ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 31/07/2006

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006, הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה), התשס"ו-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים