ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 23/10/2006

חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 9), התשס"ז-2006

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

23.10.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 78

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, א' בחשוון התשס"ז ( 23 באוקטובר 2006), שעה: 10:00
סדר היום
הצעת חוק חופשה שנתית (תיקןו מס' 10), התשס"ה-2005 (מ/188), הכנה לקריאה


שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני – היו"ר

מרינה סולודקין

אברהם רביץ
מוזמנים
חנה מזור – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דבורה אליעזר – הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מג'ד באדר – מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מרדכי רון – ממונה על קרי חוץ באגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות העובדים הלאומים בישראל

פיני קבלו – סמנכ"ל לקשרי המרכז לשלטון מקומי, המרכז לשלטון מקומי

חזקי ישראל – התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
גיל שבתאיאיתי עצמון
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית
אושרה עצידה

הצעת חוק חופשה שנתית (תיקןו מס' 10), התשס"ה-2005 (מ/188),

הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר משה שרוני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבה הוועדה. על סדר היום הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 10), התשס"ה – 2005, פרוטוקול מס' 78. חבר הכנסת אברהם רביץ, בבקשה.
אברהם רביץ
אני רוצה להעלות הצעה לסדר בנושא אחר. למען הגילוי הנאות אני אומר כי אני בגיל מתקדם. עם זאת, למפלגה שלכם אדוני היושב ראש לא תקבלו אותי. מכל מקום, אני שייך לקבוצת סיכון כי יש לי גם סכרת ויש לי גם לב. אני רואה את עצמי מאוד מדובר. אתמול בבוקר הלכתי לקבל את הזריקה ולא היה לי זמן בגלל צוק העיתים פה בכנסת. אני בהחלט סומך מאוד על כבוד שר הבריאות שנכנס לעובי הקורה, הגיב יפה, והתנדב לקבל זריקה ברגע שזה יהיה מותר, וזה עשה רושם טוב על הציבור. אני גם בטוח שהמשרד גם עושה כל מה שהוא יכול. אבל, נדמה לי שאנחנו כחברי ועדת הבריאות של הכנסת חייבים לומר את דברינו.


אדוני היושב ראש, היו כבר דברים מעולם במקרים אחרים. אני מאוד מאוד מקווה שפה אנחנו עוסקים בסוגיה אחרת וזה כאילו מי שנכווה ברותחין נושף על פושרין, כך אני מקווה. בכל אופן, כוועדה שמבקרת אנחנו חייבים לומר לממלכה שאנחנו ערים לעניין, ושאנחנו רוצים לדעת עד לאיזה עומק הלכו הבדיקות. כיהודי דתי אסור לי לסמוך על ניסים. כך נצטווינו ואני לא סומך על ניסים.
היו"ר משה שרוני
גם אני כחילוני לא סומך על ניסים. אני התחנכתי אצל רבי פרידמן, רב בקנה מידה שאין היום, כך שאני לא מאמין בניסים.
אברהם רביץ
אני סומך על הקדוש ברוך הוא, לא על ניסים.

הדבר המקרי הזה לחלוטין של הצטברות מספר מקרים בקריית גת עד שקריית גת אומרת: תחי פתח-תקווה שהוציאה אותנו מקבוצת הסיכון שברוך השם גם שם מישהו נפטר. יש כאן דברים שלעניות דעתי חייבים להיחקר. אין מזרזין אלא למזורזין, וזה לא כביקורת. לפי דעתי, משרד הבריאות צריכים לדעת שאנחנו בוועדה הזאת נרצה לקבל את הדוח המלא שלהם, ונרצה פה בוועדה להבין עד לאן הם הגיעו. אני בהחלט מסכים עם התזה הזאת שמנסים להסביר שהסכנה באי קבלת התרופה מרובה מהסכנה הזאת. אבל יחד עם זאת, אני יודע שאנשים רבים שזקוקים מאוד לנסיוב הזה יהססו מלעשות כן, ואנחנו כחברי כנסת וכוועדה בכנסת גם לעודד ברגע שמשרד הבריאות ייתן את האור הירוק. יש לנו מה לומר בנושא שכזה, אנחנו לא יכולים שהוא יעבור לידנו ושאדוני יושב-ראש הוועדה לא יאמר את דברו. אני חושב שאנחנו צריכים לצאת בקול רעש גדול עד כמה שאנחנו יכולים, ולומר שאנחנו נרצה לקבל את הדוח. אנחנו כמובן סומכים את ידנו על שר הבריאות ועל משרד הבריאות. אסור שתהיה פה ביקורת מראש, בוודאי שלא. אבל, שהעם היושב בציון ידע שגם בכנסת ערים לכך ודואגים לעניין הזה. זו הצעתי לאדוני.
היו"ר משה שרוני
אני התכוונתי לומר כמה מילים בנושא הזה בדיון שיהיה לנו בשעה הקרובה בנושא התעללות בקשישים בבית חולים "הרצפלד". אני אעלה את הנושא שעליו אתה דיברת לפני הפורום של משרד הבריאות.
אברהם רביץ
אתה כמובן תמצא את ההזדמנות הנאותה. לא הייתי רוצה לקשור את זה עם התעללות עם קשישים.
היו"ר משה שרוני
לא, לא.

אנחנו עוברים לדון בנושא שעל סדר היום. נציגת משרד התעשייה, בבקשה.
דבורה אליעזר
אנחנו דנים היום בהצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 10). סעיף 32 לחוק חופשה שנתית נותן סמכות לשר התמ"ת לדחות את מעוד החופשה בשני מצבים. המצב האחד הוא כאשר קיים מצב חירום מכוח סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, שהוא היום סעיף 38 לחוק יסוד הממשלה. המצב השני הוא כאשר צורכי האספקה במדינה מחייבים זאת.


בהצעת החוק אנחנו מבקשים לבטל את הסמכות מכוח מצב חירום וזאת בעקבות החלטות ממשלה מ-1997, 1998 ו-2004, שיש להתאים את החקיקה האזרחית למצב שבו מצב החירום יתבטל. להזכירכם, מדובר במצב חירום שמוכרז על-ידי הכנסת פעם בשנה, והוא מתחדש משנה לשנה.
אברהם רביץ
אנחנו רוצים לבטל את זה. הכנסת מעוניינת שנעבור לסדר חיים רגיל.
דבורה אליעזר
מה עוד שאין בעילה הזאת כדי להצדיק דחייה של החופשה השנתית. במצב חירום אמיתי יש לנו את חוק שירות עבודה בשעת חירום שניתן להפעיל אותו ולגייס עובדים. מכוח אותו חוק אפשר לדחות את החופשה השנתית.
היו"ר משה שרוני
לומדים לקח ממה שהיה עכשיו במלחמת לבנון השנייה כאשר אנשים נעלמו ממרפאות וממקומות רציניים ביותר שבהם הם היו צריכים להיות.
דבורה אליעזר
בסמכות שר התמ"ת ישנו חוק אחר שנקרא חוק שירות עבודה בשעת חירום. מכוח אותו חוק השר יכול לגייס עובדים במפעלים חיוניים וקיומיים. אם העובד מגויס אז החופשה השנתית נדחית מכוח אותו חוק, ולכן העילה הזאת בחוק חופשה שנתית מתייתרת.
באדר מג'ד
אנחנו תומכים בהצעת החוק.
פיני קבלו
אנחנו תומכים בהצעה. אנחנו גם חושבים שצריך להרחיב את הסמכות של שר התמ"ת בנושא הזה כך שהוא יוכל להוציא תקנות לשעת חירום. אין לנו שום מניעה והתנגדות.
חזקי ישראל
אנחנו תומכים בהצעה.
היו"ר משה שרוני
אני מבקש לקרוא את התיקון בהצעת החוק.
איתי עצמון
"הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 10), התשס"ה-2005

1. בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, בסעיף 32, הרישה עד המילה "וכן" – תימחק."
מרינה סולודקין
סוף סוף הפיקו לקחים.
משה שרוני
מי בעד הצעת החוק?ה צ ב ע ה

הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 10), התשס"ה-2005 (מ/188), אושרה פה אחד להעלאה לקריאה שנייה ושלישית.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25.

קוד המקור של הנתונים