ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 06/09/2006

התייעצות פנימית של חברי הוועדה בנושא אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה., התייעצות עם חברי הוועדה על הקמת ועדת חקירה עפ"י סעיף 14(ב) ו-14(ב1) לחוק מבקר המדינה.

פרוטוקול

 
הכנסת השבע עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 21
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי, י"ג באלול התשס"ו (6 בספטמבר 2006), שעה 11:00
סדר היום
התייעצות פנימית של חברי הוועדה בנושא אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה.
נכחו
חברי הוועדה: אסתרינה טרטמן – מ"מ היו"ר

עמיחי אילון

אריה אלדד

טלב אלסאנע

אלחנן גלזר

אבשלום וילן

נסים זאב

ראובן ריבלין

עתניאל שנלר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רשמה וערכה
יונה רייטמן – חבר המתרגמים בע"מ

התייעצות פנימית של חברי הוועדה בנושא אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה.
חנה פריידין
העברנו באי-מייל חומרים לקריאה בנושא אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה על-ידי הוועדה, לפי החוק.
היו"ר אסתרינה טרטמן
העברנו את הנושא של דין וחשבון כספי של כספי משרד מבקר המדינה. הנושא הוא נושא רגיש אבל הוא נושא שמתבקש ונושאים רגישים אינם נושאים שצריכים להוריד מסדר היום. לכן, אנחנו אמורים לדון בנושא הזה, אני אקיים ישיבה לכל חברי הוועדה. אני מבקשת מחברי הוועדה – קחו את הדו"ח, תקראו, תכינו הערות, מכיוון שאינני רוצה שייווצר מצב שמישהו יגיד – לא ידעתי על מה המדובר, אינני יכול להתייחס. זה על 2005. יש דו"ח. נכנס את הישיבה הזאת, תקבלו התראה בהתאם. החוק מחייב לאשר את הדו"ח. אני מתכוונת לקרוא לוועדה משותפת לכספים ולביקורת, בנושאים הכספיים. נעשה את כל הדברים הללו בצורה מסודרת.

כרגע אני מדברת על אישור הדו"ח, אני מבקשת שתכינו שיעורי בית, אני יודעת שכולכם עסוקים ועמוסים, קראו את הדו"ח, בדקו את הנתונים.

אין היום הצבעה. זה הסעיף האחרון, הישיבה נעולה, תודה לכולכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים