופה לנדבר
בסדר. אם זה יקרה, נערוך תיקון לחוק.
היו"ר מיכאל נודלמן
אני מבין שחוץ מהסכום של 4,775 שקלים, אין בחוק שינויים.
הלית מגידו
נכון.
שי סומך
הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון) (ארגון יציג ומענק שנתי), התשס"ז-2006.

1.
בחוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א-2001 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
(1)
אחרי ההגדרה "אסון צ'רנוביל", יבוא
"הארגון היציג" – גוף שהשר קבע כי הוא מייצג את המספר הגדול ביותר של מנטרלים".

(2)
אחרי ההגדרה "מנטרל" יבוא
"מענק שנתי" – מענק המשתלם לפי הוראות סעיף 9.

2.
בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום פסקה (5) יבוא:


"(5)
מנטרל, שייבחר על ידי הארגון היציג".

3.
במקום סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:

"מענק שנתי"

9.
(א)
מנטרל זכאי למענק שנתי בסכום של 4,775 שקלים חדשים.

(ב)
סכום המענק השנתי יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעומת המדד לחודש ינואר של השנה שקדמה לה, ולעניין העדכון הראשון – מן המדד שהיה ידוע ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006).


"אלמן ואלמנה של מנטרל"


נפטר מנטרל ובתכוף לפני פטירתו השתלם לו מענק שנתי, יהיו האלמן או האלמנה בשעת פטירתו זכאים לקבל את המענק השנתי למשך תקופה של שלוש שנים מיום פטירתו.

4.
(א)
תחילתו של חוק זה ביום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006) (להלן – יוםהתחילה), והוא יחול על מענק שנתי המשתלם בעד שנת 2006 ואילך.

(ב)
סעיף 9א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחול גם על אלמן או אלמנה של מנטרל שבתכוף לפני פטירתו השתלמה לו קצובת הבראה ונופש לפי הוראות סעיף 9 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, ובלבד שהמנטרל נפטר בתקופה שמיום ג' באב התשס"ג (1 באוגוסט 2003) ועד ליום ו' באב התשס"ו (31 ביולי 2006).

(ג)
השתלמה למנטרל קצובת הבראה ונופש לפי הוראות סעיף 9 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, בעד שנת 2006, ינוכה סכום הקצובה האמורה מן המענק השנתי המשתלם למנטרל, או לאלמן או לאלמנה של מנטרל, בעד אותה שנה.

(ד)
בסעיף זה "מענק שנתי" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה.
סופה לנדבר
אנחנו סיכמנו שגם השנה הם יקבלו.
הלית מגידו
בהחלט. תחילה של החוק היא אחורה, מינואר 2006, אבל המנטרלים קיבלו באוגוסט את המענק של קצובת ההבראה והנופש בסכום של 2,880 שקלים. דהיינו, לגבי שנת 2006 הם יקבלו את ההפרש כתוספת, הפרש עד לסכום של 4,775 שקלים.
סופה לנדבר
עד 31 בדצמבר.
הלית מגידו
הם יקבלו את זה עד 31 בדצמבר.
יובל יעקבי
בעניין הזה צריך לפנות למשרד לקליטת העלייה.
הלית מגידו
אנחנו נפנה למשרד לקליטת העלייה, על-מנת לוודא זאת.
היו"ר מיכאל נודלמן
אנחנו צריכים להצביע על החוק לקריאה שנייה ושלישית.

אני מעלה את ההצעה להצבעה. מי בעד? מי נגד? אין נגד.

הצעת החוק אושרה פה אחד
סופה לנדבר
בשבוע הבא אני בחוץ לארץ.
הלית מגידו
נהוג לתת למציעים את זכות הדיבור. אני אניח את הצעת החוק בהקדם האפשרי. קבעתי מחר ישיבה עם הנסחית שלנו. הצעת החוק תעלה בתיאום עם חברי הכנסת.
היו"ר מיכאל נודלמן
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים