ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 25/10/2006

חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 10), התשס"ז-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים