ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 31/10/2006

פיטורים ברדיו רק"ע נוכח הקיצוצים בתקציב

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העליה, הקליטה

והתפוצות

31.10.06

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 36

מישיבת ועדת העליה, הקליטה והתפוצות

יום שלישי, ט' בחשוון התשס"ז (31 באוקטובר 2006), שעה 13:30
סדר היום
פיטורים ברדיו רק"ע נוכח הקיצוצים בתקציב
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל נודלמן – היו"ר


זאב אלקין


יוסי ביילין


אברהם מיכאלי


סטס מיסז'ניקוב


יוסף שגאל
מוזמנים
ערן ניצן
- רפרנט תמ"ת אגף תקציבים, משרד האוצר


מיטל נוי
- דוברת המשרד לקליטת העליה


סוניה מיכאלי
- מדענית ראשית, המשרד לקליטת העליה


צבי צימרמן
- סמנכ"ל מינהל וכ"א, רשות השידור


יוני בן מנחם
- מנהל "קול ישראל", רשות השידור


שמואל בן צבי
- מנהל השידורים לחו"ל ולעולים, רשות השידור


דורית גולנדר
- מנהלת רשת רק"ע


אלגרה אמדו בן יצחק - רשת רק"ע


אבי מספין
- אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה


וונדה קסהון
- ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה


שרון אברהם-ויס
- האגודה לזכויות האזרח


צגה מלקו
- איחוד הארגונים של עולי אתיופיה


אלכס טנצר
- יו"ר התנועה "שחיתות בחברה הישראלית"
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרחפיטורים ברדיו רק"ע נוכח הקיצוצים בתקציב
היו"ר מיכאל נודלמן
אני מבקש סליחה על האיחור. נציג האוצר יגיע לפה מיד, עכשיו הוא נמצא בוועדת כלכלה. אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל את הישיבה בנושא: פיטורין ברדיו רק"ע נוכח הקיצוצים בתקציב. אני הייתי חבר ועדת הכספים ונלחמתי על 2 מיליון תוספת לרדיו רק"ע וזה נכנס לתקציב ב-2004. נדמה לי, שאתם קיבלתם את הכסף ב-2005. זה כסף כדי לשפר את הטכניקה וגם לכוח אדם. ופתאום עכשיו יש פיטורין של 8 אנשים - -
יוסי ביילין
זה היה בסיס או חד פעמי ב-2004?
היו"ר מיכאל נודלמן
זה חד פעמי אבל לפי מה שרדיו רק"ע צריך זה מספיק ל-5 שנים.
זאב אלקין
זה סכום אחד לכמה שנים.
היו"ר מיכאל נודלמן
אתם מבינים שרדיו רק"ע זה לא רק רוסים, זה כל העולים החדשים שיש בארץ ורדיו רק"ע נותן להם את כל המידע האופרטיבי וכל מידע שיש בארץ שהם לא יכולים לקבל בטלוויזיה ובערוצים אחרים. אני חושב שהקיצוץ הזה לא תקין ואני מבקש מחברי הכנסת או מאחד הדוברים, הכי בכיר מביניכם, מנהל "קול ישראל". אחר כך אני רוצה לשמוע את נציג האוצר.
זאב אלקין
אולי נשמע אותם קודם ואחר כך נגיב.
היו"ר מיכאל נודלמן
בסדר. מה משרד האוצר חושב על זה? אני רוצה להגיד שהיינו אצל שר האוצר ואחר כך, שלחתי מכתב עם תוצאת הדיון עם שר האוצר לראש אגף תקציבים ואתה צריך להיות מעודכן.
מרינה סולודקין
אני שלחתי לשר האוצר.
ערן ניצן
אני מרכז את תחום התקשורת באגף התקציבים. במסגרת העבודה הזאת, אנחנו ממונים על עבודה מול רשות השידור, שבמקרה הזה קצת מורכבת משום שלא מדובר על אורגן בתוך הממשלה עצמה אלא מדובר על רשות עצמאית, סטטוטורית. אנחנו רוצים שהיא תישאר עצמאית. היא בנויה בעיקרון של הפרדת רשויות והיא גובה לעצמה את כספים ומנהלת את עצמה, כשהיום דרכי מינוי של ראשי הרשות מתקיימים על ידי הממשלה ואני יכול להגיד לכם שגם זה דבר שבממשלה רוצים לשנות ולתקן את החוק כך שזה ימשיך להתרחק מהממשלה. חשוב לי להקדים ולומר את זה כי במסגרת הבקרה שלנו על רשות השידור אנחנו בדרך כלל מסתפקים בקבלת הצעת התקציב שלהם לשנת הפעילות, בחינת הצעת התקציב באופן משותף יחד אתם, אישור התקציב על ידי שר האוצר והעברתו בסוף לוועדת הכספים כאן, בבית. הניהול השותף שלה, אנחנו לא מצויים בו ואני גם לא חושב שכדאי שנהיה.
לגבי ההסכם הקואליציוני שנחתם
בבירור שעשיתי, הכספים עבור ההסכם הועברו. הסיוע התקציבי, ההעברה התקציבית נסתיימה.
זאב אלקין
של 2006 או 2004?
ערן ניצן
גם 2005 וגם 2006 למיטב הבנתי.
היו"ר מיכאל נודלמן
זה היה הסכם קואליציוני ב-2004 והם שלמו ב-2005.
ערן ניצן
ההסכם האחרון מומש.
זאב אלקין
ההסכם האחרון לא קשור לפניה הזאת אלא קשור למשדרים. ההסכם הקודם קשור למשכורות.
ערן ניצן
הכספים הועברו לרדיו רק"ע במסגרת ההסכמים הללו. אני אומר את זה מבדיקה שעשינו. אני חייב לומר שמהרגע שהכספים הללו הועברו בהעברה תקציבית אנחנו מנתקים מגע. אנחנו לא יושבים עם מנהל רשות השידור כדי לראות שהוא אכן מייעד את הכספים הללו לפעולות הללו. אין לנו סמכות לעשות את זה ואני לא חושב שזה כדאי. אנחנו בוודאי לא מתכוונים מכוח ההסכמים שמתוארים פה, להפריע למנהל רשות השידור באתגר הלא פשוט של ניהול רשות כושלת ובעייתית מזה הרבה שנים. ומה לעשות, העובדה שיש שם עודף כוח אדם היא עובדה שידועה לרוב הגופים וחלק מרכזי בהבראה שלה הוא גם הבראה בנושא של כוח אדם.
מרינה סולודקין
אתה יודע איפה יש כוח אדם ואיפה אין כוח אדם? אז למה מקצצים מאלה שאין?
ערן ניצן
אנחנו לא רוצים לזמן את מנכ"ל רשות השידור אלינו ואנחנו לא רוצים שהוא יזמן אותנו אליו, ודאי לא על רשימות העובדים ולא על החלטות. אנחנו, במשרד האוצר, עם העברת הכספים כחלק מההסכמים הקואליציוניים מרגישים שההסכם הוא מה שמותר ומעבר לזה, כל פעילות שוטפת, ואני רואה בזה חלק מהפעילות השוטפת שקורה ויש לנו קושי אמיתי לבקר אותה ואני לא חושב שזה נכון שנעשה את זה.
זאב אלקין
אתם לא מופקדים על הפיקוח שהכסף שהועבר למטרת רדיו רק"ע יגיע לתקציבי רדיו רק"ע?
ערן ניצן
הכסף שהועבר הועבר לרשות השידור ספציפית - -
זאב אלקין
למטרה מסוימת. אז למה זה לא עניינכם?
ערן ניצן
הכסף של רדיו רק"ע עבר לפעילות של רדיו רק"ע, זאת לפי דיווח של המנכ"ל. להגיד לך שאני רואה מה קורה עם זה בתוך תקציב רשות השידור? אין לי שום יכולת. אני מזכיר לכם שזה לא משרד ממשלתי, זו רשות וטוב שזו רשות.
אברהם מיכאלי
מי מבקר על התקציבים האלה?
ערן ניצן
לרשות יש אורגנים שהם מטעם הציבור, יש להם מליאה מטעם הציבור שמאשרת את התקציב. שר האוצר מקבל את התקציב לאישור מדי שנה. אני יכול לשתף אתכם שב-2006 הוא לא קיבל, אין תקציב מאושר, אין אורגנים ברשות, אין שם גופים שיבנו תקציב והוא מעביר את זה לוועדת הכספים.
היו"ר מיכאל נודלמן
אבל אתם מעבירים את הכסף. זה גוף נפרד וכולי, אבל אתם מעבירים את הכסף.
ערן ניצן
לא, המקורות הכפיים של הרשות עם עצמאיים. זה גם אגרת רשות שידור וגם פרסומות ברדיו, זה לא העברות תקציביות.
היו"ר מיכאל נודלמן
כחבר ועדת הכספים, אני זוכר שאת התקציב שלהם מאשרים בוועדת הכספים.
ערן ניצן
נכון. את המסגרת התקציבית שר האוצר מעביר, כמו כל תאגיד אחר שיש לו בעלים של ממשלה - -
היו"ר מיכאל נודלמן
הכל מובן. יש שאלות?
שמואל בן צבי
עצם העובדה שהכסף הועבר זה הכל.
היו"ר מיכאל נודלמן
אנחנו נפנה לרשות השידור. אתם יודעים מי יכול לעשות סדר? ועדת הכספים. כשהיה תקציב חדש, היא לא תאשר את התקציב. כל שנה יש תקציב לרשות השידור והם לא מעבירים את הכסף וזה הולך לתקציב של רשות השידור. ועדת הכספים מאשרת את התקציב, היא יכולה לאשר ויכולה לא לאשר.
זאב אלקין
יש פה נציגים של רשות השידור.
היו"ר מיכאל נודלמן
מר בן מנחם, בבקשה.
יוני בן מנחם
אני מנהל "קול ישראל". נשלחתי לפה מטעם מנכ"ל רשות השידור שמתנצל שלא בא לכאן כי הוא נמצא בדיון הסמוך בוועדת הכלכלה, שדנה ברפורמה ברשות השידור. אתי נמצא גם צביקה צימרמן, שהוא סמנכ"ל כוח אדם ברשות השידור.

נתבקשתי להקריא את ההודעה על ידי מנכ"ל רשות השידור: בנוסף להתנצלות שהוא לא יכול להיות פה, מבקש מר שקלאר למסור כי במסגרת העברת הרשות נדרשים פיטורי התייעלות. רשימת הפיטורין מתייחסת לכל העובדים המועסקים פחות מ-3 שנים ברשות השידור ואין פירושו של דבר שכולם יפוטרו. כל מקרה יבחן לגופו, לרבות הייחודיות של כל עובד. זאת ההודעה של מנכ"ל רשות השידור ואני לרשותכם בשאלות.
היו"ר מיכאל נודלמן
אני רוצה להגיד לחברי הכנסת שמנכ"ל משרד הקליטה פנה לרשות השידור לגבי הפיטורים ברדיו רק"ע.
סטס מיסז'ניקוב
שאלה פשוטה: יש איזה שהוא פירוט מה נעשה עם אותה דלתא של 5 מיליון שקל, שהעברנו לרדיו רק"ע? הם כל ה-5 מיליון נכנסו לרדיו רק"ע?
יוני בן מנחם
כל 5 מיליון השקלים שהעברתם לאחרונה לרדיו רק"ע הגיעו לקופת רשות השידור והם בתהליך של ביצוע של רכישת המשדרים. הכסף הזה היה "צבוע" רק למשדרים, בגלל בעיית הקליטה האדירה של רדיו רק"ע, שבאה לידי ביטוי במלחמה והוא מוקדש למשדרים.
סטס מיסז'ניקוב
5 מיליון למשדרים?
יוני בן מנחם
כן. אני רוצה לסבר את אוזניכם שמשדר זה בערך חצי מיליון שקל. אנחנו הולכים לקנות 10 משדרים שיותקנו בכל רחבי הארץ. אנחנו מקווים שזה יהיה בתוך חצי שנה ואז, רשת רק"ע תיקלט בצורה מצוינת בכל רחבי מדינת ישראל.
היו"ר מיכאל נודלמן
אתם קיבלתם מתנה בגלל חברים כאלה ואנחנו חושבים שאתם צריכים להעריך את זה. 5 מיליון זה כסף. אתם לא צריכים לעשות מה שאתם רוצים לעשות.
סטס מיסז'ניקוב
כדי למנוע את הפיטורין של עובדים, האם אפשר לוותר על משדר אחד או שניים?
יוני בן מנחם
אני לא הייתי מציע לוותר על המשדרים, כי זה דבר שאנחנו מחכים לו והמאזינים מחכים לו. אני מתנגד לפטר אדם אחד ברדיו רק"ע. כתבתי לו מכתב רשמי ב-17 לחודש ולטעמי, אפשר לעשות את הקיצוצים במקום אחר. הודעתי את זה למנכ"ל. לא הייתי מציע לגרוע במשדרים כי זה נושא בסיסי. ראינו במלחמה שלא יכולנו להעביר התראת על קטיושות לאזרחים כי לא קולטים. מחר יכול להיות סיבוב שני מול החיזבאללה ואנחנו לא נוכל להודיע. מדובר בחיי אדם.
סטס מיסז'ניקוב
כשאנחנו דנים על חיי בני אדם, אנחנו יכולים לוותר על משדר אחר. היו 0 משדרים ועכשיו יש 10. אז יהיו 9 משדרים.
יוני בן מנחם
מהיכרותי את רשות השידור, הכסף שיחסך בפיטורין של רק"ע בטל ב-60 לעומת מקומות אחרים שאפשר לחסוך בהם. זאת דעתי האישית ואני אומר אותה בקול רם בדיונים ברשות השידור.
סטס מיסז'ניקוב
כמה ייחסך בפיטורין האלה?
יוני בן מנחם
השכר הממוצע הוא 5000 שקל, תכפיל ב-8 והנה הסכום.
מרינה סולודקין
הבנתי שמדובר ב-50,000 שקל.
דורית גולנדר
כשאנחנו מתייחסים לאותם 7 או 8, רק 3 מהם במשרה מלאה. כל היתר זה רבעי וחצאי משרות.
אברהם מיכאלי
מדובר בדוברי התכניות הרוסיות או שיש עוד כמה תכניות?
דורית גולנדר
אני מייצגת את השפה הרוסית ויש פה נציגים של שפות אחרות. גם שם קיימת בעיה ועליה ידברו אנשים אחרים. לפי חישוב שלי, ויתקנו אותי אם אני טועה, זה 25,000 שקל לחודש רק המשכורות. מה שרשות השידור מוסיפה לזה זה משהו אחר וזה כסף קטן מאוד ובלעדיהם השידור הולך ליפול.
צבי צימרמן
זה לא עלות...
דורית גולנדר
העלות מינימאלית ולא גבוהה.
זאב אלקין
אני רוצה להבין: סטס ויוני, אתם התייחסתם לסיכום התקציבי האחרון של 2006, שגם אני זוכר שבזמנו נעשה סיכום על משדרים. כשלא ישבתי בבית הזה היה סיכום קודם ושמעתי עליו ואני מכיר אותו, מלפני שנתיים להערכתי, שהתייחס ל-2 מיליון שהועברו לרדיו רק"ע. 2 מיליון הולידו הוספות בסדר גודל של הפיטורין שאנחנו מדברים עליהם. הניצול לא היה יותר מ-500,000 שקל בשנה ועוד לא עברנו 4 שנים. לכאורה, יש 3 אפשרויות: או שהכסף הזה תוכנן רב שנתי, ואז צריכה להישאר יתרה, או שאם הוא תוכנן חד שנתי, היה שם חוסר ניצול שהועבר או בנושא הזה של רדיו רק"ע. משהו לא ברור לי על אותם 2 מיליון ומה קרה אתם.

שאלה שניה, נפגשתי לפני הדיון הזה עם מנכ"ל רשות השידור. למדתי ממנו שהבעיה פחות תקציבית אלא הבעיה היא ניהולית של מעמד האנשים שעובדים עד 3 שנים ברשות והצורך להפוך אותם לעובדים קבועים. הוא אמר לי שהוא לא מכיר את הסיפור התקציבי הקודם והוא הולך לבדוק את זה. אגב, במשרד האוצר, כשהעלינו שלושתנו את הבעיה האוצר זכר את העניין התקציבי הזה ולכן אנשי האוצר הופתעו מזה שחסר כסף למשכורות. אני שמעתי ממנכ"ל רשות השידור שבהנחה שהסיכום התקציבי הזה נכון, ומהזיכרון הקולקטיבי של הרבה גופים זה נכון, הוא יעמוד בו והמסגרת התקציבית הכללית לא תשתנה. יש בעיה פרטנית של אנשים והוא אמר לי שהוא הולך לבדוק איך מתמודדים עם הבעיה הזאת.
היו"ר מיכאל נודלמן
אני רוצה לשאול: יש אצלכם פנסיונרים שצריכים לצאת לפנסיה? אם לא יהיו חברים כאלה, הפנסיונרים ילכו והכל ייגמר.
יוסף שגאל
ככה זה עובד.
היו"ר מיכאל נודלמן
צריך לקחת בחשבון שבקרוב יהיו פנסיונרים.
מרינה סולודקין
אני רוצה להודות ולהדגיש שרדיו רק"ע בגרסה הרוסית, אמהארית, אנגלית, צרפתית, קווקזית, גרוזינית וכל שאר השפות, זו ציפור הנפש של מדינת ישראל ושל העליות ואנחנו מודים לכם. אני מקבלת תגובות, תלונות ובקשות ואני רואה שזה חלון פתוח לחברה הישראלית, דרך השפות שאנשים מבינים. בגלל זה אנחנו היינו בהלם ובתדהמה כשקיבלנו בשורות רעות, שברדיו רק"ע צריכים לעשות פיטורים וקיצוצים, כי אנחנו חושבים שמדברים על חצי מיליון שקל והבנו שעכשיו זה משחק. רשות השידור, שצריכה וחייבת לקצץ, לא מקצצת במקומות הנכונים אלא מקצצת דווקא כאן וחושבת שכאן החלשים, כאן האנשים שלא מספיק ישראלים ואין להם מספיק זכויות. מה לעשות? 10 שנים אנחנו בכנסת ובגלל זה אני וחבר הכנסת נודלמן וחבר הכנסת אלקין, בפגישה שלנו עם שר האוצר בשבוע שעבר אמרנו שיש דבר אחד שלא יכולים לעשות: להצביע על התקציב אם יהיו קיצוצים כרגע וגם הם היו מופתעים. זאת אומרת, שזה לא ממשרד האוצר אלא זה מוך הבית, מתוך רשות השידור וצר לנו וחבל לנו מאוד.

אנחנו אומרים שאולי אנחנו צריכים לכתוב את המסקנות של הוועדה, שחברי הכסת, חברי וועדת העליה והקליטה בראשות מיכאל נודלמן, שיש לו סיפור של מאבק ארוך ברדיו רק"ע וכל עניין התשדירים זה גם אנחנו. אתה יודע שבסיפור של רדיו רקע באמהארית גם הייתי בעניין.
דרך משרד התקשורת לא יכולנו להרחיב את השידורים באמהארית. הלכתי לבלשניקוב בכנסת, שיתנו שידורים באמהארית דרך ערוץ הכנסת. אנחנו לא ניתן שהציבור יישב בלי להבין מה קורה במדינה.

יוני, בגלל שאתה חבר במשך הרבה שנים, תגיד תכלס, שלא ניתן למשחק הזה לעבור - -
אברהם מיכאלי
את רוצה שיפטרו אותו?
יוני בן מנחם
הרדיו עובד בצורה מאוד יעילה תוך מצוקת כוח אדם אדירה. אנחנו מחזיקים את השידורים וההתייעלות לא צריכה להיות ברדיו ובטח לא ברדיו רק"ע. אני אומר את הדברים האלה גם בפורומים ברשות השידור. רדיו רק"ע, החשיבות שלו עלתה במהלך המלחמה האחרונה בלבנון והחשש הגדול שלי שכשנהיה בפני סיבוב שני, מי יודע כמה זמן זה ייקח אבל כולם אומרים את זה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שום קיצוץ ברדיו רק"ע נוכח מה שקרה ומה שעומד לקרות.
מרינה סולודקין
אנחנו נגיד מיד לשר האוצר ולראש הממשלה, שההחלטה לצמצם ברדיו רק"ע זו החלטה פוליטית לפגוע בעליות ולא ניתן לפגוע בעליות.
שמואל בן צבי
זה רשת רק"ע ברדיו קול ישראל.
יוסי ביילין
אם אני מבין נכון, יש 3 רמות של דיון, שונות האחת מהשניה: הרמה האחת זה שאלה של המשך השידורים כפי שהם משודרים יום. האם מדובר כאן בפגיעה בשידורים או פגיעה באנשים?
יוני בן מנחם
אם האנשים האלה יקוצצו, תהיה פגיעה קשה וחדה. זה אומר שלא נשדר בשפה הבוכרית, יפגע השידור בשפה הרוסית בצורה קשה. מי יחזיק את השידור? יש שידורים שיפלו לגמרי.
יוסי ביילין
אמרתי שאם זה שיקול פנימי, שגם אם אתה לא אוהב אותו ובתוך המערכת מחליטים ויש מישהו מפוטר והשעות מסודרות...
דורית גולנדר
ברשותך, יש שידור מ-10 עד 12 בלילה. בשידור הזה יושב עורך אחד שמגיש שעתיים של שידור וישנה עוזרת הפקה, שתי עוזרות הפקה שבמשך השבוע מתחלפות יום זו יום זו. כל אחת משתכרת 1000 שקלים. אם מפטרים אותן, בלי עוזרת הפקה אין שידור.
יוסי ביילין
אמרתי ברמה השניה, שזה מקום עבודה שבו מפוטרים אנשים שהם עולים חדשים וזו בעיה כשלעצמה. הבעיה הראשונה היא הבעיה המרכזית, היא בעיה של מקרו. המישור השלישי זה העניין של השימוש בכסף. אני מבין שחבר הכנסת נודלמן - -
היו"ר מיכאל נודלמן
אני לא צריך תדרים כאלה כשאין שידור. בשביל מה אני צריך תדרים אם אין שידור?
יוסי ביילין
אני אומר לכם שהניסיון הצנוע שלי באוצר ובמשרדים אחרים, זה נראה לי משונה ש-5 מליון שקל הולכים כולם לפרוייקט של 10 משדרים באותה שנה.
יוני בן מנחם
זה כסף צבוע שהגיע לעניין המשדרים.
זאב אלקין
אבל לאן נעלמו 2 מיליון, זאת השאלה.
יוסי ביילין
המטרה החשובה ביותר שלנו זה להמשיך את השידורים כמות שהם ולא לפגוע בשידורים. ואם יש מחיר מסוים, גם בכוח אדם וגם בהסבה של יעד של משדרים, עדיף לעשות את הדברים האלה כדי להבטיח את השידור. יכול להיות שזה יושג על ידי מאמץ פוליטי, שחברים יצטרפו למתנגדים לתקציב. אני זה לא חוכמה, אבל אנשים מתוך הקואליציה יצביעו נגד התקציב ועל ידי זה ימנעו אות זה. אם זה לא יעזור, אני חושב שמה שאמר חבר הכנסת נודלמן זה הכי נכון, כי מה חשוב לו השידור אם אין לו משדר?
סטס מיסז'ניקוב
לדעתי, מפטרים 8 איש כדי שמישהו מהקואליציה ירשום בהרכב קואליציוני שיש 8 איש. מכניסים עז ואז מוציאים אותה.
יוסי ביילין
כי זאת הנעל הלוחצת.
זאב אלקין
אבל לפני כן צריכים להבין מה רשות השידור עשתה עם 2 מיליון.
צבי צימרמן
הייתי רוצה להוסיף כי נדמה לי שיש פה אי הבנה וכדאי לדבר בעובדות אמיתיות: הרשימות דנו בעובדים שעובדים פחות מ-3 שנים כי מבחינה איגודית קל יותר להפסיק את שירותם. אבל נאמר חד משמעית, שאם יתברר שיש בין האנשים עובדים חיוניים, ברור שהנושא יישקל ולא יפסיקו את שירותם. אני חוזר ואומר שהאנשים עדין לא פוטרו. בהונגרית יש לנו אדם וחצי או שני אנשים. אם נפסיק את החצי והאדם יצא לחופשה – אין שידורים בהונגרית. ברור שהמנכ"ל במקרה הזה יהיה חייב, בייחוד שבבוכרית שני אנשים פרשו לפנסיה וקיבלנו 2 במקומם כי אי אפשר להפסיק את השידורים בבוכרית. אני לא חושב שזו החלטה פוליטית אלא החלטה כללית וזו דעתי האישית, אבל עדין היא לא נסתיימה...
מרינה סולודקין
אני לא מקבלת את זה. בכל שנה זה אותו דבר.
צבי צימרמן
את צודקת, היו שנים - -
מרינה סולודקין
אתה יודע, התעייפנו. היו צריכים לעשות את הדברים תכלס, כמה כסף ולאן.
צבי צימרמן
הכל בתחילתה של בדיקה. אני רוצה להזכיר לכם שכל עובדי רק"ע נקלטו על ידי רשות השידור ועל חשבונה, כאשר הם מומנו בשנות ה-90 ואחר כך, קלטנו את רמת החשיבות של העליה ושל השפות וכולי. אין מגמה להשתמש באותם 8 איש מהרוסית ועוד 4 איש מהשפות. כל דבר יידון לגופו ומנהל הרדיו הביא רשימה שתידון.
יוסי ביילין
אבל מה הנחת העבודה שלך, שהשידורים לא יקוצצו?
צבי צימרמן
לא, הנחת העבודה היא שאם יש אנשים מבין - -
מרינה סולודקין
לא מקבלת. לא כאן.
יוסי ביילין
אתה אומר שהשעות יישארו.
צבי צימרמן
ודאי. אם לא תהיה החלטה אחרת של המליאה או של הוועד המנהל לצמצם את השידורים, היום במתכונת לא דיבור על הורדת חצי דקה אפילו.
יוסי ביילין
יוני אומר שעם כוח אדם שאתה מקצץ לו הוא אינו יכול לעמוד בשעות האלה.
יוני בן מנחם
אני רוצה להסביר: אני מכבד מאוד את צביקה,א בל בענייני תוכן, אנחנו, העיתונאים, מבינים יותר מאנשי המינהל ומכל אחד אחר. אי אפשר לקיים שידור בלי אנשים. אי אפשר לקיים שידור בלי עוזרת הפקה, עם כל הכבוד. הם מתעסקים בתחום שלהם, הם רואים את המספרים.
צבי צימרמן
סמנכ"ל כספים צריך לתת דיווח - -
אלכס טנצר
אני רוצה לספר לכולם בדיחה שמסופרת בכל השפות: יש תמורה בעד האגרה. מה זאת אומרת? כולנו משלמים אגרה, אנחנו אזרחים טובים. כמה היום האגרה, 530 שקל לשנה?
יוני בן מנחם
435 שקלים.
אלכס טנצר
בבדיקה שאני עשיתי מתברר, שעולים חדשים משלמים אגרת טלוויזיה הרבה יותר טוב מאוכלוסייה אחרת. אנחנו משלמים אגרת טלוויזיה יותר טוב. כל אזרח או חמישי הוא עולה חדש. השאלה היא כזאת: משלמי אגרת הטלוויזיה והרדיו, אנחנו משלמים בערך 33%, שליש. מה אנחנו רואים? מסתכלים על ערוץ אחד? לא. שומעים רשת בי"ת? לא. אנחנו משלמים עבור רדיו רק"ע, רדיו לקליטת עליה. 70%. ואז אני אומר: אנחנו שילמנו כל כך הרבה מיליונים ומזה קיבלנו "קדחת", כי גם מקצצים מזה.
היו"ר מיכאל נודלמן
אבל טכניקה חדשה תהיה.
אלכס טנצר
אז צריך לעשות בדיקה כמה עולים חדשים שילמו עבור אגרת טלוויזיה ואת הכסף הזה - -
היו"ר מיכאל נודלמן
חבר הכנסת מיסז'ניקוב, אתה הולך עכשיו. אתה מצביע על כל החלטה שתתקבל?
סטס מיסז'ניקוב
בוודאי. אני במקום חבר הכנסת אילטוב.
אלכס טנצר
צריך לבדוק כמה עולים חדשים תורמים לאגרת הטלוויזיה. ההצעה שלי היא כזאת ויש שני דברים: או שרדיו רק"ע מקבל בשביל לשדר מה שמגיע, כי זה כסף שאנחנו משלמים או שחברי הוועדה לקליטת עליה ידרשו לקצץ באגרת הטלוויזיה. שרשות השידור תרגיש שאנחנו לא מקבלים ואז רשות השידור תרוץ אחרי רדיו רק"ע. אני מציע לקצץ ב-33% בתשלום אגרת הטלוויזיה. זאת עמדת מפלגת הגמלאים, כי רוב האנשים לא מבינים עברית וזה הכלי היחידי לשמוע ולא ניתן לפגוע בו.
סטס מיסז'ניקוב
מפלגת "גיל" התנגדה למינוי שר דובר רוסית בממשלה.
אברהם מיכאלי
ראשית, אני מבין שבדיוק בשעה הזאת מתקיימת ישיבה נוספת בוועדת הכלכלה וזה מראה על מצב רשות השידור, לצערנו ויש גם שר ממונה על רשות השידור וזה מחמיר את מצב רשות השידור עוד יותר. חשבתי, שמגדירים לפעמים דברים חיוניים לטפל בהם. אחד הדברים החיוניים ויוני הזכיר את זה, החשיבות של רקע במלחמה. דנו בזה בשידור הטלוויזיוני שעשו אחרי המלחמה, הלקחים של המלחמה, ואחד הדברים שהוזכר שם על ידי משרד הביטחון, שרק"ע היה אחד האמצעים היחידים שדרכו יכולנו לתקשר ובאותו יום טענתי שבזמן המלחמה קיבלנו תלונות שלא הגיעו אליהם לא רק בגלל המשדרים אלא בגלל בעיות של דקות שידור. אני, מלכתחילה, איך שנכנסתי לקדנציה חשבתי לעשות רביזיה ולהגדיל את דקות השידור. אמר לי יוני בן מנחם: תעזור לי בכסף ואני אתן לך דקות שידור. אני יודע איפה הדברים עומדים. אני יודע שיש בעיה קשה ברשות השידור. ישבתי עם השר הממונה איתן כבל לפני כחודש ואמרתי לו: מה הולכים לעשות עם רשות השידור? הוא אמר לי: אני אתכם בכל, אבל תנו לי לעשות שם מהפכה. את המהפכה הזאת עושים על חשבון החלשים.

אני אומר לכל מי שחושב לקצץ בנקודות האלה, לא צריך להיות עולה חדש בשביל לתמוך ברק"ע. לא רק ועדת העליה והקליטה נתמוך ונתנגד לזה בכל מקום ונפעיל את כל מה שאנחנו יכולים כחברי כנסת, אנחנו רוצים להגדיל את דקות השידור. לא שמעתי את הנציגים של השפות האחרות, אבל יש דרישה לדקות השידור האלה בשפות הזרות, מעבר לשפה הרוסית שהיא השפה המובילה שם, כי לאנשים אין תקשורת אחרת. האנשים המבוגרים והעליות החדשות לא מתקשרות בעברית.

לכן, אני מציע שאנחנו, כוועדה, לא נלחץ את מי שמקבל הנחתות של השר. אם זה היום בוועדת כלכלה, נכנס ישיבה יחד עם ועדת הכלכלה - -
זאב אלקין
הם קובעים הפוך. הם יושבים שם על הדרישה לקצץ, כי זה חלק מההסדר.
מרינה סולודקין
נפנה לביקורת המדינה כי זה פגיעה בציבורים גדולים.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב ראש, אנחנו נתגייס בכוח גדול מאוד שיש לנו בכנסת בעניין של רדיו רק"ע כי זה לא עניין סקטוריאלי אלא עניין של הכרח. זה דרישה של ציבור ואם צריך לערב את השר, נערב אותו לפני שיעשו שם מהפכות ולא יישאר למי לתת את זה. לכן, אני מציע שחוץ מלהתנגד, נשקול כמה צעדים לקראת התקציב. אני מוכן להיות מהפכני ואפילו נצבע כסף אגרה לרדיו רק"ע, כי לא יכול להיות שנתערבב בסוף. אנחנו מכירים את זה מהתקשורת, שיש בעיות קשות עם משכורות של בכירים, עיתונאים בכירים. יש בעיות ברשות שידור. לכן, אם זה בא על חשבון החלשים, נראה להם שאנחנו לא חלשים.
יוסף שגאל
לדעתי, יכול להיות שכדאי להסתכל על התמונה מצד אחר. ברור שצריך כסף. יכול להיות שאני טועה ואתם יותר מקצועיים ממני, אבל אני יודע שרשות השידור כל שנה משלמת 15 מליון שקל רק בגלל השידורים של מכבי תל אביב בכדור סל. זה נכון?
יוני בן מנחם
אני מנהל הרדיו ואני לא משלם אגורה אחת למכבי תל אביב.
יוסף שגאל
15 מיליון שקלים בשנה? אם נקצץ משחק אחד נגיד מכבי תל אביב נגד עירוני נהריה, זה משנה, זה בדיוק הכסף שחסר להם. יכול להיות שזה הפתרון או משהו אחר.
היו"ר מיכאל נודלמן
אני חושב שהם צריכים לחשוב איך למנוע קיצוצים כאלה. אחר כך אגיד כמה מלים, מה אני חושב שצריכים לעשות.
שמוליק בן צבי
אני רוצה לציין שב-35 שנים של העיסוק שלנו בענייני השידורים בשפות, זו הפעם הראשונה שוועדת העליה והקליטה כל כך ידידותית למה שאנחנו עושים ועוסקים. לא ראיתי דיון כזה, כמו שאני רואה עכשיו כאן.

לגופו של ענין, רשת רק"ע, שהיא במסגרת של רדיו קול ישראל, משדרת ב-13 שפות, 24 שעות ביממה. לתת לכם דוגמה לחשיבות השידורים, השידור הגדול ביותר זה השידורים ברוסית, שהרייטינג שלהם הוא 86% מדוברי הרוסית. אתם מתארים לעצמכם מה זה מבחינת הכמות מ-2 מיליון בערך. השידורים בשפה האמהארית, הרייטינג שלהם יותר מ-90% וזה כלי התקשורת היחיד שלהם.
אברהם מיכאלי
חבל שלא שידרתם את הוועדה לפני שעה.
שמוליק בן צבי
בנוסף לזה, השידורים בשפה האנגלית, לפי הסקר של BBC, היו במקום השני במזרח התיכון. ההצלחה של השידורים האלה היא בזה שאנחנו מצמידים מבחינת החדשות והאקטואליה לרשת ב', שהיא הדבר שנותן לנו את האפשרות להיות "אין" וכל הזמן עם אצבע על הדופק. גם בתוך רשות השידור היו הרבה מנהלים שבדרך כלל, 99% מהם אמרו שהשפות מיותרות. זה לא התפקיד של רשות השידור ולא של הרדיו. רק לפני 3 שנים קיבלנו את התמיכה הגדולה והמאסיבית והגורפת וכל מה שצריכים.

אנחנו רוצים לשרוד. אנחנו רוצים שזה לא יהיה על חשבון החלשים ולא על חשבון אלה שיש עוזר הפקה והוא מקבל 1000 שקל והוא מסכים ורוצה לעבוד. עוד לא ראיתי מישהו שעובד בעד 1000 שקל. בעד 6000 שקל ברוטו הוא עובד 6 ימים בשבוע, 7 שעות ביום בלי לקבל שעות נוספות.

אני יודע, מבחינת 5 מיליון, אנחנו לא יכולים להיות מעורבים בזה כי זאת היתה ההתנה של אלה שנתנו את הכסף הזה, שזה הולך למשדרים. נאמר לנו שהכסף הזה הולך רק למשדרים.

לפני זה, אנחנו קיבלנו 2 מיליון. ב-2004 התקבלה החלטה להעביר לרק"ע 2 מיליון שקל. 2 המיליון האלה נכנסו ב-2005 לרשות השידור. מה זה אומר? זה תכנים כי בלי תכנים לא נוכל להתקיים. אם ניקח 27 חודשים מ-2004 עד סוף 2006 שזה 27 חודשים שעלו לכוח אדם 715,500. אני לא יודע תוספות, אנחנו אל אנשי כספים.
צבי צימרמן
עוד מיליון.
שמוליק בן צבי
זאת אומרת, שאנחנו יכולים להתקיים בשקט. ברגע שנקבל, אנחנו נוכל לבצע את המיליון הזה בשנתיים. אנחנו מקווים שבעוד שנתיים נוכל שוב לבוא אליכם ולהגיד שאנחנו חייבים להמשיך.
היו"ר מיכאל נודלמן
מה שיהיה בעוד שנתיים, אנחנו לא יכולים להבטיח. עכשיו אנחנו מבינים שיש כסף.
סוניה מיכאלי
אני ודוברת המשרד נציגות של משרד ממשלתי. במשרד הקליטה מאוד חשוב לנו קיום השידורים אלא אנחנו דורשים בתוקף את המשך העבודה לקליטת העליה במתכונת הקיימת. אני מאוד אוהבת את האופטימיות של חבר הכנסת מיכאלי לגבי התגבור ולגידול השעות. כנראה שהאופטימיות בשם המשפחה מיכאלי זה משהו טבעי. עם כל ההתבדחות, אני רוצה להעביר את המסר של מנכ"ל משרד הקליטה, ארז חלפון, שפנה למנכ"ל רשות השידור וקיבל תגובה שנמצאת בפניך על השולחן. אנחנו רוצים להוסיף שלפני כניסתנו לוועדה מיטל שוחחה עם המנכ"ל ומצאנו לנכון, אחרי מה שנאמר על ידי אנשי רשות השידור, שאנחנו מקווים שזה לא יקרה ואנחנו מתנגדים לכל הקיצוצים. כאן אתם צריכים לשאול למה, אז נגיד ששאלתם. משרד הקליטה מקיים הרבה מאוד תכניות בשיתוף פעולה מלא. ואנחנו מדברים גם על תכנים, ולא רק להודיע משהו. משרד הקליטה רואה בעובדי הרדיו לקליטת עליה בשפה האמהארית והרוסית והבוכרית שיתוף פעולה מלא. לימודי השפה העברית, פינות לחדשות, ירידי תעסוקה. כמעט ואין תכנית במשרד הקליטה שלא בשיתוף פעולה עם הרדיו לקליטת עליה.

בלי סנטימנטים, אני רוצה לומר שהרדיו רק"ע זה גשר תקשורתי בנושא קליטת עליה ועידוד עליה. הייתי בכנס באחת המדינות ולא מכירים את דורית בפנים, אבל ברגע שהיא מתחילה לדבר, הם אומרים: שמענו את הקול הזה וזו דמות מדינת ישראל. אני מבקשת לכתוב בפרוטוקול שדמות מדינת ישראל בעיני הרבה מאזינים זה רדיו רק"ע.
שמוליק בן צבי
אנחנו משדרים ברשת ה' לחו"ל, שזה מקביל לשידורים שאנחנו משדרים כאן ונוסף לזה, גם באינטרנט אפשר לשמוע אותנו.
היו"ר מיכאל נודלמן
לא צריך לשכנע אותנו, אנחנו יודעים איזו עבודה אתם עושים.
דורית גולנדר
כדי להשלים את התמונה, זה לא סתם דיבורים, זה דבר שמדהים גם אותי לפעמים, שאני רוצה וחייבת להאזין לשידורים שאני ממונה עליהם ופתאום אני שומעת שמתקשרים מגרמניה ומארה"ב. אנחנו פתוחים לכל העולם והיהודים בחו"ל היום, הודות לאינטרנט ולשידור הישיר מתחברים לשידורים שלנו, בארץ. זה דבר לא פחות חשוב, רבותיי.
זאב אלקין
אני הייתי רוצה לנסות להתייחס לזה מזווית אחרת, כי אנחנו מגיעים לסיכום הדיון. דיברנו עכשיו על השאלה מה יקרה אם חס וחלילה יקצצו 8 אנשים. לפי מה שאני יודע, ברדיו רק"ע עזבו מספר לא קטן של אנשים בשנים האחרונות ולך יש תמונה יותר ברורה, בגלל היציאה לפנסיה ולא נקלטו אנשים באופן קבוע. לכן, לאור המצב הזה, זה רדיו שממילא, בלי שום קשר לסוגיה הזאת, סובל פגיעה מתמשכת בגלל יציאה של אנשים אף אחד לא מחליף אותם. לכן, אני חושב שלקראת הסיכום שלנו, אם אפשר, לאור המצב הזה, א. לנסות לדרוש שבאותה רפורמה שאנחנו אישרנו בחוק ההסדרים ב-2006, אחת ההתניות היו קיצוצים. אבל שהקיצוצים האלה לא יפגעו ברדיו רקע וכן, אולי אנחנו, כוועדה, צריכים להעמיד שאלה מול משרד האוצר להגדלת התקצוב במסגרת הדיון על תקציב 2007, כי אנשים יוצאים וחדשים לא נכנסים.
היו"ר מיכאל נודלמן
אני הייתי חבר בוועדת הכספים וקראתי דוח של עמותה שמבקרת את רשות השידור, ושם לא היתה מילה על רק"ע. כל הבעיות היו עם ערוץ 1 ו-22 או 33. כל שנה יש שם עודף של כוח אדם וכל מיני דברים והם ביקשו קיצוץ ולא לאשר תקציבים. עד שלא יהיה קיצוץ אנחנו אישרנו, כי אי אפשר לעצור את השידורים.


יש למישהו עוד רעיונות?

יש פרוטוקול וכל אחד דיבר והכל כתוב. אני מציע לשלוח למנכ"ל רשות השידור בקשה חריפה עם כל הדברים שאנחנו מבקשים לא לעשות קיצוצים עם נימוקים. בנוסף, אנחנו מצרפים את הפרוטוקול. נשלח לשר הקליטה ולשר הממונה על התקשורת.

כמו כן, אני חושב שאני אדבר עם יו"ר ועדת הכלכלה, אולי הם מעוניינים לקיים ישיבה משותפת עם ועדת הכלכלה כדי שנמצא דרך להשפיע על ההנהלה של רדיו רק"ע. כמו כן, יש אצלנו נשק וזה ועדת הכספים ויש בה חברים שנמצאים פה והם לא יכולים לעצור, אבל הם יכולים לעשות בעיות ואני רוצה שיהיה כתוב בפרוטוקול שוועדת הקליטה זה גם כנסת ואם אנחנו פונים למנכ"ל רשות השידור, הוא צריך להתייחס לזה ברצינות. אנחנו ומנכ"ל משרד הקליטה, זה גופים סטטוטורים שמנכ"ל רשות השידור צריך להבין שלא כדאי להילחם בגופים האלה. אנחנו לא מבקשים משהו מיוחד, אנחנו מבינים שאנחנו גרמנו לזה שיש 5 מיליון שקל ו-2 מיליון שקל. אמרתי כבר קודם שאני נגד התדרים האלה, אם אין שידורים בשפות לעולים החדשים.
סוניה מיכאלי
מה תקופת הזמן שתבדוק מה המצב?
היו"ר מיכאל נודלמן
מה אני אבדוק? אני צריך להבין שזה בסדר. אני לא יכול לחכות עד שיפטרו אנשים. אנחנו צריכים לעבוד עכשיו.

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 15:00)

קוד המקור של הנתונים